Page 1

FAKTY 2010 RAPORT MIEJSKIEGO CENTRUM K U LT U R Y


LICZBA PUBLICZNOŚCI WEDŁUG RODZAJÓW IMPREZ

Rodzaj działań / wydarzeń

Ilość wydarzeń

Ilość uczestników

Edukacja, warsztaty dla dzieci i młodzieży

15

4 471

Koncerty na dużej scenie MCK

11

9 030

Koncerty w Klubie Muzycznym MCK Magnat

38

2 803

Imprezy seniorskie

39

2 497

Festiwale, cykliczne imprezy masowe

5

30 542

Inne np: projekty, współorganizacja, plener malarski, targi, wigilia miejska itp.

15

3 176

RAZEM

123

52 372

2


Ogólna liczba wykonawców „z afisza” (zespoły, orkiestry, soliści), którzy wystąpili na scenach Miejskiego Centrum Kultury w roku 2010 wynosi 108 co daje liczbę około 1000 artystów zawodowych i amatorów, głównie muzyków. Poza stałymi formami zajęć zrealizowaliśmy 123 planowane wydarzenia (koncerty, warsztaty, imprezy rekreacyjne i edukacyjne, spotkania seniorskie, festiwale, itd).

3


LICZBA PUBLICZNOŚCI MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY *

*Publiczność koncertów organizowanych przez MCK i uczestnicy innych imprez.

60 tys.

52 372

50 tys. 40 tys.

33 729

30 tys. 20 tys.

11 820

10 tys.

ogólna liczba publiczności

4

imprezy masowe i festiwale

Duża scena i mała scena (16 - 35 lat)

4 320

2 500

edukacja dzieci i młodzieży (5 - 15 lat)

imprezy dedykowane seniorom 55+


STAŁE FORMY ZAJĘĆ

Ze stałych form zajęć odbywających się w naszych obiektach korzysta 198 osób tygodniowo. (Są to zespoły muzyczne, formacje taneczne, uczestnicy klubu środowiskowego i klubu seniora) W 2010 roku w MCK swoją działalność prowadzili: 8Gorzowska Orkiestra Dęta 8Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury 8Zespół Tańca Ludowego „Gorzowiacy” ( GDK) 8Stowarzyszenie Taneczne „Ready to Freak” 8Szkoła Tańca „Dance Mix” i formacja „Move Up” 8Klub Seniora „Zawarcie”( Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie) 8Klub Środowiskowy „Capitolek” Zespoły: 8Cantare 8Kawałek Kulki 8Żółte Kalendarze 8anTeny

5


BUDŻET - ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

Przychody własne Dotacje 1 777 400 1,8 mln.

1 663 725 1 570 000

1,6 mln.

1 400 000

1,4 mln. 1,2 mln. 1 mln. 0,8 mln. 600 tys. 400 tys.

390 000 317 130

350 000

291 117

200 tys.

2008

6

2009

2010

2011 PLAN


BUDŻET - WYDATKI NA FESTIWALE MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

Dni Gorzowa Festiwal Reggae nad Wartą Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych - Alte Kameraden RAZEM 600 tys. 528 191

517 374

495 712

500 tys. 420 000 400 tys. 329 384 300 tys.

301 199 247 087 200 000

200 tys. 100 tys.

150 155

48 652

2008

137 550

111 075

2009

111 393

100 000 120 000

104 788

2010

2011 PLAN

7


Lista Festiwali Przeglądów organizowanych bądź w istotny sposób współorganizowanych przez Miejskie Centrum Kultury Reggae nad Wartą 2010 ( 5 edycja ) Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden” ( 4 edycja) Festiwal Poetycki „Wartal” ( 2 edycja) Międzynarodowy Festiwal Rockowy „Rock Nocą” Gorzowski Przegląd Kapel Rockowych ( 16 edycji)

Komentarze na stronie http://emceka.pl/publikacje 8


9


Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap projektu przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej. I etap projektu przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej - W trakcie realizacji Rok 2010 to czas realizacji przebudowy Amfiteatru. Kosztująca 16 mln złotych inwestycja zostanie zakończona na wiosnę 2011r. Całkowicie przebudowany obiekt pomieści 4700 osób i będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Więcej o inwestycji http://emceka.pl/inwestycje 10


II etap - Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

XIX wieczna siedziba Miejskiego Centrum Kultury dawne Tivoli wymaga również modernizacji.

Wizualizacja siedziby MCK po przebudowie według projektu opracowanego w 2009 roku.

11


www.emceka.pl

2011 (c ) Miejskie Centrum Kultury - styczeń 2011

MCK Fakty 2010  

MCK Fakty 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you