Numil-Nestlé nutrikutatas tanulmány

Page 1

Numil – Nestlé: Nutrikutatás Tanulmány utóelemzéssel 2016. December

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Tartalomjegyzék – Marketing kérdőív eredményei

1

1. Táplálási attitűdök, aktivitás

2

10

2. Szoptatás

20

2.1. Kizárólag szoptató anyukák 2.2. Informálódás, szoptatási problémák – célcsoport bontás

22

3

33

4

4. Gabonapépek

84

4.1. Gabonapépek / tejpépek Célcsoport: 0- 6 hónapos csecsemők 4.2. Gabonapépek / tejpépek Célcsoport: 4-12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás 4.3. Gabonapépek / tejpépek Célcsoport: 12 - 36 hónapos gyermekek

85

5

5. Junior tejitalok

3. Tápszerek

40

3.1. Tápszerek Célcsoport: 0- 6 hónapos csecsemők 3.2. Tápszerek Célcsoport: 4-12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás 3.3. Tápszerek Célcsoport: 12 - 36 hónapos gyermekek

41 53

6

6. Internet használat

100 115

142

159

65

TNS Hoffmann Nutrikutatás

2


Tartalomjegyzék – Táplálkozási napló eredményei

7

7. BMI

170

8

8. Fogyasztott élelmiszer csoportok

176

8.1. Anyatej, tápszer, junior ital fogyasztás

188

9

9. Gyümölcs és zöldség-, valamint tehéntej és termékeinek penetrációja

197

10

11

11. Makro-tápanyag / vitamin bevitel – kritikus pontok

230

12 . Étrend – kiegészítők használata

252

12

13

13. 2015 vs. 2010 vizsgálatok főbb mutatóinak összehasonlítása

14

Utóelemzés – EFSA ajánlás

10. Kiemelt beviteli értékek vizsgálata

260

265

201

TNS Hoffmann Nutrikutatás

3


Kutatás célja, részvevő intézmények

n  A vizsgálat célja a 0-3 éves csecsemők, kisdedek és a szoptatós anyák táplálkozási felmérése. Az együttműködés keretében végzett felmérés célja, hogy feltárja azokat a problémákat, amelyek a csecsemő és kisded korú gyermekek táplálkozását és az édesanyák ismereteit jellemzik. n  A vizsgálatban résztvevő intézmények: n  Nestlé Hungária Kft. n  Numil Kft. n  M a g y a r D i e t e t i k u s o k O r s z á g o s S z ö v e t s é g e (MDOSZ) n  NutriComp Bt. n  TNS-Hoffmann Kft.

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Módszertan – I. n  Minta összetétele: n  0-6 hónapos korú csecsemők anyukái (a táplálás formája bármilyen lehet) n=97 n  4-12 hónapos gyermekek anyukái, akik gyermeküknél elkezdték a hozzátáplálást, N=220 n  12-36 hónapos gyermekek anyukái, N=411 n  Kizárólag szoptató anyukák csoport: akik az anyatej mellett víz, és ízesítés nélküli tea adásán kívül mással nem táplálják gyermekeiket N=219 n  Az adatfelvétel 2015. június – augusztus n  Adatfelvétel menete: n  1. lépés: Anyuka rekrutálása szűrőkérdőív alapján n  2. lépés: Marketing kérdőív lekérdezése, táplálkozási naplók átadása, anyukának a táplálkozási napló kitöltésének elmagyarázása, időpont egyeztetés a dietetikus interjúra n  3. lépés: Napló kitöltése az anyukák részéről (otthon, önkitöltős formában; 3 napot kellett rögzíteniük, 2 nem egymást követő hétköznapot és egy hétvégi napot) n  4. lépés: Dietetikus interjúk (kisgyermek lemérése, naplók validálása)

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Módszertan – II. n  Kérdezés helyszínei: Budapest, Győr, Debrecen, Szeged, Pécs n  Dietetikus interjúk helyszínei: •  Debreceni Egyetem Központi Klinika Gyermekgyógyászati Intézet •  Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika •  Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ •  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája •  Petz Aladár Megyei Oktató kórház – Győr n  Kérdőívek: 4 féle kérdőív a 4 cellának külön-külön n  Kérdőív blokkjai a gyermekeket érintő cellákban: n  Táplálási szokások, szoptatás, tápszerek, gabonapépek, junior tejitalok, aktivitás, egészség, internet használat és demográfia. n  A junior tejital blokkot csak a 12-36 hónaposok esetén kérdeztük n  Esetükben a kérdőív és a napló is a gyermekek táplálását / étrendjét rögzítette n  A kizárólag szoptató csoportban az anyukák táplálkozását vizsgáltuk. A marketing kérdőív és a napló is az anyuka saját étrendjét, szokásait rögzítette

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Módszertan – III. n  Táplálkozási napló módszertana: n  A felmérés nemzetközileg ajánlott "háromnapos táplálkozási feljegyzés" típusú kérdőív használatával történt, melyet pontos kitöltési útmutatóval és kitöltési mintával együtt a NutriComp Bt. biztosított a vizsgálat számára. A gyermekek által két nem egymást követő hétköznap és egy vasárnap elfogyasztott valamennyi élelmiszer adatai kerültek feljegyzésre a szülő segítségével. A kérdőívbe rögzített élelmiszer adatokat (élelmiszer- fajta, mennyiség, minőség) gyakorlott kérdezőbiztosok pontosították személyes szülői interjú keretében. n  A t á p l á l k o z á s i n a p l ó a d a t a i n a k r ö g z í t é s e , e n e r g i a - é s tápanyagszámítás: n

A visszakérdezett és pontosított adatokat szakképzett dietetikus kódolta és rögzítette a NutriComp Bt. által fejlesztett NutriComp Étrend szoftverbe, amellyel az energia- és tápanyagszámítás is történt. A szoftver háttér adatbázisai és számítási algoritmusai szakmai standard követelmények szerint lettek összeállítva, számos hazai és nemzetközi lektorált szakfolyóiratban közölt táplálkozás-epidemiológiai vizsgálat a szoftver használatával került feldolgozásra.

n  Tápanyag, vitamin bevitel számítás esetén a referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Socio-demográfiai profil

c1

c4

c3

c2

17 – 29 éves

40%

38%

34%

25%

30 – 34 éves

29%

35%

35%

33%

Szakmunkásképző 11%

35 – 47 éves

29%

27%

30%

40%

Érettségi

2%

0%

1%

1%

NT/NV

Általános iskola

-150.000 Ft 150.001 - 200.000 Ft 200.001 - 250.000 Ft 250.001 - 300.000 Ft 300.001 – 350.000 Ft 350.001 Ft vagy több Nem válaszol

c2

0 – 6 hónaposak (n=97)

c3

4 – 12 hónapos hozzátáplálást elkezdők (n=220)

c4

12 – 36 hónaposak (n=411) Anya aktivitása

c3

c4

15%

7%

8%

11%

10%

39%

44%

43%

46%

Egyetem / főiskola 46%

32%

39%

36%

c3

c4

7%

15%

10%

7%

12%

9%

10%

11%

15%

18%

21%

17%

19%

15%

18%

21%

9%

9%

7%

7%

15%

16%

10%

10%

22%

18%

23%

27%

TNS Hoffmann

c1 Dolgozik Gyes-en / Gyeden van Nem válaszol

c3

c4

1%

0%

1%

12%

99%

100%

98%

88%

0%

0%

1%

0%

c1

c1 c1 c2 c2c3 c3 c4 c4 Házas

72%

55%

62%

63%

Elvált

1%

3%

1%

1%

Egyedülálló

5%

8%

4%

9%

33%

33

27%

Kapcsolatban él 22%

c2

Gyermekek száma a családban

Anya családi állapota

c2

Nutrikutatás

4%

c2

9%

Háztartás jövedelme

c1

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

Anya iskolai végzettsége

Anya életkora

c1

c1

c2

c3

c4

1 gyermek

57%

69%

57%

60%

Több gyermek

43%

31%

43%

40%


Marketing kérdőív eredményei

TNS Hoffmann Nutrikutatás


1. Táplálási attitűdök, aktivitás

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Összefoglalás – Táplálási attitűdök, aktivitás §  A

0- 3 éves korú gyermekek anyukáinak többsége leginkább arra próbál figyelni gyermeke táplálásakor, hogy ne adjon mesterséges ízfokozót (83%) és tartósítószert (74%), ellenben sok rostos élelmiszer kerüljön az asztalra (77%). A biopiacon való vásárlás kevésbé jellemző körükben (15%).

§  Az egyes célcsoportok attitűdjeit összevetve a következő különbségek láthatók: §  A 4-12 hónapos vagy még kisebb csecsemő korban figyelnek leginkább az

anyák, hogy

tartózkodjanak a mesterséges ízfokozóktól és tartósítószerektől

§  25-46

hónapos gyermekek esetén az anyák engedékenyebbnek tűnnek a cukrozott italok és fűszeresebb, sósabb ételek fogyasztásában, mint kisebb korú gyermekeknél

§  A biopiacon történő vásárlás leginkább a 0-6 hónapos csecsemők esetén jellemző §  Az

anyukák bemondása szerint a 0-3 éves korú gyermekek ¾-e kap legalább havonta 1-3 alkalommal D-vitamint, 62%-uk rendszeresen, naponta kapja. A napi D-vitamin adás a gyermek idősödésével csökkenő tendenciát mutat: a 0-6 hónapos csecsemők 87%-a, míg a 12-36 hónaposoknak csak a 46%-a kap naponta D-vitamint. A 12-36 hónaposok 40%-a havonta maximum egyszer, ritkábban vagy soha nem kap D-vitamint.

§  Egy

éves kor alatt szignifikánsan kevesebb anyuka ad babájának C-vitamint (~20%), mint a 12- 36 hónapos korcsoportban (~50%).

§  Vas és Omega 3 adása minimális arányban megfigyelhető minden vizsgált célcsoporton (max. 5%).

§  A

gyermek növekedésével egyenes arányosan nő a szabad levegőn töltött idő hossza. Az 1 éves kor alatti gyermekekkel tipikusan 1-2 órát, míg az idősebbekkel legtöbben 2-4 órát töltenek a szabadban.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

11


Táplálási attitűdök Bázis: Teljes gyermek minta, N=728 A 0- 3 éves korú gyermekkel rendelkező anyukák többsége leginkább arra figyel, hogy ne adjon mesterséges ízfokozót (83%) és tartósítószert (74%), ellenben többségük sok rostos élelmiszert ad gyermekének (77%). A biopiacon való vásárlás kevésbé jellemző körükben (15%).

Tartózkodom a mesterséges ízfokozóktól

3

Sok rostos élelmiszert adok a gyermekemnek

2

Tartósítószermentes élelmiszereket adok a gyermekemnek

4

8

24 14 15

Kisgyermekem ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, de só- és fűszerszegényen adom az ő adagját, a felnőttek után fűszereznek a Kisgyermekem teljesen ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, éppen ugyanúgy sózva, fűszerezve

59 24 23 8

3

Napi rendszerességgel kap gyermekem cukor nélküli teát

77

51

3

4,2

74

3

2,6

33

3

2,6

31

3

1,9

17

1

2,0

15

2

1,8

15

16

11

20 10

16

Napi rendszerességgel kap gyermekem cukrozott teát vagy szörpöt

83

4,2

7

Bio piacon, bioboltokban vásárolok alapanyagokat

4,4

2

17 15

top2

53

18 9

%

Mean

4

14 8

13 9

9

6

7 9

egyáltalán nem jellemző

inkább nem jellemző

igen is meg nem is

inkább jellemező

teljes mértékben jellemző

nem tudja / Nem válaszol

C2. (B27) Néhány állítást fogok Önnek felsorolni, amit más édesanyák említettek, hogy ők a gyermekeik táplálásakor a következőképpen cselekednek. Kérem, egy ötfokú skála segítségével mondja meg, hogy ……………… (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL) táplálása esetén mennyire jellemző ez az Önök mindennapjaiban?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

12


Táplálási attitűdök korcsoportonként A 4-12 hónapos vagy még kisebb csecsemő korban figyelnek leginkább az anyák, hogy tartózkodjanak a mesterséges ízfokozóktól és tartósítószerektől. 12- 36 hónapos gyermekek esetén az anyák engedékenyebbnek tűnnek a cukrozott italok és fűszeresebb, sósabb ételek fogyasztásában, mint kisebb korú gyermekeknél. Tartózkodom a mesterséges ízfokozóktól

top2%

Sok rostos élelmiszert adok a gyermekemnek Tartósítószer mentes élelmiszereket adok a gyermekemnek Kisgyermekem ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, de só- és fűszerszegényen adom az ő adagját, a felnőttek után fűszereznek a saját tányérjukban Kisgyermekem teljesen ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, éppen ugyanúgy sózva, fűszerezve Napi rendszerességgel kap gyermekem cukor nélküli teát Bio piacon, bioboltokban vásárolok alapanyagokat Napi rendszerességgel kap gyermekem cukrozott teát vagy szörpöt 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Teljes gyermek minta n=728 0- 6 hónapos csecsemők n=97 4-12 hónapos gyermekek n=220 12 - 36 hónapos gyermekek n=411

TNS Hoffmann Nutrikutatás

13


Táplálási attitűdök korcsoportonként A 12-36 hónapos korcsoportot kisebb csoportokban elemezve azt láthatjuk, hogy a 25-36 hónapos gyermekek esetén jellemzőbb az, hogy a kisgyermek ugyanazt eszi, mint a család felnőtt tagjai és nagyobb arányban kapnak cukrozott teát vagy szörpöt. A mesterséges ízfokozóktól a 12-24 hónapos korosztályban még ugyanúgy tartózkodnak, mint a 4-12 hónaposok estén, 25 vagy több hónapos gyermeke estén arányuk kevesebb. Tartózkodom a mesterséges ízfokozóktól

top2%

Sok rostos élelmiszert adok a gyermekemnek Tartósítószer mentes élelmiszereket adok a gyermekemnek Kisgyermekem ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, de só- és fűszerszegényen adom az ő adagját, a felnőttek után fűszereznek a saját tányérjukban Kisgyermekem teljesen ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, éppen ugyanúgy sózva, fűszerezve Napi rendszerességgel kap gyermekem cukor nélküli teát Bio piacon, bioboltokban vásárolok alapanyagokat Napi rendszerességgel kap gyermekem cukrozott teát vagy szörpöt

0

20

40

60

80

100

12 - 36 hónapos gyermekek n=411 12-24 hónaposak, n=259 25-36 hónaposak, n=152

TNS Hoffmann Nutrikutatás

14


D - vitamin adás gyakorisága Az anyukák bemondása szerint a 0-3 éves korú gyermekek ¾-e kap legalább havonta 1-3 alkalommal D-vitamint, 62%-uk rendszeresen, naponta kapja. A napi D-vitamin adás a gyermek idősödésével csökkenő tendenciát mutat: a 0-6 hónapos csecsemők 87%-a, míg a 12-36 hónaposoknak csak a 46%-a kap naponta D-vitamint. A 25-36 hónapos korosztályban arányuk már csak 40%. Teljes gyermek minta N=728

62

4 3 3

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

87

4-12 hónapos gyermekek (n=220) 12-36 hónapos gyermekek (n=411)

82 46

12-24 hónapos gyermekek (n=259) 25-36 hónapos gyermekek (n=152)

naponta hetente 1-3 alkalommal ritkábban vagy soha

26

6

48 40

3 4 6

4 3

002

9

1

3 3 3

8

1

40

4 3

5

2

2

39 42

%

0 6

hetente 4-5 alkalommal havonta 1-3 alkalommal Nem tudja / nem válaszol

C1. (B26) A következőkben felsorolok Önnek néhány vitamint, táplálék kiegészítőt. Kérem, mondja meg, hogy szokta-e adni azokat ……….. nek/nek (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL), s ha igen, milyen rendszerességgel. Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

TNS Hoffmann Nutrikutatás

15


C - vitamin adás gyakorisága A teljes gyermek minta egyharmada kap legalább havonta pár alkalommal C-vitamint. Egy éves kor alatt szignifikánsan kevesebb anyuka ad babájának C-vitamint (~20%), mint a 12- 36 hónapos korcsoportban (~50%). A gyermek idősödésével nő azok száma, akik naponta kapnak C-vitamint. Teljes gyermek minta N=728 0- 6 hónapos csecsemők (n=97) 4-12 hónapos gyermekek (n=220) 12-36 hónapos gyermekek (n=411) 12-24 hónapos gyermekek (n=259)

18 10

2 4

7

64

3 4 3

14

0 5 23 21

25-36 hónapos gyermekek (n=152)

naponta hetente 1-3 alkalommal ritkábban vagy soha

26

4

78 4

3

74 3 4 3 3

10

2

6

3 56

8

5

60 14

%

5 48

5

hetente 4-5 alkalommal havonta 1-3 alkalommal Nem tudja / nem válaszol

C1. (B26) A következőkben felsorolok Önnek néhány vitamint, táplálék kiegészítőt. Kérem, mondja meg, hogy szokta-e adni azokat ……….. nek/nek (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL), s ha igen, milyen rendszerességgel. Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

TNS Hoffmann Nutrikutatás

16


Vas adás gyakorisága Vas adása minimális arányban megfigyelhető minden vizsgált célcsoporton.

Teljes gyermek minta N=728

30 01

0- 6 hónapos csecsemők (n=97) 10 4-12 hónapos gyermekek (n=220)

4 01

91 97

2

91

4

12-36 hónapos gyermekek (n=411)

2012

89

7

12-24 hónapos gyermekek (n=259)

3 012

88

6

25-36 hónapos gyermekek 1012 (n=152)

naponta hetente 1-3 alkalommal ritkábban vagy soha

90

%

5

7

hetente 4-5 alkalommal havonta 1-3 alkalommal Nem tudja / nem válaszol

C1. (B26) A következőkben felsorolok Önnek néhány vitamint, táplálék kiegészítőt. Kérem, mondja meg, hogy szokta-e adni azokat ……….. nek/nek (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL), s ha igen, milyen rendszerességgel. Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

TNS Hoffmann Nutrikutatás

17


Omega3 adás gyakorisága Omega 3 adása minimális arányú minden vizsgált célcsoporton.

Teljes gyermek minta N=728

01

0- 6 hónapos csecsemők (n=97) 0

92 97

2

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

01

12-36 hónapos gyermekek (n=411)

0 01

91

7

12-24 hónapos gyermekek (n=259)

01

91

7

25-36 hónapos gyermekek (n=152)

10

91

7

naponta hetente 1-3 alkalommal ritkábban vagy soha

%

6

94

4

hetente 4-5 alkalommal havonta 1-3 alkalommal Nem tudja / nem válaszol

C1. (B26) A következőkben felsorolok Önnek néhány vitamint, táplálék kiegészítőt. Kérem, mondja meg, hogy szokta-e adni azokat ……….. nek/nek (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL), s ha igen, milyen rendszerességgel. Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

TNS Hoffmann Nutrikutatás

18


Szabad levegőn töltött idő hossza korcsoportonként A gyermek növekedésével egyenes arányosan nő a szabad levegőn töltött idő hossza. Az 1 éves kor alatti gyermekekkel tipikusan 1-2 órát, míg az idősebbekkel legtöbben 2-4 órát töltenek a szabadban. Teljes gyermek minta N=729

0 - 6 hónapos csecsemők n=97

4-12 hónapos gyermekek n=220

12- 36 hónapos gyermekek n=411

12-24 hónapos gyermekek n=259

25-36 hónapos gyermekek n=152

% 1 órát vagy kevesebbet

1 - 2 órát

7

14

29

6

6

42

38

6

21

4

21

2,1 - 3 órát

24

21

21

25

23

3,1 - 4 órát

22

17

22

22

24

4,1 vagy több órát

19

Átlag (perc)

191 perc

6

152 perc

12

173 perc

26

209 perc

25

207 perc

20

29

19

26

214 perc

C3a= (B28.) Naponta átlagosan hány percet szokott a gyermekével szabad levegőn tölteni?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

19


2. Szoptatรกs

TNS Hoffmann Nutrikutatรกs


Összefoglalás – Szoptatás §  10-ből

4 anyuka változtatott várandóssága alatt étrendjén; többségük több gyümölcsöt és zöldséget fogyasztott, mint korábban és jobban odafigyelt a folyadék bevitelre.

§  A terhesség időszakában az anyukák háromnegyede szedett valamilyen vitamint, táplálék-kiegészítőt, terhesvitamint.

§  Szoptatás alatt az anyukák 55%-a változtatott étrendjén, leginkább a puffasztó ételeket kerülték. §  A szoptatás alatti vitamin fogyasztás még kevésbé elterjedt; az anyukák fele szed ebben az időszakban vitamint.

§  A

babatervezéstől a szoptatási periódusig a terhesvitaminok használata a legelterjedtebb a vitamint vagy bármilyen táplálék-kiegészítőt szedő anyukák körében (~70%). Várandósság előtt a folsav készítmények (30%), a várandósságtól kezdődően a Magnézium és a Vas szedése (~30%) kiemelkedőbb még a terhesvitaminok mellett.

§  Mind

három vizsgált periódusban, terhesség előtt, alatt és szoptatás alatt is a nőgyógyásznak van leginkább befolyásoló ereje a vitamin szedést illetően, az ő javaslatára kezdtek el legtöbben vitamint szedni. A várandósság alatt a védőnők hatása, szoptatás alatt a védőnők és gyermek háziorvosok hatása látható még, bár kisebb mértékben.

§  A 0-6 és 4-12 hónapos babák felét, a 12-24 hónapos gyermekek egynegyedét szoptatja édesanyjuk; 25 hónap felett a gyermekek 7%-a kap anyatejet.

§  Szoptatással

kapcsolatban leginkább a személyes konzultáció, informálódás a legjellemzőbb az az anyák körében. Több, mint 60%-a védőnőtől kér tanácsot, információt, de a gyermekorvos, szoptatási tanácsadó és más anyukák, nagymama tapasztalataira is számítanak a kismamák. Emellett egyharmaduk internetes oldalakat, cikkeket, blogokat olvas szívesen a témában.

§  A

kizárólag szoptató édesanyák 20%-nak volt problémája szoptatás alatt. Általánosságban egy problémát említettek; többek között az alábbiak merültek fel: mellgyulladás, kisebesedett mellbimbó, kevés tej, nehezen beinduló tejtermelődés, nehezen tanul meg a baba szopizni, befelé forduló mellbimbó.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

21


2.1. Kizรกrรณlag szoptatรณ anyukรกk

TNS Hoffmann Nutrikutatรกs

22


Étrend változtatás várandósság alatt 10-ből 4 anyuka változtatott várandóssága alatt étrendjén; többségük több gyümölcsöt és zöldséget fogyasztott, mint korábban és jobban odafigyelt a folyadék bevitelre. Várandósság alatt

Hogyan / mit változtatott étrendjén várandóssága alatt?

több gyümölcsöt fogyasztottam több zöldséget fogyasztottam Igen, több folyadékot ittam változatott Diabetes diétát kellett tartanom 36% Nem egészségesebben táplálkoztam változtatott puffasztó ételeket kerültem 64% csökkentettem a szénhidrát fogyasztást fűszeres ételeket kerültem rendszeres(ebb)en próbáltam enni Egy válasz lehetséges vitaminokat szedtem csökkentett cukor / cukormentesen Bázis: Kizárólag szoptató anyák N=219 édességet nem fogyasztottam / kerülöm több tejterméket fogyasztottam szénhidrát gazdag ételeket fogyasztottam a tejtermékeket nem/kevesebbet "K" betűs ételeket nem fogyasztottam rostban gazdag ételeket fogyasztottam több halat fogyasztottam koffein kerülése / elhagytam a kávét egyéb A1. Változtatott-e várandóssága alatt vagy szoptatás alatt korábbi étrendjén? NT/NV A2. Hogyan / mit változtatott étrendjén várandóssága alatt?

37 25 16 %

13 10 10 8 7 7 7 7 5 4 4 4 3 3 3 3

3% feletti említések

12 0

Spontán válasz, több válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Bázis: Kizárólag szoptató anyák, akik változtattak várandósság alatt étrendjükön N=80

23


Étrend változtatás szoptatás alatt Szoptatás alatt az anyukák 55%-a változtatott étrendjén, leginkább a puffasztó ételek kerülték. Várandósság alatt

Hogyan / mit változtatott étrendjén szoptatás alatt? puffasztó ételeket nem fogyasztok

Igen, változatott

45% 55%

34

"K" betűs ételeket nem fogyasztok

18

kevesebb tejtermék

Nem változtatott

több folyadékot iszok

13

több gyümölcsöt fogyasztok

11

bizonyos ételeket nem tudok megenni

9

Egy válasz lehetséges

több zöldséget fogyasztok

8

Bázis: Kizárólag szoptató anyák N=219

fűszeres ételeket kerülöm

8

kevesebb cukros / szénsavas üdítőket iszom vitaminokat szedek édességet nem fogyasztok / kerülöm

A1. Változtatott-e várandóssága alatt vagy szoptatás alatt korábbi étrendjén? A3. Hogyan / mit változtatott étrendjén szoptatás alatt?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

6 5

2% feletti említések

4

több tejterméket fogyasztok

2

kevésbé zsíros ételeket fogyasztok

2

egyéb

%

17

8

NT/NV 0 Spontán válasz, több válasz lehetséges

Bázis: Kizárólag szoptató anyák, akik változtattak szoptatás alatt étrendjükön N=130

24


Vélekedések vitamin fogyasztásról szoptatás alatt Az anyukák fele vas szedését látja szükségesnek szoptatás alatt, emellett a Magnézium (30%), C-vitamin (30%) és a Folsav (26%) pótlását említették nagyobb arányban. Vas

46

Magnézium

30

C-vitamin

30

Folsav

26

Calcium

22

D-vitamin

16

B-vitamin

16

Terhesvitamin (pl. Elevit, Gravida)

14

minden vitaminra (nagyobb mennyiségben)

13

Multivitamin

7

A-vitamin

7

Omega 3 készítmények

4

megfelelő étkezés mellett nincs szükség plusz vitaminokra

4

E-vitamin

2

K-vitamin

2

Cink

0

Jód

0

Spontán válasz, több válasz lehetséges Bázis: Kizárólag szoptató anyák N=219

%

egyéb

8

NT/NV

8

A4. Ön szerint milyen vitaminokra, ásványi anyagokra van szüksége leginkább az anyának szoptatás alatt?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

25


Vitamin fogyasztás a várandósság különböző periódusaiban A terhesség időszakában az anyukák háromnegyede szedett valamilyen vitamint, táplálék-kiegészítőt, terhesvitamint. A szoptatás alatti vitamin fogyasztás még kevésbé elterjedt; az anyukák fele szed ebben az időszakban vitamint.

75% 69%

68% 55%

40%

Terhesség előtt, a baba tervezés fázisában

A terhesség 1. trimeszterében

A terhesség 2. trimeszterében

A terhesség 3. trimeszterében

Szoptatás alatt

Spontán válasz, több válasz lehetséges Bázis: Kizárólag szoptató anyák N=219 A5. A következőkben időszakokat fogok Önnek felolvasni, kérem, mondja meg, hogy az adott időszakban szedett-e Ön vitaminokat, táplálék-kiegészítőket, terhesvitamint?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

26


Fogyasztott vitaminok / ásványianyagok A babatervezéstől a szoptatási periódusig a terhesvitaminok használata a legelterjedtebb a vitamint vagy bármilyen táplálék-kiegészítőt szedő anyukák körében. Várandósság előtt a folsav készítmények, a várandósságtól kezdődően a Magnézium és a Vas szedése kiemelkedőbb. Baba tervezés időszaka (n=92) Terhesvitamin Egyéb multivitamin

62 12

Folsav készítmények

11

13

Calcium 6

10

16

18

Várandósság 3. trimesztere (n=161)

70

25

24

Magnézium

Várandósság 2. trimesztere (n=168)

76

30

C-vitamin Vas

Várandósság 1. trimesztere (n=179)

Szoptatás (n=124)

68 12

58

%

14

22

19

8

18

17

18

23

30

29

21

23

28

33

26

10

14

15

16

D-vitamin 5

6

6

5

5

B- vitaminok 5

5

6

7

5

Omega 3 készítmények 3

4

3

3

4

E – vitamin 1

5

3

2

2

Jód 1

2

2

0

0

Cink 1

1

1

0

1

NT/NV 0 0 0 0 7 Bázis: Kizárólag szoptató anyák, akik szedtek valamilyen vitamint / táplálék-kiegészítőt Segített válasz, több válasz lehetséges A6. Milyen vitamint, táplálék-kiegészítőt szedett vagy szed Ön a/az ……………… -ben (KÉRDEZZE MINDEN IDŐSZAKRA EGYESÉVEL A5-BŐL, AHOL A VÁLASZADÓ IGENNEL VÁLASZOLT, AZAZ SZEDETT/ SZED VALAMIT)?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

27


Kinek a hatására szedett vitamint? Mind három vizsgált periódusban a nőgyógyász javaslatára kezdtek el legtöbben vitamint szedni. A babatervezési periódusban a megkérdezettek 10-13%-ra a babás témájú TV műsorok, rokon, ismerős és internetes cikkek hatottak. A várandósság alatt a védőnők hatása, szoptatás alatt a védőnők és gyermek háziorvosok hatása látszik, bár kisebb mértékben. Baba tervezés időszaka (n=92)

Várandósság alatt (n=185)

64

Nőgyógyász javasolta

Szoptatás alatt (n=124)

71

47

Babás témájú TV műsorban hallott róla

13

6

6

Ismerős édesanyák (rokon, ismerős) tanácsára

10

9

3

Interneten olvasott róla cikkeket

10

5

Családtag javasolta

10

11

%

3 11

Védőnő javasolta

6

15

18

Baba-mama magazinokban olvasott róla

6

1

0

Női lapokban olvasott róla

6

1

2

Háziorvos javasolta 4

2

4

Közösségi oldalakon, fórumokon javasolták 3

4

3

Orvosi rendelőben, védőnőnél kihelyezett 3

2

2

Ismert személyiség, híres anyuka ajánlását látta, 2

0

0

Rádióban hallott róla 2

1

2

Gyermekorvos javasolta 1

2

Gyógyszerész javasolta 0

1

0

Nem tudja / nem válaszol 3

1

3

10

Bázis: Kizárólag szoptató anyák, akik szedtek valamilyen vitamint / táplálék-kiegészítőt Segített válasz, több válasz lehetséges

A7. Kinek / minek a hatására döntött úgy, hogy vitaminokat / táplálék-kiegészítőket szed terhessége előtt? / alatt? / szoptatás alatt?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

28


Információforrások szoptatással kapcsolatban A kizárólag szoptató anyukák átlagosan 2-3 információ forrást vesznek igénybe, mikor szoptatással kapcsolatban tájékozódnak. 10-ből 7 anyuka kikéri a védőnő véleményét, de mellettük jelentős szerepük van a nagymamáknak, ismerős anyukáknak és internetes cikkeknek, blogoknak is. A megkérdezettek egyötöde keresett fel szoptatási tanácsadót. Védőnő Internetes oldalak, cikkek, blogok Saját anyukája Gyermekorvos Más anyukák Szoptatási tanácsadó Kórházi csecsemős nővér Internetes fórumokon Szoptatásról szóló ingyenes füzetek Internetes kismama blogok hírlevelei Könyvek Baba–Mama témákat feldolgozó TV műsorok Szülésznő Szülész-nőgyógyász Magazinok Baba-Mama témákat feldolgozó rádió műsorok Gyógyszerész Tápszer gyártók internetes oldalai Mellszívót és egyéb szoptatással kapcsolatos termékeket Egyéb Egyik sem Segített válasz, több válasz lehetséges NT/NV

69

%

28 24 22 21 21 16 16 11 10 6 4 4 3 2 1 0 0 0 5 9 1

Bázis: Kizárólag szoptató anyák N=219 A8. Szoptatással kapcsolatban szokott-e Ön tájékozódni, s ha igen kitől / hol szokott információt szerezni, tájékozódni?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

29


Leghitelesebbnek tartott információforrás A kizárólag szoptató anyukák közel fele a védőnőt tartja leghitelesebb információforrásnak szoptatást illetően; 13%-uk a szoptatási tanácsadónak hisz leginkább, 9%-uk a kórházi csecsemős nővér tanácsaiban bízik leginkább. % Védőnő

46

Szoptatási tanácsadó

13

Kórházi csecsemős nővér

9

Saját anyukája Gyermekorvos

7 5

Internetes fórumokon 2 Internetes kismama blogok hírlevelei 1 Internetes oldalak, cikkek, blogok 1 Más anyukák1 Szülész-nőgyógyász1 Egyik sem

10

Egyéb 2

Segített válasz, egy válasz lehetséges

NT/NV 1

Bázis: Kizárólag szoptató anyák N=219 A9. Melyik információ forrást tekinti Ön szoptatással kapcsolatban leginkább hitelesnek ezek közül?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

30


Problémák szoptatás alatt – kizárólag szoptató anyák A kizárólag szoptató édesanyák 20%-nak volt problémája szoptatás alatt. Általánosságban egy problémát említettek; többek között az alábbiak merültek fel: mellgyulladás, kisebesedett mellbimbó, kevés tej, nehezen beinduló tejtermelődés, nehezen tanul meg a baba szopizni, befelé forduló mellbimbó. Problémák

Felmerült-e probléma? mellgyulladás

16

kisebesedett / kirepedezett mellbimbó

30% 70%

Igen, volt probléma Nem merült fel probléma

Bázis: Kizárólag szoptató anyák N=219

15

kevés (volt) a tejem

15

nehezen indult meg a tejtermelés

12

befelé forduló a mellbimbóm

11

nehezen tanult meg szopizni a baba

11

Egy válasz lehetséges

nem akar(t) szopni a baba

8

bealszik a baba szoptatás közben

7 5

bimbóvédőt kell használnom fájdalmas szoptatás

A10. Szoptatással kapcsolatban felmerült-e Önöknél bármilyen probléma, nehézség? A11. Elmondaná, mi volt a problémája?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

5

túl sok (volt) a tejem

2

nem volt elég laktató a tejem

1

egyéb

%

11

Spontán válasz, több válasz lehetséges Bázis: Kizárólag szoptató anyák, akiknek volt problémájuk szoptatás során N=65 Alacsony elemszám, csak indikatív adat

31


Tájékozódás / segítségkérés szoptatási probléma kapcsán Szoptatási problémák esetén az anyukák többség (94%) tájékozódott, segítséget kért a probléma megoldása érdekében. Főként szoptatási tanácsadóhoz, védőnőhöz, gyermekorvoshoz fordultak segítségért az anyukák. % 37

Szoptatási tanácsadóhoz fordult segítségért Védőnő tanácsát kérte

29

Gyermekorvos tanácsát kérte

19 11

Más anyukák tanácsát kérte Interneten tájékozódott cikkek alapján

8

Könyvekben olvasott utána

6

Kórházi csecsemős nővér tanácsát kérte

5

Gyógyszerész segítségét kérte

4

Családtag tanácsát kérte 2 Internetes fórumokon kért tanácsot 1

Nem tájékozódtam

6

Segített válasz, több válasz lehetséges Bázis: Kizárólag szoptató anyák, akiknek volt problémája szoptatás során N=44 A13. Tájékozódott-e valahonnan szoptatási problémája kapcsán?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

32


2.2. Informálódás, szoptatási problémák – célcsoport bontás

TNS Hoffmann Nutrikutatás

33


Szoptatott gyermekek aránya A 0-6 és 4-12 hónapos babák felét, a 12-24 hónapos gyermekek egynegyedét szoptatja édesanyjuk; 25 hónap felett a gyermekek 7%-a kap anyatejet.

54% 48%

12-36 hónapos korosztály: 19%

32% 26%

7% Teljes gyermek minta

0- 6 hónapos csecsemők

4-12 hónapso gyermekek

12- 24 hónapos gyermekek

25-36 hónapos gyermekek

TNS Hoffmann Nutrikutatás

34


Tájékozódás / információszerzés szoptatásról Szoptatással kapcsolatban leginkább a személyes konzultáció, informálódás a legjellemzőbb az az anyák körében. Több, mint 60%-a védőnőtől kér tanácsot, információt, de a gyermekorvos, szoptatási tanácsadó és más anyukák, nagymama tapasztalataira is számítanak a kismamák. Emellett egyharmaduk internetes oldalakat, cikkeket, blogokat olvas szívesen a témában. Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

Védőnő Internetes oldalak, cikkek, blogok Saját anyukája Gyermekorvos Más anyukák Szoptatási tanácsadó Kórházi csecsemős nővér Internetes fórumokon Szoptatásról szóló ingyenes füzetek Internetes kismama blogok hírlevelei Könyvek Baba–Mama témákat feldolgozó TV Szülésznő Szülész-nőgyógyász Magazinok Egyik sem Egyéb NT/NV

Segített válasz, több válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

0-6 hónapos csecsemők anyukája, akik szoptatnak (n=52)

69 28 24 22 21 21 16 16 11 10 6 4 4 3 2 9 5 1

4-12 hónapos gyermekek anyukája, akik szoptatnak (n=105)

67 31 35 37 44 20 17 14 15 10 6 10 2 2 7 7 0 6

12-36 hónapos gyermekek anyukája, akik szoptatnak (n=78)

68 22 22 42 35 28 11 21 12 5 6 4 3 7 5 9 3 3

%

61 30 21 30 26 19 21 17 13 5 11 6 14 1 1 10 4 3

A8. Szoptatással kapcsolatban szokott-e Ön tájékozódni, s ha igen kitől / hol szokott információt szerezni, tájékozódni? Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a kizképest

35


Leghitelesebbnek tartott információforrás szoptatásról A védőnő és a gyermekorvos az anyukák leghitelesebb információforrása, főként a 4-12 hónapos gyermekek esetén.

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

Védőnő

0-6 hónapos csecsemők anyukája, akik szoptatnak (n=52)

46

Szoptatási tanácsadó

4-12 hónapos gyermekek anyukája, akik szoptatnak (n=105)

33

13

12

Kórházi csecsemős nővér

9

8

Saját anyukája

7

10

Gyermekorvos

5

12-36 hónapos gyermekek anyukája, akik szoptatnak (n=78)

37

35

14 0

12 4

4

13

3 20

12

Internetes fórumokon 2

0

2

2

Internetes kismama blogok hírlevelei 1

0

0

1

1

3

Internetes oldalak, cikkek, blogok 1

3

Más anyukák 1

4

4

Szülész-nőgyógyász 1

0

0

Könyvek 1

0

0

Egyik sem

10

Egyéb 2 NT/NV 1

7 0 9

%

3 1 4

11

12

2

4

3

3

Segített válasz, egy válasz lehetséges A9. Melyik információ forrást tekinti Ön szoptatással kapcsolatban leginkább hitelesnek ezek közül?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

36


Problémák szoptatás alatt – 0- 6 hónapos csecsemők A 0-6 hónapos csecsemőjüket szoptató anyák 56%-a küzd / küzdött problémával szoptatás során, főként a kevés tej volt a legtöbbjük által említett nehézség. Problémák

Felmerült-e probléma?

3%

kevés (volt) a tejem

Igen, volt probléma

41%

56%

nehezen szopott a baba / nem volt a jó a szopási technikája a babának / nehezen tanult meg szopizni a baba nem akar(t) szopni a baba

Nem tudja / nem válaszol

fájdalmas szoptatás

11

nem volt elég laktató a tejem

11

Bázis: 0-6 hónapos csecsemős anyukák, akik szoptatják gyermeküket N=52

TNS Hoffmann

17

kisebesedett / kirepedezett mellbimbó

6

nehezen indult meg a tejtermelés

6

bealszik a baba szoptatás közben

1

egyéb

8

A10. Szoptatással kapcsolatban felmerült-e Önöknél bármilyen probléma, nehézség? A11. Elmondaná, mi volt a problémája?

%

18

Nem merült fel probléma

Egy válasz lehetséges

Nutrikutatás

61

!!Alacsony elemszám, csak indikatív adat

Spontán válasz, több válasz lehetséges Bázis: 0-6 hónapos csecsemős anyukák, akik szoptatják gyermeküket és volt problémájuk szoptatás során N=26!!

37


Problémák szoptatás alatt – 4-12 hónapos gyermekek A 4-12 hónapos csecsemőjüket szoptató anyák 26%-a küzd / küzdött problémával szoptatás során, főként a kevés tej volt a legtöbbjük által említett nehézség. Problémák

Felmerült-e probléma? kevés (volt) a tejem

1% 26% 73% Egy válasz lehetséges

fájdalmas szoptatás

Igen, volt probléma Nem merült fel probléma

10

mellgyulladás

9

nem akar(t) szopni a baba

Nutrikutatás

8

nehezen szopott a baba / nem volt a jó a szopási technikája a babának / nehezen

6

túl sok (volt) a tejem

6

A10. Szoptatással kapcsolatban felmerült-e Önöknél bármilyen probléma, nehézség? A11. Elmondaná, mi volt a problémája?

TNS Hoffmann

14

kisebesedett / kirepedezett mellbimbó

bimbóvédőt kell használnom egyéb

%

18

nehezen indult meg a tejtermelés

Nem tudja / nem válaszol

Bázis: 4-12 hónapos gyermekek anyukái, akik szoptatják gyermeküket N=105

30

4

!! Alacsony elemszám, csak indikatív adat

14

Spontán válasz, több válasz lehetséges Bázis: 4-12 hónapos gyermekek anyukái, akik szoptatják gyermeküket és volt problémájuk szoptatás során N=25!!

38


Problémák szoptatás alatt – 12-36 hónapos gyermekek A 12-36 hónapos gyermeküket szoptató anyák 26%-a említett problémát szoptatás során, mellgyulladásra, befelé forduló mellre panaszkodtak főként. Problémák

Felmerült-e probléma? mellgyulladás

26% 74% Egy válasz lehetséges

Igen, volt probléma Nem merült fel probléma

25

befelé forduló a mellbimbóm

20

nehezen indult meg a tejtermelés

17

Nem tudja / nehezen szopott a baba / nem volt a jó a szopási technikája a babának / nehezen nem válaszol

17

tanult meg szopizni a baba

Bázis: 12-36 hónapos kisgyermekes anyukák, akik szoptatják gyermeküket N=78

bimbóvédőt kell használnom

11

nem akar(t) szopni a baba

fájdalmas szoptatás

túl sok (volt) a tejem A10. Szoptatással kapcsolatban felmerült-e Önöknél bármilyen probléma, nehézség? A11. Elmondaná, mi volt a problémája?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

%

11

8

8

Alacsony elemszám, csak indikatív adat

Spontán válasz, több válasz lehetséges Bázis: 12-36 hónapos kisgyermekes anyukák, akik szoptatják gyermeküket és volt problémájuk szoptatás során N=14!!

39


3. Tรกpszerek

TNS Hoffmann Nutrikutatรกs


3.1. Tápszerek Célcsoport: 0- 6 hónapos csecsemők

TNS Hoffmann Nutrikutatás

41


Összefoglalás – Tápszerek – 0-6 hónaposak §  A 0- 6 hónapos babák háromnegyede kap tápszert. §  A tápszert kapó 0-3 éves gyermekek egy ötödénél

már a születése után elkezdik a tápszerezést, átlagosan viszont azt mondhatjuk, hogy 3 hónaposan indul a tápszerhasználat a kicsiknél.

§  Az

anyák 67%-a kizárólag vényköteles, orvos által felírt tápszert ad gyermekének ebben a korcsoportban.

§  Akik

anyatejet és tápszert is adnak a gyermeküknek, közel felük egy étkezésen belül anyatejet és tápszert is ad, közel egyharmaduk variálja a kizárólag anyatejes és kizárólag tápszeres étkezéseket.

§  A

0- 6 hónapos tápszert kapó babák átlagosan 5 alkalommal kapnak tápszert naponta, átlagosan 5dl-t egy napra elosztva.

§  A

legtöbb kismama a Milumil és Milupa tápszereket ismeri, a teljes gyermekmintát nézve. A 0-6 hónapos csecsemők csoportban viszont szignifikánsan kiemelkedik a Beba Pro ismerete és használata is.

§  A

0-6 hónapos babák 39%-a Beba Pro, 33%-a Milumil, 10%-a Lactogen tápszert kap leggyakrabban.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

42


Penetráció – Tápszer fogyasztás A 0-6 hónaposak körében a babák 76%-a kap tápszert, a korcsoport egyharmada kap tápszert és anyatejet is. Tápszer fogyasztás Total gyermek minta (0-3 évesek) N=728

40% 60%

Egy válasz lehetséges

Fogyaszt Nem fogyaszt

Tápszer fogyasztás 0- 6 hónapos csecsemők N=97

24%

Fogyaszt

76%

Nem fogyaszt

Egy válasz lehetséges

C0. Most felsorolok különböző, gyermekeknek adható termékeket. Kérem, mindegyik esetében mondja meg, hogy milyen rendszerességgel szokta adni ezeket a babának!

TNS Hoffmann Nutrikutatás

43


Tápszer adás kezdete A tápszert kapó 0-3 éves gyermekek egy ötödénél már a születése után elkezdik a tápszerezést, átlagosan viszont azt mondhatjuk, hogy 3 hónaposan indul a tápszerhasználat a kicsiknél. A tápszert kapó 0-6 hónapos csecsemők többsége (70%) 0-1 hónaposan kapja azt először. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289 0 hónaposan

22

2 hónaposan

11

3 hónaposan

10

4 hónaposan

31 17 6

8

5 hónaposan

0

6

1 9

6 hónaposan 2

8 hónaposan

0

Átlag: 3%

4

0

2

0

10 hónaposan

2

0

11 hónaposan 1

0

12 hónaposan 0

0

13 hónaposan 1

0

15 hónaposan 0

0 4

Átlag: 0,9%

0

9 hónaposan

NT/NV

%

39

19

1 hónaposan

7 hónaposan

0–6 hónapos csecsemők N=74

5

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Egy válasz lehetséges B3. Hány hónapos kora óta ad neki tápszert?

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

TNS Hoffmann Nutrikutatás

44


Milyen típusú tápszert ad a gyermeknek? Az anyák több, mint 60%-a kizárólag vényköteles, orvos által felírt tápszert ad gyermekének.

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289

%

Kizárólag vényköteles, orvos által felírt tápszert adok a gyermekemnek

61

Kizárólag vény nélküli, a boltokban/ gyógyszertárban szabadon megvásárolható tápszert adok a gyermekemnek

67

18

Legtöbbször vényköteles, orvos által felírt tápszert adok a gyermekemnek, DE néha előfordul, hogy vény nélküli a boltokb Legtöbbször vény nélküli tápszert adok a gyermekemnek, DE néha előfordul, hogy vényköteles, orvos által felírt tápszert

0–6 hónapos csecsemők N=74

14

13

5

16

1

Közel azonos arányban szoktam vényköteles, orvos 2 által felírt tápszert adni, és vény nélküli tápszert adni a gyermekemne

1

Nem tudja / Nem válaszol 2

1

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Egy válasz lehetséges B4. Milyen típusú tápszert szokott adni a babájának?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

45


Tápszer adás gyakorisága A 0 - 6 hónapos tápszert kapó babák átlagosan 5 alkalommal kapnak tápszert naponta, átlagosan 5dl-t egy napra elosztva. Total gyermek minta c (0–3 évesek) N=289

B10. Hányszor kap gyermeke tápszert egy nap?

2,94 B11. Egy átlagos napon jelenleg hány dl tápszert ad a babájának?

3,97 dl

0–6 hónapos csecsemők c N=74

B10. Hányszor kap gyermeke tápszert egy nap?

4,99 B11. Egy átlagos napon jelenleg hány dl tápszert ad a babájának?

5,14 dl

Egy válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

46


Tápszer vs. anyatej adás egy étkezésen belül A 0- 6 hónapos babák csoportban a csecsemők 31%-a kap anyatejet és tápszert is. Akik anyatejet és tápszert is adnak a gyermeküknek, közel felük egy étkezésen belül anyatejet és tápszert is ad, közel egyharmaduk variálja a kizárólag anyatejes és kizárólag tápszeres étkezéseket. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=52

0–6 hónapos csecsemők N=30 %

Egy étkezésen belül anyatejet és tápszert is adok

43

Variálom a kizárólag anyatejes és kizárólag tápszeres étkezéseket

Nem tudja / Nem válaszol

35

22

46

25

29

Bázis: akik tápszert és anyatejet is adnak gyermeküknek Egy válasz lehetséges B12. Most felsorolok két állítást. A baba táplálása során melyik jellemző leginkább Önökre?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

47


Spontán márkaismeret - tápszerek A legtöbb kismamának a Milumil és Milupa tápszerek jutottak először eszükbe tápszer márkák közül. A 0-6 hónapos csecsemők csoportban szignifikánsan többen említették a Beba Pro-t és teljes gyermek mintához képest kevesebben a Milupát. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=750

0–6 hónapos csecsemők N=97

%

37

Milumil Milupa

12

44

18

Beba Pro Nestlé

6

Hipp

5

Humana

6

Lactogen

15%

6 9

4

34%

4

24

3

27

75%

43% 29

30

0 12

57%

36% 28% 30%

12%

7 5 12%

14%

7 5 12%

Egyiket sem 14 6%

14 5%

Novalac 12 2%

20 2%

Egyéb 23 5%

1. Spontán első említés

40

6

37%

Nem tudja / nem válaszol 12 4%

41

28

41%

32

16%

34

49%

35

28

77%

56%

31

Babylove (dm) 2 14

Babydream (Rossmann) 3 10

41

3 5 7% 02 2% 2. Spontán további említés

Teljes Spontán ismeret

B1. Fel tudna sorolni nekem tápszer márkákat, amelyeket akár csak névről, hallomásból ismer, függetlenül attól, hogy kipróbálta-e már gyermeke esetén vagy sem?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

48


Segített márkaismeret - tápszerek Támogatott ismertségben a Milumil, Milupa tápszerek vezetnek a kismamák körében. A 0-6 hónapos csecsemők anyukái körében a Hipp, Babylove és Babydream márkák kevésbé ismertek. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=750 Milumil

93

Milupa

92

90

Hipp

83

Beba Pro

81

Nestlé

79

Humana

77

Babylove (dm)

72 86 79 72 50

59

Lactogen

%

84

63

Babydream (Rossmann)

Novalac

0–6 hónapos csecsemők N=97

45

48

43

19

17

Nem tudja / nem válaszol 0

0

Egyiket sem 0

0

Több válasz lehetséges B2. Mutatok Önnek néhány tápszer márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

49


Kipróbálás - tápszerek Azok az édesanyák, akik adnak tápszert gyermeküknek átlagosan 2 márkát próbáltak már ki gyermeküknél, ezek tipikusan a Milumil és a Beba Pro márkák voltak. A 0-6 hónapos korcsoportban a Beba Pro tápszer kipróbálási mutatója megelőzi a Milumilt. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289 Milumil

0–6 hónapos csecsemők N=74

57

Beba Pro

54

66

Humana

22

12

Lactogen

20

11

Milupa

16

Átlagosan 2,1 márka

6

Hipp

10

Nestlé

10

4

Babydream (Rossmann)

10

5

8

5

Babylove (dm) Egyéb

9

6

Novalac 2 Nem tudja / nem válaszol 0

%

52

Átlagosan 1,8 márka

8 2 0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B6. Megmondaná, kérem, hogy milyen márkájú tápszereket próbált már ki ?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

50


Elmúlt 3 hónapban használt tápszerek Az elmúlt 3 hónapban használt tápszerek tekintetében a Milumil és Beba Pro termékek vezetnek. A 0- 6 hónapos csecsemők esetén a Beba Pro megelőzi a Milumilt. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289 Milumil

0–6 hónapos csecsemők N=74

36

Beba Pro

30

Lactogen

42

15

Humana

12

%

37

10

Átlagosan 1,2 márka

5

Nestlé

6

Babydream (Rossmann)

5

5

Egyéb

5

6

Hipp

4

Babylove (dm)

4

0

Milupa

4

1

Novalac 1 Nem tudja / nem válaszol 1

1

Átlagosan 1,1 márka

4

2 0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B7. Mely tápszert / tápszereket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

51


Leggyakrabban használt tápszer A leggyakrabban használt tápszer a 0-6 hónaposok körében a Beba Pro, ezt követi a Milumil, majd a Lactogen. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289 Milumil

0–6 hónapos csecsemők N=74

30

Beba Pro

26

Lactogen

39

14

Humana

10

12

5

Nestlé

4

Egyéb

4

Babydream (Rossmann)

3

Babylove (dm)

3

Hipp

2

1

Milupa

1

1

Novalac 1 Nem tudja / nem válaszol 1

%

33

1 5 2 0

2 0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Egy válasz lehetséges B7. Mely tápszert / tápszereket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

52


3.2. Tápszerek Célcsoport: 4-12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás

TNS Hoffmann Nutrikutatás

53


Összefoglalás – Tápszerek – 4-12 hónaposak §  A 4-12 hónapos babák 56%-a (ahol a hozzátáplálás már elkezdődött) kapnak tápszert. §  Átlagosan 3 hónapos korban kaptak először tápszert, ahogyan ez a teljes gyermekmintára is jellemző.

§  4-12

hónapos babáknak többségében (67%) kizárólag vényköteles tápszert adnak a szülők. Szignifikánsan kisebb azok aránya ebben a csoportban, akik kizárólag vény nélkül kapható tápszert adnának gyermeküknek a teljes gyermek mintához képest (8% vs. 18%).

§  A

tápszert kapó 4-12 hónapos babák naponta átlagosan 3 alkalommal kapnak tápszert, átlagosan 3,9 dl –t egy napra elosztva.

§  Tápszerek közül ezen célcsoporton belül a Milumil és a Milupa tápszer márkák szinte minden kismama által ismertek, valamint többségük a Hipp, Beba Pro, Nestlé, Humana termékeket is ismeri.

§  Leggyakrabban

használt márkákat vizsgálva a Beba Pro márka vezet ebben a csoportban is (28%), ezt követi a Milumil 24%-kal és a Lactogen kicsit kisebb körben 18%-kal.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

54


Penetráció – Tápszer fogyasztás

Tápszer fogyasztás Total gyermek minta (0-3 évesek) N=728

40% 60%

Egy válasz lehetséges

Tápszer fogyasztás 4 – 12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=220

Fogyaszt Fogyaszt Nem fogyaszt

44% 56%

Nem fogyaszt

Egy válasz lehetséges

C0. Most felsorolok különböző, gyermekeknek adható termékeket. Kérem, mindegyik esetében mondja meg, hogy milyen rendszerességgel szokta adni ezeket a babának!

TNS Hoffmann Nutrikutatás

55


Tápszer adás kezdete A 4-12 hónapos babák, akiknél a hozzátáplálás már elkezdődött, átlagosan 3 hónapos korban kaptak először tápszert. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289 0 hónaposan

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=124

22

18

19

1 hónaposan 2 hónaposan

11

3 hónaposan

10

6 hónaposan

9

4 hónaposan

8

17 14 12 8 13

6

5 hónaposan NT/NV

4

8 hónaposan

4

%

6

Átlag: 3

5

Átlag: 2,8

1

7 hónaposan

2

2

10 hónaposan

2

1

9 hónaposan

2

2

11 hónaposan 1

0

13 hónaposan 1

0

15 hónaposan 0

0

12 hónaposan 0

0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Egy válasz lehetséges B3. Hány hónapos kora óta ad neki tápszert?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

56


Milyen típusú tápszert ad a gyermeknek? 4-12 hónapos babáknak többségében (67%) kizárólag vényköteles tápszert adnak a szülők. Szignifikánsan kisebb azok aránya ebben a csoportban, akik kizárólag vény nélkül kapható tápszert adnának gyermeküknek a teljes gyermek mintához képest. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289

%

Kizárólag vényköteles, orvos által felírt tápszert adok a gyermekemnek

61

Kizárólag vény nélküli, a boltokban/ gyógyszertárban szabadon megvásárolható tápszert adok a gyermekemnek

67

18

Legtöbbször vényköteles, orvos által felírt tápszert adok a gyermekemnek, DE néha előfordul, hogy vény nélküli a boltokb Legtöbbször vény nélküli tápszert adok a gyermekemnek, DE néha előfordul, hogy vényköteles, orvos által felírt tápszert

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=124

8

13

5

15

5

Közel azonos arányban szoktam vényköteles, orvos által felírt tápszert adni, és vény nélküli 2 tápszert adni a gyermekemne

2

Nem tudja / Nem válaszol 2

4

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B4. Milyen típusú tápszert szokott adni a babájának?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

57


Tápszer adás gyakorisága A tápszert kapó 4-12 hónapos babák naponta átlagosan 3 alkalommal kapnak tápszert, átlagosan 3,9 dl –t egy napra elosztva. Total gyermek minta c (0-3 évesek) N=289

B10. Hányszor kap gyermeke tápszert egy nap?

2,94 B11. Egy átlagos napon jelenleg hány dl tápszert ad a babájának?

3,97 dl

4 – 12 hónaposc babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=124

B10. Hányszor kap gyermeke tápszert egy nap?

2,59 B11. Egy átlagos napon jelenleg hány dl tápszert ad a babájának?

3,86 dl

Egy válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

58


Tápszer vs. anyatej adás Az alacsony elemszám miatt az adatok csak indikatívak.

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=22

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=52

%

Egy étkezésen belül anyatejet és tápszert is adok

43

Variálom a kizárólag anyatejes és kizárólag tápszeres étkezéseket

Nem tudja / Nem válaszol

40

35

22

48

13

Bázis: akik adnak tápszert és anyatejet is gyermeküknek Egy válasz lehetséges B12. Most felsorolok két állítást. A baba táplálása során melyik jellemző leginkább Önökre?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

59


Spontán márkaismeret - tápszerek A 4-12 hónapos hozzátáplálós csoport anyukái körében is a Milumil és Milupa tápszerek említése a legkiemelkedőbb spontán módon. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=728

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=220

%

37

Milumil Milupa

12

44

18

Beba Pro Nestlé

6

Hipp

5

Humana

6

Babydream (Rossmann) 3 10

41%

32

9

37% 34%

18 37

34%

7

26

33%

16% 16% 13%

13 4%

Egyéb 23 5%

23 5%

Egyiket sem 14 6%

24 6%

Nem tudja / nem válaszol 12 4% 1. Spontán első említés

TNS Hoffmann Nutrikutatás

42%

28

3 10

Novalac 12 2%

51%

6

7 10

14%

80% 61%

33

2 15

15%

43 52

5

16%

6 9

37

49%

35

28

77%

56%

31

Babylove (dm) 2 14 Lactogen

41

23 5% 2. Spontán további említés

Teljes Spontán ismeret

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

60


Segített márkaismeret - tápszerek Támogatottan a Milumil és a Milupa tápszer márkák szinte minden kismama által ismertek, valamint többségük a Hipp, Beba Pro, Nestlé, Humana termékeket is ismeri. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=750 Milumil

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=220

93

Milupa

98

90

92

Hipp

83

86

Beba Pro

81

86

Nestlé

79

78

Humana

77

78

Babylove (dm)

63

Babydream (Rossmann)

Novalac

62

59

Lactogen

%

62

48

49

19

25

Nem tudja / nem válaszol 0

0

Egyiket sem 0

0

Több válasz lehetséges B2. Mutatok Önnek néhány tápszer márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

61


Kipróbálás - tápszerek A Milumil és a Beba Pro tápszereket próbálta ki a legtöbb anyuka a 4-12 hónapos gyermekek esetében, csakúgy mint a teljes gyermek mintát nézve. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289 Milumil

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=124

57

Beba Pro

54

51

Humana

22

24

Lactogen

20

23

Milupa

16

Hipp

10

Nestlé

10

Babydream (Rossmann)

10

Babylove (dm) Egyéb

%

53

13 10

Átlagosan 2,1 márka

11 10

8 6

Novalac 2 Nem tudja / nem válaszol 0

Átlagosan 2,0 márka

5 3 3 0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B6. Megmondaná, kérem, hogy milyen márkájú tápszereket próbált már ki ?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

62


Elmúlt 3 hónapban használt tápszerek Az elmúlt 3 hónapban a 4-12 hónapos babák esetén a különböző tápszer márkák használati aránya nem mutat szignifikáns eltérést a teljes mintához képest. Egyharmaduk Milumilt, egyharmaduk Beba Pro-t használt. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289 Milumil

36

Beba Pro

31

30

Lactogen

19

12

Nestlé

6

Babydream (Rossmann)

5

Egyéb

5

Hipp

4

Babylove (dm)

4

Milupa

4

%

32

15

Humana

Novalac

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=124

12 8 5

Átlagosan 1,2 márka

1

Nem tudja / nem válaszol 1

3

Átlagosan 1,2 márka

6 2 4 2 0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B7. Mely tápszert / tápszereket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

63


Leggyakrabban használt tápszer A 4-12 hónapos babák esetén a Beba Pro márka vezet a leggyakoribb használat tekintetében (28%), ezt követi a Milumil 24%-kal és a Lactogen kicsit kisebb körben 18%-kal. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=289 Milumil

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdték a hozzátáplálást N=124

30

Beba Pro

24

26

Lactogen

28

14

Humana

18

12

12

Nestlé

4

Egyéb

4

Babydream (Rossmann)

3

Babylove (dm)

3

0

Hipp

2

1

Milupa

1

2

Novalac 1

1

Nem tudja / nem válaszol 1

%

8 1 5

0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B7. Mely tápszert / tápszereket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

64


3.3. Tápszerek Célcsoport: 12 - 36 hónapos gyermekek

TNS Hoffmann Nutrikutatás

65


Összefoglalás – Tápszerek – 12-36 hónaposak §  12-

36 hónapos korban szignifikánsan kevesebb gyermek kap tápszert, mint egy évesnél kisebb korban (a gyermekek egyötöde). Ezen csoporton belül a 12-24 hónaposak 31%, a 25-36 hónaposak 8%-a kap tápszert.

§  A

tápszer adás kezdete a 12-36 hónapos bölcsődés gyermekeknél hasonlóképpen a teljes gyermek mintához, átlagosan 3 hónap környékén kezdődött. Ehhez képest, akik nem járnak bölcsödébe és otthon kapnak indusztriális termékeket, kitolódik: esetükben átlagosan 5 hónapos korban indult el a tápszerezés.

§  A

12 – 36 hónapos gyermekek esetén a vény nélküli tápszerek adása nagyobb mértékű (34%), mint a 0-6 hónapos (14%) vagy 4-12 hónapos gyermekek (8%) esetén megfigyelhető volt.

§  Ez

a korcsoport már kevesebbszer (1-2 alkalommal) kap tápszert naponta átlagosan, fogyasztásuk viszont a 4-12 hónaposokhoz hasonlóan átlagosan 3 dl naponta.

§  A 12- 36 hónapos gyermekes anyukák hasonlóan a teljes gyermek mintához a Milumil, Milupa márkákat ismerték legszélesebb körben.

§  Ebben a korosztályban a legtöbb anyuka Milumil (35%) tápszert ad gyermekének, a Beba Pro használat szignifikánsan alacsonyabb körükben a teljes gyermek mintához viszonyítva (12% vs. 26%).

TNS Hoffmann Nutrikutatás

66


Penetráció – Tápszer fogyasztás

Tápszer fogyasztás Total gyermek minta (0-3 évesek) N=728

12 – 36 hónapos gyermekek N=411

22% 40%

Fogyaszt Nem fogyaszt

60%

Fogyaszt

78%

Nem fogyaszt

Egy válasz lehetséges Egy válasz lehetséges

12-24 hónaposak 31%, a 25-36 hónaposak 8%-a kap tápszert.

C0. Most felsorolok különböző, gyermekeknek adható termékeket. Kérem, mindegyik esetében mondja meg, hogy milyen rendszerességgel szokta adni ezeket a babának!

TNS Hoffmann Nutrikutatás

67


Tápszer adás kezdete I. A tápszer adás kezdete a 12-36 hónapos bölcsődés gyermekeknél hasonlóképpen a teljes gyermek mintához, átlagosan 3 hónap környékén kezdődik. Ehhez képest, akik nem járnak bölcsödébe és otthon kapnak indusztriális termékeket kitoldóik: esetükben átlagosan 5 hónapos korban indult el a tápszerezés. Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan NT/NV

Átlag

22 19 11 10 8 6 9 2 4 2 2 1 0 1 0 4

3

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek (n=10!!)

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

13 11 3 11 7 9 16 4 11 3 5 2 0 2 1 2

4,82

27 23 5 5 5 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,64

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket (n=80)

11 10 3 12 8 8 15 5 12 3 5 3 1 2 1 2

%

5,07

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Egy válasz lehetséges B3. Hány hónapos kora óta ad neki tápszert?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

68


Tápszer adás kezdete II. A tápszer adás kezdete a 12- 24 hónapos korcsoportban átlagosan 5 hónapos korra tehető.

Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan hónaposan NT/NV

Átlag

22 19 11 10 8 6 9 2 4 2 2 1 0 1 0 4

3

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

12–24 hónapos gyermekek (n=79)

13 11

13 13

3

1

11 7 9 16 4 11 3 5 2 0 2 1 2

12 5 11 13 5 12 3 6 3 1 0 1 2

4,82

4,82

25–36 hónapos gyermekek (n=12!!)

13

%

3 13 7 20 0 30 0 0 0 0 0 0 13 0 0

4,83

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Egy válasz lehetséges B3. Hány hónapos kora óta ad neki tápszert?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám, indikatív adat Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

69


Milyen típusú tápszert ad a gyermeknek? I. A 12 – 36 hónapos gyermekek esetén a vény nélküli tápszerek adása nagyobb mértékű, mint a 0-6 hónapos vagy 4-12 hónapos gyermekek esetén megfigyelhető volt.

Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

Kizárólag vényköteles, orvos által felírt tápszert adok a gyermekemnek

61

Kizárólag vény nélküli, a boltokban/ gyógyszertárban szabadon megvásárolható tápszert adok a gyermekemnek Legtöbbször vényköteles, orvos által felírt tápszert adok a gyermekemnek, DE néha előfordul, hogy vény nélküli a boltokb Legtöbbször vény nélküli tápszert adok a gyermekemnek, DE néha előfordul, hogy vényköteles, orvos által felírt tápszert

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

49

18 13 5

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket (n=80)

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek (n=10!!)

41

34

49

18

8

23

8

18

%

36 6 6

Közel azonos arányban szoktam vényköteles, orvos által felírt tápszert adni, és vény nélküli tápszert adni a gyermekemne

2

2

0

2

Nem tudja / Nem válaszol

2

0

0

0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B4. Milyen típusú tápszert szokott adni a babájának?

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

70


Milyen típusú tápszert ad a gyermeknek? II. A tápszer típusát tekintve a korcsoportok között nincs szignifikáns különbség, a 12-36 hónaposak fele kizárólag vényköteles tápszert kap.

Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

Kizárólag vényköteles, orvos által felírt tápszert adok a gyermekemnek

61

Kizárólag vény nélküli, a boltokban/ gyógyszertárban szabadon megvásárolható tápszert adok a gyermekemnek Legtöbbször vényköteles, orvos által felírt tápszert adok a gyermekemnek, DE néha előfordul, hogy vény nélküli a boltokb Legtöbbször vény nélküli tápszert adok a gyermekemnek, DE néha előfordul, hogy vényköteles, orvos által felírt tápszert

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

49

18 13 5

12–24 hónapos gyermekek (n=79)

25–36 hónapos gyermekek, (n=12!!)

50

34

44

37

8

10

8

4

Közel azonos arányban szoktam vényköteles, orvos által felírt tápszert adni, és vény nélküli tápszert adni a gyermekemne

2

2

0

Nem tudja / Nem válaszol

2

0

0

%

13 0 30 13 0

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B4. Milyen típusú tápszert szokott adni a babájának?

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

71


Tápszer adás gyakorisága I. Ez a korcsoport már kevesebbszer (1-2 alkalommal) kap tápszert naponta átlagosan, fogyasztásuk viszont a 4-12 hónaposokhoz hasonlóan átlagosan 3 dl naponta. Total gyermek minta c (0–3 évesek) N=289

B10. Hányszor kap gyermeke tápszert egy nap?

2,94 B11. Egy átlagos napon jelenleg hány dl tápszert ad a babájának?

3,97 dl

c gyermekek 12–36 hónapos N=91

B10. Hányszor kap gyermeke tápszert egy nap?

1,75 B11. Egy átlagos napon jelenleg hány dl tápszert ad a babájának?

3,19 dl

Egy válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

72


Tápszer adás gyakorisága II. A 12 – 24 hónapos kisgyermekek átlagosan napi 2 alkalommal kapnak tápszert, összesen 3 dl-t naponta. 12-24 hónapos gyermekek N=79

B10. Hányszor kap gyermeke tápszert egy nap?

1,72 B11. Egy átlagos napon jelenleg hány dl tápszert ad a babájának?

3,11 dl

Egy válasz lehetséges

25–36 hónapos gyermekek N=12!!

B10. Hányszor kap gyermeke tápszert egy nap?

1,89 B11. Egy átlagos napon jelenleg hány dl tápszert ad a babájának?

3,68 dl

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

73


Spontán márkaismeret – tápszerek I. A Milumil márka jutott eszébe először tápszereket kérdezve spontán módon a legtöbb 12-36 hónapos gyermekes anyukáknak. Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=728)

37

Milumil Milupa Beba Pro

12

41 44

18

31

Nestlé

6

35

Hipp

5

32

Humana

6

28

77% 56%

49% 41% 37%

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek (n=69)

12–36 hónapos gyermekek (n=411)

37

39

15

41

16

31

76% 56%

36

41%

5

36

41%

Babylove (dm) 2 14

16%

3 13

6 9

15%

Babydream (Rossmann) 3 10

14%

19

47%

5 5

32

5 8

21 25

26% 21%

73% 55%

43%

35

39

14

38

17

31

40%

5

36

41%

25

4 16

5 10 15%

4 6 9%

6 9

16%

3 12

25 7%

3 14

17%

15 6%

27 8%

14 5%

Egyéb 23 5%

22 4%

0 1 1%

32 5%

Nem tudja / nem válaszol 12 4%

12 3%

0 0%

22 4%

Novalac 1 2 2%

02 2%

2 0 2%

02 2%

Egyiket sem 14 6%

Spontán első említés

15%

További spontán említés

%

48%

35

6

74%

52%

5

06 6%

Lactogen

16%

24

9 12

29

41 37

19

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket (n=280)

20%

Teljes spontán említés

B1. Fel tudna sorolni nekem tápszer márkákat, amelyeket akár csak névről, hallomásból ismer, függetlenül attól, hogy kipróbálta-e már gyermeke esetén vagy sem?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

74


Spontán márkaismeret – tápszerek II. A 25-36 hónapos korosztályban a Milumil és Milupa spontán ismertsége a teljes mintához hasonló, míg a Beba Pro-t szignifikánsan kevesebben említették ebben a csoportban.

Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=728)

37

Milumil Milupa Beba Pro

12

41 44

18

31

Nestlé

6

35

Hipp

5

32

Humana 6

28

12–36 hónapos gyermekek (n=411)

77% 56%

49% 41% 37%

37

39

15

41

16

31

12–24 hónapos gyermekek (n=259)

76% 56%

47%

42

37

13

42

16

35

55% 51%

25–36 hónapos gyermekek (n=152)

79%

27

43

20

37

16

22

41%

5

37

43%

6

32

38%

5

36

41%

3

40

43%

9

29

38%

7

32

29

3 13

69

15%

5 10 15%

4 12 17%

7 6 13%

Babydream (Rossmann) 310 14%

312 15%

3 12 15%

212 14%

15 6%

14 1%

27 2%

Egyéb 23 5%

22 4%

22 4%

21 3%

Nem tudja / nem válaszol 12 4%

12 3%

11 1%

33 3%

Novalac 1 2 2%

0 2 2%

0 1 1%

13 4%

Spontán első említés

16%

2 14

16%

3 25

16%

Egyiket sem 14 6%

38%

36

Babylove (dm) 2 14 Lactogen

57%

5 5

További spontán említés

%

70%

5 12 16%

Teljes spontán említés

B1. Fel tudna sorolni nekem tápszer márkákat, amelyeket akár csak névről, hallomásból ismer, függetlenül attól, hogy kipróbálta-e már gyermeke esetén vagy sem?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

75


Segített márkaismeret – tápszerek I. A 12- 36 hónapos gyermekes anyukák hasonlóan a teljes gyermek mintához a Milumil, Milupa márkákat voltak a legszélesebb körben ismertek. A bölcsődés gyermekek esetén a Beba Pro márkaismertsége szignifikánsan alacsonyabb értéket mutat a teljes gyermekmintához képest. Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=728)

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek (n=69)

12–36 hónapos gyermekek (n=411)

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket (n=280)

Milumil

93

91

88

91

Milupa

90

91

93

90

Hipp

83

Beba Pro

81

77

Nestlé

79

80

73

79

Humana

77

78

72

77

Babylove (dm)

63

Babydream (Rossmann)

59

Lactogen Novalac

85

Nem tudja / nem válaszol 0

67

56

49 1

77

61

61 16

84

67

67

48 19

84

59

35 16 0

%

45 17 1

Több válasz lehetséges B2. Mutatok Önnek néhány tápszer márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

76


Segített márkaismeret – tápszerek II. A segített ismereti mutatókat tekintve a 25-36 hónapos korosztályban a Milumil és Beba Pro szignifikánsan kisebb említést kapott mint a teljes mintán.

Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=728)

12–36 hónapos gyermekek (n=411)

12–24 hónapos gyermekek (n=259)

25–36 hónapos gyermekek(n=152)

%

Milumil

93

91

94

85

Milupa

90

91

91

90

Hipp

83

Beba Pro

81

77

80

Nestlé

79

80

81

78

Humana

77

78

80

74

Babylove (dm)

63

Babydream (Rossmann)

59

Lactogen Novalac

85

67

Nem tudja / nem válaszol 0

1

70

64

62

49 16

85

70

61

48 19

85

60

50 15 0

48 19 2

Több válasz lehetséges B2. Mutatok Önnek néhány tápszer márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

77


Kipróbálás – tápszerek I. A 12 – 36 hónapos gyermekek körében a Milupa kipróbálási indexe szignifikánsan magasabb, mint a kisebb korcsoportokban. A legtöbbek által kipróbált márkák körükben is a Milumil és a Beba Pro. Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

Milumil

57

Beba Pro

54

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek (n=10!!)

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

66

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket (n=80)

95

50

62

72

48

Humana

22

26

45

23

Lactogen

20

24

45

22

Milupa

16

Hipp

29

45

27

10

13

9

13

Nestlé 10

13

18

13

Babydream (Rossmann) 10

12

5

13

15

5

16

Babylove (dm)

8

Egyéb 6

7

Novalac 2

Átlagosan

0

0

2,14 db

8

0

2,55 db

%

0

3,40 db

2,45 db

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B6. Megmondaná, kérem, hogy milyen márkájú tápszereket próbált már ki ?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

78


Kipróbálás – tápszerek II. A 12 – 36 hónapos gyermekek körében a Milupa kipróbálási indexe szignifikánsan magasabb, mint a kisebb korcsoportokban. A 12-24 hónapos korcsoportban szignifikánsan magasabb a Milumil kipróbálók aránya a teljes mintához képest.

Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

Milumil

57

Beba Pro

54

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

12–24 hónapos gyermekek (n=79)

66

70

50

22

26

26

Lactogen

20

24

22

Milupa

16

29

63 26 34

25

50

10

13

12

17

Nestlé 10

13

13

13

Babydream (Rossmann) 10

12

11

17

Babylove (dm)

8

Egyéb 6 Novalac 2

Átlagosan

2,14

15

17

7

0

8

0

4

0

2,55

%

44

48

Humana

Hipp

25–36 hónapos gyermekek (n=12!!)

0

2,53

2,67

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges B6. Megmondaná, kérem, hogy milyen márkájú tápszereket próbált már ki ?

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

79


Elmúlt 3 hónapban használt tápszerek I. A 12 – 36 hónapos, bölcsödés gyermekek esetén az elmúlt 3 hónapban szignifikánsan magasabb arányú (77%) a Milumil használata a többi csoporthoz viszonyítva. A Beba Pro használata kevesebb, mint a teljes gyermek mintán. Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

Milumil

36

Beba Pro

42

30

Lactogen

15

14

Humana

12

18

6

5

Babydream (Rossmann)

5

5

Egyéb

5

7

Hipp

4

2

Babylove (dm) 4

10

Milupa 4

0

Nem tudja / nem válaszol 1

2

1,23

1,29

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges

38

32

%

15

23

13

9

18

0

6

5

6

0

8

0

3

5

6

Novalac 1

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket (n=80)

77

17

Nestlé

Átlag

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek (n=10!!)

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

11 23

0

4 0

5

2

1,76

1,24 !! Alacsony elemszám, indikatív adat

B7. Mely tápszert / tápszereket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

80


Elmúlt 3 hónapban használt tápszerek II. A 12 – 24 hónapos gyermekek esetén az elmúlt 3 hónapban szignifikánsan magasabb a Babylove használata a többi csoporthoz viszonyítva. A Beba Pro használata kevesebb, mint a teljes gyermek mintán.

Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

Milumil

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

36

Beba Pro

42

30

Lactogen

15

25–36 hónapos gyermekek (n=12!!)

44

17

15

14

13

12

Humana

12–24 hónapos gyermekek (n=79)

18

20

30 30 20 0

Nestlé

6

5

6

Babydream (Rossmann)

5

5

6

3

Egyéb

5

7

8

4

Hipp

4

Babylove (dm)

4

10

Milupa

4

6

2

3 12

0

0

Nem tudja / nem válaszol 1

2

2

1,23

Átlag

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Több válasz lehetséges

1,29

0

0 0

5

Novalac 1

1,34

%

13 0 4

1 !! Alacsony elemszám, indikatív adat

B7. Mely tápszert / tápszereket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

81


Leggyakrabban használt tápszer I. A 12 – 36 hónapos korosztályban a Milumil a legtöbbek által leggyakrabban használt márka. A Beba Pro használat szignifikánsan alacsonyabb körükben a teljes gyermek mintához viszonyítva. Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

Milumil

35

Beba Pro

12

Lactogen

12 17

Humana Nestlé

1

Egyéb Babydream (Rossmann)

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek (n=10!!)

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

1

Babylove (dm)

54 11

5

18 1

0

8 1

0

9

Hipp

2

0

3

Milupa

2

0

2

Novalac

0

0

0

Nem tudja / nem válaszol

3

%

12 23

0 8

33

9

0

7

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket (n=80)

9

2

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Egy válasz lehetséges B8. Ezek közül melyik az a tápszer márka, amit leggyakrabban szokott adni gyermekének?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám, indikatív adat Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

82


Leggyakrabban használt tápszer II. A 12 – 24 hónapos korosztályban a Milumil a legtöbbek által leggyakrabban használt márka. A Beba Pro használat szignifikánsan alacsonyabb körükben a teljes gyermek mintához viszonyítva.

Total gyermek minta (0–3 évesek) (n=289)

Milumil

12–36 hónapos gyermekek (n=91)

30

Beba Pro

35

26

Lactogen

14

Humana

12

Nestlé

4

Egyéb

4

Babydream (Rossmann) 3

12–24 hónapos gyermekek (n=79)

36

12

9

12

11

17 1 7

Babylove (dm) 3

8 1

8

20 0

3

Milupa 1

2

0

Novalac 1

0

0 3

0 3

9

2

3

%

0

Hipp 2

Nem tudja / nem válaszol 1

30 30

20 1

1

25–36 hónapos gyermekek (n=12!!)

0 0 13 0 4

Bázis: akik adnak tápszert gyermeküknek Egy válasz lehetséges B8. Ezek közül melyik az a tápszer márka, amit leggyakrabban szokott adni gyermekének?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám, indikatív adat Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

83


4. Gabonapépek / tejpépek

TNS Hoffmann Nutrikutatás


4.1. Gabonapépek / tejpépek Célcsoport: 0- 6 hónapos csecsemők

TNS Hoffmann Nutrikutatás

85


Összefoglalás – Gabonapépek – 0-6 hónaposak §  0- 6 hónapos korban kevésbé jellemző a gabonapép adása (25%). §  Átlagosan az anyukák többség 6 hónapos korban ad először gabonapépet

/ tejpépet a gyermekének. Akik már 6 hónapos kor előtt elkezdik, legtöbben 4 hónaposan adnak először.

§  A 0- 6 hónapos csecsemők anyukái, akik adnak valamilyen pépet gyermeküknek többen adnak vényköteles terméket, mint az idősebb korosztályban, alacsony elemszámuk miatt viszont ez az adat indikatív jellegű.

§  A 0-6 hónapos babák esetén, akik kapnak ilyen termékeket többnyire naponta fogyasztják. §  A 0- 6 hónapos korcsoport anyukái szignifikánsan alacsonyabb arányban ismerték

a gabonapép márkákat, de körükben is az anyukák ~70%-a ismerte a Milumil, Milupa és Nestlé márkákat.

§  A

0- 6 hónapos korcsoportban a Milumil a leginkább használt gabonapép / tejpép, de az alacsony elemszám miatt indikatív adatként kezelendő.

§  Az anyák első vásárlás alkalmával a pépek közül a baba korának megfelelő pépet választják, ezt követi a szempontok között a termék íze és az orvos vagy védőnő javaslata, míg következő vásárlások alkalmával a saját tapasztalatuknak megfelelően választanak leginkább: melyik termék volt az amit a baba leginkább megevett, melyik ízlett számára főként. A 0- 6 hónapos csecsemők anyukáinak körében a védőnő és az orvos javaslata a döntő első választás és többségüknél a következő választások alkalmával is gabona/tejpépek között.

§  A gabonapépek / tejpépek adásának fő célja, hogy vitaminokat, ásványi-anyagokat tartalmaz, tápláló és mindemellett finom, szeretik a babák.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

86


Penetráció – Gabonapépek / tejpépek fogyasztása

Gabonapépek / tejpépek fogyasztása Total gyermek minta (0-3 évesek) N=728

35% 65%

Egy válasz lehetséges

Gabonapépek / tejpépek fogyasztása 0- 6 hónapos csecsemők N=97

25%

Fogyaszt Nem fogyaszt

75%

Fogyaszt Nem fogyaszt

Egy válasz lehetséges

C0. Most felsorolok különböző, gyermekeknek adható termékeket. Kérem, mindegyik esetében mondja meg, hogy milyen rendszerességgel szokta adni ezeket a babának!

TNS Hoffmann Nutrikutatás

87


Gabonapépek / tejpépek elkezdése I. Átlagosan az anyukák többség 6 hónapos korban ad először gabonapépet / tejpépet a gyermekének. Akik már 6 hónapos kor előtt elkezdik, legtöbben 4 hónaposan adnak először. 0–6 hónapos csecsemők N=24!!

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 2 hónaposan 1 3 hónaposan

%

2

3

9

4 hónaposan

22

5 hónaposan

75

13

6 hónaposan

11 35

7 hónaposan

8

8 hónaposan

10

0

Átlag: 5,86

0 0

9 hónaposan

3

0

10 hónaposan

2

0

12 hónaposan 2

0

NT/NV 1

Átlag: 3,98

2

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B16. Hány hónapos kora óta ad neki gabona vagy tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

88


Gabonapép / tejpép preferencia I 10-ből 4 anyuka gabona és tejpépet is szokott adni gyermekének, egyharmaduk ad csak tejpépet, egyharmaduk csak gabonapépet. 0–6 hónapos csecsemők N=24

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252

% Gabonapépet és tejpépet is szoktam adni

37

Tejpépet

27

33

38

29

Gabonapépet

Nem tudja / 1 Nem válaszol

33

2 !! Alacsony elemszám, indikatív adat

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B15. Milyen típusú pépet szokott Ön adni (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek? /gabonapép, tejpép, mindkettőt adja/

TNS Hoffmann Nutrikutatás

89


Vényköteles vs. vény nélküli gabonapép / tejpép adás I A 0- 6 hónapos csecsemők anyukái, akik adnak valamilyen pépet gyermeküknek többen adnak vényköteles terméket, mint az idősebb korosztályban, alacsony elemszámuk miatt viszont ez az adat indikatív jellegű.. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252

0–6 hónapos csecsemők N=24 %

Vényköteles, orvos által felírt pépet

25

Vény nélkül, a boltokban/ gyógyszertárban szabadon megvásárolható pépet Mindkettő típusút szoktam adni a gyermekemnek

40

61

13

Nem tudja / Nem 1 válaszol

47

2

11 !! Alacsony elemszám, indikatív adat

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B19. Milyen típusú gabona vagy tejpépet szokott adni a babájának? /vényköteles, vény nélküli, mindkettő/

TNS Hoffmann Nutrikutatás

90


Gabonapép / tejpép adás gyakorisága I A gabonapépeket /tejpépeket az anyukák 80%-a legalább hetente több alkalommal adja gyermekének. A 0-6 hónapos babák esetén, akik kapnak ilyen termékeket többnyire naponta fogyasztják. 0–6 hónapos csecsemők N=24

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252

13

Naponta többször

36

Naponta 1 alkalommal

56

31

Hetente többször Hetente 1 alkalommal

%

20

15

12

7

Havonta többször

4

0

Ritkábban

3

0

Havonta egyszer 1 NT/NV 1

0 2

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B17. Milyen gyakran szokott adni (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek gabona vagy tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

91


Spontán márkaismeret – gabonapépek / tejpépek A legismertebb márka a kategóriában a Milumil: 10-ből 9 anyuka spontánul említette ezt a márkát. A Nestlé és Milupa fej-fej mellett a második volt a rangsorban az anyukák fejében. A 0-6 hónapos korcsoportban a Nestlé és a Hipp kevésbé volt ismerős a teljes gyermek mintához viszonyítva. 0–6 hónapos csecsemők N=97 Total gyermek minta (0–3 évesek) N=728 % 23

Milumil

57

19

Nestlé Milupa

15

Hipp

14

50 40

8

21

Babydream (Rossmann)

6

Humana

4

20

Babylove (dm) 3

18

68% 53%

29%

18

32

69%

52

Beba/ Sinlac

Sinemil - Milumil 1 7

80% 16

33

7 4

27 15

24%

2 7

23%

5 13 1 10

1 1% Egyéb 0

02 2%

Egyéb 0 1 1%

0 0%

Egyiket sem

6 6 11%

1. Spontán első említés

32% 21%

17% 14% 11%

19

Nem tudja / nem válaszol 22 4%

50%

10%

4 10

8%

88%

49%

43

6

21%

55

19

38%

3 3 6%

2. Spontán további említés

Teljes Spontán ismeret

B13. Fel tudna sorolni nekem gabonapép / tejpép márkákat, amelyeket akár csak névről, hallomásból ismer, függetlenül attól, hogy kipróbálta-e már gyermeke esetén vagy sem?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

92


Segített márkaismeret – gabonapépek / tejpépek I A 0- 6 hónapos korcsoport anyukái szignifikánsan alacsonyabb arányban ismerték a gabonapép márkákat, de körükben is az anyukák ~70%-a ismerte a Milumil, Milupa és Nestlé márkákat. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=728 Milupa

83

Milumil

83

Nestlé

81

Hipp

79

0–6 hónapos csecsemők N=97

74 70 63

Humana

60

50

Beba/ Sinlac

59

51

Babylove (dm)

56

Babydream (Rossmann)

Egyiket sem

37

54

Sinemil - Milumil

%

70

37

31

20

6

19

Egyéb 1

2

Egyéb 1

2

Nem tudja / nem válaszol 2

3

Több válasz lehetséges B14. Mutatok Önnek néhány gabonapép / tejpép márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

93


Kipróbálás – gabonapépek / tejpépek I Azok az anyukák, akik kipróbáltak már valamilyen gabonapépet / tejpépet gyermeküknél átlagosan 2-3 márkát próbáltak ki, főként a Milumilt (50%). Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 Milumil

50

Milupa

24

37

Beba/ Sinlac

18

31

Hipp

27

24

Babydream (Rossmann)

20

Babylove (dm)

19

Sinemil - Milumil

5

Átlagosan 2,50 márka

7

18

9

9

2

Egyiket sem 0 Nem tudja / nem válaszol 1

Átlagosan 1,62 márka

2

11

Humana

%

42

45

Nestlé

Egyéb

0–6 hónapos csecsemők N=24

9 2 0

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges B20. Megmondaná, kérem, hogy milyen márkájú gabona / tejpépet próbált már ki (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL) esetén?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

94


Elmúlt 3 hónapban használt gabonapépek / tejpépek I Az elmúlt 3 hónapban a Milumil és Milupa márkák voltak a leginkább használtak.

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 Milumil

32

Milupa

32

Nestlé

23

Beba/ Sinlac

22

Babydream (Rossmann) 9

Babylove (dm)

7

Sinemil - Milumil

6

Humana Egyéb

%

40 24 9 24

13

Hipp

0–6 hónapos csecsemők, n=24

0

Átlagosan 1,51 márka

5 2 9

5 2

Egyiket sem 1 Nem tudja / nem válaszol 1

Átlagosan 1,24 márka 9

0 2 0

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges B21. Mely márkájú pépet/pépeket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

95


Leggyakrabban használt gabonapép / tejpép I A 0- 6 hónapos korcsoportban a Milumil a leginkább használt gabonapép / tejpép, de az alacsony elemszám miatt indikatív adatként kezelendő. 0–6 hónapos csecsemők N=24

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 Milupa

22

Milumil

21

Beba/ Sinlac

16

Nestlé

15

Babydream

8

Hipp

5

Sinemil - Milumil

4

Babylove (dm)

3

Humana

2

Egyiket sem

1

Egyéb 1 Nem tudja / nem

2

%

13 38 22 7 0 2 7 0 9 2 0 0

!! Alacsony elemszám, indikatív adat!

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B22. Melyik az a pép márka, amit leggyakrabban ad (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

96


Gabonapépek / tejpépek közötti választás ELSŐ alkalommal A 0- 6 hónapos anyukák körében a védőnő és az orvos javaslata a döntő első választás alkalmával gabona/tejpépek között. 0–6 hónapos csecsemők N=24!! Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 %

A baba korának megfelelő legyen Ízesítés Orvos javaslata Védőnő javaslata Milyen vitaminokat tartalmaz Kedvező ár Márka Barát, ismerős, más anyukák javaslata Cukormentes legyen Egyéb Családtag, rokon javaslata A premium márkák közül választottam Gyártó Az akciósat vettem Rizst tartalmaz Bio legyen Eladó javaslata Szép a csomagolása Nem tudja / nem válaszol Saját tapasztalat, ami a babámnak ízlett azt veszem

1. Első említés

29 32% 21 8 29% 10 15 26% 2 22 24% 4 18 22% 8 12 20% 6 10 16% 1 12 14% 4 4 8% 42 6% 24 5% 22 4% 13 4% 03 3% 13 3% 1 0 1% 0 0% 0 0% 0 0% 8

23

2. További említések

23

Total

52%

13 24 38% 2 7 9% 33 22 55% 29 15 44% 0 7 7% 05 5% 0 24 24% 4 11 16% 0 0% 20 2% 22 4% 9 2 11% 02 2% 20 2% 0 9 9% 02 2% 0 0% 02 2% 20 2% 0 0% !! Alacsony elemszám, indikatív adat!

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás B23. Mi alapján választott ELŐSZÖR babája számára gabona / tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

97


Gabonapépek / tejpépek közötti választás LEGUTÓBB A gabonapépek közötti választást a legutóbbi vásárlás alakalmával a saját tapasztalat határozza meg, a 0-6 hónapos korú csecsemőknél az orvos javaslata mérvadó. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 Saját tapasztalat, ami a babámnak ízlett azt veszem A baba korának megfelelő legyen Ízesítés Kedvező ár Orvos javaslata Milyen vitaminokat tartalmaz Védőnő javaslata Márka Barát, ismerős, más anyukák javaslata Cukormentes legyen Az akciósat vettem Gyártó A premium márkák közül választottam Rizst tartalmaz Családtag, rokon javaslata Eladó javaslata Bio legyen Szép a csomagolása Egyéb Nem tudja / nem válaszol

31 13 12

21 18 3 15 18% 15 2 17% 3 13 16% 4 6 10% 2 6 9% 3 4 7% 14 4% 22 4% 12 3% 12 3% 11 2% 11 2% 02 2% 01 1% 0 0% 12 3% 7 0 7%

% 10 41% 34% 30%

0–6 hónapos csecsemők N=24 22 2 22 4 0 4% 20 2%

2 24% 24%

40 4% 9 4 13% 0 13 13% 2 11 13% 02 2% 0 0% 0 0% 2 2 5% 9 0 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 2% 5 0 5%

0 40%

04

!! Alacsony elemszám, indikatív adat!

1. Első említés

2. További említések

Total

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás B24. Mi alapján választott LEGUTÓBB babája számára gabona / tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

98


Gabonapépek / tejpépek adásának célja A gabonapépek / tejpépek adásának fő célja, hogy vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz, tápláló és mindemellett finom, szeretik a babák. 0–6 hónapos csecsemők N=24

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 % Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz

21

Finom, szereti a baba

7

Tápláló, mert gabonát tartalmaz

9

Jóllakik tőle a baba

8

Kivált egy étkezést

10

Egyszerű elkészíteni, ha nincs időm

49%

41

41%

32

39%

24 21

12

Segít a kanalas evés megtanulásában

7

10

Este adom, hogy jobban aludjon a baba

9

7

35

7

40

7

0

16%

5

6

9

15%

0 9

Segíti a glutén bevezetését

4

11

14%

05

Egyéb okból

5 3 8%

Nem tudja / nem válaszol 0 0%

24

5

44%

29% 18

13

11

Praktikus reggelire

46% 36%

29 18

47% 44%

29 20

25%

17%

24

9

33% 25%

13

22

48%

32

4

Szilárd étkezés bevezetésére

28

36%

18% 16%

9% 5%

0 0% 20 2% !! Alacsony elemszám, indikatív adat!

1. Első említés

2. További említések

Total

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás B25. Miért szokott adni babájának gabonapépet / tejpépet? Miért még??

TNS Hoffmann Nutrikutatás

99


Gabonapépek / tejpépek Célcsoport: 4-12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás

TNS Hoffmann Nutrikutatás

10


Összefoglalás – Gabonapépek – 4-12 hónaposak §  A

4-12 hónapos korú gyermekek anyukájának több, mint fele (62%) ad gabonapépet gyermekének.

§  A

gabonapépeket a legtöbb anyuka ebben a csoportban 6 hónapos korban kezdte el adni gyermekének.

§  10-ből

4 anyuka gabona és tejpépet is szokott adni gyermekének, egyharmaduk ad csak tejpépet, egyharmaduk csak gabonapépet. A 4-12 hónapos babák esetén nem tapasztalható szignifikáns eltérés a teljes gyermek mintához képest.

§  A 4- 12 hónapos babák 12%-a naponta többször, 40%-uk naponta egyszer, 35%-uk hetente többször kap gabonapépet / tejpépet.

§  A 4-12 hónapos babák anyukájának több, mint fele (56%) vény nélkül kapható gabonapépet / tejpépet ad babájának, egyharmaduk vényköteleset vásárol.

§  Támogatott

ismeret tekintetében a Milupa, Milumil, Nestlé és Hipp gabonapépek / tejpépek azonos, magas ismertségi szintet mutatnak (80-85%).

§  A

leggyakrabban használt márkaként a Milumil, Milupa márkákat említették 22-24%-ban, a Beba / Sinlac leggyakoribb használói bázisa 14% a 4-12 hónapos babák esetén, akik fogyasztják a kategória valamely termékét.

§  10-ből 6 4- 12 hónapos baba anyukájának első alkalommal legfőképp az számított, hogy a pép a baba korának megfelelő legyen.

§  A

legutóbbi választásnál a 2 fő szempont többségüknél, hogy a termék a baba korának megfelelő legyen illetve a saját tapasztalat, az, hogy mi ízlik a babának.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

101


Penetráció – Gabonapépek / tejpépek fogyasztása

Gabonapépek / tejpépek fogyasztása Total gyermek minta (0-3 évesek) N=728

35% 65%

Egy válasz lehetséges

Fogyaszt Nem fogyaszt

Gabonapépek / tejpépek fogyasztása 4-12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=220

38%

Fogyaszt

62%

Nem fogyaszt

Egy válasz lehetséges

C0. Most felsorolok különböző, gyermekeknek adható termékeket. Kérem, mindegyik esetében mondja meg, hogy milyen rendszerességgel szokta adni ezeket a babának!

TNS Hoffmann Nutrikutatás

102


Gabonapépek / tejpépek elkezdése A gabonapépeket a legtöbb anyuka 6 hónapos korban kezdi el adni gyermekének.

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136

2 hónaposan 1

1

3 hónaposan

1

3

4 hónaposan

%

22

5 hónaposan

21

13

6 hónaposan

16 35

7 hónaposan

8

8 hónaposan

10

36 9

Átlag: 5,86

9

9 hónaposan

3

10 hónaposan

2

0

12 hónaposan

2

0

NT/NV 1

Átlag: 5,72

4

1

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B16. Hány hónapos kora óta ad neki gabona vagy tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

103


Gabonapép / tejpép preferencia 10-ből 4 anyuka gabona és tejpépet is szokott adni gyermekének, egyharmaduk ad csak tejpépet, egyharmaduk csak gabonapépet. A 4-12 hónapos babák esetén nem tapasztalható szignifikáns eltérés a teljes gyermek mintához képest. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136 %

Gabonapépet és tejpépet is szoktam adni

37

Tejpépet

32

Gabonapépet

31

Nem tudja / Nem válaszol

0

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges B15. Milyen típusú pépet szokott Ön adni (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek? /gabonapép, tejpép, mindkettőt adja/

TNS Hoffmann Nutrikutatás

104


Vényköteles vs. vény nélküli gabonapép / tejpép adás A 4-12 hónapos babák anyukájának több, mint fele (56%) vény nélkül kapható gabonapépet / tejpépet ad babájának, egyharmaduk vényköteleset vásárol. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136 %

Vényköteles, orvos által felírt pépet

25

Vény nélkül, a boltokban/ gyógyszertárban szabadon megvásárolható pépet Mindkettő típusút szoktam adni a gyermekemnek

27

61

56

13

Nem tudja / Nem 1 válaszol

17

0

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B18. Milyen típusú gabona vagy tejpépet szokott adni a babájának? /vényköteles, vény nélküli, mindkettő/

TNS Hoffmann Nutrikutatás

105


Gabonapép / tejpép adás gyakorisága A 4- 12 hónapos babák 12%-a naponta többször, 40%-uk naponta egyszer, 35%-uk hetente többször kap gabonapépet / tejpépet. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252

13

Naponta többször

36

40

31

Hetente többször Hetente 1 alkalommal

35

12

8

4

Havonta egyszer 1 Ritkábban

%

12

Naponta 1 alkalommal

Havonta többször

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136

3 0

3

NT/NV 1

1 0

Egy válasz lehetséges B17. Milyen gyakran szokott adni (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek gabona vagy tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

106


Spontán márkaismeret – gabonapépek / tejpépek A 4-12 hónapos babák anyukájának körében a Milumil gabonapép / tejpép márka volt a legtöbbek által ismert (80%), spontán módon is, ezt követte a Milupa 61%-kal majd a Beba Pro 51%-kal. Total gyermek minta (0–3 évesek) 4–12 hónapos babák, akiknél N=728 elkezdődött a hozzátáplálás N=220 %

Milumil Milupa

37 12

Beba Pro

44

18

Nestlé

6

Hipp

5

Humana

6

35 32 28

6

37 9

49% 41% 37% 34%

18 37

34%

7

26

33%

16% 16% 13%

13 4%

Egyiket sem 14 6%

24 6%

Egyéb 23 5%

23 5%

Nem tudja / nem válaszol 12 4%

23 5%

1. Spontán első említés

42%

28

3 10

Novalac 12 2%

51%

6

7 10

14%

80% 61%

33

2 15

15%

43 52

5

16%

9

Babydream (Rossmann) 3 10

77%

56%

31

Babylove (dm) 2 14 Lactogen

41

2. Spontán további említés

Teljes Spontán ismeret

Fel tudna sorolni nekem gabonapép / tejpép márkákat, amelyeket akár csak névről, hallomásból ismer, függetlenül attól, hogy kipróbálta-e már gyermeke esetén vagy sem?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

107


Segített márkaismeret – gabonapépek / tejpépek Támogatott ismeret tekintetében a Milupa, Milumil, Nestlé és Hipp gabonapépek / tejpépek azonos, magas ismertségi szintet mutatnak (80-85%). Total gyermek minta (0–3 évesek) N=728 Milupa

83

Milumil

83

Nestlé

81

Hipp

79

Humana

60

Beba/ Sinlac

59

Babylove (dm)

85

80 84 59 66 58

54

Sinemil - Milumil

57

31 6

%

88

56

Babydream (Rossmann)

Egyiket sem

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=220

39 5

Egyéb 1

2

Nem tudja / nem válaszol 2

2

Több válasz lehetséges B14. Mutatok Önnek néhány gabonapép / tejpép márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

108


Kipróbálás – gabonapépek / tejpépek Azok az anyukák, akik adnak gabonapépet / tejpépet gyermeküknek átlagosan 2-3 márkát próbáltak már ki. A 4-12 hónaposak körében szignifikáns eltérés nem tapasztalható a teljes gyermekmintához képest, a Milumil és Milupa a legtöbbek által kipróbált márkák a körükben is. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 Milumil

50

Milupa

49

37

Beba/ Sinlac

34

31

Hipp

33

24

Babydream (Rossmann)

20

Babylove (dm)

19

Sinemil - Milumil

22 18

Átlagosan 2,50 márka

16

11

Humana

%

48

45

Nestlé

2

Nem tudja / nem válaszol 1

Átlagosan 2,44 márka

12

9

Egyiket sem 0 Egyéb

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136

9 0 1 1

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges B20. Megmondaná, kérem, hogy milyen márkájú gabona / tejpépet próbált már ki (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL) esetén?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

109


Elmúlt 3 hónapban használt gabonapépek / tejpépek Az elmúlt 3 havi használatot nézve a Milumil és Milupa tűnnek a legerősebb márkáknak.

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 Milumil

32

Milupa

32

Nestlé

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136

32

23

Beba/ Sinlac

20

22

Babydream (Rossmann)

22

13

Hipp

9

Babylove (dm)

7

Sinemil - Milumil

6

Humana

%

35

12 12

Átlagosan 1,51 márka

6

Átlagosan 1,53 márka

8

5

4

Egyiket sem

1

0

Egyéb

2

1

Nem tudja / nem válaszol 1

1

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges B21. Mely márkájú pépet/pépeket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

110


Leggyakrabban használt gabonapép / tejpép A leggyakrabban használt márkaként a Milumil, Milupa márkákat említették 22-24%-ban, a Beba / Sinlac leggyakoribb használói bázisa 14% a 4-12 hónapos babák esetén, akik fogyasztják a kategória valamely termékét. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136 %

Milupa

22

Milumil

24

21

Beba/ Sinlac

22

16

Nestlé

14

15

Babydream (Rossmann)

12

8

Hipp

7

5

7

Sinemil - Milumil

4

5

Babylove (dm)

3

5

Humana

2

2

Egyiket sem

1

0

Egyéb

1

0

Nem tudja / nem válaszol

2

1

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B22. Melyik az a pép márka, amit leggyakrabban ad (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

111


Gabonapépek / tejpépek közötti választás ELSŐ alkalommal 10-ből 6 4- 12 hónapos baba anyukájának első alkalommal legfőképp az számított, hogy a pép a baba korának megfelelő legyen. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 % A baba korának megfelelő legyen Ízesítés Orvos javaslata Védőnő javaslata Milyen vitaminokat tartalmaz Kedvező ár Márka Barát, ismerős, más anyukák javaslata Cukormentes legyen Egyéb Családtag, rokon javaslata A premium márkák közül választottam Gyártó Az akciósat vettem Nem tudja / nem válaszol

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136

29 8 23 32% 21 8 29% 10 15 26% 2 22 24% 4 18 22% 8 12 20% 6 10 16% 1 12 14% 4 4 8% 4 2 6% 24 5% 22 4% 13 4% 0 0%

1. Első említés

23

52%

2. További említések

26

33 8 22 30% 21 6 27% 8 14 22% 3 26 29% 5 18 23% 7 11 18% 7 6 13% 1 16 17% 3 3 6% 30 3% 2 6 7% 33 5% 20 2% 0 0%

59%

Total

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás B23. Mi alapján választott ELŐSZÖR babája számára gabona / tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

112


Gabonapépek / tejpépek közötti választás Legutóbb A legutóbbi választásnál a gabonapépek / tejpépek az első választáshoz képest amellett, hogy a baba korának megfelelő legyen a pép a saját tapasztalat a második legfontosabb a 4-12 hónapos korcsoportban, az, hogy mi ízlik a babának. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 % Saját tapasztalat, ami a babámnak ízlett A baba korának megfelelő legyen 21 Ízesítés 18 15 18% Kedvező ár Orvos javaslata 2 17% Milyen vitaminokat tartalmaz 13 16% 6 10% Védőnő javaslata Márka 6 9% Barát, ismerős, más anyukák javaslata 4 7% Cukormentes legyen 4 4% Az akciósat vettem 2 4% Gyártó 2 3% A premium márkák közül választottam 2 3% Rizst tartalmaz 1 2% Családtag, rokon javaslata 1 2% Eladó javaslata 2 2% Bio legyen 1 1% Nem tudja / nem válaszol 0 7%

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136 10 41% 34% 30%

27 11 38% 13 27 41% 10 22 32% 4 13 17% 14 5 19% 6 15 21% 4 7 11% 2 5 7% 4 3 8% 13 4% 13 4% 1 4 5% 03 4% 10 1% 10 2% 03 3% 01 1% 7 0 7%

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás 1. Első említés

2. További említések

Total

B24. Mi alapján választott LEGUTÓBB babája számára gabona / tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

113


Gabonapépek / tejpépek adásának célja A gabonapépek / tejpépek adásának fő célja a vitamin / ásványi anyag pótlás, illetve finom és tápláló, jól lakik tőle a baba. Total gyermek minta (0–3 évesek) N=252 % Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz

21

Finom, szereti a baba

7

Tápláló, mert gabonát tartalmaz

9

Jóllakik tőle a baba

8

Kivált egy étkezést

10

Egyszerű elkészíteni, ha nincs időm Szilárd étkezés bevezetésére

33%

21 12

25%

13

Este adom, hogy jobban aludjon a baba

9

7

25%

37 33

12

30

6 2

22 13

44% 42% 28%

16%

12

17 10

16%

10

6

16%

9

15%

8

8

16%

4 11

14%

7

5 3 8%

45% 41%

10

8

6

17%

28

4

39%

24

4

17

41%

32

10

Egyéb okból

49% 48%

32

7

Segíti a glutén bevezetését

28 41

Segít a kanalas evés megtanulásában Praktikus reggelire

4–12 hónapos babák, akiknél elkezdődött a hozzátáplálás N=136

8

29%

18%

15%

4 3 7%

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás 1. Első említés

2. További említések

Total

B25. Miért szokott adni babájának gabonapépet / tejpépet? Miért még??

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

114


Gabonapépek / tejpépek Célcsoport: 12 - 36 hónapos gyermekek

TNS Hoffmann Nutrikutatás

115


Összefoglalás – Gabonapépek – 12-36 hónaposak §  A

12- 36 hónapos korú gyermekek egyötöde szokott kapni gabonapépet / tejpépet. Ezen csoporton belül a 12-24 hónaposak körében többen (30%), a 25-36 hónaposak esetén jóval kevesebben, 9%-a kap gabonapépet / tejpépet.

§  Az

anyukák átlagosan 6-7 hónapos korban kezdték el adni a gyermeknek a gabona / tejpépeket ebben a célcsoportban.

§  Az

anyukák többsége (~70%) vény nélkül kapható gabonapépeket / tejpépeket ad gyermekének.

§  Azok az anyukák, akik adnak gabonapépet/ tejpépet 12-36 hónapos gyermeküknek többségük ( ~70%) legalább hetente többször vagy naponta adja azt gyermekének. A gyermek növekedésével csökkenő tendenciát mutat ezen termékek adásának gyakorisága.

§  A

12-36 hónapos gyermekek anyukái a Milumil, Milupa, Nestlé és Hipp gabonapép / tejpép márkákat ismerik leginkább.

§  Használat

tekintetében ebben a célcsoportban a Milupa, Nestlé, Beba / Sinlac és Milumil pépek bizonyultak preferáltnak.

§  Az anyák első vásárlás alkalmával a pépek közül a baba korának megfelelő pépet választják, ezt követi a szempontok között a termék íze és az orvos vagy védőnő javaslata, míg következő vásárlások alkalmával a saját tapasztalatuknak megfelelően választanak leginkább: melyik termék volt az amit a baba leginkább megevett, melyik ízlett számára főként. Az akciók figyelése a 2 éves kor feletti korosztályban jellemző leginkább.

§  A

gabonapépeket legfőképp a vitamin és ásványi anyag tartalma miatt adják az anyák, a nagyobb 12-36 hónapos korban azonban előjönnek praktikussági szempontok is, pl: kivált egy étkezést, egyszerű elkészíteni, ha másra nincs idő, jó ízű és jóllakik vele a baba.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

116


Penetráció – Gabonapépek / tejpépek fogyasztása

Gabonapépek / tejpépek fogyasztása Total gyermek minta (0-3 évesek) N=728

35% 65%

Gabonapépek / tejpépek fogyasztása 12-36 hónapos gyermekek n=411

22%

Fogyaszt Nem fogyaszt

Egy válasz lehetséges

C0. Most felsorolok különböző, gyermekeknek adható termékeket. Kérem, mindegyik esetében mondja meg, hogy milyen rendszerességgel szokta adni ezeket a babának!

78%

Fogyaszt Nem fogyaszt

Egy válasz lehetséges

12-24 hónaposak 30%, a 25-36 hónaposak 9%-a kap gabonapépet / tejpépet.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

117


Gabonapépek / tejpépek elkezdése I A 12-36 hónapos gyermekek körében az anyukák átlagosan 6-7 hónapos korban kezdték el adni a gyermeknek a gabona /tejpépeket.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

2 1

12-36 hónapos gyermekek n=92

0

3 3 22

6

0

7

8

8

10

4 41

8 35

7

0

10

41 10

52

40

4

14

9 3

%

0

12

13

5

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

0

4

4

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12

10

0

1

17

0

1

10 2

5

0

6

12 2

4

0

5

nincs válasz 1

Átlag

0

5,86

4

6,45

5,19

0

6,63

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B16. Hány hónapos kora óta ad neki gabona vagy tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

118


Gabonapépek / tejpépek elkezdése II A 12-36 hónapos gyermekek körében az anyukák átlagosan 6-7 hónapos korban kezdték el adni a gyermeknek a gabona /tejpépeket.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

2 1

12-36 hónapos gyermekek n=92

0

3 3 22 13

5

0

4

4 6 8

8

10

11

8

9 41

5

12 2

4

nincs válasz 1

3 37

9

14 17

1

0 0

6

0

2

0

5,86

17 42

14

10 2

Átlag

11

12

1

0

6,45

%

0

10

9 3

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

2

35

7

12-24 hónapos gyermekek n=78

14 3

6,48

6,29

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges B16. Hány hónapos kora óta ad neki gabona vagy tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám, indikatív adat Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

119


Gabonapép / tejpép preferencia I A 12- 36 hónapos korcsoportban az anyukák 40%-a gabona és tejpépet is szokott adni gyermekének, egyharmaduk csak gabonapépet, egyharmaduk csak tejpépet ad a babának.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

12-36 hónapos gyermekek n=92

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

%

Gabonapépet és tejpépet is szoktam adni

37

40

33

Gabonapépet

Tejpépet

34

29

nincs válasz 1

30

44

25

1

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges

41

32

22

4

26

1

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B15. Milyen típusú pépet szokott Ön adni (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek? /gabonapép, tejpép, mindkettőt adja/

TNS Hoffmann Nutrikutatás

120


Gabonapép / tejpép preferencia II A 12- 36 hónapos korcsoportban az anyukák 40%-a gabona és tejpépet is szokott adni gyermekének, egyharmaduk csak gabonapépet, egyharmaduk csak tejpépet ad a babának.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

12-36 hónapos gyermekek n=92

12-24 hónapos gyermekek n=78

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

%

Gabonapépet és tejpépet is szoktam adni

37

40

33

Gabonapépet

Tejpépet

34

29

nincs válasz 1

41

25

25

1

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges

35

34

34

1

29

3

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B15. Milyen típusú pépet szokott Ön adni (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek? /gabonapép, tejpép, mindkettőt adja/

TNS Hoffmann Nutrikutatás

121


Vényköteles vs. vény nélküli gabonapép / tejpép adás I Az anyukák többsége (~70%) vény nélkül kapható gabonapépeket / tejpépeket adnak gyermeküknek.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

12-36 hónapos gyermekek n=92

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12!!

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

%

Vényköteles, orvos által felírt pépet

25

Vény nélkül, a boltokban/ gyógyszertár ban Mindkettő típusút szoktam adni a

18

61

13

Nem tudja / 1 Nem válaszol

8

20

71

56

11

0

33

4

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges

73

7

0

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B18. Milyen típusú gabona vagy tejpépet szokott adni a babájának? /vényköteles, vény nélküli, mindkettő/

TNS Hoffmann Nutrikutatás

122


Vényköteles vs. vény nélküli gabonapép / tejpép adás II Az anyukák többsége (~70%) vény nélkül kapható gabonapépeket / tejpépeket adnak gyermeküknek.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

12-36 hónapos gyermekek n=92

12-24 hónapos gyermekek n=78

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

% Vényköteles, orvos által felírt pépet

25

Vény nélkül, a boltokban/ gyógyszertárban szabadon megvásárolható pépet Mindkettő típusút szoktam adni a gyermekemnek

18

61

13

Nem tudja / Nem válaszol 1

19

71

11

0

14

71

10

0

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges

69

14

3

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B18. Milyen típusú gabona vagy tejpépet szokott adni a babájának? /vényköteles, vény nélküli, mindkettő/

TNS Hoffmann Nutrikutatás

123


Gabonapép / tejpép adás gyakorisága I A 12 - 36 hónapos gyermekek akik szoktak kapni gabona vagy tejpépet többségük ( ~70%) legalább hetente többször vagy naponta kap pépet.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

Naponta többször

13

Naponta 1 alkalommal

Havonta egyszer 1 Ritkábban

7 2

26

29

17

3

nincs válasz 1

26

28

4

28

15

18

0

9

0 7

0

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges

%

13

26

12

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

8

31

Hetente 1 alkalommal

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12

12 36

Hetente többször

Havonta többször

12-36 hónapos gyermekek n=92

2 18

6

4

0

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B17. Milyen gyakran szokott adni (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek gabona vagy tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

124


Gabonapép / tejpép adás gyakorisága II A 25-36 hónapos gyermekek körében többen vannak akik havonta egy alkalomnál ritkábban, eseti jelleggel szokott kapni gabona / tejpépet.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

Naponta többször

13

Naponta 1 alkalommal

28

29

26

16

7

3

nincs válasz 1

25

17

2

23

9

0

2 7

0

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges

%

6

28

4

Havonta egyszer 1 Ritkábban

26

12

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

13

31

Hetente 1 alkalommal

12-24 hónapos gyermekek n=78

12 36

Hetente többször

Havonta többször

12-36 hónapos gyermekek n=92

0

6

14

0

3

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B17. Milyen gyakran szokott adni (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek gabona vagy tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

125


Spontán márkaismeret – gabonapépek / tejpépek I A 12-36 hónapos gyermekek anyukái a Milumil, Milupa és Nestlé pép márkákat közel azonos mértékben említették spontán módon.

Total gyermek minta (0–3 évesek) N=728

23

Milumil Milupa Nestlé Hipp Beba/ Sinlac

15

34

57%

37

19 14 8 13

52%

31 26

12–36 hónapos gyermekek N=411

50% 40%

21%

Humana 4 16

17

36

16

34

21 16 8 12

34 26 20%

4 16

53% 51% 55% 43%

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek N=69

22 20

24

5 12

17%

4 9

7 13

20%

28

Babylove (dm) 3 15

18%

4 17

21%

0 18

Egyiket sem

7%

60 6%

15 5% 30 3%

24

18

18%

Sinemil - Milumil 16

18

22

6 12

Babydream (Rossmann)

26

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket N=337

48% 38% 46% 42%

17

33

50%

18

33

51%

19

32

51%

14

24

10 11

38%

20%

4 12 10%

02 2% 60 6%

18%

9

15

24%

5

20

25%

15 6% 2 0 2%

Egyéb 1 1%

1 0 1%

1 0 1%

1 0 1%

Nem tudja / nem válaszol 2 0 2%

20 2%

1 0 1%

20 2%

Spontán első említés

%

További spontán említés

Teljes spontán említés

Fel tudna sorolni nekem gabonapép / tejpép márkákat, amelyeket akár csak névről, hallomásból ismer, függetlenül attól, hogy kipróbálta-e már gyermeke esetén vagy sem?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

126


Spontán márkaismeret – gabonapépek / tejpépek II A 12-36 hónapos gyermekek anyukái a Milumil, Milupa és Nestlé pép márkákat közel azonos mértékben említették spontán módon. A 25- 36 hónapos korcsoportban a Milumilt szignifikánsan kevesebben említették. Total gyermek minta (0– 3 évesek) N=728

23

Milumil Milupa Nestlé Hipp Beba/ Sinlac

15

34

57%

37

19 14

31 26

8 13

52% 50% 40%

21%

Humana 4 16

12–36 hónapos gyermekek N=411

17

36

16

34

21 16 8 12

34 26 20%

4 16

12-24 hónapos gyermekek n=259

53% 51% 55% 43%

19

37

25-36 hónapos gyermekek n=152

56%

16

38

54%

19

34

53%

17 9 12

26 21%

3 17

43%

14

33

17

28

26 14 7 13

45% 32

27

7 13

20%

8 12

20%

6 14

20%

Babylove (dm) 3 15

18%

4 17

21%

4 16

21%

3 18

21%

15 5%

16 6%

30 3%

1 0 1%

Egyéb 1 1%

1 0 1%

1 0 1%

0 0%

Nem tudja / nem válaszol 2 0 2%

20 2%

20 2%

20 2%

Egyiket sem

7%

60 6%

Spontán első említés

További spontán említés

42%

6 14

18%

Sinemil - Milumil 16

58%

19%

6 12

Babydream (Rossmann)

%

47%

04 4% 60 6%

Teljes spontán említés

Fel tudna sorolni nekem gabonapép / tejpép márkákat, amelyeket akár csak névről, hallomásból ismer, függetlenül attól, hogy kipróbálta-e már gyermeke esetén vagy sem?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

127


Segített márkaismeret – gabonapépek / tejpépek I A 12-36 hónapos gyermekek anyukái a Milumil, Milupa, Nestlé és Hipp gabonapép / tejpép márkákat ismerik leginkább.

Total gyermek minta (0– 3 évesek) N=728

12–36 hónapos gyermekek N=411

12–36 hónapos, bölcsődés gyermekek N=69

12–36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket N=337

Milupa

83

85

76

86

Milumil

83

82

75

83

Nestlé

81

85

79

Hipp

82

81

84

77

63

79

Humana

60

Beba/ Sinlac

59

57

50

55

Babylove (dm)

56

60

53

59

54

Babydream (Rossmann)

6

3

2

nincs válasz

2

61

37

28

Egyéb

Egyiket sem

52

56

31

Sinemil - Milumil

%

56

18

28

6

2

1

1

2

2

1

2

Több válasz lehetséges B14. Mutatok Önnek néhány gabonapép / tejpép márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

128


Segített márkaismeret – gabonapépek / tejpépek II A 12-36 hónapos gyermekek anyukái a Milumil, Milupa, Nestlé és Hipp gabonapép / tejpép márkákat ismerik leginkább. A Babylove szignifikánsan magasabb arányban ismert a 25-36 hónapos csoportban. Total gyermek minta (0– 3 évesek) N=728

12–36 hónapos gyermekek N=411

12-24 hónapos gyermekek n=259

25-36 hónapos gyermekek n=152

Milupa

83

85

85

85

Milumil

83

82

83

80

Nestlé

81

85

83

79

Hipp

81

60

Beba/ Sinlac

59

57

58

Babylove (dm)

56

60

57

63

54

Babydream (Rossmann)

81

63

56

31

Sinemil - Milumil

87

80

Humana

63 55 65

55

28

59

29

27

6

3

1

Egyéb

2

1

2

0

nincs válasz

2

2

2

2

Egyiket sem

%

6

Több válasz lehetséges B14. Mutatok Önnek néhány gabonapép / tejpép márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

129


Kipróbálás – gabonapépek / tejpépek I Akik adnak gabonapépet gyermeküknek több márkát is kipróbáltak a kategóriában. A többség a Milumil, Milupa és Nestlé márkákat adta legalább egyszer már valaha gyermekének.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

50

Milumil

54

45

Milupa

31

29

20

25

Babylove (dm)

19

27

Sinemil - Milumil

Egyéb nincs válasz

46

8

32 41

29

19

26

33

27

11

9

4

10

9

9

4

10

Humana

Egyiket sem

42

41

31

Babydream (Rossmann)

0

0

0

2

3

0

1

0

4

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges

%

52

67

45

24

Hipp

70

45

37

Nestlé Beba/ Sinlac

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12!!

12-36 hónapos gyermekek n=92

0 4 0

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B20. Megmondaná, kérem, hogy milyen márkájú gabona / tejpépet próbált már ki (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL) esetén?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

130


Kipróbálás – gabonapépek / tejpépek II Akik adnak gabonapépet gyermeküknek több márkát is kipróbáltak a kategóriában. A többség a Milumil, Milupa és Nestlé márkákat adta legalább egyszer már valaha gyermekének.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

12-36 hónapos gyermekek n=92

12-24 hónapos gyermekek n=78

54

Milumil

55

Milupa

45

48

Nestlé

45

46

Beba/ Sinlac

29

30

Hipp

31

27

Babydream (Rossmann)

25

Babylove (dm)

27 9

10

9

8

nincs válasz

0 3 0

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges

0 4 0

%

31 43 26 51 46

26

Humana

Egyéb

46

21

Sinemil - Milumil

Egyiket sem

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

34 3 14 0 0 3

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B20. Megmondaná, kérem, hogy milyen márkájú gabona / tejpépet próbált már ki (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL) esetén?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

131


Elmúlt 3 hónapban használt gabonapépek / tejpépek I Az elműlt 3 hónapban a 12-36 hónapos korosztálynak Milupa, Nestlé és Milumil pépeket adtak az anyukák.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

Milumil

32

Milupa

32

12-36 hónapos gyermekek n=92

27

22

20 17

9

Hipp

31

29

29

4

22

4

19

6

7

Babylove (dm)

33

9

2

15

8

Sinemil - Milumil

6

3

4

3

Humana

5

5

4

6

Egyiket sem

1

2

Egyéb

2

3

nincs válasz

1

0

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges

19 0 4

%

23

44

30

13

Babydream (Rossmann)

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

52

33

23

Nestlé Beba/ Sinlac

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12!!

0 3 0

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B21. Mely márkájú pépet/pépeket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

132


Elmúlt 3 hónapban használt gabonapépek / tejpépek II Az elműlt 3 hónapban a 12-36 hónapos korosztálynak Milupa, Nestlé és Milumil pépeket adtak az anyukák.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

Milumil

32

Milupa

32

12-36 hónapos gyermekek n=92

27

22

20

9

Hipp

6

7

Babylove (dm)

6

29

34

22

17

11

16

23

5

9

11

9

11

Sinemil - Milumil

6

3

4

3

Humana

5

5

6

3

Egyiket sem

1

2

Egyéb

2

3

nincs válasz

1

0

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Több válasz lehetséges

0 4 0

%

20

38

30

13

Babydream (Rossmann)

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

28

33

23

Nestlé Beba/ Sinlac

12-24 hónapos gyermekek n=78

14 0 3

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B21. Mely márkájú pépet/pépeket adja Ön az elmúlt 3 hónapban (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek legalább alkalmanként?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

133


Leggyakrabban használt gabonapép / tejpép A Milupa és a Nestlé és a Beba / Sinlac a leggyakrabban használt gabona / tejpép márkák a 12-36 hónapos korcsoportban.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

Milupa

22

Milumil

21

12-36 hónapos gyermekek n=92

21 17

15

Nestlé

24 37

12

Hipp

5

3

Sinemil - Milumil

%

11

4

20

8

Babydream (Rossmann)

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

0

14

16

Beba/ Sinlac

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12!!

20 15

21

4

13 15

4

2

4

2

Babylove (dm)

1

3

1

0

1

Humana

2

1

0

2

Egyiket sem

1

2

Egyéb

1

2

nincs válasz

2

2

19 0 4

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges

0 3 2

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B22. Melyik az a pép márka, amit leggyakrabban ad (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

134


Leggyakrabban használt gabonapép / tejpép A Milupa és a Nestlé és a Beba / Sinlac a leggyakrabban használt gabona / tejpép márkák a 12-36 hónapos korcsoportban.

Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

Milupa

22

Milumil

21

12-36 hónapos gyermekek n=92

21

5

3

Sinemil - Milumil

11

18

12

Hipp

17

19

20

8

Babydream (Rossmann)

%

6

14

17

15

Nestlé

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

24

14

16

Beba/ Sinlac

12-24 hónapos gyermekek n=78

34

12 4

11 0

4

2

1

Babylove (dm)

3

3

1

1

0

Humana

2

1

2

0

Egyiket sem

1

2

0

Egyéb

1

2

3

nincs válasz

2

2

2

14 0 3

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Egy válasz lehetséges

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

B22. Melyik az a pép márka, amit leggyakrabban ad (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL)-nak/nek?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

135


Gabonapépek / tejpépek közötti választás ELSŐ alkalommal Az anyák a pépek közül a baba korának megfelelő pépet választják, ezt követi a szempontok között a termák íze és az orvos vagy védőnő javaslata. 12-36 hónapos, nem Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

A baba korának megfelelő legyen Ízesítés Orvos javaslata Védőnő javaslata Milyen vitaminokat tartalmaz Kedvező ár Márka Barát, ismerős, más anyukák javaslata Cukormentes legyen Családtag, rokon javaslata A premium márkák közül választottam Gyártó Az akciósat vettem Rizst tartalmaz Bio legyen Eladó javaslata

23

29 8 23 32% 21 8 29% 10 15 26% 2 22 24% 4 18 8 12 20% 6 10 16% 1 12 14% 42 6% 24 5% 22 4% 13 4% 03 3% 13 3% 1 0 1%

Egyéb 4 4 8% nincs válasz 0 0%

Spontán első említés

12-36 hónapos gyermekek n=92

52%

21 25 46% 10 29 38% 18 8 26% 9 17 26% 2 19 21% 3 20 11 11 23% 5 15 20% 2 9 11% 6 4 10% 1 1 2% 21 4% 07 7% 02 2% 24 5% 0 0% 8 6 14% 0 0%

További spontán említés

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12!!

19 22 41% 15 22 37% 22 8 30% 4 37 41% 04 4% 4 29 29 15 44% 0 15 15% 0 29 29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 18 18% 0 0% 04 4% 0 0% 4 15 18% 40 4%

bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

21

25

46% 9 29 38% 17 8 25% 10 14 24% 3 21 24% 3 19 9 11 20% 6 15 21% 2 6 8% 7 5 12% 11 2% 32 4% 06 6% 02 2% 24 6% 0 0%

%

8 5 13% 0 0%

Teljes spontán említés

!! Alacsony elemszám, indikatív adat B23. Mi alapján választott ELŐSZÖR babája számára gabona / tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

136


Gabonapépek / tejpépek közötti választás ELSŐ alkalommal II Az anyák a pépek közül a baba korának megfelelő pépet választják, ezt követi a szempontok között a termák íze és az orvos vagy védőnő javaslata. 2 évesnél idősebb gyermekek esetén a márka és az akciók inkább szerepet játszanak. Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252 A baba korának megfelelő legyen Ízesítés Orvos javaslata Védőnő javaslata Milyen vitaminokat tartalmaz Kedvező ár Márka Barát, ismerős, más anyukák javaslata Cukormentes legyen Családtag, rokon javaslata A premium márkák közül választottam Gyártó Az akciósat vettem Rizst tartalmaz Bio legyen Eladó javaslata

23

29 8 23 32% 21 8 29% 10 15 26% 2 22 24% 4 18 8 12 20% 6 10 16% 1 12 14% 42 6% 24 5% 22 4% 13 4% 03 3% 13 3% 1 0 1%

Egyéb 4 4 8% nincs válasz 0 0%

Spontán első említés

12-36 hónapos gyermekek n=92

52%

12-24 hónapos gyermekek n=78

21 25 46% 10 29 38% 18 8 26% 9 17 26% 2 19 21% 3 20 11 11 23% 5 15 20% 2 9 11% 6 4 10% 1 1 2% 21 4% 07 7% 02 2% 24 5% 0 0%

9 33 16 8 24% 8 20 28% 3 19 22% 3 22 9 13 22% 6 16 21% 2 7 9% 7 5 12% 1 0 1% 11 2% 03 3% 02 2% 24 6% 0 0%

8 6 14% 0 0%

8 5 14% 0 0%

További spontán említés

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás

25

24

48% 42%

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

3 29 32% 11 9 20% 26 6 32% 14 3 17% 0 17 17% 3 11 26 3 28% 011 11% 0 23 23% 0 0% 06 6% 11 3 14% 0 26 26% 0 0% 03 3% 0 0%

%

3 11 14% 30 3%

Teljes spontán említés

!! Alacsony elemszám, indikatív adat B23. Mi alapján választott ELŐSZÖR babája számára gabona / tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

137


Gabonapépek / tejpépek közötti választás LEGUTÓBB I Többedik vásárlás esetén a választás fő szempontja az anyukák többségénél a saját tapasztalatuk, a baba mely terméket szerette, ette meg szívesen, ezt követi az ízesítés és a kedvező ár. Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

31

Saját tapasztalat, ami a babámnak ízlett A baba korának megfelelő legyen

13

Ízesítés

12

21 18

Kedvező ár 3 15 Orvos javaslata

10

34%

38

18%

12

14 12 15 2

49%

26%

17

22

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12!!

33% 24%

9 0 9% 111

Védőnő javaslata 4 6 Márka 2 6

41%

30%

15 2 17%

Milyen vitaminokat tartalmaz 3 13

12-36 hónapos gyermekek n=92

37 08

18

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

55%

8%

15 7 4

38 16

22%

33

13

16 37%

40 4%

2 20

40

0 12 25 7%

9%

38

0 0%

4 9

Az akciósat vettem 22 4%

22 4%

0 0%

04 5%

0 15

41 6%

13%

23 5% 15%

15 8

22%

13 4% 31 3%

Gyártó 12 3%

0 1 1%

0 0%

0 1 1%

A premium márkák közül választottam 12 3%

1 0 1%

0 0%

1 1 1%

Egyéb 12 3% nincs válasz

70 7%

Spontán első említés

02 3% 8 0 8% További spontán említés

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás

34%

22%

0 0%

Cukormentes legyen 14 4%

%

100 10%

24 6%

Barát, ismerős, más anyukák javaslata 34 7%

48%

29%

19

10%

11%

11

40 4% 18 0 18%

03 3% 70 7%

Teljes spontán említés !! Alacsony elemszám, indikatív adat

B24. Mi alapján választott LEGUTÓBB babája számára gabona / tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

138


Gabonapépek / tejpépek közötti választás LEGUTÓBB II Többedik vásárlás esetén a választás fő szempontja az anyukák többségénél a saját tapasztalatuk, a baba mely terméket szerette, ette meg szívesen, ezt követi az ízesítés és a kedvező ár, 2 évesnél nagyobb gyermekek estén az akciók. Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

31

Saját tapasztalat, ami a babámnak ízlett A baba korának megfelelő legyen

13

Ízesítés

12

21 18

Kedvező ár 3 15 Orvos javaslata

10

34%

38

18%

12

14 12 15 2

49%

26%

17

22

12-24 hónapos gyermekek n=78

33% 24%

9 0 9%

39 16

11

13

19 2 22

50%

30%

20 23%

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

38%

34

3

80 8%

23

0 13

30

25 8%

0 0%

9%

38

39

33 6%

Barát, ismerős, más anyukák javaslata 34 7% Cukormentes legyen 14 4% Az akciósat vettem 22 4%

22 4%

23 5%

0 0%

04 5%

15 6%

0 0%

41 6%

1 1 1%

23

0 1 1%

0 1 1%

03 3%

A premium márkák közül választottam 12 3%

1 0 1%

1 0 1%

03 3%

02 3%

03 3%

30 3%

Egyéb 12 3%

70 7%

Spontán első említés

8 0 8% További spontán említés

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás

26%

6 29%

Gyártó 12 3%

nincs válasz

%

17 0 17%

24 6%

12%

48%

06 6%

111 11%

14

06 6%

10%

Védőnő javaslata 4 6 Márka 2 6

41%

30%

15 2 17%

Milyen vitaminokat tartalmaz 3 13

12-36 hónapos gyermekek n=92

70 7%

14 0 14%

Teljes spontán említés !! Alacsony elemszám, indikatív adat

B24. Mi alapján választott LEGUTÓBB babája számára gabona / tejpépet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

139


Gabonapépek / tejpépek adásának célja I A gabonapépeket legfőképp a vitamin és ásványi anyag tartalma miatt adják az anyák, a nagyobb 12-36 hónapos korban azonban előjönnek praktikussági szempontok is, pl: kivált egy étkezést, egyszerű elkészíteni, ha másra nincs időm, jó ízű és jóllakik vele a baba. Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

21

Vitaminokat és ásványi anyagokat

28

7

Finom, szereti a baba

41

Tápláló, mert gabonát tartalmaz

9

Jóllakik tőle a baba

8

32

Kivált egy étkezést

10

24

Egyszerű elkészíteni, ha nincs időm 4

49% 48%

32

41% 39% 33%

21

26

25%

28

11

47

8 2

29 35

13 6

12 13

Szilárd étkezés bevezetésére

12-36 hónapos gyermekek n=92

25 31

37% 37% 38%

37 18

8 0

45%

37% 26

22

45%

30%

37

37%

25

31

12

49

7

29

1

37 14

0

48

7

24

0 15

15%

5 10

15%

6 9

15%

2 11

13%

Este adom, hogy jobban aludjon a baba

9 7

16%

7 9

15%

Praktikus reggelire

6 9

15%

4 12

16%

Segíti a glutén bevezetését 4 11

14%

0 15

16%

8 4 11% 0 0% További említés

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás

15 4 19% 19 0 0% 0 0% 40 4%

15

33%

%

61% 36% 38%

29

12 5 17%

15%

56%

38%

15%

4 11

Első említés

0

8

0 15

17%

nincs válasz 0 0%

58%

37

16%

7 10

53 8%

54%

12-36 hónapos, nem bölcsődés gyermekek, akik kapnak indusztriális terméket n=79

10 6

Segít a kanalas evés megtanulásában

Egyéb okból

12-36 hónapos, bölcsődés gyermekek n=12!!

1 18

18%

9 4 13% 0 0%

Total

!! Alacsony elemszám, indikatív adat B25. Miért szokott adni babájának gabonapépet / tejpépet? Miért még??

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

140


Gabonapépek / tejpépek adásának célja II A gabonapépeket legfőképp a vitamin és ásványi anyag tartalma miatt adják az anyák, a nagyobb 12-36 hónapos korban azonban előjönnek praktikussági szempontok is, pl: kivált egy étkezést, egyszerű elkészíteni, ha másra nincs időm, jó ízű és jóllakik vele a baba. 2 éves kor felett az adás másik célja, hogy kivált egy étkezést. Total gyermek minta (0-3 évesek) N=252

21

Vitaminokat és ásványi anyagokat

28

7

Finom, szereti a baba

41

Tápláló, mert gabonát tartalmaz

9

Jóllakik tőle a baba

8

32

Kivált egy étkezést

10

24

Egyszerű elkészíteni, ha nincs időm 4

49% 48%

32

41% 39% 33%

21

26

25%

28

11

47

8 2

29 35

13 6

12 13

Szilárd étkezés bevezetésére

12-36 hónapos gyermekek n=92

25 31

10 6

16%

12-24 hónapos gyermekek n=78

54%

23

58% 37% 37% 38%

29

13 29

11

23

8

28

12 7

17%

4 11

15%

3 13

Este adom, hogy jobban aludjon a baba

9 7

16%

7 9

15%

5 8

Praktikus reggelire

6 9

15%

4 12

16%

5 10 14%

Segíti a glutén bevezetését 4 11

14%

0 15

16%

nincs válasz 0 0%

Első említés

8 4 11% 0 0% További említés

Bázis: aki ad a gyermekének gabonapépet / tejpépet Segített válaszadás

16% 13% 17%

9 5 14% 0 0%

43 0

26 63

0

31

6 17

34%

20%

7 10

53 8%

38% 39%

Segít a kanalas evés megtanulásában

Egyéb okból

57%

39

1 16

52%

44

10 1

25-36 hónapos gyermekek n=14!!

69%

63% 31%

23%

23

37

0

%

60%

46

0 0% 110 11% 14 11 0 23 011

26% 23%

11%

0 0% 30 3%

Total

!! Alacsony elemszám, indikatív adat B25. Miért szokott adni babájának gabonapépet / tejpépet? Miért még??

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

141


5. Junior tejitalok Célcsoport: 12 - 36 hónapos gyermekek

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Összefoglalás – Junior tejitalok §  A

12-36 hónapos korú gyermekek anyukájának 17%-a adja a junior gyermekitalokat

gyermeküknek. A 12-24 hónapos korú gyermekek 21%-a, a 25-36 hónaposok 11%-a kapja ezen termékeket.

§  A Junior tejitalokat főként vitamin, ásványi anyag pótlás céljából adják az anyukák, tehéntej helyettesítésére. Többségük (70%) úgy véli, hogy ezek a termékek hozzájárulnak a gyermekük egészséges fejlődéséhez.

§  Átlagosan

3,7 dl-t adnak a gyermekeknek jellemzően 1 vagy 2 részletben, szinte mindenki

önmagában adja azt és nem más táplálék alapanyagaként használja.

§  A

junior gyermekitalokat az ajánlásnak megfelelően a legtöbb anyuka (~85%) 12 hónapos

korban vagy az után kezdte el adni gyermekének, befejezését az anyukák 40%-a 36 hónapos korban tervezi, egyharmaduk 24 hónapos korban vagy korábban.

§  Junior tejitalok adását főként védőnő (51%) vagy ismerős javaslatára kezdték el az anyukák. A gyermekorvos az anyukák egyharmadára volt befolyással a kategória használat kapcsán.

§  A Milumil és a Nestlé Junior a két legismertebb márka a kategóriában. §  A használati mutatókat nézve a Milumil márka tűnik a leginkább preferáltnak.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

143


Junior gyermekitalokról meglévő tudás A junior gyermekitalokról a kategóriát ismerő / adó anyukák többségének van valamely releváns információja a kategóriáról. A többség azt tudja róla, hogy vitaminokban / ásványi anyagokban gazdag és a tehéntejet lehet vele helyettesíteni. 12-36 hónapos gyermekek n=329 vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz a tehéntejet lehet vele helyettesíteni egészséges erősíti a gyermek immunrendszerét tejalapú átmenet a tápszer és a tej között nem okoz allergiát nem jó az íze / nem szeretik a gyerekek gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges tápanyagok vannak 1-3 éves korban ajánlott anyatej helyettesítő kifejezetten kisgyerekeknek fejlesztették ki cukormentes tápláló fedezi a napi D vitamin igény 100%-át tartósítószermentes / adalékanyagmentes finom az íze / szeretik a gyerekek többféle ízben kapható hallottam már róluk, de nem tudok róluk semmit egyéb NT/NV

11 7 7 6 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 8 8 8

36 26

12-24 hónapos gyermekek n=209

10 4 8 7 4 6 5 5 4 2 1 2 3 0 1 1 8 9 7

35 28

25-36 hónapos gyermekek n=123

23 13 11 4 4 6 1 3 1 2 4 5 3 1 4 2 2 7 6 10

36

%

Spontán válasz, több válasz lehetséges Bázis: Anyukák, akik ismerik / adják a Junior gyermekitalokat, N=329/209/123 C6. Mit tud a Junior gyermekitalokról?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

144


Vélt ideális napi mennyiség (dl/ nap) Az anyukák egyharmada nem tudott erre a kérdésre válaszolni. 2, 3 és 5 dl-t említettek többségében. 12-36 hónapos gyermekek n=329

12-24 hónapos gyermekek n=209

25-36 hónapos gyermekek n=123

0,5

1

1

0

1,0

1

2

0

1,5

1

0

2,1

4

6

0

2 15

Átlag: 3,47

6 0

1

17

Átlag: 3,31

6 0

22

5,0

0

Átlag: 3,72

7 0

17

2

30

2

7,0

1

0

7,5

0

0

NT/NV

0

15

4,0

6,0

17

0

3,0

4,8

18

0

2,5

3,5

2

18

2,0

%

29

1 1 0 33

21

Spontán válasz, több válasz lehetséges Bázis: Anyukák, akik ismerik / adják a Junior gyermekitalokat, N=329 / 209/ 123 C16. Ön szerint mennyi az ajánlott, ideális napi mennyiség a junior gyermekitalból 1 éves kor felett?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

145


Junior gyermekital kategória - penetráció 12-36 hónapos gyermekek anyukája n=411

17%

12-24 hónapos gyermekek anyukája n=259

Használja

Használja

21%

Nem használja

83%

79%

25-36 hónapos gyermekek anyukája n=152

11%

Nem használja

Használja Nem használja

89%

Egy válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

146


Junior gyermekital adás elkezdése A junior gyermekitalokat az előírásnak megfelelően a legtöbb anyuka (~85%) 12 hónapos korban vagy az után kezdte el adni gyermekének. 12-36 hónapos gyermekek n=70 0 hónaposan 4 hónaposan 6 hónaposan 8 hónaposan 10 hónaposan 11 hónaposan

1 2 1 2 5 5

14 hónaposan 15 hónaposan 16 hónaposan 18 hónaposan 20 hónaposan 21 hónaposan 24 hónaposan 25 hónaposan 30 hónaposan NT/NV

1 0 0 2 4 7

2 2 9 0

9 9

Átlag: 13,52

% 9

50

7 7 2 3 3 4 2 3 1 2 2

25-36 hónapos gyermekek n=16!! 0

48

12 hónaposan 13 hónaposan

12-24 hónapos gyermekek n=54

3 4 4 3 3 0 0 0 3

Átlag: 12,96

42 0 0 0 0 0

Átlag: 15,25 9

0 12 5 9 0

Spontán válasz, egy válasz lehetséges Bázis: Anyukák, akik adnak Junior gyermekitalt 12-36 hónapos gyermeküknek, N=70 / 54 / 16 C12. Hány hónapos volt a gyermeke, amikor elkezdte adni számára a Junior gyermekitalt?

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

147


Junior gyermekital adás tervezett befejezése A junior gyermekital adásának befejezését az anyukák 40%-a 36 hónapos korban tervezi, egyharmaduk 24 hónapos korban vagy korábban. Akik 25-36 hónapos korú gyermeküknek adnak junior italt többségük 36 hónapso korági tervezi adni azt. 12-36 hónapos gyermekek n=70 14 hónap

1

12-24 hónapos gyermekek n=54 1

2

3

0

20 hónap

2

3

0

28

26 hónap

2

28 hónap

2

30 hónap

3

5

Átlag: 28,35

0

Átlag: 34,85

9 2

38 19

0 0

6

36 hónap NT/NV

37

Átlag: 29,82

%

0

18 hónap

24 hónap

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

30 18

65 23

Spontán válasz, egy válasz lehetséges Bázis: Anyukák, akik adnak Junior gyermekitalt 12-36 hónapos gyermeküknek, N=70 / 54 / 16 C13. Hány hónapos koráig tervezi adni a Junior gyermekitalt ..... (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL) számára?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

148


Befolyásoló tényezők Junior tejitalok adását a 12-24 hónapos korcsoportban főként a védőnő (61%) vagy ismerős javaslatára kezdték el az anyukák. A gyermekorvos az anyukák egyharmadára volt befolyással a kategória használat kapcsán. 12-36 hónapos gyermekek n=70

%

védőnő javasolta ismerős édesanyák tanácsára gyermekorvos javasolta családtag javasolta babás témájú TV műsorban hallott róla baba-mama magazinokban olvasott róla interneten olvasott róla cikkeket orvosi rendelőben, védőnőnél kihelyezett közösségi oldalakon, fórumokon javasolták boltban kihelyezett reklámanyagok leírásait, női lapokban olvasott róla drogériák babás hűség programjától kapott ismert személyiség, híres anyuka ajánlását látta, rádióban hallott róla ingyenes, gyógyszertárakban kapható

27 24 51% 14 34 48% 19 12 31% 9 22 31% 7 14 20% 110 10% 1 8 10% 1 9 9% 2 7 9% 44 8% 07 7% 14 5% 13 3% 02 2% 20 2%

Egyéb 11 4 15% 0 1% nincs válasz 1 1. Első említés

Segített válasz, egy/ több válasz lehetséges

12-24 hónapos gyermekek n=54

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

33 28 61% 14 34 49% 19 14 33% 6 25 30% 3 12 15% 110 10% 2 8 10% 1 8 9% 3 8 11% 62 8% 06 6% 13 4% 04 4% 03 3% 0 0%

7 12 19% 12 35 46% 21 5 26% 21 12 33% 19 19 37% 0 9 9% 0 9 9% 0 9 9% 02 2% 0 9 9% 012 12% 0 9 9% 20 2% 0 0% 9 0 9%

12 3 14% 1 0 1%

9 9 0 0%

2. További említések

19%

Total

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

C14. Kinek vagy minek a hatására kezdett el adni …………… (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL) nak/nek junior gyermekitalt?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

149


Junior gyermekital adás célja A junior tejitalok adásának fő céljai, hogy vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz és a tehén tej helyettesíthető vele. 12-36 hónapos gyermekek n=70

vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz

12-24 hónapos gyermekek n=54

41

a tehéntejet lehet vele helyettesíteni

40

36

egészséges

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

47

33

18

44

17

21

12

13

9

átmenet a tápszer és a tej között 11

12

9

folyadék / jó szomjoltó / folyadékpótlás 10

8

19

erősíti a gyermek immunrendszerét

9

9

9

tápláló

8

8

9

anyatej helyettesítő 6

8

fedezi a napi Kalcium szükséglet 100-át 6

3

14

finom az íze / szeretik a gyerekek 6

4

9

fedezi a napi D vitamin igény 100%-át 3

4

2

támogatja az agy fejlődését 2

3

0

könnyen emészthető 2

1

2

egyéb 3

4

2

NT/NV 1

1

0

a gyermek egészséges fejlődéséhez minden szükésges

Spontán válasz, több válasz lehetséges

%

0

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

C15a. Az anyukák más- más céllal adják a junior gyermekitalokat gyermekeiknek. Ön milyen célból szokta leginkább adni azt gyermekének?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

150


Junior gyermekital adás célja Támogatott módon 2 tényezőt emelt ki az anyukák többsége (70-79%) a felsorolt listából a junior tejitalok adásának céljaként: az egészséges fejlődéshez szükséges tápanyagokat, illetve vitaminokat és ásványi-anyagokat tartalmaz. 12-36 hónapos gyermekek n=70

%

Vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz 12 Az egészséges fejlődéshez szükésges tápanyagokat tartalmazza

64

35

Támogatja a gyermek immunrendszerét

21

A tehéntejet szeretném vele helyettesíteni

16

12-24 hónapos gyermekek n=54

76%

35

70%

34 37

12

65 41

38

55%

16

40

53%

19

32

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

78%

12

79%

16 23

40%

37

14 51%

56% 51%

5

Fedezi a napi Kalcium szükséglet 100%-át 2 30

33%

3 30

33%

0 33

Fedezi a napi D vitamin igény 100%-át 0 32

32%

0 34

34%

0 23

Könnyen emészthető 6 23

29%

5 25

Támogatja az agy fejlődését 4 24

28%

3 31

Segít megelőzni a vashiány kialakulását 1 21

22%

0 26

Segíti a bélflóra egyensúlyban tartását 019 19%

0 22

Egyéb 0 2 2%

0 3 3%

Nem tudja / nem válaszol 3 0 3%

1 0 1%

1. Első említés

Segített válasz, egy/ több válasz lehetséges

2. További említések

30% 34% 26% 22%

58

54

70%

58% 33%

23%

9 16 26% 90 9% 25 7% 012 12% 0 0% 90 9%

Total !! Alacsony elemszám, indikatív adat

C15b. Az anyukák más- más céllal adják a junior gyermekitalokat gyermekeiknek. Most felolvasok Önnek néhányat, amit önhöz hasonló édesanyák mondtak. Kérem, mondja meg, hogy Önnek személy szerint ezek közül mi a legfőbb célja, amiért Ön junior gyermekitalt ad …..... (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL) számára? Emellett ezek közül van-e más oka annak, hogy szokott adni gyermekének junior gyermekitalt?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

151


Naponta adott mennyiség Átlagosan 3, 7 dl-t kapnak a gyermekek jellemzően 1 vagy 2 részletben. Hány részletben kapja?

Adott mennyiség naponta (dl/nap) 12-36 hónapos gyermekek n=70

0,51 1,0 1,5

12-24 hónapos gyermekek n=54

1 7

0 7

5

12

22

28

2,5

9

12

3,0

10

8

3,5 1 4,0

12

5,0

0 0

10 17

19

16

7

9

21 2

7,01

1

0

7,5 2

3

0

NT/NV

Átlag:

6

1

3,73

19

3,32

%

5,14

Spontán válasz, több válasz lehetséges

3

12-24 hónapos gyermekek n=54

33

2

5 19

2

12-36 hónapos gyermekek n=70

1

5

3

2,0

6,0

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

35 53

6

52 8

56 0

4 1

1

7 2

0

9

NT/NV 5

4

9

Átlag:

1,85

%

26

0

1,74

2,23 !! Alacsony elemszám, indikatív adat

C17a. Ön hány dl junior gyermekitalt szokott adni gyermekének naponta? C17b. És egy átlagos napon hány részletben szokta ezt adni gyermekének ?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

152


Gyermeknek adott formátum 10-ből 9 anya a junior tejitalokat önmagában adja gyermekének.

12-36 hónapos gyermekek n=70

12-24 hónapos gyermekek n=54

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

% Önmagában

Egyéb módon

86

11

87

81

12

9

Főzési alapanyagként 4

3

9

Ételhez keverve 4

5

NTNV 3

1

Segített válasz, több válasz lehetséges

2

9

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

C17c. Milyen formában szokta adni gyermeke számára a junior gyermekitalt?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

153


Junior gyermekital – spontán márkaismeret A Junior gyermekital márkák közül a Milumil jutott eszébe spontán módon legnagyobb arányban (46%) a 12 – 36 hónapos korú gyermekes anyukák körében. 12-36 hónapos gyermekek n=411

%

24

Milumil (kék doboz) Milupa (sárga doboz) Nestlé Junior

22

8

24

17

32%

13

12-24 hónapos gyermekek n=259

46%

25 7

30%

BEBA

7

17

24%

HIPP

7

16

23%

25

16 5 9 4 9

DM Baby Love 2 9

11%

3 11

9%

18

Egyéb 11 3% Nem tudja / nem válaszol

29

29%

22%

16

12%

33%

14

17

Rossman/ Babydream 3 9

Humana 2 7

22

24%

12% 15%

1. Első említés

2. További említések

22

22

10

21

19

31%

13

10

19

5 15

44%

32% 29%

20%

10%

05 5%

9%

28

46%

28

2 6 8%

12 3% 0 29%

25-36 hónapos gyermekek n=152

01 1% 0 28%

30

0 30%

Total

Segített válasz, egy/ több válasz lehetséges C7. Mely Junior gyermekital márkákat ismeri Ön, akár csak névről, hallomásból is, függetlenül attól, hogy kipróbálta-e már gyermeke esetén vagy sem?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

154


Segített márkaismeret A Milumil és a Nestlé Junior támogatott ismereti mutatója a legmagasabb az anyukák körében. 12-36 hónapos gyermekek n=411

Milumil (kék doboz)

12-24 hónapos gyermekek n=259

63

Nestlé Junior

63

59

63

58

Milupa (sárga doboz)

52

50

HIPP

50

50

BEBA

48

Humana

25-36 hónapos gyermekek n=152

61 57 50

46

32

53

31

32

Rossman/ Babydream

25

23

28

DM Baby Love

25

24

26

Egyéb 3 nincs válasz

3 29

%

2 28

30

Segített válasz, több válasz lehetséges C8. Mutatok Önnek néhány JUNIOR GYERMEKITAL márkát, kérem, mondja meg, hogy ismeri –e Ön ezeket, függetlenül attól, hogy valaha vásárolt-e már ilyet?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

155


Kipróbálás Junior márkák közül többet is kipróbáltak az anyukák, de a Milumil idexe a legkimagaslóbb a kategóriában. 12-36 hónapos gyermekek n=70

Milumil (kék doboz)

12-24 hónapos gyermekek n=54

77

Milupa (sárga doboz)

80

46

67

46

29

Nestlé Junior

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

49

26

39

BEBA

24

27

DM Baby Love

24

25

19

HIPP

21

22

21

Rossman/ Babydream

20

20

19

Humana

8

9

14

5

Egyiket sem 1

1

0

Egyéb 1

1

0

nincs válasz 0

0

0

Segített válasz, több válasz lehetséges

%

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

156


Elmúlt 3 hónapban használta Az elmúlt 3 havi használat során a Milumil junior ital volt a legtöbb anyuka által említett márka.

