Page 1


Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Starbrook Novinky Starbrook big Filled bar with 8x75g filled bars / 27x9 cm hmotnost: 600 g kód výrobku: 2255 počet ks/krt.: 9 Cena: 289,00 Kč

Chocolate chips chocolate chips hazelnuts hmotnost: 125 g kód výrobku: 2073 počet ks/krt.: 12 Cena: 64,00 Kč

Fleet Giant Tablet Delicious milk chocolate hmotnost: 500 g kód výrobku: 2254 počet ks/krt.: 12 Cena: 145,00 Kč

1


¤ô»þĩħ³»Â÷Ûĩġ 1479Íħ©òõôħĵòĩðħĵðĀõÙħðºĹÙõýIJĩġħçĺĺé 1480ÍħŸºĞôħĵòĩðħĵðĀõÙħºõøĀýÑġħçĺĺé 1481Íħ©òõôħäĺĺé 1482ÍħŸºĞôħäĺĺé Cena: 145,00 Kč

2


Giant Tablets 1670: Milk with whole hazelnuts 400g 1674: Dark with whole almonds 400g 1671: Milk 500g 1672: Dark 500g Cena: 145,00 KÄ?

3


Butter cookies - 100 g 2074: butter almond cookies Cena: 59,00 Kč

Butter waffles - 100 g 2075: butter waffles Cena: 41,70 Kč

Butter biscuits - 100 g 2076: chocolate butter biscuits Cena: 59,00 Kč

4


³»Â÷ÛĩġÎħÜæëħóħăĺĺë ĺë 1472Íħ©òõô 1473Íħ©òõôħðºĹÙõýIJĩġ 1474Íħ©òõôħýĀIJéºĩ 2266Íħ¶ðòĩÙ 2267ÍħŸºĞôħĀкýéÙ 1475ÍħòĩĩÙĞħġĵÙÙĩ 2268ÍħŸºĞôħËĀËĀºħĉòÙÙġ ÙËÙġ 1476ÍħŸºĞôħĤĥč Cena: 35,80 Kč

¤ôäĩħĊ»Ìö 1478ÍħİħĩºÁõÙĩġ / Cena: 119,00 Kč

ôġĊ÷»ķ 1477ÍħÚħåºĴĀIJĞġħĶħĤÞħäĥħĩºÁõÙĩġ Cena: 1995,00 Kč 

5


ô ôġĊ÷»ķ 1465ÍħÚħåºĴĀIJĞġħĶħĤÞħäĥħĩºÁõÙĩġ Cena: 1995,00 Kč 

Tablets: 85 - 100għ 1461ÍħøòõôĦðºĹÙõýIJĩ 1462Íħøòõô 1463Íħbitter sweet 1464Íħextra ѺĞô 76% Cena: 35,80 Kč

6


¤ôäĩħĊ»Ìö 2042ÍħĥħãõõÙÑħÁºĞġħĤäé ºõġĀħºĴºòõºÁõÙħĵòĩðħçħãõõÙÑħÁºĞġ Cena: 233,60 Kč

£ô÷÷ÛÒħ»ğġħĤæë 2260ÍħĵðòĩÙĦºõøĀýÑ 2261ÍħøòõôĦðºĹÙõýIJĩ 2262ÍħøòõôĦËĀââÙÙ 2263ÍħøòõôĦðºĹÙõýIJĩĦ˺кøÙõ 2264ÍħѺĞôĦËĞIJýËðķħðºĹÙõýIJĩ 2265ÍħѺĞôĦðºĹÙõýIJĩ Cena: 31,90 Kč

ôġĊ÷»ķ Ċ ķ 1491Í 6 flavours x 8 = 48 filled barsħ Cena: 1690,00 Kč

ăĺĺĎħŸ¬Ÿ¬œħžµ³³¡±ħ¤ ĺ

7


œ÷úāþÒħòāþÛķħþāIJë»ĩħ»ğġ 1478Íħ©òõôħËðĀËĀõºĩÙħÁºĞħĵòĩðħ ºõøĀýÑħºýÑħðĀýÙķħýĀIJéºĩ Ăĺĺéħ˺ĞĩĀýħÁĀĶ Cena: 51,00 Kč

