Page 1

guia de centres educatius escoles bressol

MONTCADA I REIXAC CURS ESCOLAR 2012/2013


Camí del Bosc Escola Bressol Municipal

Serveis • Disposa de servei de menjador amb cuina pròpia. • Ofereix servei d’acollida i d’allargament de jornada de 7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h, en funció de la demanda de les famílies. • Les aules estan distribuïdes per racons, ajudant a crear relacions de petit grup segons l’interès de l’edat, propiciant d’aquesta manera el joc lliure dels nens i les nenes. • Un entorn ric en estímuls, possibilitats d’acció, de contacte amb les persones adultes i amb altres nens i nenes de la mateixa edat afavoreix el desenvolupament de les capacitats de coneixement, d’expressió i comunicació dels infants. • La metodologia es basa en l’experimentació com a manera activa de créixer i desenvolupar-se. • Afavorim la comunicació diària amb les famílies, doncs aquesta relació és una part important de la nostra intervenció educativa. • La diversitat de cultures que conviu a la nostra escola afavoreix l’intercanvi i el coneixement mutu en un marc de respecte i apropament. • Un servei psicològic ofereix suport a les aules, i atenció als nens i les seves famílies.


Professorat • 1 directora. • 5 tutores. • 3 educadores de suport. • 1 educadora polivalent.

Instal·lacions • Cuina amb les instal·lacions més modernes. • L’espai exterior és ampli equipat amb mòduls adequats a l’edat dels infants. • Tota l’escola està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. • Disposa de 6 aules molt ben il·luminades amb accés totes elles a un gran espai comú que és utilitzat per afavorir el joc i la relació entre els infants i per propiciar la comunicació entre els nens i nenes i tot el personal del centre: • 1 estança per a lactants (4-12 mesos) amb dormitori: capacitat màxima de 8 nens/es. • 3 estances per a infants de 12 a 24 mesos: capacitat màxima de 38 nens/es. • 2 estances per a infants de 2 a 3 anys. Capacitat màxima de 36 nens/es. • Aquesta distribució pot variar en funció a la demanda.

Dades generals Adreça: c. Circumval·lació, s/n (Can Cuiàs) Telèfon: 935 758 093 A/e: ebcamidelbosc@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08065159


Mitja Costa Escola Bressol Municipal

Serveis • En espera de disposar de cuina pròpia, el servei de menjador queda cobert per servei d’àpats que vetlla acuradament per les necessitats alimentàries d’aquestes edats. • Ofereix servei d’acollida i d’allargament de jornada de 7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h, en funció de la demanda de les famílies. • Les aules estan distribuïdes per racons, ajudant a crear relacions de petit grup segons l’interès de l’edat, propiciant d’aquesta manera el joc lliure dels nens i les nenes. • Un entorn ric en estímuls, possibilitats d’acció, de contacte amb les persones adultes i amb altres nens i nenes de la mateixa edat afavoreix el desenvolupament de les capacitats de coneixement, d’expressió i comunicació dels infants. • La metodologia es basa en l’experimentació com a manera activa de créixer i desenvolupar-se. • Afavorim la comunicació diària amb les famílies, doncs aquesta relació és una part important de la nostra intervenció educativa. • La diversitat de cultures que conviu a la nostra escola afavoreix l’intercanvi i el coneixement mutu en un marc de respecte i apropament. • Un servei psicològic ofereix suport a les aules, i atenció als nens i les seves famílies.


Professorat • 1 directora. • 3 educadores tutores. • 1 educadora polivalent. • 1 educadora de suport.

Instal·lacions • 1 estança per a lactants (4-12 mesos) amb dormitori: capacitat màxima de 8 nens/es • 1 estança per a infants d’1 a 2 anys: capacitat màxima de 13 nens/es. • 1 estança per a infants de 2 a 3 anys: capacitat màxima de 20 nens/es. Aquesta distribució pot variar sensiblement en funció de la demanda. • L’escola disposa d’un espai de biberoneria propi i equipat. • Tota l’escola està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. • Disposa de 3 aules molt lluminoses, totalment exteriors, amb accés totes elles a un gran espai comú que és utilitzat per afavorir el joc i la relació entre els infants, així com per propiciar la comunicació entre els nens/es i tot el personal del centre. • Les aules dels nens d’1 a 2 anys, i de 2 a 3 anys, tenen accés directe al pati. • L’espai exterior està equipat amb material de joc adequat a l’edat dels infants.

Dades generals Adreça: av. Terra Nostra, s/n (Terra Nostra) Telèfon: 935 754 273 Fax: 935 726 314 A/e: ebmitjacosta@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08069141


Font Freda Escola Bressol Municipal

Serveis • Disposa de servei de menjador amb cuina pròpia. • Ofereix servei d’acollida i d’allargament de jornada de 7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h, en funció de la demanda de les famílies. • Les aules estan distribuïdes per racons, ajudant a crear relacions de petit grup segons l’interès de l’edat, propiciant d’aquesta manera el joc lliure dels nens i les nenes. • Un entorn ric en estímuls, possibilitats d’acció, de contacte amb les persones adultes i amb altres nens i nenes de la mateixa edat afavoreix el desenvolupament de les capacitats de coneixement, d’expressió i comunicació dels infants. • La metodologia es basa en l’experimentació com a manera activa de créixer i desenvolupar-se. • Afavorim la comunicació diària amb les famílies, doncs aquesta relació és una part important de la nostra intervenció educativa. • La diversitat de cultures que conviu a la nostra escola afavoreix l’intercanvi i el coneixement mutu en un marc de respecte i apropament. • Un servei psicològic ofereix suport a les aules, i atenció als nens i les seves famílies.


Professorat • 1 directora. • 5 tutores d’aula. • 1 educadora polivalent. • 3 educadores de suport.

Instal·lacions • Cuina pròpia amb les instal·lacions més modernes. • 1 aula de lactants (4-12 mesos) amb dormitori i biberoneria. Capacitat màxima per a 7 infants. • 2 aules d’1-2 anys. Capacitat màxima per a 26 infants. • 2 aules de 2-3 anys. Capacitat màxima per a 40 infants. • Disposa de 5 aules molt àmplies i lluminoses, totes exteriors amb vistes al pati i amb accés a un gran espai comú, una sala polivalent que és utilitzada per afavorir el joc i la relació entre tots els nens/es. • El pati és molt gran i assolellat i està equipat amb material de joc totalment adequat a l’edat dels infants. • L’escola disposa de les instal·lacions més modernes i totalment adequades al ritme evolutiu de cada grup d’infants. Adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Dades generals Adreça: Francesc Layret, s/n (Montcada Nova) Telèfon: 935 644 702 A/e: ebfonfreda@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08049099


Can Casamada Escola Bressol Municipal

Serveis • Atenció psicològica de suport i assessorament a les educadores, i d’atenció als nens/es i les seves famílies. • Servei de menjador amb cuina pròpia. • Servei d’acollida i d’allargament de jornada de 7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h en funció de la demanda de les famílies. • Un entorn ric en estímuls, possibilitats d’acció, de contacte amb persones adultes i amb altres nens/es de la mateixa edat afavoreix el desenvolupament de les capacitats de coneixement, d’expressió i comunicació del nen/a. • La metodologia es basa en l’experimentació com a manera activa de créixer i desenvolupar-se. • Afavorim la comunicació diària amb les famílies. • La diversitat de cultures que conviuen a la nostra escola afavoreix l’intercanvi i el coneixement mutu en un marc de respecte i d’apropament.


Professorat • 1 director. • 5 tutores. • 1 educadora de suport. • 1 educadora polivalent.

Instal·lacions • 1 aula per a lactants (4-12 mesos) amb dormitori : capacitat màxima 8 nens • 2 aules per a infants d’1 a 2 anys: cap. màxima de 26 nens. • 2 aules per a infants de 2 a 3 anys: cap. màxima de 40 nens. • Cuina pròpia. • Sala polivalent. • Pati equipat amb mobiliari de joc adaptat a les edats dels nens/es. • Ascensor fins la primera planta. • Escola adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Dades generals Adreça: c. Montiu 5 (Montcada Centre) Telèfon: 935 752 851 A/e: ebcancasamada@montcada.org Horari: de 8.30 a 17.30h Codi del centre: 08071381


