Page 164

Meenuvad kunstiõppereisid Leningradi ja Moskvasse, kus sai esimest korda maailmakuulsat kunsti nautida. Laulmine Tallinna Üliõpilasssegakooris Ants Söödi juhatamise all. See, et kõige “olulisemad” õppeained TPedI-s olid partei ajalugu ja kehaline kasvatus. Kui nendes ainetes probleeme tekkis oli eksmatrikuleerimine käega katsuda. Ühikaelu meeldis mulle ka väga, see käis tõelise tudengielu juurde. Missugused ja kui olulised seosed on sinu jaoks kunstil ja haridusel? Kunstiga tegelemine aitab õpilastel paremini näha ja mõista nende ümber toimuvat ning annab võimaluse kunstimeediume kasutades oma sõnumit edastada. Loovust, mängulisust ja vabadust arendada. Kui kaua Elva koolis kunstiõpetajana töötasid? Mida pead ise selle aja jooksul parimateks kordaminekuteks oma töös? Olen kindlasti julgustanud ja sütitanud õpilasi tegelema kunstiga, pakkunud neile võimalusi näitustel esinemiseks. Käinud õpilastega kunstinäitustel ning korraldanud erinevaid näitusi koolis. Õpetajate päev oli koolis nii õpilastele kui õpetajatele üks vahvamaid koolipäevi. Missugune on olnud sinu jaoks üks eredamaid hetki sellest päevast? See, kui ma mängisin punkarit ja mind pandi kooli häbiposti, sest mul olid jalas saapad, mille murenevad tallad jätsid põrandale justkui väga mullaseid jälgi. Missugused on sinu jaoks olulisemad sõnumid-teadmised-oskused, mida tahaksid kaasa anda oma õpilastele, et nad liiguksid edasi kunstnikuna või siis mittekunstnikuna? Pühendumine, usk endasse, julgus katsetada ja eksida, ausus. Nimeta oma õpilasi, kes on Elva koolist tuule tiibadesse saanud kunstitaeva kõrgustesse tõusmisel. Kui omad, aga kunstiõpetust olen neile andnud küll. Birgit Püve, Katrin Siplegas, Pirjo Põim, Reelika Laks, Maarja-Liisa Maasik, Epp Mardi, Jane Remm, Anni Irs, Kaire Kivari, Tuuli Silber, Karl Purga, Piret Muni, Tiiu Kreim, Triin Erg, Silja Erg, Margus Kiis, Kristo Kooskora, Jassu Hertsmann, Assar ja Jarek Jõepera, Keit Kangro, Piret Vapajeva, Sirli Metsik, Triin Abel… Mis on see, mis võib lastel kunstivõime ja -isu ära võtta? Kui nende loomingut ei mõisteta ja püütakse parandada ning kui ei anta innustavat tagasisidet. Lapsi peab usaldama ja inspireerima. Alates sellest õppeaastast töötad kunstiõpetajana Tartus Reiniku Koolis. Arvatavasti lahkusid Elvast rahuliku südamega – Sinu töö Elva koolis andis märkimisväärse panuse mitte ainult kooli-, vaid ka linnaellu... Jah, lahkusin rahuliku südamega. Mul hakkas tekkima rutiin, kuigi võimalused mitmekülgseks tegevuseks on mul kogu aeg olemas olnud ja töö rahuldust pakkuv. Olen

Profile for elvagümnaasium

Räägi oma lugu  

Advertisement