Page 1

TRIMESTRIKIRI I trimestri kokkuvõtted

Elva Kool 105

Õppeaasta 2017/2018 kokkuvõtted

Detsember 2018


Meeleolukas 105! Härra direkori, Tarmo Posti vilistlaspeo kõne

Head Elva kooli õpetajad, õpilased, vilistlased, endised koolitöötajad, Elva kogukonna liikmed, koolisõbrad!

Tänasel Elva Kooli 105 sünnipäeval keerame korraks ajaratast tagasi ja meenutame üheskoos kuidas kõik sai alguse.

On aasta 1912. Peale raudtee avamist on Elva rahva arv jõudsalt kasvama hakanud ja ületanud juba 400 piiri. Elvas ei olnud aga oma kooli, õpilastel tuli koolis käia ümberkaudsetes külades Tõreveres, Tamsas, Udernas. Rahvas hakkas linnakodanik Jaan Mürgi eestvedamisel taotlema kooli rajamise luba, ja nii pöörduti Tartu rahvakoolide inspektori poole, kes lubas asjaga tegeleda. Inspetkor sõitnudki Elvasse, kohtunud aga “valede inimestega” ja saanud vastuseks, et Elva lapsed on harjunud kaugemal koolis käima, osadel on palgatud lausa eraõpetaja. Kooli asutamine ei ole seega mõistlik raha kasutamine.   Elvalased aga ei jätnud oma ettevõtmist sinnapaika ja nõudsid järjekindlalt kooli rajamist. Lõpuks luba saadi. 1.septembril 1913 sai ametisse koolijuhataja Jaan Linsi, sama aasta oktoobrikuus algas õpilaste registreerimine ja koolikatsumine (ehk koolikatsed) Novembris alustasid kooliteed Karl Vasara eramajas enam kui 100 õpilast - ELVA KOOL OLI SÜNDINUD!

Selline on meie kooli alguslugu. Kogukonna kindel tahe, visadus ja püüdlemine eesmärkide saavutamise poole on saatnud ja toetanud Elva Kooli kogu pika ajaloo vältel. Meie kool on sünnist saati olnud kogukonna kool, kooliga on seotud pea iga elvalane.

Kooli sajandal sünnipäeval seoti kooliajalugu kokku üheks tervikuks ja valmis raamat ELVA KOOL 100. Seekordseks tähpäevaks kogusime kokku 105 vilistlaslugu, iga kooliaasta kohta üks lugu, kõiki neid on võimalik lugeda teel aulasse. Tähtsustades koolijuhtimise rolli kooli käekäigus, avasime direktorite portreenäituse klaasgaleriis, kus esindatud kõik Elva kooli direktorid läbi aegade. Kindel tahe, visadus ja püüdlemine eesmärkide poole on viinud olümpiamängudele 11 meie koolis õppinud sportlast. Innustamaks ka tänaseid õppijaid, avasime kooli sünnipäevanädalal olümpiasportlaste püsiväljapaneku Puiestee tänava majas.

Elva kooli ajaloo uurimine pole veel lõppenud, ajaloohuvilistel on võimalus sellesse süveneda ja rohkem teada saada Mariann ja Kaspar Rammo poolt koostatud ja trükist ilmunud kolmest dokumendikogumikust.  


Ajalugu seob meid üheks pereks. Ka meie, tänane kool ja koolipere , loob uusi peatükke selles. Praegusel hetkel õpib koolis üle 900 õpilase, see on ligi 150 õpilast rohkem kui viis aastat tagasi. Jätkuvalt väärtustame sporti ja liikumist üldisemalt, oleme liitunud üle-eestilise projektiga “Liikuma kutsuv kool”. Oleme teadushuvilised. Juba algklassidest alates seome õppimist teadusmaailmaga, noored teadlased osalevad MiniTeaduskoolis ja vanemad õpilased osalevad üle-eestilises Teadusteatrite festivalil.  Hiljuti liitusime nn kosmose koolide võrgustikuga, koostöös Enicsiga käivitus gümnaasiumis mehhatroonika õppemoodul. Oleme loovad ja kultuuri hoidjad, tunnustust pälvinud muusikanädala traditsioon on kestnud ligi 10 aastat, järjepidevalt osaleme kõigil laulu- ja tantsupidudel, uudsena avasime käesolevast õppeaastast koos Lendteatriga draamaõppe. Populaarsust on saavutanud nii meie koduvallas kui ka kaugemalgi kodanikukaitse õppemoodulid. See koondab kõik teadmised ja oskused, mis toetavad vastutustundliku kodaniku kujunemist ja millega näitame riigikaitse olulisust.

