Page 80

Mis on Su elus veel tegemata, mida teha tahaksid, kui aeg ja raha poleks takistuseks? Kindlasti on miskit veel tegemata, raha pole kunagi liiga palju ja aega tuleb võtta. Muidu võtab aeg sinu. Üks unistus või soov seoses oma vana kooli – Elva Gümnaasiumiga. Ma soovin, et Elva kool jääks püsima. Soovin, et rohkem noori saaks omandada gümnaasiumi haridust just tavagümnaasiumis, et saavutada suuremat sotsiaalset küpsust edaspidistes valikutes. Et haridus ja haritus oleks balansis. Ka soovin, et täiskasvanute gümnaasiumit ei seataks kahtluse alla. Et KIVA programm täidaks oma eesmärki meie koolis, kuna olen oma ilusalongiga toetanud seda projekti, et see kooli jõuaks. Et õpetajad oleksid vääriliselt oma tööd tehes tasustatud. Ma väga soovin, et Elva kool oleks just see, kuhu tahetakse tulla, kus õppida ja ka lõpetada.

OMARI LOID Millised on olnud olulisemad sündmused sinu elus pärast Elva kooli lõpetamist? Pärast Elvas põhikooli lõpetamist 2012. aastal on elu olnud põnev! Elvas tegutsesin noortevolikogus, millest külge jäänud aktiivsusepisik ei jätnud mind ka õpingute jätkamisel

Tartus

Hugo

Treffneri

Gümnaasiumis.

Esimene oluline sündmus pärast Elvas põhikooli lõpetamist oli Tartu noortevolikoguga liitumine, mis sai hüppelauaks

tulevastele

ettevõtmistele.

Elva

noortevolikogust saadud põhi andis head eeldused ka Tartu

osaluskogu

juhtimiseks.

Gümnaasiumi

ajal

kohtusin enda elukaaslasega ning asutasin esimese ettevõtte. Pärast haridust tõendava dokumendi saamist jätkasin õpinguid keemias, kuid nüüdseks vahetasin eriala projektijuhtimisele.

Esimesel

tudengiaastal

liitusin

ettevõtte

Kolm

Põrsakest

meeskonnaga, kus haldusjuhina hoolitsesin teadusringide toimumise eest. Millega praegu tegeled: töö, pere, hobid... ? Pöörates pilgu tagasi tänapäeva, siis näeb mind tegutsemas Kolme Põrsakese tegevjuhina, koolitajana ning endiselt veel tudengina. Pesitsen Tartus ja Pärnus, kus nädala igast kuust käin Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis tarkusi omandamas. Olen väga õnnelik, et gümnaasiumi lõppedes põrsakeseks sain, kuna hetkel tunnen, et olen kindlal teel unistuste elluviimise poole.

Profile for elvagümnaasium

Räägi oma lugu  

Advertisement