Page 1

Lublin

Sprzedawca symbol

Nauka wystawienia dokumentów księgowych 111-11-11-111 Pekao S.A.

Bank

1/10/2013

FAKTURA VAT Nr

środek transportu

zamówienie

przelew NIP

23.10.2013 r.

dnia

miejscowość

6.11.2013 r.

sposób zapłaty

23.10.2013 r.

Dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży (zaliczki)(1)

termin zapłaty

11111111111111111111111111

Nr konta Nabywca

mLingua Sp. z o.o. Nazwa firmy lub imię i nazwisko

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

778-14-35-103 NIP(2)

Adres

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo

Symb. j.m.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku

Wartość towaru (usługi) bez podatku

Podatek stawka

Wartość towaru (usługi) z podatkiem

kwota

podstawa prawna (3)

zł, gr

1

Tłumaczenie pisemne POL->ENG (1 562 902 znaki przekładu)

Do zapłaty: Słownie złotych:

868

1800 zn.

26 189,21 zł

24,53

RAZEM:

dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery gr.

Uwagi:(4)

zł, gr

%

zł, gr

zł, gr

21 292,04 23

4 897,17

26 189,21

21 292,04

4 897,17

26 189,21

4897,17

26189,21

21292,04 23 0,00

8

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0

0,00 zw wystawiający fakturę

,

(1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży (2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (3) wypełnia się w przypadku, gdy stawka podatku jest niższa od podstawowej lub od towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku (4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

0,00 0,00


Lublin

Sprzedawca symbol

Nauka wystawienia dokumentów księgowych 111-11-11-111 Pekao S.A.

Bank

1/10/2013

FAKTURA VAT Nr

środek transportu

zamówienie

przelew NIP

23.10.2013 r.

dnia

miejscowość

6.11.2013 r.

sposób zapłaty

23.10.2013 r.

Dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży (zaliczki)(1)

termin zapłaty

11111111111111111111111111

Nr konta Nabywca

mLingua Sp. z o.o. Nazwa firmy lub imię i nazwisko

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

778-14-35-103 NIP(2)

Adres

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo

Symb. j.m.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku

Wartość towaru (usługi) bez podatku

Podatek stawka

Wartość towaru (usługi) z podatkiem

kwota

podstawa prawna (3)

zł, gr

1

Tłumaczenie pisemne POL->ENG (1 562 902 znaki przekładu)

Do zapłaty: Słownie złotych:

868

1800 zn.

26 189,21 zł

24,53

RAZEM:

dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery gr.

Uwagi:(4)

zł, gr

%

zł, gr

zł, gr

21 292,04 23

4 897,17

26 189,21

21 292,04

4 897,17

26 189,21

4897,17

26189,21

21292,04 23 0,00

8

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0

0,00 zw wystawiający fakturę

,

(1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży (2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (3) wypełnia się w przypadku, gdy stawka podatku jest niższa od podstawowej lub od towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku (4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

0,00 0,00

Faktura VAT  

Do wystawienia faktury użyłam wzoru (w formacie .xls) zgodnego z obowiązującym prawem, stosowanego dla usług opodatkowanych tą samą stawką V...

Faktura VAT  

Do wystawienia faktury użyłam wzoru (w formacie .xls) zgodnego z obowiązującym prawem, stosowanego dla usług opodatkowanych tą samą stawką V...

Advertisement