Page 1

guia de centres educatius escoles bressol

MONTCADA I REIXAC CURS ESCOLAR 2014/2015


Mitja Costa Escola Bressol Municipal

Serveis • El servei de menjador queda cobert per un servei d’àpats que vetlla acuradament per les necessitats alimentàries d’aquestes edats. • Ofereix servei d’acollida i d’allargament de jornada de 7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h, en funció de la demanda de les famílies. • Les aules estan distribuïdes per racons, ajudant a crear relacions de petit grup segons l’interès de l’edat, propiciant d’aquesta manera el joc lliure dels nens i les nenes. • Un entorn ric en estímuls, possibilitats d’acció, de contacte amb les persones adultes i amb d’altres infants de la mateixa edat afavoreix el desenvolupament de les capacitats de coneixement, d’expressió i comunicació dels infants. • La metodologia es basa en l’experimentació com a manera activa de créixer i desenvolupar-se. • Afavorim la comunicació diària amb les famílies, doncs aquesta relació és una part important de la nostra intervenció educativa. • La diversitat de cultures que conviu a la nostra escola afavoreix l’intercanvi i el coneixement mutu en un marc de respecte i apropament. • Un servei psicològic ofereix suport a les aules, i atenció als nens i les seves famílies.


Professorat • 1 directora. • 3 educadores tutores. • 1 educadora polivalent. • 1 educadora de suport.

Instal·lacions • 1 estança per a lactants (4-12 mesos) amb dormitori: capacitat màxima de 8 nens/es • 1 estança per a infants d’1 a 2 anys: capacitat màxima de 13 nens/es. • 1 estança per a infants de 2 a 3 anys: capacitat màxima de 20 nens/es. Aquesta distribució pot variar sensiblement en funció de la demanda. • L’escola disposa d’un espai de biberoneria propi i equipat. • Tota l’escola està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. • Disposa de 3 aules molt lluminoses, totalment exteriors, amb accés totes elles a un gran espai comú que és utilitzat per afavorir el joc i la relació entre els infants, així com per propiciar la comunicació entre els nens/es i tot el personal del centre. • Les aules dels nens d’1 a 2 anys, i de 2 a 3 anys, tenen accés directe al pati. • L’espai exterior està equipat amb material de joc adequat a l’edat dels infants.

Dades generals Adreça: av. Terra Nostra, s/n (Terra Nostra) Telèfon: 935 754 273 Fax: 935 726 314 A/e: ebmitjacosta@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08069141


Font Freda Escola Bressol Municipal

Serveis • Disposa de servei de menjador amb cuina pròpia. • Ofereix servei d’acollida i d’allargament de jornada de 7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h, en funció de la demanda de les famílies. • Les aules estan distribuïdes per racons, ajudant a crear relacions de petit grup segons l’interès de l’edat, propiciant d’aquesta manera el joc lliure dels nens i les nenes. • Un entorn ric en estímuls, possibilitats d’acció, de contacte amb les persones adultes i amb d’altres infants de la mateixa edat afavoreix el desenvolupament de les capacitats de coneixement, d’expressió i comunicació dels infants. • La metodologia es basa en l’experimentació com a manera activa de créixer i desenvolupar-se. • Afavorim la comunicació diària amb les famílies, doncs aquesta relació és una part important de la nostra intervenció educativa. • La diversitat de cultures que conviu a la nostra escola afavoreix l’intercanvi i el coneixement mutu en un marc de respecte i apropament. • Un servei psicològic ofereix suport a les aules, i atenció als nens i les seves famílies.


Professorat • 1 directora. • 5 tutores d’aula. • 1 educadora polivalent. • 3 educadores de suport.

Instal·lacions • Cuina pròpia amb les instal·lacions més modernes. • 1 aula de lactants (4-12 mesos) amb dormitori i biberoneria. Capacitat màxima per a 7 infants. • 2 aules d’1-2 anys. Capacitat màxima per a 26 infants. • 2 aules de 2-3 anys. Capacitat màxima per a 40 infants. • Disposa de 5 aules molt àmplies i lluminoses, totes exteriors amb vistes al pati i amb accés a un gran espai comú, una sala polivalent que és utilitzada per afavorir el joc i la relació entre tots els nens/es. • El pati és molt gran i assolellat i està equipat amb material de joc totalment adequat a l’edat dels infants. • L’escola disposa de les instal·lacions més modernes i totalment adequades al ritme evolutiu de cada grup d’infants. Adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Dades generals Adreça: Francesc Layret, s/n (Montcada Nova) Telèfon: 935 644 702 A/e: ebfonfreda@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08069700


Can Casamada Escola Bressol Municipal

Serveis • Servei de menjador amb cuina pròpia. • Servei d’acollida i d’allargament de jornada de 7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h en funció de la demanda de les famílies. • Un entorn ric en estímuls, possibilitats d’acció, de contacte amb persones adultes i amb d’altres infants de la mateixa edat afavoreix el desenvolupament de les capacitats de coneixement, d’expressió i comunicació del nen/a. • La metodologia es basa en l’experimentació com a manera activa de créixer i desenvolupar-se. • Afavorim la comunicació diària amb les famílies. • La diversitat de cultures que conviuen a la nostra escola afavoreix l’intercanvi i el coneixement mutu en un marc de respecte i d’apropament. • Les aules estan distribuïdes per racons, ajudant a crear relacions de petit grup segons l’interès de l’edat, propiciant d’aquesta manera el joc lliure dels nens i les nenes. • Un servei psicològic ofereix suport a les aules i atenció als nens/es i les seves famílies.


Professorat • 1 directora. • 5 tutores. • 2 educadores de suport. • 1 educadora polivalent.

Instal·lacions • 1 aula per a lactants (4-12 mesos) amb dormitori : capacitat màxima 8 nens • 2 aules per a infants d’1 a 2 anys: cap. màxima de 26 nens. • 2 aules per a infants de 2 a 3 anys: cap. màxima de 40 nens. • Cuina pròpia. • Sala polivalent. • Pati equipat amb mobiliari de joc adaptat a les edats dels nens/es. • Ascensor fins la segona planta. • Escola adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Dades generals Adreça: c. Montiu 5 (Montcada Centre) Telèfon: 935 752 851 A/e: ebcancasamada@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08071381


Can Sant Joan Escola Bressol Municipal

Serveis • Servei de menjador escolar. • Servei d’acollida matinal, de 7.30 a 8h30, i d’allargament de jornada, de 17.30 a 18.30h, en funció de la demanda de les famílies. • Amb el suport del servei d’atenció precoç DAPSI. • Associació de pares i mares d’alumnes. • Adaptada a persones amb mobilitat reduïda. • A l’escola es vetlla per l’educació de tots els infants respectant la diversitat d’ètnia, cultura, religió, sexe i/o capacitat. • La metodologia és activa i motivadora, i va dirigida a potenciar en els infants la curiositat, la participació, la iniciativa i l’autonomia per afavorir l’aprenentatge partint de les seves pròpies experiències. • La consideració de les necessitats i els interessos dels nens/es, dels diferents nivells evolutius, de la capacitat d’acció i de participació, de les peculiaritats de cadascú, ens donen pautes de com organitzar l’escola, per aconseguir un desenvolupament físic, psicològic i social i uns aprenentatges adequats a l’edat dels infants que acollim. • Afavorim el contacte entre família i escola per compartir criteris educatius que potenciïn el desenvolupament dels nens/es, sempre en un clima de respecte i valoració mutus. • Els infants de 2 a 3 anys comencen a fer anglès i visiten la biblioteca municipal setmanalment. • El Servei Local de Català ofereix cursos de català a les famílies de l’escola, de manera gratuïta, en el centre escolar.


Professorat • 1 directora. • 3 educadores tutores. • 1 educadora de suport. • 1 educadora polivalent.

Instal·lacions • Cuina. • Pati ampli (250 m2) i solellós, equipat amb material de joc adequat a l’edat dels infants. • Aula polivalent. • 1 estança per a lactants (de 4 a 12 mesos): capacitat màxima de 8 infants. • 1 estança per a infants de 12 a 24 mesos: capacitat màxima de 13 infants. • 2 estances per a infants de 24 a 36 mesos: capacitat màxima de 40 infants. • Les agrupacions poden variar en funció de la demanda.

Dades generals Adreça: c. Font, 28 (Can Sant Joan) Telèfon i fax: 935 646 055 A/e: ebcansantjoan@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08074321


Camí del Bosc Escola Bressol Municipal

Serveis • Disposa de servei de menjador amb cuina pròpia que elabora els menús diaris establerts per una dietista especialitzada. • Ofereix servei d’acollida i d’allargament de jornada de 7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h, en funció de la demanda de les famílies. • Les aules estan distribuïdes per racons, ajudant a crear relacions de petit grup segons l’interès de l’edat, propiciant d’aquesta manera el joc lliure dels nens i les nenes. • Un entorn ric en estímuls amb un entorn natural a l’entrada del parc de Collserolla, possibilitats d’acció, de contacte amb les persones adultes i amb altres nens i nenes de la mateixa edat afavoreix el desenvolupament de les capacitats de coneixement, d’expressió i comunicació dels infants. • La metodologia es basa en l’experimentació com a manera activa de créixer i desenvolupar-se, basant-nos en uns centres d’interès adequats a aquesta edat. • Afavorim la comunicació diària amb les famílies, doncs aquesta relació és una part important de la nostra intervenció educativa. • La diversitat de cultures que conviu a la nostra escola afavoreix l’intercanvi i el coneixement mutu en un marc de respecte i apropament. • Un servei psicològic ofereix suport a les aules, i atenció als infants i les seves famílies.


Professorat • 1 directora. • 3 educadores tutores. • 2 educadores polivalents. • 1 educadora de suport.

Instal·lacions • Cuina amb les instal·lacions més modernes. • L’espai exterior és ampli equipat amb mòduls adequats a l’edat dels infants. • Tota l’escola està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. • Disposa de 6 aules molt ben il·luminades amb accés totes elles a un gran espai comú que és utilitzat per afavorir el joc i la relació entre els infants i per propiciar la comunicació entre els nens i nenes i tot el personal del centre: • 1 estança per a lactants (4-12 mesos) amb dormitori: capacitat màxima de 8 nens/es. • 2 estances per a infants de 12 a 24 mesos. Capacitat màxima de 26 nens/es. • 2 estances per a infants de 2 a 3 anys. Capacitat màxima 40 nens/es. • L’escola acull, com a serveis complementaris a l’escola bressol, l’Espai Nadó i l’Espai Familiar. • Aquesta distribució pot variar en funció a la demanda.

Dades generals Adreça: c. Circumval·lació, s/n (Can Cuiàs) Telèfon: 935 758 093 A/e: ebcamidelbosc@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08065159


Espai Familiar Ubicat a l’EBM Camí del bosc

• Adreçat a famílies amb infants d’entre 1 i 3 anys, que no estiguin escolaritzats. • Capacitat màxima del grup: 12 infants (sempre acompanyats d’un adult). • Lloc de trobada en el qual compartir, dos matins a la setmana, experiències i activitats amb nens/es i els seus familiars (pares, mares, avis/es, tiets/es, etc). • Tant la mainada com els grans poden gaudir d’un espai de relació i de convivència, en el qual es compartiran activitats de tot tipus: experimentacions, jocs, hàbits, xerrades, etc. • Es comptarà amb la presència de professionals del món de la petita infància, per tal que els adults puguin aclarir dubtes, temes que preocupin, etc.


Espai Nadó

Ubicat a l’EBM Camí del bosc

• Adreçat a pares/mares amb nadons fins a 1 any d’edat, que no estiguin escolaritzats. • Capacitat màxima del grup: 8 infants (acompanyats sempre del seu pare/mare). • Un matí a la setmana, els pares i mares poden trobar-se en aquest espai i relacionar-se tot compartint l’experiència del naixement i dels primers mesos de vida d’un fill/a. Tindran a prop el suport d’altres adults i professionals del món de la petita infància. Gaudiran d’un espai acollidor en el qual podran seguir el ritme de l’infant, tot proposant activitats adequades al seu moment evolutiu (cançons, massatges, jocs, etc)


Disney-Montcada Llar d’Infants

Dades generals Adreça: c. Girona, 12 (Pla d’en Coll), darrere de Montcada Aqua Telèfon: 935 726 719 Telèfon mòbil: 649 594 000 A/e: llardisney@yahoo.es Web: www.llarinfantsdisney.com


CRITERIS D’ADMISSIÓ D’INFANTS A LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MONTCADA I REIXAC PREINSCRIPCIÓ

• El procés de preinscripció és únic i comú per a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals. • Es considerarà el municipi com a zona única. • Es presentarà una única sol·licitud on constarà un sol centre preferent. Procediment general d’admissió • Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’apliquen, en primer lloc, els criteris prioritaris i, després, els criteris complementaris. • Per desfer les situacions d’empat, s’aplicarà el resultat del sorteig públic d’acord amb el procediment que estableix el Departament d’Ensenyament. Després del resultat del sorteig s’adjudiquen les places als centres. Aquestes no sempre es corresponen amb les primeres opcions sol·licitades. • Les famílies hauran d’acreditar les circumstàncies que s’al·leguin en el moment de presentar la sol·licitud. Hauran d’aportar l’original i fotocòpia d’aquells documents que justifiquin la seva situació quant a l’atorgament de punts en el barem.


Criteris generals • Existència de germans/nes escolaritzats/des a l’escola bressol o de pares/mares o tutors/es legals que hi treballin: 40 punts • Proximitat (només puntua un del dos criteris següents) • Quan la unitat familiar resideix a Montcada i Reixac: 30 punts. • El domicili al·legat a efecte de proximitat és el del lloc de treball, situat a Montcada i Reixac: 20 punts. • Quan el pares/mares o tutors/es, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts. • Quan l’alumne/a, pares/mares o tutors/es, un germà o una germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts. • Els pares/mares o tutors/es treballen o un de sol en el cas de famílies monoparentals: 4 punts. • Els pares/mares o tutors/es es troben en situació legal de desocupació o un de sol en el cas de famílies monoparentals; també quan un dels dos progenitors treballa i l’altre acredita situació legal de desocupació: 2 punts. Criteris complementaris • Quan la família acrediti una situació de família nombrosa, família monoparental o es preinscriguin dos o més germans bessons (només es puntua per un dels supòsits): 15 punts. • Quan l’infant acrediti una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.


UBICACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL DE

Escola Bressol Municipal Camí del Bosc

Escola Bressol Municipal Mitja Costa

Escola Bressol Municip Can Casamada

Escola Bressol Municipal Can Sant Joan


Term eM un ici pa

MONTCADA I REIXAC

t lle ipo eR ld

Llar dÂ’Infants Disney

Escola Bressol Municipal Font Freda pal


+ INFORMACIÓ SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA C. Dr. Buxó, 29 (Montcada Centre) Telèfon: 935 753 430 Edifici Kursal. C. Masia, 37 Telèfon: 934 451 889 Fax: 935 647 826 Web: www.montcada.cat EAP (EQUIP D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA) Telèfon: 935 752 892. Fax: 935 648 663 A/e: a8900271@xtec.cat Web: www.xtec.cat/serveis/eap/a8900271 CRP (CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL VALLÈS OCCIDENTAL VI) Telèfon: 935 647 639. Fax: 935 648 663 A/e: a8930039@xtec.cat Web: www.xtec.cat/crp-montcada FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE MONTCADA I REIXAC (FAMPA) A/e: fampamir@gmail Web: http:// fampa.montcada.cat DAPSI-MONTCADA (CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ) C. Dr. Buxó, 29, baixos Telèfon: 935 647 801 SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL C. Marquès de Comillas, 67-69. 08202 Sabadell Telèfon: 937 484 455 MINISTERI DE EDUCACIÓ I CIÈNCIA. SERVEI D’INFORMACIÓ C. Alcalá, 36. 28071 Madrid Telèfon: 902 218 500 Web: www.mec.es


DELEGACIÓ DEL GOVERN, ÀREA D’EDUCACIÓ, A BARCELONA C. Bergara, 12. 08002 Barcelona Telèfon: 935 209 603 - 935 209 681 INFORMACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 012 Web: www.gencat.cat SERVEIS TERRITORIALS D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, A BARCELONA C. Tarragona, 141-147. 08014 Barcelona Telèfon: 935 675 160 INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (BEQUES, ORIENTACIÓ, ALTRES) Via Augusta, 202-226. 08021 Barcelona Telèfon: 934 006 900 CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA Via Augusta, 202-226. 08021 Barcelona Telèfon: 934 006 912 Web: http://goo.gl/eVXNy www.consescat.cat CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL Ctra. N-150, km 15. 08227 Terrassa Telèfon: 937 273 534 Web: www.ccvoc.org FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC) C. Cartagena, 245, àtic. 08025 Barcelona Telèfon: 934 357 686 Web: www.fapac.cat


més informació a

Regidoria d’Educació

Av. Unitat, 6 08110 Montcada i Reixac Telèfon: 935 726 474. Fax: 935 726 493 A/e: educacio@montcada.org A/e: ajuntament@montcada.org Web: www.montcada.cat Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h

Informació online www.montcada.cat

Escoles bressol 2014  

Guia de Centres Educatius Escoles Bressol Montcada i Reixac Curs 2014-2015