Page 1

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ DELCY RODRÍGUEZ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21Η ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ MERCOSUR

Η Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Βενεζουέλα έχει δώσει «μια διαφορετική διάσταση στην Mercosur, μια διάσταση που δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στον εμπορικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Δώσαμε ένα καινούριο προσανατολισμό, την κοινωνική πτυχή». Απέρριψε τις δράσεις που διεξάγονται από την Τριπλή Συμμαχία εναντίον της Βενεζουέλας. «Ενώ αυτές οι κυβερνήσεις και τα συμβούλια των υπουργών εξωτερικών συνεχίζουν ακάθεκτα τις προσπάθειές τους ενάντια στην Μπολιβαριανή Επανάσταση, εμείς είμαστε πάντα σε συνάντηση με τους λαούς, αυτός είναι ο χαρακτήρας της Μπολιβαριανής Επανάστασης που μας κληροδότησε ο Κομαντάντε Ούγκο Τσάβες». Τόνισε ότι «η Βενεζουέλα έχει πράγματι συμπεριλάβει τα πρότυπα που καθορίστηκαν κατά την ενσωμάτωσή της και έχουμε μάλιστα διπλασιάσει τα πρότυπα σε σχέση με πολλές άλλες χώρες που έχουν ξεπεράσει τα 20 χρόνια στην Mercosur, και όταν κάνουμε μια σύγκριση με την Τριπλή Συμμαχία βλέπουμε ότι οι κατηγορίες της είναι ανήθικες και παραπλανητικές». Πρόσθεσε πως από την στιγμή που η Βενεζουέλα ανέλαβε την pro tempore προεδρία της Mercosur, κινήθηκε με γνώμονα της συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από όλους. «Οι συμφωνίες είναι πολύ σαφείς και η Προεδρία μας αρμόζει. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν κάποιοι φασίστες που προσπάθησαν να αγνοήσουν το δικαίωμα της Βενεζουέλας και άρχισαν να μας επιτίθενται. Αυτές οι επιθέσεις είναι παράνομες και παράλογες». Επανέλαβε πως η Μπολιβαριανή Κυβέρνηση θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις νομικές βάσεις και τις ιδρυτικές συνθήκες της Mercosur, τις οποίες είπε πως «πρόκειται να υπερασπιστούμε μέχρι τελευταίας στιγμής […] δεν θα παραδοθούμε ούτε πρόκειται να μας επιβληθούν, θα ενεργήσουμε όπως έχουμε κάνει σε όλη την διάρκεια αυτής της προεδρίας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό που μας αναλογεί». «Ούτε θα αποχωρήσουμε, ούτε θα μας βγάλουν από την Mercosur». Κάλεσε τους λαούς της Mercosur να υψώσουν την φωνή τους προς υπεράσπιση της Βενεζουέλας σε καθεμία από τις πρεσβείας μας στις πρωτεύουσες των χωρών μελών της Mercosur. «Η υπεράσπιση της Βενεζουέλας, είναι ταυτόχρονα υπεράσπιση των μεγαλύτερων ιδανικών της ενσωμάτωσης, της ενότητας και της συνεργασίας των λαών μας», δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών Rodríguez. «Είμαστε παιδιά του Μπολίβαρ, του Τσάβες και του Φιντέλ. Πώς θα καταφέρουν να σιωπήσουν τους λαούς μας με νομικές στρεψοδικίες;»


RESUMEN INFORMATIVO DE LA INTERVENCIÓN DE LA CANCILLER DELCY RODRÍGUEZ EN LA INSTALACIÓN DE LA XXI CUMBRE SOCIAL DEL MERCOSUR La Canciller de la República señaló que Venezuela le ha dado “una dimensión distinta al Mercosur, una dimensión que no está centrado solamente en el ámbito comercial, económico y financiero. Le dimos una nueva orientación, la vertiente social”. Rechazó las acciones que lleva a cabo la Triple Alianza contra Venezuela. “Mientras esos gobiernos y grupos de cancilleres andan confabulados contra la Revolución Bolivariana, nosotros estamos aquí en el encuentro con los pueblos, ese es el carácter de la Revolución Bolivariana que nos legó el Comandante Chávez”. Enfatizó que “Venezuela sí ha incluido las normas establecidas durante su incorporación y hemos duplicado las normas más que muchos países que superan los 20 años en el Mercosur, y cuando hacemos una comparación con la Triple Alianza vemos que sus acusaciones son inmorales y mentirosas”. Agregó que una vez Venezuela asumió la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, lo hizo según los acuerdos suscritos por todos. “Los acuerdos son muy claros y nos corresponde la Presidencia. Entonces salieron unos fascistas que trataron de desconocer el derecho de Venezuela y nos empezaron atacar. Estos ataques son antijurídicos e irracionales”. Reiteró que el Gobierno Bolivariano continuará cumpliendo con los soportes jurídicos y los tratados fundacionales del Mercosur, los cuales dijo “vamos a defender hasta el último minuto […] no nos entregamos ni nos someterán, vamos a ejercer como lo hemos venido haciendo esta presidencia hasta el último minuto que nos corresponde”. "Ni nos salimos, ni nos sacan del Mercosur". Llamó a los pueblos del Mercosur a elevar su voz en defensa de Venezuela en cada una de las embajadas acreditadas en las capitales de los países miembros del Mercosur. “Defender a Venezuela es defender también los ideales más grandes de integración, unión y cooperación de nuestros pueblos”, destaco la canciller Rodríguez. "Somos hijos de Bolívar, de Chávez, de Fidel ¿Cómo van a callar a nuestros pueblos con argucias jurídicas?".

Resumen informativo de la intervención de la canciller delcy rodríguez es el  
Resumen informativo de la intervención de la canciller delcy rodríguez es el  
Advertisement