Page 46

Bir iç-dış mekanlar ara kesit projesi ve şu an inşaat halinde olan Yalıkavak’taki Bodrum Bodrum’da doğal taş çok önemli rol oynuyor. Aydınlatmadan dekorasyona her alanda kullanılan malzeme, projenin en önemli tasarım kriterini oluşturuyor. A blurring of interior and exterior living spaces is formed through a detailed use of stone throughout the Bodrum Bodrum project currently under construction in Yalıkavak, Bodrum.

B

odrum Yalıkavak’ta Bilgili Holding için Arif Özden, Tanju Özelgin ve Sinan İzgi tarafından tasarlanan Bodrum Bodrum projesi, doğa ile iç içe olması istenen, aynı zamanda mahremiyetin önemini de ön plana çıkaran, iç-dış ara kesitleri arasında sürekli olarak değişim gösteren bir konut projesi olarak karşımıza çıkıyor. Yalıkavak’ta yer alan eski bir okul binasının renovasyonu ile başlayan, ancak daha sonra imar planındaki zorunlu değişiklikler sebebiyle, yekpare ancak yer yer çok katmanlı peyzajla kesintiye uğrayan yapı grubundan, parçalı konut mimarisine kayan bu iki aşamalı proje, yapıdaki doğal malzemenin özellikle de taşın zengin ve cömert kullanımı ile dikkat çekiyor. Projenin çıkış noktası ilk önce var olan yapının eksik ve ihtiyaçlarının tespit edilip çözüme gidilmesi olarak belirlenmiş. Projenin yer aldığı alanın topografik yapısı şiddetli bir eğim ve kot farkı içeriyor. Aslında bu durum, Bodrum’un geneli için rahatlıkla söylenebilir. Bu coğrafi yapının gerekliliği olarak o toprakları setlemek ihtiyacı doğuyor. Ancak eğimde bazen o kadar zorlayıcı noktalar çıkabiliyor ki setlemede kullanılan taş duvarlar, yapıların cephelerini domine ediyor, üst üste yığılmış bir taşlar grubu olarak daha fazla gözükmeye başlıyor. Tasarımcılar ilk önce bu sorunu

T BODRUM BODRUM’UN MİMARİSİ EGE PEYZAJINA HASSASİYETLE UYUM SAĞLIYOR. ARCHITECTURE SENSITIVETLY INTEGRATED INTO THE AEGEAN LANDSCAPE.

anju Özelgin with Arif Özden and Sinan İzgi have designed a residential project in Bodrum Yalıkavak for Bilgili Holding that explores the difference between interior and exterior space in creating an environment focused on creating a sense of peace and tranquility in its Aegean seaside location. The project involves the renovation of an existing school building into residential units and social facilities with the requirement that the architects retain the massing of the original terraced structure. The continuous blocks of the school are transformed into individual residential units in a design strategy subtly integrating the building into the natural setting through sensitive ecologically focused landscaping and the robust use of natural stones. The architect’s initial strategy was to reorganize the existing building into the new functions required by client to transform the building into a residential and leisure facility. The steep grade of the site, a common characteristic in Bodrum’s topography was the most dominant feature of the existing building resulting in the use of terraces and retaining walls. These heavy retaining walls came to dominate the site and were the target of the architect’s design strategy which was to reduce the visual impact of the walls through the use of a variety of surfaces and textures. The design resulted in an cohesive approach where the main masses of the building are horizontally and vertically KASIM-ARALIK 2010 • NATURA 49

Natura Magazine 001  
Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement