Page 100

ORTAK BİR YÜZEY DOKUSU BİNA İLE ÇEVRESİ ARASINDAKİ SINIRLARI FLULAŞTIRIYOR. A COMMON SURFACE TEXTURE BLURS THE BORDERS BETWEEN BUILDING AND ENVIRONMENT.

Hırvatistan’da Rijeka’nın Zamet semtinde konumlanan ve toplam alanı 19.830 m2 olan Zamet Center, 2.380 kişi kapasiteli spor salonu, yerel iletişim ofisi, kent kütüphanesi, 13 ticaret ve servis fasilitesi ve 250 araç kapasiteli bir otoparktan oluşuyor. Tesis 12.289 m2’lik bir inşaat alanı üzerinde yer alıyor. Tasarımına 2004 yılında başlanan projenin inşaatı 2009 yılında tamamlanmış. Spor salonunun toplam hacminin üçte biri zemine gömülü, diğer kamusal fasiliteler ile servis alanları onu çevreleyecek şekilde yerleştirilmiş. “Kurdeleler” Zamet Center’ın ana mimari elemanı olarak karşımıza çıkıyor. Kuzey-güney istikametinde yerleştirilen bu elemanlar yalnızca objenin önemli bir tasarım ögesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda kamusal meydanı şekillendiren ve kuzeydeki park ile güneydeki okulu ve B. Vidas Caddesi’nin biririne bağlayan bir zonlama elemanı görevini de görüyor. Kurdeleye benzeyen çizgiler, “gromača” isimli taştan esinlenilerek tasarlanıyor. Spesifik olarak Rijeka bölgesine ait bu taşı, Zamet Center renk ve biçim bağlamında sanal olarak taklit ediyor. Çizgiler 3LHD tarafından tasarlanan ve özel olarak bu proje için üretilen 51.000 adet karo seramik ile kaplanıyor. 55 metre uzunluğunda ve farklı yüksekliklerdeki çelik kirişler spor salonunun doğal ışıkla aydınlatılmasına

Situated in the Zamet quarter of the city of Rijeka in the northwest corner of Croatia, the 16830 m2 Zamet Center is host to a number of civic facilities: a 2380 seat sports arena, local community offices, a municipal library, commercial and service facilities and a 250 capacity garage. The Zamet Center’s architecture submerges the building into the urban landscape as a hybrid of the two. One third of the sports hall’s volume is cut into the ground

KASIM-ARALIK 2010 • NATURA 103

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey