Page 19

G

ünümüzde Ağa Han Mimarlık Ödülü, Pritzker Ödülü ve Mies van der Rohe Vakfı Avrupa Mimarlık Ödülü’yle beraber dünyadaki en önemli mimari ödüllerden biri olarak kabul ediliyor. Bu ödüller içinde mimarlık, şehircilik ve restorasyon konularında yenilikçi sosyal gündeme bağlılığıyla diğerlerinden ayrılıyor. İsmaili (esas olarak Pakistan’da yaşayan Müslüman Şii mezhebi) soyundan gelen kırk dokuzuncu varis Ağa Han tarafından oluşturulmuş mimari ödülün amacı, önemli İslami nüfusa sahip toplumların güncel tasarım, sosyal konut, toplumun gelişmesi ve iyileştirilmesi, restorasyon, yeniden kullanım ve alan korunması, peyzaj ve çevrenin iyileştirilmesi alanlarında ihtiyaç ve isteklerini başarıyla yansıtan mimari konseptleri belirlemek ve ödüllendirmektir. Cenevre, İsviçre merkezli AKAA, üç yılda bir, birçok projeye verilen toplam 500.000 dolarlık para ödülüyle de dünyanın en büyük mimari ödül. Ödülün, sadece projelerin arkasındaki tasarım ekiplerini değil, ayrıca projeye önemli katkıları olmuş müşteri, üretici ve zanaatkarlar ve hatta sanatçılar gibi öğeleri de dikkate almasıyla da bir benzeri yok. AKAA gündemi kendi kültürünü yaratmış tutarlı tasarım yaklaşımlarından oluşur. Yaklaşık 40 yıllık geçmişiyle günümüzün hızla değişen medya ve emlak kültüründeki güncel tasarım trendlerinin ve en önemli isimlerin dünyasında kendine yer edinmiştir. AKAA, mimariye ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda mimaride değişen stiller ve zevklere sürekli desteğini sürdürür. “Star mimar” denen sistem dahilindeki isimler yeni büyük projeleri tasarlayadursun, AKAA mimarinin batılı, endüstriyel dünyanın dışında kalan gelenek ve

22 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

T

he Aga Khan Award for Architecture is along with the Pritzker Prize and the Mies van der Rohe Foundation’s European Award for Architecture one of the major architectural prized in the world today. It is unique amongst these awards in its commitment to a progressive social agenda for architecture, urbanism and restoration. The architectural prize established by His Highness the Aga Khan, the forty-ninth hereditary Imam of the Ismailis (a Shia Muslim sect located primarily in Pakistan) aims to identify and reward architectural concepts that successfully address the needs and aspirations of societies with significant Islamic populations in the fields of contemporary design, social housing, community development and improvement, restoration, reuse and area conservation, as well as landscape design and improvement of the environment. Based in Geneva, Switzerland the AKAA is presented in three-year cycles to multiple projects and has a monetary award, with prizes totaling up to US$ 500,000 making it the largest architectural award in the world. The Award is also unique in that it recognizes not only the design teams behind projects but also other important project participants such as clients, builders and craftsmen. The AKAA agenda has been maintained of the consistent design approaches that has created its own architectural cultures. Dating back almost 40 years it has long lived under the radar in the fast-paced world of contemporary architectural trends and top names that have thrived in a media and real estate culture after the next new thing. The AKAA has kept up its disciplined support of architecture and social needs as styles and taste changed in architectural practice. As the so-called “starchitect” sys-

BANGLADEŞ’DEKİ CHANDGOAN CAMİSİ İBADET MEKANI TASARIMINA YENİ BİR VİZYON GETİRİYOR. Chandgoan Mosque by Kashef Chowdury in Bangladesh is a new vision for Islamic worship.

Natura Magazine 001  
Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement