Page 1

Intervju med Ekonom Reporter- För att lyfta fram ytterligare en aspekt har vi idag med oss en ekonom, som med hjälp av statistik och väl använda ekonomiska teorier förklarar hur vapenindustrin gynnar landet, och varför en mer restriktiv vapenpolitik helt enkelt skulle vara onödig. Till att börja med, hur stor roll spelar vapenindustrin för den amerikanska ekonomin? Ekonom- Vapenindustrin är en ständigt växande industri som inte bara innebär flera hundra tusentals jobb, utan också vars skatteintäkter spelar en betydande roll för staten och för federala regeringar. I denna statistik kan vi tydligt se hur skatteintäkerna har ökat under åren, och under 2012 uppskattas vapenindustrin ha dragit in hela $5.1 billioner dollar i federala och statliga skatter. 1 Vad är det, om inte en luckrativ branch?

Reporter – Ja, att de intäkter som branschen genererar spelar en betydande roll för landets ekonomi är tydligt. Men om vi lyfter denna fråga i ett socialt och politiskt sammahang, tror du inte att det kan finnas en koppling mellan de liberala vapenlagarna och det kraftiga, låt mig säga missbruket, av vapen som landet så många gånger har drabbats av, i form av skolskjutningar etc… Ekonom – Reporter – Så du menar att dessa 31 skolskjutningarna under de seanste 14 åren likväl hade skett trots en restriktiv vapenpolitik?

Read more: http://business.time.com/2012/12/18/americas-gun-economy-by-thenumbers/#ixzz2R6eow3le är en viktig del av landets ekonomi. Tillverkare av skjutvapen, ammunition och förnödenheter, tillsammans med de företag som säljer och distribuerar dessa produkter, ger väl betalande jobb i Amerika och betala betydande belopp i skatt till staten och federala regeringar. 1 National Shooting Sports Foundation

SKIT I DETTA