Page 1

Energies

Aleix Roca


Energia no renovable

Índex

Energia renovable

-Combustibles fòssils

-Energia solar

Combustibles nuclears - agrocombustibles

-Energia eòlica -Energia hidràulica Energia

geotèrmica


Energia solar • L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques . La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable ja que l'energia rebuda del Sol no minva pel fet d'utilitzar-la.

+ info

Tornar


Energia eòlica • Energia eòlica és l‘energia obtinguda del vent , és a dir, l’energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes

+ info.

Tornar


Energia hidràulica • Energia hidrològica o energia hidràulica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua.

+ info.

Tornar


Energia geotèrmica • L'energia geotèrmica és una energies renovables obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra.

+ info.

Tornar


Combustibles fòssils • Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la fossilització de matèria orgànica: el carbó , el petroli i el gas natural.

+ info.

Tornar


Combustibles nuclears • El combustible nuclear és el combustible utilitzat en la generació d’energia nuclear. • Es tracta principalment d‘urani, que pot ser natural o bé enriquí, és a dir urani al qual hom fa que la proporció d'isòtops radioactius sigui major.

+ info.

Tornar


Agrocombustibles • Un agrocombustible és el terme amb el qual es denomina a qualsevol tipus de combustible que derivi directa o indirectament de l'agromassa (éssers vius procedents de ramaderia o conreu de qualsevol mena) o dels seus residus, com per exemple els residus sòlids urbans

+ info.

Tornar

Energies Aleix  
Energies Aleix  

energies renovables o no renovables. Teball Aleix Roca Girbau de l'escola vedruna tona