Page 61

pının kuzey ve güney görünüşünün prekast cepheleri çıkıntı, oyuk ve boşlukların çeşitlli alternatiflerini bünyelerinde barındırıyor. Bu yapı elemanlarının bir araya gelmesi, taş işçiliğinin verdiği etkinin benzerini daha büyük ölçekte yakalamaya çalışıyor. Zenginlik minarelere ve Mısır’ın hiyeroglif dokularına oyulan girift desenlerde gözlemlenebiliyor, sürekli tekrarlanan yoğun varyasyonları ise spesifik olarak Zaha Hadid Mimarlık’ın Stone Towers için yaptığı tasarıma ait olan soyut dokuya katkıda bulunuyor. Derin gölge çizgileri Mısır’ın antik rölyef oyma işlerinde gözüken zarif kıvrımlara referans vererek kuzey ve güney cepheleri ortaya çıkarıyor ve vurguluyor. Tasarım, bölgenin yerel sanatına saygı gösterir şekilde Mısır’ın geleneksel taş işçiliğine sahip olmakla beraber ortak alanlarda cama yer veriyor. Bu, yapıda geçirgenliği sağladığı kadar güneş ışığı kullanımını efektif hale getiriyor. Aynı zamanda bu iki malzeme geleneksel ile moderni rahatlıkla yanyana getirerek, ortaya çıkan hibridlikten yapının farklı açılarda farklı görüntüler vermesine olanak sağlayarak yararlanıyor. Bu durum aynı zamanda tasarımı dogmatik olmaktan çıkarıp izleyicinin gözünde anlamlandırıyor. İzleyici farklı açılardan farklı yapılar görüyor, bu da tasarımın kendini sürekli üretebilmesine, sürekli değiştirebilmesine, farklılaşabilmesine olanak sağlıyor. Stone Towers tasarım olarak monolitik olma özelliği taşırken, diğer yandan geçirgenliği ve düşeydeki yarık ve aralıklarla bunu kırıyor. Bu durum tasarımın dinamizmini sürekli korumasını sağlarken, Kahire’nin ihtiyacı olan anıtsallığı da bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Bu anıtsallığın içinde yerel unsurlara elinden geldiği kadar yer vermeye çalışan tasarım, evrensel öğeleri de zarif bir şekilde bünyesine dahil ederek yerelin ve evrenselin hem niteliklerini korumalarını hem de entegrasyonlarını sağlıyor. Tasarımın anıtsallık özelliği ve monolitik yapısı Kahire’nin değişen yüzünün bir diğer örneği olarak karşımıza çıkıyor.

KUZEY SINIRI OFİS BİNALARI Kuzey Sınırı’ndaki yapılar çevre yolu ve onun kuzey sınırı dolayısıyla Güney Sınırı’na göre daha uzun ve daha düşey. 9 Kuzey Sınırı binaları planda yan yolun sınırında peyzaj için cepler ve girişteki araba duraklama yeri yaratacak şekilde nazik bir S-kıvrımı çiziyorlar. Bu yapıların asimetrik oryantasyonu doğudan ve batıdan iki farklı görsel efekt oluşmasını sağlıyor. Yönlerden birinde Doğu Cephesi tasarıma hakim gözüküyor. Diğer taraftan ise kıvrılan masif prekast cephe tasarımı domine ediyor. Bunlara ek olarak binaların yerleşme biçimleri daha geçirgen olan doğu ve batı cephelerinde kendinden gölgelendirme sağlıyor. Her bina aynı kurallar bütününe uygun tasarlansa da, her biri kendi eşsizliğini koruyor. Kuzey-güney görünüşlerine bakıldığında yapıların tabanda ya da bina tepelerinde alternatif bir ritmle yerleştikleri görülebiliyor. Kıvrımlandırma, tüm kuzey-güney görünüşünü hareketlendirecek şekilde farklı kotlarda meydana geliyor. Yandan bakıldığında nazik kıvrımlar bir dalgalanma dizisi olarak gözüküyor. Kuzey Sınırı prekast cephesinde düşey yırtıklar bir doku oluşturuyor. Yırtıklar dikeyliği vurguluyor ve kuzey cephesinde aralıkların oluşmasına olanak sağlıyor. Cephenin daha az ya da daha çok masif olarak algılanması bakanın açısına göre değişiklik gösteriyor. 64 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

