Page 2

EDİTÖRDEN

Yeni bir şeyin başlangıcı daima biraz heyecan, endişe ve heves taşır. Natura’nın yeniden lansmanını üstlenen ekip olarak derginin bu yeni sayısını hazırlarken bizim de hislerimiz bunlardı. Amacımız bu güne kadar olmayan bir yayın yaratmaktı: Bu bölgenin mimarisi üzerine, İstanbul merkezli, uluslararası bir dergi… Türkiye ve çevresinde gördüğümüz yaratıcılığa odaklanmak ve Avrasya bölgesindeki mimarlığı incelemek istedik. Akdeniz’den Asya’ya, Balkanlardan Orta Avrupa, Kuzey Afrika ve Arabistan’a, bu bölgelerdeki çağdaş mimariyi önemli ve büyüyen bir güç olarak görüyoruz. Bu bölgede son 10 yılda gerçekleşen inşaat patlamasının uzun dönemli ve dikkate şayan bir mimari gelişimin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz. Çağdaş tasarımda doğal taşın değeri konusunda farkındalık yaratmak için çalışan İMMİB de aynı vizyonu paylaştı. Avrasya bölgesi eski çağlardan beri mimarinin temelini oluşturan doğal taş konusunda inanılmaz bir zenginliğe sahip. Doğal taşla tasarım ve mimari pek çok mimari tarzının bazını oluşturmakla kalmıyor, hem doğuda hem de batıda yapı sanatının temeliyle de doğrudan ilişkili. Araştırmaya ve saptamaya giriştiğimiz, geçmişin farkındalığı ve geleceğin taşıdığı zengin olanaklar… Yerel gelenek ve teknikleri rehber olarak alıp, Avrasya’da taş ve diğer doğal malzemelere dayalı mimari, tasarım ve çağdaş kültürün, ilerici ve yenilikçi örneklerini göstereceğiz. Yeni dönemdeki bu ilk sayımızdaki mimari projeler Hırvatistan, Mısır, Lübnan, Çin ve pek tabii ki Türkiye’den… Global mimarlık kültürünü genişletmek amacıyla, bu ileri tasarım örneklerinde taş, teknoloji ve tekniğin sentezini detaylı olarak inceliyoruz. İMMİB’in desteğiyle, dünya çapında çok önem kazanan ekolojik ve kültürel olarak sürdürülebilir modernite diyaloguna anlamlı bir katkıda bulunabilmeyi, pratik ve eleştirel bir bakış açısı getirebilmeyi umuyoruz.

GÖKHAN KARAKUŞ / Mimar

04 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

The start of something new always comes with bits of excitement, anxiety and anticipation. It is with all these sentiments that the editorial team behind the relaunch of Natura set upon the task of producing this new edition of this magazine. Our goal was to create a publication that had not existed before, an international magazine on regional architecture based in Istanbul. We wanted to focus on the creativity we saw in Turkey and beyond, to look at architecture built and unbuilt in the Eurasian region. From the Mediterranean to Central Asia, Balkans and Central Europe to North Africa and Arabia, we saw contemporary architecture in these locations as an important and growing force. The building boom of this area in the last 10 years we felt was only the beginning of a long era of construction and architecture that deserved our attention. Our partners in the effort, IMMIB shared our vision as they found themselves working to build awareness of the value of stone and Turkish stone in contemporary design. The Eurasian region is the source of a great variety of natural stones that has been the basis for architecture since ancient times. Architecture and design with stone represents not only the basis for many architectural styles but more importantly is directly related to the foundations of the art of building itself in both the east and west. It is this awareness of this past and the wealth of possibilities in the future that we seek to explore and map. With rich local traditions and techniques as our guide, we will attempt to show the progressive and innovative examples of architecture, design and contemporary culture based on stone and other natural materials in Eurasia. The architectural projects we feature in this our first edition are examples from emerging places such as Croatia, Egypt, Lebanon, China and, of course, Turkey. We look in detail at the synthesis of stone, technology and technique with the aim of broadening global architecture culture through the examples of these advanced designs. Our hope is that we can with our partners at IMMIB make a meaningful addition to the important worldwide dialogue on modernity that is ecologically and culturally sustainable to provide you with practical and critical insights.

KÜNYE

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement