Page 166

Kas oled uues koolis sisse elanud? Missugused on erinevused võrreldes sinu tööga Elva koolis? Tartu Mart Reiniku kooli kolleegid on väga toetavad ja abistavad ning sõbralikud ja õpilased avatud uue kunstiõpetaja tegemistele. Kunstikabinet on ainult minu päralt ja 9. klassis on paaristunnid. Kujundustöid ja näitusi tuleb samamoodi teha, aga õpilastööde eksponeerimine koridorides pole kombeks. Pildistan parimad kunstitööd üles ja neid näidatakse suurelt ekraanilt fuajees. Väljakutseks on 4. klassi poistele tehnoloogiaõpetuse andmine. Oled reisihuviline ka? Missuguseid elamusi on kunstireisid sulle pakkunud? Olen palju käinud ja näinud, aga palju põnevaid kohti on veel järjekorras. Kunstireisidest sain viimase elamuse Barcelonas Gaudi ehitisi nähes, Dali, Picasso ja Miro muuseumi külastades. Pärast neljatunnist Dali muuseumi külastamist Figuerases oli sealt väljudes mul kõnevõime kadunud. Missuguseid suundi kunstis ja kunstistiile eelistad ja naudid vaatajana? Mulle väga meeldib kaasaegne kunst. Viimase elamuse sain Rahvusvaheliselt Noorte Kaasaegse Kunsti Triennaalilt “Eksperimenta”, kus kümne maa noored vanuses 14-19 aastat esinesid suurepäraste eneseväljenduslike kunstitöödega. Väga mõtlemapanevad olid ka Pilvi Takala videod Tartu Kunstihoones. Millele pühendaksid võimalusel rohkem aega? Iseendaga olemisele. Missugused oleksid kolm märksõna edaspidiseks eluks? Tarkus, armastus, hoolimine. Missuguseid mõtteid toob 57? Palju uut ja põnevat ning suuri muutusi.

Profile for elvagümnaasium

Räägi oma lugu  

Advertisement