Page 1

Zasady uĹźywania logo marki


002

Spis treści 03

Znak marki

04

Minimalny rozmiar

05

Światło

06

Tła

07

Kolor

08

Wersje kolorystyczne

10

Niepoprawne stosowanie


003

Znak marki Znak marki Exso Nieruchomości skłąda się z ikony oraz logotypu. Logotyp nie powinien być odtwarzany z użyciem fontu. Wszystkie źródła obrazów można uzyskać w dziale marketingu. Ikona logo może być w razie potrzeby stosowana jako samodzielny znak.


004

Minimalny Rozmiar Minimalny rozmar reprodukcji dla znaku marki wynosi 25 mm w wydruku. 25 mm

W przypadku użycia elektronicznego wymiary te wynoszą 161(szerokości) x 50 (wysokości) pikseli na ekranie urządzenia.


005

Światło Dla ochrony statusu marki istotne jest, by jej znak otoczony był odstępem o szerokości odpowiadającej co najmniej wyokości litery „o” z logotypu.


006

Tła

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu zalecane jest, by znak marki uzywany był na białym tle.

Znak może też być używany na tle kolorowym o barwie wybranej spośród podanych w niniejszym dokumencie

Znak marki nie powinien być umieszczany koło elementów odciągających uwagę lub na szczegółowych obrazach tła.


007

Kolor C: 0

M: 0

Y: 0

R: 65

G: 64

B: 66

C: 0

M: 0

Y: 0

R: 128

G: 130

B: 133

C: 085

M: 50

Y: 0

R: 027

G: 117

B: 188

K: 90

K: 60

Logo powinno, o ile to możliwe, być powielane za pomocą następujących kolorów. K: 0


008

Wersje kolorystyczne Znak marki posiada 2 wersje kolorystyczne do stosowania na jasnych tłach.


009

Wersje kolorystyczne Znak marki posiada 3 wersje kolorystyczne do stosowania na tłach ciemnych.


010

Niepoprawne zastosowanie Skala i perspektywa

Następujące elementy logo nie powinny być zmieniane względem wytycznych z niniejszego dokumentu.


011

Niepoprawne zastosowanie Następujące elementy logo nie powinny być zmieniane względem wytycznych z niniejszego dokumentu.

Ułożenie i Kolor


Zasady używania logo Exso Nieruchomości ul. Kościelna 33/251 60-537 Poznań www.exsonieruchomosci.pl

Projekt identyfikacji marki DWG Design | ul. Mikołaja Reja 87 / 4a 50-343 Wrocław | kontakt@dwgdesign.pl

Exso - wytyczne stosowania logo  

Exso - wytyczne stosowania logo

Exso - wytyczne stosowania logo  

Exso - wytyczne stosowania logo

Advertisement