Page 1

CARTA DE SERVEIS


Els nostres usuaris i usuàries tenen dret a... 5 Fer ús de les instal·lacions d’acord amb els seus usos. 5 Fer us de les aules d’estudi i treball prèvia identificació. 5 Disposar de recursos d’informació de qualitat i actuals. 5 Disposar d’un fons ben organitzat per consultar-lo d’una manera fàcil i ràpida. 5 Consultar la totalitat del fons dins les instal·lacions. 5 Fer ús del servei de préstec. 5 Fer ús dels ordinadors d’Internet seguint la normativa específica. 5 Fer ús de les impressores i fotocopiadores públiques. 5 Accedir a Internet mitjançant Wi-Fi. 5 Ser atesos de manera eficient per part de tot el personal i amb un tracte professional i respectuós. 5 Participar a les activitats que preparen les biblioteques, seguint-ne els requeriments específics. 5 Ser informats degudament dels canvis i/o incidències en els horaris i serveis de les biblioteques. 5 Disposar de fulls de suggeriments, reclamacions i agraïments. 5 Fer-se el carnet d’usuari presentant algun d’aquests documents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència amb indicació de l’adreça postal i facilitant el telèfon i/o el correu electrònic. 5 Exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició a les dades personals regulats per Llei.


Els nostres usuaris i usuàries es comprometen a... 5 Contribuir a mantenir un entorn adequat i evitar qualsevol activitat que causi molèsties a altres usuaris. 5 Respectar els equipaments, les instal·lacions i les zones destinades a cada tipus d’activitat. 5 No menjar ni beure dins les biblioteques (exceptuant aigua embotellada). 5 Fer-se responsables de les seves pertinences mentre són a les instal·lacions i no abandonar-les o deixar-les sense vigilància. 5 Col·laborar a mantenir l’ordenació de la biblioteca, deixant els documents consultats als carros destinats a aquest ús, o bé a qualsevol taula. 5 Respectar la propietat intel·lectual, d’acord amb la legislació vigent. 5 No fer un ús indegut de les tecnologies de la informació i comunicació que les biblioteques posen a la seva disposició. 5 Fes ús del propi carnet, aquest és personal i intransferible. 5 Dur el carnet de les biblioteques sempre que es visitin aquestes instal·lacions. 5 Fer-se responsables dels béns que tenen en préstec. 5 Substituir els documents que hagin perdut o fet malbé. 5 No deixar els menors de 8 anys sense l’atenció d’un adult responsable. 5 Comportar-se respectuosament amb el personal. 5 Sempre que el personal els ho demani, identificar-se i mostrar el contingut de les bosses i carpetes. 5 Sortir de les instal·lacions quan finalitza l’horari d’obertura o a requeriment del personal. Abril de 2014


Ajuda’ns a millorar 5 Fes-nos arribar directament als taulells els teus dubtes, suggeriments, queixes o felicitacions. També ens els pots enviar a les nostres adreces electròniques. Per a la Biblioteca Elisenda de Montcada, b.montcada.em@diba.cat, i per a la Biblioteca Can Sant Joan, b.montcada.csj@diba.cat. 5 Respon les enquestes que periòdicament realitzem per conèixer la vostra opinió i millorar els nostres serveis.

Biblioteca Elisenda de Montcada C. Tarragona, 32. Tel. 934 925 959. A/e: b.montcada.em@diba.cat Horaris Hivern: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30h; de dimarts a dissabte, de 10 a 14h Estiu: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h Biblioteca Can Sant Joan C. Turó, 45. Tel. 935 751 901. A/e: b.montcada.csj@diba.cat Horaris Hivern: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h; dijous i dissabte, de 10 a 14h Estiu: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h www.mircultura.cat bibliotecavirtual.diba.cat bibliotequesdemontcadaireixac.blogspot.com facebook.com/mircultura.cat @bibsmir

Serveis biblioteques  

Carta de Serveis Biblioteques de Montcada i Reixac 2014

Serveis biblioteques  

Carta de Serveis Biblioteques de Montcada i Reixac 2014

Advertisement