Page 39

kavramından çıkan Anadolu’nun çok kültürlülüğünün kutlanması, Bedri Rahmi’nin imgeleriyle birleşince ortaya çıkan doğu ve batı sentezi düşüncesi de önemli rol oynamaktaydı. Ayrıca bütün bu kavramlar pavyonun mimari tasarım ilkeleriyle örtüşüyor, bu da sanat ve mimarlığı ayrılmaz bir bütün halinde ortaya koyuyordu.

DEV BEDRİ RAHMİ MOZAİĞİNİN YENİ BULUNAN BÖLÜMLERİ KIBRIS’TA SERGİLENİYOR. NEWLY FOUND PARTS OF THE MOSAIC ARE EXHIBITED IN CYPRUS.

42 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

Brüksel’den sonra mozaik duvara ne oldu? Brüksel Fuarının bitiminden sonra, kasalanan tüm pavyon ve tabii duvar, orada tekrar kurulmak üzere Türkiye’ye geri gönderiliyor. Önceleri Ankara’da kurulması planlanan pavyonun, Türkiye’ye dönene kadar, yeni bir emirle İstanbul’da kurulması kararlaştırılıyor. Ancak bu duvar ne Ankara, ne İstanbul’da tekrar hiçbir zaman kurulamıyor. Bir süre kasalar içerisinde Sirkeci Garı’nda kalıyor, daha sonra pavyonun diğer parçaları ile Gülhane parkına bırakılmış olma olasılığı da düşünülüyor. Öyle olsa bile, kısa bir süre sonra yağmalanıp ortadan kayboluyor. 1960’ta mimarların farkettiği bu durum, 1963’te Milliyet gazetesi tarafından da teyid ediliyor. Ancak bilinmeyen şey Bedri Rahmi’nin duvarının bir kısmının çok daha önce yağmalanmış oluşu ve 1960 Eylül’ünde daha yeni kurulmuş Kıbrıs

Cumhuriyeti’nin katılacağı uluslararası ilk ticaret fuarına hazırlanan pavyonun süslemesi için getirildiğidir. Duvarın büyük bir kısmının buraya getirilmiş olduğu bugün artık Sidestreets tarafından kanıtlanmıştır. Ve bu duvar, bugüne dek TC Elçiliği ve Türk Alayı tarafından Kıbrıs’ta muhafaza edilmiştir. Mozaiği Kıbrıs’ta nerede buldunuz? Kulağımıza gelen söylentiler sonrasında, bu mozaik işin parçalarını ilk olarak TC Elçiliğinde ve Alay Gazinosunda gördük. Aslında kayıp farzedilen bu işin, belki de kimliği üzerinden oluşacak varlığının izini sürmek, Türkiye’de değil de Kıbrıs’ta başladığını düşünürsek; evet, Türkiye için bir kayıptı. Farkındalık bunun için önemli. Ancak daha sonra ortaya çıkan parçalarla bunu kamuoyuna açarak, hikayenin bütünü içerisinde bir farkındalık yaratılmış, ve artık mozaik ortaya çıkmıştır. Bedri Rahmi’nin mozaiğinin konusu var mı, varsa nedir? Bedri Rahmi’nin bu mozaik eseri, adeta onun tüm eserlerinin de bir sentezidir. Burda, tek bir konu aramak yerine, birçok konuyu bir bütün haline getirip işleyen kolaj niteliğinde bir anlatım görülüyor diyebiliriz. Ama genelinde Bedri Rahmi işlerinin tipik özel-

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement