Page 1

GENER – ABRIL 2013

ACTIVITATS PER TRIAR EL TEU ITINERARI ACADÈMIC

Xerrades “Tria Via”: - PQPI – Programes de Qualificació Professional Inicial - Cicles Formatius de Grau Mitjà - Cicles Formatius de Grau Superior - Estudis Universitaris ALTRES XERRADES EXPLORA. ACTIVITATS PER CONÈIXER EL MÓN PROFESSIONAL FÒRUM ENTR@LUMNES A FACEBOOK

www.bcn.cat/ joventut

facebook.com/informat twitter.com/bcn_joventut


Programes de Qualificació Professional Inicial Horari PQPI

Cicles Formatius de Grau Superior

PIJ Gràcia 7/02

Horari 19 h

Cicles Formatius de Grau Mitjà Horari

PIJ Gràcia

PIJ Sants-Montjuïc

6/02

18 h

Comerç i màrqueting

31/01

18 h

PIJ Sarrià-St. Gervasi

Ensenyaments artístics

28/02

12.45 h

Ensenyaments d’esports

28/02

12.45 h

Hoteleria i turisme

28/02

10.15 h

Imatge i so

28/02

10.15 h

Imatge personal

28/02

11.30 h

Informàtica i comunicacions

28/02

9h

28/02

9h

28/02

11.30 h

4/02

18 h

Serveis socioculturals i a la comunitat Tèxtil, confecció i pell Transport i manteniment de vehicles

6/03

19 h

Administració i gestió

6/03

17.30 h

Comerç i màrqueting

6/03

16 h

6/03

17.30 h

18.30 h

Ensenyaments artístics

28/02

12.45 h

Ensenyaments d’esports

28/02

12.45 h

Hoteleria i turisme

28/02

10.15 h

6/03

19 h

Imatge personal

28/02

11.30 h

6/03

19 h

Imatge i so

28/02

10.15 h

6/03

16 h

Informàtica i comunicacions

28/02

9h

Sanitat

28/02

9h

6/03

17.30 h

Serveis socioculturals i a la comunitat

28/02

11.30 h

6/03

16 h

Tèxtil, confecció i pell (*) Ensenyaments artístics de la branca tèxtil.

7/02 28/01

PIJ Horta- Guinardó

Disseny gràfic

Administració i gestió

Sanitat

PIJ Sants-Montjuïc

Activitats físico-esportives

18 h

PIJ Sarrià-St. Gervasi

7/02 (*)

18 h

7/02

18 h


Exposició “Ja saps què faràs?”

Estudis universitaris Horari Administració i direcció d’empreses / Economia

PIJ Horta-Guinardó 27/02

17.45 h

8/03

17.45 h

26/02

17.45 h

27/02

19.15 h

Educació infantil i primària

5/03

17.45 h

Educació social / Treball social

5/03

19.15 h

Enginyeria informàtica / Enginyeries multimèdia

7/03

19.15 h

Cinema i mitjans audiovisuals Disseny Disseny de moda Dret / Criminologia

7/02

Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Enginyeries de telecomunicacions i electrònica / Enginyeria de sistemes electrònics

7/02 7/03

17.45 h

Ciències de l’activitat física i de l’esport

28/02

19.15 h

Genètica / Biologies

28/02

17.45 h

Història

25/02

19.15 h

Infermeria

1/03

19.15 h

Medicina

1/03

17.45 h

Periodisme / Comunicació audiovisual Psicologia Publicitat i relacions públiques Traducció i interpretació / Estudis anglesos Turisme

PIJ Sarrià-Sant Gervasi

8/03

19.15 h

26/02

19.15 h

4/03

19.15 h

25/02

17.45 h

4/03

17.45 h

18 h

18 h

Exposició formada per 11 plafons informatius on es presenten totes les opcions acadèmiques possibles un cop els joves acaben l’ESO. Accés lliure. Per a visites col·lectives, els centres d’ensenyament han de contactar prèviament amb el PIJ corresponent. La visita inclou una activitat explicativa per al grup-classe amb informació sobre els itineraris acadèmics. PIJ Les Corts. Del 14 al 25 de gener PIJ Garcilaso – Sant Andreu. Del 14 al 25 de gener El Punt – PIJ Sants-Montjuïc. Del 28 de gener al 8 de febrer PIJ Gràcia. Del 28 de gener al 8 de febrer PIJ Sarrià-Sant Gervasi. De l’11 al 22 de febrer Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó. De l’11 al 22 de febrer PIJ Ciutat Vella. Del 25 de febrer al 8 de març PIJ Calàbria – Esquerra de l’Eixample (Agència Catalana de la Joventut). Del 25 de febrer al 8 de març Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves – CAAJ. De l’11 al 15 de març Espai Jove Les Basses. Del 18 al 22 de març Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ. De l’11 al 22 de març PIJ Sant Martí. Del 2 al 19 d’abril


Xerrades “Tria Via”

El Punt – PIJ Sants-Montjuïc

PIJ Ciutat Vella

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants Xerrades específiques on us podreu informar sobre 8 famílies professionals de formació professional, tant dels cicles de grau mitjà com de grau superior (vies d’accés, funcionament, sortides professionals, novetats, etc.) A càrrec de professorat de cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Dimarts 19 de març (18 h)

Proves d’accés als cicles formatius i a la universitat.

Lloc: PIJ Ciutat Vella (Sala d’actes Casal de Joves Palau Alòs) Xerrada informativa sobre la preparació de les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior i sobre les PAU, accés a la universitat. Activitat amb inscripció prèvia a pijciutatvella@bcn.cat o al telèfon 93 319 63 47.

PIJ Calàbria – Esquerra de l’Eixample (Agència Catalana de la Joventut) Del 25 de febrer al 8 de març

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Superior (CFGS) i proves d’accés. Lloc: PIJ Calàbria – Esquerra de l’Eixample (Agència Catalana de la Joventut) Xerrades d’informació general sobre els PQPI, Batxillerat, CFGM i CFGS (vies d’accés, proves d’accés, funcionament, les diferents famílies i estudis, novetats, etc.). Els centres educatius han de concertar cita prèvia per telèfon (93 483 83 84) o per correu electrònic (infojuvenil.bsf@gencat.cat).

Dijous 28 de febrer

Famílies professionals Horari

Espai 1 – Auditori

Espai 2 – Sala d’actes

Informàtica i comunicacions

Sanitat

10.15 h

Imatge i so

Hoteleria i turisme

11.30 h

Imatge personal

Serveis socioculturals i a la comunitat

12.45 h

Ensenyaments d’esports (règim especial)

Ensenyaments artístics (règim especial)

9 h

PIJ Les Corts Dimarts 12 de març (18.30 h)

Vull fer un CFGM. Què faig, un curs d’accés o la prova?

Lloc: PIJ Les Corts Xerrada sobre les diferències entre la prova d’accés i el curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Activitat amb inscripció prèvia a pijlescorts@bcn.cat o al telèfon 93 291 64 86.

Dijous 14 de març (18.30 h)

Vull fer un CFGS. Puc fer el curs d’accés o haig de fer la prova?

Lloc: PIJ Les Corts Xerrada sobre les diferències entre la prova d’accés i el curs específic d’accés als cicles formatius de grau superior. Activitat amb inscripció prèvia a pijlescorts@bcn.cat o al telèfon 93 291 64 86.


PIJ Sarrià-Sant Gervasi Dijous 7 de febrer (18 h)

Jornada: Tèxtil i moda

Lloc: PIJ Sarrià – Sant Gervasi Us interessa el món del tèxtil i la moda? Coneixereu quins són els estudis reglats relacionats amb el sector de la mà de professors/es d’estudis tèxtils i de disseny de moda (CFGM Confecció i moda, CFGS Patronatge i moda, CFGS Vestuari a mida i espectacles, CFGS d’Arts plàstiques i disseny en estilisme d’indumentària, CFGS d’Arts plàstiques i disseny en art tèxtil, CFGS d’Arts plàstiques i disseny en estampacions i tintatges artístics, Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil i Grau en Disseny de moda). A càrrec del professorat de l’IES Anna Gironella Mundet, ESDA Llotja; Escola d’Art Massana i UPC – Escola d’Enginyeria de Terrassa. Sorteig tèxtil entre els i les assistents a la jornada! Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 414 01 95) o per correu electrònic (informaciojoves@casasagnier.net).

De l’11 al 31 de març

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Grau Superior (CFGS)

Lloc: PIJ Sarrià- Sant Gervasi Xerrades d’informació general sobre els CFGM i CFGS (vies d’accés, funcionament, les diferents famílies i estudis, novetats, sortides professionals, centres educatius...). Els centres educatius han de concertar cita prèvia per telèfon (93 414 01 95) o per correu electrònic (informaciojoves@casasagnier.net).

PIJ Gràcia Dijous 7 de febrer (19 h)

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Lloc: PIJ Gràcia Si no heu aconseguit graduar-vos a l’ESO, teniu una altra opció per seguir estudiant: els PQPI, on podreu fer una formació bàsica i professional que us facilitarà la incorporació al món laboral i, si voleu, podreu continuar l’itinerari

formatiu, ja sigui mitjançant un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) o fent una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO. A càrrec de Xavier Espinach, tutor de PTT-PQPI a l’IES Guineueta. Activitat amb inscripció prèvia a info@elpuntdegracia.org o al telèfon 93 368 10 05.

Del 28 de gener al 6 de febrer

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Lloc: PIJ Gràcia Xerrades específiques de 4 famílies dels CFGM (vies d’accés, els cicles de cada família, el funcionament dels cursos, les sortides professionals...). A càrrec de professorat de cicles formatius de grau mitjà. Activitat amb inscripció prèvia a info@elpuntdegracia.org o al telèfon 93 368 10 05. Horari

FAMÍLIES PROFESSIONALS

Dimarts, 28 de gener (18.30 h)

Transport i manteniment de vehicles

Dijous, 31 de gener (18 h)

Comerç i màrqueting

Dilluns, 4 de febrer (18 h)

Sanitat

Dimecres, 6 de febrer (18 h)

Administració i gestió

Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó Dimecres 6 de març

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Lloc: Espai Jove Boca Nord Xerrades específiques de 9 famílies dels CFGS (vies d’accés, els cicles de cada família, el funcionament dels cursos, les sortides professionals...) A càrrec de professorat de cicles formatius de grau superior. Activitat amb inscripció prèvia a punt7@punt7.org o al telèfon 93 420 25 95.


PIJ Garcilaso – Sant Andreu

Famílies professionals Horari

Espai 1

Espai 2

Espai 3

16 h

Imatge i so

Serveis socioculturals i a la comunitat

Comerç i màrqueting

17.30 h

Disseny gràfic

Sanitat

Administració i gestió

19 h

Activitats físico-esportives

Imatge personal

Hoteleria i turisme

Del 25 de febrer al 8 de març

Estudis Universitaris

Lloc: Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó Xerrades on podreu conèixer els continguts de cada grau universitari, les seves sortides professionals i les vies d’accés. A càrrec de professorat universitari dels graus específics. Activitat amb inscripció prèvia a punt7@punt7.org o al telèfon 93 420 25 95. GRAUS

Del 14 al 25 de gener

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Superior (CFGS)

Lloc: PIJ Garcilaso – Sant Andreu Xerrades d’informació general sobre els CFGM i CFGS (vies d’accés, funcionament, les diferents famílies i estudis, novetats, sortides professionals, centres educatius...). Els centres educatius han de concertar cita prèvia per telèfon (93 256 29 59) o per correu electrònic (pijgarcilaso@bcn.cat).

Dimecres 23 de gener (17.30 h)

I tu... Ja saps què faràs?

Lloc: PIJ Garcilaso – Sant Andreu Si no heu pogut venir amb el vostre institut a visitar l’exposició “Acabes l’ESO, ja saps què faràs?” us convidem a aquesta sessió oberta on us explicarem el que podeu estudiar quan acabeu l’ESO o el batxillerat, tant si aproveu com si no. Per reservar plaça envieu-nos el vostre nom, curs i telèfon de contacte a pijgarcilaso@bcn.cat.

Horari

17.45 h

19.15 h

PIJ Sant Marti

Dilluns 25 de febrer

Traducció i interpretació / Estudis anglesos

Història

Del 14 de gener al 19 d’abril

Dimarts 26 de febrer

Disseny

Psicologia

Dimecres 27 de febrer

Administració i direcció d’empreses / Economia

Dret / Criminologia

Dijous 28 de febrer

Genètica / Biologies

Ciències de l’activitat física i de l’esport

Divendres 1 de març

Medicina

Infermeria

Dilluns 4 de març

Turisme

Publicitat i Relacions públiques

Dimarts 5 de març

Educació infantil i primària

Educació social / Treball social

Dijous 7 de març

Enginyeries de telecomunicacions i electrònica / Enginyeria de sistemes electrònics

Enginyeria informàtica / Enginyeries multimèdia

Divendres 8 de març

Cinema i mitjans audiovisuals

Periodisme / Comunicació audiovisual

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Grau Superior (CFGS)

Lloc: PIJ Sant Martí (Centre Cívic Besòs), Antena PIJ Camp de l’Arpa (Espai Antoni Miró i Peris – EAMP) i Antena PIJ Poblenou (Casal de barri del Poblenou). Xerrades d’informació general sobre els CFGM i CFGS (vies d’accés, funcionament, les diferents famílies i estudis, novetats, sortides professionals, centres educatius...). Els centres educatius han de concertar cita prèvia per telèfon (93 498 27 43) o per correu electrònic (pijsantmarti@bcn.cat).


Altres xerrades

l’autoconeixement i la tria d’estudis universitaris

Estudiar a Europa

Lloc: Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ En aquesta xerrada es tractaran aspectes que poden ajudar als joves en la presa de decisions a l’hora d’escollir estudis universitaris. Es donaran consells per triar un grau en el que es tingui en compte els interessos, capacitats i expectatives personals i l’oferta d’estudis existent. A càrrec de Maria Àngels Colomer, orientadora universitària de la UB. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 442 29 39) o per correu electrònic (ciaj@bcn.cat).

Dilluns 28 de gener (18 h)

Lloc: Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ Us presentarem diferents opcions per continuar els vostres estudis a països europeus. A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat Internacional de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 442 29 39) o per correu electrònic (ciaj@bcn.cat).

Estudiar a l’estranger, oportunitats per a joves menors Dilluns 11 de febrer (18.30 h)

Lloc: PIJ Sarrià – Sant Gervasi Els alumnes d’ESO, Batxillerat i Formació Professional també podeu fer una estada formativa de curta o llarga durada a un país de la Unió Europea. A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat Internacional de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 414 01 95) o per correu electrònic (informaciojoves@casasagnier.net).

Elecció de carrera, elecció de professió Dimarts 12 de febrer (18 h)

Lloc: Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ Quines titulacions universitàries hi ha? Quanta dedicació a l’estudi cal per superar la carrera? Trigaré molt en trobar feina? Aquestes i d’altres qüestions les tractarem durant la xerrada. A càrrec de Dra. Carmen Parra, Secretaria General de la Universitat Abat Oliba CEU. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 442 29 39) o per correu electrònic (ciaj@bcn.cat).

dijous 14 de febrer (13 h)

Mercat laboral i formació Dilluns 18 de febrer (18 h)

Lloc: Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ Us donarem a conèixer els principals sectors en què hi ha més demanda actualment i quina seria la formació acadèmica necessària per accedir-hi. A càrrec de l’Assessoria Laboral de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i de l’equip del CIAJ. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 442 29 39) o per correu electrònic (ciaj@bcn.cat).

Oportunitats de pràctiques a l’estranger per a futurs estudiants de cicles formatius Dimarts 19 de febrer (18 h)

Lloc: Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ Repassarem les diferents opcions que té un estudiant de cicles formatius i podreu escoltar i preguntar a estudiants que ja ho han fet quina experiència han tingut. A càrrec de Jordi Castillo García, tècnic de mobilitat de la Fundació Barcelona FP. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 442 29 39) o per correu electrònic (ciaj@bcn.cat).


Beques i ajuts a nivell universitari Dijous 21 de febrer (18 h)

Lloc: Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ Xerrada destinada a alumnes d’últim curs de batxillerat i cicles formatius que vulguin conèixer les beques i ajuts que existeixen. A càrrec de Pere Pardo, director executiu de l’AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts Unversitaris. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 442 29 39) o per correu electrònic (ciaj@bcn.cat).

Itineraris acadèmics després de l’ESO. Un recorregut pel sistema educatiu actual Dimarts 12 de març (19 h)

Lloc: Biblioteca Francesc Candel

Dimecres 13 de març (19 h)

Lloc: El Punt - PIJ Sants-Montjuïc Xerrada informativa sobre els diferents itineraris acadèmics del sistema educatiu actual que poden realitzar els i les joves un cop hagin finalitzat els estudis de l’ESO. Activitat adreçada a pares i mares d’alumnes i a professionals de l’àmbit socioeducatiu. A càrrec de El Punt – PIJ Sants-Montjuïc. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 291 42 54) o per correu electrònic (elpunt@bcn.cat).

Itineraris formatius després de l’ESO i el Batxillerat Dijous 14 de març (20 h)

Lloc: PIJ Garcilaso – Sant Andreu Xerrada informativa sobre les novetats del sistema educatiu i les diferents possibilitats acadèmiques i formatives a les que poden accedir els i les joves que finalitzen els estudis d’ESO o Batxillerat, tant si han obtingut el graduat corresponent com si no ho han fet. Activitat adreçada a pares i mares d’alumnes, professionals que formen part del teixit socioeducatiu i participen en l’orientació acadèmica dels joves. A càrrec del PIJ Garcilaso – Sant Andreu. Activitat amb inscripció prèvia per telèfon (93 256 29 59) o per correu electrònic (pijgarcilaso@bcn.cat).

EXPLORA.

ACTIVITATS PER CONÈIXER EL MÓN PROFESSIONAL Visites a empreses i serveis per conèixer els professionals que hi treballen

Si voleu conèixer de primera mà com treballen els i les professionals de diferents sectors, ara podeu visitar els seus llocs de treball. A través d’aquestes visites podreu veure per dins diferents empreses i serveis i preguntar tot allò que us interessi i vulgueu saber. Cada dia anirem a veure una empresa o entitat d’un sector professional diferent. Veniu a totes les que vulgueu!

Què visitarem? Dilluns 18 de febrer (de 16 a 19 h)

Empresa de mecànica de precisió Gutmar: Us agradaria treballar pel sector de l’aeronàutica i l’espai, de defensa o de l’instrumentació mèdica? Coneixereu com funciona el procés de fabricació de mecanitzats de precisió (conjunts mecànics, pintura, hidràulics i neumàtics, prototips, tractaments tèrmics, utillatges...) per a aquests sectors i d’altres visitant l’empresa Gutmar.

Dimecres 20 de febrer (de 16 a 19 h)

Empresa de comunicació integral El Tinter: Sabeu com funciona tot el procés de creació de cartells, fulletons, vídeos de presentació... des de que sorgeix l’idea original fins arribar al producte final? Al Tinter trobareu professionals de serveis d’edició, producció editorial, disseny gràfic, ecodisseny i impremta que us donaran la resposta.

Dilluns 25 de febrer (de 16 a 19 h)

Institut de Recerca Vall d’Hebron: A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron no només s’atenen els pacients, hi ha molts altres serveis interessants que potser no coneixeu, com l’Institut de Recerca, on es desenvolupen tasques d’investigació i d’innovació biosanitària. Hi trobareu, a banda del personal investigador, recepcionistes, administratius, gestors, advocats, informàtics, comunicadors, zeladors, metges... amb els que poder resoldre els vostres dubtes.


Dimecres 27 de febrer (de 16 a 19 h)

Gimnàs Eurofitness Horta: Segur que sabeu perfectament què és un gimnàs i quin tipus d’activitats s’hi fan però, coneixeu tot el que hi ha darrera? Quins professionals hi treballen? Aquí podreu veure la feina d’animadors físicoesportius, de direcció esportiva, d’animadors d’activitats dirigides, de recepcionistes, de tècnics en salvament i socorrisme,... que us explicaran tot el que fan en el seu dia a dia. Places limitades: 20 persones per grup Preinscripció: del 21 de gener al 8 de febrer a www.bcn.cat/informat Preu: Gratuït Per a més informació: Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves – CAAJ. educaciojove@bcn.cat

Fòrum entr@lumnes A FACEBOOK Connecta’t a www.facebook.com/Informat Del 4 al 22 de març

Si voleu estudiar una carrera universitària, un cicle formatiu de grau mitjà o superior, el batxillerat o teniu altres dubtes sobre tràmits acadèmics, ara teniu l’oportunitat de resoldre els vostres dubtes parlant amb estudiants que estan cursant actualment aquests estudis. Pregunteu sense embuts! Centres col·laboradors: Universitat de Barcelona,Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Abat Oliva, Universitat Pompeu Fabra, Arco, Bemen3, Centre d’Estudis Prat, EA de Treball, EASD Deià, Escola Groc, Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona, ESEPP Samper, ESHB, EUT. Mediterrani, Institució cultural del CIC, Institut Masana, Institut Ana Gironella de Mundet, Institut Bonanova, Institut Consell de Cent, Institut EHTB, Institut EMAV, Institut Ferran Tallada, Institut Guineueta, Institut Jaume Balmes, Institut Joan Brossa, Institut Joan d’Àustria, Institut Josep Serrat i Bonastre, Institut La Mercè, Institut Lluïsa Cura, Institut Poblenou, Institut Rubio i Tudurí, Institut Salvador Seguí, Institut Vall d’Hebron, ITES, Jesuïtes del Clot, López Vicuña, Monlau, Sagrat Cor- Sarrià de Barcelona, Salesians Sarrià, Thuya.

Assessoraments personalitzats A la teva disposició durant tot l’any!

Atenció presencial i individualitzada per part d’un/a professional que t’ajudarà a trobar resposta a tots aquells dubtes i qüestions que tinguis en relació al teu itinerari acadèmic i així puguis prendre més fàcilment una decisió segura sobre quins estudis vols fer després d’acabar l’ESO o en el teu posterior itinerari acadèmic. Aquests assessoraments són gratuïts i cal demanar cita prèvia.

Llocs:

Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves. Dilluns i divendres de 10 a 14 h i de dilluns a dijous de 17 a 20.30 h (sense cita prèvia). PIJ Ciutat Vella. Dimarts de 17 a 20 h El Punt – PIJ Sants-Montjuïc. Dilluns de 16.30 a 20.30 h PIJ Les Corts. Dimarts i dimecres de 16.45 a 20.30 h PIJ Garcilaso – Sant Andreu. Dilluns de 16 a 20.30 h PIJ Sant Martí. Dimecres de 17.30 a 20.30 h Centre per al desenvolupament professional Porta22 – Barcelona Activa. De dilluns a dijous de 13 a 15 h i de 17.30 a 19.30 h i divendres de 9 a 12h (sense cita prèvia).


Directori d’equipaments Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ

C. Sant Oleguer, 6–8 Tel. 93 442 29 39 ciaj@bcn.cat De dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h i Paral·lel Drassanes

Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves

Espai Jove Boca Nord C. Agudells, 37–45 Tel. 93 429 93 69 educaciojove@bcn.cat Dilluns i divendres de 10 a 14 h i de dilluns a dijous de 17 a 20.30 h Carmel

PIJ Ciutat Vella

Casal de Joves Palau Alòs C. Sant Pere més Baix, 55 Tel. 93 319 63 47 pijciutatvella@bcn.cat Dimarts de 10 a 13 h i de dilluns a divendres de 17 a 21.30 h i Urquinaona

PIJ Calàbria – Esquerra de l’Eixample (Agència Catalana de la Joventut) Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya C. Calàbria, 147 Tel. 93 483 83 84 infojuvenil.bsf@gencat.cat De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h; de dilluns a dijous de 15 a 18.30 h i vigílies de festiu de 9.30 a 14 h Rocafort Tarragona Entença

El Punt – PIJ Sants-Montjuïc

Casa del Mig (Parc de l’Espanya Industrial) C. Muntadas, 5 Tel. 93 291 42 54 elpunt@bcn.cat Dilluns de 10 a 14 h i de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h Hostafrancs i Sants – Estació

Centre Cívic Cotxeres de Sants C. Sants, 79–83 i Plaça de Sants

Biblioteca Francesc Candel

C. Amnistia Internacional, 10 Ildefons Cerdà    9, 37, 46, 65, 72, 79, 109, 125

PIJ Les Corts

Centre Cívic Les Corts – Casal de Joves Les Corts C. Dolors Masferrer i Bosch, 33–35 Tel. 93 291 64 86 pijlescorts@bcn.cat Dilluns de 10 a 14 h i de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h Les Corts

PIJ Sarrià-Sant Gervasi

Centre Cívic Casa Sagnier (Jardins de Brusi) C. Brusi, 61 Tel. 93 414 01 95 informaciojoves@casasagnier.net De dilluns a divendres de 16 a 20 h i dimecres de 10 a 15 h Sant Gervasi Pàdua / Plaça Molina

PIJ Gràcia

Espai Jove La Fontana C. Gran de Gràcia, 190–192 Tel. 93 368 10 05 info@elpuntdegracia.org Dilluns i dijous de 10 a 14 h i de dilluns a divendres de 17 a 21 h Fontana

Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó

C. Horta, 71 Tel. 93 420 25 95 punt7@punt7.org Dimarts i dimecres de 10 a 14 h; de dilluns a dijous de 17 a 21 h i divendres de 17 a 20 h Horta

Espai Jove Les Basses C. Teide, 20 Tel. 93 256 36 00 Vilapicina

PIJ Garcilaso – Sant Andreu

Espai Jove Garcilaso C. Garcilaso, 103 Tel. 93 256 29 59 pijgarcilaso@bcn.cat Dilluns i dijous de 10 a 13.30 h i de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h i Sagrera

PIJ Sant Martí

Centre Cívic Besòs Rbla. Prim, 87–89 Tel. 93 498 27 43 pijsantmarti@bcn.cat Dilluns i dijous de 10 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 20.30 h Alfons el Magnànim Besòs – Besòs Mar

Antena PIJ Poblenou

Casal de barri del Poblenou Rbla. del Poblenou, 49 Dilluns de 16 a 20.30 h Poblenou

Antena PIJ Camp de l’Arpa

Espai Antoni Miró i Peris – EAMP Pl. Carme Monturiol, 10 Dimarts de 16 a 20.30 h Camp de l’Arpa

Centre per al desenvolupament professional Porta22 de Barcelona Activa

C. Llacuna, 162–164 Tel. 93 401 98 99 porta22@barcelonactiva.cat De dilluns a divendres de 9 a 20 h Assessorament personalitzat de dilluns a dijous de 13 a 15 h i de 17.30 a 19.30 h i divendres de 9 a 12 h (sense cita prèvia). Glòries i Clot Ca l’Aranyó Can Jaumandreu


Organitza:

Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves – CAAJ PIJ Calàbria – Esquerra de l’Eixample PIJ Ciutat Vella El Punt – PIJ Sants-Montjuïc PIJ Les Corts PIJ Sarrià-Sant Gervasi PIJ Gràcia Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó PIJ Garcilaso – Sant Andreu PIJ Sant Martí En col·laboració amb: Districte de Nou Barris Fundació BCN Formació Professional Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Activa Direcció General de Joventut – Generalitat de Catalunya

www.bcn.cat/informat www.bcn.cat/infojove www.bcn.cat/joventut

Regidoria d’Adolescència i Joventut Regidoria d’Adolescència i Joventut Agència Catalana de Joventut Districte Ciutat Vella Districte Sants-Montjuïc Districte Les Corts Districte Sarrià-Sant Gervasi Districte Gràcia Districte Horta-Guinardó Districte Sant Andreu Districte Sant Marti

In-forma't 2013  

Llibret de la campanya "In-forma’t. Activitats per triar el teu itinerari acadèmic". La campanya és una iniciativa de la Regidoria d’Adoles...

In-forma't 2013  

Llibret de la campanya "In-forma’t. Activitats per triar el teu itinerari acadèmic". La campanya és una iniciativa de la Regidoria d’Adoles...

Advertisement