Page 1

Què és una cèl·lula?Com és? Les cèl·lules són la base de la vida, sense elles no podríem viure. Es caracteritzen perquè són tan petites que només es poden veure amb un microscopi. S’encarreguen de totes les funcions vitals: s’alimenten, es relacionen amb l’entorn i es reprodueixen. Éssers unicel·lulars i pluricel·lulars. Quins són? Exemples Éssers unicel·lulars estan formats per una sola cèl·lula i els pluricel·lulars de més d'una cèl·lula. Per exemple el porc es pluricel·lular, perquè té més d'una cèl·lula. Els fongs són éssers unicel·lulars perquè només tenen una cèl·lula.

Cèl·lula: Unitat elemental, anatòmica i funcional. Les pers ones, els animals etc tenen diferents tipus de cèl·lules. Són molt petites i en tenim


moltes. Per veure-les hem de fer servir un microscopi.

Exemple d’una cèl·lula i les seves parts.

Cèl·lula animal: És la que està limitada per a una membrana plasmàtica i es caracteritza per la presència de lisosmes, citrocents i abundants mitocòndries.


Exemple d’una cèl·lula animal i les seves parts.

Cèl·lula vegetal: A demés de tenir una membrana també té una paret cel·lular. El tamany, generalment és microscopi. La funció de reproducció és la propietat d'originar éssers vius.


Exemple d’una cèl·lula vegetal i les seves parts.

Les cèl·lules treballen: La membrana cel·lular manté aïllada la cèl·lula del mig que la volteja. Aquest mig és en els organismes unicel·lular a l'aigua o a l'aire però en els pluricel·lulars són altres cèl·lules, la sang, o altres substàncies intercel·lulars.

La reproducció cel·lular: Les cèl·lules, tant les dels éssers unicel·lulars com pluricel·lulars, la


reproducció de la cèl·lula representa també la reproducció de tot l'organisme. En canvi, en els éssers pluricel·lulars permet el creixement de l'organisme, ja que augmenta en nombre de cèl·lules d'aquest.

Exemple de la reproducció cel·lular.

TIPUS DE CÈL·LULES HUMANES: Cèl·lules musculars: Són allargades. Es contreuen i s'estenen.


Cèl·lula musculars i les seves parts. Cèl·lules nervioses: Estan formades per un cos central i un llarg eix.

Cèl·lula nerviosa amb les seves parts.


Cèl·lules sanguínies: Formen part de la sang. No tenen nucli.

Cèl·lues sanguínies i les seves parts. Cèl·lules de la pell: Tenen formes diverses: planes, cilíndriques, prismàtiques, etc.

Tipus de cèl·lula


de la pell.


Cèl·lules sexuals: Són les cèl·lules que participen en la reproducció de tot l'organisme.

Cèl·lules sexuals. · Teixits, òrgans i aparells Les cèl·lules d'un mateix tipus s'agrupen formant teixits. En són exemples el teixit de la pell, el teixit muscular i el teixit nerviós. Teixits: El teixit muscular està format per cèl·lules musculars. Els teixits d'un o diversos tipus s'agrupen formant estructures anomenades òrgans, com ara el cor, el cervell i els ulls.


Els òrgans s'agrupen en aparells o sistemes, con ara l'aparell locomotor, l'aparell circulatori i el sistema nerviós. Cada aparell o sistema realitza una funció específica en l'organisme. Aparells i sistemes: L'aparell circulatori està format per diversos òrgans.

ORGANITZACIÓ DELS ESSERS PLURICEL · LULARS, TEIXITS, ORGANS, APARELL, SISTEMES I ORGANISMES. les cèl·lules d’ un mateix tipus s’ agrupen formant teixits. En son exemples el teixit de la pell, el teixit muscular i el teixit nerviós. els essers pluricel·lulars com ara els animals i les plantes estan formats per diferents tipus de cèl·lules així,en les persones trobem cèl·lules musculars etc... les cèl·lules de cada tipus no s’aïllen. s' agrupen formant teixits òrgans i aparells


Teixit.

Treball acabat de les cèl·lules pol  
Treball acabat de les cèl·lules pol  
Advertisement