Page 49

Projenin ikinci aşamasında temel prensipler aynı kalsa da proje ayrı ayrı konutlardan oluşacak şekilde tasarlanmış. Bu proje birkaç farklı bloktan oluşuyor. Yine peyzaj ve doğal malzemeye önem veren tasarım dahilinde blokların duvar yüzeyleri taşla kaplanmış. Taş, bu projede her alanda büyük bir rahatlıkla kullanılmış. Hareketli taş mobilyalar, fonksiyonuna göre yanına eklenen su, ateş ve başka elemanlarla az önce oraya bırakılmış, biraz sonra oradan alıp gütürülecekmiş duygusu yaratacak şekilde projeye yerleştirilmiş. Su bazen taş yardımıyla üst kota kaldırılmış. Takılmışlık, bırakılmışlık ve eklenmişlik durumu sitenin her tarafına yayılıyor. Alanların her yerinde bu tekrarlandığında kullanıcıda alışılmışın dışında bir süreklilik hissi oluşturuyor. Projenin bir ara kesit projesi olarak anlaşılabileceği düşünüldüğünde, dönüşebilir iç-dış kavramları dahilinde taş çok büyük rol oynuyor. Bazen kesilip, açılıp binanın içiyle dışını birbirine bağlıyor, bazen üzerinde açılan yırtıklarla mekansal geçişleri kolaylaştırıyor. Taş bu projede iç mekanın dış mekana bağlandığı ara kesitin ta kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Mahremiyet sağladığı kadar, hem içeride hem dışarıda olma halini ortaya koyan taş malzeme, dışarıdaki tüm iklim koşullarını da aralıklardan geçirerek içeri taşımaya yardımcı oluyor. Dışarıda olunduğunda içeride, içeride olunduğunda dışarıda hissettiriyor. İçeriyi dışarıda konumlandırma durumunun bir diğer elemanı ise gazebolar. Küçük gazeboların içindeki dış salonlar içeriye ait olan tüm fonksiyonları dışarıya taşıyor. Bodrumda kurgulanan hayat hep bu ara kesitte geçiyor. İçeride-dışarıda olma durumu birbirine karışıyor.

DOĞAL TAŞ YÜZEYLER ÇAĞDAŞ TASARIMA ZAMANÖTESİ BİR KARAKTER KAZANDIRIYOR. STONE SURFACES GIVE TIMELESS CHARACTER TO THE CONTEMPORARY DESIGN.

52 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

distinction between landscape and building, inside and outside, through the continuity provided by the stone surfaces. The casual, happenstance qualities of nature reflected in stone provides a feeling of tranquility and ease grounding and framing the life in these residences. Natural stone here works with both nature and man made materials to achieve this effect. The project calls for extensive use of glass which the designers feel works to maximize the properties of each materials. The ease of integrating glass and stone aesthetically and functionally allowed for example the reflective properties of glass to complement the marble and stone surfaces while the heat insulating of the stone allowed the heat produced by sunlight brought into the living spaces during the day to be absorbed and at night released. In terms of landscape, the landscape design allowed a natural aesthetic where the irregularity and arbitrariness of nature was reflected in the random placement of stone and natural rock outcroppings. Plants and vegetation that need little maintenance and water are used together with these stone elements to provide a natural almost untouched landscape. Strength, support, vitality, and security, all qualities of stone are used to give the design its character while the flexibility of stone in different states provides variation. Dry-wet, light-dark, day-night, smooth-rough, these types of variations possible provide that the natural stone, marbles and travertines used in the project while durable and constant have visual properties that allow for the many different possibilities. The designers are in this project especially interested in bringing together innovative combinations of natural stone with special attention given to color, texture and pattern. Each stone

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement