Issuu on Google+

  

  


  

                         ­   € ‚      ƒ „   … †     €    ‡‚ 
PRESENTACIÓ

Fer-se gran suposa una experiència important i enriquidora. Lluny de lamentar-nos per anar fent anys, hem de ser conscients i valorar les oportunitats que se’ns presenten a cada etapa de la vida. La vellesa no n’és cap excepció. Ja fa anys que des de les administracions potenciem polítiques d’envelliment actiu amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida en l’edat avançada. El terme no es refereix només a la capacitat d’estar físicament actiu, sinó, principalment, a la participació en la vida econòmica, política, social, cultural i cívica. En aquest catàleg hi trobareu els serveis i recursos adreçats a la gent gran disponibles a Montcada i Reixac. És un ampli recull que engloba des de les entitats i casals de gent gran, als equipaments i espais esportius, serveis socials, telèfons d’interès o serveis sanitaris, entre d’altres. Esperem que sigui de la vostra utilitat. María Elena Pérez Alcaldessa de Montcada i Reixac

5


   

          ­ €‚ƒ „     …  ­ † ‡…     ˆ…  ‡‡ †­   ­€  ˆ…  ‡‡

 ‰Š‹ƒ ‚ ƒ „  Œ Ž‘

’“”  •  ‘ Š–
                                 ­€     €­‚ƒ„  …†‡ 

 ˆ   ‰ Š ­ € ­  ­ ‹   Œ   

  ŠŽ       ‹ ‘Ž­       ­  ’Š ˆ “   € ­” ” “ 


 

    

    ­ €‚€ ƒ„ƒ…† ‡ˆ…‰ƒŠŠŠ‰

 ‹Œ Ž‘

 ‘

’‡

 “’” •  ’” –”Ž” —“ ’” •  ˜€ ™š • ‡ˆ…‰ƒ€›’ˆ…‰€€Š  ˜€ š—– …ƒ † ‡ˆ…Š‚„Š„ —•˜”œ žžž 
    

   Centre Gerontològic Vila-Nova   Â?Â?Â?Â?Â?Â? Â? ­ €‚ Les DĂ lies ƒ„Â? „Â…  Â?Â?†Â…Â?Â? Â? ­€‚ Residència Santa Maria  „  Â?Â?Â…†† Â? ­€‚ Residència Vallbona ­ Â? Â?‡ Â?ˆ‰Š  †Â…Â?‹†Â?‹ Â? ­€ ŒŒŒŽ‘ 
 REGIDORIA DE PARTICIPACIĂ“ CIUTADANA  

     Â? Â?Â?Â?   Â?   Â?Â?­€‚

 

ƒ„Â? Â?Â? Â?Â? ƒ…‚ Â?Â?Â?†Â?‡ Â?Â? Â?Â?Â?Â?Â?Â?  Â?…‚Â?†Â? ˆÂ?Â?Â?Â?Â?Â?Â? Â? Â?Â? Â?Â?Â?Â?‰Â?† Â?  Â?Â?Â?Â? Š Â?Â?‹ˆÂ?Â?Â? Â?Â? Casal Municipal de Gent Gran Casa de la Mina Â? ŒŽÂ?‘Â?Â’ 

 €­    Â?Â? “‚ Gestionat per lÂ’AssociaciĂł de Gent Gran Casa de la Mina Casal de Gent Gran de Montcada i Reixac ”Â?ÂŽ•Â?Â?–Â?Â?  “€—†“ Â?Â?Â?   Â?Â?€“€“‚€ “‚ Centre depenent de lÂ’Oficina de Benestar i FamĂ­lia de la Generalitat de Catalunya.
   

  

    ­ €‚ ƒ  

 „ 

  ………   „     ­ €‚ ƒ  

 „ ­†   ………   ‡„ˆ „ ‚‰ ˆˆ„ Šˆ‹
          Centre Cívic La Ribera  ­ €‚ƒ„ƒ‚­…­ †‡ˆ‰ Šˆ    ƒ‹ Œ Centre Cívic Can Cuiàs Ž‡ €‚ƒ„ƒ…„­ƒ †‡ˆ‰ Šˆ    ­ ‚Œ  „‹‹Œ Centre Cívic l’Alzina ‘„‚ €‚ƒ’“­…’‹ †‡ˆ”‰ Šˆ    ’‹ Œ Hotel d’Entitats Can Sant Joan •‡ €‚ƒ„‹’“„“ †‡ˆ ‰ Šˆ   …‹‹Œ Espai Cultural Kursaal  ‚€ €‚““ƒ ……… †‡ˆ–‰ Šˆ   …‹ ‚­Œ Casa de la Vila  ‚‹—˜ ƒ €‚ƒ’ƒ  ‹‹˜€‚ƒ„ƒ“­ “ †‡ˆ ‰ Šˆ   …‹‹Œ 


        ­   €€

 ‚­ƒƒƒ‚  

 „€…‚†

 ‚­­ƒ ƒ ‡† †    €ˆ ƒ‰‚ ‚­ƒ ‚

  ­ 

€  €  ­   Š‹Œ ƒ­  „‚ƒ ƒ

€‚ €Ž­

 ƒ ‘ ‘ƒ­  ƒƒ ƒ  ƒ­
     

   

   ­

€ ‚ƒ€„ €… …†‡ˆ‰Š € ƒ……  €…‹… ƒŒ…ƒ Ž‰ˆ… ‘€€’‰Š …‰  

   Ž“”•–‡ — Ž˜˜™„ Ž„…Ž•Œ — š›‰ ­œž  ŽŸ¡…‹•Žˆ ‚— ŽŽ•…Ž‰—
     Montcada Centre  Can San Joan  Montcada Nova   Mas Rampinyo  La Ferreria 

 

  

Edifici Ajuntament  Â? Â? Â?Â? ­€Â?‚­‚ ƒ Â?Â? ­€Â?‚Â?Â? „Â…† ‡ ˆˆˆ  ‰ Â…  Š‹ Œ  ÂŽ‡ ‹   ‡  ‘ Â’“Â’   ”  “• ÂŽ “  –ƒ‡   Â? Â?Â? Â?‚Â?——‹ „Â…Š—Â?€—€‹†ƒ ‰ Â…  Â? Â?—‹Â? Â?—Œ ‹  Â?—€‹ Â?—Œ
Servei Local de Català 

      ­€  ‚  €  ‚

 ƒ€ „ €…†‡€ˆ‰ ‡Š ‹ ‡„ €† ‡€…  … ­‡ Œ    …… Programa de termalisme social de l’IMSERSO Ž…   ƒ€   … ‘   ƒ€  ˆ     ’…€’    Ž   “” •– ˆ‘—’ ’ €˜ˆ  ™ š ‹  › €œ     ‚™ Ž‹ Œ €  

  Programa de vacances per a la gent gran de l’IMSERSO •     ‡    €† ƒ€ ›• ž    —€  ž› €€   ˆŸ  …€žŽ‹  Œ€ 

 
 Targeta de transport metropolitĂ       Â? Â? Â?Â?Â? ­€‚  ƒ   Targeta daurada de RENFE ­„… Â… †   Targeta pensionista Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ‡ˆ  † ‰Š  ‹†Â?   Š ‰    BonificaciĂł de la quota de telèfon ÂŒ ƒÂŽˆŠ  Š  ‹ƒ ‹‘Â’“……„Â? ‚ ”Â’•„Â? –––  
Tarifa social elèctrica              BonificaciĂł de plusvĂ lues (100%) Â? Â?Â?  Â? Â?   ­ Â?€‚­Â?  ƒƒÂ? ƒÂ? ƒ Â? BonificaciĂł dÂ’IBI (50%) Â? „ Â? Â… Â?„­†‡ˆ‰Š† ‡‹Â?ˆ­ ‰‹ ÂŒ  ­ Â?€‚­Â? 

ƒƒÂ? ƒÂ? ­ƒ Â? BonificaciĂł per a la taxa de residus Â? „ „   Â? ÂŽ ‘ Â’Â?““‘”Â?•Â?€ –Â?“…Â?““‘Â?“•Â?€ –Â?“…”““‘—Â?•Â?€ ˜ € Â? €­„€ 
  

     Â? Cal adreçar-se a lÂ’Institut Nacional de la Seguretat Social. Â?Â?Â?   ­ €‚ƒ„…††…„‡ ˆˆˆÂ?  Â?‰  Â?Š  ‹ Â?‹ Â?Š Â?     Â?Â? Cal adreçar-se a les oficines de Benestar Social i FamĂ­lia. ŒŽ ­‘Â’ÂŒ“” €‚ƒƒ„‚­ॠ ÂŒ– ƒ…’ŒŽ ” €‚ƒ…‚­—‘­­ ˆˆˆÂ? 

–        Œ– Â?Â? Â? Â? ˜Â? ™ š  Â?Â? Requisits:  


DocumentaciĂł que cal aportar: DNI PermĂ­s de circulaciĂł del vehicle Informe resolutiu de qualificaciĂł de la disminuciĂł Cal adreçar-se a lÂ’Oficina dÂ’AtenciĂł Ciutadana (OAC). Document acreditatiu del dret de les persones amb disminuciĂł que tenen mobilitat reduĂŻda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt dÂ’accĂŠs o de destinaciĂł. Cal adreçar-se a lÂ’Oficina dÂ’AtenciĂł Ciutadana (OAC).
 Mossos dÂ’Esquadra  

  Policia Local   Â?Â? Â?Â?Â? Â?Â?­   

Policia Nacional €�‚ �­ ��� ‚�‚���� ‚� �‚ ƒ

 Ambulàncies i urgències mèdiques  ­ Bombers � Tot tipus d’emergències ­­�
              ­ €‚ƒ  „  ………    †ƒƒ‡ˆƒ‰Š‹Œƒ ŽƒŽŠƒ‘‘ƒ ŠŒ‡ƒƒƒƒ‡Œ’“” ŒŒŒƒ“ƒ” ƒˆƒƒƒƒƒƒ” ƒƒ  •  – —   ­ƒƒ˜ƒŒƒ™ƒƒƒƒ š›‚  š

 

Š ………ƒ –ƒƒ  —
  

         ­  

 € ‚ ƒ „ …… €…†  ‡† ˆ  ‰‚Š Š 

   ‹Œ Ž ‘ŠŠ   Š ’’’   

 

 “”” ‘   ’’’   

   •Š ŠŠ       
  

      

        ­ €‚ƒ€„ „€…‚……€      † … „€…‡‡    ˆ‰ ‡„ „€…‡   € „€…„  Š‹Œ ‡ „€…    ˆ‰ … „€……   ˆ  „€…€„ 


        

       

       ­€‚ƒ‚ „„„‚      ­€ƒ „„„  …†‡ˆ ‡  

  ‰  

 †  
 Amplifon  

  Â Â Â Â? Gaes  

 Â?Â?Â?    Â? Oir+ Centros Auditivos Â? Â?­€ ‚ ORT AudĂ­fons Â?ƒ„Â? Â…Â…    Â?

 MultiĂłpticas Isis Â…      MultiĂłpticas Isis 

        
          ­€ ‚­ƒ  „‚…††‡ ˆ‰   ‰ ­€ ‚­ƒ

  Š

   ‹ŠŒ ‹ŠŒ

Žˆ‘ …ˆ‘† ’“”‚• Š‰ 

–ˆ††‚‚††Œ

Gent gran