__MAIN_TEXT__

Page 1

CURSOS I TALLERS MUNICIPALS MONTCADA I REIXAC 2014/2015


INFORMACIÓ En aquesta Guia de cursos i tallers es troba recollida l’oferta programada a la Casa de la Vila, l’Espai Cultural Kursaal i als centres cívics de l’Alzina, la Ribera i Can Cuiàs. S’hi inclou la informació dels cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, així com els organitzats per l’IMEInstitut Municipal d’Esports i Lleure que es realitzen als esmentats equipaments. Per tal de complementar la informació, també està inclosa l’oferta organitzada per altres col·lectius i associacions: l Cursos de fotografia al Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo, organitzats per l’AFOTMIR-Associació Fotogràfica de Montcada i Reixac. l Cursos oferts al Casino de Terra Nostra per l’Associació de Balls de Festa Major de Montcada i Reixac, l’Associació Dansa Oriental de Terra Nostra i l’Associació Pocapoc. l Cursos oferts al Centre Cívic Can Cuiàs per l’Associació Cultural Mayna. l Cursos oferts al Centre Cívic la Ribera per l’Associació Ballet Flamenco Triana. l Cursos i tallers del Casal de Gent Gran Casa de la Mina, organitzats per l’Associació de Gent Gran del Casal de Gent Gran Casa de la Mina. l Cursos de l’Escola de Talla i Escultura Luis Barbosa.


INSCRIPCIONS I MATRÍCULES Aquesta informació fa referència als cursos i tallers municipals, excepte els cursos organitzats per l’IME. l Inscripcions: del 15 al 30 de setembre. l La matrícula quedarà confirmada quan s’hagi fet l’ingrès de la quota. El pagament de les quotes es pot fer mitjançant ingrés bancari a qualsevol de les oficines que s’indiquen en el rebut que es lliurarà un cop confirmada l’obertura del curs o taller. l Un cop formalitzada la matrícula i emès el rebut no es retornarà l’import de la quota. l Als cursos on hi ha nivells establerts, els/les alumnes que es vulguin matricular al nivell superior tindran reserva de plaça durant la primera setmana del període de matriculacions. l Els/les alumnes amb rebuts pendents de cursos anteriors no es podran tornar a matricular fins que no els hagin pagat. l Els preus dels cursos són vàlids excepte error tipogràfic o possible variació.

DESCOMPTES l Bonificació* del 15% del cost del curs en els casos següents (cal acreditar-ho): - Persones jubilades i pensionistes - Persones que es trobin en situació d’atur i que ho acreditin trimestralment - Família nombrosa o monoparental

Les famílies que inscriguin més d’un membre de la unitat familiar gaudiran d’un 15% de descompte en el preu del segon inscrit i d’un 10% en el tercer i següents. l Aquestes bonificacions no són acumulables. l Les quotes mixtes, com que són preus reduïts, no tenen cap mena de descompte. l Els cursos de piano, piano modern i bateria no tindran cap mena de descompte. l No es fa cap mena de preinscripció ni reserva i la matrícula s’ha de formalitzar personalment. * Segons l’acreditació dels ingressos anuals nets. Consulteu l’Ordenança Fiscal núm. 19.

DOCUMENTACIÓ

PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA l Fotocòpia del DNI. PER OBTENIR DESCOMPTES l Fotocòpia del carnet de pensionista. l Certificat que acrediti la condició d’estar en situació d’atur (s’haurà de presentar trimestralment). l Fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental. l Declaració de la Renda 2013 QUOTES MIXTES l Música+ piano/piano modern/guitarra clàssica/ bateria: 116 euros trimestrals. l Taller de pintura+tècniques artístiques: 131 euros trimestrals.

03


l Música+guitarra espanyola/guitarra flamenca/ guitarra elèctrica/baix elèctric: 142 euros trimestrals. l Dos instruments: 155 euros trimestrals. l Música + dos instruments: 210 euros trimestrals. AVÍS El nombre d’alumnes per curs serà revisat trimestralment. Si algun curs no arriba als mínims establerts, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de cancel·lar-lo.

CALENDARI l Els cursos i tallers comencen l’1 d’octubre o, a partir d’aquesta data, el dia que el professor de cada curs concreti. PERÍODES DE VACANCES l Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos). l Setmana Santa: del 30 de març al 6 d’abril (ambdós inclosos). l Festius locals: 1 de juny i 24 de setembre de 2015.

04

HORARIS I LLOC D’INSCRIPCIÓ DELS CURSOS I TALLERS MUNICIPALS CASA DE LA VILA C. Major, 32 Tel. 935 651 121 Horari: de 16 a 21h A/e: casadelavila@montcada.org www.equipamentsmir.cat facebook.com/equipamentsmir.cat Accessos: l Bus: 155, 96 l Tren: R2 (estació Montcada i Reixac) i R4 (estació Montcada i Reixac-Manresa) CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS C. Geranis, s/n Tel. 935 758 705 Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21h A/e: centreciviccancuias@montcada.org www.equipamentsmir.cat facebook.com/equipamentsmir.cat Accessos: l Bus: 155, 62, 76 l Metro: L11


CENTRE CÍVIC L’ALZINA C. Núria, 73 Tel. 935 640 862 Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 21h A/e: centrecivicalzina@montcada.org www.equipamentsmir.cat facebook.com/equipamentsmir.cat Accessos: l Bus: 155 l Tren: R4 (estació Montcada-Santa Maria)

ESPAI CULTURAL KURSAAL C. Masia, 39 Tel. 934 451 888 Horari: de 16 a 20h A/e: kursaal@montcada.org www.equipamentsmir.cat facebook.com/equipamentsmir.cat Accessos: l Bus: 155, 96 l Tren: R3 i R4 (estació Montcada-Bifurcació)

CASINO DE TERRA NOSTRA Ctra. Nacional 15, Km. 2,6 Accessos: Bus: 155 Tren: R3 (estació Montcada-Santa Maria) Horaris i inscripcions: a consultar amb l’entitat organitzadora.

HORARIS I LLOC D’INSCRIPCIÓ DELS CURSOS ORGANITZATS PER L’IME

CENTRE CÍVIC LA RIBERA C. Llevant, 10 Tel. 935 753 080 Horari: de dilluns a dijous, de 15 a 21h i divendres, de 8 a 13h i de 15 a 21h A/e: centreciviclaribera@montcada.org www.equipamentsmir.cat facebook.com/equipamentsmir.cat Accessos: l Bus: 96, 155 l Tren: R2 (estació Montcada i Reixac) i R4 (estació Montcada i Reixac-Manresa)

MONTCADA AQUA Oficines IME C. Tarragona, 2 Tel. 935 650 999 Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13h; dimarts i dijous, de 16 a 19h A/e: montcadaaqua@geafe.com l Inscripcions: a partir de l’1 de setembre l Període: del 15 de setembre al 17 de juny de 2015 l Data d’inici dels cursos: 15 de setembre l Bonificacions per a residents a Montcada i Reixac: - Majors de 65 anys - Als pagaments anuals i per inscripció de dos o més membres de la unitat familiar

05


CASA DE LA VILA


EXPRESSIÓ MUSICAL MÚSICA I MOVIMENT A partir de 6 anys Període: d’octubre a juny. INICIACIÓ Horari: dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30h. Preu: 77 euros trimestrals. INICIATS Adreçat només als alumnes que hagin fet un curs d’iniciació. Horari: dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30h. Preu: 77 euros trimestrals. MÚSICA PER A JOVES I ADULTS A partir de 12 anys Període: d’octubre a juny. INICIACIÓ Horari: dilluns, de 19 a 20.30h. Preu: 67 euros trimestrals. APROFUNDIMENT A Adreçat només als alumnes que hagin fet un curs d’iniciació. Horari: dijous, de 19 a 20.30h. Preu: 67 euros trimestrals.

APROFUNDIMENT B Adreçat només als alumnes que hagin fet un curs d’iniciació. Horari: dimecres, de 19 a 20.30h. Preu: 67 euros trimestrals. PIANO Període: d’octubre a juny. Adreçat només als alumnes matriculats de música o que hagin fet com a mínim un curs d’iniciació a la música. Horari: de dilluns a divendres, a convenir amb la professora (classe individual de 30 minuts). Preu: 73 euros trimestrals. GUITARRA CLÀSSICA Període: d’octubre a juny. Adreçat només als alumnes matriculats de música o que hagin fet com a mínim un curs d’iniciació a la música. Horari: de dilluns a divendres, a convenir amb la professora (classe individual de 30 minuts). Preu: 73 euros trimestrals.

GUITARRA ESPANYOLA Diferents estils Període: d’octubre a juny. Horari: dilluns o dimecres, de 18.30 a 20h, de 20 a 21.30h; dijous, de 20 a 21.30h; i divendres, de 18 a 19.30h. Preu: 92 euros trimestrals. GUITARRA ELÈCTRICA Període: d’octubre a juny. Horari: dilluns o dijous, de 17 a 18.30h, de 18.30 a 20h, de 20 a 21.30h; i divendres, de 15.30 a 17h. Preu: 92 euros trimestrals. BAIX ELÈCTRIC Període: d’octubre a juny. Horari: dimarts, de 20 a 21.30h. Preu: 92 euros trimestrals. TALLER DE CANT MODERN Aprèn a cantar pop, rock, soul, gospel Període: d’octubre a juny. Horari: dilluns, de 20 a 21.30h. Preu: 92 euros trimestrals.

07


EXPRESSIÓ PLÀSTICA I VISUAL TALLERS D’ART De 5 a 9 anys Període: d’octubre a juny. Horari: dijous, de 17.15 a 18.45h. Preu: 60 euros trimestrals. TALLER DE TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES A partir de 18 anys Període: d’octubre a juny. Horari: dimecres, de 19 a 21h. Preu: 77 euros trimestrals. TALLER ARTÍSTIC DE PINTURA Pintura a l’oli i tècniques mixtes Període: d’octubre a juny. Horari: dimarts, de 19 a 21h. Preu: 77 euros trimestrals.

08

TEATRE INICIACIÓ AL TEATRE A partir de 15 anys Període: d’octubre a juny. Horari: dimarts, de 19.30 a 21.30h. Preu: 77 euros trimestrals. JUGUEM A FER TEATRE De 6 a 10 anys Horari: divendres, de 17.30 a 18.30h. Preu: 60 euros trimestrals. CURS D’INTERPRETACIÓ TEATRAL Període: d’octubre a juny. Horari: dimecres, de 19 a 21h. Preu: 77 euros trimestrals.


ESPAI CULTURAL KURSAAL


EXPRESSIÓ MUSICAL MÚSICA I MOVIMENT A partir de 6 anys Període: d’octubre a juny. INICIACIÓ Horari: dilluns, de 17.30 a 18.30h. Preu: 45 euros trimestrals. PIANO MODERN Diferents estils: rock, funk, swing, jazz Horari: dimarts, a triar entre les 17 i les 21h (classe individual de 30 minuts). Preu: 73 euros trimestrals. TALLER DE CANT MODERN Aprèn a cantar pop, rock, soul, gospel Període: d’octubre a juny. Horari: dimarts, de 20 a 21.30h. Preu: 92 euros trimestrals. GUITARRA ESPANYOLA Diferents estils Període: d’octubre a juny. Horari: dimecres, de 17.30 a 19h, de 19 a 20.30h; divendres, de 17 a 18.30h. Preu: 92 euros trimestrals.

GUITARRA FLAMENCA Període: d’octubre a juny. Dijous, de 17.30 a 18.30h, de 18.30 a 20h, de 20 a 21.30h. Preu: 92 euros trimestrals. GUITARRA ELÈCTRICA Període: d’octubre a juny. Horari: dijous, de 18 a 19.30h. Preu: 92 euros trimestrals. BAIX ELÈCTRIC Període: d’octubre a juny. Horari: dilluns, de 20 a 21.30h. Preu: 92 euros trimestrals. BATERIA Període: d’octubre a juny. Horari: dimarts, entre les 17 i les 21h (classe individual de 30 minuts). Preu: 73 euros trimestrals. MÚSICA ELECTRÒNICA Crea la música que punxen els DJ’s Període: d’octubre a juny. Horari: dimecres, de 19.30 a 21.30h. Preu: 92 euros trimestrals.

TALLER DE COMBO Període: d’octubre a juny Curs complementari adreçat als alumnes matriculats a qualsevol curs d’expressió musical i que hagin fet, com a mínim, un curs d’iniciació de qualsevol instrument a les nostres aules. Les persones de fora que es vulguin apuntar a aquest curs, s’hauran d’entrevistar amb el professor abans de formalitzar la matrícula. Horari: dilluns, de 18.30 a 21.30h. Preu: 50 euros trimestrals. Per als alumnes d’instruments, aquest curs està inclòs en el preu del curs d’instrument al qual s’hagin apuntat.

TEATRE LA CREACIÓ D’UN ESPECTACLE Adreçat a persones amb coneixements teatrals de nivell mig o que formin part d’algun dels col·lectius teatrals del municipi. Horari: dijous, de 19 a 22h. Preu: 115 euros trimestrals.

