Page 109

Zadar Üniversite Kütüphanesi University Library Zadar

Üniversite kütüphanesi, yeni Zadar kampüsü alanında inşa edilmesi planlanan ilk önemli yapı olma özelliğini taşıyor. 5.000 m2’lik bir alana konumlanacak olan yapı 18.633 m2 olacak şekilde tasarlanmış. Yapının yalnızca gelecekte oluşacak ideal şema dahilinde değil, bugün konumlanacağı yerin çevresi için de işleyen bir yapıya sahip olması gerekiyor. Modern kütüphane anlayışının en önemli noktalarından biri yapının yalnızca kitaplara değil aynı zamanda bilgi medyasına ev sahipliği yapması ve onların katmanlanarak çoğalmasına izin vermesi sorumluluğu olarak görülüyor. Zadar’ın planlamasındaki dominant faktör, düzenli bir ızgara sistemi olarak karşımıza çıkıyor, bu tüm 112 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

Located in the northern Dalmatian region of Croatia, Zadar’s regular grid pattern has always been the dominant motif it’s planning , establishing it’s urban character as the distinctive symbol of the city. The architectural strategy involved using the existing grid as an essential element of the library project and in the development of the entire area of the future campus. Furthermore, the Library required a simple expression of the external volume and it’s facade which was executed in a reworking of a traditional stone technique. The University Library is the first significant new building in the new Zadar campus. It had to function in its current surroundings as well as being part of the future master plan for the campus. The siting of the

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement