Page 1

heart for the nations GRIMERUD,NORWAY


Har du noen gang spurt deg selv hvorfor Gud skapte deg som du er?

Gud skapte bare én av deg! Han gav deg talenter, lengsler, humor og en grunn til å leve. Guds hensikt med deg er større enn du tror! Grimerud er et sted hvor du kan vokse med Gud. Et sted hvor du kan gripe mer av Guds hjerte for deg og for verden. Heart for the Nations DTS på Grimerud gir deg en intens seks måneders Disippeltreningsskole der du kan få dypere røtter i Gud, bedre forståelse av hvem du er og en klarere retning for fremtiden. Du vil se at Guds hjerte favner bredere enn du hadde trodd, og at Guds perspektiv er større enn ditt. Vi ønsker at du skal sikte høyere og bli mer lik Kristus, få et større hjerte for nasjonene og se hvordan du best kan tjene Gud. Vi ønsker å gi videre det Gud har gitt oss. Vi ønsker å bruke det vi har og er for å bygge broer mellom kulturer, utgjøre en forskjell, bekjempe urettferdighet og gjøre Gud kjent! Bli begeistret!

Nok har blitt tenkt, og sagt, og følt, og drømt --det er på tide at noe blir gjort. – -C.S. Lewis


Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria, og helt

til jordens ende. -Apg 1:8


Heart for the Nations DTS er spesielt for DEG med en lengsel etter å gjøre Ham kjent, DEG som vil se mer av GUDs hjerte for nasjonene og DEG som er villig til å la GUD forme DEG. I fellesskapet på Grimerud finner du erfarne misjonærer, internasjonale og nasjonale ledere innenfor Ungdom I Oppdrag, og mennesker som vier sitt liv å gå dypere med GUD i bønn og tilbedelse. Alle lengter etter at GUDs rike skal vokse, og er klare til å investere i DEG. DTS-en er ikke et sykehus, et selvhjelpskurs eller en kristen turistleir. Vi søker mennesker som vil bli med oss i å vekke opp denne falne verden, trå inn i hva GUD har skapt dem til og leve resten av livet for å utbre hans rike. Verden er full av historier om fattigdom, urettferdighet, og smerte, men vi skal ikke miste håpet. Endring vil skje når vi fronter Guds drømmer og aktivt søker å se Hans vilje skje. DTS-en vil utruste deg til å leve som en disippel, uansett hva ditt kall er. Vi ønsker å se at Gud får ære på alle områder i samfunnet, uavhengig av om du er snekkeren som ærer GUD med det du bygger, regissøren som lager storfilmer, den hjemmeværende som disippelgjør sine barn, eller familien som drar til Midtøsten for å jobbe blant muslimer: Vi er alle kalt til å gjøre en forskjell der vi er, i alt vi gjør. Vi vil se DEG satt i brann for GUD! Vi håper du vil føle deg hjemme hos oss og ønsker DEG velkommen til å bli en del av vårt fellesskap. Med alle våre forskjeller lengter vi etter å leve liv i enhet der JESUS er sentrum, med ønske om at flere skal følge Ham.


{{LECTURE}}

Heart for the Nations DTS er en mulighet for deg til å lære mer om Gud og leve nærmere Ham, ta ansvar og bli utrustet til misjon. Grimerud er et godt sted for dette, og fungerer som et åndelig drivhus der alle forhold er lagt til rette for vekst. I første del av DTS-en kommer et bredt spekter av forelesere, som snakker ut fra levd liv. De dekker relevante emner og formidler innsikt om hvem Gud er fra sin personlige erfaring. Noen av temaene er: · Å Gjøre Jesus til Herre · Guds karakter og natur · Den hellige Ånd · Å høre Guds stemme

· Disippelskap · Relasjoner · Misjon · Evangelisering

Selv om teoridelen er en tid for indre vekst, handler det å være en disippel om levd liv. Det innebærer å ta Jesu kall på alvor, og følge Ham hvor Han leder. Vi ønsker å være et fellesskap av mennesker som sammen aktivt følger Gud, vokser i kunnskap, forståelse og dyktighet, og som tar initiativ og setter ut i livet det vi har lært i klasserommet.


Ukentlig gis det mulighet til å være Jesu hender og føtter lokalt. I tillegg reiser vi en uke i mindre team til steder i Norge og Europa. Mange eksperter mener dette kontinentet er den misjonsmarken i verden med størst åndelige behov. Europa trenger Jesus og Gud inviterer oss til å gjøre en forskjell. DTS-en gjenspeiler vårt felles mål og hjerte: å formidle håp og Jesu Kristi kjærlighet til verden! Vår Outreach går til land i Europa, Afrika og Asia. Behovene er store og Gud vil arbeide med og gjennom deg for at du kan tjene dem som trenger det mest og bringe evangeliet til dem som enda ikke har hørt. Hver Outreach er forskjellig og har et unikt fokus. Tidligere og nåværende DTS-team fra Grimerud har jobbet med gatebarn, prostituerte, muslimer og ungdommer, gjort barmhjertighetsarbeid, undervist i kirker, og bidratt med praktisk arbeid. Vi inviterer deg til å sammen med oss søke mer av Guds hjerte for nasjonene og hva som er din fremtidige rolle i misjon!

{{OUTREACH}}


Her er noen personlige historier fra tidligere studenter... Før jeg tok DTS lette jeg etter mening med livet. Jeg kalte meg kristen, gikk på bedehuset og reiste på mange festivaler. Alt dette var likevel bare lysglimt i en forvirrende hverdag. Selv om jeg var sosial, bar jeg på en tomhet på innsiden. Jeg klarte ikke å finne min plass i Guds plan. På DTS møte jeg den sanne Gud som jeg hadde lett etter. Da forsto jeg at Gud ikke så på meg som en tilfeldig gutt i mengden, men at Han visste hvem jeg var. Usikkerheten forsvant i løpet av DTS-en og jeg ble fri til å være meg selv, slik Gud skapte akkurat meg til å være. Jeg ser atGud har velsignet oss så vi kan være til velsignelse for andre. De siste to månedene av DTS-en tilbrakte vi på misjonstur i Ukraina. Det gjorde stort inntrykk på meg å arbeide blant sigøynere og vise Guds hjerte til en utstøtt folkegruppe. Jeg fikk gi videre av det livet Gud hadde gitt meg, og jeg opplevde at selv små ting jeg gjorde fikk bety en stor forskjell. DTS og outreach forandret livet mitt. -Lars Kristian (20) Norge Vi ble sendt ut som et team med forskjellige kulturer, bakgrunner og personligheter. Før vi dro til Tanzania lurte jeg på hvorfor Gud hadde satt akkurat oss sammen, så forskjellige som vi var. En dag kikket jeg rundt på mine fantastiske brødre og søstre fra Norge, India og Filippinene og det slo meg at det er på grunn av våre forskjeller vi er sterke. Gud har vært så kreativ i sitt skaperverk og utrustet oss med forskjellige talenter, styrker og ferdigheter. Vi hadde masse å lære av menneskene vi møtte i Tanzania også. Gud har åpnet hjertet mitt slik at jeg kan se hvordan vi sammen reflekterer mer av hvem Han er! -Mette (22) Danmark

Vi var en uke i en muslimsk landsby hvor de bodde veldig enkelt. Vi fikk dele evangeliet, og det var utrolig å se hvordan unge og gamle forsto det vi delte. Den uken valgte mer en femti mennesker å følge Jesus, mange av dem barn. Vi er helt vanlige mennesker med et ønske om å gjøre Ham kjent, og Gud brukte oss! -Eugene (29) Filippinene


HVEM VI ER

Grimerud er UIO Norges største senter og er hjem for de fleste av våre nasjonale tjenester. Vi tror Gud har gitt oss dette strategiske stedet for at vi skal ta del i Hans globale hensikter. Siden 1975 har mennesker fra hele verden kommet hit, blitt velsignet og satt i brann for misjon. Grimerud er kalt til å utruste og støtte pionerer – å være et springbrett for nye organiske tjenester.

{{ UiO GRIMERUD}}

Vi er et fellesskap som lever og jobber sammen, forenet av vår felles lengsel: Å kjenne Gud og gjøre Ham kjent. Vi er kalt til å være forskjellige, og det er vi virkelig! På Grimerud er veldig mange forskjellige kirkesamfunn, aldre, kulturer og nasjonaliteter representert, og det er rom for flere. Vår visjon er å se Guds folk bære Guds fylde i det de lever i den kjærlighet og enhet som Gud er. I Kristuslikhet transformerer de samfunnet rundt seg, overgitt til Guds lidenskap for at Jesus skal kjennes, elskes og æres blant alle folkeslag. Motivert av dette fokuserer vi på å nå de som aldri har hørt og det post-kristne Europa. Vi følger etter Jesus, overgitt til Hans vilje. Vi er kalt til å være et senter for oppvåkning og vekkelse blant Guds folk, med enhet i mangfold som vårt kjennemerke. Misjon er vårt hjerteslag – Guds misjon. Derfor vil vi fortsette å mobilisere, tro på unge mennesker og utruste dem til å disippelgjøre folkeslagene.


HVOR VI ER D ett e er et kasort msoGrm imviseruer d all e ste den e vig til i ver den . ha r tilk ny ttin

{

}

Hvor vi har langtidsmisjonærer** Hvor vi kommer fra Hvor DTSen har vært på Outreach **I tillegg har vi langtidsarbeid på 15 steder som av sikkerhetsmessige grunner ikke er opplistet


GRIMERUD.NO

Ungdom i Oppdrag UiO Grimerud 2312 Ottestad, Norway Tel.: +47 62574320 Email: dts@ywam.no www.grimerud.no

Heart for the Nations DTS info folder  

Heart for the Nations DTS at Grimerud gives you a six-month intensive Discipleship Training School where you get deeper roots in God, deeper...