Page 1

Què és una cèl·lula? Com és?

LA CÈL·LULA •

La cèl·lula són les unitats bàsiques que estan compostes per tots el éssers vius. Les pots veure a traves del microscopi. Les cèl·lules poden ser de diverses tonalitats, i diverses formes. Les cèl·lules de la pell són aplanades. Els virus són de RDN com de ADN s'anomenen boutiques, els bacteris no tenen nucli definit. Les cèl·lules tenen nucli definit, estan formades per tres elements: El citoplasma, la membrana i el nucli. El voltant del nucli hi ha el citoplasma , a les cèl·lules estan tots nuclis cel·lulars.

ÈSSRES UNICEL·LULARS I PLURICEL·LULAR Quins són? Quins exemples podeu trobar? El organismes unicel·lular esta format per Una sola cèl·lula , la pot arribar per tenir totes les formes per sobreviure. Els organismes pluricel·lulars estan formats per moltes cèl·lules. S’incluen els animals i les plantes. Lo que diferencia els organismes unicel·lulars i pluricel·lulars tenen una gran quantitad de cèl·lules . Els organismes son per la cuantitad , el tipus de cél·lules i el organismes unicel·lular són las mateixes que la del pluricel·lular . poden enviar senyals químiques. També es poden duplicar . Els seus fills son idèntics el pare i la mare però es sembla mès a la mare. Poden produir energia i processament


dels nutrients . També es poden intercalar la informació i energia i també poden intercalarse.

Estructura de les cèl·lules: Quines són les parts de la cèl·lula? Quina funció fa cada part? Co • m La cèl·lula són les unitats bàsiques que estan compostes per tots el éssers vius. Les pots veure a traves del microscopi. Les cèl·lules poden ser de diverses tonalitats, i diverses formes. Les cèl·lules de la pell són aplanades. Els virus són de RDN com de ADN s'anomenen boutiques, els bacteris no tenen nucli definit. Les cèl·lules tenen nucli definit, estan formades per tres elements • El nucli , petit òrgan que en les cèl·lules animals i vegetals esta separat del citoplasma per una membrana nuclear. En ell es tanca el verdader secret de la vida: els cromosomes en els que es troben els gens, corpuscles responsables de la herència biològica, o sigui, de que els fills s’assemblin als pares. • El citoplasma, conjunt de substancies proteíniques i gelatinoses que omplen el interior de la membrana i en el que es distingeixen diferents corpuscles (mitocondris, vacúols etc) • La membrana cel·lular o membrana plasmàtica que constitueix el límit del cos cel·lular i a traves de la qual penetren las substancies alimentaries i s’expulsen les substancies de desfet.

TIPUS DE CÈL·LULES Les cèl·lules animals:Tenen una membrana cel·lular i


un citoplasma,on surten el nucli i diversos orgànuls cel·lulars. ·Les cèl·lules vegetals:Es diferencien de les cèl·lules animals perquè tenen,en uns orgànuls especials,un pigment verd anomenat clerofil·la i,envoltant la membrana cel·lular,una capa rígida anomenada paret cel·lular. ·Les cèl·lules dels bacteris:Es diferencien de les cèl·lules dels animals perquè no tenen nucli,tot i que tenen material nuclear.Així doncs,tenen una membrana cel·lular protegida per una paret cel·lular,el citoplasma,diversos orgànuls cel·lulars i matèria nuclear.

Reproducció cel·lular

.

El nostre creixement no és més que l’aument del nombre de cèl·lules del nostre cos. Es a dir quan una cèl·lula arriba a un punt de maduresa es divideix en dues cèl·lules filles que,alhora,tornen a dividir-se quan han crescut lo necessari i aixì succssesivament. El creixement queda frenat en l’edat adulta, quan el nombre de cèl·lules noves i velles es moren. Aquest proses de divisió celular rep el nom de reprodució.


Aquesta es una cèl·lula sexual

Tipus de cèl·lules humanes.

Cèl·lules musculars: . ·Són allargades. Es contreuen i s'estenen.

Cèl·lules nervioses: Estan formades per un cos central i un llarg eix.

Cèl·lules sanguínies: Formen part de la sang. No tenen nucli.


Cèl·lules de la pell:

Tenen formes diverses: planes, cilíndriques, prismàtiques, etc.

Cèl·lules sexuals: Són les cèl·lules que participen en la reproducció de tot l'organisme.

Organització dels éssers pluricel·lulars: teixits, òrgans, aparells o sistemes i organismes. Els éssers pluricel·lulars, com ara els animals i les plantes, estan formats per diferents tipus de cèl·lules. Així, en les persones trobem cèl·lules musculars, cèl·lules de la pell, cèl·lules sanguínies, cèl·lules nervioses, etc. Les cèl·lules de cada tipus no viuen aïllades: s'agrupen formant teixits, òrgans i aparells.

Les cèl·lules d'un mateix tipus s'agrupen formant teixits. En són exemples el teixit de la pell, el teixit muscular i el teixit nerviós.


Teixits: El teixit muscular està format per cèl·lules musculars

Els teixits d'un o diversos tipus s'agrupen formant estructures anomenades òrgans, com ara el cor, el cervell i els ulls.

Òrgans: El cor està format per diversos teixits.

Els òrgans s'agrupen en aparells o sistemes, con ara l'aparell locomotor, l'aparell circulatori i el sistema nerviós. Cada aparell o sistema realitza una funció específica en l'organisme.

Aparells i sistemes: L'aparell circulatori està format per diversos òrgans.

La cèl acabat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you