Page 11

Therma Bath Spa

Thermae Bath Spa

kurulmuş bir tasarımdır. İsviçre’nin Vals kentinde dağ eteklerine kurulmuş bu yapının ana tasarımsal hedefi dağlık dokuyu bozmamak ve yapıyı doğanın akışkanlığının bir parçası olarak gösterebilmektir. Bu doğal taş dokusunu Zumthor bölgenin yerel taşı “Valser Gneisplatten”I kullanarak verir. Su ile kurduğu doğal ilişki sayesinde doğal mekanlar yaratmak adına spalarda en çok seçilen malzeme olan taş, Zumthor’un spasında fazlasıyla öne çıkar. Dağ, mağara, doğa, taş gibi kavramların tasarımsal motto olarak kullanıldığı yapıda en göze çarpan unsur taş, su ve ışığın tek bir mimari eleman gibi algılanması ve bu çok katmanlı elemanın heterojenliği sayesinde farklı mekan ve zamanlarda farklı olarak algılanan estetik deneyimlere dönüşmesidir. Zumthor bu tasarımından önce Budapeşte, İstanbul ve Bursa’daki termal yapılarını etüt eder ve bu etüd üzerine söz konusu taş odaklı tasarımını gerçekleştirir. Yapı büyük ve serbest duran taş bloklarının üst üste yerleştirilmesiyle kurgulanır. Çatılar çimle kaplanır. Bu da yapıyı doğal görüntünün doğal bir parçası haline getirir. Zumthor’un yakalamak istediği primitif görüntü de bu şekilde sağlanır. Yapının iç mekanlarında suyun izlerini bulmak mümkündür. Nicholas Grimshaw tarafından tasarlanan Londra’da yer alan Thermae Bath Spa yine doğal malzeme ile suyun bir araya geldiği oldukça iyi bir örnek. Şehir dokusu içinde kurgulanan Therma Bath Spa, yoğun dokulu kentin ortasında bir yapı içinde farklı seviyelerdeki havuzların konumlanmasıyla ve diğer elemanların 14 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

routines. The spas located outside of urban areas primarily in mountain resorts, small towns and villages in German speaking countries deliver this experience in the context of the luxury of being unified with nature. One of the best architectural examples and most well known of these mountain resort spas is Vals Thermae in Vals, Switzerland, 1996, designed by Peter Zumthor. Embedded in the stone topography of the Swiss mountains, Zumthor’s achievement is to combine water, light and stone in an essential way, fusing the topography and the basic material, primarily stone, in a simple yet powerful design. His use of the local stone “Valser Gneisplatten” is a significant factor in creating the structure’s symbiotic relationship to its natural surroundings. Zumthor’s integration of stone with the thermal properties of water and heat provides for an alchemic-like architecture made more brilliant by the building’s manipulation of natural and artificial light. Thermae Bath Spa, designed by Nicholas Grimshaw, is located in the city of Bath close to the major urban metropolis of London, and yet still manages to deliver an organic feel through its integration of water and local materials. A crisp stone-clad cube, which contains the spa’s changing, massage and steam rooms, breaks through the roof terrace of glass-clad lower floors, rising a further level to an open-air pool right on top, high in the air, with views to the wooded hills. The whole cube is perched on four fat mushroom-shaped columns rising from a larger main pool at semi-basement level, this is a building sandwiched top and bottom by massive qu-

Natura Magazine 001  
Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement