Page 203

teravalt! Siin sisemaal (mitte piiriäärsel alal) elades ei taju nende inimeste igapäevast panust kuidagi! Narva suunati mind sundkorras “eriliste teenete” eest – valikut mulle ei antud, ülejäänud Tartumaalt pärit poisid suunati teenima ikka kodusemasse kanti: Kaguja Lõuna-Eesti piirivalvekordonitesse. Muidugi ajateenistuse vältel õpiti palju kasulikku, kuid edasine siht oli seatud enese tehnikahuvi tõttu niiviisi, et peale ajateenistust tuli minna edasi õppima inseneeriat. Füüsika õpikud olid mul ajateenistust läbideski ühes – kaasvõitlejatel oli seetõttu nalja kui palju! See valdkonnavalik kujunes üsna kindlaks, eriti peale NJPVÕK “vaimu tugevdavat” kogemust! Tallinna Tehnikaülikool kaubamärgina tundus kuidagi kauge ning teisalt oli Elvas perekonnamaja, mis tahtis silma peal hoidmist ja arendamist. Elva Gümnaasiumi lõpetades ei keskendunud ma lõpueksamitele piisavalt, seda eriti matemaatikas. See viga maksis hiljem kurjasti kätte ning pidin õppima matemaatikat kahel järjestikusel aastal (sh Narva Kordonis aega teenides) omal käel ja tahtejõul uuesti edasi! Elva Gümnaasiumit lõpetades tegime me rohkem pidu kui tõsist ettevalmistustööd lõpueksamiteks, vähemalt mõned meist! 2001. a suvel kandideerisin ma ebateadlikkusest (rohkem ma tookord inseneeriaga seostada ei osanud) Tartu Ülikooli “füüsikasse”, kuid vastuvõtukomisjoni liige dots. Kalev Tarkpea vangutas minu punktisummat nähes pead ja ütles, et ma ei sobi mitte – minu immatrikuleerimiseks jäi 1/2 punkti jagu pingereas puudu! (Aastaid hiljem tegime koostööd – tema esindas TÜ-d ja mina EMÜ-d: koos klapitasime ülikoolide vahel EMÜ Tartu Tehnikakolledži tehnotroonika õppekava õppekorralduslikke küsimusi). Elu on täis juhuseid! Peale aastast ajateenistust töötasin mõnda aega Elva lähedases mööblitööstusettevõttes, õppisin selgeks tööstusliku värvimise nõksud ja ka puidutehnoloogia alased teadmised-oskused said tubli lisa. Ning muidugi õppisin MATEMAATIKAT, 2002. aasta kevadel saavutasin 63 punkti 100-st! Selle tulemusega julgesin uuesti Tartu sõita! Selle sama aasta suvel oli mul käsil sauna ehitus ning pooleldi juhuslikult sattusin ma sel suvel tollasesse Eesti Maaülikooli peamajja Kreutzwaldi tn 64 sisseastumisavaldust esitama. Sobiva õppekavana tundus “Ettevõttetehnika”. Selle eriala sisu järelepärimise peale vastas dots. Tõnu Sõõro – selle õppekava läbinutest saavad tehaseinsenerid! Mulle sobis! Sügisel asusin õppima, bakalaureuse- ja hiljem magistriõppesse, kokku viiel järjestikusel aastal Lõuna-Eesti inseneeria korüfeede juurde. Nimetan neist põhilisemad: • • •

mehaanika ja masinaehitus – legend lektor Eino Aarend (bakalaureusetöö juhendaja); elektroonika ja automaatika – lektor Toivo Leola; matemaatiline analüüs – prof. Mati Heinloo;

Profile for elvagümnaasium

Räägi oma lugu  

Advertisement