Les Tres Bessones Llar d’Infants

Serveis • Servei de menjador escolar. • Servei d’acollida matinal, de 7.30 a 8.30h. • Servei d’allargament de jornada, de 17 a 19h, en funció de la demanda de les famílies. • Amb el suport del servei d’atenció precoç DAPSI. • Associació de pares i mares d’alumnes. • Adaptada a persones amb mobilitat reduïda. • A l’escola es vetlla per l’educació de tots els infants respectant la diversitat d’ètnia, cultura, religió, sexe i/o capacitat. • La metodologia és activa i motivadora, i va dirigida a potenciar en els nens/es la curiositat, la participació, la iniciativa i l’autonomia per afavorir l’aprenentatge partint de les seves pròpies experiències. • La consideració de les necessitats i els interessos dels nens/es, dels diferents nivells evolutius, de la capacitat d’acció i de participació, de les peculiaritats de cadascú, ens donen pautes de com organitzar l’escola, per aconseguir un desenvolupament físic, psicològic i social i uns aprenentatges adequats a l’edat dels infants que acollim. • Afavorim el contacte entre família i escola per compartir criteris educatius que potenciïn el desenvolupament dels nens/es, sempre en un clima de respecte i valoració mutus. • Autoritzada i subvencionada per la Generalitat de Catalunya. • Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac. • Quotes subvencionades i adaptades als ingressos familiars.


Professorat • 1 directora mestra especialista en educació infantil i llicenciada en psicopedagogia. • 4 educadores tutores amb titulació de tècnic superior en educació infantil. • 2 educadores de suport amb titulació de tècnics superiors en educació infantil.

Instal·lacions • Cuina. • Pati ampli (250 m2) i solellós, equipat amb material de joc adequat a l’edat dels infants. • Aula polivalent. • 2 aules de maternal (1-2 anys): capacitat màxima de 22 nens/es. • 2 aules de jardí d’infàcia (2-3 anys): capacitat màxima de 36 nens/es. • Les agrupacions poden variar en funció de la demanda.

Dades generals Fundada al 1999 Adreça: c. Font, s/n (Can Sant Joan) Telèfon i fax: 935 646 055 A/e: coop.lestresbessones@hotmail.com Horari: de 8.30 a 17h Codi del centre: 08057205


Xics La Salle Llar d’Infants

Serveis • Servei d’acollida, de 7.45 a 8.45h. • Servei de menjador amb cuina pròpia. Adaptació dels menjars segons les necessitats individuals dels infants. • Metodologia de treball basada en l’experimentació i el joc lliure. Partint dels interessos, necessitats i característiques de cada infant i de cada grup. • Afavoriment de la relació amb les famílies, aproximant-les al dia a dia de l’escola i fent-les partícips de les diferents activitats. • Tractament de la diversitat. • Participació en les diferents activitats promogudes per l’escola. • Associació de pares i mares d’alumnes. • Subvenció de la Generalitat per a la Llar d’Infants. • Ideari propi del centre que promou la formació íntegra dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana. • Possibilitat de cursar tot l’ensenyament reglat al mateix centre escolar.


Professorat • 2 mestres d’educació infantil, una d’elles psicopedagoga. • 3 tècniques especialistes en educació infantil • 1 psicòleg.

Instal·lacions • Cuina pròpia a l’escola. • 3 aules, dues de P1 i una de P2. Totes elles molt il·luminades i amb sortida al pati. Una d’elles adaptada als més petits amb sala de llitets i biberoneria. • Menjador escolar. • Sala multiusos per a la psicomotricitat. • Pati ampli i amb molt de sol. • Teatre propi al recinte escolar perquè els alumnes de P2 puguin gaudir de les diferents activitats promogudes per l’escola. • Aula polivalent per gaudir de les celebracions amb les famílies.

Dades generals Fundada el 2001 Adreça: Pg. Sant Joan de la Salle, 1 (Montcada Nova) Telèfon: 935 641 590 Fax: 935 751 465 A/e: lasallemontcada@lasalle.cat Web: www.xtec.cat/col-sallemontcada Horari: de 9 a 13h i de 15 a 17h Codi del centre: 08021740


Disney-Montcada Llar d’Infants

Serveis • Servei de menjador escolar. • L’escola està oberta des les 6.45h fins a les 19h. • Projecte educatiu propi i adaptat a les necessitats individuals de cada infant. • Atenció a la diversitat. • Interrelació entre les famílies i l’escola fomentant la participació entre ambdues. • Psicòleg propi del centre, pels infants que requereixen unes atencions especials. • Pati ampli i assolellat.


Professorat • Directora llicenciada en Pedagogia • Totes les educadores tenen la titulació de Tècnica superior en Educació Infantil i/o magisteri. • Psicòleg.

