Page 1

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ AMB L’INSTITUT A finals del curs passat, a través de la pàgina web del centre, es va posar a disposició de les famílies i dels alumnes una enquesta per conèixer la seva opinió vers alguns aspectes de funcionament de l’institut i el seu grau de satisfacció amb aquest.

Volem agrair la participació de tota la gent que ha dedicat una part del seu temps a fer-nos arribar les seves respostes, que ens ajuden a millorar el nostre dia a dia.

En total han estat 111 alumnes i 31 familiars els que ens han transmès la seva opinió per aquesta via. De l’anàlisi de les seves respostes, en treiem les següents conclusions: -

El grau de satisfacció global amb l’institut és alt, tant en el cas de les famílies, com en el cas dels alumnes. L’acollida i l’atenció rebuda en arribar al centre es valora molt positivament per part de les famílies.

PUNTS FEBLES Segons l’opinió dels alumnes: Estat del mobiliari del centre Ús de les eines digitals Activitats realitzades fora del centre

Institut de Tona C/ Torres i Bages, 32 08551 Tona Tel: 938125723 Fax:938123024

institutdetona@gmail.com http://www.iestona.net


Comentaris dels alumnes relacionats amb aquestes respostes -

Estaria bé disposar de servei de bar o màquines expenedores durant les hores del pati. Seria positiu tenir més clars els criteris d’avaluació de les diferents matèries i que aquests no es modifiquessin al llarg del curs. Es podria obrir la biblioteca pels alumnes durant les tardes. Es pot millorar la neteja de les pissarres. Aniria molt bé disposar de cortines per enfosquir les aules. Caldria millorar la gestió de la calefacció (hi ha dies que fa massa calor a les aules). Els alumnes es distreuen molt a classe amb els ordinadors. D’altra banda les eines grupals (pissarres digitals...) afavoreixen molt l’atenció. Servei de menjador: a alguns alumnes no els agraden alguns plats del menú. Alguns professors podríen tenir una actitud més alegre i positiva Aspectes pràctics: canvi de xarxes a les porteries, paper als WC del pati, bancs... Millorar la decoració del centre. Estaria molt bé ampliar les activitats del Pla Català de l’Esport.

Segons l’opinió de les famílies: L’ordre i disciplina en el centre La resolució dels conflictes La convivència i clima de treball a l’aula La tutoria i entrevistes mantingudes amb les famílies L’ús de les eines digitals El nivell d’exigència acadèmica

Institut de Tona C/ Torres i Bages, 32 08551 Tona Tel: 938125723 Fax:938123024

institutdetona@gmail.com http://www.iestona.net


Comentaris relacionats amb aquestes respostes -

Les famílies agrairien més comunicació al llarg del curs amb el tutor. La situació econòmica actual dificulta la implantació de l’ús dels ordinadors a les aules (reparacions...) Seria positiu posar en funcionament més mesures per valorar els alumnes amb bons resultats. Seria positiu augmentar el nivell d’exigència acadèmica als alumnes. Es proposa de fer més sortides i més aprofitades des del punt formatiu.

PUNTS FORTS Segons l’opinió dels alumnes: Implicació de l’alumnat vers l’estat del mobiliari del centre Ordre i manteniment de les aules per part dels alumnes Implicació de l’alumnat en la cura dels llibres de reciclatge Relació amb els companys de classe Clima de treball a l’aula Nivell de formació rebut Informació donada pel professorat sobre la forma d’avaluar Relació del tutor amb el grup i contribució d’aquest al bon ambient de la classe Manera de resoldre els conflictes Suport rebut del tutor individual Informació i temes tractats a la tutoria Comentaris relacionats amb aquestes respostes - Van molt bé les pissarres digitals i projectors a les aules.

Institut de Tona C/ Torres i Bages, 32 08551 Tona Tel: 938125723 Fax:938123024

institutdetona@gmail.com http://www.iestona.net


PROCÉS DE MILLORA Des de l’Institut considerem que la nostra és una realitat educativa en procés de millora contínua. Per això, recollim totes les vostres aportacions, amb el compromís d’analitzar-les més a fons, i anar-hi donant resposta. Sobre algunes ja n’hem parlat i d’altres estan pendents de ser plantejades amb les persones que calgui: equips docents, caps de departament, AMPA, Consell Escolar... Alguns dels aspectes que ja s'han abordat relacionats amb el que recullen les enquestes: - L'AMPA ha comprat cortines per instal·lar a totes les aules del centre, de manera que es puguin enfosquir quan calgui utilitzar projeccions. - Ja s'han instal·lat bancs al pati. - Donada la retallada d'ajudes per la compra d'ordinadors, per part del departament, el centre ha negociat preus i condicions de pagament dels ordinadors que siguin facilitadores per les famílies. No és imprescindible, però, comprar l'ordinador on el centre proposa. - Per afavorir al màxim el rendiment dels alumns, ja es va posar en funcionamenty durant el curs passat el Programa d'Excel·lència. Aquest curs pretenem consolidar-lo i ampliar-lo. - S'ha obert una bústia a la web del centre com a nova via de comunicació de les famílies cap el centre.

Institut de Tona C/ Torres i Bages, 32 08551 Tona Tel: 938125723 Fax:938123024

institutdetona@gmail.com http://www.iestona.net


La participació d'alumnes i famílies responent l'enquesta ha estat molt valuosa. És per això que ens plantegem de cara al curs vinent ampliar aquesta eina, i que la puguin respondre també professors i comunitat educativa de l'Escola d'Hosteleria. De segur que entre tots farem una molt bona feina i anirem construnt l’institut que volem. Gràcies novament per les vostres aportacions.

Setembre 2012

Institut de Tona C/ Torres i Bages, 32 08551 Tona Tel: 938125723 Fax:938123024

institutdetona@gmail.com http://www.iestona.net

BUIDAT ENQUESTES SATISFACCIÓ  
BUIDAT ENQUESTES SATISFACCIÓ  

BUIDAT ENQUESTES SATISFACCIÓ

Advertisement