11


JUGUEM A FER TEATRE De 6 a 10 anys Període: d’octubre a juny Horari: dimarts, de 17.30 a 18.30h. Preu: 60 euros trimestrals.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA TALLER D’ART De 5 a 9 anys Període: d’octubre a juny. Horari: dimarts, de 17.15 a 18.45h. Preu: 67 euros trimestrals.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL TAI-TXI Període: d’octubre a juny. Horari: dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30h. Preu: 66 euros trimestrals; 148 euros el curs complet. Organitza: IME.

12

IOGA Període: d’octubre a juny. Horari: dilluns i dimecres, de 18.30 a 19.30h. Preu: 66 euros trimestrals; 148 euros el curs complet. Organitza: IME. PILATES Període: d’octubre a juny. Horari: dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30h. Preu: 66 euros trimestrals; 148 euros el curs complet. Organitza: IME.


CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS


EXPRESSIÓ CORPORAL BOLLYWOOD Horari: dissabtes quinzenals, de 10 a 12h. Període: 11 i 25 d’octubre, 8 i 22 de novembre i 13 de desembre. 5 sessions. Preu: 30 euros trimestrals. BALLS LLATINS Salsa, merengue, bachata... Horari: dimarts, de 20.15 a 21.45h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL IOGA KUNDALINI GRUP A Horari: dilluns, de 19.45 a 21.15h. 9 sessions. Preu: 45 euros trimestrals. GRUP B Horari: dijous, de 19.45 a 21.15h. 11 sessions. Preu: 55 euros trimestrals.

IDIOMES APRÈN ANGLÈS CANTANT I JUGANT Horari: dimarts, de 17.30 a 18.30h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals.

EXPRESSIÓ MUSICAL GUITARRA ESPANYOLA A partir dels 6 anys Horari: dilluns, de 18 a 19h. 9 sessions. Preu: 45 euros trimestrals.

ANGLÈS PER A NENS I NENES GRUP 1 Horari: dimarts, de 18.30 a 19.30h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals. GRUP 2 Horari: dimarts, de 19.30 a 20.30h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals.

TEATRE

INICIA’T A L’ANGLÈS Adults B NOU! Horari: dimarts, de 20.30 a 21.30h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals.

PINTURA Adults GRUP 1 Horari: dilluns, de 17 a 19h. 11 sessions. Preu: 55 euros trimestrals. GRUP 2 Horari: dijous, de 17 a 19h. Sessions: 11. Preu: 55 euros trimestrals.

JUGUEM A FER TEATRE De 6 a 10 anys Horari: dijous, de 17.30 a 18.30h. Preu: 60 euros trimestrals.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA I VISUAL

15


MANUALITATS PER A NENS I NENES A partir de 8 anys Horari: divendres, de 17 a 19h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals. INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA RÈFLEX B NOU! Endinsa’t en el món de la fotografia digital i treu el màxim rendiment a la teva càmera, aprèn a fer fotos tècnicament correctes i atractives. Curs teòric i pràctic. Cal portar càmera rèflex digital. Horari: dijous, de 19.30 a 21h. 11 sessions. Preu: 55 euros trimestrals. PASSEJADES FOTOGRÀFIQUES PELS RACONS DE MONTCADA I REIXAC B NOU! Ruta verda Recorregut per conèixer els entorns naturals dels voltants de Montcada i Reixac, on s’inclou una visita guiada al jaciment ibèric les Maleses. Diumenge 5 d’octubre, de 10 a 13h. 16

Ruta blava Recorregut pel llegat històric al Parc de les Aigües de Montcada i Reixac: tres construccions històriques cabdals per al proveïment d’aigua i que es bastiren com una resposta urgent a les necessitats vitals de la ciutat i el pla de Barcelona. Diumenge 2 de novembre, de 10 a 13h. Ruta urbana Recorregut per la Montcada medieval, per conèixer els orígens de la població i el patrimoni cultural visitant els edificis més emblemàtics. Diumenge 30 de novembre, de 10 a 13h. Preu: 10 euros per cada ruta.

MONOGRÀFICS TALLER DE SALUT EMOCIONAL: CONEIXEM LES NOSTRES EMOCIONS Dimecres 22 octubre, de 18 a 20h. Preu: 5 euros.

TALLER DE CUINA: MERCAT AMB PRODUCTES DE TARDOR Dimecres 12 novembre, de 19 a 20.30h. Preu: 5 euros. TALLER DE TAST: VINS I CAVES AMB SABOROSOS “MONTADITOS” Divendres 14 de novembre, de 18.30 a 21.30h. Preu: 5 euros.

XIC CAN CUIÀS

XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS La Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (XIC) de Can Cuiàs és un espai de trobada veïnal on les persones que hi participen intercanvien els seus aprenentatges de manera que tothom pot aprendre i, alhora, ensenyar i compartir els seus coneixements amb d’altres veïns i veïnes. És un espai on no importa d’on véns, quants anys tens ni quin és el teu nivell d’aprenentatge. La XIC organitza activitats d’acord amb les demandes i


oferiments dels seus participants. Si vols rebre o oferir algun coneixement, escriu-nos a xiccancuias@gmail.com. Amb molt poc temps pots fer molt pel teu barri!

ENTITATS AE CAN CUIÀS

TALLER DE MANTENIMENT, SALUT I ESPORT B NOU! Horari: divendres, de 19 a 20h. Període: 10, 17 i 24 d’octubre; 7, 14, 21 i 28 de novembre; i 5,12 i 19 de desembre. Preu: 40 euros trimestrals. Col·labora: Centre Cívic Can Cuiàs. CURS DE PATINATGE EN LÍNIA Cal portar obligatòriament patins de línia, proteccions i casc Patinatge infantil Patinatge en línia i patinatge artístic. Horari: dimarts, de 17.30 a 19h. Velocitat per a federats.

Patinatge adults CLASSES Horari: dilluns, de 20.30 a 22h. PATINATGE LLIURE/RUTES Horari: dimecres, a les 20.30h. Matrícula: 15 euros (assegurança RC i samarreta). Preu: 30 euros trimestrals (8 euros per a segons familiars). Col·labora: Centre Cívic Can Cuiàs ESCOLA DE FUTBOL Horari: dimecres i divendres, de 17.30 a 18.30h. Matrícula: 15 euros (assegurança RC i samarreta). Preu: 30 euros trimestrals (8 euros per a segons familiars). Inici: octubre. Col·labora: Centre Cívic Can Cuiàs. FUTBOL FEDERAT FUTSAL Horari: dilluns i dijous, a consultar. Preus: a consultar. Inici: 1 de setembre.

17


ASOCIACIÓN CULTURAL MAYNA

BALL MODERN De 7 a 9 anys Horari: dilluns, de 18.45 a 19.45h. De 4 a 6 anys Horari: dimecres, de 17.30 a 18.30h. De 10 a 12 anys Horari: dimecres, de 18.30 a 19.30h. Preu: a consultar. SEVILLANES De 9 a 12 anys Horari: divendres, de 17.30 a 19.30h. De 13 i 14 anys Horari: dimarts, de 17.30 a 18.30h. Adults Horari: dimecres, de 10.30 a 11.30h. Preu: a consultar.

18

ESPAI DE LA DONA

Espai de trobada per fomentar la participació activa de les dones en tots els àmbits, impulsar la igualtat d’oportunitats i promoure els seus drets mitjançant activitats adreçades específicament a les dones. Les trobareu el segon i quart dimecres de cada mes, de 17 a 19.30h, al Centre Cívic. Calendari: l Octubre: dimecres 8 i 22. l Novembre: dimecres 5 i 19. l Desembre: dimecres 3 i 17.

GRUP DE TEATRE SAYUC

TEATRE Adults Horari: dilluns, de 17.15 a 18.45h. Preu: 30 euros trimestrals

SERVEIS PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES Vine al Centre Cívic amb un llibre i intercanvia’l! Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20h. Col·labora: Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (XIC). PUNT D’INFORMACIÓ Informació i documentació sobre serveis, projectes, notícies i alternatives que hi ha al barri i a la resta del municipi relacionat amb temàtiques diferents: joves, teatre, exposicions... PUNT DE RECOLLIDA I RECICLATGE l Piles


CENTRE CÍVIC L’ALZINA CASINO DE TERRA NOSTRA


EXPRESSIÓ CORPORAL BOLLYWOOD Horari: dilluns, de 19.30 a 20.30h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals Organitza: Xarxa d’Equipaments. Lloc: Casino de Terra Nostra. DANSA ORIENTAL Per iniciar-nos en una dansa basada en la tècnica de l’antic Egipte, on es relacionava amb el culte a la fertilitat. Horari: dimecres, de 20.30 a 22h. Preu: 15 euros mensuals . Lloc: Casino de Terra Nostra. Organitza: Associació de Dansa Oriental de Terra Nostra. BALLS DE FESTA MAJOR Per a qui sempre ha volgut ballar aquelles peces de música que toquen les orquestres en les festes majors. Els balls que es practiquen són: txa-txa-txa, bolero, fox-trot, vals, tango, salsa, merengue, bachata, country i La Paloma.

NIVELL INICIACIÓ Horari: dilluns, de 21.30 a 22.30h. NIVELL INTERMIG Horari: dilluns, de 20.30 a 21.30h. NIVELL AVANÇAT GRUP A Horari: dijous, de 20.30 a 21.30h. NIVELL AVANÇAT GRUP B Horari: dijous, de 21.30 a 22.30h. Preu: 60 euros trimestrals per parella. Lloc: Casino de Terra Nostra. Organitza: Associació de Balls de Festa Major de Montcada i Reixac.

A partir de 16 anys Horari: divendres, de 19 a 20h. Preu: 17 euros trimestrals. Adults Horari: divendres, de 20 a 21h. Preu: 17 euros trimestrals . Organitza: Associació Pocapoc. Lloc: Casino de Terra Nostra.

FLAMENC Adults NIVELL BÀSIC Horari: dimecres, de 17 a 18h. NIVELL AVANÇAT Horari: divendres, de 21 a 22h. Infantil Horari: dimecres, de 18 a 19h. Preu: 15 euros mensuals. Lloc: Gran Casino de Terra Nostra. Organitza: Associació Pocapoc. Lloc: Casino de Terra Nostra.

SARDANES Horari: divendres, de 17.30 a 18.30h. Preu: gratuït. Organitza: Agrupació Sardanista de Terra Nostra.

FUNKY/HIP-HOP A partir d’11 anys Horari: divendres, de 18 a 19h. Preu: 15 euros trimestrals.

ZUMBA LIVE! Horari: dimarts, de 20 a 21h. Preu: 17 euros mensuals. Organitza: Associació Pocapoc. Lloc: Casino de Terra Nostra.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL PILATES Horari: dimecres, de 19 a 20.30h. 11 sessions. Preu: 55 euros trimestrals. Organitza: Xarxa d’Equipaments. Lloc: Casino de Terra Nostra. 21


IDIOMES ANGLÈS PER VIATJAR NIVELL BÀSIC Horari: dimecres, de 19 a 20.30h. 12 sessions. Preu: 60 euros trimestrals. Organitza: Xarxa d’Equipaments. NIVELL MIG Horari: dimecres, de 17.30 a 19h. 12 sessions. Preu: 60 euros trimestrals. Organitza: Xarxa d’Equipaments.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA PUNTAIRES Horari: dimarts, de 17 a 19h. Preu: 15 euros mensuals. Organitza: Grup de Puntaires Terra Nostra. CURS DE PATCHWORK Horari: dilluns, de 16 a 17.30h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals Organitza: Xarxa d’Equipaments.

22

INICIACIÓ A LA PINTURA A L’OLI Horari: dimarts de 18.30 a 19.30h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals Organitza: Xarxa d’Equipaments.

INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ. MONTCADA CONNECT@’T INFORMÀTICA BÀSICA Horari: dilluns, de 18 a 20h. 10 sessions. Preu: 50 euros trimestrals. Organitza: Xarxa d’Equipaments.

MONOGRÀFICS INTRODUCCIÓ AL CULTIU DE PLANTES AROMÀTIQUES I MEDICINALS Horari: divendres 10 d’octubre, de 18 a 20h, i divendres 17 d’octubre, de 17 a 20h. Preu: 10 euros (cal inscripció prèvia al Centre Cívic).

COSMÈTICA NATURAL D’HIVERN Horari: dilluns 27 i dimecres 29 d’octubre, a les 18h. Preu: 5 euros (cal inscripció prèvia al Centre Cívic). CUINA AMB SABOR A COMERÇ JUST Horari: dijous 6 de de novembre, a les 18.30h. Preu: 5 euros (cal inscripció prèvia al Centre Cívic). LA NOSTRA CERVESA. TAST DE CERVESES HARMONITZADES AMB GASTRONOMIA CATALANA Horari: divendres 21 de novembre, a les 18.30h. Preu: 5 euros (cal inscripció prèvia al Centre Cívic). ELABORACIÓ I DECORACIÓ DE CUPCAKES Horari: divendres 12 de desembre, a les 18.30h. Preu: 5 euros (cal inscripció prèvia al Centre Cívic).


AQUEST NADAL REGALA SABONS! Horari: 25 i 27 de novembre, a les 18h. Preu: 10 euros (cal inscripció prèvia).

XIC L’ALZINA

XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS S’inicia la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (XIC) al Centre Cívic l’Alzina, amb tallers de manualitats, costura, informàtica, cuina, etc. Les persones que hi participin intercanviaran els seus aprenentatges i coneixements amb d’altres que ho vulguin. Si teniu qualsevol proposta de tallers que vulgueu rebre o oferir als altres, veniu al Centre Cívic l’Alzina i informeu-vos-en! COLAIX Horari: divendres, de 18 a 19.30h.

SEVILLANES Horari: dimarts i dijous, de 18 a 19.30h. COSTURA DE SUPERVIVÈNCIA Horari: dilluns, de 17 a 19.30h. NAVEGACIÓ PER INTERNET Horari: dimecres, de 17.30 a 19h.

ALTRES TARDES DE CINEMA Horari: tercer dimarts de cada mes, a les 18h. Activitat gratuïta. Organitza: Xarxa d’Equipaments. ZONA WEB Vine qualsevol dimarts, dijous o divendres i connecta’t a Internet! Horari: de 17 a 20h. Lloc: Aula Cibernètica del Centre Cívic.

SERVEIS ESPAI D’ESTUDI Espai on els infants poden realitzar els deures de l’escola amb el suport d’una persona adulta. Destinat a nens i nenes entre els 6 i els 12 anys. Horari: dimecres, de 18 a 19.30h. Preu: gratuït. Organitza: Xarxa d’Equipaments i Creu Roja. PUNT D’INFORMACIÓ Informació i documentació sobre serveis, projectes, notícies i alternatives que hi ha al barri i a la resta del municipi relacionat amb temàtiques diferents: joves, teatre, exposicions... PUNT DE RECOLLIDA I RECICLATGE l Piles l Telèfons mòbils per a projectes solidaris

23


CENTRE CÍVIC LA RIBERA


EXPRESSIÓ CORPORAL SEVILLANES I FLAMENC Per nivells i edats Horari: dilluns, dimarts,dimecres i divendres tarda. Organitza: Associació Ballet Flamenco Triana. Preu: a consultar. Per a més informació: bailatriana@msn.com

EXPRESSIÓ MUSICAL GUITARRA Adults Horari: dijous, de 18 a 20h. Preu: 50 euros trimestrals. 10 sessions.

MONOGRÀFICS ELS FORMATGES A LA CUINA Horari: dijous 9 d’octubre, de 18 a 20h. Preu: 5 euros.

CUINA PER SORPRENDRE. CUINA DE NADAL Horari: dijous 11 de desembre, de 18 a 20h. Preu: 5 euros.

INFÀNCIA ESPAI D’ESTUDI Nens/es entre 6 i 11 anys Espai on els infants poden realitzar els seus deures amb suport d’una persona adulta. Horari: dimarts, de 17.30 a 19h. Preu: gratuït. Cal inscripció prèvia al Centre Cívic.

XIC LA RIBERA

SERVEIS ESPAI JOVE Adreçat a joves de 12 a 18 anys, és un espai tutelat amb educadors/es, on els joves podran compartir, conviure, realitzar activitats conjuntes i gaudir d’un espai d’estudi. ESPAI D’INTERCANVI LITERARI Un espai on els usuaris podràn intercanviar les seves novel·les per d’altres del seu interés. SERVEI DE RECOLLIDA l Mòbils en desús l Taps solidaris

XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS A través de la Xarxa d’Intercanvi de la Ribera, es realitzen cursos de castellà, costura, taller de memòria adreçat a gent gran, informàtica, etc. Si teniu qualsevol proposta de tallers que vulgueu rebre o oferir a la resta, compteu amb la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de la Ribera, veniu a informar-vosen! 25


ALTRES ESPAIS ON ES REALITZEN TALLERS CENTRE CÍVIC ANTIGUES ESCOLES DE MAS RAMPINYO SEU AFOTMIR C. Alt de Sant Pere, 73 CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA Des de la captura de la imatge a la impressió fotogràfica. Període: d’octubre a juny. Horari: dimarts o dijous, de 19 a 21h. Preu: 90 euros trimestrals CURS BÀSIC DE REVELAT, TRACTAMENT I EDICIÓ DE LA IMATGE DIGITAL (PHOTOSHOP) Període: d’octubre a juny. Horari: dimecres, de 19 a 21h. Preu: 90 euros trimestrals Nota: per fer aquest curs és necessari disposar d’un ordinador portàtil equipat amb una memòria RAM mínima de 4Gb. 26

ESCOLA DE TALLA I ESCULTURA C. Masia, 34. Informació i inscripcions al tel. 667 048 372. TALLER DE TALLA I ESCULTURA Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 21h. Preu: 220 euros trimestrals.


CASAL DE GENT GRAN CASA DE LA MINA


EXPRESSIÓ CORPORAL SARDANES Horari: dimarts, de 18 a 19h. Període: de setembre a juny. Preu: socis/es, 2 euros mensuals; no socis/es, 4 euros mensuals. Inici: 16 de setembre. SEVILLANES GRUP A Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 18h. GRUP B Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 19h. Període: de setembre a juny. Preu: socis/es, 8 euros mensuals; no socis/es, 18 euros mensuals. Inici: 15 de setembre. BALL EN LÍNIA Horari: divendres, de 18 a 19.30h. Període: de setembre a juny. Preu: socis/es, 6 euros mensuals; no socis/es, 12 euros mensuals Inici: 19 de setembre.

SALUT I MANTENIMENT DE LES CAPACITATS MEMÒRIA Horari: dijous, de 16.45 a 17.45h. Període: de setembre a juny . Preu: socis/es, 4 euros mensuals; no socis/es, 8 euros mensuals. Inici: 18 de setembre. TAI-TXI Horari: dimecres, de 18 a 19.30h. Període: de setembre a juny. Preu: socis/es, 5 euros mensuals; no socis/es, 10 euros mensuals. Inici: 17 de setembre. GIMNÀSTICA GRUP A Horari: dimarts i divendres, de 16 a 17h. GRUP B Horari: dimarts i divendres, de 17 a 18h. Període: de setembre a juny. Preu: socis/es, 5 euros mensuals; no socis/es, 10 euros mensuals. Inici: 16 de setembre.

TEATRE Horari: dilluns, de 15.30 a 17h. Període: de setembre a juny. Preu: socis/es, 3 euros mensuals; no socis/es, 6 euros mensuals. Inici: 15 de setembre.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA I ARTESANIA DIBUIX Horari: dimarts, de 16 a 18h. Període: de setembre a juny. Preu: gratuït. Inici: 16 de setembre. BRODAT I PUNTES AL COIXÍ GRUP A Horari: dimarts, de 16 a 18h. GRUP B Horari: dimarts, de 18 a 20h. Durada: d’octubre a juny. Preu: socis/es, 6 euros mensuals; no socis/es, 10 euros mensuals. Inici: 7 d’octubre.

29


PINTURA A L’OLI Horari: dimecres, de 16 a 18h. Període: de setembre a juny. Preu: 3 euros mensuals. Inici: 17 de setembre.

CANT GRUP DE RONDALLA Horari: dilluns i dijous, de 16.30 a 18.30h. Període: de setembre a juny. Preu: gratuït. Inici: 22 de setembre. CANT CORAL Horari: dimecres, de 16 a 17.30h. Període: de setembre a juny. Preu: socis/es, 3 euros mensuals; no socis/es, 6 euros mensuals. Inici: 17 de setembre.

INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ MONTCADA CONNECTA’T INICIACIÓ A INTERNET GRUP A Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 17.30h. GRUP B Horari: dilluns i dimecres, de 17.30 a 19h. Període: de setembre a juny. Preu: gratuït. Inici: 15 de setembre. RECICLATGE D’INTERNET GRUP A Horari: dimarts i dijous, de 16 a 17.30h. GRUP B Horari: dimarts i dijous, de 17.30 a 19h. Període: de setembre a juny. Preu: gratuït. Inici: 16 de setembre. ESPAI WII Vine a divertir-te fent esport! Horari: divendres, de 17.30 a 18.30h. Inici: 10 d’octubre.

30

SERVEIS CAFETERIA, PRENSA I JOCS DE TAULA Horari: de dilluns a diumenge, de 9 a 13h i de 16 a 20h. BIBLIOTECA Sala de lectura i prèstec de llibres. PERRUQUERIA D’HOMES Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 17 a 19h.

INSCRIPCIONS

Del 3 al 15 de setembre, de dilluns a divendres, de 16 a 19.30h. CASAL DE GENT GRAN CASA DE LA MINA Avda. Unitat, s/n Parc de les Aigües Tel. 935 644 418 Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 20h A/e: caalamina@montcada.org Accessos: l Bus: 155


Organitzen:

Col路laboren:

Profile for EMA PUBLICACIONS

Cataleg xarxa equipaments 2014 2015  

Catàleg de Cursos i Tallers Municipals Xarxa d'Equipaments Montcada i Reixac 2014-2015

Cataleg xarxa equipaments 2014 2015  

Catàleg de Cursos i Tallers Municipals Xarxa d'Equipaments Montcada i Reixac 2014-2015

Advertisement