Page 1

26 CONCURS è

de CARTELLS de FESTA MAJOR Montcada i Reixac 2014 Modalitat adults


Bases B Es podran presentar persones majors de 16 anys. B Cada concursant podrà presentar una obra. Hi podrà figurar, a voluntat de l’autor, el següent text: FESTA MAJOR 2014. B La mida del cartell haurà de ser DIN-A3 (29,7 x 42 cm) i es podrà utilitzar un nombre il·limitat de tintes, preferiblement planes. B El cartell premiat passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, que en podrà fer l’ús que consideri convenient. B El Jurat farà una selecció de cartells, d’entre els quals les entitats escolliran el que representarà la festa del seu barri.

Premis B 1r Premi, dotat amb 800 euros (caldrà deduir-ne les retencions establertes en la Llei de reglament de la renda de les persones físiques, art. 52). B 3 Accèssits, dotats amb 150 euros cadascun (caldrà deduir-ne les retencions establertes en la Llei de reglament de la renda de les persones físiques, art. 52).


Presentació de treballs B Els treballs es presentaran a la Casa de la Vila (c. Major, 32), de dilluns a divendres, de 9 a 21 h, del 22 d’abril fins al 2 de maig de 2014. B A la part del darrere del cartell ha de constar: “Modalitat Adults” i el nom i els cognoms, l’any de naixement, l’edat i el telèfon. B Els cartells no premiats s’hauran de retirar de la Casa de la Vila (c. Major, 32), de l’11 al 20 de juny, de dilluns a divendres, de 9 a 21h. Després d’aquesta data no es respondrà de la seva conservació.

Lliurament de premis i exposició Acte de lliurament de premis Més endavant es comunicarà el lloc, el dia i l’hora de l’acte de lliurament de premis. Exposició El cartells s’exposaran a l’Auditori Municipal, del 20 de maig al 9 de juny de 2014.

Informació a: B www.montcada.cat B Departament de Cultura i Patrimoni Tel. 935 651 121


EMA T 93 580 38 00

Bases concurs cartells 2014 adults  

Bases 26è Concurs de Cartells de Festa Major Montcada i Reixac Modalitat Adults

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you