Page 1

Festa Major

nnnnnnnnnnnnnnnn

Ripollet 2011

EMA T 93 580 38 00

nnnnnnnnnnnnnnnn

Concurs de cartells

nnnnnnnnnnnnnnnn


bases 1. Poden participar-hi totes les persones majors de 16 anys. 2. Cada concursant ha de presentar només una proposta consistent en dos cartells, que ha de ser de disseny gràfic. 3. Al primer cartell hi haurà de figurar la llegenda següent: Festa Major de Ripollet. 26, 27, 28 i 29 d’agost. 4. El segon cartell és per publicitar l’espai jove Gibrelleta, inclòs dins dels actes de la Festa Major. Aquest cartell ha de ser una adaptació del de la Festa Major (primer cartell) i ha de dur obligatòriament com a elements identificatius de la Gibrelleta les imatges d’una gibrelleta de color taronja i el fanal “ovni” del parc dels Pinetons. Aquestes imatges es poden descarregar del web municipal www.ripollet.cat 5. Els cartells que es presentin han de ser inèdits. 6. La mida dels cartells ha de ser DIN A2 (doble DIN A3), 42 x 60 cm. Cal aportar-ne una còpia digital. 7. Es poden utilitzar tantes tintes com es vulgui, la impressió es farà en quadricromia. La temàtica, imatge i tècnica són lliures. 8. Les obres s’han de presentar en el Registre General del PMC (Rambla de Sant Jordi, 2-4, 08291 Ripollet) del 23 de març al 26 d’abril de 2011, en l’horari de les oficines. Les obres s’han de presentar muntades sobre suport rígid, per tal de facilitar-ne el trasllat i l’exposició, i sense signar. Només hi ha de figurar un pseudònim al dors. Les dues propostes han de presentar-se embalades conjuntament, de manera que no es vegin els cartells. En el moment de presentar les obres, s’ha

de presentar una instància i adjuntar-hi un sobre tancat que ha de contenir el pseudònim i les dades identificatives: nom i cognoms de l’autor, l’edat, l’adreça i el telèfon de contacte. 9. L’autor guanyador haurà de dur a terme, si cal, les modificacions necessàries perquè pugui ser imprès. 10. Tots els cartells presentats a concurs es mostraran en públic al vestíbul del Centre Cultural, la setmana posterior al veredicte. 11. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 27 d’abril de 2011, a les 19.30 hores, al Centre Cultural. 12. El jurat està format pels membres de la Comissió de la Festa Major 2011 i per un representant de l’organització de la festa de la Gibrelleta. 13. Hi ha un premi de 1.200 euros per a l’obra guanyadora. 14. La proposta guanyadora passarà a ser propietat del PMC i s’utilitzarà com a base per elaborar el programa de mà de la Festa Major. Els autors poden retirar la resta d’obres en el termini de 30 dies a partir de la data de lliurament del premi. Els treballs que no s’hagin retirat en aquest període passen a ser propietat del PMC. 15. Si les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, l’organització es reserva el dret de declarar el certamen desert. 16. La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 17. Qualsevol detall no previst en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització, en aquest cas el PMC.

Bases Concurs de Cartells de Festa Major Ripollet 2011  

Bases Concurs de Cartells de Festa Major Ripollet 2011, organitzat pel Patronat Municipal de Cultura de Ripollet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you