Page 129

organiseerisime pingunaabriga kogu klassi popitegemise tunnist, kui tasemetöö toimus. Paaril tüdrukul aga hakkas süda valutama ja nad läksid kooli tagasi. Vähe sellest, nad rääkisid ka välja, et see oli meie mõte. Kättemaksuks meie reetmise eest palusime aga oma mõistvatel emadel kirjutada puudumistõendid. Nii juhtuski, et Gerda ja Kerli puudusid “täiesti juhuslikult” ühiskonnaõpetuse tunnist sellepärast, et pidid tädi last hoidma. Tasemetööst see meie klassi muidugi ei päästnud ja selle tegime ära järgmises tunnis. Kas on midagi, mis seob Sind praegu Elva Gümnaasiumiga? Eeskätt kindlasti lapsevanema roll, aga kindlasti kogukonna liikmena soovin, et kool kasvaks ja areneks. Mis on Su elus veel tegemata, mida teha tahaksid, kui aeg ja raha poleks takistuseks? Tegemata on veel palju, aga usun, et ükski takistus pole liialt suur, kui midagi väga tahta. Üks unistus või soov seoses oma vana kooli – Elva Gümnaasiumiga. Ma väga-väga soovin Elva Gümnaasiumile pikka tulevikku selliselt, et see oleks IGA LAPSE kool sõltumata tema eripärast. Näen positiivseid arenguid selles suunas! Soovin, et igaüks, kes päeva lõpuks kooliuksest välja astub, tunneks, et on nii andnud kui saanud midagi positiivset.

VALVO SEMILARSKI 1984. a. lõpetasin Elva Keskkooli. Samal aastal astusin tolleaegsesse Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse, alustasin õpinguid maaparanduse erialal. 1985. a. kutsuti aega teenima Nõukogude Armeesse. Teenistuses olin Kaliningradi oblastis, insenerväeosades. Sõjaväest naastes 1987. a. jätkasin õpinguid EPA-s. Kuna meie kursusejuhendajaks oli tolleaegne tunnustatud ehitusprofessor Tõnu Keskküla, siis esmakordselt EPA-s (eksperimentaalkorras) läbis meie kursus ka ehitusinseneri erialaks vajalikud õpingud. Hiljem tekkis selle kogemuse baasil kooli maaehituse eriala. Õpingud olid pingelised – 75 alustajast lõpetas meid 17. Samas oli kursus väga sõbralik ning ühtehoidev (suur roll oli siin kindlasti kursuse juhendajal Tõnu Keskkülal, kellelt saime kaasa palju elutarkust ja kogemust, mis lisaks õpitule tuli tulevikus igati kasuks) – tänase päevani käime kokku nüüd juba perekonniti korda aastas (soovi korral saad lisamaterjali kursuse kodulehelt www.effex/kursa). Kooli ajal Pärnumaal praktikal viibides osalesime ka Balti ketis 1989. a. Lisaks oli tol ajal võimalus kaks suve veeta praktikal Soomes, Pihtipudal, kust on

Profile for elvagümnaasium

Räägi oma lugu  

Advertisement