Yapı kanatları cam malzeme kullanılan bir resepsiyon alanı ve yapının avlusunu boydan boya geçen köprülerle birbirine bağlanıyor. Yüksek avlu boşluğu vurucu bir mekan ortaya koyuyor ve ziyaretçiye dramatik bir giriş sunuyor. Yapı, ziyaretçiyi sokak kotundan içeri alıyor. Asansörlü lobiler geçirgen cam bir resepsiyona açılıyor bu da deltanın kesintisiz olarak izlenmesine olanak sağlıyor.

GÜNEY SINIRI BİNALARI Güney Sınırı binaları güneydeki konut grubuna bitişik olarak konumlanıyor, Güney Sınırı yükseklik olarak daha az ve giriş sınırından daha az açıya sahip. Yapılar konut grubuna bakıyor olmaları sebebiyle zeminden kurdeleler serisi şeklinde ayrılıp deltaya başka bir bakış açısı oluşturuyor. Delta tarafında dramatik etki sağlayan ölçeği büyümüş bir konsol batıdan doğuya gidildikçe daha da yoğun olarak vurgulanıyor. Kuzey Sınırı binalarına bir bütün olarak bakıldığında tüm sınırın ahenkli bir ifade ortaya koyduğu görülüyor. Konsollar zemini ofis çalışanlarına şahane görüntüler sunacak şekilde yansıtıyor. Buna ek olarak yan ofis koridoru gün ışığının mekan içlerine büyük ölçüde dağılmasına olanak tanıyor. Bu da ofislerin alışılmışın dışındaki fonksyonel doğasına mimari bağlamda eşlik eden bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

ÇEVRE DÜZENLEME VE YAŞAM Çevre düzenleme, proje alanının yanında projenin bağlantı sınırlarını birleştirip merkezi dış rekreasyon alanı olan “Delta”yı tanımlayacak şekilde yapıların yanında akıyor. Farklı ölçeklerde su enstalasyonları, kafeler, alış-veriş mekanları, gölgeli alanlar ve bir dış aktivite mekanı peyzajı oluşturuyor. Tüm bu olgular kot farkları ortaya koyuyor ve ofis binalarını görsel olarak tüm kompozisyonu içine alacak şekilde bir doku oluşturmak suretiyle projenin geneline bağlıyor.

Tasarım: Zaha Hadid ve Patrik Schumacher Proje Direktörü: Chris Lépine Proje Mimarı: Tyen Masten Tasarım Ekibi: Celina Auterio, Alessio Costantino, Matthew Engele, Elke Frotscher, Brandon Gehrke, Evelyn Gono, Subharthi Guha, Sofi a Hagen, Josias Hamid, Michael Hargens, Michael Harris, Verena Hoch, Ben Kikkawa, Kay Kulinna, Michael Mader, Sang Hoon Oh, Irene Pabustan, Chryssanthi Perpatidou, Fernando Poucell, Irena Predalic, Mahmoud Riad, Timothy Schreiber, Eva Tiedemann, Leo Wu, Michelle Wu, AnasYounes, Ceyhun Baskin, David Campos, Eren Ciraci, Inanc Eray, Jose Lemos, Daniel Norell, Azen Omar, Edgar Payan, Sofi a Razzaque, Ebru Simsek. DANIŞMANLAR: LONDRA KAYNAKLI: Statik: Adams Kara Taylor Mekanik ve Elektrik Mühendisi: Hoare Lea Cepheler: Newtecnic Çevre Düzenleme: Gross Max Aydınlatma: Lighting Seam Yönlendirme: Space Agency Muhasebe: Davis Langdon KAHİRE KAYNAKLI: Yerel Mimar: Okoplan Mimarlık ve Konsept Lokal Statik: Okoplan Stürüktür Yerel Mekanik ve Elektrik Mühendisliği: ICG (Integrated Consultant Group)

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement