Page 1

ràcies

gràcies

Any XX · Núm. 955. De l’1 al 7 de març de 2013

gràcies

20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniver sari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è Aniversari 20è

gràcies

gràcies

gràcies

gràcies

gràcies

ràcies

gràcies

gràcies

Aniversari

gràcies

També revista virtual i interactiva

gràcies

gràcies

gràcies

Segueix-nos a:

gràcies

gràcie

grà 20è Aniversari. Tot Granollers

gràcies

gràcies

www.eltotgranollers.cat


CAMBIAMOS SU BAÑERA POR UNA DUCHA s a r b o en 6 horas Sin

IÓN COLOCAC ÉCNICAS AYUDAS T

STOP

BARRERAS

Lluça 7, local 2 - 08028 Barcelona

Tel. 93 409 18 03


d a d ove

N

VENTA RECUPERABLE Vende y recupera antes de 1 mes.


V

EMINAD

SIMPLIFICA LA GESTIÓ www.eminad.com

Santa Esperança, 14, 1r Tel. 93 870 36 66 08400 GRANOLLERS E-mail: eminad@eminad.com

FINCA EN VENTA

GRANOLLERS. Emili Botey. Sup. 222 m2. Fachada 11 m. c/ aseos, cuarto limpieza, vestuarios, despachos y mostrador. Pav gres. A.A. (Ref.382) GRANOLLERS. Ponent. Sup. 394 m2. 3 plantas. 1º 146 m2, altillo 77 m2, sótanos 171 m2. Fachada dos calles 9 m. y 19 m. P. 320.000€ 80,3 M Pts. (Ref.377) GRANOLLERS. Álvarez de Castro. Sup. 266 m2. 1ª planta. A 2 calles. Derecho vuelo 2 plantas. 2 salas,. P. 336.600€ 56 M Pts. (Ref.374) GRANOLLERS. Sant Roc. Centro. Sup 117 m2 +24 m2 terraza. 4 salas. P. 400€/mes (Ref 326)

STA. EULALIA. Cami de la Serra. Terreno 10.330 m2. Edif 325 m2 + porches.. masía, vestibulo, cocina 15 m2, despensa, comedor 47 m2 c/chim, aseo y garaje. 1ª p. 4 hab (3 dobles), baño, terraza porche. 2ª p. estudio 65 m², 3 salas, techo madera. Jardín y piscina 10 x 5 c/dep. P. 630.000 € 105 M ptas (Ref.95)

GRANOLLERS. Porxada. Sup. 180 m2. 360 m2. aseo, inst. previstas A.A. P. 1.100 €/mes (Ref.301)

OFICINAS ALQUILER GRANOLLERS. Santa Esperanza. Super 117 m2. Tres dependencias. A.A.. Aseo. P. 600 €/mes. (Ref 328)

BARES-RESTAURANTES GRANOLLERS. Centro. Bar. Sup. 55 m2. Restaurado. Puerta eléctrica, cristaleras, aseos, A.A. Apertura puerta 2 m. P traspaso 33.000€ y alquiler 900€/mes (Ref.789)

GRANOLLERS. C. Girona. Sup 80 m2, 3 despachos, aseos,. A.A. P. 500€/mes (Ref 325) GRANOLLERS. Girona., 70 m2 y 95 m2 c/aseo, balcón, recep, sala reuniones, despacho y mobiliario. P. 750€/mes y 850€/mes (Ref.323) GRANOLLERS. Clavé Centro. 2 Oficinas céntricas Z. peatonal. Sup`64 m2., aseo, P. 500€/mes (Ref.322) GRANOLLERS. Sant Esteve. Sup. 55 m2., 3 salas. A.A. . P. 450€/mes (Ref.327)

GRANOLLERS. Santa Anna. Céntrica z. peatonal. Sup. 110 m2. 4 despachos y Sala 37 m2.. Aseo. Luz y agua. P. 1.000€/mes (Ref.316) GRANOLLERS. Centro. Ed. Vila Oberta. Sup. 480 m2. 8 salas luminosos. Aseos. Alarma. A.A. Luz y agua. Ascensor P. 1.900€/mes (Ref.320) GRANOLLERS. Josep Umbert Sup 100 m2. Con divisones. P. 600€/mes.. (Ref 312) GRANOLLERS. Snat Jaume. . Edif. Vila Oberta. Superf 40 m2. Recibidora, un despcho, aseo. A.A. P. 330 €/mes (Ref 309)

GRANOLLERS. Girona. Futbol. Sup 60 m2. Aso. P. 400€/ mes (Ref 279)

ROSSELLO. Sup. Sup.340 m2, bajos 207 m2 + 121m2 altillo. Acceso independiente a altillo.Fachada 10 m. P Venta. 390.658€ 65.M. Pts (Ref 292) VIDAL Y JUMBERT. Sup. 75 m2. Fachada 8 m.. gres, Cristaleras, puertas elét., Carp. alumin. Aseo. A.A.. P.Venta. 160.000€ (Ref. 318) FINCA EN ALQUILER

LES FRANQUESES. Bar. Sup 140 m2 + 40 m2 almacén. Barra 10 m. cocina equip. 17 mesas 4 sillas. Zona TV. P. alquiler 515 €/mes, traspaso 33.000€ (Ref.787) GRANOLLERS. Josep Umbert. Bar- Rest. Sup. 140 m2 + 40 m2 terraza. Buena situación. Barra, cocina equip, almacén, frigoríficas. A.A.. P.Venta 423.000€ (Ref.784) GRANOLLERS.. Zona transitada. Restaurante venta sup 340 m2 + 350 m2 patio + piso 102 m2. Equipado Patio aparcamiento. 1ª P. vivienda c/cocina, comedor, 3 hab, baño, t y terraza 238 m2. P. V. 900.000€ 150 M Pts. (Ref.776) PARQUINGS EN VENTA Y ALQUILER CATALUNYA. Centro.. Alquiler 65€/mes SANT ESTEVE. Escola Pía. Venta o alquiler. 60€/mes Ref 136) SANT JAUME. Can Comas. Primera planta. Plaza grande 5,10 x 2,40 m. P.60€/mes. CORRO. Zona Lladoner. P. 60€/mes (Ref.121) FONTANELLA. Isabel de Villena-Princesa.. parking grande 70€/mes. CARLES RIBA.. Font Verda. plazas grandes. P. 60€/mes (Ref.129) INGENIERS. céntrico. P. 80€/mes (Ref.128) TARAFA. Plaza grande.. P. 27.045 € (Ref.123) PONENT. Varias plazas. P. 70€/mes (Ref.132) Pº MONTAÑA-COSTA RICA. Coche mediano. 4,65 x 2,30. P.V. 18.900€ (Ref 150).) ZORRILLA, 4,70 X 2. Venta. 7.000€ /Ref 154) MUSEO. Coche grande. 85€/mes (Ref 153) LLEDONER. 8,60X 2,30 (2 coches) PV29.400€ ISABEL VILLENA-Princesa. Coche grande. 68€/mes (Ref 41) Pº MONTANYA. Coche grande. 62 y 70€mes (Ref 8) Rambla TERRADELLAS. Estación autobuses P.V. 15.000€ y 18.000€ (Ref 151)

FOGARS MONTCLÚS.. Montseny. Sup terreno. 65 Ha. Edificados. 1.500 m2 edif. Antiguo Rest 2 masias juntas, una siglo XIII, 2 salas c/chim y 15 hab. Otra nueva c/comedor, cocina, aseos, 12 hab en 1ª P. y vivienda en de 3 hab, baño, comedor y cocina. Huerto. Capilla. P. 1.500€/mes (Ref.98) VIVIENDAS EN ALQUILER PARETS. Torre. Sant Cristofol. Parc. 800 m2. Edif 100 m2. Cerca estación cocina equip. Comedor. 3 hab (1 doble). Baño. Jardín. Garaje. Piscina. P. 750€/mes (Ref.939) GRANOLLERS. Avda. Parc. Sup 100 m2. Céntrico. Cocina equip. Comedor c/balcón. 4 hab. 2 baños. P. 650€/mes (Ref.938) PARETS DEL VALLES. Anselm Clavé. Sup. 65 m2. Reformado. Ext. Cocina equip. Comedor. 3 hab. Baño. P. 550€/mes (Ref.936) GRANOLLERS. Girona. Sup. 85 m2 + 14 m2 patio. Céntrico. Cocina c/patio. Comedor. 4 hab (2 dobles). 2 baños. P. 600 €/mes (Ref.934)

LOCALES EN VENTA

GRANOLLERS. Sant Esteve. Sup 75 m2. 4 despachos, aseo. A.A. P. 500€/mes (Ref 311) GRANOLLERS. C. Barcelona. Centro. Sup 33 m2. Aa. Aseo, P. 350 €/mes (Ref 305)

LES FRANQUESES. Valencia. Dúplex sup. 95 m2 + 23 m2 terraza. cocina comedor, baño, 2 hab. estudio, terraza, 1 hab doble, baño. Pk y trast. P. 750€/mes (Ref.929)

GRANOLLERS. Coll de la Manya. Sup. 180 m2. Diáfanas. Ext. Aseos. Iluminación. Alarma. Cámaras seguridad. 2 PrK incluidos. P. 1.000€/mes (Ref.302)

GRANOLLERS. Francesc Macià. Sup. 60 m2. Cocina Comedor c/balcón. 3 hab (1 doble). Baño. P. 450€/mes (Ref.919)

GRANOLLERS. A.Clave. Sup. 170m²/planta, varias divisiones, aseo. P. 7€/ mes/ m² (Ref.272)

GRANOLLERS. Catalunya. Sup. 225 m2. Almacén o garaje. Posiblidad bjos + 2 + bajo cubierta. Proyecto 2 casas o 2 pisos y dúplex. P. Venta 550.000€(Ref.381)

GRANOLLERS. Ponent. Sup. 73 m2. Céntrico. Cocina equip. Comedor c/balcón. 2 hab (1 doble). Baño. Pk y trast. P. 650 €/mes (Ref.917)


Per publicitat!

93 879 59 10 93 879 59 03 www.eltotgranollers.cat

ALBERTO CERDÁN: “Tot i que m’operi, les ulleres seran un complement vital de la meva vida” L’estilista i perruquer Alberto Cerdán va visitar, el passat dia 20 de febrer, l’Institut Oftalmològic Tres Torres, on va passar la seva revisió de la vista amb el Doctor Emilio Juárez, per procedir a la seva primera operació d’ulls. Abans d’entrar al consultori, l’estilista va reconèixer que tot i que s’operi, mai no deixarà de portar ulleres, perquè formen part de la seva personalitat i són bones aliades de la seva imatge. “Les dones podeu portar polseres, arracades… Per a un home, unes bones ulleres són un puntazo, ens creen un estilisme especial”, explicava. Cerdán va revelar les noves tendències en perruqueria per a aquesta primavera-estiu: “Les

flors ens inundaran aquesta temporada. Festes, casaments…les flors prendran molt protagonisme en el cabell”. Va afegir que el color dels ulls, els tons marrons i mel són els companys perfectes per aclarir la melena. Quant al tall més in, Alberto Cerdán va explicar que regna la tendència Pixie: “Els cabells curts estan inundant el món de la perruqueria. Ara es porten talls com el de la Hannah Montana, l’Elsa Pataky o la Sharon Stone, en la pel·lícula Cat Women. Talls molt extremats, molt forts”. Encara i així, va reconèixer que hi ha més preocupació per aconseguir un cabell bonic, net, amb lluentor i moviment, que per tenir un tall extremat.

Cerdán va insistir que després de més de 40 anys en la professió, el seu gran puntal i raó de treball de cada dia és donar servei els 365 dies de l’any. Alberto Cerdán està en constant contacte amb celebrities internacionals i personalitats de rellevància com Elsa Pataky, Genoveva Casanova, Joan Collins, Claudia Schiffer, Noor de Jordània, Bar Rafaeli i Kate Blanchet. A nivell nacional, treballa habitualment amb Arantxa Sánchez Vicario, Lola Herrera, Olivia de Borbó, Mónica Clots o Ana Millán.


PISOS EN LLOGUER GRANOLLERS. Pça. Corona, ATIC. 150+60 terrasses.3 habit,(1suite,vest),traster, calefac.P: 900E Ref.510 GRANOLLERS. Corró. Sup. 55m2. Atic 2 habit+ terrassa= 600E- PK opc. 60E Ref.540 GRANOLLERS. Pau Casals. 80m2. 4 habit, bany, cuina, P: 425E Ref. 544 GRANOLLERS. Pau Casals, 80 m+30 terrasses.4 habit, bany. Bomba calor. P: 475E Ref. 544B GRANOLLERS. Pau Casals. 70 m2. 3 habit, menjador, cuina, bany. P: 450E Ref. GRANOLLERS. Rbla. Tarradellas. Sup. 95 m2, 4 habit, 2 banys, calefac., parquet, a.c.. piscina com.. MOBLAT. P: 800E pk opc. Ref. 554 GRANOLLERS. Foment. 85m2, 3 habit, 2 banys, calefac. a.c. RESTAURAT: P: 650E tot inclos. Ref. 282 LA TORRETA. Dr. Fleming. Sup. 65m2. 3 habit, menjador, cuina, bany, calefac. P: 425E Ref. 571 GRANOLLERS. V. de Nuria. Sup.125m2. 4 habit (3 dob) gres, fust. Ext alum., calefac. Traster. P: 650E Ref. 573 LES FRANQUESES. Ctra. Ribes. Sup. 65m2. menjador, cuina, 2 habit, safareig, bany. P: 400E Ref. 574 PER REFORMAR LA GARRIGA. Ctra.Nova. Sup. 50m2. Menjador, cuina americana, 1 habit, bany, calefac. A.c. pk i traster. MOBLAT P. 550E Ref. 575 LA GARRIGA. Consell. Sup. 60m2. Cuina americ. 2 habit, bany, bomba calor. Pk i traster MOBLAT P: 600E Ref. 576 GRANOLLERS. Camprodón. DUPLEX.85+30 terrasses. Menjador, 2 habit, 2 banys, calefac. A.c., pk P: 600E Ref. 577 GRANOLLERS. Equador. Sup.120m2. 4 habit (1 suite), 2 banys, menjador amb llar de foc, calefac.a.a., pk, traster, piscina comu. AMOBLAT, P: 810E tot inclos. Ref. 578 GRANOLLERS. Rb. Tarradellas. Sup. 65m2-.2 habit, menjador, cina, bany, calefac, a.a. piscina com. MOBLAT. P: 600E Ref. 579 GRANOLLERS. Ps. Muntanya. Sup.75m2. 3 habit , bany, menjador, cuina. P: 460E tot inclos. Ref. 580 GRANOLLERS. Barcelona. Sup. 90m2. 3 habit dobles, bany, calefac. REFORMAT P: 510E tot inclos. Ref. 581 PARETS V. Mestre Jordana. Sup. 75m2.+40 terrasse. Menjador, cuina, safareig, 3 habit, calefac, a.c. P: 550E tot inclos. Ref. 582 GRANOLLERS.Brasil. Sup 55 m2.Menjador, cuina, bany, 1 habit., bomba de calor, pisc. Com..P: 460E tot inclòs. Ref. 583

CANOVELLES. Pont. Sup. 60 m2, 2 habit, menjador, cuina, bany, pk, traster.P:500E Ref 337 Venda: 80.000E GRANOLLERS.Joan Prim. Sup. 125m2. 4 habit, 2 banys, safareig, MOBLAT. P: 500E Ref. 585 GRANOLLERS. Ps. Muntanya.DUPLEX. Sup. 125+50 terrasses. 4 habit, 2 banys, arm emp., estudi, calefac. A.c. SEMI-MOBLAT. P: 850E Ref. 586 GRANOLLERS. Princesa. Sup. 75m2. 3 habit, 1 bany, safareig, calefc, tot exterior MOBLAT. P: 510E tot inclos. Ref. 587 GRANOLLERS. Ps. Muntanya. Sup. 75 m2. 3 habit (1 doble) bany, carp. Ext. alumini. P: 500E tot inclos Ref. 588 PISOS EN VENDA LES FRANQUESES. Av. Ajuntament. 110m2. 4habit, 2 bany, cuina ofiice, safareig, calefac. s/asc. P. 115.000E Ref. 316 GRANOLLERS. P. Muntanya. 95m2. 3 habit, 2 banys, fust. ext. Alumini, calefac., a.c. P. 180.000E Ref. 319 GRANOLLERS. Enginyers. 100m2. Menjador, cuina, 4 habit amb armaris enc., 2 banys, a.c. REFORMAT. P: 190.000E Ref. 321 CANOVELLES. Riera. 80 me. 3 habit (2 dob, 1 suite) bany, calefac. Alum. Sol tot el día. P: 130.000E ref. 324 lloguer 500 tot GRANOLLERS. J. Umbert. 130+115 terrasses. 4 habit ( 2 dob) 2 banys, parquet, calefac., a.c.P:275.000E Ref. 326 GRANOLLERS.Ps. Muntanya.Sup. 100m2. 4 habit (1 suite) safareig, bany) fust. Ext. Alum., calef., a.c. pk. Tot exterior. P: 272.000E Ref. 327 GRANOLLERS. Roselló. 80m2 3 habit (2dob.)bany, calef. P:130.000E Ref. 328. GRANOLLERS. J. Umbert 135 m2.,4 habit( 2 dob.) 2 banys, gres, calefc. Pk. P: 200.000E Ref. 331 GRANOLLERS.J.Umbert. DUPLEX. 90m2+20 terrasse. 1 habit, estudi, bany, calefa, a.c. P: 165.000E Ref. 332 GRANOLLERS. Colombia, Sup. 90m2. 3 habit, ( 2 dobl) 2 banys, calefac, a.c., parquet, tot exterior. P: 185.000E ref. 333 CANOVELLES. Pont. Sup. 60 m2, 2 habit, menjador, cuina, bany, pk, traster. P:80.000E Ref. 337 GRANOLLERS. J. Umbert. Sup.120+20 terrasses.. menjador, cuina, 3 habit, 2 banys, parquet, calefac., a.c., pk P: 125.000E ref. 338 LOCALS EN LLOGUER GRANOLLERS. Lliri. Sup.80mts.Porta metal-lica, bany, terres de gres.P:500E Ref. 477

LA TORRETA. Navarra. Sup. 90 m2. Persianes, lavabo, despatx. P: 500E ref. 508 GRANOLLERS. F. Macia. Sup. 120+50altell. bany, sortida de fums. P: 2200E Ref. 511 GRANOLLERS. S. Josep C. Sup. 500m2. Persianes, vidrieres, banys, a.c, molta façana. P: 3000E Ref.514 GRANOLLERS. Av. Europa. Sup. 115 a270 m2. Vidrieres, bany. P.a partir1.200E Ref. 518 GRANOLLERS. Princesa. Sup. 140m2.Vidrieres, bany, terres de gres. P: 700E Ref. 519 GRANOLLERS. Joan Prim. Sup. 340 m2 en 3 plantas+m40 pati, banys. P: 4.200E ref, 520 GRANOLLERS. Voluntaris.160+250pati. Acces per dos carrers, persianes, vidrieres, banys, a.c. P: 2.400E Ref. 524 GRANOLLERS. R.Flor. 110m2, porta metál-lica, vidrieres, llums banys, a.c. P:800E Ref. 525 GRANOLLERS. Tres Torres. 80+20altell. Vidrieres de seguretat, banys, a.c. P:500E Ref. 529 GRANOLLERS. Vg. Montserrat. 40 m2.Persianes, vidrieres, bany P: 300E Ref. 531 GRANOLLERS. J.M. Segarra. 430m2.en 3 plantes. Montacàrregues, acces a dos carrers, bany, despatx P: 1350E Ref. 537 GRANOLLERS.JM Segarra.50 m2.Aseos, llums, gres, persianes. P; 400ERef. 540 GRANOLLERS. Pça. Barangé. 150m2+150 altell. Bany, vidrieres. P: 1800E Ref. 546 GRANOLLERS. La Torreta. 140m2. Terres de gres, banys, a.a. llums, molta façana. P: 600E Ref. GRANOLLERS. Corró.125m2+ 20 pati. Persianes. Gres, bany. P: 700E Ref. 552 GRANOLLERS. Industria. 90m2. Persianes, vidrieres, banys, a.a. P:600E Ref. 553 GRANOLLERS. Camiral. 90m2. Vidrieres, bany, gres, a.c. lavabos P. 400E Ref. 554 GRANOLLERS. Ll. Vives. 175m2. Vidrieres, persianas, bany, molta façana 9 mts. P: 900E Ref. 555, GRANOLLERS. Princesa. Sup.95+25 altell Façana de 14 mts. , parquet, banys, lums, a.c. P: 1.100E. GRANOLLERS. Migdia. Sup. 60 m2.Puerta metálica, lavabo, P: 240E Ref. 557 GRANOLLERS. Balmes. Sup. 40 m2. Persianes. Bany, llum. A.c.Molta façana, P: 375E Ref. 558 LES FRANQUESES. Av. Ajuntament. Sup. 100m2.. Porta basculant, bany, P:400E Ref. 561 GRANOLLERS. A. Marc. 90 m2. Persianes, 450E Ref. 562 GRANOLLERS. F. Macia. Sup. 180m2. Divisions, banys, , llums, 8 mts de façana. P: 1600E Ref. 563 GRANOLLERS. Princesa. Sup. 255 m2. Molta façana, fa xanfrá. P: 1.000E Ref. 565 GRANOLLERS. Barcelona Sup. 140 m2. Molta façana. P: 1500E Ref. 567

Ps de la Muntanya, 14 bxs - 08402 Granollers - Tel 93 879 31 65 - santicollell@santicollell.com - www.santicollell.com


Actual Albert Pla presenta Manifestació, aquest divendres al Teatre Auditori espectacle

-> I el diumenge, l’especacle familiar de circ Capas Circ Eia presenta Capas

Albert Pla

TEATRE AUDITORI

I el diumenge, el Teatre Auditori acull l’espectacle Capas, a càrrec de la companyia de Circ Eia, a partir de les 18 h. L’obra, àmpliament premiada, inclou equilibris acrobàtics, salts mortals i piràmides humanes. La interpretació va a càrrec de Francesca Lissia, Armando Rabanera, Celso Pereira, Fabrizio Giannini i Cristiano Della Monica. En finalitzar l’espectacle, hi haurà una sessió de xerrada amb els components de Circ Eia.

El cantautor Albert Pla presenta, aquest divendres, dia 1 (21 h), al Teatre Auditori de Granollers l’espectacle Manifestació, en què música i representació s’uneixen per fer un crítica sobre el sistema actual, en què banquers, policies i polítics són el blanc del músic. El fil conductor de Manifestació és la història d’un home que dexideix unirse a una manifestació antisistema. A partir d’aquí s’esdevenen tot un seguit de fet que el fan escapar d’una càrrega policial i s’endinsa en d’altres manifestacions que es duen a terme paral·lelament a la ciutat.

exposició

Trobada d’entitats del bonsai de Catalunya al Centre Cultural de Bellavista -> L’activitat és organitzada per l’entitat franquesina l’Associació Art del Bonsai L’Associació Art del Bonsai, de les Franqueses del Vallès, organitza, els propers dies 1, 2 3 de març, la 18a Trobada d’Entitats del Bonsai de Catalunya, amb una exposició de bonsais i d’ikebanes al Centre Cultural de Bellavista. Els dies 1, 2 i 3 de març es celebrarà la 18a Trobada d’Entitats del Bonsai de Catalunya a Les Franqueses del Vallès. La Trobada inclourà l’organització d’una exposició on es mostraran diversos arbres bonsais dels aficionats de les diferents entitats d’arreu de Catalunya, i es complementarà amb l’exhibició d’ikebanes, composicions florals d’alt valor estètic i simbòlic, també típic de la cultural japonesa. També s’hi celebraran diverses activitats paral·leles, com tallers i demostracions sobre el modelatge i cura dels bonsais, a més de la celebració d’un mercadet d’intercanvi i venda d’arbres i objectes relacionats amb el bonsai.

Circ Eia

TEATRE AUDITORI

apunt dinamització econòmica Aquest diumenge, la Fira Fora Estocs de Cardedeu Aquest diumenge tindrà lloc al parc de Pompeu Fabra, de Cardedeu, la segona edició de la Fira Fora Estocs. Es tracta d’una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Cardedeu i la Unió de Botiguers de Cardedeu (UBC) amb l’objectiu de mostrar l’oferta comercial del municipi i productes a preus de promoció. L’horari de venda serà de 9 a 14 h, a la pista coberta del parc de Pompeu Fabra.

HORARI DE L’EXPOSICIÓ Divendres, a les 20 h, inauguració Dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. Diumenge, de 10 a 14 h.


Fa una mica de soroll, aquest cap de setmana al Teatre de Ponent teatre

-> Un thriller psicològic dirigit per Albert Prat amb direcció d’Albert Prat i la interpretació de Sergi Torrecilla, Alberto Díaz i Magda Puig.

Els protagonistes

TEATRE DE PONENT

La companyia La ruta 40 presenta aquest cap de setmana al Teatre de Ponent l’obra Fa una mica de soroll, de l’autora argentina Romina Paula,

La relació de dos germans que ho comparteixen tot comença a trontollar amb la presència d’una cosina, antic amor d’infantesa. Ells lluiten entre el desig sexual per la cosina i la voluntat de mantenir el seu món dempeus. Un thriller psicològic que es podrà veure el dissabte, 2 de març, a les 21 h, i el diumenge, 3 de març, a partir de les 18 h.

L’artista quebequesa Sylvie Bussières exposa a l’Espai d’Arts Roca Umbert exposició

exposició

Gegants i capgrossos, al vestíbul de l’Ajuntament de Granollers -> La mostra es pot veure fins al 15 de maig La planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament de Granollers acull, fins al 15 de maig, l’exposició Gegants i capgrossos de Granollers. La mostra inclou un total de 14 fotografies de l’arxiu Municipal de Granollers, de finals del segle XIX fins a l’any 1981. Els autors són Antonio Alcalde, Pere Cornellas, Joan Font Domènech, Jaume Oller, Carlos Pérez de Rozas, Postius, Josep Riera Rovira i Tomàs Torrabadella. La mostra coincideix amb el 50è aniversari dels gegants de Granollers, Cosme i Damiana.

Aquesta mostra substitueix l’exposició sobre la nevada de l’any 1962 a la ciutat, que s’ha pogut veure des del mes de desembre. En aquell cas, les fotografies procedien de l’Arxiu Municipal de Granollers i de ciutadans.

-> La mostra es titula Last Chance Last Chance és el títol de l’exposició que l’artista Sylvie Bussières ofereix des del 28 de febrer fins al 23 de març, a l’Espai d’Arts Roca Umbert, de Granollers. Es tracta d’una exposició que es basa en la reutilització de petits embalatges o codis de barres com a denúncia de la sobreproducció. El tractament artístic del material és mitjançant la utilització de tècniques d’escultura i de dibuix, des d’una perspectiva minimalista. No és la primera vegada que Sylvie Bussières exposa a Granollers; ja ho va fer l’any 2001 amb l’exposició les utiles-inutiles, a l’Alliance Française.

Last Chance

L’exposició es pot visitar de dimecres a dissabte, de les 17.30 a les 20 h. Els divendres a les 19 h de la tarda es poden fer visites comentades.

Cosme i Damiana

GEGANTSGRANOLLERS.ORG


Actual Roca Umbert acull la Fira Guia’t d’informació, orientació i assessorament formatiu

ensenyament

-> Es preveu la visita de més d’un miler d’alumnes i l’Ajuntament de Granollers, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La fira s’adreça, especialment, a alumnes de 4t d’ESO, als alumnes de batxillerat que abandonen els estudis i a d’ altres joves que volen orientar la seva formació i inserció laboral. Edició de l’any passat

AJ . GRANOLLERS

Més d’un miler de joves de més d’una trentena de centres educatius de la comarca -més els que ho vulguin fer per lliure- visitaran els propers dies 6, 7 i 8 de març la Fira Guia’t. Ubicada a la nau Dents de Serra de Roca Umbert (Granollers), aquesta fira és un espai que té com a finalitat orientar als joves i assessorar-los sobre les diferents opcions formatives postobligatòries. Aquesta és la quarta edició de la mostra, que és organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Xarxa de Transició Escola i Treball (XTET)

Fira Guia’t també ofereix altres serveis com tallers d’orientació i autoconeixement, assessorament individualitzat i diverses xerrades adreçades a diferents col·lectius: joves, professorat, pares i mares, persones ocupades o desocupades. Els visitants també podran fer consultes puntuals i omplir qüestionaris d’orientació que els proporcionin informació del seu perfil personal. La fira Guia’t es podrà visitar de dimecres a divendres de 9.30 a 13.30 h i el dijous, també, de 15 a 17.30 h. L’entrada és gratuïta i oberta.

Inscripcions obertes al curs de monitor de lleure, al Gra formació

-> Adreçat a joves a partir de 18 anys Ja està obert el termini per apuntar-se al curs de monitor/a de lleure que tindrà lloc durant el període de vacances de Setmana Santa i els caps de setmana d’abril (dies 23, 24, 25, 26, 27 i 28) i d’abril (dies 6, 7, 13, 14, 20 i 21), de 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores, al Gra, de Granollers Aquest curs, impartit per Educa, Escola de Professions Educatives Socials i

Culturals, està adreçat a joves a partir de 18 anys i possibilita l’obtenció del Diploma d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil de la Generalitat. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de març i es poden realitzar personalment al Gra, equipament de Joventut (Pl. de l’Església, 8), per telèfon (93 842 66 84) o bé per internet (www.granollers.cat/ovac).

solidaritat

Lliurament de premis als millors dibuixos del concurs d’Oncovallès -> De la convocatòria Els petits voluntaris fan grans dibuixos Un total de 176 dibuixos van participar en el concurs Els petits voluntaris fan grans dibuixos, organitzat per la Fundació Oncovallès i la il·lustradora Elena Frauca. Aquests van ser els guanyadors: Primer premi. Georgina Comas, de 7 anys. Segon premi. Sammy Atantxa Pilca, de 8 anys. Tercer premi: Mohamed Valbili, de 10 anys. Premi a la més treballadora: Sunna Homs, de 3 anys. Premi al més creatiu: Martí Ribó, de 14 anys. Premi al més divertit: Ariadna Traveria, de 6 anys.

Inauguració d’Els Encants Aquest divendres, dia 1 de març, tindrà lloc la inauguració d’Els Encants de Granollers, situat al Local Encants, del carrer València, 33, de Granollers. També es presentaran els Tallers de reciclatge que s’hi organitzaran. Es tracta d’una botiga permanent que vendrà i organitzarà tallers de reciclatge d’objectes de segona mà els ingressos de la qual revertiran en projectes de la Fundació Oncovallès.

Lliurament de premis

ONCOVALLÈS


Veu com la publicitat en el Tot Granollers es llegeix? Per publicitat tel. 93 879 59 03

A LA FIRA DE LA SOLIDARITAT DE L'ESCOLA PIA DEL PROPPASSAT DISSABTE, L'ARTISTA "TUDI" I AMB LA COL·LABORACIÓ DELS VOLUNTARIS DE MANS UNIDES, VA CREAR AMB GLOBUS, UN LOGO DE L'ESCOLA PIA DE 3 METRES D'ALÇADA.


Actual La Roca del Vallès celebra la Setmana de la Dona

dia de la dona

-> Inclourà activitats esportives, tallers i concursos Amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març), diverses entitats del municipi de la Roca organitzen la Setmana de la Dona, amb diferents activitats en què la protagonista serà la dona. El primer dels actes serà aquest diumenge, dia 3 de març, amb la tercera Marxa BTT femenina, organitzada pel club La Torreta Bike. Aquesta és la programació de la Setmana de la Dona:

Diumenge, 3 de març · 10 h. 3a Marxa BTT femenina. Sortida del Parc de Valldoriolf - La Torreta. Més informació a: www.latorretabike. com · 16.15 h. Partit de basquet: mares / filles. Al Pavelló Esportiu la Roca centre.

Dilluns 5 de març 17 h. Taller de samarretes. A Can Tàpies. Cada dona cal que porti la seva samarreta de color lila.

19 h. Defensa personal de dona. A la Sala d’Exposicions del Centre Cultural la Torreta.

Divendres, 8 de març 14.30 h. Dinar dona. Al Restaurant Peix d’Or de la Torreta. Inscripcions fins al dimarts, 5 de març, a Can Tàpies, de 15.30 a 17 h.

Exposició de dibuixos Del 4 al 10 de març. Al Centre de la Gent Gran de la Roca (Can Torrents). Taller Com cuidar-nos la pell a partir dels 60 anys Dia 5 de març, a la Torreta, a Can Tàpies. Dia 8 de març, a la Roca, a Can Torrents. De 16 a 17 h, a càrrec de l’especialista en estètica Maria Egea.

Concurs de pastissos al mercat Dia 5 de març, a la Torreta, al c. València, al costat del mercat. Dia 8 de mar, a la Roca, a la plaça de l’Era. Hora: 11 h. Org. Centre de la Gent Gran de la Torreta i la Roca,

habitatge

Es lliuren les claus de 13 habitatges de protecció oficial de lloguer -> A Corró d’Avall i a Bellavista La Sala de Plens de l’Ajuntament de les Franqueses va acollir l’acte de signatura dels contractes i el lliurament de las claus de 13 dels 15 habitatges -hi ha hagut dues renúncies- de lloguer per a gent jove de protecció oficial ubicats a Corró d’Avall i Bellavista que es van sortejar el passat 6 de febrer. Recordem que els pisos estan situats al carrer Miquel Martí i Pol, de Corró d’Avall, i a la plaça Catalunya, de Bellavista. Els del carrer de Miquel Martí i Pol disposen d’una habitació i una superfície mitjana de 40 m2. El preu mensual del lloguer és de 182 euros, més despeses de comunitat i l’IBI. Els altres quatre pisos es troben a la plaça de Catalunya. Tots tenen també una habitació, una superfície d’entre 36 m2 i 45 m2, i una plaça d’aparcament vinculada. El preu de la renda oscil·la entre els 203,3 euros i els 228,6 euros mensuals, i cal afegir les despeses de comunitat i l’IBI. L’alcalde Francesc Colomé va informar de la possibilitat que els contractes, amb una durada de cinc anys, es puguin prorrogar, tenint en compte les actuals condicions econòmiques.

Redacció Edita: Director: Dir. Comercial: Dep. Redacció: Infografia: Distribució: Imprimeix: Dipòsit Legal:

El Tot Granollers s.l. Antonio Rodríguez Ernest Pedrola Maribel Margaix IGRAFIC El Tot Granollers IGRAFIC B-6.917-93

Foto portada:

20è Aniversari Tot Granollers

Oficines:

Roger de Flor, 71 2n pis ∙ Granollers Tel. 93 879 59 03 - 93 879 59 10 granollers@eltotgranollers.cat web: www.eltotgranollers.cat

Distribució gratuïta a: Granollers, Les Franqueses, Canovelles, La Garriga, La Roca, Sta. Agnès de M., Cardedeu, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Parets, Sta. Eulàlia R. La redaccio d’”EL TOT GRANOLLERS” no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en ell. No es permet la reproducció total o parcial dels continguts publicitaris i d’informació d’El Tot Granollers, en qualsevol sistema de reproducció, sense l’autorització per escrit.

Adjudicataris

AJ. LES FRANQUESES


Guia Cultural GRANOLLERS

INAUGURACIÓ Estruços, obra escultòrica d’Efraïm Rodríguez. Al Museu de Ciències Naturals. ·DIA 1, 19 h.

CINEMA en versió original. En la casa, de François Ozon. Al Centre Cultural de Granollers. ·DIA 1, 19 i 22 h.

MÚSICA Albert Pla i el seu espectacle manifestació. Al Teatre Auditori.

CICLE F i l o s o f i a a l ’ A t e n e u . C u r s d’antropologia filosòfica. A l’Ateneu. ·DIA 4, 19,30 h.

CONFERÈNCIA AGEVO. Els poetes de l’exili, a càrrec de Jordi Julià, poeta, professor de Literatura comparada a la UAB. A la Sala d’Actes del Museu de Granollers. ·DIA 5, 18.30 h.

L’HORA del conte. Contes de ratolins, amb Joan Boher. Per a infants a partir de 4 anys. A la Biblioteca Roca Umbert. ·DIA 6, 17,30 h.

·DIA 1, 21 h.

FESTIVAL de Jazz. Swing Night, vine a ballar!, amb Granollers Swing Five. Al Casino de Granollers. ·DIA 1, 22 h.

PRESENTACIÓ del nou disc de GG. A la Nau B1 de Roca Umbert. ·DIA 1, 23 h.

CALÇOTADA popular. Al Centre Cívic Can Bassa. ·DIA 2, 13 h.

CINEMA familiar. Happy Feet. A la Biblioteca Roca Umbert. ·DIA 2, 17.30 h.

POEMES amb Bruno Liébana. Al Restaurant Anònims. ·DIA 2, 18.30 h.

TEATRE Fa una mica de soroll. Amb la cia. La ruta 40. Thriller psicològic, al Teatre de Ponent. ·DIA 2, 21 h. / ·DIA 3, 18 h.

TEATRE Volem anar al Tibidabo. Amb la Cia. Bruixes Teatre. Al Centre Cultural de Granollers. ·DIA 2, 22 h.

MARATÓ de Country. A benefici del Xiprer. Al Casino de Granollers.

·DIA 3, 11 h.

ESPECTACLE Capas, amb la companyia de circ Eia. Al Teatre Auditori. ·DIA 3, 18 h.

TEMPORADA de música sacra. L’orgue rus, avui. Amb Anna Uchaikina, orgue. A l’Església de Sant Esteve, de Granollers. ·DIA 3, 18 h.

CONCERT de piano, amb Jordi Masó, amb motiu del 3r aniversari d’Amics de la Ciutat de Granollers. A la Sala Tarafa. ·DIA 3, 19 h.

·DIA 3, 18 h.

CARDEDEU CINEMA Una pistola en cada mano. Dir. Cesc Gay. Amb Ricardo Darín, Javier Cámara, Luis Tosar, Candela Peña. A l’Esbarjo Verdi. ·DIA 1, 22 h. /·DIA 2, 20 h i 23 h. / ·DIA 3, 19 h.

LES FRANQUESES

TEATRE Rien à dire, de la companyia Leandre. Gènere: Clown, a càrrec de Leandre Ribera i Lila Ribera. Al Centre Cultural.

TEATRE Festival dels Amateurs. Representació del musical: Nadal a Halloween, a càrrec de Filagarsa. Al Teatre-Auditori de Bellavista.

CONCERT 30è aniversari Escola de Música Lluís Cullell. Concert d’exalumnes, amb la direcció de Kathy Raymond. Al Centre Cultural.

·DIA 2, 21 h.

CAMINANT per Corró d’Amunt. Activitats de dues hores de durada que es duu a terme cada primer diumenge de mes. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions al 938710621 (Glòria Puig). Sortida de les Antigues Escoles de Corró d’Amunt. ·DIA 3, de 9 a 11 h.

HANDBOL Partit entre el cadet femení del Patronat Municipal d’Esports i la Selecció japonesa, al pavelló poliesportiu de Corró d’Avall. ·DIA 5, 21.30 h.

HANDBOL Partit entre el sènior masculí de l’AEH les Franqueses i la selecció d’handbol universitària de Japó, al pavelló poliesportiu de Corró d’Avall.

·DIA 2, 18 h.

·DIA 3, 19 h.

CONFERÈNCIA La història de la música en 21 flautes, a càrrec de Joan Izquierdo, professor de flauta del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Inscripcions prèvies a: auladeculturadecardedeu@gmail. com. Al Centre Cultural de Cardedeu. ·DIA 5, 20.30 h.

SEMINARI Creació d’empreses: l’emprenedor, idea empresarial, formes jurídiques, finançament, ajuts i subvencions i pla d’empresa. Informació i inscripcions: 93 844 43 02. Al CSETC (c. Josep Vilaseca, 23). ·DIA 6, de 10 a 12 h.

JORNADES de talent local “De Cardedeu al món”, amb Àlex Martínez, músic i compositor. A la Biblioteca. ·DIA 7, 19 h.

·DIA 5, 21.30 h.

·DIA 3, d’11 a 14 h.

MATINAL d’Scrabble i vermut, a l’Ateneu de Granollers.

ACTUACIÓ de l’Esbart Dansaire de Mollet: Som dansa, de Llevant a Ponent. A Can Palots.

LA GARRIGA

CANOVELLES INAUGURACIÓ de l’exposició Aquarel·les, de Mireia Riera. Al Centre Cultural fins al 22 de març. ·DIA 1, 20 h.

FESTIVAL Folklòric de la Casa de Andalucía. Al Teatre Auditori de Can Palots. ·DIA 2, 18 h.

CERTAMEN ocellaire. Al Pavelló de Ca la Tona. ·DIA 3, de 9 a 13 h.

FIRA de Garrigangues. A la plaça de l’Església. ·DIA 3, de les 10 a les 21 h.

STORY Time. Hora del conte en anglès. The amazing astronaut, a càrrec de Cambridge School. A la Biblioteca Núria Albó. ·DIA 6, 18 h.

ENGLISH at the library. Converses en anglès amb Cambridge School. A la Biblioteca Núria Albó. ·DIA 7, 19.30 h.


Esport El Fraikin Granollers, sisè, juga el dissabte a la pista del Cuenca handbol

-> Els vallesans són sisens, després de la victòria amb el Villa de Aranda - 21) i en la classificació ocupa la setena posició, amb 19 punts i un balanç de 8 partits guanyats, 3 d’empatats i 8 de perduts.

Visita de l’Atlético de Madrid, al Palau

Grundsten

X. SOLANAS/BM GRANOLLERS

El Fraikin Granollers continua amb pas ferm la seva trajectòria a la lliga Asobal i el passat diumenge va signar una important victòria davant el Villa de Aranda (27 - 22). Després d’aquest resultat, el conjunt de Toni Garcia puja un lloc en la classificació respecte de la passada i ocupa actualment la sisena plaça, amb 21 punts i un còmput de 9 victòries, 3 empats i 7 derrotes. El proper rival de la formació vallesana serà aquest dissabte, dia 2 de març, a les 19.15 h, al Pavelló El Sargal, de Cuenca. El rival, el Caja Encantada que entrena Zupo Equisoain, va caure la passada jornada amb el Huesca (28

En la Copa del Rei, l’Atlético de Madrid va visitar el dimecres d’aquesta setmana el Palau per jugar el partit d’anada dels quarts de final. En el moment del tancament de l’edició, aquest matx encara no s’havia disputat. La tornada se celebrarà el dia 27 de març.

Victòria a casa El Fraikin Granollers i el Villa de Aranda van protagonitzar, el passat diumenge, un duel igualat, al Palau. Els locals van protagonitzar un atac consistent, amb Malasinskas, autor de 8 gols, al capdavant. També va estar especialment resolotiu Grundsten, que va materialitzar 5 llançaments. A més a més, un altre cop, Gonzalo Pérez de Vargas va estar incommensurable sota els tres pals.

apunt sincronitzada TRES MEDALLES DE PLATA I UN BRONZE PER AL CN GRANOLLERS El Club Natació Granollers va aconseguir tres medalles de plata i una de bronze en el Campionat de Catalunya de Rutines Combinades de sincronitzada que va tenir lloc el passat dissabte a les instal·lacions del club vallesà. En infantil, les granollerines van fer una plata i un bronze. El club campió va ser el Kallipolis. En aleví, el Kallipolis va tornar a ser campió i el CN Granollers es va fer amb la plata. El tercer lloc va ser per al Mataró. Finalment, les júnior van fer plata, a molt poca distància de les campiones del Kalliopolis. La tercera posició la va ocupar el CN Calella.

handbol

Lliga Asobal Jornada 19 Valladolid 32 - Guadalajara 28 La Rioja 27 - Anaitasuna 27 At. Madrid 29 - Palma del Río 25 Ademar 35 - Octavio 25 FC Barcelona 33 - Puerto Sagunto 17 Aragón 33 - Cangas 28 Fraikin Granollers 27 - V. Aranda 22 Huesca 28 - C. Encantada 21

Classificació pg pe 1- FC Barcelona 19 0 2- At. Madrid 16 1 3- Ademar 13 1 4- La Rioja 12 2 5- Aragón 11 1 6- Granollers 9 3 7- Ciudad Encantada 8 3 8- BM Huesca 7 4 9- Anaitasuna 6 4 10- Villa de Aranda 6 3 11- Sagunto 6 2 12- Guadalajara 6 1 13- Cangas 6 0 14- Octavio 4 3 15- Valladolid 5 1 16- Palma del Río 3 1

pp 0 2 5 5 7 7 8 8 9 10 11 12 13 12 13 15

Jornada 20 Anaitasuna - Guadalajara Palma del Rio - La Rioja Octavio - At. Madrid Puerto Sagunto - Ademar Cangas - FC Barcelona V. Aranda - Aragón C. Encantada - Fraikin Granollers Huesca - Valladolid

pts 38 33 27 26 23 21 19 18 16 15 14 13 12 11 11 7


Esport El Granollers rep l’Horta el dia del Centenari futbol

-> Previ al partit, es faran un seguit d’actes institucionals represa i van empatar un matx (Edu Cosme, m’55) que fins i tot van tenir opcions de guanyar en diverses ocasions.

Centenari

Partit amb el St. Quirze

JORDI MOLÀ

L’Esport Club Granollers va empatar davant el Sant Quirze el partit corresponent a la 21a jornada de competició. La formació de Dani Rizaldos continua en zona complicada, concretament en la quinzena plaça, amb 23 punts i un còmput de 6 victòries, 5 empats i 9 derrotes. Aquesta setmana, el rival dels granollerins serà l’Horta i el matx tindrà lloc aquest diumenge, dia 3 de març, al camp del carrer Girona, a partir de les 12 h del migdia. L’Horta és un conjunt que es troba en la tercera posició de la classificació i que en aquesta lliga ha seguit una línia ascendent. La formació, que la passada setmana va caure a casa amb el San Cristóbal (0-1) compta amb un total de 34 punts, que són fruit d’un balanç de 10 victòries, 4 empats i 7 derrotes. En el partit corresponent a la primera volta, la victòria va ser per als granollerins, per 0 gols a 1. La classificació segueix liderada amb diferència pel Cerdanyola, que compta amb 47 punts (14 victòries, 5 empats i 2 derrotes). La segona plaça, amb els mateixos punts que l’Horta, és per al Farners, que té un balanç de 9 victòries, 7 empats i 5 derrotes. Després d’una primera part dominada pels locals, amb gol de Chipi (m’14), els granollerins van reaccionar a la

Aquest diumenge, l’Esport Club Granollers celebra el Centenari de l’entitat. Els actes començaran a les 11 h del matí amb els parlaments d’autoritats al remodelat casal de l’Esport. Tot seguit, es descobrirà una placa commemorativa al terreny de joc i s’inaugurarà el mural del Centenari. D’entre les autoritats que han confirmat la presència, hi ha la d’Andreu Subies, president de la Federació Catalana de Futbol; Xavier Moreno, president del Comitè Tècnic d’Àrbitres; Gerard Figueras, director del Consell Català de l’Esport; Josep Mayoral, alcalde de Granollers; Pere García, regidor d’esports de Granollers; José Antonio Aguilar, president de la comissió del Centenari de l’Esport Club Granollers, i Xavier Abolafio, president de l’Esport Club Granollers, a més de membres de la junta directiva del club vallesà i expresidents.

Adama Sissoko, baixa L’Esport Club Granollers i el jugador del primer equip Adama Sissoko han arribat a un acord perquè el davanter deixi de formar part del club granollerí. Sissoko, però, es manté com a tècnic del Benjamí B del Granollers.

apunt FUTBOL AMERICÀ Dia 3, a les 12 h. Semifinal de la lliga catalana júnior: Pioners (L’Hospitalet) - Eagles (Vilafranca). A l’estadi de les Pistes d’Atletisme, de Granollers.

futbol

Primera Catalana Grup 1 Jornada 21 Farners 1 - Ripollet 1 Lloret 2 - Guíxols 1 la Jonquera 5 - Mollet 1 Masnou 2 - Sant Cugat 1 Cerdanyola 2 - Gramanet 1 Vilassar 2 - Avià 1 Horta 0 - San Cristóbal 1 Sant Quirze 1 - Granollers 1 Montcada 1 - Peralada 1

Classificació pg pe pp pts 1- Cerdanyola 14 5 2 47 2- Farners 9 7 5 34 3- Horta 10 4 7 34 * 4- La Jonquera 10 2 8 32 5- Avià 8 7 6 31 6- Montcada 7 10 4 31 7- Masnou 8 6 7 30 *8- Peralada 7 8 5 29 9- Vilassar 7 7 7 28 10- Guíxols 7 5 9 26 11- San Cristóbal 6 8 7 26 12- Sant Cugat 5 10 6 25 13- Lloret 6 6 9 24 14- Mollet 7 3 11 24 *15- Granollers 6 5 9 23 16- Sant Quirze 6 5 10 23 17- Gramanet Milan 6 4 11 22 *18- Ripollet 4 6 10 18 (*) Un partit menys

Jornada 22 Guíxols - Ripollet Mollet - Lloret Sant Cugat - La Jonquera Gramanet - Masnou Avià - Cerdanyola San Cristóbal - Vilassar Granollers - Horta Peralada - Sant Quirze Montcada - Farners


Esport El CB Granollers i el Lluïsos, propers rivals, aquest dissabte bàsquet

-> A la pista del carrer Girona, de Granollers

bàsquet

LLIGA EBA Grup C Jornada 20

El CB Granollers rep aquest dissabte, al pavelló del carrer Girona, la visita del Lluïsos de Gràcia, a partir de les 18 h, com és habitual. La formació vallesana, que la passada setmana va caure amb el Santfeliuenc (89 - 69), ocupa la desena posició de la taula classificatòria del grup C de la Lliga EBA, amb un balanç de 9 victòries i 11 derrotes i amb 30 punts. De la seva banda, el Lluïsos és el cuer de la categoria, amb 23 punts i un còmput de 3 partits guanyats i 17 de perduts. A l’últim partit, el Lluïsos de Gràcia va perdre amb el Sant Nicolau per 61 punts a 75.

Segona part per als locals El Santfeliuenc va capgirar un marcador que a la primera part era dominat pel Granollers: 33 a 38. A la represa, els locals van sortir forts i van ser clarament superiors en els dos quarts, amb un resultat final de 20 punts de diferència: 89 a 69. Van jugar per part del CB Granollers: Santi Serratacó (5 punts), Julià Garrote (20), Jaume Solé (12), Marc Vila (7), Franc Garcia, David Martínez, Pau Margui (5), Raul Castaño (13), Álvaro Alarcón (5), Eduard Montiel (2). Pel qe fa al Santfeliuenc van destacar els 21 punts de Roger Guàrdia i els 19 de Marc Ivan Mañés.

Aquest diumenge, la Marxa BTT femenina, organitzada per la Torreta Bike btt

-> Amb tres recorreguts diferents: 9, 16 i 31 quilòmetres La Torreta Bike proposa tres circuits, amb diferents nivells d’exigència. Dos d’ells són considerats fàcils, amb dues distàncies de 9 i de 16 quilòmetres i un de dificultat moderada amb 31 quilòmetres per completar.

Edició de l’any passat

LA TORRETA BIKE

Amb motiu del Dia de la Dona, aquest diumenge, dia 3 de març, tindrà lloc la tercera Marxa BTT femenina, amb sortida a les 10 h del matí des del Parc de Valldoriolf (Tirolina), de la Torreta.

Es poden realitzar inscripcions el mateix dia de la cursa, a a carpa que hi haurà instal·ñada a partir de les 8.45 h, al punt de sortida. El preu de la inscripció és de 12 euros. i les 300 primeresinscrites tindran un obsequi. Prèviament a la marxa, l’organització ofereix un esmorzar a totes les participant, a les 9 h, a l’Hotel Iris. Durant la prova també hi haurà un avituallament

Sant Josep 66 - Tarragona 84 CB L’Hospitalet 84 - Sant Nicolau 61 Lluïsos 61 - Sant Nicolau 75 Santfeliuenc 89 - CB Granollers 69 Bàsquet Pla 78 - València 63 Mollet 54 - Cornellà 69 Sabadell E. Pia 87 - Collblanc 93 El Olivar 79 - Mallorca 75

Classificació

pg pp pts 1- CB Tarragona 16 4 36 2- Sant Nicolau 14 6 34 3- Bàsquet Pla 14 6 34 4- CB l’Hospitalet 13 7 33 5- CB Santfeliuenc 12 8 32 6- El Olivar 11 9 31 7- Sabadell Natació - E. Pia 11 9 31 8- Collblanc 11 8 30 9- CB Sant Josep 10 10 30 10- CB Granollers 9 11 29 11- CB Cornellà 9 11 29 12- Mollet 9 11 29 13- Stadium Casablanca 6 14 26 14- Bàsquet Mallorca 6 13 25 15- València Basket 5 15 25 16- Lluïsos Gràcia 3 17 23

Jornada 21 Tarragona - El Olivar Mallorca - Sabadell E. Pia Collblanc - Mollet Cornellà - Bàsquet Pla València - Santfeliuenc CB Granollers - Lluïsos Gràcia Sant Nicolau - L’Hospitalet Casablanca - Sant Josep

i es finalitzarà amb una botifarrada. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web: www.latorretabike.blogspot.com o bé trucar als telèfons: 619196829 o 630112942.


Borsa de Treball TRABAJAR DESDE CASA www.TrabajarYa.com

Tel. 93-100-01-10 TU NEGOCIO EN CASA. Ingresos extras. Tel. 93.100.07.09

CENTRE EDUCATIU SITUAT A GRANOLLERS PRECISA

PROFESSOR DE FILOLOGIA CATALANA

www.trabajaencasa.biz

Preferiblement amb el C.A.P.

SENYORA DEL VALLÈS S’OFEREIX PER FER FEINES. Responsable, amb referències i vehicle propi. Tel. 605.022.724

enviar currículum a plaça de les Hortes, 5 - Granollers, fgarcia@centreaula.com o per fax: 93 860 12 31 Tel. 93 860 12 30

BUSCO REPARTIDOR DE PIZZAS CON CARNE DE MOTO. URGENTE. Tel. 677.788.851

BUSCO TRABAJO COMO COCINERA O LIMPIEZA, tengo experiencia y buenas referencias. Tel. 634.801.246 (Digna)

CLÀUDIA PUIGAGUT ROMA,

EDUCADORA INFANTIL, s’ofereix per fer de Cangur de matins, nits i caps de setmana.

CON REFERENCIAS Y EXPERIENCIA,

señora responsable se ofrece para tareas domésticas, cuidado de ancianos, acompañamiento de niños a la escuela, canguro de tardes, etc ... Zona Granollers.

Tel. 649 716 800

L’ESCOLA DE VELA DEL CLUB DE VELA MATARÓ

Tel. 647.444.997

NECESSITA MONITORS DE VELA POSSIBILITAT DE FEINA TOT L’ANY.

COMPAÑIA DE SEGUROS

NECESITA

AGENTES COMERCIALES, edad entre 30 y 45 años. Formación a cargo de la empresa, interesantes retribuciones económicas. Interesados llamar al

671.405.019 preguntar por Montse.

MULTINACIONAL CATALANA BUSCA 17 PERSONAS PARA CUBRIR VACANTES. Interesados llamar al

630.59.33.41 Sra. Gonzalez

BONES CONDICIONS I AMBIENT DE TREBALL.

TEL. 678.967.874 937.901.775 escola@clubvelamataro.com

SE OFRECE CHICA. Manipulación, fábricas, apresto. Experiencia. 675.668.026

Busques feina? Busques treballadors? Informa-te’n a: www.artcatalunya.es Artcatalunya és un servei gratuït per a empreses i treballadors.


ri

rsa e v i n A

Vint anys d’El Tot Granollers i Vallès Oriental Al Tot Granollers i Vallès Oriental celebrem aquesta setmana el 20è aniversari. Un total de 955 edicions són les que hem elaborat al llarg d’aquests vint anys. Si mirem cap enrere, des de l’any 1993, moltes experiències, anècdotes i pàgines escrites formen part de la nostra memòria... Però ara, més que mai, és el moment de mirar endavant i afrontar amb il·lusió i amb esforç els nous reptes que es plantegen. Anunciants, lectors, col·laboradors, companys i amics d’El Tot Granollers i Vallès Oriental, moltes gràcies per la confiança mostrada al llarg d’aquests vint anys. Esperem que per molts anys més puguem continuar tenint el privilegi de comptar amb el vostre suport. L’equip d’El Tot Granollers i Vallès Oriental

El concurs Troba en Toti i aconsegueix entrades per anar al Teatre de Ponent En Toti és molt entremaliat i pot estar amagat en qualsevol lloc de la revista. Busca’l i quan el trobis posa’t en contacte amb nosaltres. Com participar-hi: Per telèfon: 93 879 59 10 / 03 Per correu electrònic: redaccio@eltotgranollers.cat Personalment, a les nostres oficines: c. Roger de Flor, 71 - 2n pis - Granollers. Sobretot indica’ns: El número de revista. On has vist en Toti! Les teves dades: nom i telèfon de contacte. Nota- S’acceptaran participants fins al dimarts al migdia

Han resultat premiats per anar al Teatre de Ponent aquest dissabte, dia 2 de març, per veure l’obra Fa una mica de soroll:

Núria Martí, Míriam Martínez, Sílvia Ruiz i Sonia Martín Poden passar, amb el DNI, per les nostres oficines, a recollir les entrades!

Cia. La ruta 40

TEATRE DE PONENT c/Ponent, 60 Granollers 93 849 83 64 93 849 81 67 (oficina) www.teatredeponent.com

Fa una mica de soroll La presència d’una dona fa trontollar la relació de dos germans que ho comparteixen tot. Les escenes estan tenyides de tensió i misteri, amb dos germans que parlen molt poc i una noia que no para de parlar. Direcció: Albert Prat Intèrprets: Sergi Torrecilla, Alberto Díaz i Magda Puig.

Dissabte, 2 de març, 21 h Diumenge, 3 de març, 18 h

PREU: 15 euros - 2 euros de descompte TOT GRANOLLERS presentant aquest val


500

FIAT

Característiques

amb sistema Start&Stop (180 km/h, 3,7 litres de combustible en circuit mixt)

Es va començar a comercialitzar el 2007 i ha estat objecte des d’aleshores de diverses modificacions. La darrera novetat del model és l’aparició de la versió Sport, aquest any 2013. D’aquest model també existeix la variant descaotable i d’altres d’esportives. Poc té a veure amb el Fiat 500L. Aquest últim molt més ampli que el model objecte del present reportatge. El Fiat 500 és un vehicle utilitari, pràctic, esportiu que dóna gran importància al disseny, caracteritzat pel un cert toc ‘retro’, que és especialment visible en el frontal i especialment amb els grups òptics arrodonits i encerclats en cromat. Però darrere d’aquest cert

En tots els casos, es tracta de motors amb consums molt ajustats i bones prestacions. Seguretat

aire ‘retro’ hi ha un vehicle on la tecnologia és una de les prioritats i això es palpa només d’entrar a l’habitacle. D’exterior compacte i amb tres portes, el Fiat 500 aprofita al màxim l’espai interior per construir un habitacle confortable, ampli, detallista i acollidor. A més a més, el vehicle és altament personalitzable, amb moltes opcions d’equipament, detalls a l’interior, models d’entapissat i colors exteriors.

Motor Un total de cinc motoritzacions configuren la gamma del Fiat 500. En benzina les opcions són l’1.2 de 69 cavalls (160 km/h, 5 litres de consum mixt), l’1.2 GLP també de 69 cavalls (160 km/h, 6 litres de consum mixt), el 0.9 TwinAir de 85 cavalls (173 km/h, 4 litres de consum mixt) i l’1.4 16v de 100 cavalls (182 km/h i consum mixt de 5,8 litres). La variant dièsel és l’1.3 Multijet 16v i 95 cavalls,

En seguretat, totes les opcions tenen en comú el sistema ABS +EBS, el coixi de seguretat del conductor i del passatger amb sistema Dual stage, els coixins de seguretat laterals, de cortina i de genolls. L’estructura destaca en la part davantera pel sistema de deformabilitat programada; mentre que la carrosseria compta amb elements d’acer d’alta reistència. També cal parlar del sistema contra incendis, de l’indicador peer canvi de carril i de l’accionament dels llums d’emergència davant d’una aturada sobtada.


de Tot… cuina JOAN VILLARÓ Director y Profesor de la Escuela de Hosteleria Artes y Oficios (Granollers)

93 879 34 02

Tel. www.joanvillaro.e.telefonica.net

JOAN VILLARÓ ÉS COL.LABORADOR DE: • Col·laborador a Mataró Ràdio • Ràdio Estel • EL TOT GRANOLLERS • Col·laborador al diari El Ripollès • La important revista a nivell nacional Comer cada dia • Creador de receptes i assessor de "PRONOKAL" • Assessor d'Hosteli Internacional • La important marca Royal (Nabisco) • Assessor de Producciones Ibéricas de la Comunicación • Revista americana The Cook • Creador de receptes originals de grans empreses. • Revista Comer Bien • Setmanari Catalunya Cristiana • Revista Menjars del Món

Mastegar xiclet, sí, però no en qualsevol lloc El vell despertador seguia tocant i tocant, el tenia com un veritable record. La meva àvia de Vilaseca de Torelló me l’havia donat mesos abans de morir. El so estrident poodia despertar fins i tot un elefant profundament adormit. Aquest dia, degut a les forts vibracions sonores, va anar lliscant a poc a poc d’un extrem a l’altre de la tauleta de nit fins a acabar inevitablement en el terra. Mig adormit, el vaig agafar i vaig apropar la meva oïda dreta per veure si el seu “tic tac” diari encara estava latent, però no va resistir la forta caiguda. I això que ja m’havia acostumat als batecs del seu cor de metall. Era dimarts i havia quedat amb la Marta, una amiga, per anar a dinar a un restaurant situat en un poble proper de la mateixa Costa Brava que ens havia recomanat el nostre company de fatigues Raul, el tercer cuiner. Com que era el nostre dia lliure, volíem passar-ho bé. Em vaig afaitar, em vaig dutxar i vaig baixar de dos en dos, com si fos un galgo, els esglaons de la casa que l’amo del restaurant on jo treballava pagava religiosament mes a mes, ja que aquest va ser el tracte que vaig fer amb ell abans de prestar els meus serveis com a cuiner. A l’altre costat del carrer, m’esperava la Marta, amb el seu habitual somriure que deixava al descobert unes dents blanques perfectes. Al cap de deu minuts de cotxe, ens trobàvem asseguts en una taula del petit bar restaurant. Això sí, el confit de fabricació industrial elaborat a base de ‘gomorresina’, a la qual s’hi incorporen xarops i aromes de fruites o herbes i el qual és popular en tot el món,

però especialment als Estats Units, el mastegava la jove cambrera, no sent ni el moment ni el lloc per a gaudir-ne. Avui dia també he vist com en alguns bars o restaurants se segueix amb aquesta mala pràctica de mastegar xiclet davant del client no queda gens bé. No en tots els restaurants, és clar. I avui....

PASTÍS DE FORMATGE Primer, durant vint minuts, deixeu macerar amb una mica de rom, 70 grams de panses de Corint (petites). Ara, en un bol, bateu amb les baretes (no cutxilles), 400 grams de formatge tipus Philadelphia, juntament amb 1 pot petit de llet condensada. Hi afegirem també una culleradeta i mitja de llevat en pols, la ratlladura de la pell d’una llimona i 4 cullerades de melmelada de maduixes. Hi incorporarem les panses remullades i ben escorregudes i 5 rovells d’ou. Després de ben mesclat tot, tan sols ens faltarà afegir-hi les clares ja muntades, que afegirem amb moviments embolcallants al conjunt. Unteu el motlle amb margarina i amb el forn preescalfat a 180 graus, coeu uns trenta-cinc minuts. Comproveu si està quallada punxant-la amb el mànec d’una culleradeta de cafè. Entreu a: www.youtube.es i teclegeu.... JOAN VILLARÓ Dedicat a: Santi Pous.

aliments L’aranja, una excel·lent font de vitamina C color groc i les que tenen una polpa de color rosat a vermellós.

L’aranja és una fruita que es produeix principalment als Estats Units i a Espanya és a les comunitats valenciana i murciana on hi ha més plantacions. És especialment dels mesos d’octubre fins al març que aquesta fruita es troba en el millor esplendor gustatiu. L’aranja pertany a la família dels cítrics, es caracteritza pel peculiar gust entre àcid i amargant i se sol consumir en forma de sucs.

En tots els casos, aquesta fruita destaca per l’alt contingut en aigua i el baix poder calòric. Esa calcula que, aproximadament, una peça d’uns 100 grams, aportaria unes 27 calories. El contingut en vitamina C és el tret definidor d’aquesta fruita, que també inclou d’entre els seus components àcid fòlic. Tornant a la vitamina C, la quantitat que hi trobem per 100 grams és d’uns 40 mg, una xifra que vindria a complir les nostres necessitats diàries d’aquesta vitamina. Recordem que la vitamina C intervé en la formació de col·lagen, dels ossos i les dents i dels glòbuls vermells.

Hi ha dues grans varietats d’aranges. D’una banda, les que tenen la polpa de

El betacarotè o provitamina A és especialment present en les varietats de polpa

vermellosa o rosada i, juntament amb la vitamina C, té un important efecte antioxidant de bloquejament dels anomenats radicals lliures, responsables de l’envelliment cel·lular. L’àcid fòlic és un altre dels elements que trobem en l’aranja. Aquesta vitamina és usualment receptada a les gestants en els primers mesos d’embaràs i intervé en la producció de glòbuls blancs i vermells, en la síntesi de material genètic, a la vegada que reforça el sistema immunològic. Els minerals també hi són presents, especialment el potassi que juntament amb l’alt contingut en aigua confereixen a l’aranja un alt poder diürètic, per la qual cosa pot ser un aliment també indicat per a persones que pateixen d’hipertensió arterial o retenció de líquids.


de Tot… cuida’t La fibromialgia (VI) El significado fundamental de la fibromialgia como conflicto vivencial se podría resumir en “la enfermedad de las fibras familiares” término que acuño una paciente que superó dicha dolencia; se puede observar que el mismo nombre de la enfermedad ya nos da pistas sobre su conflicto (ver artículo anterior). Simbólicamente la familia está unida por las fibras, pero existe una tensión que por una parte tira de nosotros hacia la familia o algún miembro de esta, pero a la vez queremos huir porque nos

hace sufrir, no somos capaces de decir lo que sentimos, aquello que nos duele y nos sometemos. Nuestras fibras musculares se debaten entre una doble obligación: fidelidad al clan y nuestra propia fidelidad hacia nosotros mismos. Estas son dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas apareciendo el dolor en nuestras fibras musculares.Así que la proporción del dolor físico va a acercarse a la proporción del dolor psíquico. Si queremos sanar esta dolencia es básico entender este doble

conflicto informativo de dos direcciones opuestas, sanar primero una y después la otra no se puede hacer todo a la vez. En cada caso se debe encontrar la historia particular y ver que emociones han quedado bloqueadas e integrarlas de nuevo.

Interesados en practicar Tai Chi Chuen y Qi Qong tradicional contactar con: Carles Murcia Medicina Tradicional Xinesa. Homeopatia. Tècniques de Recuperació Funcional C/Verge de Núria, num. 16 - 3r 3a. Tel.: 93 870.02.31 / 619992561

bellesa Dormir bé, la millor cura de bellesa (III) ment la millor píndola per dormir. Té una bona acció sedant sobre el sistema nerviós, pel que és molt apte per ajudar a agafar la son. Pel que fa a les infusions, és aconsellable prendre una camamilla o una tassa de melissa tèbia, també es pot fer una infusió a base de pell de poma endolcida amb una mica de mel. És bo beure quan la digestió està gairebé acabada o una mica abans d’anar a dormir. El vi, la cervesa i totes les begudes alcohòliques contenen alcohol etílic, tot i que en quantitats diverses. L’acció de l’alcohol varia en funció de la dosi ingerida i de l’hàbit de qui consumeix begudes alcohòliques. Una petita dosi com la que conté un got de vi, feblement alcohòlic, té una acció que afavoreix la son, com també un got de cervesa per la presència de llúpol d’entre els components. Un bon got de llet calenta és segura-

D’altra banda, la sal de cuina en altes dosis excita l’escorça cerebral i presa en excés dificulta la son. També els aliments fregits i rics en greix haurien de ser eliminats perquè alenteixen la digestió el que fa més difícil el repòs nocturn.

Suggeriments per dormir millor - Dorm el precís per sentir-te en forma durant el dia. Les hores de son necessàries varien molt d’un individu

a un altre. - Aixecar-se al matí sempre a la mateixa hora reforça els cicles biològics i ajuda a adormir-se a l’hora correcta. - L’exercici físic realitzat amb regularitat afavoreix una son profunda. Al contrari, un esforç físic puntual empitjora la qualitat de la son. - El soroll molesta la son fins i tot quan la persona no és desperta. - Una temperatura ambiental superior a 24 graus no ajudarà a descansar. - La gana impedeix dormir, però igualment ho impedeix un tip de menjar. - El cafè a partir de la mitja tarda és enemic de la son. - L’alcohol pel seu efecte lleugerament hipnòtic farà agafar la son amb facilitat però el somni no serà tranquil ni reparador. - Fumar molt no ajuda a dormir. - Si fas la migdiada o fas alguna becaina durant el dia tindràs menys son en arribar la nit. Per Belleza Activa / ACPG - Redacció


Albania Alemania Andorra Angola Ant. Barbuda Argelia Argentina Australia Austria Bahamas

Barbados Belgica Belize Benin Bielorusia Bolivia Bosnia Botswana Brasil

Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Camerun Canada Chad

Chequia Chile Chipre Colombia Comoros Congo Costa Rica Croacia Cuba

Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Eritrea Eslovaquia Eslovenia España

Est. Unidos Estonia Etiopia Finlandia Fiyi Francia Francia Gabon Gambia

Viatgem Superfície 185 km2. Situació Pisa és un municipi de la part occidental de la Toscana (Itàlia). Població Al voltant dels 90 mil habitants.

Ghana Granada Grecia Groenlandia Guatemala Guinea Guyana Haití Holanda

Clima La ciutat de Pisa es caracteritza els estius assolellats i calorosos, amb mitjanes de 40 graus, i pels hiverns freds. Gastronomia El vi, l’oli d’oliva, la trufa i les cireres formen part dels productes típics de Pisa i de la província de la Toscana. A

Situat a la província italiana de la Toscana, la ciutat de Pisa ens regala molts atractius. Sense dubte, un dels monuments més fotografiats de la ciutat és la torre inclinada, que forma part del conjunt del Camp dels Miracles, Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Aquest conjunt està format per les estructures blanques del Duomo i del Baptisteri, les dues d’estil romànic-pisà; la del cementiri i la del Campanar, tamé coneguda com a tore inclinada. Aquesta inclinació és causada per l’enfonsament del terreny. Aquest fet anecdòtic ha

Honduras Hungria Irlanda Islandia Italia Jamaica Kenia Kiribati Lesotho

Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Madagascar Malawi Mali

Malta Marruecos Mauricio Mauritania Mexico Moldavia Monaco Mozambique N. Zelanda

banda de la pasta i la pizza, a Pisa és popular la sopa de faves blanques, i la sopa de cloïsses. El fetge, les anguiles i el bacallà també són menges pròpies. El dolç típic és el pastís amb bischeri, amb pinyons i xocolata.

Namibia Nauru Nicaragua Niger Nigeria Noruega Panama Papua N. Guinea

Paraguay Peru Polonia Portugal

tan sols un quilòmetre de l’aeroport Galieu Galiei. Un servei d’autobús connecta cada 10 minuts els dos punts.

Aigües termals Pisa i el seu entorn és un lloc on abunden els balnearis i centres de bellesa relacionats Com arribar-hi amb l’aigua, per la propietats La ciutat està separada per curatives de l’aigua.

traspassat l’anècdota i, actualment, aquesta torre és el símbol de la ciutat. El que no és molt conegut és que a Pisa no hi ha tan sols una torre inclinada, n’hi ha dues més: el campanar de l’església de San Nicola i el de San Michele Scalzi. El riu Arno, al seu pas per Pisa, dibuixa el pefil de la ciutat, amb un passeig que transcorre per la seva vora, amb pintoresques façanes que atorguen una imatge acollidora al conjunt. Els anomenats lungarnos és el nom que prenen els carrers que es troben al pas del riu Arno, molts són edificis majestuosos i palauets. A la zona

nord, hi ha la Torre de Guelph, el Ponte della Fortezza, la Piazza Garibaldi o el Palazzo Agostini. Al sud, destaquem l’església de San Paolo, l’església del Sant Sepulcre, la Piazza XX Settembre o el Giardino Scotto, un espai per a tota la família. En el casc històric de Pisa trobem notables edificis i esglésies renaixentistes. Una global panoràmica és la que s’obtédesdela plaça dei Cavalieri, des d’on podem admirar el Palau dels Cavallers, que data del segle XVI D’altres monuments per visitar a Pisa són el Museu Nacional de Sant Mateu o l’església de Santa Maria della Spina cosiderada una joia del gòtic pisà. Un dels ciutatans il·lustres de Pisa va ser Galileu Galilei. L’aeroport, que pren el nom d’aquest físic, matemàtic i filòsof, és el més important de la Toscana. Pisa és també una ciutat universitària, amb tres dels centres més prestigiosos del país. Pisa, una ciutat per passejar i també per gaudir de la seva gastronomia.


de Tot… el pedagog

la novel·la

Hàbils però incompetents (i II) Els adolescents fan un ús superficial de les noves tecnologies Acabava el darrer article amb les paraules de Roger Martínez (professor de la UOC) “els pares i els professors no es poden desentendre dels mitjans digitals, sinó que s’han d’implicar i fer que els nois s’hi fixin, que tinguin amor i interès per aprendre i per treure profit a les noves eines que tenen al seu abast”. La psicòloga social i experta en innovació i tecnologia Dolors Reig remarca també la importància de l’educació: “Els menors són poc competents utilitzant les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en àmbits d’aprenentatge perquè no les han treballat prou a l’escola. El concepte de nadiu digital s’ha posat en dubte sovint en aquest sentit; si no se’ls forma en un ús de les TIC més vinculat a l’aprenentatge, els nois no aprendran a fer-ho sols. Els investigadors de Conincom vinculen aquesta percepció dels pares a la seva falta de familiarització amb les TIC. Un estudi recent de l’Institut Nacional d’Indústria (INI) revela que el 16% dels adults d’entre 35 i 44 anys mai no utilitza l’ordinador ni tampoc navega per internet, mentre que un altre 21% es considera un “usuari bàsic”. El percentatge dels que no disposen d’ordinador i no són internautes s’eleva fins el 28,5% entre aquells que tenen entre 45 i 54 anys als quals cal sumar un altre 23,5% d’usuaris bàsics. En

paral·lel, convé recordar que les llars amb fills escolaritzats solen ser les més ben equipades tecnològicament. A més la fractura que separa els adults (immigrants digitals) dels nens i joves (nadius digitals) no s’escurça, segons la investigació d’Austica. Un punt clau es troba en el dominat factor R, és a dir, la importància de la tecnologia com a instrument de relació per els més joves. L’estudi està fet per Conincom, una xarxa multidisciplinària formada per investigadors de la Universitat Ramon Llull, la UOC, la Universitat de Zaragoza, de Sevilla i la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Han establert 30 grups de discussió a 5 ciutats amb estudiants d’ESO i Batxillerat i amb adults. Constaten que mentre els adults fem un ús de les TIC més centrat en el consum i condicionat per les necessitats professionals i personals, per als adolescents és vital pel que fa a les seves relacions. Una altra conclusió és que els adolescents no entenen la divisió que els immigrants digitals fan entre la vida real i la virtual; per ells no existeix una vida presencial i una altra digital perquè perceben el ciberespai com una continuació de la realitat de la vida quotidiana. (Adaptació de l’article de la secció “Tendències” de la La Vanguàrdia (4 gener 2013) escrit per Alicia Rodríguez de Paz.) Joan Castellsaguer i Piquer

LA CITA (IX) Amb el pas de les setmanes, però, es va anar adonant que la majoria d’aquells primers contactes no anaven enlloc, bé perquè arribava un moment que les dones contactades no li contestaven més -sempre li quedava el dubte de què havia dit o fet malament perquè es trenqués aquell fil de connexió-, o bé perquè era ell mateix qui renunciava a contestar o ho feia amb un “adéu, un altre cop serà” quan s’adonava que la seva interlocutora no li interessava gaire o la possibilitat d’un contacte real ratllava l’impossible, fos per horaris, llunyania geogràfica, etc. Poc a poc, amb el pas de les setmanes, aquell entusiasme inicial es va anar apaivagant, ja que per una cosa o l’altra no hi havia manera de trobar alguna dona que li agradés, que estigués d’entrada ben disposada a anar per feina i amb qui, a més, hi quadrés tot a nivell de temps i d’espai. Per exemple, en Ferran va estar intercanviant missatges amb un parell de dones casades més o menys de la seva edat i ambdues també amb fills. Amb totes dues va anar passant dels primers missatges de mutu coneixement i intercanvi de fotos a d’altres cada cop amb un to més picant, senyal que amb aquelles hi anava per bon camí per assolir el seu objectiu final, que no era altra que el sexe amb seguretat i discreció totals, més enllà, és clar, d’establir una bonica amistat. Fins i tot, tal com anaven evolucionant aquelles dues relacions en la xarxa, semblava que totes dues podrien arribar a bon port quasi de manera simultània, així que en Ferran s’hi va tornar a engrescar bastant. Jordi garcía Patón


Finestra CULTURAL

cinema | llibres Blue Valentine

El Conclave d’una nova església? La literatura sobre el futur de l’església catòlica arran de la renúncia de Benet XVI no només és abundosa sinó també molt agosarada. Des d’interpretacions d’un clar signe polític com si es tractèé d’una institució només de caire purament humà a d’altres que demanen una orientació més social escoltant més a les persones, eliminant de l’església el seu actual format calcat de les estructures polítiques més absolutistes. Allò que s’endevina en tots els comentaris és la necessitat d’una nova orientació. Per acostar més l’església al poble crec que un pas important seria prescindir d’estructures i formes més pròpies d’una exaltació que d’un compliment de l’evangeli. Estic totalment d’acord amb un comentarista que proposa la venda del Vaticà i que el Papa visqués en una casa senzilla. En la mateixa línia crec que s’hauria de suprimir el vestuariuniforme del Papa, dels bisbes i dels cardenals que donen la impressió més d’un signe de riquesa i de poder que no pas d’evangelització. Si volem que el poble torni a l’evangeli, les actauls estructures de govern de l’església s’han de posar a nivell i a l’abast del poble. Es parla molt de la importàn-

cia dels signes del temps. Quins són els actuals? La injustícia del poder basat en el diner i la força de les armes que vol mantenir un estatus polític que l’afavoreix, per una banda i per l’altra la denúcia que d’aquesta orientació en fan les manifestacions populars reclamant més justicia i una vida més digna. L’esglèsia no pot girar l’esquena a aquests moviments si tenim en conte el missatge evangèlic, missatge sovint tergiversat de la multiplicació dels pans i dels peixos que no és altre que la defensa d’un dret humana de subsistència. I Jesús ho tenia molt clar. Ensenyava a convertir el sofriment en un mèrit però defensava el dret a una vida digna amb miracles que donaven pa a qui no en tenia i guaria malalties. Un dels deures de tota societat, i és també evangèlic, és treballar per la salut de les persones, salut física i psíquica (guaria i ensenyava) i per gaudir dels mitjans d’una subsistència digna. L’Església i conseqüentement la nova orientació que en surti del Conclave no s’hi pot mostrar indiferent. Ha de ser, com Crist, bel·ligerant. Joan Sala i Vila Salavilamir.blogspot.com

NOTA: els escriptors que desitgin un comentari del responsable d’aquesta columna, d’un llibre seu, i les llibreries que vulguin que es parli d’alguna novetat, només han d’enviar un exemplar a la redacció de la revista.

ES VEN FORD FOCUS 2.0 TDCi 136 cv de l’any 2007, amb 100.000 km.

Equipat amb radio Cd Mp3 Sony, V2control de Ford, llandes de 18”, faros direccionables, tapisseria de pell, sensor de pluja, sensor de llum, climatitzador e bizona, control de creuer,... u és d El pre El cotxe esta amb molt bon estat.

e. 7.500 Tel.

634.880.370

(Jordi)

Dirigeix: Derek Cianfrance Nacionalitat: EUA Intèrprets: Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel, John Doman, Ben Shenkman, Liam Ferguson. Després de conviure sis anys i de tenir una filla en comú Dean i Cindy es troben en un moment de la seva relació no gaire propici. En un intent de salvar el matrimoni, Dean proposa de passar la nit en un hotel temàtic i escull l’ “habitació del futur”. El film, amb magnífiques interpretacions de Gosling i William, està estructurat en forma de ‘flashbacks’ que mostren com era la relació abans de la crisi de parella.

El sentit d’un final Autor: Julian Barnes Edita: Angle Editorial Extensió: 160 pàgines Premi Man Booker 2011, a El sentit d’un final, Tony Webster és ara un jubilat de vida tranquil·la, divorciat amistosament, amb una filla i aparentment en pau amb la seva vida. Però quan rebi una carta d’un bufet d’advocats, es veurà abocat a revisar el seu passat, especialment els seus anys adolescents. Just abans d’anar a la universitat, el seu grup d’amics es va ampliar amb l’Adrian Finn, el més seriós i intel·ligent de tots quatre.Van viure un any molt intens i van jurar ser amics per sempre. Ara, passats més de quaranta anys, Tony Webster s’adona que molts fets potser no van passar com els havia recordat.


La iaia Canal de tots Introducció de la sardana El 1859 va ser l’any en què es varen ballar les primeres Sardanes a Barcelona. Aquest fet històric, que va tenir per escenari el Passeig de Gràcia, es va celebrar amb molta gatzara i avalots, fins al punt de merèixer algunes censures. Pocs dies després, era el mes de Maig, uns empordanesos i rossellonesos, que ja sabien ballar la que més tard esdevindria la Dansa Nacional Catalana, i uns barcelonins, que volien aprendre’n, amb Cobles improvisades i sota la direcció d’en Miquel Pardàs, fill de Verges, però torroellenc d’adopció, es va prosseguir la campanya de divulgació de la Sardana a la Ciutat Comtal. Cal fer esment, però, que abans que això succeís, Miquel Gich, un altre empordanès, l’any 1850, havia anat amb la seva Cobla a Mataró. Com que la capital del Maresme es troba ben a prop de Barcelona, va decidir provar sort al Cap i Casal. Així, segons s’explica, es va presentar al Gran Teatre del Liceu, on es feia tot allò que constituia una diversió, a part d’Opera, Sarsuela i atraccions diverses, i va aconseguir ser admès per cobrir una nit que restava vacant. Va ser així, com els barcelonins, per primera vegada, varen poder sentir tocar una sardana, a més de veurala ballar, ja que uns dansaires de l’Empordà que acompanyaven el músic, que era originari de Torroella de Montgrí, varen fer-ne una demostració dalt de l’escenari. Continuarà Enric Pey, músic

Uns veïns del carrer de Ricomà em van fer arribar una nota, en la qual volien que se sabés què significa un pal que hi havia en aquest carrer.

Igual que l’escrit de la senyora Pepita Canal i Fontanals, que hem va fer arribar, hi anava un altre de la seva germana Quimeta Canal i Fontanals, que va adjuntar, encara que breu són diferentes però en el fons s’assemblen. Tots dos parlen el mateix llenguatge. Enyorança, gratitud i fidelitat.

La nota era de la senyora Pepita Canal i Fontanals i en ella expressa el que significa per a molta gent aquest pal. La nota diu així: -Aviat ens trauran el pal de la cantonada (Isabel de Villena i Ricomà), el pal que quan jo tenia pocs anys, ara en tinc 86, la nostra mare ens deia a l’hora d’anar a jugar: No passeu pel pal. La senyora Pepita Canal i Fontanals això mateix ho va repetir anys després als seus fills. El pal ja se sap que el treuran, però no es podria posar una placa que hi posés: “La cantonada del pal”. A la gent d’una certa edat i que tota la vida han viscut en aquest carrer els faria molt il·lusió. Com a la família de la senyora Pepita Canal i Fontanals, que avui dia encara viuen a la casa vora dela font del Llorer. Ara el pal ja no hi és. Als anys 30 segurament que el pal del corrent del carrer Miquel de Ricomà ja hi era. L’emplaçament d’aquest pal a més de fer un bon forat al terra del carrer, van haver de fer un bon encaix rodó a la voravia de la vorera. Quan el van treure haurien d’haver donat el pal, el tros de voravia als veïns.

enquadernacions rueda 99, S.L.

“Voldríem doncs puntualitzar que si estem aquí reunits, no és només un caprici; per distreure’ns una estona o simplement per celebrar una festa: avui estem aquí aplegats.... perquè unes arrels ens uneixen. Perquè unes persones (encara que els més joves i els més petits les trobin molt llunyanes i una mica estranyes) els nostres avantpassats, els avis, besavis, rebesavis... van anar tramant aquest preuat teixit que s’anomena ‘família’ fins a arribar a nosaltres que actualment la representem, l’anem engrandint i som qui, segons les nostres actituds, la dignifiquem o la rebaixem. Això, doncs, és el que dóna vertader sentit i alegria a la nostra trobada. Avui, com és natural, tindrem un record per a tota la nostra família sencera ja traspassada, però dóna en un relleu especial, sense dramatisme, perquè la vida és això... Viure o morir!”. Foto. La iaia Canal. Quimeta Baixeras i Artigas. 1878 - 1949. Pere Valls i Duran

PLEGADOS REVISTAS ENCUADERNACIÓN RÚSTICA COSIDA Y CON COLA PUR ESPIRAL WIRE LIBROS CONTABILIDAD TAPA DURA

Pol. Ind. nº 10 (Camí Vell de Can Marimón, 161) / Les Franqueses del Vallès - (Barcelona) Tel. 93 849 30 44 - 93 849 36 15 - Fax. 93 840 25 74 e-mail: montse@enquadernacionsrueda.com


ES VENEN 2 TERRENYS

MAYTE TAROT Tarot videncia y rituales personalizados con velones irradiados y personalizados

INDIVIDUALS EDIFICABLES. MOLT BEN SITUATS

A LLIÇA D’AMUNT (CENTRE).

TEL. 636.912.738 (particular)

(el precio del 806 es de 1.56€m red fija y móvil 1.21€m)

consultas al 806 474 367 visa 97 797 OFERTA VISA 20M (10€)

71 42

ÁTICO EN VENTA

www.tarotmayte.com mayte@tarotmayte.com

* TODO EXTERIOR. * ZONA BIMBO. * PATIO, PARKING Y TRASTERO. * MUY CONFORTABLE.

Mes de MARZO consultas de tarot online gratuitas

TEL. 692.16.80.17


CLASES DE FRANCÉS. TODOS LOS NIVELES

5.50€/hora. ARIES (21/3 al 20/4)

És la teva actitud la que determina com vius les emocions. Busca l’harmonia. Treball: tot és a punt perquè donis un salt, perquè canviïs de panorama, il·lusiona’t i decideix. Et beneficies d’un extra de sort. TAURE (21/4 al 20/5)

Abans d’emetre un judici o una crítica, parla amb les persones responsables de la situació. Treball: si el que desitges és que ningú et molesti, només has de dir-ho. Procura que això no acabi amb les teves relacions. BESSONS (22/5 al 21/6)

Escolta el que t’han de dir, algú necessita una major implicació del teu temps i energia. Treball: la teva agenda està al límit, no has de comprometre’t a més coses, ni per fer un favor. És el moment de dir prou. CRANC (22/6 al 21/7)

Ets tot un exemple de com remuntar bé algunes situacions. Convenç-te que estàs fent el correcte. Treball: mesura les teves paraules i evita fer comentaris fora de lloc. Les conseqüències et perjudicaran. LLEÓ (23/7 al 23/8)

Estar de bon humor ajuda molt a solucionar problemes. Es tracta de no dramatitzar les situacions. Treball: ets de les que no accepten imposicions, per tant has de dir les coses amb més cura per no ferir susceptibilitats. VERGE (24/8 al 23/9)

Aquesta setmana creus que algú que t’importa molt no està sent sincer? Parla-ho. L’afecte ha d’estar per sobre dels comportaments. Treball: l’actitud d’algú t’afectarà. Tindràs por de que s’adjudiqui els teus mèrits.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Setmana per dedicar-li més temps a la gent a la que estimes. Podràs superar tensions i moments crítics. Treball: tot indica que els teus plans i objectius tiraran endavant. Comparteix les teves idees amb la gent que tens a prop. ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Les xarxes socials són efectives per apuntar-te a noves dinàmiques de grup, però res com l’amistat de forma personal. Treball: arriba una col·laboració inesperada que t’aportarà molts projectes laborals i diners. SAGITARI (23/11 al 21/12)

Una discussió pot acabar en una declaració d’intencions que t’ajudin a revisar les bases de la teva relació. Treball: la teva obstinació a tirar endavant els teus objectius és la clau essencial perquè l’èxit coroni els teus esforços. CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Si a casa estàs en peu de guerra i no has aconseguit raonar, opta per deixar de parlar i passa a l’acció, les discussions us allunyen dels objectius. Treball: la indiferència cap a algun company suposa una barrera, canvia.

Trae este anuncio y la matrícula será gratuita. C/ Agustí Vinyamata, 73 08402 Granollers-Barcelona Tel. 93 870 20 47 - 676 189 763 Email: info@aprendamosfacil.com www.aprendamosfacil.com

Obrim inscripcions

Esbart dansaire de Granollers Colles: * Infantil * Cos de Dansa * Antics Balladors

R SOCI? VOLS SE AR? LL VOLS BA NYS 0A 6 A DE 5 Per a informació:

93 870 72 55 Sr. Masjuan

AQUARI (21/1 al 19/2)

Si estàs passant per mals moments, et convé un canvi d’aires per veure les coses d’una altra manera. Treball: quan saps que tens raó, no hi ha ningú que et faci canviar d’idea, però de vegades cal cedir per vèncer. PEIXOS (20/2 al 20/3)

Aprofita les oportunitats quan arriben, ara és el moment d’anar pel que desitges. Treball: hauràs de practicar amb l’exemple el que afirmes, sobretot si tens gent jove darrere que està pendent de la teva actitud.

por María Olga Cid Cuadras

Parapsicóloga legalizada, diplomada y colegiada, le ofrece los servicios de tarot, quiromancia, clarividencia, magnetismo, hipnotismo, mediumnidad, cartas astrales, amuletos de protección, problemas de pareja y laborales, solución de problemas paranormales, análisis de sueños, técnicas antiestres, antitabaquismo, relajación, antiinsomnio, desarrollo de facultades psíquicas, reflexoterapia y quiromasaje

C/Fidies, 1-3 bjo. 3ª - 609 30 13 20 - Mataró (Horas a convenir) c/La Pau, 2 - Esc. C 1º-3ª - 609 30 13 20 - Fanals (Lloret de Mar)

BICI BMX

FREESTYLE- GT ZONE. Només estrenada. Impecable. Preu: 190 euros. Especificacions a: www.tecnocycle.es/GT-ZONE/es Tel. 636 76 44 29 o envieu un mail a: m.margaix@hotmail.com Granollers.


Economics TREBALL L’ESCOLA DE VELA DEL CLUB DE VELA MATARÓ, NECESSITA MONITORS DE VELA. Possibilitat de feina tot l’any. Bones condicions i ambient de treball. Tel. 678.967.874 - 93.790.17.75 escola@clubvelamataro.com SEÑORA RESPONSABLE CON EXPERIENCIA Y REFERENCIAS se ofrece para tareas domésticas, cuidado de ancianos, canguro .... Mañanas y tardes. Zona Granollers. Tel. 649.71.68.00 TU NEGOCIO EN CASA. Ingresos extras. Tel. 93.100.07.09 www.trabajaencasa.biz CENTRE EDUCATIU SITUAT A GRANOLLERS PRECISA PROFESSOR D’IDIOMES. Preferiblement amb el C.A.P. Enviar currículum a plaça de les Hortes, 5 de Granollers. fgarcia@centreaula.com o per fax: 93.860.12.31. Tel. 93.860.12.30

Per insertar aquests anuncis: Oficines EL TOT GRANOLLERS, Roger de Flor, 71, 2n. pis Llibreria BUÑUEL. Avda. Francesc Macià, 93-95 LLibreria CARBÓ. Anselm Clavé, 36

MULTINACIONAL CATALANA BUSCA 17 PERSONAS PARA CUBRIR VACANTES. Interesados llamar al 630.59.33.41 Sra. Gonzalez SEÑORA ESPAÑOLA BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, niños, limpieza. Precio económico. Tel. 93.846.89.96 CLASSES CLASES DE INGLES, FRANCES, ALEMAN, CHINO, ARABE. Precio 5,50 €/h. Tel. 93.870.20.47- 676.189.763. secretaria@aprendamosfacil.com www.aprendamosfacil.com CLASSES DE SAXO, CLARINET I FLAUTA TRAVESSERA. Tel. 615.78.66.81 www.danielpalma.es COMPRA I VENDA PARKING EN VENDA O LLOGUER. Plaça de la Corona. Tel. 661.959.585

CLÀUDIA PUIGAGUT ROMA, EDUCADORA INFANTIL, s’ofereix per fer de Cangur de matins, nits i caps de setmana. Tel. 647.444.997

GRANOLLERS CENTRICO. Piso 4 habit, calefacción, aluminio, ascensor, todo exterior, cocina nueva, galeria. 130.000 euros. Tel. 609.780.080

TRABAJAR DESDE CASA www.trabajarYa.com Teléfono 93-100-01-10

ES VENEN 2 TERRENYS INDIVIDUALS EDIFICABLES. Molt ben situats. A Lliça d’Amunt (centre). Tel. 636.912.738 (particular)

SENYORA DEL VALLÈS S’OFEREIX PER FER FEINES. Responsable, amb referències i vehicle propi. Tel. 605.022.724 SE OFRECE CHICA. Manipulación, fábricas, apresto. Experiencia. 675.668.026 COMPAÑIA DE SEGUROS NECESITA AGENTES COMERCIALES, edad entre 30 y 45 años. Formación a cargo de la empresa, interesantes retribuciones económicas. Interesados llamar al 671.405.019, preguntar por Montse. BUSCO TRABAJO COMO COCINERA O LIMPIEZA, tengo experiencia y buenas referencias. Tel. 634.801.246 (Digna)

URGE VENDER ÁTICO 11º, espectaculares vistas a mar y montaña en Arenys de Munt. 2 baños, cocina reformada, salón, 2 terrazas, calefacción individual, aluminio. Todo exterior. Zona ajardinada (piscina, tenis, basket). Bien comunicado, junto entrada autopista. 175.000 euros. Tel. 630.615.286

COMPRO COCHES, TODOTERRENOS Y FURGONETAS. También vehiculos de ALTA GAMA. Gestionamos documentación en gestoría. Seriedad. 619.020.839 LLOGUER-TRASPÀS SE ALQUILA CASA PARA EVENTOS Y DESPEDIDAS. Tel. 667.001.574 www.casaparaeventos.com SE TRASPASA ROSTISERIA, alrededores de Granollers. Por no poder atender. Tel. 675.86.84.85 FRANCESC MACIA. 60 m2, 3 habit, baño. 450 euros/mes. Tel. 93.870.36.66 PSO. COLON. 100 m2. Amueblado, comedor con chim, 4 habit, 1 baño, lavad. 520 euros/mes. Tel. 93.870.36.66 LES FRANQUESES. Valencia. Dúplex 95 m2+23 m2 terraza, cocina equip, comedor con balcón, baño, 2 habit, estudio, terraza, 1 habit. doble, baño. Parking y trastero. 750 euros/mes. Tel. 93.870.36.66 ESPAÑA. Frente Teatro. 90 m2, 4 habit, B.P. 550 euros/mes. Tel. 93.870.36.66 PONIENTE. 73 m2, 2 habit, calefac. Parking. 650 euros/mes. Tel. 93.870.36.66 LA ROCA. SE ALQUILAN O VENDEN: * 1 piso en Granollers, C/ Vallès. * 2 pisos en La Roca, centro. * 1 piso en La Roca nuevo a estrenar. Tel. 678.682.717

ÁTICO EN VENTA. Todo exterior, zona Bimbo, patio, parking y trastero. Muy confortable. Tel. 692.16.80.17

PARETS. Torre. Sant Cristofol. Parc. 800 m2. Edif 100 m2. Cerca estación. Cocina equip. Comedor. 3 habit. (1 doble). Baño. Jardín. Garaje. Piscina. 800 euros/mes. Tel. 93.870.36.66

CÀNOVES-SAMALUS. VENC O LLOGO AMB OPCIÓ COMPRA CASA RÚSTICA amb pati de 3000 m. Vistes immillorables!!! Tel. 620.437.073

GRANOLLERS. Avda. Parc. Sup 100 m2. Céntrico. Cocina equip. Comedor con balcón. 4 habit. 2 baños. 650 euros/mes. Tel. 93.870.36.66


PARETS DEL VALLÈS. Anselm Clavé. Sup. 65 m2. Reformado. Ext. Cocina equip. Comedor. 3 habit. Baño. 550 euros/mes. Tel. 93.870.36.66 GRANOLLERS. Girona. Sup. 85 m2+14 m2 patio. Céntrico. Cocina con patio. Comedor. 4 habit. (2 dobles). 2 baños. 600 euros/mes. Tel. 93.870.36.66 GRANOLLERS. Joan Coll. Sup. 40 m2. Comedor-cocina americ. 1 hab. doble. Baño. En terraza superior lav. Calentador. 480 euros/mes. Tel. 93.870.36.66 GRANOLLERS. Can Bassa. Palou. Sup. 65 m2+10 m2 galeria. Semi Amueblado. Comedor, cocina. 3 hab. (1 doble). Baño. 400 euros/mes. Tel. 93.870.36.66

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Havaneres, canço marinera, Festes majors, festes de carrer, festes socials-escolars, casaments, aniversaris, etc. Informació 605.68.62.69 (www.mestredaixa.com). www.mys-pace.com/mestredaixa REPORTATGES FOTOGRÀFICS ANGGI. Tel. 610.759.383 angiris@terra.es AGUISA: TRABAJOS DE Lampisteria, Carpinteria, Limpieza de porterias y cristales, Chofer particular para coches y camiones de toda clase de tonelaje. Horas o dias. Precios a convenir. Tel. 692.168.017 608.875.853 - 677.233.568

VILALBA. 300 euros. Àtic nou modern 90 m2, 425 euros amb mobles i electr. i parking. Tel. 93.841.05.51

TAPICERIAS CANOVELLES. Tapizados, sofas, sillas y reparación en general. Tel. 629.170.371

GRANOLLERS. 450 euros. Av. St. Esteve. Asc. tot exterior a terrassa, 3 habit. Tel. 610.890.890

PINTOR. PINTA PISOS POR 500 euros, 50 m2 aprox. Tel. 635.106.282

GRANOLLERS. Llogo casa antiga al centre. 4 habitacions. 425 euros. Tel. 675.537.071 MOTOR SE COMPRAN COCHES. Pago al contado. Máxima seriedad. Tel. 673.49.20.50 ES VEN FORD FOCUS 2.0 TDCi 136 cv de l’any 2007, amb 100.000 km. Equipat amb radio Cd Mp3 Sony, V2control de Ford, llandes de 18”, faros direccionables, tapisseria de pell, sensor de pluja, sensor de llum, climatitzador bizona, control de creuer,... El cotxe esta amb molt bon estat. El preu es de 7.500 euros. Tel. 634.880.370 (Jordi) ES COMPREN COTXES. VISITA A DOMICILI. Pagament al comptat. Tel. 687.575.602 TALLER DE MECÁNICA Y PINTURA. Precios económicos. Tel. 673.49.20.50 PROFESSIONALS SE HACEN TRABAJOS DE CERRAJERIA. Rejas, puertas, barandas, etc. Presupuesto sin compromiso. Económico. Tel. 669.486.069 - 630. 215.824

