Page 1

‫روزنامه كسب و كار| سال اول‪ ،‬شماره ‪ |252‬دو​​شنبه ‪ 8‬ارديبهشت ماه ‪1393‬‬

‫گفت و گو‬ ‫مصاحبهباسفيرتايلنددرتهران‬

‫آداب و سنن مش��ترك بين دو كشور بهترين راه‬ ‫گسترشگردشگري‬ ‫نويسنده‪ :‬شيدا رمزي‬

‫آيا قبل از سفر به ايران اطالعاتي از فرهنگ و تمدن ايران داشتيد؟‬ ‫بله‪ ،‬تقريبا ‪ 400‬س��ال پيش مورخ و رمان‌نويس��ي به نام احمد قمي به‬ ‫كشور من سفر كرد كه در نهايت در تايلند ساكن شد‪ ،‬بنابراين با توجه به‬ ‫نوشته‌هاي وي و ارتباط گسترده تجاري و سياسي با ايران از آن دوران‬ ‫تاكنون و البته با توجه به وجود آثار فرهنگي و تاريخي بس��يار از ايران‪،‬‬ ‫بسياري از هم وطن‌هاي من با نام ايران و تمدنش آشنا هستند‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما اين موضوع پتانس�يلي مناس�ب براي گس�ترش‬ ‫گردشگري بين دو كشور است؟‬ ‫همان طور كه مي‌دانيد بسياري از كشورهاي گردشگرپذير هزينه‌هاي‬ ‫بس��ياري انجام مي‌دهند تا با معرفي فرهنگ و تمدن كشورش��ان نظر‬ ‫گردشگران بازار هدف خود را به خود جلب كنند‪ ،‬حال آنكه ايران و تايلند‬ ‫در اين زمينه نياز به سرمايه‌گذاري هنگفت ندارند بلكه به عقيده من با‬ ‫استفاده از اشتراكات فرهنگي مثل عيد باستاني نوروز و جشن سال نوي‬ ‫تايلندي مي‌توان زمينه‌ساز توسعه گردشگري بين دو كشور شد‪.‬‬ ‫نظر شما درباره توسعه صنعت گردشگري با استفاده از رسانه‌ها‬ ‫چيست؟‬ ‫معتقدم پتانسيل و قابليت رسانه‌ها آنچنان است كه مي‌توان با استفاده از‬ ‫آن به عنوان شاه كليد‪ ،‬هر قفلي را گشود‪ .‬بنابراين اگر بخواهيم در زمینه‬ ‫گردشگري‪ ،‬دروازه كشوري را به روي گردشگران عالقه‌مند بازار هدف‬ ‫بگشاييم‪ ،‬الزم است كليد داشته باشيم كه آن كليد قدرت رسانه‌هاست‪.‬‬ ‫امروزه و در عصر ارتباطات نمي‌ت��وان جايگاه رس��انه را در هيچ يك از‬ ‫مراحل زندگي ناديده گرفت و بايد به خوبي براي آن برنامه‌ريزي كرد‪.‬‬ ‫نظر شما درباره صنعت گردشگري ايران چيست؟‬ ‫كارهاي زيادي هست كه بايد انجام شود‪ ،‬البته با توجه به پتانسيل‌هاي‬ ‫موجود تاريخي‪ ،‬فرهنگي و طبيعي كش��ور ايران يكي از بهترين مقاصد‬ ‫گردشگري جهان اس��ت‪ .‬فكر مي‌كنم هم‌اكنون بهترين زمان است كه‬ ‫ايران از اين امتياز اس��تفاده كند و درها را به روي گردش��گران خارجي‬ ‫بگش��ايد و البته زمان مناسبي براي گس��ترش صنعت گردشگري بين‬ ‫ايران و تايلند نيز هست‪.‬‬ ‫با توجه به مشتركات فرهنگي نظر شما درباره برگزاري تورهاي‬ ‫مشترك گردشگري بين دو كشور چيست؟‬ ‫به نكته بس��يار جالبي اش��اره كرديد‪ .‬همان طور كه مي‌دانيد فرهنگ‬ ‫مشترك مي‌تواند عاملي براي جذب گردشگر بين دو منطقه باشد اما از‬ ‫آنجا كه گردشگران زيادي به كشور من سفر مي‌كنند‪ ،‬فرصت مناسبي‬ ‫است كه با همكاري مشترك بتوانيم بازديد از ايران را به بخشي از سفر‬ ‫گردش��گران تايلند بيفزاييم‪ .‬هرچند اين موضوع نيازمند بررسي است‬ ‫ولي به عقيده من پايه‌هاي كار مهياس��ت‪ .‬به عنوان مثال وجود خطوط‬ ‫پروازي مستقيم بين دو كشور که مهم‌ترين موضوع است‪ ،‬برقرار است‪.‬‬ ‫آيا برنامه‌اي براي معرفي جاذبه‌هاي تايلند به گردشگران ايراني‬ ‫داريد؟‬ ‫بله‪ ،‬اما اجازه دهيد بگويم من معتقدم كه ابتدا بايد مردم كشورم از ايران‬ ‫بيش��تر بدانند تا بتوانند براي عالقه‌هاي گردشگران ايراني برنامه‌ريزي‬ ‫كنند‪ .‬همانطور كه گفتم خانواده‌هاي مش��هوري از ايران در كشور من‬ ‫ساكن بودند بنابراين يادگارهاي بسياري در كشور من از آنها وجود دارد‬ ‫كه مي‌تواند در كنار جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي كشورم براي ايراني‌ها‬ ‫جذاب باشد؛ بنابراين بايد ابتدا از مردم كش��ور خودم شروع كنم تا آنها‬ ‫بيش��تر درباره ايران بدانند بعد از آن جاذبه‌هاي تايلند را به گردشگران‬ ‫ايراني معرفی خواهیم كرد كه البته از همان جاذبه‌هايي كه اشاره كردم‪،‬‬ ‫شروع مي‌كنیم چون مردم كشورها عالقه‌مند هستند يادگارهاي تمدن‬ ‫خودشان را جاي ديگري از دنيا ببينند‪.‬‬ ‫به عقيده ش�ما جاذبه‌هاي گردش�گري ايران براي گردشگران‬ ‫جذاب است؟‬ ‫بدون هيچ تاملی بايد گفت پاسخ شما مثبت است چون كمتر كشوري را‬ ‫مي‌توان با امتيازات ويژه ايران چه از لحاظ تمدن و فرهنگ و چه از لحاظ‬ ‫طبيعت يافت‪ ،‬هرچند امتياز چهارفصل بودن نيز به آن اضافه مي‌شود‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما ايران ب�راي س�رمايه‌گذاران خارج�ي در صنعت‬ ‫گردشگري نيز جذاب است؟‬ ‫اين سئوال هم پاسخي مثبت دارد چون سرمايه‌گذاران دنبال منافع مالي‬ ‫خود هستند و وقتي امتيازات ويژه ايران را در اين زمينه بررسي مي‌كنند‬ ‫بدون ترديد براي سرمايه‌گذاري آمادگي خواهند داشت چراکه يك بازي‬ ‫برد‪-‬برد را شروع كرده‌اند البته اگر نسبت به امنيت سرمايه‌گذاري خود‬ ‫مطمئن باشند‪ .‬بنابراين ايران تنها بايد در اين زمينه كار كند و امتيازات‬ ‫ويژه و شرايط را براي حضور آنها آماده كند چون باقي كار فراهم است‪.‬‬ ‫آيا درخواستي براي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري ايران از‬ ‫سوي سرمايه‌گذاران تايلندي به شما رسيده است؟‬ ‫بله درخواست‌هاي متعددي داريم چون همان طور كه مي‌دانيد كشور من‬ ‫يكي از كشورهاي مطرح در صنعت گردشگري است و با توجه به تجارب‬ ‫بسيار در اين صنعت درخواست‌هاي بسياري براي سرمايه‌گذاري در ايران‬ ‫به‌ويژه در صنعت گردشگري از سوي هموطنانم به دستم رسيده و از ما‬ ‫خواسته‌اند شرايط را بررسي كنيم‪ ،‬هرچند هم‌اكنون چند شركت هم در‬ ‫كشور ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند‪.‬‬

‫كشف يك شيء‬ ‫سنگي در ايراج‬

‫‪14‬‬

‫کسب‌و‌کار‬ ‫گردشگری‬

‫‪INFO @ biznews.ir‬‬

‫دهيار روستاي ايراج در اصفهان از كشف يك هاون سنگي كوچك شكسته‌شده در تپه‌هاي تاريخي اين روستا خبر داد‪ .‬به گزارش ايسنا‪ ،‬مصطفي ايزدي با اشاره‬ ‫به كشف اين شيء سنگي در بارندگي‌هاي چند روز گذش��ته در اصفهان‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬اين شيء سنگي كه در قطعات كوچك شكسته شده‪ ،‬شبيه يك كوزه يا هاون‬ ‫است كه براي رسيدن به نتيجه مناسب بايد توسط كارشناسان ميراث فرهنگي بيشتر بررسي شود‪ .‬وی افزود‪ :‬شيء كشف‌شده به اداره كل ميراث فرهنگي و‬ ‫گردشگري استان اصفهان تحويل داده شده و قرار است پس از انجام بررسي‌هاي الزم‪ ،‬قدمت و نوع آن مشخص و اعالم شود‪.‬‬

‫بررسي «کسب و کار» از مناطق ديدني و قيمت تورهاي يکي از کشورهاي آسياي شرقي‬

‫‪7‬شب‪3‬ميليونتومانيدرتايلند‬ ‫سميه داوري‬

‫بس��ياري از مردم براي اس��تراحت‬ ‫و دور ب��ودن مقطع��ي از كاره��اي‬ ‫روزمره‪ ،‬س��عي مي‌كنند زمان خود‬ ‫را در س��فر بگذرانند و از آنجايي كه‬ ‫هزينه سفر داخلي با خارجي خيلي‬ ‫تفاوتي نمي‌كند‪ ،‬ترجيح مي‌دهند به كشورهاي آسياي شرقي‬ ‫كه هم از نظ��ر آب و هوا تا حدودي به ايران نزديك هس��تند‬ ‫و هم مردماني خون گ��رم دارند‪ ،‬مس��افرت كنند‪ .‬طبيعت و‬ ‫ديدن جاذبه‌هاي طبيعي جنوب ش��رقي آس��يا براي بيشتر‬ ‫گردشگران مثال زدني است و بس��ياري عالقه‌مند به ديدن‬ ‫آنها هستند اما يكي از كشورهاي اين منطقه كه به سرزمين‬ ‫لبخندها نيز معروف ش��ده براي اغل��ب ماجراجويان و اهالي‬ ‫گردشگري جذاب‌تر از ديگران است‪ .‬تايلند و جزاير وابسته به‬ ‫آن يا همان «سرزمين لبخندها» مدتي است كه براي بسياري‬ ‫از گردشگران سراسر دهكده جهاني شهرتي خاص به دست‬ ‫آورده است به‌طوري كه براساس آمار و اطالعات سازمان جهاني‬ ‫گردشگري طي سال ‪ 2013‬ميالدي اين كشور پذیرای حدود‬ ‫‪ 27‬ميليون نفر گردشگر بوده است‪.‬‬ ‫بانكوك‬ ‫بانكوك بزرگ‌ترين ش��هر تايلند و پايتخت تايلند اس��ت‪ .‬با‬ ‫مس��احتی در حدود ‪ 1500‬كيلومتر مربع كه داراي ‪ 3‬فصل‬ ‫باراني (خرداد تا مهر)‪ ،‬گرم (فروردين تا ارديبهشت) و خنك‬ ‫(آبان تا بهمن) اس��ت‪ .‬بانكوك به دليل داشتن معبدهايش‪،‬‬ ‫مجموعه كاخ پادش��اهي‪ ،‬مراكز خريد بزرگ و رستوران‌هاي‬ ‫فراوان‪ ،‬در بين گردشگران شهرت يافته است‪ .‬كاخ پادشاهي‬ ‫مجموعه‌ای از س��اختمان‌هاي بس��يار مجلل است كه محل‬ ‫سكونت پادش��اهان تايلند از اواخر قرن ‪ 18‬تا اواسط قرن ‪‌20‬‬ ‫میالدی بوده اس��ت‪ .‬همچنين در اين كاخ‌ها چند مجس��مه‬ ‫هم وجود دارد‪ ،‬از جمله مي‌توان به مجس��مه بوداي زمردين‬ ‫در معبد وات پراكائووی‪ ،‬معبد بوداي خوابيده يا بوداي لميده‬ ‫اشاره كرد‪ .‬بازار شناور روي آب‪ ،‬باغ رز‪ ،‬دنياي سافاري يا دنياي‬ ‫وحش از ديگر مكان‌هاي ديدني اين شهر به حساب مي‌آيند‪.‬‬ ‫جذابيت‌هاي ديگري هم نظير نمايش برخي حيوانات به همراه‬ ‫رستوران‌ها و مراكز خريد در سافاري وُرد‪ ،‬سفر با كشتي روي‬ ‫رودخانه رودخانه چائوپرايا كه در بين اروپاييان به «ونيز شرق»‬ ‫مشهور اس��ت‪ ،‬جاذبه‌هاي بانكوك را بهتر نمودار مي‌سازد‪ .‬از‬ ‫ديگر تفرجگاه‌ها‪ ،‬باغ وحش دوزيت در مركز بانكوك است كه‬ ‫بيش از‪ 2000‬حيوان و ‪ 1000‬پرنده را در خود جاي داده است‪.‬‬ ‫گونه‌هاي مختلفي از پرندگان نيز در قسمتي ديگر از اين باغ‬ ‫وحش كه به جزيره پرندگان معروف است نگهداري مي‌شوند‬ ‫البته در اين كش��ور مي‌توانيد از فيل‌س��واري‪ ،‬ش��وي تغذيه‬ ‫حيوانات و قايق س��واري روي درياچه‌اي كه در وسط اين باغ‬ ‫وحش است‪ ،‬استفاده كنيد‪.‬‬ ‫مراكز خريد بانكوك‬ ‫اين شهر براي خريد اجناس مارك و معمولي بسيار مناسب‬ ‫است‪ .‬در بانكوك بازار بس��يار معروفي به اسم «پتونم» وجود‬ ‫دارد كه تقريبا شبيه بازار تهران است كه بازاري نسبتا سنتي‬ ‫اس��ت و در آن همه‌چيز مانند لباس كفش صن��دل كيف و‪...‬‬ ‫پيدا مي‌ش��ود‪ .‬در اين بازار‪ ،‬مجتمع بزرگي به نام س��اختمان‬ ‫«پالتينوم» هس��ت كه جاي بس��يار مناس��بي براي خريد‬ ‫محسوب مي‌شود‪ .‬در بازار پتونم و كال در تايلند قيمت خريد‬ ‫اجناس به تعداد خريد بس��تگي دارد‪ .‬مثال اگر شلواري را تك‬ ‫خريداري كنيد بايد ‪۴۰۰‬بت پرداخ��ت كنيد اما اگر همان را‬ ‫در ‪ 3‬مدل تهيه كنيد جمعا ‪۹۰۰‬بت مي‌دهيد و اين يعني هر‬ ‫شلوار براي شما ‪۱۰۰‬بت تخفيف به همراه داشته است‪ .‬البته‬

‫را روي اين حي��وان عظيم‌الجثه در جن��گل تجربه مي‌كنند‪.‬‬ ‫اين س��واري يكي از پر طرفدارترين فعاليت‌هايي اس��ت كه‬ ‫گردشگران انجام مي‌دهند زيرا هنگام س��واري آرام خود‪ ،‬از‬ ‫زيبايي‌هاي طبيعت بكر نيز در طول راه لذت مي‌برند‪ .‬از ديگر‬ ‫جاذبه‌هاي جزيره پوكت‪ ،‬مي‌توان به ش��ام در كش��تي‪ ،‬سفر‬ ‫با قايق پارويي‪ ،‬غواصي‪ ،‬آكواريوم پوك��ت‪ ،‬باغ پروانه‌ها‪ ،‬موزه‬ ‫صدف‪ ،‬زيردرياي��ي‪ ،‬باغ‌وحش پوكت‪ ،‬س��قوط آزاد يا بانجي‬ ‫جامپينگ‪ ،‬س��واري با موتور چهارچرخ‪ ،‬دوچرخه سواري در‬ ‫كوهستان‪ ،‬صخره نوردي و از همه مهم‌تر به سفر يك روزه به‬ ‫جزيره پي‌پي اشاره كرد‪.‬‬

‫در بانكوك خرید هميشه ارزان نيست مثال اگر در تور شام در‬ ‫كشتي در كنار رودخانه به پاس��اژ ‪ rever side‬برويد با يك‬ ‫پاساژ شيك و البته بس��يار گران روبه‌رو می‌شوید كه در آنجا‬ ‫مي‌توانيد كيف‌هاي زنانه ساخته ش��ده از پوست كروكوديل‬ ‫را به قيمت‌هاي باالي يك ميليون تومان خريداري كنيد! پس‬ ‫خيلي هم خوشحال نباشيد‪...‬‬ ‫پاتايا‬ ‫يكي از شهرهاي ساحلي كش��ور تايلند كه در ساحل شرقي‬ ‫خليج تايلند واقع شده‪ ،‬پاتایاست‪ .‬آب‌وهواي پاتايا مرطوب و‬ ‫خشك است كه به‪ 3‬فصل تقسيم مي‌شود‪ ،‬فصل گرم و خشك‬ ‫از آبان تا بهمن با رطوبت ‪50‬درص��د و درجه حرارت ‪20-30‬‬ ‫درجه س��انتيگراد و رگبارهاي كوتاه‪ .‬بهترين زمان براي سفر‬ ‫و لذت ب��ردن از آب‌وهوا‪ .‬فصل گرم و مرط��وب از فروردين تا‬ ‫ارديبهشت با رطوبت ‪75‬درصد و درجه حرارت ‪ 30-40‬درجه‬ ‫سانتيگراد و بارندگي‌هاي گهگاه‪.‬‬ ‫فصل گرم و باراني از خرداد تا مهر با رطوبت ‪90‬درصد و درجه‬ ‫حرارت ‪ 35-25‬درجه س��انتيگراد و بارندگي‌هاي ش��ديد و‬ ‫طوالني‪ .‬تفريحاتي همچون شنا‪ ،‬جت اس��كي‪ ،‬موج‌سواري‪،‬‬ ‫اس��كي روي آب‪ ،‬قايق س��واري و غواصي در س��واحل پاتايا‬ ‫امكان‌پذير است‪ .‬يكي از مكان‌هايي كه بينندگان زيادي را به‬ ‫خود جذب می‌کند پارك سنگ‌هاي چند ميليون ساله و مزرعه‬ ‫كروكوديل‌ها در ‪ 9‬كيلومتري شهر پاتاياست كه در آن گياهان‬ ‫زيبا‪ ،‬درختان و صخره‌هاي عظيم‌الجثه با قدمت چند صد سال‬ ‫و چند ميليون سال وجود دارند‪ .‬در قسمتي از اين پارك‪ ،‬مزرعه‬ ‫كروكوديل‌ها وجود دارد كه بي��ش از ‪ 1000‬كروكوديل را در‬ ‫خود جاي داده است‪ .‬ميني‌سيام سومين مجموعه مينياتوري‬ ‫بعد از نمونه‌هاي مش��ابه آن در هلند و تايوان است كه بيش‬ ‫از ‪ 100‬مدل مينيات��وري از آثار تاريخي و باس��تاني جهان را‬ ‫در مقياس ‪ 1:25‬در خ��ود جاي داده اس��ت‪ .‬آثاري همچون‬ ‫معبدهاي معروف تايلند مانند معبد بوداي زمردين‪ ،‬برج ايفل‪،‬‬ ‫مجسمه آزادي‪ ،‬برج كج پيزا و تخت جمشيد جزو اين مجموعه‬ ‫هستند‪ .‬جزيره مرجاني در ‪ 7‬كيلومتري جنوب غربي پاتايا قرار‬ ‫دارد و مسير آن از پاتايا با قايق موتوري ‪ 15‬دقيقه و با لنج ‪45‬‬ ‫دقيقه طول مي‌كشد سرگرمي‌هاي ديگري نيز همچون باغ‬ ‫وحش ببرها‪ ،‬موزه ريپلي‪ ،‬دنياي زير آب‪ ،‬معبد مدرن وانسانگ‬ ‫وارارام وجود دارد ك��ه اين معب��د در ‪ 12‬كيلومتري جنوب‬ ‫پاتاياس��ت و تنها ‪ 3‬كيلومتر با باغ اس��توايي نانگ نوچ فاصله‬ ‫دارد‪ .‬براي رفتن به اين معبد بازديد‌كنندگان بايد شانه‌هايشان‬

‫گردشگري‬

‫پوشيده باشد و دامن يا شلوار بلند بر تن داشته باشند‪.‬‬ ‫پوكت‬ ‫پوكت به نام مرواريد درياي آندامان معروف ش��ده و به سبب‬ ‫س��واحل زيباي خود و غواصي در آب‌هاي ش��فاف ش��هرت‬ ‫پيدا كرده است‪ .‬پوكت بزرگ‌ترين جزيره تايلند و مهم‌ترين‬ ‫اس��تراحتگاه براي تعطيالت در تايلند و آسياس��ت‪ .‬بهترين‬ ‫سواحل جزيره پوكت در كناره غربي آن قرار دارند و پاتونگ و‬ ‫كارون از جمله معرف‌ترين و محبوب‌ترين اين سواحل به شمار‬ ‫مي‌روند‪ .‬ساحل پاتونگ بسيار وسيع و طوالني است‪ .‬اين شهر‬ ‫‪ ۳۰‬درصد جمعيت مسلمان دارد‪ ،‬در سال‌هاي اخير همراه با‬ ‫سامويي‪ ،‬در ميان ‪ 10‬جزيره محبوب آسيا شناخته شده است‪.‬‬ ‫در شهر پوكت‪ ،‬قايق‌راني و موج‌سواري نيز بسيار طرفدار دارد‪.‬‬ ‫جاذبه‌هاي توريستي پوكت‬ ‫قاي��ق س��واري در تن��داب‪ ،‬از محبوب‌تري��ن و معروف‌ترين‬ ‫سرگرمي‌هايي اس��ت كه در اينجا وجود دارد‪ .‬يكي از هيجان‬ ‫انگيزترين و در عين حال دلهره‌آورترين س��رگرمي‌هايي كه‬ ‫بچه‌ها به همراه بزرگ‌تر‌ها از آن لذت مي‌برند‪ ،‬تجربه سريدن‬ ‫روي طناب در مسيري ‪ ۲۰۰‬متري روي رودخانه‪ ،‬است‪ .‬بدون‬ ‫ش��ك عالقه‌مندان به فيل س��واري‪ ،‬نوعي متفاوت از سواري‬

‫مراكز خريد پوكت‬ ‫در اين ش��هر چندين مركز خري��د وج��ود دارد و لباس‌هاي‬ ‫مارك‌دار به آس��اني در دسترس هس��تند‪ 3 .‬مركز خريد در‬ ‫خارج ش��هر پوكت وجود دارند و در خود شهر ميزان وسيعي‬ ‫از فرصت‌هاي خريد از ابريشم تا وسايل آنتيك فراهم است‪.‬‬ ‫‪ 4‬مركز خريد اصلي در پوكت وج��ود دارد يكي از آنها جانگ‬ ‫س��يلون در پاتونگ اس��ت‪ .‬اما در پوكت مي‌تواني��د عالوه بر‬ ‫بازارهاي محل��ي و مغازه‌هاي خياباني مراك��ز خريد بزرگ و‬ ‫معروفي مثل رابينس��ون و كارفور را بيابيد‪ .‬بهترين خريد در‬ ‫پوكت مرواريد اس��ت كه در اكثر موارد اين مرواريدها بسيار‬ ‫زيبا و اصل هستند‪.‬‬ ‫در اين شهر فروشگاهي بس��يار بزرگ و حرفه‌اي وجود دارد‬ ‫كه به توليد و ف��روش مرواريد مي‌پردازند ب��ه اين صورت كه‬ ‫ماده تشكيل‌دهنده مرواريد را براي ‪۱۰‬سال داخل صدف قرار‬ ‫مي‌دهند و صدف را در اعماق اقيانوس‪ .‬بعد از ‪ ۱۰‬سال مرواريد‬ ‫به دس��ت آمده را در اين فروش��گاه عرضه مي‌كنند‪ .‬توصيه‬ ‫مي‌شود اگه قصد خريد نداريد براي چند دقيقه هم شده از اين‬ ‫فروشگاه بازديد كنيد‪.‬‬ ‫اقتصاد پوكت‬ ‫در ‪ 5‬قرن گذش��ته پوكت ش��هرت و ثروت خ��ود را از طريق‬ ‫اس��تخراج قلع ب��ه دس��ت آورده و اكنون تبدي��ل به قطب‬ ‫گردشگري مهمي در تايلند ش��ده كه با سواحل زيباي خود‬ ‫بازديدكنندگان بس��ياري را به س��وي خود جذب مي‌كند‪ .‬با‬ ‫وجود اينكه از اوايل دهه ‪ ،۸۰‬گردش��گران اصلي‌ترين درآمد‬ ‫سواحل غربي اين جزيره را تشكيل داده‌اند ولي در عين حال‬ ‫كشاورزي‪ ،‬صيد ماهي و ميگو و همچنين صيد مرواريد كماكان‬ ‫از مهم‌ترين مشاغل مردم اين جزيره به شمار مي‌آيند‪.‬‬

‫در پرواز پاتايا ‪ 30‬درصد براي صدور ويزا از مشتريان دريافت مي‌شود‪.‬‬ ‫پاتایا‬

‫‪ 7‬شب‬

‫‪ 2/449/000‬هزار تومان با دو درصد تخفیف‬

‫هتل ‪ 4‬ستاره‬

‫پاتایا‬

‫‪7‬شب‬

‫‪2/579/000‬‬

‫هتل ‪ 4‬ستاره‬

‫پاتایا‬

‫‪ 7‬شب‬

‫‪2/400/000‬‬

‫هتل ‪3‬ستاره‬

‫پاتایا‬

‫‪7‬شب‬

‫‪ 2/700/000‬به باال‬

‫هتل ‪ 5‬ستاره‬

‫بانکوک‬

‫‪7‬شب‬

‫‪ 2/199/000‬هزارتومان‬

‫هتل ‪ 3‬ستاره‬

‫بانکوک‬

‫‪7‬شب‬

‫‪ 2/379/000‬هزار تومان با دو درصد تخفیف‬

‫هتل ‪ 4‬ستاره‬

‫بانکوک‬

‫‪ 7‬شب‬

‫‪ 2/699/000‬هزار تومان با دو درصد تخفیف‬

‫هتل ‪ 5‬ستاره‬

‫بانکوک‪+‬پوکت‬

‫‪7‬شب‬

‫‪2/449/000‬‬

‫هتل ‪4‬ستاره‬

‫بانکوک‪+‬پوکت‬

‫‪3‬روز در بانکوک ‪4‬روز در پوکت‬

‫‪2/785/000‬‬

‫هتل ‪ 4‬ستاره‬

‫بانکوک‪+‬پوکت‬

‫‪7‬شب‬

‫‪2/580/000‬‬

‫هتل ‪ 3‬ستاره‬

‫ايران‬

‫استقبالكاشانازگردشگراندرفصلگالبگيري‬

‫سرپرس��ت اداره مي��راث فرهنگ��ي‪ ،‬صنايع دس��تي و‬ ‫گردش��گري شهرس��تان كاش��ان با اعالم خبر آمادگي‬ ‫شهرستان كاش��ان براي پذيرش گردش��گران در فصل‬ ‫گالبگيري وجود جاذبه‌هاي منحصر ب��ه فرد تاريخي و‬ ‫طبيعي و موقعيت ويژه جغرافيايي اين منطقه در ناحيه‬ ‫مركزي و همجواري اين شهرس��تان با پايتخت و مراكز‬ ‫استان‌هاي شاخص‪ ،‬ميزباني بيش از يك ميليون گردشگر‬ ‫داخلي و خارجي را در س��ال ‪ 93‬براي شهرستان كاشان‬ ‫افتخار بزرگي دانست‪.‬‬ ‫مهران سرمديان‪ ،‬سرپرست اداره میراث فرهنگی كاشان‬ ‫و دبير ستاد هماهنگي خدمات سفر شهرستان كاشان از‬ ‫موفقيت عملكرد اين س��تاد در نوروز ‪ 93‬و رضايتمندي‬ ‫گردشگران و ميهمانان نوروزي بر اساس شواهد موجود و‬ ‫نظرسنجي‌هاي صورت گرفته خبر داد و اين موفقيت را‬ ‫نتيجه همدلي و همكاري ساير ارگان‌ها و اداراتي دانست‬ ‫كه در ستاد مذكور عضويت فعالي داشته‌اند‪.‬‬ ‫وي شرايط ويژه شهرستان كاشان و مناطق غني آن را در‬ ‫فصل بهار با توجه به رويش گل در ‪ 4‬منطقه كوهستاني‪،‬‬ ‫باعث تداوم جذب گردش��گر در ارديبهشت و خرداد ماه‬

‫هر سال دانسته و اش��تهار جهاني اين منطقه را با وجود‬ ‫وجود جاذبه‌هاي بكر طبيع��ي و تاريخي‪ ،‬در گالب نابي‬ ‫مي‌داند كه از كارگاه‌هاي سنتي و صنعتي اين مناطق به‬ ‫دست مي‌آيد‪.‬‬ ‫سرمديان سطح باالي زير كش��ت گل‪ ،‬شستشوي قبله‬ ‫مسلمين توسط گالب ناب قمصر‪ ،‬كارگاه‌هاي سنتي و‬ ‫صنعتي گالبگيري و توليد عرقيجات س��نتي را در كنار‬ ‫ديگر جاذبه‌هاي تاريخي منطقه دليل جذب گردشگران‬ ‫بي‌شمار داخلي و خارجي​عنوان کرد و از ساير هموطنان‬ ‫محترم نيز براي حضور در اين شهرستان براي آشنايي‬ ‫بهتر با آيين گالب‌گيري و بازديد از مراس��م گل‌چيني و‬ ‫گالب‌گيري سنتي دعوت به عمل آورد‪.‬‬

