Page 1

gemeenschapsblad elsene & etterbeek 3-maandelijks | maart ‒ mei | jaargang 03 # 09 | 2014

LOOK INSIDE! RÉGARDEZ À L'INTÉRIEUR ! with translations avec traductions

Etterbeek wervelt! 04 Binnenstebuiten 05 Zinneke 2014 16 Agenda 22


Inhoud

Voorwoord Beste ZOEM-lezer,

03 NIEUWS UIT ETTERBEEK Wijkcontracten in Etterbeek 05 Om naar uit te kijken Binnenstebuiten 07 MIJN PLEK Buurtbabbel in de tuin van Elzenhof 08 VERENIGING GEZOEND Femma Elsene: Straffe madammen 11 ACTIVITEITENKALENDER 14 OM NAAR UIT TE KIJKEN Boekenbaz'art: Fête de rue met u! 15 In beweging De Maalbeek on a break 16 OM NAAR UIT TE KIJKEN Zinneke 2014 19 FIJNE MENs OVER DE VLOER Sofie Decorte, kersvers Etterbeekse 'cubelco' 22 AGENDA

2 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09

Heb jij ook zo’n zin in dat voorjaar? Je kan er alvast op uit in het nieuwe wijkcontract van Etterbeek, op Wanderlust in Elsene of genieten van de zalig rustige tuin in het Elzenhof. De Boekenbaz’art belooft zijn afspraak na te komen en zoals steeds een zalige meidag te worden. Ga breakdancen in De Maalbeek, kom cocoonen met je kroost op Café-O-Lait of naar de huiskamerconcerten in Etterbeek! De ecologische serre van Elzenhof houdt je droog tijdens een vruchtbare zaden- en plantenruilbeurs. De Zinneke Parade schittert, rain or shine! Intussen staan we zoals steeds voor je klaar. Een prangende vraag of een vernieuwend idee? Welkom ! Bienvenue! Wilkommen! Welcome! Team Elzenhof & De Maalbeek ADRES & CONTACT gemeenschapscentrum elzenhof kroonlaan 12, 1050 elsene t 02 648 20 30 f 02 648 32 42 e elzenhof@vgc.be www.gcelzenhof.be rek.nr. iban be60 4359 1823 0170 (vrije gift welkom) open ma– do: 09u00 – 12u30 en 13u30 – 20u00 vrijdag: open tot 16u00 schoolvakanties tot 17u00 gemeenschapscentrum de maalbeek hoornstraat 97, 1040 etterbeek t 02 734 84 43 f 02 732 49 85 e demaalbeek@vgc.be www.demaalbeek.be rek.nr. iban be94 0011 8700 0114 (vrije gift welkom) open ma– vr: 09u00 – 12u30 en 13u00 – 17u00 sportzaal de maalbeek oudergemselaan 126 1040 etterbeek

Colofon hoofdredactie helena desiron teksten ciska vandendriessche, rika colpaert, kevin suetens, anabel craps, nicole decoutere, brigitte steenwinckels, matthias vanheerentals, myriam saenen, eva tack, muriel geerinck, chris lambrecht, eva eneman, ann roets, farideh ghalandari vertalingen darja van berlaer, valérie procès foto’s stefan de keijser, elise broekaert, sven unik-id, mike michiels, anabel craps, matthias vanheerentals, brigitte steenwinckels, chantal moens, ann roets, kevin suetens, godfried verschaffel cartoon femke vanhellemont eindredactie helena desiron grafisch ontwerp www.fennazamouri.be v.u. linda hebberecht kloktorenstraat 21, 1040 etterbeek zoem magazine wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier. gc elzenhof & de maalbeek maken deel uit van cultuurcentrum brussel


NIEUWS UIT ETTERBEEK

Wijkcontracten in Etterbeek tekst: ciska vandendriessche foto's: stefan de keijser - greenstone

“Het eerste Etterbeekse wijkcontract: Tussen Jourdan en gemeentehuis” zo kondigde Brussel Deze Week het heugelijke nieuws eind januari aan. Grote plannen voor Etterbeek, inderdaad. Maar wat u misschien niet wist, is dat naast deze duurzame wijkcontracten ook nog kleine projecten leven die zich inzetten voor een leefbare wijk: de zogenaamde “participatieve duurzame wijken”. Wij geven graag een overzicht van de kleine en grote plannen voor Etterbeek. Het eerste Etterbeekse wijkcontract JachtGray, omvat de wijk die aan Elsene grenst, die beneden in de Maalbeekvallei begint en omhoogklimt tot het Sint-Antoniusplein. Dit gedeelte is het armste gedeelte van Etterbeek. “Heel wat sociale factoren scoren daar onder de gewestelijke gemiddelden: het gemiddelde inkomen is er lager, er wonen veel alleenstaanden, de huizen zijn er in slechtere staat en bovendien is de buurt nogal dicht met weinig ademruimte,” zegt schepen Rik Jellema in Brussel Deze Week. Het vier jaar durende wijkcontract JachtGray is een duurzaam wijkcontract. Zo’n contract wordt afgesloten tussen het gewest, de gemeente en de bewoners. Het dient om zwakkere wijken te versterken en de levenskwaliteit van haar bewoners te bevorderen: zowel op infrastructureel, economisch, ecologisch en sociaal gebied. Precies wat de wijk Jacht-Gray nodig heeft. Interessant is ook dat dit wijkcontract gelinkt is aan het Elsense wijkcontract Maalbeek. Mogelijks zouden beide wijkcontracten elkaar kunnen versterken. Inwoners, verenigingen, zo ook De Maalbeek, zullen nauw betrokken worden bij de verschillende projecten die binnen het wijkcontract uitgevoerd zullen worden. Op kleinere schaal bestaat er ook een ander soort wijkcontracten, de participatieve duurzame wijken.

Ieder jaar lanceert Leefmilieu Brussel een oproep naar buren en buurten die hun wijk leefbaarder willen maken. Die buurtinitiatieven kunnen gaan rond energie besparen, afval verminderen en nuttig aanwenden, zich anders verplaatsen, biodiversiteit ontwikkelen en beschermen, beter nadenken over het gebruik van de publieke ruimte, het natuurlijke erfgoed naar waarde schatten, zorgen voor een sterkere sociale cohesie en solidariteit in de buurt. Het Gewest vertrekt hierbij vanuit het idee dat burgers zelf het beste idee hebben over hoe ze hun wijk kunnen opwaarderen. Bovendien versterkt het de burgerzin. Winnende wijken worden methodologisch, technisch en/of financieel ondersteund. In de buurt van De Maalbeek bestaat sinds 2009 de duurzame wijk Broebel’air, die de wijk rond het Sint-Pietersplein, tussen het Jubelpark, Merode, de Tervurenlaan en De Jacht aanpakt. Ze werken rond vijf assen. Een eerste reeks projecten gaat over de duurzame consumptie en voeding,waarbij ze onder andere gemeenschappelijke aankopen van biogroenten organiseren. Een tweede focus is duurzame mobiliteit, waarvoor ze een fietsreparatieatelier opzetten. Als derde punt geven ze informatie over regenwaterwinning en energiebesparing en ten vierde stimuleren deze actieve burgers de vergroening van de gevels en de ontwik-

keling van groendaken in de buurt. Ze werken ook aan de netheid van de straten. Ten slotte is er een transversale as: waarbij ze het “dorpsplein”-karakter van het Sint-Pietersplein willen versterken. Dit jaar beantwoordde een nieuwe groep Etterbeekse burgers de projectoproep voor participatieve duurzame wijken. Ze noemen zich “Greenstone” en concentreren zich op de straten rond de Sint Pieterssteenweg, Generaal Lemanstraat en het Van Meyelplein. Hun aanvraag wacht dus nog op goedkeuring, maar hun voorstellen zijn er wel al. Een eerste actie op het programma is een opruimactie van de straten op zondag 23 maart, met gezellige buurtbabbel in De Maalbeek! Verder zullen ze de perkjes rond de bomen in de buurt opvrolijken met bloemen en zullen ze buurtbewoners – mits goedkeuring van de gemeente uiteraard- aanmoedigen om enkele stoepdelen aan de gevel los te maken en er klimplanten in te planten. De buurt zal er straks een stukje groener uitzien dankzij Greenstone. Een ander plan is een beveiligde fietsstalling te installeren aan het Keith Haring parkje achter het gemeentehuis. En noteer alvast in je agenda: “Greenstonebarbecue” in het parkje in het laatste weekend van augustus! Wij duimen alvast dat je tegen dan je fiets veilig kwijt kan! ZOEM | 3


NIEUWS UIT ETTERBEEK

Om naar uit te kijken

Etterbeekdag:

Etterbeek wervelt! tekst: kevin suetens foto: elise broekaert

Alle info over • de wijkcontracten vind je via www. quartiers.irisnet.be. Informatie over het wijkcontract Jacht-Gray kan je bekomen via De Maalbeek. • de participatieve duurzame wijkcontracten vind je via www. leefmilieubrussel.be • Broebel’air via www.broebelair.be • de activiteiten van Greenstone zal je op onze website vinden.

FRANçAIS

Un contrat de quartier pour Etterbeek Etterbeek bénéficie pour la première fois d'un contrat de quartier: “Chasse-Gray” (il s'agit du quartier très peuplé situé entre la Vallée du Maelbeek et la Place Saint-Antoine). C'est un contrat de quartier durable d'une durée de quatre ans, et qui est lié au contrat de quartier “Maelbeek” d'Ixelles. A côté de cela, et à plus petite échelle, on voit aussi apparaître des “Quartiers durables citoyens”. Comme par exemple “Broebel'air”, ou encore “Greenstone”, un nouveau groupe d'habitants d'Etterbeek. Ils veulent organiser des “bavardages de quartier”, des barbecues et des opérations “plantation”, en collaboration avec le centre communautaire De Maalbeek. Allez jeter un coup d'oeil sur www.quartiers.irisnet.be www.bruxellesenvironnement.be www.broebelair.be www.demaalbeek.be

Voor de vierde editie van de Etterbeekdag op woensdag 2 april zullen 160 leerlingen van het GO! Atheneum Etterbeek een variant op de klassieke flashmob uitvoeren aan Jubelpark in Etterbeek. De flashmob is geïnspireerd op de verwoestende kracht van een tornado. Dit alles past in Zwerfgoed, een BredeSchool-project in samenwerking met GC De Maalbeek, het RHoK, de bibliotheek, de gemeente Etterbeek en het K.Atheneum van Etterbeek. Het thema voor de Etterbeekdag dit jaar is ‘Transformeer je gemeente’. In de voormiddag maken de 160 eerstejaars van het Atheneum een fikse wandeling door de verschillende wijken van Etterbeek. Op strategische plaatsen houden ze artistieke interventies, vormgegeven door JES, Jeugd en Stad. De leerlingen van het Atheneum kregen reeds een workshop in het RHoK en werkten samen met de gemeentelijke bibliotheek aan een schrijfproject. Het uiteindelijke doel is om jongeren de grootstad te leren kennen en de omgeving buiten de schoolmuren te gebruiken als leerplek. Op Jubelpark zullen de leerlingen om 12u dan een spectaculaire performance geven. Zij worden eerst klaargestoomd door een bewegingsworkshop van gemeenschapscentrum De Maalbeek, onder leiding van professioneel danser Seppe Baeyens. Met deze flashmob wil hij een grote groep jongeren actief laten kennismaken met hedendaagse dans. Synergie, gelijkwaardigheid en interdisciplinariteit zijn de kernbegrippen. Voor alle deelnemers aan het project is Brede School al een winwinsituatie gebleken. De jongeren kunnen zich op een niet-schoolse manier artistiek en expressief uitleven. De Etterbeekse culturele organisaties krijgen dan weer naambekendheid bij hun jonge doelpubliek. Kom dus zeker een kijkje nemen: woensdag 2 april, 12u - Jubelpark.

4 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09


Om naar uit te kijken

Binnenstebuiten tekst: rika colpaert foto’s: sven unik-id en mike michiels

De ontmoeting met Sven, conceptueel kunstenaar en tuinarchitect, vindt plaats in het kunstatelier van KAOS, een vzw die kunstenaars met en zonder psychiatrische problematiek samenbrengt door o.a. workshops, optredens en (tentoonstellings-) projecten te organiseren. Sven, wat is “binnenstebuiten”? “Binnenstebuiten” is een project samen met de bewoners van het PSC St-Alexius. Het ontstond vanuit een vaag idee om “iets” met de tuin te doen. De tuin nodigt nu niet uit om er in te gaan zitten. Het is een lap grond met een onhandige vorm: aan de ene kant schermen de muren de aanpalende tuintjes af; aan de andere kant ligt de parking van het ziekenhuis en staan er de vuilbakken.

Hoe kwam je op de idee om dit artistiek project op te starten? Dit is een persoonlijk verhaal. Ik ben van opleiding tuinarchitect, kunstenaar en heb een eigen (tuin)bedrijf. Maar ik ben ook psychisch ziek geweest en heb psychoses gehad. Tijdens één van mijn opnames in het psychiatrisch ziekenhuis van Kortenberg gaf een behandelend arts me de opdracht om een tuin te ontwerpen. Telkens als ik aan die opdracht werkte, viel het psychotische verhaal even weg. Tijdelijk was er geen complot. Door de opdracht voelde ik me “beschermd” tegen de psychose. In oktober 2012 ben je met dit project begonnen in samenwerking met de bewoners en het personeel van het ziekenhuis. Kijk, ik ben gelukkig getrouwd, heb kinderen, het gaat goed met mij. Dat is niet altijd zo geweest. Net omdat het nu goed gaat, wil ik graag iets teruggeven. Mij heeft die opdracht toen geholpen en ik hoop die ervaring te delen. Psychose heeft te maken met identiteit en de fragiliteit ervan. Voor mij heeft ook deze

project 'St Alexius' Elsene

tuin in wording een identiteit. 09-01-2014

schaal 1 / 100

Hoe verliep het project tot nu toe? Het project verliep in verschillende fases met samenkomsten om de 5 à 6 weken. De eerste fase was praten. Dit was niet eenvoudig voor de deelnemers. Ze moesten vaak naar woorden zoeken. Van woorden gingen we naar begrippen. Van daaruit begonnen we te tekenen. Daarna gingen we de tekeningen ordenen waardoor er een soort patchwork ontstond. Na elke sessie namen we polaroidfoto’s die we op een muur bevestigden zodat je het verloop van het project kon volgen. Daarop heb ik me geïnspireerd om een eerste ontwerp van de tuin te maken. Ik ben vertrokken vanuit de bestaande tuin – de bestaande vrije ruimte. Die valt uiteen in twee delen, er is al een sterke dualiteit aanwezig in de lap grond. Op een bepaalde manier sluit dit goed aan bij de leefwereld van de bewoners. Bij psychose hebben patiënten vaak het gevoel in meerdere werelden, realiteiten te leven.

ZOEM | 5


Hebben ook buitenstaanders meegewerkt aan dit project? Ja, inderdaad. Einde november heeft het bedrijf D’Ieteren het project voorgesteld voor een Give & Gain actie van hun bedrijf. Op zo’n dag zetten hun personeelsleden zich als vrijwilliger in voor een sociaal of cultureel project. Ook binnen het ziekenhuis lanceerden we een oproep om mensen warm te maken om mee te komen helpen. Uiteindelijk gaven een achttal mensen van D’Ieteren en tal van personeelsleden en bewoners van het ziekenhuis het startschot aan het project. Wat werd er concreet gedaan? Met verf werden kleurvlakken op de muren aangebracht. Je sprak al over het ordenen van de tekeningen, het fotograferen van de processen... Structuur is heel belangrijk. Het geeft houvast. Dit is wat PSC StAlexius probeert aan te bieden. Voor de mensen die gevoelig zijn voor psychose, is dit belangrijk want ze verzinken snel in chaos. Psychose is niet zo uitzonderlijk: 3% van de bevolking in Vlaanderen kampt ermee. Vroeger werd dit meer weggestopt. Initiatieven zoals PSC Sint-Alexius moedigen mensen aan om opnieuw een zelfstandig leven op te bouwen. Na hun opname in het PSC gebeurt dit op verschillende manieren: volledig zelfstandig of in een beschutte of andere woonvorm. Terug naar de tuin… De tuin valt uiteen in twee delen: een wilde, “chaotische” tuin en een geordende tuin. De chaotische tuin staat voor de psychotische wereld. De vaste grond zinkt er letterlijk weg. Er wordt een deel uitgegraven en de lijn van het zinkend niveau wordt zichtbaar door de lijn van de houten beschutting. Een bos van berkenbomen wordt aangelegd. Berken zijn bijzondere bomen: de kleur van hun boomschors suggereert hoop en licht. Het zijn de eerste bomen die terug groeien na een ramp. Tegelijkertijd bladdert de schors af wat ook de fragiliteit en kwetsuren symboliseert. In de geordende tuin heb je een open grasveld waar je kan zitten. De parking die tussen de twee tuindelen ligt, wordt afgezoomd en verborgen. Op het smalste stuk komen de twee werelden, de twee tuingedeelten samen. Daar vind je ook water en via stapstenen kan je van de ene wereld naar de andere geraken. Water is ook een belangrijk element voor jou? Inderdaad. Er worden balken -metalen profielen- horizontaal tegen de muur bevestigd. In die profielen loopt er water van het ene deel van de tuin in het andere. Als je het van op afstand bekijkt, krijg je de indruk dat de balken zweven. Het in – en uitstromen van het water symboliseert ook het in-en uitstromen van goede en minder goede momenten. Ook in het geordende gedeelte sluimert er nog een beetje chaos. Zoals in het leven van iedereen. Tevens komen er structuurbalken: klein fruit en groenten kunnen zo tegen muur groeien en gedijen. Dit symboliseert de positieve invloed van structuur: structuur maakt ons sterker, bevordert ons herstel.

6 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09

Vandaag is een bijzondere dag? Inderdaad, vandaag stel ik het project voor aan de Raad van Bestuur, toch wel een spannend moment. Bedankt voor het interview en veel succes! PS: In de maand mei komt er een tentoonstelling bij KAOS met werk van Sven. Je kan de tuin van PSC Alexius bezoeken tijdens het laatste Wanderlust weekend (27-30 maart). Meer info: www.gcelzenhof.be en www.wanderlust-xl.be, of kijk ook op www.vzwkaos.weebly.com

Wanderlust, een project rond mobiliteit en publieke ruimte Wanderlust, een artistiek en participatief buurtproject rond mobiliteit en publieke ruimte in Elsene. Hoe bewegen we ons in de stedelijke ruimte? Welke publieke ruimte is er (nog)? Zien we de publieke ruimte als een transitruimte om ons van privé plek naar privé plek te bewegen? Waar liggen die groene snoeren? Welke plekken willen we graag delen met onze buren? Al bewegend komen er misschien antwoorden. En zeker nog meer vragen. Neem deel aan de artistieke “walks”, lezingen en acties en bedenk zelf een wandeling. Individueel, maar liefst met of voor anderen. Meer info www.gcelzenhof.be en www.wanderlust-xl.be

ENGLISH

WANDERLUST Wanderlust, an artistic and participatory community project on mobility and public space in Ixelles. How do we move in the urban space? Which public space is actually still there? Do we look at public space as a transit just to move in between two private spaces? Where are those green connections? Which places would we like to share with neighbours? While walking and moving, we might find some answers, and definitely more questions. Join the artistic walks, lectures and actvities with and for others. Have a look at www.gcelzenhof.be en www.wanderlust-xl.be


MIJN PLEK

Buurtbabbel in de tuin van Elzenhof tekst & foto: anabel craps

Een nieuw seizoen is aangebroken! Dat betekent een nieuwe liefhebber van de Elsense pracht die ons meeneemt naar een nieuwe plek, waar hij van houdt. Deze keer ontmoet ik Gilles Escoffier, een man met een hart voor Elsene. Hij woont in een klein appartementje op de Troonlaan en heeft geen tuin of andere plekken waar hij zich kan uitleven of veel volk kan ontvangen. Daarom maakt hij gebruik van andere ruimtes en plekjes in Elsene als verlengde van zijn huis. Maar laat mij hem eerst even voorstellen:

Naam: Gilles Escoffier Professionele bezigheid: Steward bij Brussels Airlines voor Europese en langere-afstandsvluchten. Wanneer ik hem ontmoet is hij net toegekomen van een vlucht naar Afrika. Andere bezigheden: Uitgaan met vrienden, drinken, eten. Naar jazz luisteren. ‘Om zelf een instrument te spelen heb ik niet genoeg tijd’. Lopen: twee à drie keer per jaar doet hij mee aan een wedstrijd en loopt hij een halve marathon. Tofste bar in Elsene: voor de ambiance: Café Belga aan Flagey, maar de bediening is niet optimaal. Café Le Pantin: een soort van stamcafé op de Elsensesteenweg, dicht bij het Flageyplein. Heel gezellig. Hoe ben je in Elsene terecht gekomen? Ik ben Fransman van origine. In het jaar ’98 kwam ik naar Brussel om stage te lopen in een groot hotel. Ik studeerde in die tijd in de hotelschool. Maar na een tijd was ik het beu om zo hard te werken voor zo weinig geld, dus besliste ik om iets anders te gaan doen. Ik wilde ofwel op reis gaan ofwel een job doen die ik graag deed dus solliciteerde ik bij Sabena. Ik doorstond de test, wat wil zeggen dat ik psychologisch stabiel ben (lacht). Sinds mijn stage heb ik steeds in de buurt van Elsene gewoond. Eerst in de Malibranstraat, dan met twee vrienden bij Ter Kameren Bos en uiteindelijk hier op de Troonlaan, niet ver van Elzenhof, met mijn vriendin en twee kindjes. Welke is het lievelingsplekje dat je aan de ZOEM-lezers wilt tonen? Dat is de tuin van het Elzenhof, omwille van de vriendelijke mensen en de gezelligheid en bovendien voor de activiteiten en de avondjes. Ik ben zelf vrijwilliger bij Elzenhof op donderdag in de bar. Hoe heb je deze plekjes leren kennen? Ik heb altijd in de buurt van Elzenhof gewoond. Ik heb er voor het eerst een cursus Spaans gevolgd. Ondertussen heb ik er al een paar keer verjaardagsfeestjes voor mijn kindjes gegeven. Wat is de troef? De mensen! Die zijn er zo vriendelijk. Zowel de mensen die er werken maar ook het publiek. Er komt een interessant publiek,

de meesten komen gewoon uit de buurt. Ik denk dat de meerderheid van mijn leeftijd is, boven de 30. Iedereen praat hier met iedereen: in het Engels, in het Frans, in het Nederlands, maakt niet uit! Iedereen is er echt vriendelijk en open, het is leuk om te socialiseren. Ondertussen ken ik ook een aantal ouders van kindjes die hier komen. Mijn kindjes gaan naar de Wimpel, vlak aan de overkant. Welke zijn je leukste herinneringen dat je hebt aan deze plekken? Ik heb er al een aantal zware avonden aan de bar meegemaakt! (lacht) De avondjes zijn er heel fijn altijd. En ik heb er mensen leren kennen zoals Myriam (stafmedewerkster cultuurparticipatie Elzenhof). Zij heeft mij gevraagd of ik barvrijwilliger wilde worden en dat vind ik altijd leuk, als ik wat tijd heb tussen twee vluchten door. Ik kom ook graag naar Café-o-Lait met mijn kinderen, dat is een ontmoetingscafé voor kinderen en ouders op zaterdagvoormiddagen. Het zijn leuke activiteiten en je leert er gemakkelijk andere ouders kennen. De kindjes kunnen ook spelen in de tuin van Elzenhof. Aan wie zou je deze plekjes aanraden? Aan iedereen! Je kan hier zelfs gewoon langskomen om iets te drinken, of voor een leuk babbeltje met vrienden. Het is misschien niet een typische studentenplek omdat -zelfs als er feestjes zijn- het niet zo lang open blijft. Maar de prijzen zijn zeer democratisch. Ik weet niet of jongeren het hier misschien wat saai zouden vinden maar voor 30 à 40 jarigen is het hier echt wel leuk. Het is geen typisch jongerencafé maar ik zou het toch aan iedereen aanraden. Merci Gilles voor de nieuwe ontdekkingen!

Ken jij nog een leuke plek in Elsene of Etterbeek en wil je dit graag delen? Laat het weten op anabelcraps@hotmail.com. Misschien kom jij wel in de volgende ZOEM!

ZOEM | 7


Vereniging gezoend!

Femma Elsene: Straffe madammen tekst: helena desiron, nicole decoutere en brigitte steenwinckels foto: brigitte steenwinckels

Hoe lang zijn jullie al actief bij Femma Elsene? Hoe lang kennen jullie elkaar? Hoelang ik reeds actief ben kan ik niet met zekerheid zeggen. Wel is het zo dat sommige dames in het bestuur al meer dan 45 jaar lid zijn. Ikzelf ken Nicole ook al vele jaren omdat haar zonen naar dezelfde school gingen als mijn zus en ikzelf, nl. Lutgardisschool. Mijn moeder, Elza, werkte gedurende vele jaren in de school en zij was reeds vroeg lid van de toenmalige KAV. Wat betekent Femma voor jullie? Wat betekent Femma ? Uiteenlopende activiteiten kunnen aanbieden aan een betaalbare prijs. Op regelmatige basis mensen ontmoeten met dezelfde interesses. Tot 2012 had Femma een andere naam; KAV.

Dit keer ‘zoenen’ we een vereniging met een lange geschiedenis; in december 1956 al werd KAV-O.L.V. Elsene gesticht. Hun 50-jarige bestaan vierden ze in 2007. Sinds 2012 gaat KAV door het leven als Femma. Doorheen al die jaren hebben verschillende “straffe madammen” haar taak overgenomen en telkens kregen zij steun van een “team” kernleden (het bestuur). De huidige ploeg bestaat uit Emma en Elza die het voorzitterschap als een duobaan opnemen, de andere kernleden zijn Nicole (zij zorgt voor het goede beheer van de kas), Brigitte (zij zorgt voor de administratie), Alice en Henriette. Wij strikten Brigitte voor een interview.

Heeft de naamsverandering veel veranderd? Ik denk niet dat dit voor veel verandering staat, zeker niet binnen onze afdeling. De nieuwe naam klinkt iets moderner maar voor de rest heeft dit niet veel invloed op het inhoudelijke. Hoe kiezen jullie de activiteiten uit het landelijke aanbod? Femma werkt met een programma op jaarbasis, van januari tot en met december. In oktober verschijnt het overzicht met de nieuwe workshops en dergelijke. Hieruit moet je kiezen om je jaarprogramma van het volgende jaar vast te leggen. We weten dat de kookworkshops altijd wel volk trekken, deze zitten dan ook elk jaar in ons aanbod. We wisselen graag af, dus een crea­ workshop mag niet ontbreken en dit past ook in het DIY verhaal van Elzenhof. Ook info over gezondheid staat bij ons centraal en zo kan dit ook een samenwerking zijn met VAW. We voorzien ook elk jaar een paar activiteiten die doorgaan op een woensdagnamiddag en zo kan de 3de leeftijd ook als partner van de samenwerking genieten. Wat zijn de specifieke noden van Femma in een Brusselse, stedelijke context? Hoe helpt Elzenhof daarbij? Het is nu toch al een paar jaar dat ook Elzenhof met ons samenwerkt en dat is natuurlijk een meevaller omdat we dan al onze activiteiten kunnen laten doorgaan

8 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09

in Elzenhof. Vroeger gingen de kookworkshops ook door in de Lutgardisschool maar door de strenge normen op keukens in scholen is dit niet meer haalbaar. Ik weet niet of het enkel een stedelijke context is die zorgt dat verenigingen minder leden hebben dan vroeger (je hoort ook wel eens klagen in meer landelijke gebieden) maar Femma Elsene stelt al haar activiteiten ook open voor niet-leden en ook de mannen zijn welkom. We maken enkel een onderscheid in de te betalen bijdrage voor een activiteit, het is normaal dat wie lidgeld betaalt een voordeel krijgt. Wat leeft er momenteel echt onder de leden van Femma Elsene? Waar dromen jullie van? Wat goed zou zijn is dat de VGC die momenteel werkt met jaarprogramma’s en subsidies voor verenigingen van september tot en met augustus op dezelfde manier zou werken als dat zij opleggen aan o.a. Femma (nationaal). Zij moeten hun subsidie dossier opmaken van januari tot en met december. Dit verschilt zorgt er voor dat het voor Femma Elsene qua timing niet altijd evident is om samen te werken met Elzenhof (opmaak seizoensbrochures). Ik denk dat de noden en de dromen mekaar wat overlappen. Wat zijn de plannen van Femma Elsene voor 2014, in Elzenhof en daarbuiten? Een samenwerking met Elzenhof en andere verenigingen, nl. 3de leeftijd en VAW. Drie madammen van Femma staan ook mee in voor de workshops rond confituur zelf maken van Elzenhof (Kris, Nicole, Brigitte). Ons jaarprogramma bevat o.a. culinaire en creaworkshops, kijk daarvoor in de agenda. We blijven bezig! Zeker, bedankt en veel succes!


de Pottenkijker

Mosselen met Etterbeekse friet tekst & foto: matthias vanheerentals

Leen Vanseveren woont al 2,5 jaar in haar geliefkoosde Etterbeek. Leen is niet in enkele woorden samen te vatten. Ze is een duizendpoot.

Mosselen-friet voor 2 personen INGREDIËNTEN

Leen Vanseveren woont op de Generaal Henristraat in Etterbeek. En ze voelt zich zeer goed in Etterbeek. Het liefst van al gaat ze naar het Felix Hap park, een verborgen parel gelegen op de Oudergemlaan. Het is een klein parkje van 20 hectare, met een vijver, dat haar veel rust geeft. Het is een oase van rust. Leen gaat het liefst frietjes eten bij Frituur Antoine in Etterbeek. Ze vindt de frietjes heel krokant van buiten, maar tegelijkertijd ook heel zacht van binnen. Wil ze iets uitgebreider gaan eten, dan kiest ze voor het Italiaanse restaurant Pizza Di Legno op de Oudergemlaan in Etterbeek. En ontspannen doet ze in het café de Skieve Lavaboo op het Jordanplein. Hobby’s heeft Vanseveren in overvloed. Ze volgt onder meer zang in de muziekschool Frederic Chopin. Leen neemt ook graag deel aan de conversatietafels van de Cercle Polyglote, die eveneens in Etterbeek worden georganiseerd. Daar kan je al babbelend heel wat nieuwe mensen ontmoeten. In de bibliotheek van Etterbeek vind je haar ook vaak terug. Het museum van Natuurwetenschappen in Elsene gaat ze ook maar al te vaak bezoeken met haar jonge familieleden.

2 teentjes look anderhalve ajuin selderbos 6 wortelen 1 stengel prei 2 kilo mosselen mosselkruiden

BEREIDINGSWIJZE Versnipper de ui en de look. Laat ze goudbruin bakken. Snij vervolgens de groentjes. Snij de wortelen fijn. Hak de selder, de prei en de wortels fijn en begin ze te stoven. Voeg dan de mosselkruiden erbij. Je moet de groenten zeer heet verwarmen tot ze haast koken. Doe dan de mosselen erbij. Belangrijk is dat je het vocht dat bij de mosselen zit, ook in de pot kapt. Zo kunnen de mosselen in hun eigen vocht koken. Vervolgens zet je het deksel op de pot. In totaal moet je de mosselen 40 minuten laten koken. Voor de frietjes gebruik je best verse aardappelen. Snij de aardappelen in stukjes. Je kan natuurlijk de frietjes ook gewoon gaan halen in een frituur. Leen kiest resoluut voor frituur Antoine. Maar reken dan wel op lange wachtrijen. Smakelijk!

Leen studeerde Audiovisuele Beeldende kunsten aan de Sint-Lukas-hogeschool in Brussel. Ze organiseerde al heel wat tentoonstellingen in Brussel, onder meer met foto’s en schilderijen. En momenteel is ze in verwachting. In de maand mei wordt haar jonge gezin uitgebreid. Haar kunstzinnige beelden kan je bekijken op www.leenvanseveren.wordpress.com/schilderijen.

ZOEM | 9


(S)ALLONS CHEZ (S)ALLONS CHEZ (S)ALLONS CHEZ Les voisins De buren The neighbours

Les voisins De buren The neighbours

Les voisins De buren The neighbours

GEZOCHT: huiskamer met tuin / terras in Etterbeek!

WANTED : living room with garden/terrace in Etterbeek !

CHERCHE: salons avec terrasse ou jardin à Etterbeek!

We zijn op zoek naar 4 huizen, waar we op 1 juni tussen 11u en 18u twee kleine voorstellingen kunnen laten doorgaan. Specifiek zoeken we huizen met een tuintje of terras om na het concertje buiten na te kaarten. (1 juni-zomer) Het concept is als volgt: wij boeken een voorstelling op maat van jouw huiskamer. Jij bent de gastheer en ontvangt buren, vrienden en andere Etterbekenaren en geniet samen van een concert. Je wordt hierbij uiteraard voldoende door ons ondersteund (financieel en logistiek!) Het is de ideale gelegenheid om nieuwe mensen in jouw buurt te leren kennen!

We are looking for 4 houses to use as a location for 2 (small) spectacles on Sunday June 1st between 11am and 6 pm. We are specifically looking for houses with a small garden or terrace to enjoy after the concert on that first day of summer in June! The concept is as follows: we book a representation custom made to fit your living room. You are the host and invite your friends, family, neighbours and other inhabitants of Etterbeek. Naturally we will support you broadly through this, financially and logistically. The size of your house is unimportant, we will visit all candidate locations and make a selection based on diversity and geographically spread throughout the commune of Etterbeek. An ideal occasion to get to know people in your neighbourhood !

Pour le premier juin prochain, nous cherchons quatre maisons pour accueillir un petit concert ou autre création artistique. Il y aura deux représentations par adresse et ceci entre 11h et 18h. L’idéal serait de trouver des maisons avec une terrasse ou un petit jardin, pour pouvoir passer un bout de temps ensemble en plein air, après le concert (le 1er juin... on sera en été!). Cela se passera comme suit: nous organisons une représentation adaptée aux dimensions de votre salon. Vous êtes l’hôtesse/l’hôte et vous invitez vos voisins, amis, collègues, famille et d’autres etterbeekois. Il va de soi que vous pourrez compter sur nous pour l’encadrement ( logistique et financier). Ce sera l’occasion parfaite d’élargir votre cercle d’amis et de connaissances près de chez vous.

Wil jij een artiest in je huiskamer en vrienden in je tuin? Laat het ons weten voor 20 maart. demaalbeek@vgc.be met als onderwerp (S)ALLONS CHEZ. Alle groottes van huizen zijn welkom, wij bezoeken ze allemaal en maken een selectie op basis van diversiteit, spreiding in de gemeente, en zo meer.

Would you like to host an artist and friends in your living room and garden/terrace ? Let us know before the 20th of March through demaalbeek@vgc.be with subject (S)ALLONS CHEZ. We are looking forward to hear from you ! The size of your living room doesn't matter. We'll try to visit everyone and will base our selection on diversity, geographical spread in the community and so on.

10 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09

Aimeriez-vous recevoir des artistes dans votre salon et des amis dans votre jardin? Faites-le nous savoir avant le 20 mars avec la mention (S)ALLONS CHEZ (demaalbeek@ vgc.be). Comme nous voulons combiner convivialité et expérience artistique, ce ne sont pas les dimensions de l’endroit qui comptent. Nous rendrons visite à toutes les adresses et nous ferons notre sélection en fonction de la diversité et d’une bonne répartition dans la commune.


De lentekriebels trekken aan onze laarzen en handen: tijd om te genieten van de prachtige tuin en ecologische serre in Elzenhof! Drie zondagen in maart bruist het van het leven: Op 9 maart doen we een lenteschoonmaak, op 16 maart zaaien we de eerste plantjes in en rond de serre, met een apotheose op 30 maart: een grote planten- en zadenruilbeurs! Wil jij meedoen? De voorjaarsbloemen en kruiden wachten op je! Gratis toegang locatie Elzenhof info myriam.saenen@vgc.be of 02 648 20 30

Gratis toegang locatie Elzenhof info elzenhof@vgc.be

Gezin Carnavalsfeest in De Maalbeek Het is weer tijd voor de grote carnavalsstoet in Etterbeek! Meer dan 200 kinderen & ouders vertrekken aan Chambéry op vrijdag 7.3 om 13u15 in een Carnavalsfeest rond de Wereld. In GC De Maalbeek genieten ze van de visuele, acrobatische voorstelling OOups. Gratis toegang (voorstelling volzet) locatie Chambéry (vertrek)– De Maalbeek info demaalbeek@vgc.be en bw@chambery.be

Do 6.3, Vr 14.3 | 18u

Week van de vrijwilliger Drink in Elzenhof & De Maalbeek Week van de Vrijwilliger 2014: dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Elzenhof & De Maalbeek zetten de vrijwilligers in de bloemetjes. We nodigen je uit op do 6.3 in Elzenhof en vr 14.3 in De Maalbeek voor een gezellige drink vol brainstorms en ontmoetingen. Gratis toegang locatie Elzenhof & De Maalbeek info elzenhof@vgc.be en demaalbeek@vgc.be

Do – Zo 13-16.3, 20-23.3 & 27-30.3

Za 1.3, 15.3, 5.4, 19.4 & 3.5 10 | 10u-12u Café-O-Lait op kruissnelheid dit voorjaar. Met nog 5 zaterdagochtenden gooien we deuren en ramen breed open voor jonge gezinnen: gezelligheid, koffie en thee en een doe-activiteit op maat voor 0-6 jarigen en hun ouders. Kom genieten van babymassage & voorlezen, hedendaagse dans, circomotoriek, muziektheater, beeldende workshops… Kijk voor het volledige programma op www.gcelzenhof.be. of word lid van de Facebookgroep Café-O-Lait!

Vr 7.3 | 13u

ACTIVITEITENKALENDER Zo 9.3 10-16u, Zo 16.3 & Zo 30.3 14 | 14u-18u

Tuin Lente in de tuin & serre van Elzenhof

Babbel & Speelcafé Café-O-Lait

wanderlust

Artistiek & participatief buurtproject in Elsene Wanderlust Wanderlust, een artistiek en participatief buurtproject rond mobiliteit en publieke ruimte in Elsene. Hoe bewegen we ons in de stedelijke ruimte? Welke publieke ruimte is er (nog)? Welke plekken willen we graag delen met onze buren? Al bewegend komen er misschien antwoorden. En zeker nog meer vragen. Neem deel aan de artistieke “walks”, lezingen en acties en bedenk zelf een wandeling. Individueel, maar liefst met of voor anderen. Gratis toegang locatie diverse plekken in Elsene info www.gcelzenhof.be en www.wanderlust-xl.be


Za 5.4 | 19u

prijs € 8/3 locatie ’t Regenboogje, Capiamontstr. Etterbeek reservatie tot 6 maart: di – do 19-21u bij Roos (0477 57 20 32) info www.eendracht-etterbeek.tk

FOLK Hongaars folkbal Carpathia De Hongaarse vereniging Carpathia nodigt de Brusselaars uit om een nieuwe cultuur te leren kennen. Met dans, muziek, hapjes en drankjes en kinderanimatie voor de kleinsten. Je reist door Hongarije in onze balzaal! ticket €10 locatie De Maalbeek info www.carpathia.be

Er zijn ook nog folkstages op zondagen 11 en 18 mei (11u-17u30). prijs €10 locatie De Maalbeek info www.frissefolk.be

Wo 2.4 | 12u

Za 15.3 | 20u Frisse Folk zorgt voor een uitgelaten folkbal XL in Frans-Belgische stijl met de groep Féo (FR) & het Belgische duo Vandenabeele-Salverius. Overdag (10u30-16u30) kan je naar een dansstage ‘folkdans voor beginners’.

JEUGD ETTERBEEKDAG Voor de vierde editie van de Etterbeekdag op woensdag 2 april zullen 160 leerlingen van het GO! Atheneum Etterbeek om 12u een variant op de klassieke flashmob uitvoeren aan Jubelpark in Etterbeek. De flashmob (o.l.v. danser Seppe Baeyens) is geïnspireerd op de verwoestende kracht van een tornado. Dit alles past in Zwerfgoed, een BredeSchool-project in samenwerking met de GC De Maalbeek, het RHOK, de bibliotheek, de gemeente Etterbeek en het Atheneum Etterbeek. Kom zeker een kijkje nemen naar dit wervelende jonge geweld! Gratis toegang locatie Jubelpark info demaalbeek@vgc.be of 02 734 84 43

Do 22.5 | 19u

Ahoi en een vat met rum! Veel te veel piraten voor één eiland. Een vrolijk stuk voor een vrolijke avond! De kids van KTM De Eendracht geven het beste van zichzelf om dit stuk van Craig Sodaro in een vertaling van Peter Provoost op de planken te brengen.

BAL Frisse Folk Bal XL met FEO & Duo Vandenabeele Salverius

Za 10.5 | 14u

Vr 14.3-Za 15.3 19u, Zo 16.3 | 15u

JEUGDTHEATER KTM De Eendracht speelt ‘Ruige Rogier en de Piratenkoning’

ARTISTIEK STADSPROJECT Zinneke Parade 2014

JAZZ Jazz Station: live radio met Jempy Samyn

De Zinneke Parade met thema Tentation/Bekoring trekt door de straten van centrum Brussel! Dit unieke artistieke stadsproject is het resultaat van maandenlange voorbereiding en goeddraaiende ‘Zinnodes’ of deelwerkingen in de wijk. Zo ook in Elsene en Etterbeek (lees ook p16). Een week voor de Parade trekt er ook nog een Soumonce uit, een soort oefenparade. Gratis toegang locatie centrum Brussel info www.zinneke.org en vogelpic.tumblr.com/zinneke

Fm Brussel-coryfee en jazzkenner Jempy Samyn verhuist zijn hele radiostudio naar de bar van het Elzenhof. Hij brengt zijn beste platen en leukste anekdotes mee en entertaint je in een warme, jazzy sfeer. Niet te missen! Gratis toegang locatie Elzenhof info www.gcelzenhof.be


De Sans Soucistraat treedt uit haar voegen: met alle Elsense culturele partners organiseren we een heus buurtfeest rond de wereld van het boek. Bezoek er de meertalige tweedehandsboekenmarkt, geniet van de fanfareklanken van Les fanfoireux en de vrolijke pasjes van Majoretteketet en laat de artiesten van API Studio’s je oude T-shirt herbedrukken met literaire opschriften! Er is ook een openluchtexpo met kijkdozen, een free podium en een boekenestafetteloop. Vooraf organiseren we twee buurtbrunches, telkens op zondag om 11u: op 22 maart in de Sans Souci bib en op 26 april in Elzenhof (bij mooi weer in de tuin. Welkom! Gratis toegang locatie Sans Soucistraat Elsene info www.elsene.bibliotheek.be, www.gcelzenhof.be en www.boekenbazart.be

Paspartoe: je sleutel tot Brussel!

Paspartoe is dé vrijetijdspas in Brussel. Met Paspartoe kan je deelnemen aan tal van cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten. Sportkamp, kookcursus, theater: Paspartoe is je sleutel tot vrije tijd in Brussel! Paspartoe is een spaarpas: met Paspartoe spaar je punten wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-aanbieder. Paspartoe is ook een voordelenpas. Heb je

HUISKAMERCONCERT (S)ALLONS CHEZ les voisins/de buren Er zitten verrassende voorstellingen in de huiskamers van Etterbeek! Met (S) ALLONS CHEZ trekt GC De Maalbeek de wijk in. Het concept is als volgt: wij boeken een voorstelling op maat van jouw huiskamer. Jij bent gastheer en ontvangt buren, vrienden, en andere Etterbekenaren, en geniet samen van een gratis concert! Je wordt hierbij uiteraard voldoende door ons ondersteund (financieel en logistiek!) Het is de ideale gelegenheid om nieuwe mensen in jouw buurt te leren kennen! Wil jij een artiest in je Salon en vrienden in je tuin? Laat het ons weten voor 10 maart: demaalbeek@vgc.be met als onderwerp (S)ALLONS CHEZ.

mei - november 2014 op locatie

Zo 1.6 | vanaf 12u op locatie

Za 17.5 | 14-20u

ACTIVITEITENKALENDER

BUURTFEEST Boekenbaz’art in Sans Souci Elsene

DANSPROJECT IN DE MAALBEEK DANS:ETTE De Maalbeek start met een nieuw project rond dans en beweging als verbindende kracht in de openbare ruimte. Onder de noemer DANS:ETTE zullen we gedurende een half jaar op verschillende locaties artistieke en dansante ingrepen doen in het Etterbeekse straatbeeld. Hou onze website in het oog voor updates! info www.demaalbeek.be

Gratis toegang - inschrijven want plaatsen beperkt! locatie huiskamers in Etterbeek info www.demaalbeek.be

een aantal punten gespaard? Ruil ze voor mooie voordelen, zoals een gratis drankje, een gadget of een korting op de toegangsprijs. Dat kan al vanaf 5 punten. Bij Paspartoe ontvang je een welkomstpakket met daarin startvoordelen en een cultuurbon van 6 euro die je korting geeft op culturele activiteiten van Paspartoe-aanbieders. Een lijst met Paspartoe-aanbieders en voordelen vind je op www.paspartoebrussel.be. Paspartoe is er voor: Inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest, vanaf 3 jaar Scholieren, studenten, leerkrachten en docenten van een Nederlandstalige (hoge) school of universiteit in Brussel

ontspanning in Brussel. Daarom zijn er reductieprijzen van toepassing. Basisprijs: 5 euro Jongerenprijs (jonger dan 26 jaar): 2 euro Reductieprijs (mensen met een beperkt inkomen): gratis Paspartoe, die recht geeft op sterk verlaagde toegangsprijzen Paspartoe is beschikbaar bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt.

Meer informatie Voor meer informatie kan je terecht op www.paspartoebrussel.be of info@paspartoebrussel.be.

De pas koop je eenmalig aan. Paspartoe wil iedereen betrekken bij cultuur, sport en ZOEM | 13


Om naar uit te kijken

Sans Souci Boekenbaz’art Fête de rue met u! tekst: eva tack foto: chantal moens

Op zaterdag 17 mei 2014 vanaf 14u wordt de Sans Soucistraat omgetoverd tot het decor van een straatfestival rond de wereld van het boek. Bezoek er de meertalige tweedehandsboekenmarkt, geniet van de fanfareklanken van Les fanfoireux en de vrolijke pasjes van Majoretteketet en laat de artiesten van API Studio’s je oude T-shirt herbedrukken met literaire opschriften! Ook jij kan een steentje bijdragen aan het festival! Drie projecten staan immers op stapel waaraan iedereen kan meewerken: • Een openluchtexpo met creatieve kijkdozen, waarin we je vragen een scène te verbeelden uit je favoriete boek . De dozen hangen we op aan de vensters van de huizen. • Een boekenestafetteloop • Een free podium voor lokaal talent Wil je meewerken aan de voorbereiding van deze projecten? Wil je zelf een kijkdoos maken, een raam te leen aanbieden, een team samenstellen in de estafette of optreden op het free podium? Kom dan naar de volgende ontmoetingsmomenten:

14 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09

Buurtbrunch I zaterdag 22 maart 2014 om 11u in Bibliotheek Sans Souci, Sans Soucistraat 131. Bij mooi weer picknick op de speelplaats aan de overkant van de straat. Buurtbrunch II zaterdag 26 april 2014 om 11u in GC Elzenhof, Kroonlaan 12. Bij mooi weer picknick in de tuin. Vergeet dan niet iets te eten mee te brengen (een potje yoghurt, een stokbrood, een salade…)! Kan je er niet bijzijn op die data, maar ben je wel geïnteresseerd? Bel ons of stuur een mailtje: Eva.Tack@elsene.be of 02 515 64 56. Ontdek wat de Sans Souciwijk nog voor jou in petto heeft op www.boekenbazart.be of www.facebook.com/boekenbazart. Zelf oude boeken verkopen op de boekenbrocante op het feest? Schrijf je in voor een gratis standplaats via Oxfam Bookshop: 02 734 48 15 of claudine.huebner@numericable.be.


IN BEWEGING

De Maalbeek on a break tekst & foto: kevin suetens

Rookie Roc is één van de grote namen in Breakdancing in België. Hij was lid van de beroemde B-Boy groep “Dynamics”, waarmee hij vele nationale en internationale wedstrijden won. Wanneer Dynamics ermee stopte, besloot Rookie Roc toch verder te gaan en stapte hij mee in de nieuwe B-Boy crew Brussels Hoochen. Tot op de dag van vandaag vertegenwoordigt Hoochen Crew ons land over de ganse wereld. Hoe ben je begonnen met breakdance? Toen ik 14 was, zag ik enkele buurtjongens breakdancen en was ik daardoor gefascineerd. Op school bleek er dan ook iemand die er erg mee bezig was en zo zette ik stilletjes mijn eerste stappen in het BBoy wereldje. Ik kwam dan vrij snel in Galerie Ravenstein terecht, waar in die tijd alle grote Belgische legendes van breakdance uithingen. Van het één kwam het ander… Ben je lid van een crew? Wat is je meest memorable performance? Ik was eerst lid van de Dynamics crew, een Belgische afdeling van Dynamic Rockers New York. Nadien maakte ik deel uit van de Hoochen Crew. Met m’n crews won ik 5 keer de Benelux “Battle Of The Year” en enkele Europese en internationale wedstrijden. Dankzij breakdance kreeg ik de kans de wereld te zien. We bemachtigden zelfs de 6e plaats op het BOTY-event (Battle Of The Year internationaal). Alles wat ik tot nu toe gedaan heb, was eigenlijk memorabel. I’m just happy to represent Belgium. Breakdance je voor de fun of ben je een professioneel danser? Ik dans altijd. Zowel voor de fun als professioneel. Het is mijn leven, mijn passie. Deze passie delen is mijn werk, maar ik zie het niet als mijn werk. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik dit allemaal kan doen. Breakdance in De Maalbeek (Hoornstraat 97, Etterbeek) woensdagen van 13u30 tot 17u (tot eind juni) • van 13u30 tot 15u breakdance atelier Zinneke (Zinnode Elsene/Molenbeek) • van 14 tot 17u breakdanceclass open voor iedereen gratis deelname - ervaring is niet vereist Meer info via elzenhof@vgc.be

Is het een misvatting of zijn er weinig vrouwen in de breakdance-wereld? Nee hoor, dat is echt een stereotype misvatting. Er zijn net heel veel vrouwen in de BBoy-scene. In België gewoon misschien iets minder dan in de rest van de wereld, of misschien valt het gewoon minder op. In februari geef ik trouwens les in een studio die zich voornamelijk focust op BGirls. De BGirl-scene leeft dus wel degelijk. Welk advies zou je geven aan iemand die wil leren breakdancen? Doe het met je hart en ziel, en niet voor de aandacht of omdat het momenteel hip is! En het enige dat dan echt nog van belang is, is trainen en niet opgeven. Dat is de enige manier dat je bijleert en je eigen stijl kan ontwikkelen. Originaliteit is de sleutel tot succes in een breakdance-battle. Goed bezig, Rookie Roc!

ZOEM | 15


om naar uit te kijken

Zinneke 2014 : ‘Bekoring/Tentation’ in Elsene en Etterbeek tekst: myriam saenen foto: chantal moens

Zinneke is een project dat ruimte creëert voor ontmoetingen, samenwerking en creativiteit. Het bevordert de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, verenigingen, scholen en artiesten uit verschillende wijken in Brussel en daarbuiten. De Zinneke Parade kwam voor het eerst tot leven in het kader van Brussel 2000, Europese Cultuurstad. De deelnemers zijn inwoners en artiesten die de in essentie kosmopolitische en pluralistische culturele rijkdom van Brussel in de verf willen zetten. Dankzij de mobilisatie van (socio-)culturele verenigingen willen ze bruggen bouwen tussen de 18 gemeenten

en het stadscentrum; tussen Brusselaars, Vlamingen en Walen. De ateliers zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen die elkaar anders nooit zouden leren kennen. Die zin om samen originele ideeën uit te werken en tot leven te brengen, wordt om de twee jaar op uitbundige, feestelijke wijze geïllustreerd tijdens de Zinneke Parade. Op zaterdag 19 mei 2012 stond de Parade in het teken van “Désordre / Wanorde” . 2000 deelnemers, 22 
Zinnodes, 215 artiesten en 163 organisaties uit 34 gemeenten defileerden door de Brusselse straten voor een publiek van maar liefst 85.000 toeschouwers.

Voor de editie 2013-2014 is het gekozen thema “Tentation/Bekoring”. De achtste Parade zal plaatsvinden op zaterdag 10 mei 2014. Ook GC Elzenhof en GC De Maalbeek doen opnieuw mee als partner in een “Zinnode”, dat is een homogene groep bestaande uit een artistiek team en verschillende partners. De volgende maanden wordt er nog hard gewerkt in de ateliers. In sommige ateliers kan je ook nog de laatste maanden een handje komen toesteken. Mis zeker niet de Parade in Brussel centrum op zondag 10 mei vanaf 14u !

Zinnode Etterbeek

Zinnode Elsene

Ateliers • Atelier “Creëer je eigen Zinneke-personage” (straattheater, lichaamsexpressie, kostuumcreatie) in CC Senghor: op dinsdag van 18u30 tot 20u • Atelier Percussie – Bombos (Argentijnse percussie) in CC Senghor (volzet) • Multidisciplinair atelier : bouw van instrumenten, zang en kostuums maken) te Chambéry : op woensdag van 16u tot 17u30 • Atelier kostuums en accessoires

Ateliers • Marionetten/Objecten maken (met Tom Mannaerts) : op woensdag van 14u tot 16u bij Reform vzw (Napelsstraat 8, Elsene). Voor jongeren. • Maskers maken (met Lauren Glacon): op vrijdag van 10 tot 12u @Synergie 14, Wérystraat 92, Elsene. Open voor iedereen. • Kostuums maken (met Yowa Tshimanga) : op donderdag van 19 tot 21u in GC Elzenhof (Kroonlaan 12, Elsene). Open voor iedereen. • Percussie & woord (met Bawayi Balokola) : op woensdag van 14u tot 16u bij Foyer Molenbeek (Werkhuizenstraat 25, Molenbeek). Voor jongeren. • Breakdance (met Aziz alias Rookieroc): op woensdag van 13u30 tot 15u in GC De Maalbeek (Hoornstraat 97, Etterbeek) • Afrikaanse Dans (met Bawayi Balokola): op vrijdag van 20u30 tot 22u in Zinnema (Veeweydestraat 24, Anderlecht)

partners: espace senghor, wijkhuis chambéry, europe brussels liaison office, le pivot, ka etterbeek, basisschool lutgardis, dagcentrum artemia, europaziekenhuis st-michiel, le bambou vert, ocmw etterbeek, apasito, brede school etterbeek contact: pia vanboxtel Espace Senghor p.vanboxtel@senghor.be FRANçAIS 02 230 31 40 La Zinneke Parade à Ixelles et à Etterbeek Le dimanche 10 mai, la Zinneke Parade parcourra de nouveau les rues de Bruxelles. Elle a lieu tous les deux ans, et le thème de cette édition 2014 est "Tentation/Bekoring". Ce spectacle socio-artistique qui veut jeter des ponts à travers tout Bruxelles nécessite pas mal de préparation. Les quartiers d'Ixelles et d'Etterbeek comptent plusieurs "Zinnodes" (groupes composés d'une équipe artistique et de bénévoles en dialogue continuel) qui, au sein de différents ateliers, élaborent costumes, percussions, danses etc... Les centres communautaires Elzenhof et De Maalbeek sont une fois de plus de la partie, en tant que partenaires. Plus d'infos sur www.zinneke.org et http://vogelpic.tumblr.com/zinneke.