CÈDULES D’HABITABILITAT 120 euros. Tel. 600.600.833 MASSATGE ANTIESTRÈS DESCONTRACTURANT o Cames pesades 12€, Drenant o Anticel-lulític 15€ amb Dieta inclosa. Arreglo peus a domicili 12€. DIETISTA aprèn a menjar bé i sa 15€. Inma Tel. 662.06.13.37 (Granollers) PALETA: FAIG PETITES REFORMES I REPARACIONS DE LA LLAR. 8€/l’hora o pressupost econòmic. Tel. 675.12.23.62 (Josep) TAROT-VIDÈNCIA TAROT DEL FUTURO. 806.499.292, con visa 960.038.896. Precio màximo red fijo 1,21€ y red móvil 1,57 euros/min. Sólo mayores 18 años. Leandro Hernandez. Urb. El Bosque, 363 - (46370) Chiva MARIA, VIDENTE ESPIRITUAL. Atiendo personalmente en el 647.670.986, seriedad. Acepto la voluntad. TAROT DE LA ESTRELLA. Tel. 806.58.57.39

ELENA TAROT. 806.599.592 Visa 972.215.590. Quins són els seus sentiments? Trucará? Quan? ... ¡¡¡Comprovaho!!! Atiendo personalmente. Apart. 596 C17080 + 18 a. T.f. 1,18 y T.m. 1,53 €/min. VARIS CENTROS EVANGELICOS de ayuda a drogadictos, alcohólicos, falta de comprensión, de amor, pensamientos de suicidio. Ayuda gratuita. Tel. 93.387.93.31 - 93.717.26.51 TENS PROBLEMES AMB EL MENJAR? Vine a Menjadors Compulsius Anònims. Ens ajudem Mútuament. No es pague quotes ni honoraris. Per a més informació truca al Tel. 619.857915 DIANOVA. Asociación dedicada a la rehabilitación de drogodependientes. Si tienes problemas con las drogas llámanos. Tel. 902.112234 AL-ANON (Familiars de malalts Alcoholisme). Reunions: Tots els Dimecres de 8 a 10 nit. Parròquia Pares Franciscans (Granollers). Informació. Tel. 93.3103953 ALCOHOLICOS ANÓNIMOS GRUPO GRANOLLERS. Reuniones: Lunes y Jueves de 20 a 22 h. Parroquia Ntra. Sra. del Jaire. La Torreta (La Roca del Vallès). Tel. 93.3177777 NECESSITEM PERSONES PER CANTAR A LA CORAL DEL CASAL DE LA GENT GRAN. Centre Granollers. Passa pel casal o truca.Tel. 616.900.818 (Sra. Glòria) FRANKFURT. C/ GUAYAQUIL, GRANOLLERS. TODOS LOS PARTIDOS DE LIGA. Tel. 609.089.689 CORAL CONGOST DE GRANOLLERS. Necessitem homes i dones contralts. El dia d’assaig és el dilluns de 20.30 a 22.30 h. Tel. contacte 93.870.18.52 (Pilar) ESBART DANSAIRE GRANOLLERS. Colles: Infantil, Cos de Dansa, Antics Balladors. Vols ser Soci? Vols Ballar? De 5 a 60 anys. Informació al Tel. 93.870.72.55 Sr. Masjuan


Roger de Flor, 2 Granollers - Barcelona e-mail: info@soesgestio.com SOLUCIONES EN: EMBARGOS - FINANCIACION - SUBASTAS - TRAMITACION HIPOTECAS - ETC PISOS EN VENTA Ref. 1564 GRANOLLERS CENTRO. 70 m2., 2 habitaciones, calefacción, aluminio, roble, cocina grande, terraza de 50 m2. 145.000 euros. Ref. 1575 GRANOLLERSCENTRO. 2 habitaciones. 1 baño grande, calefac., a/a, armarios empotrados, terraza 40 m2., perfecto. 160.000 euros Ref. 1568 ÁTICO C/ PEATONAL. 80 m2., 3 hab., baño, parquet, aluminio climalit, ascensor, calefacción, 2 terrazas, parking. 265.000 euros Ref. 1574 BIGUES. Dúplex 115 m2., 4 hab., 2 baños, calefacción, a/a, aluminio, gres y parquet, 2 terrazas, despensa, armarios empotrados. Precioso! 210.000 euros Ref. 1511 CENTRO GRANOLLERS. Piso de 4 hab., calef., aluminio, ascensor, todo exterior, cocina nueva, galeria. OCASIÓN Precio 130.000 euros

Ref. 1573 CENTRO. 80 m2., 3 hab., 1baño, ascensor, a/acon., calefac., gres, persiana electr., balcón 10 m2., totalmente reformado, armarios empotrados. Perfecto! para entrar 200.000 euros Ref. 1576 GRAN PISO DE 200 m2., zona parque edificio previlegiado, con grandes dependencias y con zonas de servicio, parquing, 4 hab., 2 baños, 1 aseo, parquet. Consultar precio. Ref. 1577 CÉNTRICO, PLAZA MALUQUER. Dúplex 170 m2., útiles, piso alt-standing, reformado, 4/5 hab., 2 baños, 1 aseo con ducha, terraza practicable con chimenea y pica, fantástico! Consultar precio. OCASIÓN.

Ref. 2150 GRANOLLERS CENTRO, LOCAL 470m2, ideal oficinas – despachos, plazas de parking, Precio a consultar. Ref. 2140. LOCAL CÉNTRICO, c/ ponent, delante teatro, 85 m2., cualquier negocio. Ref. 2149 GRANOLLERS CETRO, LOCAL 120m2, aseo habilitado, 1despacho grande, luz, agua, a/a, bomba de calor, persiana de seguridad. Precio de 400 euros todo incluido

Ref. 1580 CENTRO 70 m2. 2 habit., 1 baño, calefac., a/a, parquet, galeria alumi-clima, ascensor, reformado de diseño. 150.000 euros Ref. 1579 CANOVELLASZONA CORREOS. 82 m2., 4 habit., calefacción, a/a, baño con ducha, ascensor, !OCASIÓN! 105.000 euros

CASA EN VENTA

Ref. 7102 UNIFAMILIAR-CENTRO PUEBLO. VILANOVA DEL VALLES. 190 m2., 3 hab.(1 suite c/vestidor), 2 baños, calef., alum., gres, gas ciudad, galeria, 2 terrazas, roble, garaje !Fantástico!!! Ocasión Precio a consultar

INDUSTRIAL LOCALES EN TRASPASO Y ALQUILER

Ref. 1578 ZONA FONT VERDA. PISO DE 75 m2., 2 hab., dobles,1 hab. indiv., baño, alum., orientación sur con vistas a zona jardínparque, parquing y trastero, fantástico. 195.000 euros.

NAVE EN ALQUILER

Ref. 9052 ZONA FONT VERDA. 65 m2., cerra. aluminio, gres, lavabo, a/a bomba calor, cortinas, luces, falso techo, todas las instal.s para entrar, abogados, arquitectos, servicios, etc., mucha luz. 120.000 euros.

Ref. 5070 GRANOLLERS. Nave 495 m2. inst. eléctr, anti-incendios, toda de hormigón, patio com., excel. comun. 1.500 euros/mes. Opción compra.

Ref. 4044 NAVE AISLADA. Parcela de 3.280 m2., construida 1.300 m2., patio 1.980 m2., altillo de 100 m2., todas las instalaciones, dos puentes grua (6,35 y 4,2T), parking cubierto, alarma, fuerza, se puede ampliar nave !Precio a consultar! Ocasión!

Ref. 0239 CENTRO C/ CORRÓ. 75 m2., 2 habit., baño, parquet, calefacción, 2º s/a, reformado. 500 euros/ mes. Todo incluido. Ref.0238 CENTRO-C/CORRÓ. 90 m2., 3 habit. grandes, baño, calef., parquet, refor., 2º s/a- 550 euros/ mes Todo incluido. Ref. 0241 GRANOLLERS, C/ NAVARRA. 75m2., 3habit. calefac. , aluminio, gres, baño y aseo, ascensor, Todo incluido. 510 euros. Ref. 0242 C/ RIERA, 60m2. 2habit., baño, a/a, bo/ca. gran cocina-comedor tipo office, ext., 4º s/a Total. refor. y amueblado. Perfecto estado, todo incluido 435 euros Ref. 0243 CANOVELLAS, CENTRO. 75m2, 3habit. calefac. Aluminio. Gres, baño, galeria, solo tres vecinos, Todo incluido.  500 euros Ref. 0244 FINSOBE, 85m2, 4habit. Baño, a/a, calefacción,  exterior, aluminio, amueblado, todo incluido, 510 euros

COMERCIAL

DESPACHO EN VENTA

NAVES EN VENTA

PISOS EN ALQUILER Ref. 0220 ZONA PEATONAL. Obra nueva 70 m2., 2 habit., 2 baños, parquet cerámica, terraza 100 m2., alt-standing. Consultar.

Ref. 5077 POL. CAN CASTELLS. Nave de 500 m2. esquinera, patio, oficinas, lavabos, luz altillo. 1.000 euros/mes. Ref. 5078 LLIÇÀ DE VALL. Nave de 1.000 m2. patio de 200 m2., altillo 110 m2., oficinas, aseo, vestuario, comedor, luz. 2.000 euros/mes.

Ref. 5080 POLI. IND. CAN CASTELLS, NAVE de 3280M2, patio de3295 m2 totalmente vallado y pavimentado DIEZ muelles de carga, contra incendios, agua y luz (20Kw) de alta, dos plantas de oficinas, (275 m2) Consultar precio. SOLAR INDUSTRIAL Ref. 6016 SOLAR INDUSTRIAL, LLIÇA D´AMUNT. Sup. de 7382m2, edificabilidad de 0.60 m2techo/m2  suelo, total 4452m2, altura 11m, total. urbanizado, excelente comunicación, ideal todo tipo de actividad, posibilidad de financiación. CONSULTAR INTERESADOS

tel. 93 861 3628 / 609 780 080 - fax. 93 861 3405


llar i serveis

eltotgranollers Rostisseria

Si no te ganes ni temps de cuinar, encarregui’ns el seu menjar

L'Art en decoració

CONFECCIÓ, COL.LOCACIÓ I VENDA DE CORTINES

REBAIXES!

GRANS DESCOMPTES PER A LA LLAR Es fan tot tipus d’arranjaments en roba de vestir i cortines (tela client)

C/Navarra, 35 · 08400 GRANOLLERS Tels. 93 870 39 66 · 617 745 150 · Fax 93 861 36 86

2 COIXINS (models i colors a escollir)

5€

-Celebracions de grup -Serveis d’empreses -Càterings per associacions i entitats C/ Francesc Macià, 1 d. 08186 Lliçà d’Amunt btreche@hotmail.com tels.: 93 841 52 98 - 675 86 84 85 Horari: De dimarts a diumenge de 9 a 15,30 h.

ES COMPREN COTXES. Visita a domicili.

Pagament al comptat.

Tel. 687.575.602


llar i serveis

eltotgranollers

Vols reunir a la familia o amics, però no hi cabeu a casa? Vols fer una festa sorpresa a algú? Vols celebrar una primera comunió a un preu assequible? Necessites un espai per una presentació de producte o unes classes? No cal que busquis més, tenim el que necessites… Informació i reserves: www.puntdetrobada.net info@puntdetrobada.net

www.eltotgranollers.cat

Mòbil 610 759 383 E-mail: angiris@terra.es

REPORTATGES FOTOGRÀFICS

Tel. 636 398 200

Presentando este anuncio 10% dto!

ALUMINIOS · BARANDAS · TOLDOS · Instalador profesional Llaza Partner. · Presupuesto personalizado y sin compromiso. · Fabricación propia. · Montaje y reparación de todos nuestros productos.

Tel / Fax: 93 842 40 13 Móvil 608 27 89 45 alubatol@hotmail.com Sta. Agnès (La Roca)

TECHOS DE ALUMINIO BARANDAS DE ALUMINIO EXTERIORES MOSQUITERAS PERSIANAS CRISTALES JAUME PEDROLA GIMÉNEZ

20 años de experiencia en nuestro sector


Exposició: Avda. Esteve Terrades, 44 local 8 - Granollers 08402 (BCN)

Tel. 93 879 07 40 www.alufactory.es

info@alufactory.es Col.locant la seva finestra amb persiana, li regalarem el motor de la persiana

Informi-se’n sense compromís Balconeres i finestres de rotura pont tèrmic, amb vidre baix emissiu al mateix preu que les de fusteria senzilla.

Ballestes Des de 100e/m2.

FINANCIACIÓ 18 MESOS SENSE INTERESSOS

Promoció vàlida fins al 10 de març o final d’existències presentant l’anunci.


93 879 40 00-93 870 26 20

C/ GIRONA, 19 - GRANOLLERS - Fax 93 870 67 48 E-mail: inmogra@inmogra.com- www.inmogra.com

1er. Marqués Franqueses. Granollers. 1 hab., menjador i cuina americ. Amb mobles. Preu:420€ C/ Camprodon. Granollers. 3 hab., menjador amb mobles i balcons gran. sol tot el dia.475€ C/ Barcelona, 134. Granollers.2 Hab., cuina office, bany. Pàrquing en el mateix edifici. Preu 550€ C/ L’Empordà, 2. Barri Bellavista. hab., 1 suite, aseo amb plat dutxa, terrassa 20 m2.Preu. 620€ P.LL.B131 – Pis ctra. De Caldes. 2 hab., dobles, bany, Menjador, cuina. pk i traster PREU: 550€ P.LL.742. - Pis pl. Can Mònic. Granollers. 4 habitacions,menjador,bany. PREU: 425€

P.LL.BS1113. - C/ Bertràn de Seva. Granollers. Amb Mobles. 1 habitació doble. Patí i i cel obert cobert amb armaris. Preu: 550€ Pss. Muntanya, 29. 3 hab., bany, aseo amb plat de dutxa, armaris encastats, aire cond. Amb mobles. Preu: 650€ amb pàrquing C/ A. Vinyamata. Pis d’ 1 hab. i 20 m2 Pati., cuina americana. Bany amb banyera gran. Només 3 veïns. Amb mobles Preu: 500€. Local a lloguer. Ideal per oficines.. Disposa de 2 plantes amb varis despatxos, aseos, A/C fred i calent. Cuina. Recepció amb sofà, terres de mabre. Està per entrar a treballar. Superficie aproximada de 200m2. Preu: 1.200€. Zona Font Verda.


El Tot Granollers 955  

Revista del 20è aniversari, corresponent a la setmana de l'1 al 7 de març.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you