Page 1

Mere Ionatan ARAD / BUTENI

1 Mere Gala TIMIª / PERIAM

2

99

Mere Golden

kg

Piersici

ARAD / BUTENI

ARAD / ARÃNEAG

2 99

ARAD / SELEUª

0

Salatã verde

99

Roºii

2

ARAD / SELEUª

Varzã

2

800 gr. PRODUCÞIE PROPRIE

99

Pâine albã de casã Real PRODUCÞIE PROPRIE

Pâine Real cu ceapã

Pâine cu cereale

PRODUCÞIE PROPRIE

PRODUCÞIE PROPRIE

4

kg

kg

kg

99

49

0 89

ARAD / SELEUª

kg

Pâine Bãnãþeanã

kg

kg

kg

1 49

ARAD / SELEUª

99

3 99

kg

Gogonele

kg

2

TIMIª / PERIAM

Mere Starkinson

99

kg

2

99

5

99

kg

kg

Carne tocatã porc

Carne tocatã porc-vitã

PRODUCÞIE PROPRIE

PRODUCÞIE PROPRIE

13

Cârnaþi de casã PRODUCÞIE PROPRIE

15

49 kg

99 kg

16 99 kg

Cârnaþi Câmpeni PRODUCÞIE PROPRIE

17

99 kg


Cârnaþi Câmpeni picanþi

Cârnaþi Ungureºti

PRODUCÞIE PROPRIE

PRODUCÞIE PROPRIE

19 99 kg

Cârnaþi de casã, afumaþi vrac 99 PRODUCÞIE PROPRIE

17

Boabe de muºtar

1

vrac

Cafea Auslesse MELITA 500 g

12

kg

Foi dafin

8 64

vrac

kg

54 100g

99

100g

Cafea Amaroy extra 500 gr.

4

49

lei

vrac

cu capac 1.7 L

cu capac 1L

6

29

vrac

Borcan food

Sticlã saft

16

99

Fasole

Sticle goale de vin

1

19 99

99 lei

2 99 lei

Set 6 borcane cu capac 370 ml

lei

kg

lei

7 99 lei

9

SC real,- Hyper-Magazine SRL. CUI: 31357586, Nr. de înregistrare în Registrul Comerþului: J40/3283/2013 Adresa sediului social: Bucureºti, Sector 3, B-dul. Theodor Pallady nr. 51N, Clãdirea C6, Corp A, etaj 1.

E-mail: info.arad@real-hyper-magazine.ro

Produsele din acest catalog se pot achiziþiona în limita stocului existent. Preþurile includ TVA. Preþurile pot suferi modificãri neanunþate. Deoarece mãsurile de precauþie au fost luate în momentul tipãririi acestui catalog, real,- Hyper-Magazine SRL nu î? i asumã responsabilitatea pentru eventualele erori sau omisiuni. Accesul este liber, fãrã legitimaþie de client.

Arad flyer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you