16 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09

partners : gc elzenhof, mentor escale, le maître mot, synergie 14, le foyer des jeunes de molenbeek, foyer des jeunes néerlandophone de molenbeek, habitat et rénovation, le elzenhof, reform asbl. Volg de Zinnode van Elsene/Molenbeek (“Vogelpic”) op deze blog: http://vogelpic.tumblr.com/zinneke Algemene info over Zinneke op www.zinneke.org


TIPS UIT DE BIBS

Speuren, dromen en ontdekken in de bib tekst & foto's: eva tack, muriel geerinck & chris lambrecht

Bibliotheek Sans Souci Elsene

Bibliotheek Etterbeek Er was eens… een sprookjesbib. Van 5 tot 28 mei wordt de bibliotheek van Etterbeek omgetoverd tot een heus sprookjeskasteel. De bib zet haar allermooiste sprookjesboeken in de kijker. Kunstenares Micheline Vandervreken brengt de verhalen tot leven met prachtige levensgrote objecten en taferelen in papier maché. Door de sfeervolle en speelse opstelling kunnen de kinderen de tentoonstelling actief beleven via leuke doe-opdrachtjes. Ook jongeren en volwassenen zullen met plezier hun meest geliefde sprookjes (her) ontdekken.

Jeugdboekenweek met thema ‘Gevaar’. Speurtocht in de bib! Bibliotheek Sans Souci = een veilige plek zonder gevaren? Daar denkt het Ministerie van ondefinieerbaar punctueel nutteloze zaken anders over! Jeugdboeken zijn gevaarlijk en de sluiting van de bib is nakende. Alle jonge speurneuzen kunnen tijdens de Jeugdboekenweek – op eigen risico! – op speurtocht door de bib. Krijg je van boeken lezen rode bobbels, gekke bulten en rare ziektes? Ontdek het zelf in de bib van Elsene! Voor: kinderen van 6 tot 12 jaar, begeleid door een volwassene Wanneer: De Jeugdboekenweek loopt dit jaar van 15 t.e.m. 30 maart 2014. De speurtocht kan je doen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Inschrijven: niet nodig, kom gewoon langs! Gratis. Kijk op www.elsene.bibliotheek.be

Voor: kinderen en volwassenen, klasbezoek. Gratis toegang Wanneer : 5 tot 28 mei 2014, tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Waar: Openbare Bibliotheek van Etterbeek, Oudergemlaan 191, 1040 Etterbeek www.etterbeek.bibliotheek.be En ook: i.h.k.v. Digitale week: workshop ‘Ontdek de cloud met webapplicaties van Microsoft’, op vrijdag 24 april 13u& 18u30! Kijk in de agenda p23-24 of op de website.

Digitale week: Ontdek de cloud met de webapplicaties van Microsoft Wat weet je van de cloud? Nieuwsgierig? Verken de mogelijkheden met Microsoft SkyDrive in de bibliotheek van Etterbeek tijdens de digitale week. Maak kennis met de gratis webapplicaties van Microsoft en leer hoe je Word, Excel en Powerpoint documenten online bewerkt en bewaart in jouw persoonlijke werkruimte. Zo kan je op elke computer met een internetaansluiting, in de bib of thuis, aan de slag met dezelfde software en dezelfde documenten. Voorkennis: overweg kunnen met een browser, een e-mail kunnen versturen Inschrijving: in de bib, of met het webformulier op de website van de bib: www.etterbeek.bibliotheek.be/ inschrijvingsformulier-skydriveworkshop Deelname: € 3,00 (laptops en koffie staan klaar). Het aantal plaatsen is beperkt Waar: in de openbare bibliotheek van Etterbeek: Oudergemselaan 191, 1040 Etterbeek Wanneer: op 24 april 2014, je kan kiezen tussen twee sessies: • van 13u00 tot 16u00 • van 18u30 tot 21u30

Heb je wel interesse, maar ontbreekt het je aan tijd, bekijk dan de tips op de website van de bibliotheek: www.etterbeek.bibliotheek.be/ computertips. Verdiep je je graag in een ander onderwerp, blader dan eens door de actuele boeken over nieuwe soft- en hardware op de thematafel in de leeszaal van de bibliotheek. Vragen kan je stellen per e-mail, via bavo.stoffels@bibliotheek.be, of telefonisch op telnr. 02 648 01 76.

En ook: Boekenbaz’art, het grote Sans Souci buurtfeest op zaterdag 17 mei 1420u! Lees meer op p.14.

ZOEM | 17


De Boekentas

Buitenspeeldag

(en andere buitenschoolse activiteiten)

tekst: eva eneman & ann roets foto: ann roets

IN ETTERBEEK Brede School Domino In Etterbeek krijgt het netwerk Brede School steeds meer vorm. Dankzij samenwerking van de verschillende scholen organiseren we sinds januari lessen Nederlands voor ouders. Samen met het Huis van het Nederlands gaven we infosessies en organiseerden we tests en uiteindelijk is er nu een kleine maar kordate groep ouders die samen Nederlands leert. De lessen vinden plaats in een schoolcontext, letterlijk en figuurlijk. Twee maal in de week komt de groep samen in het Koninklijk Atheneum van Etterbeek om Nederlands te leren met briefjes en tekstmateriaal uit de verschillende scholen. Andere acties dit voorjaar zijn de cloudcomputing workshops in het kader van de digitale week in de bibliotheek en oudercafés rond opvoedingsthema’s en bibliotheekbezoeken. Ouders, tantes,nonkels en buren, juffen en meesters zijn samen met iedereen van 8 tot 88 ook welkom om deel te nemen aan de Zinneke-ateliers waarover je verder meer leest in deze Zoem. De ateliers zingen, drummen en dansen op volle kracht, 10 mei wordt een super Zinnekeparade. Een eerste voorproefje ervan krijg je te zien op 27 april in de buurt van de Theuxstraat op het wijkfeest.

IN ELSENE Brede School Etterbeek organiseert op 2 april samen met de collega’s van Brede School Elsene de Buitenspeeldag. Vorig jaar kozen we hiervoor de buurt van de Maalbeek. Dit jaar verkennen we de grens met Elsene-Etterbeek. De Buitenspeeldag zet kinderen en jongeren aan om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke woonomgeving, en stimuleert openbare besturen en ouders om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving. Buiten spelen is een belangrijk kinderrecht. Buiten spelen is belangrijk voor de lichamelijke en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren en in een stedelijke context brengt het de kinderen ook dichter en bekender bij een buurt. Na al deze theoretische uitleg kunnen we dan ook gewoon zeggen dat we met de Brede School buiten spelen in de buurt omdat we het leuk vinden om samen met de kinderen uit de buurt of van op school naar buiten te trekken en te spelen op pleintjes, speelstraten en groene plekjes. Wat, waar en hoe je kunt inschrijven kom je allemaal te weten in maart, maar kruis 2 april alvast maar aan in je agenda !

18 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09

Brede School Elsene Ook Brede School Elsene zit niet stil: een nieuw initiatief is naschoolse opvang in de tuin van Elzenhof. In mei stelt Elzenhof haar tuin gedurende 3 donderdagen open voor de naschoolse opvang van de kleutertjes van De Wimpel Kroonlaan. Op donderdagen 8, 15, en 22 mei kunnen de kinderen tussen 16u30 en 18u heerlijk buitenspelen en deelnemen aan een leuke activiteit samen met hun ouders of terwijl de ouders genieten van een drankje in de tuin. Hierop aansluitend volgt de wekelijkse baravond van Elzenhof waar ook weer heel wat te beleven valt. Regenweer? Geen nood; behalve de serre bevat Elzenhof genoeg leuke speel- en ontdekhoekjes, zoals de bar, de mooie zalen aan de tuinkant… Veel speelplezier!


FIJNE MENS OVER DE VLOER

Sofie Decorte, kersvers Etterbeekse ‘cubelco’ PASPOORT Naam: Sofie Decorte Woonachtig: Etterbeek (aan de Jacht) Opleiding: Culturele Agogiek aan de VUB Vorige job: centrumverantwoordelijke van GC de Boesdaalhoeve in Sint-GenesiusRode Favoriete muziek: Belgische rock genre Balthazar, Intergalactic Lovers… Laatste film die je gezien hebt: American Hustle Wanneer heb je het laatst gedanst: Vanmorgen, toen ik me klaarmaakte om naar het werk te vertrekken. Favoriete plek in Brussel/ Etterbeek/ Elsene? Tijdens de zomer: het Felix Happark, bij de bibliotheek. tekst & foto: kevin suetens

Hoi Sofie! Wat doet een cultuurbeleidscoördinator eigenlijk? De cultuurbeleidscoördinator is een functie die vrij jong is. In 2001 werd deze job in het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid gecreëerd. Met dat decreet gaf de Vlaamse regering aan de gemeenten de mogelijkheid om een integraal, lokaal cultuurbeleid te maken. Etterbeek is één van de eerste gemeentes die een cultuurbeleidscoördinator en dus een (Nederlandstalig) lokaal cultuurbeleidsplan kreeg. De belangrijkste taak van de cultuurbeleidscoördinator is ervoor zorgen dat de verschillende spelers in het Nederlandstalig cultuurlandschap (bv. de gemeentelijke bibliotheek, het gemeenschapscentrum, buurthuis Chambéry) op een goeie manier samenwerken en niet als eilandjes in de gemeente bestaan. Een cultuurbeleid wordt sterk gekleurd door de plaats waar het gevoerd wordt, wat betekent cultuurbeleid in Etterbeek? Etterbeek heeft een heel specifiek karakter. Het is een kleine, maar zeer dichtbevolkte gemeente. Het is ook een transitgemeente, dat betekent dat mensen vaak door Etterbeek passeren, maar er meestal slechts een korte tijd wonen. Daarenboven is er, zoals in elke Brusselse gemeente, sprake van superdiversiteit. De inwoners van Etterbeek komen uit alle windstreken. Het is dus niet gemakkelijk om al deze mensen te bereiken en ze deel te laten worden

van de gemeenschap. Het lokaal cultuurbeleid moet hier ten volle op inspelen door via kunst en cultuur ontmoeting tussen mensen te stimuleren. Wat wordt jouw specifieke insteek? Ik geloof dat cultuur een ideaal middel is om aan gemeenschapsvorming te doen en via het lokaal cultuurbeleid moeten we dat middel ook zo goed mogelijk inzetten. Daarnaast geloof ik ook hard in het 1+1=3-principe. Breng de inspanningen van 2 of 3 partners samen en je acties hebben meteen een grotere kans op slagen, publieken worden gemengd,… De grootstedelijke omgeving is vaak een koele, afstandelijke omgeving, met de inspanning van het lokaal cultuurbeleid kunnen we meewerken aan een warmere samenleving. Wat is jouw droom voor Etterbeek? Mijn uiteindelijke doel is dat de inwoners van Etterbeek zich thuis kunnen voelen in hun gemeente. Ik wil dat Etterbeek een actieve, open gemeente is. Een plek waar mensen de mogelijkheid krijgen om zich uit te leven, om dingen uit te proberen, dat ze daarbij elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen doen los van taal en afkomst, in een sfeer van respect voor iedereen.

Hoe cultureel/artistiek ben je zelf? In een ver verleden ambieerde ik een prima ballerina te worden, maar achteraf bleek dat eerder een kinderdroom dan een realistische carrière-optie. Ik hou vooral van cultuur consumeren en dat kan echt vanalles zijn. Musea, een beetje comedy, wat theater en af en toe een dansvoorstelling, maar vooral veel concerten. Mijn muzieksmaak is vrij divers.Tijdens de zomermaanden kan ik me nog altijd helemaal uitleven op de vele festivals in ons land. Genieten maar, Sofie, bedankt!

ENGLISH

New cultural policy coordinator in Etterbeek: Sofie Decorte Since January 2014, the municipality of Etterbeek has a new cultural policy coordinator: Sofie Decorte. Etterbeek is one of the first communes that received a cultural policy coordinator and thus also a (Dutch) local cultural policy plan. Her main task is to ensure that the various players (eg library, GC The Maalbeek, community centre Chambery) work together in an efficient way. Sofie lives in Etterbeek and dreams about it becoming an open, active commune that bursts with activities and meetings for everyone regardless of their language or ethnicity. ZOEM | 19


column

Zonder geld Hij was een oude meneer. Zonder tanden en met witte haren. Klein van stuk en met scheve schouders. Ik wachtte op de metro en ik had op een stoel plaatsgenomen. Hij keek hier en daar rond, naar iedereen die stil en serieus op het perron op de metro wachtte en hem negeerde: “Wij zien jou niet”. Hij keek mij aan, ik heb mijn gezicht niet weggedraaid. Ik liet hem toe naar mij te kijken en keek hem vastbesloten aan. Hij had een horloge aan de linkerarm, ook een kleine zak met een boterhammetje of een sandwich. Hij zag er zwak en zielig uit.

Toen hij zag dat ik zijn blik niet ontweek, trok hij zijn beide broekzakken naar buiten, als de oren van een konijn. Dat betekende: kijk hoe leeg mijn zakken zijn.

Heb je ook een anekdote omtrent armoede die je graag zou willen delen? Stuur mij dan een mailtje met jouw verhaal op ghalandari_ fs@hotmail.com

Ik kon mijn lach niet inhouden. Wat een duidelijk taal om geld te vragen. Ik heb natuurlijk in mijn portemonnee gezocht om wisselgeld te vinden. De metro kwam eraan en ik moest instappen. Hij draaide met zijn grote tong in zijn mond zonder tanden en zei op een onduidelijke wijze ‘merci’.

Farideh Ghalandari

Ik lach nog altijd met die herinnering. Wat een grappige manier om te bedelen.

cartoon

20 | ZOEM MAGAZINE ELZENHOF & De Maalbeek 2014 | #09


STER OP DE WERKVLOER

Jaqueline: poetsen met de Braziliaanse tango Alleen al voor je dagelijks woonwerktraject verdien jij een speciale vermelding. Leg ons eens uit hoe jij ‘s morgens van je huisdeur naar de poort van Elzenhof reist? Ik vertrek om 4u30 met de auto naar Genk. Daar neem ik een trein tot Brussel Centraal, en daarna nog een bus naar Elzenhof, aankomst rond 7u30. Ik ben in totaal 6 uur per dag aan het pendelen, 3 uur heen en 3 uur terug. Ik kom thuis om 18u30. Ik ben dus 14 uur weg van huis. Ik maak ‘s avonds snel iets om te eten maar kook zeker niet uitgebreid. Wat is een typisch Braziliaans gerecht? Het Braziliaanse eten is altijd warm en vers. Zuid-Brazilië heeft een specifieke keuken, die meer verwant is met Argentinië en Uruguay. Eén gerecht is bijvoorbeeld churrasco: een open barbecue met grote stukken vlees die gebakken worden boven houtskool. Dat eten we elke zondag in ZuidBrazilië, of bij speciale feesten. Je eet het met aardappelsalade, tomatensalade, ……

tekst: helena desiron foto: jaqueline da silva

soort accordeon. Vorig jaar speelde hij nog in Brussel!

Dag Jaqueline, jij bent onze nieuwe medewerkster in Elzenhof als poetshulp. Wie ben je? Wat doe je in je vrije tijd? Ik ben Mara Jaqueline (roepnaam Jaqueline) Da Silva, afkomstig uit Zuid-Brazilië. Ik woon sinds 5 jaar in Maasmechelen in Limburg, maar ik woon al 19 jaar in België. Ik heb momenteel weinig vrije tijd. Ik dans graag en heb vroeger oriëntaalse buikdans gevolgd in Genk. Je kan het ook in Brussel leren. Toen ik klein was, deed ik klassiek ballet, daarna de folklorische dans ‘C.T.G’ (Centro de Tradição Gauchesca) van ZuidBrazilië . Mijn droom is om tango te leren. De muziek voor milonga’s is dezelfde muziek als voor de folklorische dans uit ZuidBrazilie. De grootste naam van bij ons is de muzikant Borghetinho, hij speelt gaita, een

Wat zijn je eerste ervaringen in Elzenhof? Ik ben begonnen in Elzenhof in november 2013. Ik werk al 2 jaar voor de VGC. Ik heb al voor 7 verschillende gemeenschapscentra gewerkt. Ik ben begonnen in Ten Weyngaert in Vorst, daarna op 3 plaatsen tegelijk in een beurtrol: OpWeule-VaartkapoenKontakt, ook nog in de Pianofabriek tijdens de zomervakantie, daarna in de Zeyp in Ganshoren. Elk centrum is heel anders. Hier lijkt ‘t wel alsof ik er al jaren ben, omdat de mensen allemaal zo vriendelijk zijn. In elk centrum zijn de mensen vriendelijk, maar hier lijkt het echt alsof ik er al eeuwen ben. Ik ben dagelijks bezig met koffie maken, in cafetaria werken, poetsen in bureau’s, in zalen….

Je bent afkomstig van Brazilië, maar spreekt vlot Nederlands. Vind je het leuk om verschillende talen te spreken? Ik vind het wel fijn om verschillende talen te spreken, ik spreek Spaans, Portugees (mijn moedertaal), Frans en Nederlands. Ik heb Frans gestudeerd in de middelbare school in Brazilië. Spaans heb ik geleerd door in Zuid-Brazilië te wonen, dat is dicht bij Argentinië, Uruguay…. Ik heb geschiedenis en aardrijkskunde gestudeerd aan de universiteit. Mijn diploma is nog niet erkend, de procedure loopt nog. Ik heb ook een hoger diploma boekhouden, ook niet erkend. Daarna heb ik ook nog even sociaal werk gestudeerd. Ga jij ook naar het WK Voetbal? Ik ben afkomstig van Rio Grande Do Sul in Zuid-Brazilië. Ik ga er in juli naartoe omdat mijn oma 90 jaar wordt. Het feest is tegelijk met de laatste dagen van het Wereldkampioenschap. Om je een idee te geven: tijdens het feest zal er een groot scherm zijn, vrouwen, mannen, en kinderen kijken mee: iedereen bij ons houdt van voetbal. Muito obrigada, en veel plezier Jaqueline!

ZOEM | 21


MAART Za 1.3 | 10u | Elzenhof

Café-O-Lait: Muziekatelier met Kathleen Nicolaes (De Klank van Roos) gezin Za 1.3 | 10u-17u | Elzenhof

Wekelijks

Bier brouwen culinair

(tenzij anders aangegeven):

Ma 3.3 – Woe 5.3 | 09u30-16u (opvang 08u30-17u) | Elzenhof Ma | 14-18u | De Maalbeek

Vlaamse Seniorenclub Etterbeek: gezelllig samenzijn ontmoeting Di | 13-19u | Elzenhof

Antenne Huis van het Nederlands: info & inschrijving taal (niet in schoolvakanties)

Speeldriedaagse Krokusvakantie: Papier (2e-3e kl), Magie! (1e-3e lj)

Di 4.3 | 20u | VUB Kultuurkaffee www.kultuurkaffee.be

Rockrace 2014: voorronde 3

concert

Woe 5.3 | 20u | VUB Kultuurkaffee www.kultuurkaffee.be

Stuff: hiphop, funk, jazz & elektro

Wo | 13-17u | Elzenhof

Plus Drie Club: gezellig samenzijn

Wo | 18u-19u30 | Julianaschool, d’Oultremonstr. Etterbeek * (wijziging uit cursusbrochure!)

Yogaclub Ananda: klassieke yoga

concert

ontmoeting

Woe 5.3 | 14u | Bibliotheek Sans Souci Elsene www.elsene.bibliotheek.be

Game Discovery voor 8-13j

gezin

relax

Do 6.3 | 18u | Elzenhof

Week van de vrijwilliger: drink

Do | 18-21u | Elzenhof

Bar open: soep en biobrood verkrijgbaar ontmoeting

ontmoeting

Vr 7.3 | 13u | De Maalbeek (vertrek: Chambéry) www.chambery.be

Carnaval in de wereld: Carnavalsfeest (volzet) gezin

Do | 18-20u30u | Elzenhof

Nederlands oefenen: Conversatietafel Babbelut taal

Zat 8.3 – Zo 9.3 Di 4.3 | 11u-17u30 | De Maalbeek www.frissefolk.be

Folkstage: Bourréé droite du Bourbonnais 1 & 2

Vr | 16-20u | Elzenhof bar

Café Tricot: klassiek haken & breien voor iedereen crea

dans

Zo 9.3 | 10-16u | tuin Elzenhof

Lenteschoonmaak van de ecologische serre

ontmoeting

Za | 11u | Bibliotheek Etterbeek

Voorleesuurtje voor de allerkleinsten Zo | 10u-14u | Elzenhof

De Kring: gezellig samenzijn

Ma 10.3 | 19u30 | Elzenhof

Cadeautjes uit de keuken: zoete lekkernijen i.s.m. Femma Elsene culinair

ontmoeting

Tweewekelijks Za | 11-12u | Bibliotheek Sans Souci Elsene

Voorleesuurtje 4-8jarigen

Maandelijks 1e Zo v/d maand | 14-18u | Elzenhof www.repaircafebrussels.be

Repair Café Brussels crea

Di 11.3 | 20u | VUB Kultuurkaffee www.kultuurkaffee.be

Rockrace 2014: voorronde 5

concert

Woe 12.3 | 19u30 | Elzenhof

Glutenvrij koken: kikkererwten-pindaballetjes culinair

Do 13.3 | 19u30 | Klein Mercelis Theater www.kultuurkaffee.be

Milla Brune duo + Little Dots trio: jazz-akoestischpop concert Do 13.3 – Zo 16.03 | uur nog niet gekend | verschillende locaties www.gcelzenhof.be en www.wanderlust-xl.be

Wanderlust: buurtproject rond mobiliteit & publieke ruimte ontmoeting Vr 14.3 – Zat 15.3 & Zo 16.3 | 19u & 15u | ’t Regenboogje www.eendracht-etterbeek.tk

KTM De Eendracht speelt ‘Ruige Rogier en de Piratenkoning’ theater

Voor meer updates?

kijk op onze websites www.gcelzenhof.be en www.demaalbeek.be 22 | ZOEM MAGAZINE & De 2014 | #09 ofELZENHOF vind ons opMaalbeek facebook!

Vr 14.3 |18u | De Maalbeek

Vrijwilligersdrink

ontmoeting


Zat 15.3 | 10u | Elzenhof

Café-O-Lait: Circomotoriek met Rika Taeymans (Cirkus in beweging) gezin

Zat 15.3 – Zo 30.3 | openingsuren bib | Bibliotheek Sans Souci Elsene www.elsene.bibliotheek.be

Jeugdboekenweek: speurtocht ‘Gevaar!’

Dagreis: langs de Ijzer in het spoor van ’14-’18

uitstap

Vr 28.3 - Vr 16.5 | op afspraak | Den Teirling 02 514 33 01 of den.teirling@skynet.be

Expo: Marc Tenret & Jolanda Siuzdak

expo

gezin

Zo 30.3 | 14-18u | Elzenhof

Zat 15.3 | 10u30-16u30 | De Maalbeek www.frissefolk.be

Stage: folkdans voor beginners

Plantation: Zaden- en plantenruilbeurs i.s.m. Les Incroyables Comestibles ontmoeting dans

Zat 15.3 | 20u | De Maalbeek www.frissefolk.be

Bal XL: FéO (FR) & Duo Vandenabeele Salverius (B)

bal

Zo 16.3 | 13u30 | Elzenhof andresadones@skynet.be

De Kring: open quiz

Vr 28.3 | 9u | vertrek Esplanade Autoworld Jubelpark elsene-etterbeek@davidsfonds.net of 02 735 76 97

APRIL Wo 2.4 | 12u | Jubelpark

Etterbeekdag: flashmob olv Seppe Baeyens voor leerlingen secundair gezin

ontmoeting

Zo 16.3 | 14-18u | tuin Elzenhof

Plantjes zaaien in en rond de ecologische serre ontmoeting

Vlaamse Seniorenclub: Carnavalbal

ontmoeting

gezin

Stadstuinieren: Vierkantemetertuin i.s.m. Velt ontmoeting Za 5.4 | 10u | Elzenhof

Woe 19.3 | 19u | KK Gallery’ www.kultuurkaffee.be

Café-O-Lait: Zang- en muziektheater De Klank van Roos (Kathleen Nicolaes) gezin

lezing

Za 5.4 | 19u | De Maalbeek www.carpathia.be

Woe 19.3 | 21u | VUB Kultuurkaffee www.kultuurkaffee.be

Hgo! Extra cineconcert: Syndrome + Motek (n.a.v. opening Het Grote Ongeduld!) concert

Folkbal Carpathia

Hgo! Expo selectie Belgische eindwerken kortfilm expo

Do 20.3 – Zo 22.03 | uur nog niet gekend | verschillende locaties www.gcelzenhof.be en www.wanderlust-xl.be

Wanderlust: buurtproject rond mobiliteit & publieke ruimte ontmoeting Vr 21.3 | uur te bepalen | Chambéry www.chambery.be

Lenteplantfeest: Chambéry plant bloemen, kruiden en groenten ontmoeting

bal

Za 5.4 | 10-17u | Elzenhof

Bier brouwen

Do 20.3 – Do 3.4 | 10-18u | KK Gallery’ www.kultuurkaffee.be

culinair

Ma 7.4 – Vr 11.4 | 09u30-17u (opvang 8u30-16u) | Elzenhof

Speelweek Paasvakantie: Grote Dwerg en Kleine Reus (2e-3e kl) & De lucht in! (1e-3e lj) gezin Di 8.4 | 14u | Dienstencentrum Het Anker (Marqstr 25 Brussel) 02 210 04 60 of info@seniorencentrum-brussel.be

Seniorencentrum: Infonamiddag ‘Hoe zorg ik zelf voor mijn financiën’ lezing Zat 12.4 | 19u30 | Klein Mercelis Theater www.kultuurkaffee.be

Chantal Acda & band

concert

Ma 14.4 – Vr 18.4 | 09u30-16u (opvang 8u30-16u) | De Maalbeek

Zat 22.3 | 20u | De Maalbeek www.facebook.com/melomaniacs

Speelweek Paasvakantie: Omnisportweek (1e-6e lj) gezin

Orchestra Brussels Melomaniacs: klassiek

concert

Di 25.3 | 19-22u | Elzenhof

Puur natuur: Maak zelf bananenconfituur

culinair

Di 25.3 | 19u | Legermuseum elsene-etterbeek@davidsfonds.net of 02 735 76 97

Nacht van de Geschiedenis: Het dagelijks leven tijdens WOI lezing Di 25.3 | 20u | VUB Kultuurkaffee www.kultuurkaffee.be

Halve Finale 1: Rockrace 2014

Buitenspeeldag voor Etterbeekse jeugd Do 3.4 | 20u | Elzenhof

Ma 17.3 | 14u | De Maalbeek

Hgo! Artist talk: Koen Theys

Wo 2.4 | 14-17u | Museum voor Natuurwetenschappen

Ma 14.4 | 21u | De Maalbeek www.brusselstangofestival.be

Brussels Tangofestival: slotbal

bal

Za 19.4 | 10u | Elzenhof

Café-O-Lait: Beeldende workshop ‘Een muis in de taart?!’ met Julie Lenaerts gezin Zo 20.4 | 9u30 | Sint-Antoniuskerk Etterbeek 02 772 91 32 of johan.dobbelaere@gmail.com

Paasdagviering ontmoeting

Do 23.4 | 19u30 | Elzenhof concert

Do 27.3 – Zo 30.03 | uur nog niet gekend | verschillende locaties www.gcelzenhof.be en www.wanderlust-xl.be

Wanderlust: buurtproject rond mobiliteit & publieke ruimte ontmoeting

Glutenvrij koken: glutenvrij bakken en (h)eerlijke desserten culinair Do 23.4 |14u | Elzenhof Brigitte.steenwinckels@skynet.be

Kruidenverwennerij voor het lichaam – femma elsene ism vaw, 3e leeftijd relax


ZOEM wordt om economische & ecologische redenen enkel verzonden binnen Etterbeek & Elsene. Wil je toch je ZOEM nog per post, geef dan een seintje.

belgië – belgique p.b. brussel x | 1/17031

p 2a 8660 afgiftekantoor brussel x 3-maandelijks

<<< Maart & april zie p.22 & 23

Vr 24.4 | 13u & 18u30 | Bibliotheek Etterbeek www.etterbeek.bibliotheek.be i.s.m. Brede School Domino

Ma 12.5 | 14-18u | De Maalbeek

Digitale week: Ontdek de cloud met webapplicaties van Microsoft workshop Vr 25.4 | uur te bepalen | Chambéry www.chambery.be

Paasfeest in het dienstencentrum

Di 13.5 | 19u | Elzenhof

Puur natuur: maak zelf worldshake confituur ontmoeting Boekenbaz’art: buurtfeest

ontmoeting

Zat 17.5 | uren te bepalen | De Maalbeek

Tangobal i.h.k.v. lancering danswerking DANS:ETTE

ontmoeting

Buurtbrunch / picknick Boekenbaz’art

ontmoeting

Bezoek Museum Chinese Kunst

Di 29.4 | 19u30 | Elzenhof

uitstap

Zo 18.5 | uur te bepalen | vertrek Elzenhof andresadones@skynet.be

Homedecoratie: creaties uit aluminiumdraad i.s.m. femma elsene crea

De Kring: dagreis Ieper (ledenactiviteit)

concert

Folkstage: Congo & Carnaval De Lantz

MEI

Zo 18.5 | 10u | Jubelpark www.chambery.be

Zat 3.5 | 10u | Elzenhof

Ma 19.5 | 14-18u | De Maalbeek

Chambéry loopt 20 km van Brussel

Café-O-Lait: Babymassage (Zwanger in Brussel) & voorlezen met Jeroen Lenaerts gezin Zat 3.5 | 10-17u | Elzenhof

Zat 3.5 of Zo 4.5 o.v. | 14u o.v.| plaats te bepalen www.zinneke.org ontmoeting

Ma 5.5 – Woe 28.5 | openingsuren bib | Bibliotheek Etterbeek www.etterbeek.bibliotheek.be

ontmoeting

Do 22.5 | 19u | Elzenhof

Stadstuinieren: Composteren in de stad i.s.m. Les Jardins Collectifs XL ontmoeting Cadeautjes uit de keuken: hartige snacks i.s.m. Femma Elsene culinair

gezin

Vr 30.5 | uur te bepalen | Chambéry www.chambery.be

bal

Feest van de buren

Do 8.5 – 15.5 -22.5 | 15u30-18u | tuin Elzenhof

Naschoolse opvang voor kleuters van De Wimpel Zat 10.5 | 14u | Centrum Brussel | www.zinneke.org ontmoeting

gezin

ontmoeting

JUNI Zo 1.6 | 12u | huiskamers in Etterbeek

(S)ALLONS CHEZ: huiskamerconcerten ontmoeting

Zo 11.5 | 11u – 17u30 | De Maalbeek | www.frissefolk.be

Folkstage: Dynamieken van de beweging

Vlaamse seniorenclub: Moederdagbal

Di 27.5 | 19u30 | Elzenhof

Woe 7.5 | 19u | De Maalbeek www.frissefolk.be

Zinneke Parade

sport

Do 22.5 | 19u | Elzenhof

Zinneke Soumonce: oefen Zinneke Parade

Bal XL: Folkbal

dans

Jazz station: live jazzradio (FM Brussel) met Jempy Samyn muziek

culinair

Sprookjesbib: expo en doe-opdrachten

ontmoeting

Zo 18.5 | 11u-17u30 | De Maalbeek www.frissefolk.be

Woe 30.4 | 18u | De Maalbeek

Muziekacademie Etterbeek: orkest

dans

Zat 17.5 | 10u | vertrekplaats te bepalen elsene-etterbeek@davidsfonds.net of 02 735 76 97

Za 26.4 | 10-14u | Elzenhof

Bier brouwen

ontmoeting

Zat 17.5 | 14u | Sans Soucistraat ontmoeting

Zat 26.4 | uur te bepalen | Den Teirling Den.teirling@skynet.be

Benefiet: spaghetti-avond

Vlaamse Seniorenclub: koffietafel

dans

Do 05.06 | 19u | Elzenhof

Stadstuinieren: verticaal tuinieren

ontmoeting

Zoem 9 maart- mei 2014  
Zoem 9 maart- mei 2014  

Je leest hem in je brievenbus of gemeenschapscentrum Elzenhof & De Maalbeek, nu al online: de nieuwste editie van ons driemaandelijks tijdsc...

Advertisement