Page 1

PORTFOLIO

KRISTÝNA POKOJOVÁ


DŮM PRO VČELAŘE ZAN NACHÁZEL & NACHÁZELOVÁ

ZS 2013/2014


Místo z mé paměti. Tak znělo zadání. Měla jsem nalézt prostor, který mám ráda, cítím se v něm dobře a často se k němu v myšlenkách vracím. Vybrala jsem si zarostlý jabloňový sad, který se nachází nedaleko města, kde bydlím, Kladna. Kolem této zpustlé zahrady jsem dříve často jezdila na kole, ke vstupu dovnitř mě však vlákalo až to, když jsem spatřila starý včelí úl. Místo mezi jabloněmi mě pohltí svým klidem a opuštěností, že se ani nechce věřit, že jsem za hranicí rušného a uspěchaného města. Pozemek ze severu lemuje využívaná cyklostezka, z jihozápadu se rozléhají obilná pole a na východě sousedí les.


Na pozemek navrhuji dům pro včelaře. Umisťuji ho doprostřed sadu na místo nefunkčního včelína, proto jeho součástí bude i nový funkční včelín. Dům pro včelaře slouží jako úl pro včely. Nosnou konstrukci stavby tvoří dřevěné rámy řazené za sebou, stejné jaké jsou ve včelíně. Včely v nich tvoří z vosku plástve, do kterých kladou med a larvy. Poměr délky stran včelích rámečků zachovávám pro svůj návrh. Tato dřevěná konstrukce dělí dům na jednotlivé obytné funkce (ložnice, kuchyně, koupelna). Stavba je koncipována jako minimální bydlení pro dva, přesto se snažím o vytvoření příjemného a funkčního prostoru.


DŮM SE ZAHRADNICTVÍM ZAT NACHÁZEL & NACHÁZELOVÁ

LS 2013/2014


KONTEXT/ URBANISTICKÁ SOUTĚŽ Pozemek je umístěn v Praze a je členěn na dva menší územní celky, rozdělené rušnou křižovatkou. Ta ohraničuje 4 městské části - Hradčany, Dejvice, Bubeneč a Letná. Urbanisticky území proto rozdělujeme na dvě části. K oběma přistupujeme jako k dvěma odlišným celkům, do kterých však vnášíme stejné výhody a tím se pokoušíme o jejich srovnání. Jedna navazuje na původní blokovou zástavbu. Domy jsou vyšší a celkově tvoří jednu hmotu. Před objekty je prostor pro park. Druhá část reaguje na bubenečské vily a zároveň zachovává uliční čáru podél silnice Milady Horákové. Navazuje park, který se přemístí do prostoru za domy, kde je díky navržené výstavbě zachován klid od rušné komunikace. V suterénu vytváříme parkoviště pod jednotlivými domy. Výška budov je určena podlažností, západní pozemek maximálně 4 podlažími, východní maximálně 3 podlažími. Střecha plochá. Přízemí věnováno zvolené službě.


DŮM SE ZAHRADNICTVÍM V okolí pozemku jsme mohli ještě donedávna najít půvabné staré skleníky Strnadova zahradnictví. Ty se v prostoru unikátní rozsáhlé zahrady lemované okrasnými záhony vyjímaly jako skleněné chrámy. Dnes je většina z nich srovnána se zemí. Neméně dominantně působil skleník v anglické zahradě novorenesanční vily podél ulice Evropská. Mým záměrem je umístit skleník do mého domu. Pracuji s ocelovým skeletem, kterým prorůstají stromy, jejichž koruny můžeme obdivovat z prostoru zahrady koncipované do druhého nadzemního podlaží. Díky malým atriím dostávám do interiéru více světla. Sloupový systém mi umožňuje zacházet s prostorem variabilně. Vestavěné místnosti jsou tak v jednotlivých podlažích rozmístěny nezávisle, dle potřeb, jak v prostoru zahradnictví, tak v obytné části. Obytná část je ve volném prostoru mezi pokoji a zároveň je v přímém kontaktu se zahradou. Koruny stromů nás chrání od rušné komunikace, proto i pobyt na zahradě je soukromý.

Portfolio kristýna pokojová  
Portfolio kristýna pokojová  
Advertisement