Enda meelest oleme me uuendusmeelsed, uudishimulikud, julgeme katsetada ja tahame teha koostööd - kindlasti pole me ideaalsed aga püüdleme sinnapoole, et olla iga õpilase ja õpetaja parim arengutoetaja.

Nii nagu aegade algusest on kogukond kooli käekäigus olulist rolli mänginud, ei saa ka tänane kool ilma aktiivsete ja hoolivate, kooli panustavate inimeste ja ettevõtjateta hakkama. Meie igapäevaelu paremaks muutmine ja uute ideede ellu viimine saab võimalikuks ainult koostöös. Tänan siinkohal kõiki, kes meid on toetanud ja kes on panustanud.

Elva Gümnaasiumi uuenenud tunnuslause ütleb “Teadmised on igihaljad”, see tuleneb Arbi männimotiivist. Männid on ühed vastupidavamad puud, sügavate juurtega ja kõrgustesse pürgivad. Tunnuslausega väljendame, et meie koolist saadud teadmised on olnud ja on edaspidi just sellised: sügavad, paindlikud ja aegumatud. Seda kinnitavad meie vilistlaste edulood. Tahan lõpetada kooli vilistlase Piret Taluri  kirjutatud soovidega:

Soovin Elva Gümnaasiumile sellist nüüdisaegset koolivaimu, et alati jätkuks kannatust toetada loovaid ja rahutuid õpilasi - teadagi on lihtsam sõnakuulelike ja distsiplineeritud õppuritega... Ärgas kool on kogukonna süda ning ärgas õpilane kooli kvaliteedimärk.

Palju Õnne sulle Elva KOOL! Palju Õnne ja SUURED TÄNUD kõikidele, kes olnud ja andnud oma osa ELVA KOOLI KASVAMISLOOS! TÄNA ON MEIE KÕIGI SÜNNIPÄEV! PALJU ÕNNE MEILE KÕIGILE!


Meeleolukas 105! Laupäeval, 17. novembril 2018 pidas Elva Kool oma 105 sünnipäeva. Pidu oli meeleolukas ning värvikirev. Seekordsel sünnipäeval keskendusime koolipoisi kujule, mis seisab kindlalt Tartu maantee koolimaja ees. Lavastasime sellesama koolipoisi kasvamise lugu kuni vilistlaseks saamiseni. Sel aastal andsime välja ka esmakordselt auvilistlase tiitli ning selle sai Tiit Ustav, kes on panustanud Elva Kooli ajaloo talletamisse suure pühendumisega ning väga pikka aega. Elva Gümnaasium teeb sügava kummarduse kõigile, tänu kellele see pidu toimus, aitäh Sulle armas vilistlane, et tulid ja andsid oma kohalviibimisega panuse peo õnnestumisse. Link aktuse fotodele: https://drive.google.com/folderview?id=1GJ06OdkQg2kIoYhdCwQBGmCYq2Z4MYk6

Meie koolil oli suur soov saada selleks sünnipäevaks kokku 105 vilistlaslugu, iga aasta kohta ükssee õnnestus! Vilistlaslood said kokku pandud digitaalseks raamatuks, mis on leitav järgmisel leheküljel https://issuu.com/elvagymn/docs/105vilistlast

Seekordne sünnipäev peetud-tuleb jääda ootama järgmist ja siis on selleks juba Elva Kool 110! Kohtumiseni!

Foto autor: Ragnar Vutt


EG tunnustab I trimestri kokkuvõtted

1.-3. klassis on sõnaline hindamine. Aluseks on ainekavas väljatoodud õpitulemused

Väga heade omandatud õpitulemuste eest said kiituse järgmised õpilased

1.KLASSID

1.A Tristan Aigro Stella Männiste Marii Sikk Kristin Riin Pindmaa Riine Indriko Helena Keis Kirke Eliise Kõlli Matilda Melani Soopere

1.B Kristo Ilp Ottomar Karu Uku Kompus Robin Kull Hetty Kurakin Sander Linde Egert Toots Marten Vutt

1.C Jolandra-Lisanna Aan Eva-Maria Gimbutas Susanna Hindrikson Caroli Ilves Havana Liisa Jennsen Kaur Kenver Keinast Mariann Laul Oliver Peerna Arabella Tolsberg Caspar Vikat

1.D Kertu Abroi Luisa Pisek Emma Lydia Tragel Martin Sarapuu Grete Gloria Õunapuu Angelika Elis Saks


EG tunnustab I trimestri kokkuvõtted

1.-3. klassis on sõnaline hindamine. Aluseks on ainekavas väljatoodud õpitulemused

Väga heade omandatud õpitulemuste eest

2.KLASSID

2.A

2.B

Kristiina Kallas

1. Kristo Anderson

Heleri Kiin

2. Eliisa Arik

Kristella Pavlov

3. Mirell Hunt

Kaja-Kristin Jänes

4. Adeele Kams

Tristan Hallik

5. Kristiine-Ly Laidvee

Joonas Sinisaar

6. Säde-Ly Lille 7. Martin Metssalu 8. Rasmus Raudik

2.C

9. Grete Sinilill

Margaret Mägi

10. Dave-Thomas Thomson

Kristjan Vaher

11. Martin Einstein

Lasse Lõhmus

12. Gerda-Grete Mägi

Andrea Jurjev

13. Romel Remmel 14. Rudolf Vask

2.D Krisette Arumets Thomas Patrik Kolde Oliver Kalve Emma Karoliina Pedor Ken-Markus Sulg Maris Parksepp


EG tunnustab I trimestri kokkuvõtted

1.-3. klassis on sõnaline hindamine. Aluseks on ainekavas väljatoodud õpitulemused

Väga heade omandatud õpitulemuste eest said kiituse järgmised õpilased

3.KLASSID

3.A Erika Hiiemäe Kristo Kangro Gerda Joanna Nurmoja

3.B Andres Paas Anete Nigol Martin Lõhmus

Merilin Sarapuu

3.C Kärt Hanni Hiie Kisand Sandra Marii Orav Säde Tolsberg Rasmus Tüvist Kadili Karmen Juhkam

3.D Kai Liis Tempel Anette Suits Mirtel Sikk Mirko Lehesaar Jan Ermel


EG tunnustab I trimestri kokkuvõtted

Väga heade omandatud õpitulemuste eest said kiituse järgmised õpilased

4. KLASSID

4.A Kristjan Keps Andreas Lilleorg Emili Mirtel Markov Kaur Nuia

5.KLASSID

5.A Stella Lümat Annagreta Johanson Elis Leppik Emili Saar

Gabriela Ehalill Skalkina Keir-Christian Sugul

4.B Laura Aigro

5.B Henry Malkus

Karola Kalnapenkis Cärolyn Käos Hannes Tamm Kerili Uin

4.C

5.C Gerlinde Vallikivi Laura-Liisa Pihlak

6.KLASSID

Markus Marten Veemees 6.A/V 4.D Liina Aunap Herta Hiir

Liisa Aunap Aade Hiir Klaudia Mägi

Kaur Kruuse Liisa Pajuste Karel Pastarus

6.B Mereli Mõttus

Erik Talts 6.C Ott Kruuse


EG tunnustab 2017/2018 õppeaasta I trimestril said kiituskirja III vanuseastmes järgmised õpilased

7. KLASSID

7.A Sander Porkon Emily Hermann Aleks Hundimägi Kristiina Leuska Ken Nahksepp Lisette Sarapik

7.B

7.C

7.D

Reliia Inso

Mikk Markus Jänes

Alex Annuk

Mariette Pennar

Maria Kuris

Berit Sinisaar

Mirta Sanin

Markus Nigol

Anabel Täht

Janeli Lepik

Marit Peedumäe

Kaido Mestiljainen

Laura Pirksaar

Kristina Mölder

Karl Jan Riisaar

Anete Saadjärv

Jaana Sommermann Joonas Teder Teele Tempel Mariliis Veemees

8.KLASSID

8.A Evelin Uue Eleonora Kolga Kert Krillo Oliver Metsik Iiris Rehme Egle-Leane Soonberg

8.B

8.C

Saskia Ehin

Anders Aksjonov

Rasmus Jakobson

Meribel Helekivi-Kalina

Merili Jürgenson

Maria Kram

Polina Khatkina-Lang

Lorette Liiva

Uku Moor

Maria Ojassaar

Ander Pavlov

Mattias Timm Rast

Markus Andreas Tamm-viieline Martin Elias Tamm

8.D Leene Pärtel-viieline Otto Jaasi-Tamm Rihard Kull Madli Saarela Markus Roosaar

.


EG tunnustab 2017/2018 õppeaasta I trimestril said kiituskirja järgmised õpilased

9. KLASSID

9.A

9.B

9.C

Kateriin Saar

Loore-Marta

Gretlin Aruoja-viieline

Kevin Kütt

Kaljuvee

Carmen Beljaev

Ly-Nelly Männiste

Romili Kiin

Lenne Pekk

Eleonoora Korol

Getter Robi

Anne-Liisa Maasik Anette Maser Kevin Siirak Kloria Sööt Markus Toomela Eva Lotta Uppin Marie Gloria Raal-viieline

.


Elvast sai kosmosekool Autor: Urmas Vessin

13. ja 14. detsembril olid Järvamaal Väätsa koolis koos Eesti kosmosekoolide võrgustiku koolide esindused. Kokku kümnekonnast koolist üle Eesti, sh Elva Gümnaasiumist.

Neid meeskondi ühendab eesmärk saata kosmosesse ca 30 km kõrgusele omatehtud kosmosesond, teha lennu ajal mingi katse või koguda teadusandmeid. Iga kool teeb suve alguseks vähemalt kaks lendu stratosfääri.

Sondi aitab kõrgustesse heeliumiga täidetud õhupall. Sondi sees oleva pisikese arvuti, mõõte- ja katseseadmed peab iga meeskond ise kokku monteerima, seadistama ning programmeerima, lähtudes sellest, millist katset tegema või mõõtmist korraldama hakatakse.

Sel, detsembrikuisel kokkusaamisel said koolide meeskonnad selgeks, kuidas kosmosesse lennutatavat arvutit tööle ja maapinnal asuva meeskonnaga suhtlema saada ning mida tuleb arvestada lennu korraldamisel - alates suhtlemisest ilmajaama ning lennuametiga kuni latekspalli heeliumiga täitmise ja tagasi maapinnale langenud sondi otsimise-leidmise nippideni välja.


I trimestril toimunud Elva Gümnaasiumi sündmused Autor: Ave Sugul

3b ja 4b Robotexil 01. detsembril käisid Elva kooli 3b ning 4a ja b klassi õpilased Tallinnas Robotexil kogemusi omandamas.Robotex on igal aastal toimuv rahvusvaheline robootikafestival. Festivali raames toimuvad erinevad robotite võistlused ja töötoad. Meie sel aastal võistlustel veel ei osalenud, küll aga külastasime erinevaid töötubasid. Töötubade valik oli lai - puust tehtavatest kelladest/autodest kuni robotite ehitamiseni. Lisaks sai veel jälgida, kuidas ehitati võistlusroboteid ja erinevatest legokomplektidest ehitisi. Lastega olid kaasas õpetajad Ave Sugul ja Terje Tammekivi.


I trimestril toimunud Elva Gümnaasiumi sündmused Traditsiooniline tervisepäev

Tibude ristimine

Liikumisrõõmu pakkuvad aktiivsed vahetunnid


....veel toimusid meil

Õpetajate päev Maakondlik tähetarga võistlus Jätkuvalt toimuvad sportlikud osavusvõistused "Kiired ja osavad" Rebaste ristimine Tibude ristimine Tornist torni maastikuvõistlus Kogusime kokku klasside lemmikkohad Sammulugemise võistlus Ettelugemisepäev II kooliastmes Valikainete laat Deusche Küche-Saksa köök Avasime näituse "Elvast sirgunud olümpialased"

7.b klass oma "lemmikkohas" Foto autor: Mare Lillak


Kooli kaasav eelarve 2018 Kaasava eelarve ideed 6. C klassi idee

„6. klasside puhkeruum” Tartu mnt 3 garderoobi kaminasaali. Kuna 6. klasside õpilased on Tartu mnt õppehoone kooli kõige vanemad õpilased, siis soovivad nad vahetundide ajal oma aega veeta vaiksemas kohas, omaealistega koos suheldes ja mängides või lihtsalt korrata/õppida järgmise õppeaine õppematerjali.

11. klassi õpilastel jätkus erinevaid ideid. „Elva Gümnaasiumi helkurid-Elva Gümnaasium nähtavaks”

Meie mõtteks on teha Elva Gümnaasiumi logoga helkurid, mille iga meie kooli õpilane endale saaks. Helkureid ei ole kunagi liiga vähe või liiga palju. Helkuritega saame me tagada, et Elva Gümnaasiumi õpilased on pimedas valgustatud ja kaitstud õnnetuste eest. See oleks väike, kuid turvaline ja südant soojendav kingitus kooli poolt meie armsatele õpilastele.

