Page 1

Emdrup nyt

Kirkeblad for Emdrup sogn December 2008 - januar - februar 2009

Tema: GlĂŚdelig jul


Himmelkongen Ved Vigen 7 - 9 2400 København NV tlf 3967 5618 www.emdrupkirke.dk

Sognepræst Jóannis Fonsdal

Nøkkerosevej 10, (pt. genhuset: Hvidkildevej 119) 2400 København NV - Tlf. 3969 2031 Træffes bedst i kirken: Tirs., ons. og fre. kl. 10-11, tors. kl. 16-17, lør. efter aftale Tlf. 3967 5668 E-mail: jfon@km.dk

Sognepræst Jakob Valdemar Olsen

Gladsaxevej 105, st. tv., 2860 Søborg Tlf. 3810 5365 E-mail: jakobvaldemar@webspeed.dk Træffes bedst i kirken: mandage kl. 9-10 samt efter aftale Tlf. 3967 5668

Kordegn Lene Tetzlaff

Træffes i kirkens åbningstider: Man. - fre. kl. 9-12, tors. tillige kl. 16-18 Tlf. 3967 5618 E-mail: emdrup.sogn@km.dk

Kirketjener Roza Edelman

Træffes i kirken man. - fre. kl. 8:30-13:30, tlf. 3967 5668

Organist Solveig Bach Tofft Træffes i kirken på tlf. 3967 5668 E-mail: solveig@emdrupkirke.dk

Sognemedhjælper Birgitte Kjær

Nandrupsvej 2, 2. th., 2000 Frederiksberg Tlf. 3886 6778 E-mail: birgitte@emdrupkirke.dk Træffes i kirken på tlf. 3967 5668

Ungmedarbejder Bitten Petersen Træffes på tlf. 6154 1882 E-mail: ungmedarb@emdrupkirke.dk

Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund. Til daglig tænker vi mest på, at vi har en dronning i Danmark. Men vi har også en Konge. Der er født en konge, som regerer til alle tider. Uanset om vi i de forskellige lande har monarki, republik eller diktatur, så har vi alligevel en konge over os - og der er kun den ene. Han blev født for snart 2000 år siden i Mellemøsten. Han var konge, før han blev født, og han vil være konge i al evighed. Det er udelukkende et spørgsmål, om vi vil være hans folk. Hans navn er Jesus og han er Kristus. Gud har besluttet, at han skal være frelser for alle mennesker, som vil tro på ham. Enhver kan komme til ham og blive borger i hans rige - mange er det allerede. Det kræver ikke noget særligt, alle kan være med. Det er ligegyldigt, om man er klog eller dum, bare man tager imod borgerskabet i Jesu Kristi rige. Vismændene havde for de mange mange år siden en stjerne at gå efter. Det har vi også. Vi kan læse i Bibelen om, hvem Jesus er, hvad han giver os og hvad han ønsker af os. Han er Guds Søn, født af Jomfru Maria. Han gik omkring på jorden og gjorde godt, og fortalte om Guds Rige. Han er Guds kærlighed. Den kærlighed er stærkere end døden. Jesus Kristus giver os opstandelse og evigt liv efter døden, når vi tror på ham. Han giver os - som den eneste - Guds kærlighed, og han ønsker, at vi giver kærligheden videre til hinanden. Stjernen ledte vise mænd til vor Herre Kristus hen; vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans Guddoms-ord det klare, som han os lod åbenbare til at lyse for vor fod. Den Danske Salmebog 136: Dejlig er den himmel blå, v. 4,6-7 Grundtvig 1810 og 1853.

Glædelig jul Jóannis Fonsdal, sognepræst Menighedsrådets formand Henrik List Nissen, Engsvinget 55, 2400 København NV E-mail: henriklist@get2net.dk, tlf. 3880 4250 Menighedsfællesskabets formand Ida Secher Rom, Charlotte Muncks Vej 5, 2. th., 2400 København NV E-mail: ida_secher@hotmail.com, tlf. 6089 3888

Transport Ældre og gangbesværede kan blive kørt til og fra kirken. Henvendelse til kordegnekontoret i kirkens åbningstider.

Leder af KFUM-Spejderne Bispebjerg gruppe Simon Munch Pedersen Tlf. 7021 0990 E-mail: gruppeleder@bispebjergspejderne.dk

Kirkebladets redaktion Jóannis Fonsdal (ansvarshavende), Camilla Hougaard og Birgitte Kjær Layout: Anders Kjærby Jacobsen Tryk: Finn Jørgensen Forsidebillede: StockxpertKirkebladet udgives af menighedsrådet kirkeblad@emdrupkirke.dk

Emdrup Nyt


Juletræet med sin pynt - forkynder jul for os Stjernen Stjernen ledte de vise mænd til Jesus. Også vi har brug for en ledestjerne, så vi kan finde Jesus. Sådan en ledestjerne er Bibelen. Søg Jesus i Bibelen! Her lader han sig finde. Begynd fx med Lukasevangeliet, hvor juleevangeliet står.

Hjerter

Lys

Hjerter betyder kærlighed. ”Således elskede Gud verden,” fortæller Johannes i sit evangelium, ”at han gav sin enbårne søn”. Gud elsker os. Derfor blev Jesus født. Derfor fejrer vi jul.

Vi lever i mørke fra klimatruslen, økonomisk krise, terror, bander, arbejdsmæssige belastninger, svigtende helbred, konflikter med de nærmeste, alderdom, den ventende død – og ikke mindst vores egne fejl, mangler og nederlag. Jesus siger: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.”

Guirlander Led på led føjer sig sammen til en lang guirlande. En guirlandering kan ikke være virkelig ensom! I julen gav Gud os Jesus som vores bror – og sig selv som en himmelsk far. Vi får mulighed for at blive en del af Guds store familie. Vi føjes sammen som guirlanderinge i én lang kæde. Vi hører sammen trods svigt og fejl.

Kugler Kugler – runde som hele vores runde jord. Gud elsker hele den runde jord med alle os, der bor på den. Og netop jeg er set og kendt blandt alle jordens milliarder. Ser jeg nærmere på kuglen, får jeg lov at se mit eget spejlbillede. Jo, jeg er regnet med. Gud elskede verden, derfor blev det jul. Og Gud elsker mig, derfor vil han komme til mig og lade det blive jul for mig.

Kræmmerhuse Her er plads til julegodter. Julens budskab er fyldt med godter: Samhørighed med Gud, tilsagnet om at være elsket, tilgivelse for skyld, hjælp i nød, liv for altid, glæde … Er kræmmerhuset tomt? Jamen, så er det jo klar til at blive fyldt!

Gaver Vi vil glæde hinanden og ikke mindst børnene med gaver i julen. Men det kræver tanker og forberedelser, og det koster... I det stykke ligner vi Gud. I århundreder havde han forberedt julenat og fundet den allerbedste og dyreste gave til os: Hans egen søn. ”Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?” spørger Paulus.

Engle Julenat forkyndte englen Jesu fødsel for hyrderne på marken: ”Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser!” Juleaften fejrer vi ”Glade jul, dejlige jul”, alt i mens ”engle dale ned i skjul”. Englene vil også give os del i juleglæden.

emdrupkirke.dk
Januar 2009

December 2008 Tirsdag 2. december

19:30 Smågrupper

Onsdag 3. december

19:30 Gospelkor 13:00 Musikalsk legestue

Lørdag 6. december

Teengruppen mødes

Søndag 7. december

10:30 Gudstjeneste Plus (JF)

Se beskrivelse på bagisden G Tirsdag 16. december

19:30 De ni læsninger

Gennem læsninger og musik ser vi Guds frelseshistorie. Ved Solveig Bach Tofft, organist. Se mere på side 7 G Onsdag 10. december

19:30 Gospelkor

Torsdag 11. december

13:00 Musikalsk legestue

Fredag 12. december

14:00 Eftermiddagsmøde

Adventsfest. Pastor Poul Henning Fromsejer medvirker med advents- og julecauserier.

19:30 Gospelkor

Torsdag 8. januar

13:30 Julekravlegudstjeneste

13:00 Musikalsk legestue

Fredag 9. januar

16:00 Julegudstjeneste (JF)

13:00 Eftermiddagsmøde

Juleaften (Luk 2,1-14)

Nytårsfest med middag og festligt samvær. G Solveig Tofft spiller og synger sammen med piger fra kirken Pris: 50 kr. Tilmelding senest 5. januar til kordegnen

Torsdag 25. december

10:30 Højmesse (JVO)

Juledag - Kristi fødsels dag (Luk 2,1-14) Julekaffebord

Søndag 11. januar

Fredag 26. december

10:30 Højmesse (JF)

10:30 Højmesse (JF)

1. søndag efter helligtrekonger (Luk 2,41-52)

Skt. Stefans dag - 2. juledag (Matt 23,34-39)

Tirsdag 13. januar

Søndag 28. december

19:30 Fællesmøde

10:30 Højmesse (JF)

G Åndelig fornyelse. Ved Henrik List Nissen

Julesøndag (Luk 2,25-40)

Onsdag 14. januar

19:30 Gospelkor

Torsdag 15. januar

Forkortelser JF = Jóannis Fonsdal JVO = Jakob Valdemar Olsen BHA = Børge Haahr Andersen NWN = Nicolai Winther-Nielsen

Helligtrekongers søndag (Matt 2,1-12) Helligtrekongersfest

Onsdag 7. januar

19:30 Gospelkor

G Onsdag 24. december

10:30 Gudstjeneste Plus (JVO)

19:30 Smågrupper

Onsdag 17. december

Koncert med EKKO, Emdrup Kirkes gospelkor. Se side 6.

Nytårsdag (Luk 2,21)

Tirsdag 6. januar

19:30 Smågrupper

Torsdag 18. december

Tirsdag 9. december

G

Julefest

G

14:00 Højmesse (JF)

Søndag 4. januar

G 3. søndag i advent (Matt 11,2-10)

2. søndag i advent (Luk 21,25-36)

15:00 Julekoncert

G

10:30 Børne- og familiegudstjeneste (JF)

Torsdag 4. december G

Torsdag 1. januar

Søndag 14. december

Juleferie i legestuen

G

13:00 Musikalsk legestue 16:30 Musical

Søndag 18. januar

Vi holder juleferie i legestuen efter den 18. december og starter igen 8. januar.

Tilbud til børn og unge i Emdrup Kirke Kirkeskoven

Musikalsk Legestue

Spirer: 2 år til skolealderen Kviste: 0. - 2. klasse Grene: 3. – 5. klasse

Pastagudstjenester

Kirkeskoven har åbent under prædikenen om søndagen:

Kirkeengen har åbent for de mindste, hvor forældrene kan følge gudstjenesten på skærm. Kontaktperson: Birgitte KjærEmdrup Nyt

Hver torsdag kl. 13.00 – 14.30. For børn fra 0 år ifølge med en voksen. Kontaktperson: Solveig Bach Tofft Én onsdag om måneden kl. 17.00 – 18.30 Gudstjeneste og fællesspisning for børn og deres forældre. Kontaktperson: Jóannis Fonsdal

MF-Børn og MF-Junior

Sidste tirsdag i måneden i forbindelse med ”spisemøderne”. - MF-børn 2 år – 0. kl. - MF-Junior 0.-5. kl. Kontaktperson: Birgitte Kjær

Musical

Hver torsdag kl. 16.30 – 18.00 For børn og teenagere fra 6. kl - 18 år. Kontaktperson: Solveig Bach Tofft Alle kontaktinfomationer kan findes på side 2.


Februar 2009 10:30 Højmesse (JF)

Henrik List prædiker 2. søndag efter helligtrekonger (Joh 2,1-11)

Søndag 1. februar G

Tirsdag 20. januar

19:30 Smågrupper

G

17:00 Pastagudstjeneste (JF) 19:30 Gospelkor

Torsdag 22. januar

13:00 Musikalsk legestue 16:30 Musical

Fredag 23. januar

14:00 Eftermiddagsmøde

Onsdag 4. februar

19:30 Gospelkor

Torsdag 5. februar

13:00 Musikalsk legestue 16:30 Musical

Fredag 6. februar

Kristustroen i hverdagen på Færøerne. Ved Jóannis Fonsdal

Søndag 25. januar

10:30 Højmesse (JF)

17:30 Fællesmøde

Diakonal sognekirke. Ved Johnny Pedersen, sognemedhjælper Apostelkirken MF-børn og MF-junior

14:00 Eftermiddagsmøde

Fortælling og sang v/ Lilly og Hans Georg Hegelund

Søndag 8. februar

10:30 Højmesse (JF)

3. søndag efter helligtrekonger (Matt 8,1-13)

Tirsdag 27. januar

Sidste søndag efter helligtrekonger (Matt 17,1-9)

19:30 Smågrupper

G

Søndag septuagesima (Matt 20,1-16)

Tirsdag 10. februar

19:30 Fællesmøde

G

”Noksomhed” - Forbrugssamfundet på godt og ondt. Ved Ole Tofft

Onsdag 28. januar

Onsdag 11. februar

Torsdag 29. januar

Torsdag 12. februar

Fastelavsfest

Søndag 15. februar

19:30 Gospelkor 13:00 Musikalsk legestue 16:30 Musical

Søndag den 22. februar er der fastelavnsfest for børn i alle aldre efter gudstjenesten. Vi spiser sammen og slår katten af tønden. Pris 20 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

17:00 Pastagudstjeneste (JF) 19:30 Gospelkor

10:30 Gudstjeneste Plus (NWN)

Tirsdag 3. februar

Onsdag 21. januar

Onsdag 18. februar

19:30 Gospelkor

Torsdag 19. februar G

13:00 Musikalsk legestue 16:30 Musical

Fredag 20. februar

14.00 Eftermiddagsmøde

Jeppe Aakjær. Vi synger og lytter til fortælling. Ved Poul Kristensen

Søndag 22. februar

10:30 Fastelavnsgudstjeneste (JF) Fastelavns søndag (Matt 3,13-17) Fastelavnsfest

Tirsdag 24. februar

17:30 Fællesmøde

At lære at kende dig er min længsel. Ved Daniel Hougaard MF-Børn og MF-Junior

Onsdag 25. februar

19:30 Gospelkor

Torsdag 26. februar

13:00 Musikalsk legestue 16:30 Musical

13:00 Musikalsk legestue 16:30 Musical 10:30 Højmesse (JVO)

Søndag seksagesima (Mark 4,1-20)

Tirsdag 17. februar

19:30 Smågrupper

Gudstjeneste på plejehjemmet Hver søndag kl. 9.30 er der en kort gudstjeneste i festsalen på Håndværkerforeningens plejehjem. Alle er velkomne.

Andre arbejdsgrene i Emdrup Kirke KFUM-Spejderne Bispebjerg gruppe

Familiespejd (0-6 år) lør. ulige uger kl. 10.00 Leder: Charlotte, tlf. 7021 0991 Bæver (bh. - 1. kl.) lør. ulige uger kl. 10.00 Leder: Yvonne, tlf. 7021 0992 Ulve (2. - 4. kl.) ons. kl. 18.30 Leder: Tune, tlf. 70210993 Spejdere (5.-8. kl.), tlf. 7021 0994 www.bispebjergspejderne.dk

Danmissionskreds

3. onsdag i måneden kl. 14.00 Kontaktperson: Hans Georg Hegelund, tlf. 39676253

Smågrupper

1. og 3. tirsdag i måneden eller efter aftale i private hjem eller i kirken. Koordinator: Christian Hougaard tlf. 2042 4908

Menighedsfællesskabet

2., 4. og 5. tirsdag i måneden kl. 19.30 eller ved fællesspisning kl. 17.30. Kontaktperson: Ida Secher Rom tlf. 6089 3888

Eftermiddagsmøder

Ca. hver anden fredag i måneden kl. 14.00 Kontaktperson: Birgitte Kjær

Gospelkor

Hver onsdag kl. 19.30 - 21.30. For unge og voksne ca. 15 - 45 år. Der er opstart igen efter ferien 3. september. Korleder: Solveig B. Tofft

emdrupkirke.dk
Emdrup Kirke på tur Menighedslejr De yngste var 1 år og den ældste var 90 år, da ca. 70 emdrup’er var på lejr sammen en weekend i efteråret: Små børn, større børn, teenagere, unge, voksne, godt voksne og én i den ældre ende! Der blev sunget, snakket og spillet - både spil og instrumenter. Der blev spist, opført performance, lavet sjov, gået ture og bagt snobrød. Og så blev der lyttet. ”Tro og liv” var temaet for lejren. De voksne lyttede til taler om Gud, der giver os troen og livet med ham. Børnene og teenagerne havde imens deres egne samvær om troen og livet. Lejren sluttede med en højtidelig og festlig allehelgens-gudstjeneste.

Løvfaldstur Skovene var iklædt deres allersmukkeste løv i røde, gule, grønne og brune farver, da Emdrup Kirke tog på tur til Stavnsholt Kirke og Aldershvile Slotspavillon. Løvet lyste op på den grå og regnfulde dag. Det samme gjorde det gode humør hos deltagerne. Vi lyttede til fortælling om det, vi så undervejs. Vi sang i bussen og i kirken, og vi lyttede til andagt: Gud ønsker at have os i sin nærhed! Og så gik snakken ellers lystigt både i bussen og ved kaffebordet...Emdrup Nyt


Hellig tre kongersfest Traditionen tro afslutter vi juletiden i Emdrup kirke med Hellig tre kongers fest. I 2009 bliver det søndag d. 4. januar.

Portræt af kirketjenervikar Ellen Refstrup stammer fra Vestjylland men har siden 1986 været bosat i København., det meste af tiden i nordvest. Hun er konservatorieuddannet pianist og spiller i forskellige sammenhænge. Især arbejder hun meget med sangere og nyder at være i selskab med Mozart og alle de andre store.

Ved festen taler Jørgen Skov Sørensen, medlem af Danmissions bestyrelse om ”Danmission – mellem fortid og fremtid…” Program: 10.30 Højmesse 12.00 Kirkefrokost og lotteri til fordel for Danmission 13.00 ”Danmission – mellem fortid og fremtid…” v. Jørgen Skov Sørensen, leder på Det Mellemkirkelige Råd og medlem af Danmissions bestyrelse. Samtidig børnearrangementet: Martha - En sej pige fra Tanzania går i søndagsskole. Fortæller: Inga P. Mogensen, Børne- og Unge Missionskonsulent i Luthersk Mission

Sin praktiske åre bruger hun til mere håndfast arbejde, og fremover vil det bl.a. være som kirketjenervikar for Roza.

Menighedsrådsvalg 2008

Julekravlegudstjeneste

Menighedsrådsvalget er nu overstået for Danmarks 2213 menighedsråd. Hovedparten af menighedsrådene er blevet sammensat uden en egentlig valghandling – det man i daglig tale kalder ”fredsvalg”. Sådan er det også gået i Emdrup.

Torsdag den 18. december kl. 13.30 inviterer vi til jule-kravlegudstjeneste. Vi vil fejre julens budskab igennem salmer med fagter og dans, korte tekster og forkyndelse med illustrationer. Arrangementet henvender sig primært til babyer og børn op til 2 år med deres voksne, men alle er selvfølgelig velkomne.

Menighedsrådet vil fremover kun bestå af otte folkevalgte medlemmer og kirkens præster, da der er kommet nye valgregler. Vi er glade for, at der er fem rutinerede menighedsrådsmedlemmer i det nye råd samtidig med, at vi glæder os til at tage imod de nye medlemmer, der forhåbentligt kan give os andre ny inspiration.

I de sidste fire år har der, især pga. fraflytninger, været en stor udskiftning af menighedsrådets medlemmer. En person har dog trofast holdt ved: Christian Bagge Olsen. Igennem de sidste tolv år har han gjort et stort arbejde i menighedsrådet bl.a. som kirkeværge, indsamlingsleder m.v. Nu er det imidlertid slut, da han ønsker at bruge sine kræfter anderledes. Vi ønsker ham held og lykke og skylder ham stor tak for hans engagement og gå på mod. Menighedsrådet konstitueres d. 26. november. Der vil derefter bringes en nærmere præsentation i Emdrup Nyt og på kirkens hjemmeside. Henrik List Nissen, Menighedsrådsformand.

Julehjælp I lighed med tidligere år er det muligt at søge Menighedsplejen ved Emdrup Kirke om julehjælp. Senest fredag d. 12. december kan man afhente, udfylde og aflevere en ansøgning hos kordegnen i kirkekontorets åbningstider: man.-fre. 9:00-12:00 samt tors. 16:00-18:00. Ved ansøgningen skal forevises dokumentation for sognetilhørsforhold og økonomiske forhold.

Fra tirsdag den 16. december udleverer vi julehjælpen i form af en seddel, der kan omsættes i varer hos den lokale købmand. Hvis nogen i sognet ønske at støtte kirkens hjælp til nogle svage medborgere, kan man indbetale et beløb på girokonto 614-5760.

GRUNDLAGT I 1935 - 3. GENERATION

BISPEBJERG BEGRAVELSESFORRETNING

Bedemanden

AAGE BRUUN, LOTTE OG LARS SØGAARD

- et nærliggende valg

TRÆFFES DØGNET RUNDT

35 86 86 86

ved Uglen

Frederiksborgvej 114, 2400 København NV - genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium

3582 1830

- også efter lukketid

TAGENSVEJ 175

AFTALER

TRÆFFES GERNE I

DERES

HJEM

WWW.BEGRAVELSE-BISP.DK

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN

emdrupkirke.dk
Portræt af en kirkegænger Familien Lange

Musical om ”Den lille prins” I foråret inviterer vi unge fra 6. klasse og opefter til at være med i en musical, skrevet over en meget kendt bog: ”Den lille prins” af Saint-Exupéry. Vi skal lave teater, sang og dans – og vi skal arbejde med at gøre temaerne i bogen aktuelle for os selv. “Den lille prins” er historien om piloten, der nødlander i Saharaørkenen. Han møder her den lille prins, som kommer fra rummet og fortæller piloten om sin egen lille hjemmeplanet, asteroide B612 Han er kommet til jorden på sin rundtur til alverdens planeter for at få nogle venner og få hjælp til at redde sin elskede rose. På sin rejse rundt i universet lærer han kærligheden, livet og døden at kende. Men først og fremmest handler historien om omsorg for de nære ting.

Familien Lange, Jette, Magnus, Kasper og Bjarne. Billede taget ved Magnus’ konfirmation i Emdrup kirke i september 2008

De fleste søndage sidder Familien Lange på kirkebænken i Emdrup kirke, men hvem er de? Bjarne er håndværker og Jette er personalekonsulent. Hvorfor kommer I i Emdrup kirke? Vi er jo nye i Emdrup. Før kom vi Buddinge Kirke, men i forbindelse med vores søns konfirmationsforberedelse i Emdrup kirke blev vi glade for prædikerne. Vi kommer også i Indre Mission.

De 9 læsninger Tirsdag den 9. december kl. 19.30 er der mulighed for at koble fra juletidens travlhed og sætte sig til rette på kirkebænken for at synge og lytte til dejlig musik og fordybe sig i julens budskab. De 9 læsninger er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen. Navnet dækker over at der i løbet af gudstjenesten læses ni bibeltekster, som spænder fra skabelsen over profetierne om Jesus til juleevangeliet om Jesu fødsel. Imellem læsningerne er der fællessalmer eller musikstykker. Udover over kirkens præst, organist og sangere, medvirker læsere fra menigheden, Vibeke Schmidt på fløjte og Andreas Vegge på trompet.Emdrup Nyt

Hvad bruger I kirken til? Vi bruger ikke kirken ud over søndagen, men der bruger vi den til at komme i de helliges fællesskab. Hvad får I jeres kostbare fritid til at gå med ud over at komme i Emdrup kirke? Jette læser Master of public Administration (MPA) på CBS - så Bjarne tager et stort slæb hjemme, men får også løbet og svømmet. Hvad er en god gudstjeneste for jer? En god gudstjeneste er sådan en slags symbiose af en god prædiken og tankerne der ikke for langt væk. Den gode prædiken er den, hvor der bliver talt ind i vores hverdagsliv og oplæring. Det behøver ikke at være spidsfindigt eller akademisk.

Julefest Julefest for hele familien søndag d. 14. december kl. 10.30 - ca. 14.30 Vi begynder med familiegudstjeneste og bagefter spiser vi risengrød sammen. Når maven er fuld skal vi til juledukketeater og trylleri. Vi slutter med kaffe og guf. Pris: 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Tilmelding er ikke nødvendig.

Igennem teater, sang og dans skal vi arbejde med at gøre temaerne i bogen aktuelle for os selv. Vi har været så heldige at få Jonas Petersen til at skrive sange til musicalen. Jonas har mange koncerter bag sig og er ved at udgive en CD med egne sange. Vi øver hver torsdag kl. 16:30-18:00 fra d. 15. januar Det koster 400 kr at være med i musical’en (rabat for søskende) og der er tilmelding til organist Solveig Tofft på 41 42 31 62 inden 7. januar

Julekoncert Sidste år var der fuldt hus og høj stemning til julekoncerten med gospelkoret EKKO. I år satser vi på at gentage succesen søndag den 7. december kl. 15. Gospelkoret tæller 20 sangere og har eksisteret siden september 2006. Siden da er der sket meget og koret udvikler sig hele tiden, både på kor – og solistsiden. Op til koncerten øver koret en håndfuld julesange og derudover får vi smagsprøver på korets alsidige repertoire, som bl.a. består af numre af Kirk Franklin og Richard Smallwood. Korets faste pianist er Jørgen Messerschmidt, som bliver ledsaget af Peter Bartels på bas og Tira Skamby på percussion. Der er gratis entré.

Emdrup Nyt december 2008 - januar - februar 2009  
Emdrup Nyt december 2008 - januar - februar 2009  

Emdrup Kirkes kirkeblad

Advertisement