__MAIN_TEXT__

Page 1


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.


Keski-Suomen ELY-keskus – yhteistyötä asiakkaiden ja maakunnan hyväksi

Ihmiset ja yhteisöt

Hyvinvoinnin, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden parantaminen

Yritykset ja elinkeinot

Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ennakoivasti ja kestävästi

Ympäristö ja luonnonvarat

Ympäristön hyvän tilan tukeminen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

10,5 % Työvoima- ja yrittäjyyspolitiikka 3,4 % Yritysten toiminnan kehitttäminen 4,6 % EU-hankerahoitus 17,2 % Liikenneverkko ja liikenne 1,2 % Ympäristö 63,1 % Maatalous- ja maaseutu Yhteensä 209 miljoonaa euroa


Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuualueet

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Tavoitteenamme on kehittää elinkeino-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa. Tuemme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, edistämme osaamista ja työllisyyttä.

Liikenne ja infrastruktuuri

Tavoitteenamme on turvata päivittäisten matkojen ja kuljetusten toimivuus. Huolehdimme tiestön kunnosta ja turvallisuudesta.

Ympäristö ja luonnonvarat

Tavoitteenamme on ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen. Seuraamme ympäristön tilaa ja suojelemme luonnon monimuotoisuutta.


Edellytyksiä kehittyvälle elinkeinoelämälle

Keski-Suomen ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueellista elinkeino-, innovaatio-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa. Edistämme maakunnan osaamista, koulutusta ja kulttuuria. Hoidamme myös maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä. • Yritysten neuvonta, rahoitus ja kehittäminen • Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen • Alueellinen elinkeino- ja työvoimapolitiikka, TE-toimistojen ohjaus • Maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen


Kehittämispalveluja yrityksille

Yritykset voivat hyödyntää Keski-Suomen ELY-keskuksen palveluja ja rahoitusmahdollisuuksia kehittäessään ja kasvattaessaan toimintaansa. Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa myös Länsi-Suomen alueen yritystukia koskevia tehtäviä keksintöasioita lukuun ottamatta. Liiketoiminnan kehittämiskohteita • Kansainvälistyminen • Liiketoiminnan tehokkuus • Johtaminen • Teknologia ja innovaatiot • Henkilöstön ammattitaito • Uusien työntekijöiden kouluttaminen

Keski-Suomessa

toimii noin 15 000 yritystä.


Tavoitteena toimiva liikenne

ELY-keskus vastaa maanteistä Keski-Suomen alueella. Kestävästi toteutettu tienpito luo edellytykset sujuvalle ja turvalliselle liikenteelle. Huolehdimme osaltamme maakunnan hyvästä saavutettavuudesta eri liikennemuodoin. Tienpidon keskeisiä lähtökohtia ovat asiakkaiden tarpeet, kestävyys, taloudellisuus ja turvallisuus. Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi maanteiden kunnossapidon ja investointien hankintaa Itä-Suomen alueella.

Keski-Suomen

ELY-keskuksen vastuulla on noin 5 300 tiekilometriä ja noin 1 000 siltaa.


Hyvinvointia kestävästi

Keski-Suomen ELY-keskus kehittää tasapainoista alue- ja yhdyskuntarakennetta. Vastuullamme on hyvän ympäristön ja kestävän kehityksen edistäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Tavoitteena puhtaat vedet

Edistämme alueellisia toimenpiteitä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja turvaamiseksi.

Tavoitteena monimuotoinen luonto

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta hankkimalla luonnonsuojelualuita valtion omistukseen.

Maakuntamme vedenhankintaa

varten tärkeistä ja soveltuvista pohjavesialueista yli 80 % on hyvää.


Metsä Groupin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti aikataulussa. Vuoden 2016 lopussa laiteasennuksia tehdään ympäri vuorokauden ja työmaavahvuus on huipussaan, Äänekoskella työmaalla työskentelee yhteensä enimmillään 2 500 oman alansa ammattilaista. Uuden sukupolven biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.


Yhteistyökumppani kertoo

Metsä Groupin biotuotetehtaan YVA-menettely päättyi lokakuussa 2014 ja tehdas sai ympäristöluvan tammikuussa 2015. Projektin etenemistä joudutti ympäristöministeriön pilotti, jolla hankkeen lupamenettelyä pystyttiin sujuvoittamaan.

Yhteistyö viranomaisten

kanssa on ollut avointa ja vuorovaikutteista, toimiva yhteistyö on edistänyt hankettamme merkittävästi.

-Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre


Keski-Suomen ELY-keskus

• Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä PL 250, 40101 Jyväskylä • www.ely-keskus.fi/keski-suomi

ELY Keski-Suomi

ELY Liikenne K-S

Yhteinen ympäristömme

Profile for ELY Keski-Suomi

ELY Keski-Suomi esittely  

Keski-Suomen ELY-keskus – yhteistyötä asiakkaiden ja maakunnan hyväksi

ELY Keski-Suomi esittely  

Keski-Suomen ELY-keskus – yhteistyötä asiakkaiden ja maakunnan hyväksi

Advertisement