1488ÍħīĶĂĺĺéħ˺ĞĩĀýħÁĀĶ Cena: 149,00 Kč

8


Starbrook chocolates airplanes 2214: mini milk airplanes 295 g Cena: 189,00 Kč

Belgian pralines assorted - 200 g 2039: tin Belgian Pralines assorted Cena: 248,00 Kč

ħ ħ ħ

9


²Û»ġòÛ÷÷ġ 1469Íħ250éħġÙºġðÙõõġ Cena: 98,00 Kč

²Û»ġòÛ÷÷ġ 1995ÍħİĺĺéħġÙºġðÙõõġ Cena: 89,00 Kč

Seashells 1994: seashells white blue 200 g Cena: 89,00 Kč

Seashells 1498: seashells Lady 250 g Cena: 98,00 Kč

10


Obsah dóz milk truffles 2x250 g

³ğ»ĴÛ÷÷ôþëħ©»Òķ 2003ÍħĩòýħøòõôħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

Ÿā»ġĩħĩāħŸā»ġĩ 2005ÍħĩòýħøòõôħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

³òÛħžğôÒÛ 2000ÍħĩòýħøòõôħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

11


ª»ú»Ğġħ¯ğÛÌôāIJġ 2007ÍħĩòýħøòõôħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

œôğÌğÛĵ 2009ÍħĩòýħøòõôħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

³òÛħ¯÷»þÛ 2011ÍħĩòýħøòõôħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

«ôëòĩħ£÷ôëòĩ 1997ÍħĩòýħøòõôħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

12


Obsah dóz mix truffles 2x250 g

³ğ»ĴÛ÷÷ôþëħ©»Òķ 1932ÍħĩòýħøòĶÙÑħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

Ÿā»ġĩħĩāħŸā»ġĩ 1931ÍħĩòýħøòĶÙÑħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

³òÛħžğôÒÛ 2001ÍħĩòýħøòĶÙÑħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

13


ª»ú»Ğġħ¯ğÛÌôāIJġ 2008ÍħĩòýħøòĶÙÑħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