‫يك كاروانسراي منحصربه‌فرد مرمت مي‌شود‬

‫معاون ميراث فرهنگي استان قم از آغاز عمليات اجرايي‬ ‫فاز دوم مرمت «كاروانسراي سنگي كوه‌نمك» يكي از ‪4‬‬ ‫كاروانسراي منحصربه‌فرد كشور در اين استان خبر داد‪.‬‬ ‫عمار كاووسي‪ ،‬با اشاره به شرايط اضطراري كاروانسراي‬ ‫س��نگي كوه‌نمك‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬در راستاي سامان‌دهي‪،‬‬ ‫حفاظت و احياي اين بن��اي تاريخي با اعتباري حدود‬ ‫‪300‬ميليون ريال از مح��ل اعتبارات ملي‪ ،‬مرحله دوم‬ ‫عمليات اجرايي مرمت اين كاروانسرا آغاز شد‪.‬‬ ‫او با اشاره به جزئيات اين طرح‪ ،‬گفت‪ :‬در اين مرحله‪ ،‬در‬ ‫بخش‌هايي از بنا آواربرداري و پس از آن‪ ،‬نجات‌بخشي‬ ‫و مرمت جرزهاي بنا انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫وي اين بن��ا را كه در كيلومتر ‪ 30‬جاده قم ‪ -‬س��اوه در‬ ‫بخش جعفريه ق��رار دارد‪ ،‬به دوره س��لجوقي متعلق‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬اين بنا كه با مصالح الشه و سنگ‬ ‫ساخته شده‪ ،‬همراه با كاروانسراي سنگي «علي‌آباد»‪،‬‬ ‫كاروانسراي سنگي «محمدآباد» و كاروانسراي سنگي‬ ‫«تينوج» جزو ‪ 4‬كاروانسراي سنگي منحصربه‌فرد دوره‬ ‫سلجوقي است كه همه آنها در استان قم قرار دارند‪.‬‬ ‫وي از جمله ويژگي‌ه��اي منحصربه‌فرد اي��ن بناها را‬

‫وجود رواق در جلو حجره‌هاي آنها ارزيابي و بيان كرد‪:‬‬ ‫اين ويژگي در ساير كاروانسراهاي دوره سلجوقي ايران‬ ‫ديده نمي‌شود‪.‬‬ ‫كاووس��ي همچنين وجود بهارخواب در كاروانسراي‬ ‫سنگي كوه‌نمك را از ديگر ويژگي‌هاي آن دانست و با‬ ‫بيان اينكه س��ازندگان اين بناي تاريخي در زمان خود‬ ‫با ‪ 2‬برابر ك��ردن ارتفاع ديواره��اي آن‪ ،‬يك جان‌پناه و‬ ‫بهارخواب روي س��قف اتاق‌هاي آن ايج��اد كرده‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بررسي‌هاي انجام‌شده وجود ‪ 2‬حجره در زير‬ ‫آوارهاي ورودي اين كاروانسرا مشخص شده است كه‬ ‫گچ‌بري‌هاي استامپي دارند و به‌نظر مي‌رسد مربوط به‬ ‫الحاقات دوره ايلخاني باشند‪.‬‬

‫برگزارينخستينتورآموزشهتلداريدرگيالن‬ ‫نخس��تين تور تخصصي دوره «مديريت هتلداري» از سوي‬ ‫معاونت گردشگري استان و موسس��ه آموزشي گردشگران‬ ‫پايدار‪ ،‬مجري برگزاري دوره‌هاي آموزش��ي گردش��گري و‬ ‫هتلداري با همكاري جامعه هتلداران اس��تان برگزار ش��د‪.‬‬ ‫هدف از برگزاري اين تور آش��نايي هرچه بيش��تر فراگيران‬ ‫دوره مديري��ت هتلداري با تاسيس��ات اقامت��ي و نحوه ارائه‬

‫خدمات به مسافران و گردشگران بوده است‪ .‬در اين تور بيش‬ ‫از‪ 20‬نفر از فراگي��ران دوره هتلداري از هتل‌هاي ‪ 5‬س��تاره‬ ‫كادوس‪4 ،‬ستاره شبستان‪ 2 ،‬ستاره‌ميهمانسراي جهانگردي‬ ‫الهيجان‪ 4 ،‬ستاره س��پيدكنار و نيز از هتل آپارتمان دلفين‬ ‫و مجتمع گردشگري تاالب هشت بهشت بازديد کردند و از‬ ‫نزديك با انواع اقامت و ش��اخص‌هاي آن و مباحث مرتبط با‬

‫امر هتلداري از جمله فرانت‌آفيس‪ ،‬ميزآرايي‪ ،‬مديريت غذا و‬ ‫نوشابه‪ ،‬خانه‌داري و استراتژي‌هاي بازاريابي و فروش در هتل‬ ‫تفريحي‪ ،‬شناخت و بررسي ش��بكه‌هاي اقامتي كشور آشنا‬ ‫شدند‪ .‬همچنين در اين تور يك روزه فراگيران انواع ميزآرايي‬ ‫و روش چيدمان لوازم اتاق‌هاي هتل و آنكارد كردن تخت را‬ ‫به‌صورت عملي آموزش ديدند و اجرا كردند‪.‬‬

Atfl00000271 0012  
Advertisement