"Prügi sorteerimise prügikastid”

Prügi sorteerimine hetkel väga aktuaalne ja paljud õpetajad räägivad selle vajalikkusest, kuid koolis ei ole midagi, mis näitaks kuidas see käib ja julgustaks ise proovima. Kahju on vaadata kuidas ühte prügikasti läheb paber, banaanikoored ning ka joogipudelid. Meil küll on taarakast, kuid see on enamus ajast kadunud. Prügi sorteerimise prügikastid- oleks eraldi avad komposti, pudelite, paberi ning papi jaoks. Inimesed peaksid ainult nii palju vaeva nägema, et visata prügi õigesse auku. Näiteks suurtes kaubanduskeskustes on sellised prügikastid.  Sellised prügikastid võiks olla igal korrusel, sest siis oleks rohkem silmale nähtav ning õpilased kasutaksid seda rohkem.

„Rulapark Elva Gümnaasiumi kõrvale.”

Oleme tähele pannud, et koolis on palju noori kes tegelevad kas rulasõidu, tõukerattasõidu või trikirattasõiduga ja nende jaoks elvas on ainus professionaalne koht selle alaga tegelemiseks skatepark. Samuti sisustaks see nende vahetunde, oleks koridorides vähem paikseid ja istuvaid noori. Esialgu võiks soetada mingid algsemad rambid ja torud.

„Kott-toolid, vastupidavamad kui eelmised.” Vahepeal olid täitsa olemas kuid kadusid. Oleks hea lisand kas raamatukokku või pinksilaua juurde istumiseks. Saaks vaheldust muidu kõvadest koolipinkidest.


Veel esitasid oma idee 8.C klassi õpilased „Võimlemispallid klassidesse alternatiiviks tavapärastele toolidele” Kasutaksime võimlemispalli klassides istumiseks ja puhkepausidel võimlemiseks! Soovitav on kasutada palli tooli asemel mitu korda päevas paarkümmend minutit korraga. Võimlemispallil istudes on keha keskmes asuvad lihaseid aktiveeritud. Pallil olles hoiab inimene õiget rühti ja treenib samal ajal selja- ja kõhulihaseid. Pallil istudes paraneb vereringe, surve seljadiskidele jaotub võrdselt ja aju saab paremini hapnikuga varustatud. Püsib kõrge kontsentratsioonivõime – pareneb tähelepanu ja õppimisvõime.

9.A klass soovib, et hääl jõuaks igasse koolinurka. „Kooli raadiovõrgu väljaehitamine kõikidesse klassidesse!” Hetkel puudub Puiestee koolimajas võimalus, et muusika (aga ka info) jõuaks kõikidesse klassidesse. Saadud raha eest planeerime osta 55 kõlarit (ehk kõikidesse klassidesse ja koridoridesse)

Kauaoodatud Kaasva eelarve tulemused on selgunud.

Kõige enam hääl algkoolimajas kogus idee "Puhkeruum 6. klassidele."

Kuna 6. klasside õpilased on Tartu mnt õppehoone kooli kõige vanemad õpilased, siis soovivad nad vahetundide ajal oma aega veeta vaiksemas kohas, omaealistega koos suheldes ja mängides või lihtsalt korrata/õppida järgmise õppeaine õppematerjali. Sooviksime, et ruumis oleksid mõned kotttoolid ja lauamängud. Kevadel soovime, et iga klass (kõik 6. klassid) riputavad kaminasaali seinale raamitud klassipildi A4 formaadis.

Puiestee õppehoomes sai kõige enam hääli 11. klassi tüdrukute idee- "Elva Gümnaasium nähtavaks"

Meie mõtteks on teha Elva Gümnaasiumi logoga helkurid, mille iga meie kooli õpilane endale saaks. Helkureid ei ole kunagi liiga vähe või liiga palju.Helkuritega saame me tagada, et Elva Gümnaasiumi õpilased on pimedas valgustatud ja kaitstud õnnetuste eest. See oleks väike, kuid turvaline ja südantsoojendav kingitus kooli poolt meie armsatele õpilastele.

Aitäh ka kõigile Teistele osalejatele ja lennukaid ideid järgmiseks korraks!


Elva Gümnaasium soovib kõigile kauneid ja liikumisrõõmu pakkuvaid jõule!

I Trimestrikiri 2018  
I Trimestrikiri 2018  
Advertisement