Page 1

A nosa oferta… Ensinanza concertada: ™ Educación Infantil ™ EducaciónLPrimaria ™ Educación Secundaria Obrigatoria Ensinanza non concertada: ™ Bacharelato Servizos que se ofertan: ™ Comedor Escolar ™ Gardería para Infantil e Primaria (8.00 a 9.30 h). ™ Transporte escolar ™ Seguro Escolar ™ Información e comunicación cas familias vía internet ™ Escola de Pais e Nais ™ Actividades extraescolares varias (deportivas, idiomas, manualidades…) ™ Actividades pastorais (catequeses 1ª comuñón, confirmación, grupo xuvenil, campamento de verán…) ™ Aulas Mutimedia

Certificación de calidade Co afán de mellorar e dar cada vez maior resposta ás necesidades de toda a

Colexios CALASANCIOS de Galicia

Comunidade Educativa, os nosos Centros teñen implantado un Sistema de Calidade baseado na Norma ISO 9001:2008. A CORUÑA

Con este certificado aseguramos cada curso que estamos cumprindo coa Normativa e dando resposta ás expectativas de toda a Comunidade Educativa. Grazas a vós seguiremos mellorando

VIGO

ONDE ESTAMOS

Queremos ser percibidos como un Centro plural, aberto e cercano á realidade da nosa contorna.

Colexio CALASANCIAS Estrada dos Fortes, 11 15011 A CORUÑA Telf: 981 256 429 Fax: 981 255 259 direccion@colexiocalasancias.com www.colexiocalasancias.com (Cerca do Barrio dos Rosales)

PONTEVEDRA

OURENSE

Piedade e Letras Fe e Cultura


Quen somos… A nosa Institución nace ante as necesidades educativas das mulleres de finais do século XIX. Un home, o Beato Faustino Míguez, soubo ver a falta de forma-

Cales son os nosos valores…

ción da muller naquela época e reúne un grupo de mulleres que se senten identificadas con esta misión, creando unha congregación de relixiosas educadoras co espírito e o estilo pedagóxico de Xosé de

O trato cercano coas familias e os alumnos.

Calasanz para comezar a traballar.

A continuidade do proxecto, que se percibe con alumnos de 2ª e 3ª xeración e profesores ex-alumnos.

Hoxe en día esta necesidade amplíase cara a sociedade en xeral e dá resposta

O carácter de centro relixioso-concertado.

ao desexo de formación e de educación

Que ofrecemos…

cristiá que demostran moitas familias.

Proporcionar a mellor formación académica e humana á vez que intentamos que os alumnos/as rematen os seus estudos no colexio coa idea de formar un grupo.

‰

‰ Colaborar estreitamente coas familias, dotándoas de ferramentas para afrontar as dificultades que atopan na educación dos seus fillos/as, implicándonos máis activamente no entorno no que nos encontramos.

Dar unha resposta adecuada ás necesidades de formación daqueles alumnos/as con necesidades académicas específicas a través de medidas de atención á diversidade.

‰

O sentido de protección e seguridade que se percibe nas nosas instalacións.

Tríptico colexio  

Oferta de centros calasancios de Galicia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you