Instal·lacions • Cinc unitats per acollir infants de 0 a 3 anys. • Una sala de bressols per a lactants. • Un aula de psicomotricitat i menjador. • Totes les aules tenen accés directe al pati, són lluminoses i exteriors. • L’escola està adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Dades generals Adreça: c. Girona, 12 (Pla d’en Coll), darrere de Montcada Aqua Telèfon: 935 726 719 Telèfon mòbil: 649 594 000 A/e: llardisney@yahoo.es


CRITERIS D’ADMISSIÓ D’INFANTS A LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MONTCADA I REIXAC PREINSCRIPCIÓ

• El procés de preinscripció és un procés únic i comú per a la Xarxa d’escoles bressol municipals. • Es considerarà el municipi com a zona única. • Es presentarà una única sol·licitud on constarà un sol centre preferent. Procediment general d’admissió • Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’apliquen, en primer lloc, els criteris prioritaris i, després, els criteris complementaris. Els criteris estan pendents de confirmació, per a més informació adreçeu-vos a la direcció d’un dels centres escolars del municipi. • Per desfer les situacions d’empat, s’aplicarà el resultat del sorteig públic d’acord amb el procediment que estableix el Departament d’Ensenyament. Després del resultat del sorteig, s’adjudiquen les places als centres. Aquestes no sempre corresponen amb les primeres opcions sol·licitades. • Les famílies hauran d’acreditar les circumstàncies que s’al·leguin en el moment de presentar la sol·licitud. Hauran d’aportar l’original i fotocòpia d’aquells documents que justifiquin la seva situació quant a l’atorgament de punts en el barem.


Term eM un ici pa

UBICACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL DE MONTCADA I REIXAC

Escola Bressol Municipal Camí del Bosc

ll ipo eR ld

et

Escola Bressol Municipal Mitja Costa

Llar d’Infants Disney

Xics La Salle Escola Bressol Municipal Can Casamada Llar d’Infants Les Tres Bessones

Escola Bressol Municipal Font Freda


+ INFORMACIÓ Serveis Socials d’Atenció Primària C. Dr. Buxó, 29 (Montcada Centre) Telèfon: 935 753 430 Edifici Kursal. C. Masia, 37 Telèfon: 934 451 889 Fax: 935 647 826 Web: www.montcada.cat EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica) Telèfon: 935 752 892. Fax: 935 648 663 A/e: a8900271@xtec.cat Web: www.xtec.cat/serveis/eap/a8900271 CRP (Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental VI) Telèfon: 935 647 639. Fax: 935 648 663 A/e: a8930039@xtec.cat Web: www.xtec.cat/crp-montcada Federació d’Associacions de Mares i pares d’Alumnes de Montcada i Reixac (FAMPA) A/e: fampamir@gmail Web: http:// fampa.montcada.cat DAPSI-MONTCADA (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) C. Dr. Buxó, 29, baixos Telèfon: 935 647 801 Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental C. Marquès de Comillas, 67-69. 08202 Sabadell Telèfon: 937 484 455 Ministeri de Educació i Ciència. Servei d’Informació C. Alcalá, 36. 28071 Madrid Telèfon: 902 218 500 Web: www.mec.es Delegació del Govern, àrea d’Educació, a Barcelona C. Bergara, 12. 08002 Barcelona Telèfon: 935 209 603 - 935 209 681


Informació Generalitat de Catalunya 012 Web: www.gencat.cat Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania, a Barcelona C. Tarragona, 141-147. 08014 Barcelona Telèfon: 935 675 160 Departament d’Educació: Educació a Distància (formació d’adults) C. Calàbria, 169, baixos. 08015 Barcelona Telèfon: 900 333 100 Informació del Departament d’Educació (beques, orientació, altres) Via Augusta, 202-226. 08021 Barcelona Telèfon: 934 006 900 Consell Escolar de Catalunya Via Augusta, 202-226. 08021 Barcelona Telèfon: 934 006 912 Web: http://www6.gencat.net/cec/ Consell Comarcal del Vallès Occidental Ctra. N-150, km 15. 08227 Terrassa Telèfon: 937 273 534 Web: www.ccvoc.org Federació d’Associacions de Mares i pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) C. Cartagena, 245, àtic. 08025 Barcelona Telèfon: 934 357 686 Web: www.fapac.net Federació d’Associacions de Mares i pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari (FAPAES) C. Pere Vergés, 1, 8a planta. 08020 Barcelona Telèfon: 932 782 143 Web: www.fapaes.net


més informació a

Regidoria d’Educació

Av. Unitat, 6 08110 Montcada i Reixac Telèfon: 935 726 474. Fax: 935 726 493 A/e: educacio@montcada.org A/e: ajuntament@montcada.org Web: www.montcada.cat Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h

Informació online www.montcada.cat

Desplegable Escoles Bressol MiR 2012  
Desplegable Escoles Bressol MiR 2012  

Desplegable Escoles Bressol MiR 2012