œôğÌğÛĵ 2010ÍħĩòýħøòĶÙÑħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

³òÛħ¯÷»þÛ 1930ÍħĩòýħøòĶÙÑħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

«ôëòĩħ£÷ôëòĩ 1998ÍħĩòýħøòĶÙÑħĩĞIJââõÙġħİĶİäĺħé Cena: 349,00 Kč

14


Obsah dóz Seshells 2x250 g

³ğ»ĴÛ÷÷ôþëħ©»Òķ 2002ÍħĩòýħġÙºġðÙõõġħİĶİäĺħé Cena: 325,00 Kč

Ÿā»ġĩħĩāħŸā»ġĩ 2004ÍħĩòýħġÙºġðÙõõġħİĶİäĺħé Cena: 325,00 Kč

³òÛħžğôÒÛ 1501ÍħĩòýħġÙºġðÙõõġħİĶİäĺħé Cena: 325,00 Kč

15


ª»ú»Ğġħ¯ğÛÌôāIJġ 2006ÍħĩòýħġÙºġðÙõõġħİĶİäĺħé Cena: 325,00 Kč

œôğÌğÛĵ 1502ÍħĩòýħġÙºġðÙõõġħİĶİäĺħé Cena: 325,00 Kč

³òÛħ¯÷»þÛ 1500ÍħĩòýħġÙºġðÙõõġħİĶİäĺħé Cena: 325,00 Kč

«ôëòĩħ£÷ôëòĩ 1996ÍħĩòýħġÙºġðÙõõġħİĶİäĺħé Cena: 325,00 Kč

16


Obsah dóz Belgian pralines 200g

ª»úú»Ĝġħ¯ğÛÌôāIJġ 2017Íħtin Belgian pralines 200g Cena: 248,00 Kč

¯»ğ»ÒÛ 1572Íħtin Belgian pralines 200g Cena: 248,00 Kč

·ôþëġħ½ħ£ğôÛþÒġ 2018Íħtin Belgian pralines 200g Cena: 248,00 Kč

17


·ÛÒÒôþë 2016Íħtin Belgian pralines 200g Cena: 248,00 Kč

©»Òķħ¯ô÷āĩ 1571Íħtin Belgian pralines 200g Cena: 248,00 Kč

·òôĩÛ½ž÷IJÛ 2197Íħtin Belgian pralines 200g Cena: 248,00 Kč

18


Obsah dóz mini milk Airplanes 200 g

ª»úú»Ĝġħ¯ğÛÌôāIJġ 1494Íħĩòýħøòýòħøòõôħ›òĞĉõºýÙġħİĺĺħé Cena: 179,00 Kč

¯»ğ»ÒÛ 1495Íħĩòýħøòýòħøòõôħ›òĞĉõºýÙġħİĺĺħé Cena: 179,00 Kč

·ôþëġħ½ħ£ğôÛþÒġ 1493Íħĩòýħøòýòħøòõôħ›òĞĉõºýÙġħİĺĺħé Cena: 179,00 Kč

19


·ÛÒÒôþë 1496Íħĩòýħøòýòħøòõôħ›òĞĉõºýÙġħİĺĺħé Cena: 179,00 Kč

©»Òķħ¯ô÷āĩ 1497Íħĩòýħøòýòħøòõôħ›òĞĉõºýÙġħİĺĺħé Cena: 179,00 Kč

·òôĩÛ½ž÷IJÛ 1980Íħĩòýħøòýòħøòõôħ›òĞĉõºýÙġħİĺĺħé Cena: 179,00 Kč

20


All tin with: 2 tablets , 1 filled bar, 1 almond honey nougat bar and 9 mini tablets. Obsah dóz Mixed Belgian Chocolate 542 g

Mixed Belgian Chocolate Tin 2195: Parade 542 g Cena: 308,40 Kč

Mixed Belgian Chocolate Tin 2193: Wings & Friends 542 g Cena: 308,40 Kč

Mixed Belgian Chocolate Tin 2194: Mamma"s precious 542 g Cena: 308,40 Kč

21


Mixed Belgian Chocolate Tin 2192: Wedding 542 g Cena: 308,40 Kč

Mixed Belgian Chocolate Tin 2191: Lady Pilot 542 g Cena: 308,40 Kč

Mixed Belgian Chocolate Tin 2196: White & Blue 542 g Cena: 308,40 Kč

Prodáváme i prázdné plechové dózy s leteckými motivy o velikostech: 250g: 59,00 Kč + 20% DPH 500g: 59,00 Kč + 20 % DPH

22


Truffels classic cars 2038: tin mixed truffles classic 2 x 250 g Cena: 349,00 Kč

Truffels classic cars 2037: tin milk truffles classic 2 x 250 g Cena: 349,00 Kč

Truffels nice cars 2072: tin milk truffles nice cars 2 x 250 g Cena: 349,00 Kč

Truffels nice cars 2071: tin mixed truffles nice cars 2 x 250 g Cena: 349,00 Kč

23


Milk truffles 1470: milk truffles 250 g Cena: 128,00 Kč

Mixed truffles 1471: mixed truffles 250 g Cena: 128,00 Kč ħ ħ

24


ªô÷öħĩğIJäçÛġ 1503: 250g Milk Truffles ăĺĺĎħŸ¬Ÿ¬œħžµ³³¡±ħ¤µœ±œ«³¡¡ Cena: 128,00 Kč 

¤ôäĩħÂāĶ 1937ÍħīħĶħİäĺéħøòõôħĩĞIJâåÙġ Cena: 369,10 Kč 

ªôĶÛÒħĩğIJäçÛġ 1504ÍħİäĺéħøòĶÙÑħĩĞIJâåÙġ ©òõôÎħѺĞôÎħĵðòĩÙħ¼ħĉкõòýh ăĺĺĎħŸ¬Ÿ¬œħžµ³³¡±ħ¤µœ±œ«³¡¡

Cena: 128,00 Kč

¤ôäĩħÂāĶ ¤ôäĩ ÂāĶ 1938ÍħīħĶħİäĺéħøòĶÙÑħĩĞIJâåÙġ

Cena: 369,10 Kč

25


«Û»Ċā÷ôĩ»þġ 2272ÍħäéħøòýòħËðĀËĀõºĩÙġħøòõôÍħÁIJõôħäĺĺħĶħäé 2273ÍħäéħøòýòħËðĀËĀõºĩÙġħѺĞôÍħÁIJõôħäĺĺħĶħäé Cena: 2,70 Kč 

¤ôäĩħĊ»Ìöħĵôĩòħ²ĩ»ğÂğāāöħœôğ÷ôþÛġħğôÂÂāþ

ôġĊ÷»ķ 1505.ħ©òõôħºýÑħѺĞôħīĥħĶħäé Cena: 185,00 Kč

26


Jack Junior gift box Mini milk chocolate airplanes in flow pack 1508: 160g / Cena: 116,00 Kč 1570: 75g / Cena: 59,00 Kč

Starbrook Jack Junior & Mini Retro Airplanes 2257Í øòýòħøòõô jack juniorħ›òĞĉõºýÙġħ6ħé 1492: mini milk retro Airplanes 6 g Cena: 2,80 Kč

27


Jack Junior travel bags 1506Í Jack Junior girl´s bag / Cena: 168,00 Kč 1492: travel rucksack / Cena: 172,40 Kč With 200g Belgian Chocolate airplanes and plush JJ bear A A unique gift for kids !

Display

28


Seashells 1568: seashells 250 g Cena: 98,00 Kč

Truffles 1460: milk truffles 250 g Cena: 128,00 Kč Cruise Ships 1459: cruise ships with milk/hazelnut filling Cena: 128,00 Kč

Cruise Ships 2077: cruise ships with milk/hazelnut filling small window Cena: 128,00 Kč

29


Mini Tablets 1468: Wheels Mini Tablets Gift Box 200 g (15x13,5 g) Cena: 135,30 Kč Mini Tablets 2198: Wheels Gift Pack Milk & Extra Dark 70% 216 g (16x13,5 g) Cena: 169,00 Kč

Mini Tablets 1467: Wheels Mini Tablets Dark 13,5 g 1466: Wheels Mini Tablets Milk 13,5 g Cena: 6,80 Kč

30


Mini Tablets S120: Starbrook Mini Tablets Milk 13,5 g Cena: 6,80 Kč

Mini Tablets 2259: Starbrook Mini Tablets Dark 13,5 g Cena: 6,80 Kč

Coffee Beans 1486: Starbrook Coffee Beans (Milk Chocolate) 200 g Cena: 98,90 Kč

31


Mini Tablets 1569: Starbrook Mini Tablets Gift Pack Milk & Extra Dark 70% 54 g (22x4x13,5 g) Cena: 49,00 Kč

Mini Tablets 2199: Starbrook Mini Tablets Gift Pack Milk & Extra Dark 70% 216 g (16x13,5 g) Cena: 169,00 Kč

Mini Tablets 1485: Starbrook Mini Tablets Gift Box 200 g (15 x13,5 g) / 24 Ks - Cena:135,30 Kč 1484: 405 g (30x13,5 g) / 12 Ks - Cena: 257,50 Kč

Display Mini Tablets 1483: Starbrook mini tablets display (50xMilk & 50xDark 70%) (1,35 kg ) Cena: 823,70 Kč

32


Starbrook Džem 2277: Starbrook džem s černých višňí slazený třtinovým cukrem 270g Cena: 58,30 Kč

Starbrook Džem 2274: Starbrook meruňkový džem slazený třtinovým cukrem 270g Cena: 55,00 Kč

Starbrook Džem 2275: Starbrook višňový džem morello slazený třtinovým cukrem 270g (Specielní odrůda višně Morello) Cena: 56,00 Kč

Starbrook Džem 2276: Starbrook ostružinový džem slazený třtinovým cukrem 270g Cena: 65,50 Kč

33


Starbrook champagne  Premier Cru Epernay  France  Blanc de blanc Cena: 640 Kč / bottle  Code: 2883

Starbrook wine  White Bordeaux    Code: 2884 Red Bordeaux  Code: 2885 Cena: 169,00 Kč. 

34


Display Material 1468: Starbrook luxury steel floor display + protection box (empty) výška stojanu je 180 cm Po naplnění dodávame stojany zdarma

Display Material 1468: Starbrook luxury steel floor display + protection box (empty) výška stojanu je 48 cm Po naplnění dodávame stojany zdarma

35


Display Material 1468: Starbrook luxury carton floor display + protection box (empty) výška stojanu je 180 cm Po naplnění dodávame stojany zdarma

Display Material 1468: Wheels luxury carton floor display + protection box (empty) výška stojanu je 180 cm Po naplnění dodávame stojany zdarma

36


jjjjjjjjjjjjjj  

jjjjjjjjjjjjjj