12-36 hónapos gyermekek n=70

Milumil (kék doboz)

12-24 hónapos gyermekek n=54

50

Milupa (sárga doboz)

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

51

23

47

24

21

DM Baby Love

12

15

Nestlé Junior

12

12

12

Rossman/ Babydream

10

10

9

HIPP

7

7

9

BEBA

7

8

0

2

Humana 3

4

Egyiket sem 3

1

Egyéb 1

1

0

nincs válasz 0

0

0

Segített válasz, több válasz lehetséges

%

2

9

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

157


Leggyakrabban használt A Milumil Junior ital tűnik a leginkább preferált márkának a kategóriában.

12-36 hónapos gyermekek n=70

Milumil (kék doboz)

12-24 hónapos gyermekek n=54

45

Milupa (sárga doboz)

25-36 hónapos gyermekek n=16!!

45

47

13

14

9

Nestlé Junior

9

9

12

DM Baby Love

9

12

0

BEBA

7

8

2

Rossman/ Babydream

5

4

9

HIPP 4

3

9

Humana 3

4

Egyiket sem 3

1

Egyéb 1

1

0

nincs válasz 0

0

0

Segített válasz, több válasz lehetséges

%

2

9

!! Alacsony elemszám, indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

158


6. Internet hasznรกlat

TNS Hoffmann Nutrikutatรกs


Összefoglalás – Internet blokk

§  A 0- 3 éves korú gyermekkel rendelkező anyukák ~90%-a naponta internetezik. §  Közösségi

oldalakat és levelező oldalakat látogatnak legnagyobb arányban, de

szívesen

olvasnak baba ápolással, táplálással kapcsolatos oldalakat és hírportálokat is.

§  A

gyártói oldalakat, hivatalos szoptatással kapcsolatos oldalakat szignifikánsan magasabb

arányban a 0-6 hónapos csecsemők anyukái látogatják.

§  Táplálkozási

problémák, hozzátáplálással kapcsolatos tudnivalók, egészséges táplálkozás

témák a leginkább érdekesek az anyukák számára táplálkozás témakörben.

§  A

0-3 éves korú gyermekkel rendelkező anyukák 70%-a nem regisztrált még egyik gyártói

weboldalon sem; a regisztrálók leginkább a Miluklub.hu oldalon regisztráltak.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

160


Internet használat gyakorisága A 0- 3 éves korú gyermekkel rendelkező anyukák ~90%-a naponta internetezik. Teljes gyermek minta (0-3 évesek) (n=728)

0-6 hónapos csecsemők anyukája, n=97

4-12 hónapos gyermekek anyukája (n=220)

12-36 hónapos gyermekek anyukája (n=411)

88

86

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

% Naponta

87

86

89

Hetente 3-5 alkalommal 7

6

8

7

7

Hetente egyszer 2

3

2

2

2

Havonta 2-3 alkalommal 2

2

1

3

1

2-3 havonta vagy ritkábban 0

1

0

0

1

Soha 1

2

0

1

0

Nem tudja / nem válaszol 0

0

0

1

0

Segített válasz, egy válasz lehetséges

A 12-24 és 25-36 hónapos korcsoportokban szignifikáns eltérés nem látható

I/1. Milyen rendszeresen szokott Ön internetezni?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

161


Szívesen olvasott internetes oldalak Közösségi oldalak és levelező oldalak a legnépszerűbbek az anyukák körében, emellett szívesen olvasnak baba ápolással, táplálással kapcsolatos oldalakat és hírportálokat. Teljes gyermek minta (0-3 évesek) (n=728) Közösségi oldalak Levelező oldalak Baba ápolásával, gondozásával, táplálásával Hírek, hírportálok Egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos Táplálkozással kapcsolatos oldalak Női témákat érintő oldalak Baba boltok internetes oldalai Webáruházak oldalai Orvosi témák, betegségek kezelésével Kreativitással, hobbikkal kapcsolatos oldalak Szoptatással kapcsolatos hivatalos oldalak (pl: la Blogok Sporttal kapcsolatos oldalak Tápszer gyártók internetes oldalai Mellszívót és egyéb szoptatással kapcsolatos Egyéb Nem tudja / nem válaszol

85 73 70 64 58 50 42 39 36 36 23 15 11 10 6 3 2 0

Segített válasz, több válasz lehetséges I/2 Milyen internetes oldalakat olvas szívesen?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

0-6 hónapos csecsemők anyukája, n=97

92 77 86 71 62 47 41 44 30 51 19 38 16 13 14 12 1 0

4-12 hónapos gyermekek anyukája (n=220)

12-36 hónapos gyermekek anyukája (n=411)

87 74 79 64 57 54 42 43 44 34 15 15 9 6 7 2 2 0

82 72 63 63 57 48 42 35 33 34 29 9 12 11 4 1 2 0

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

81 77 78 68 60 41 47 38 30 29 12 42 10 3 4 3 3 0

%

A 12-24 és 25-36 hónapos korcsoportokban szignifikáns eltérés: A 25-36 hónapos gyermekek anyukái közül szignifikánsan kevesebben nézegetnek baba ápolással, gondozással, szoptatással kapcsolatos oldalakat. Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

162


Szívesen olvasott internetes oldalak A 0- 6 hónapos csecsemők anyukái szignifikánsan magasabb arányban olvasnak babápolással, táplálással, orvosi témákkal kapcsolatos témákat és nagyobb arányban keresnek fel hivatalos gyártói oldalakat vagy szoptatással kapcsolatos hivatalos oldalakat. Teljes gyermek minta (0-3 évesek)

N=728 85

Közösségi oldalak Baba ápolásával, gondozásával, táplálásával Hírek, hírportálok Egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos Táplálkozással kapcsolatos oldalak Női témákat érintő oldalak Baba boltok internetes oldalai Webáruházak oldalai Orvosi témák, betegségek kezelésével Szoptatással kapcsolatos hivatalos oldalak (pl: la Blogok Sporttal kapcsolatos oldalak Tápszer gyártók internetes oldalai Mellszívót és egyéb szoptatással kapcsolatos Egyéb Nem tudja / nem válaszol

92 77 86 71 62

73 70 64 58 50 42 39 36 36

Levelező oldalak

Kreativitással, hobbikkal kapcsolatos oldalak

0-6 hónapos csecsemők (n=97)

23 15 11 10 6 3 2 0

%

47 41 44 30 51 19 38 16 13 14 12 1 0

Segített válasz, több válasz lehetséges I/2 Milyen internetes oldalakat olvas szívesen?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

163


Szívesen olvasott internetes oldalak A 4-12 hónapos gyermekek anyukái hasonlóan a 0- 6 hónapos babák anyukáihoz a teljes gyermek mintához képest szignifikánsan magasabb arányban keresnek fel baba ápolással, táplálással kapcsolatos oldalalkat, orvosi témákkal fogalakozó oldalakat és gyártók szakmai oldalait, de körükben is a közösségi oldalak a legnépszerűbbek. Teljes gyermek minta (0-3 évesek) n=728 85

Közösségi oldalak Baba ápolásával, gondozásával, táplálásával Hírek, hírportálok Egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos Táplálkozással kapcsolatos oldalak Női témákat érintő oldalak Baba boltok internetes oldalai Webáruházak oldalai Orvosi témák, betegségek kezelésével Szoptatással kapcsolatos hivatalos oldalak (pl: la Blogok Sporttal kapcsolatos oldalak Tápszer gyártók internetes oldalai Mellszívót és egyéb szoptatással kapcsolatos Egyéb Nem tudja / nem válaszol

87 74 79

73 70 64 58 50 42 39 36 36

Levelező oldalak

Kreativitással, hobbikkal kapcsolatos oldalak

4-12 hónapos gyermekek, n=220

23 15 11 10 6 3 2 0

%

64 57 54 42 43 44 34 15 15 9 6 7 2 2 0

Segített válasz, több válasz lehetséges I/2 Milyen internetes oldalakat olvas szívesen?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

164


Szívesen olvasott internetes oldalak A 12-36 hónapos gyermekek anyukái már kevesebb arányban olvasnak baba ápolással, táplálással kapcsolatos, szoptatással kapcsolatos cikkeket, oldalakat, mint a kisebb gyermekesek. Körükben is a közösségi oldalak, levelező oldalak a legnépszerűbbek és a teljes mintához képest ők szignifikánsa magasabb arányban olvasnak kreativitással, hobbival kapcsolatos oldalakat. Teljes gyermek minta (0-3 évesek), n=728 85

Közösségi oldalak Baba ápolásával, gondozásával, táplálásával Hírek, hírportálok Egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos Táplálkozással kapcsolatos oldalak Női témákat érintő oldalak Baba boltok internetes oldalai Webáruházak oldalai Orvosi témák, betegségek kezelésével Szoptatással kapcsolatos hivatalos oldalak (pl: la Blogok Sporttal kapcsolatos oldalak Tápszer gyártók internetes oldalai Mellszívót és egyéb szoptatással kapcsolatos Egyéb Nem tudja / nem válaszol

82 72 63 63 57 48 42 35 33 34 29

73 70 64 58 50 42 39 36 36

Levelező oldalak

Kreativitással, hobbikkal kapcsolatos oldalak

12-36 hónapos gyermekek n=411

23 15 11 10 6 3 2 0

%

9 12 11 4 1 2 0

Segített válasz, több válasz lehetséges I/2 Milyen internetes oldalakat olvas szívesen?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

165


Szívesen olvasott internetes oldalak A kizárólag szoptató édesanyák leginkább közösségi oldalakat, levelező oldalakat és baba ápolással, táplálással kapcsolatos oldalakt olvasnak szívesen. Körükben szignifikánsan magas a szoptatással kapcsolatos hivatalos oldalak olvasóinak száma. Teljes gyermek minta (0-3 évesek) n=728 85

Közösségi oldalak Baba ápolásával, gondozásával, táplálásával Hírek, hírportálok Egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos Táplálkozással kapcsolatos oldalak Női témákat érintő oldalak Baba boltok internetes oldalai Webáruházak oldalai Orvosi témák, betegségek kezelésével Szoptatással kapcsolatos hivatalos oldalak (pl: la Blogok Sporttal kapcsolatos oldalak Tápszer gyártók internetes oldalai Mellszívót és egyéb szoptatással kapcsolatos Egyéb Nem tudja / nem válaszol

81 77 78 68 60

73 70 64 58 50 42 39 36 36

Levelező oldalak

Kreativitással, hobbikkal kapcsolatos oldalak

Kizárólag szoptató anyukák n=219

23 15 11 10 6 3 2 0

%

41 47 38 30 29 12 42 10 3 4 3 3 0

Segített válasz, több válasz lehetséges I/2 Milyen internetes oldalakat olvas szívesen?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

166


Babákkal, táplálással kapcsolatos témák, amikről szívesen olvasnának Táplálkozási problémák, hozzátáplálással kapcsolatos tudnivalók, egészséges táplálkozás témák a leginkább érdekesek az anyukák számára táplálkozás témakörben. Teljes gyermek minta (0-3 évesek) (n=728) táplálkozással kapcsolatos témák / táplálkozási problémák / korcsoportoknak megfelelően mit ehet

0-6 hónapos csecsemők anyukája, n=97

25

4-12 hónapos gyermekek anyukája (n=220)

19

nincs ilyen / semmi

12

hozzátáplálással kapcsolatosan / BLW hozzátáplálás

11

egészséges táplálkozás

10

7 8

12-36 hónapos gyermekek anyukája (n=411)

33

11

15

7

7

7

5

10

5

6

7 7

3

minden érdekel, ami a babával kapcsolatos

5

5

mozgásfejlődés / fejlesztés

4

5

beszédfejlődés / fejlesztés

4

0

készségfejlesztés / játékok / fejlődést elősegítő játékok

4

0

gyereknevelés / nevelési tanácsok

3

3

babaápolás / babagondozás

3

3

szobatisztaság

3

0

0

5

mindent megtalálok, ami érdekel

3

1

2

4

allergia / allergia kezelése

3

1

3

4 10 2 5 2 7

Spontán válasz, több válasz lehetséges

17

37

10

receptek

13

8

6

gyermek fejlődése / egészséges fejlődés / fejlődési problémák

NT/NV

12

14

9

4

%

22

10 26

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

9

5

13

1

9

5

0

4

0

4

1

1

2 0 4 1 14

8

A 12 - 24 hónapos gyermekek anyukái szignifikánsan többen említették a szobatisztaság, beszédfejlesztés témaköröket, mint a teljes minta vagy a 2 éves kor fölötti korcsoport anyukái.

I/3. Milyen babával, táplálással kapcsolatos témákról olvasna szívesen az interneten?

TNS Hoffmann

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

Nutrikutatás 4% feletti említések

167


Regisztráció gyártói weboldalon A 0-3 éves korú gyermekkel rendelkező anyukák 70%-a nem regisztrált még egyik gyártói weboldalon sem; akik regisztrálók leginkább a Miluklub.hu oldalon regisztráltak. Teljes gyermek minta (0-3 évesek) (n=728)

Miluklub.hu

0-6 hónapos csecsemők anyukája, n=97

14

4-12 hónapos gyermekek anyukája (n=220)

18

17

12-36 hónapos gyermekek anyukája (n=411)

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

%

12

8

Nestlebaba.hu 5

5

7

4

1

Milubaba.hu 4

3

5

4

2

Hipp.hu 1

2

1

1

1

Humana.hu 1

2

1

1

0

Egyéb 3

6

2

3

2

Egyiken sem Nem tudja / nem válaszol

70 7

Spontán válasz, több válasz lehetséges

70 1

69 5

70 10

84 4

A 12-24 és 25-36 hónapos korcsoportokban szignifikáns eltérés nem látható

I/4. Regisztrált-e már Ön valamely tápszer, junior gyermekital/ tejital gyártó cég oldalán, s ha igen melyiken?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

168


Táplálkozási naplók értékelése

TNS Hoffmann Nutrikutatás


7. BMI

TNS Hoffmann Nutrikutatรกs


Összefoglalás – BMI

§  A

hazai BMI percentilis táblázatok alapján (külön nemenként és korcsoport (hónap)

kategóriánként kezelve) a két év alatti gyermekek 11-19%-a a 10. percentilis alatti BMI-vel rendelkezett (potenciálisan sovány), 10-14% 85-97 percentilis közé esett (potenciálisan túlsúlyos) és 3-5% a 97. percentilist meghaladó BMI-vel rendelkezett (potenciálisan elhízott).

§  A

24-36 hónapos gyermekek 70%-ának normál BMI-je volt, 6%-uk potenciálisan túlsúlyos-

elhízott, egynegyedük sovány.

§  10-ből

6 kizárólag szoptató anyuka normál BMI-vel rendelkezik, 38%-uk volt potenciálisan

túlsúlyos-elhízott.

§  A

szülők (mind az apa, mind az anya) és a gyermekek BMI-je között nem volt kimutatható

korreláció.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

171


BMI – 0 – 2 éves gyermekek A hazai BMI percentilis táblázatok alapján (külön nemenként és korcsoport (hónap) kategóriánként kezelve) a két év alatti gyermekek 11-19%-a a 10. percentilis alatti BMI-vel rendelkezett (potenciálisan sovány), 10-14% 85-97 percentilis közé esett (potenciálisan túlsúlyos) és 3-5% a 97. percentilist meghaladó BMI-vel rendelkezett (potenciálisan elhízott). 0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4- 12 hónapos (hozzátáplálást elkezdő) gyermekek (n=220)

12 – 24 hónapos gyermekek (n=227) %

< 10 percentil

11

72

10 - 84,9 percentil

85 - 96,9 percentil

>= 97 percentil

19

15

68

11

10

5

3

68

14

3

TNS Hoffmann Nutrikutatás

172


BMI 10-ből 6 kizárólag szoptató anyuka normál BMI-vel rendelkezik, 38%-uk volt potenciálisan túlsúlyos-elhízott. A 24-36 hónapos gyermekek 70%-ának normál BMI-je volt, 6%-uk potenciálisan túlsúlyos-elhízott, egynegyedük sovány. Kizárólag szoptató anyukák N=219

24-36 hónapos gyermekek, N=184 %

sovány

2

24

normál

59

27

túlsúlyos

elhízott

11

70

4

2

A szülők (mind az apa, mind az anya) és a gyermekek BMI-je között nem volt kimutatható korreláció. TNS Hoffmann Nutrikutatás

173


BMI – kizárólag szoptató anyukák (n=219)

%

Total

Iskolai végzettség

Kor

Családi állapot

Település

Gyermekek száma

Jövedelem

3

58

66

0

0

0

75

68

4

2

3

0

0

2

1

6

0

4

59

62

0

4

0

3

0

0

4

4

3

68

61

66

65

28

31

23

20

4

4

8

13

9

Több gyermek

2

1 gyermek

2

Nem válaszol

sovány 2

normál 59

57

100 46

67

67

55

57

69

92 57

51

40

54

52

0

túlsúlyos 24

30

25

31

41 17

0

0

0

0

6

11

8

0

Győr

36

Pécs

13

18

Budapest

31

Kapcsolatban él

29

Egyedülálló!!

24

Elvált!!

27

21

31

47 14

8

27

37

11

19

350.001 Ft vagy több

Házas

25 0

300.001 – 350.000 Ft

Egyetem / főiskola

Nutrikutatás

18

250.001 - 300.000 Ft

Érettségi

TNS Hoffmann

13

200.001 - 250.000 Ft

13

150.001 - 200.000 Ft

8

- 150.000 Ft

14

Szeged

14

Debrecen

13

Szakmunkásképző

12

35-47 éves

2

30-34 éves

16

17-29 éves

Total

11

8 általános

elhízott

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total !! Alacsony elemszám, indikatív adat!!


BMI – 24 – 36 hónapos gyermekek

%

65

67

72

79

0

0

6

7

4

0

3

0

5

0

3

0

67

60

4

6

2

5

7

0

0

5

19

20

26

23

70

70

71

73

68

77

3

0

5

10

3

3

0

6

3

0

0

0

3

3

0

27

28

26

20

70

76

0

1

8

4

3

1

Több gyermek

74

74

25

1 gyermek

75

72

26

Nem válaszol

16

- 150.000 Ft

22

26

Szeged

7

29

19

Debrecen

6

26

Pécs

58

20

Budapest

60

20

Kapcsolatban él

63

40

23

Egyetem / főiskola

27

Gyermekek száma

Jövedelem

Egyedülálló!!

38

30

Érettségi

15

Szakmunkásképző

26

8 általános

24

Település

Elvált!!

sovány

Családi állapot

Győr

Iskolai végzettség

Kor

Házas

Total

normál 70

70

77

2

5

53

62

túlsúlyos 4

20

Nutrikutatás

0

350.001 Ft vagy több

30-34 éves

300.001 – 350.000 Ft

TNS Hoffmann

250.001 - 300.000 Ft

17-29 éves

1

200.001 - 250.000 Ft

3

150.001 - 200.000 Ft

2

35-47 éves

2

Total

elhízott

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total !! Alacsony elemszám, indikatív adat!!


8. Fogyasztott ĂŠlelmiszer csoportok

TNS Hoffmann NutrikutatĂĄs


Összefoglalás – Fogyasztott élelmiszer csoportok §  A

0 - 6 hónapos korcsoportban főként anyatejet, tápszert kapnak a babák; 34%-uk kap HA tápszert,

egyötödük bébi gyümölcspürét, 15%-uk tejpépet és bébi zöldségpürét.

§  A

4 - 12 hónaposok 47%-a kap anyatejet, 48%-a tápszert, de emellett több,mint 80%-uk kap

gyümölcsöt, zöldséget, kész- félkész ételeket. 70%-uk kap cereáliákat és húsokat. Cukrok, édességek adása a korcsoport 40%-ára jellemző, ez átlagosan naponta 8,8 g-ra tehető naponta.

§  A 12 – 36 hónaposak étrendje a 4- 12 hónaposakénál változatosabb, közelít a felnőtt étkezéshez. Több gyermek kap cereáliákat, zsiradékokat, tojást, teát, kakaót, cukrot, édességet és növekszik ezeknek az adott mennyisége is. A cukor, édesség átlagosan 19,6 g /nap. Tartósítószereket, adalékanyagok mennyisége ebben a korcsoportban is marginális.

§  A

0 - 3 éves korú gyermekek anyukáinak egyharmada értett egyet azzal az állítással, hogy

„Kisgyermekem teljesen ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, éppen ugyanúgy sózva, fűszerezve”. Körükben a speciálisan babáknak készült és nem speciálisan babák számára készült ételek / élelmiszerek aránya szignifikánsan eltolódik az egyéb, nem kifejezetten bébi élelmiszerek irányába és kevesebb anyatejet kapnak.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

177


Share of stomach - korcsoportonként

7 0

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

31

4- 12 hónaposak (n=220)

59

91

20 5

12- 24 hónaposak (n=259)

25 - 36 hónaposak(n=152)

53

17

10 4

12- 36 hónaposak (n=411)

%

12

88

02

anyatej

97

tápszer

pépek

bébi

egyéb, nem kifejezetten bébi élelmiszerek

Az egyes élelmiszercsoportok aránya az egész nap fogyasztott élelmiszerek mennyiségéből (total 100%; n = a csoport minden tagja) Az egyes kategóriába tartozó élelmiszerek a Numil és a Nestlé által közösen lett megállapítva.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

178


Share of stomach – táplálási attitűd alapján A 0-3 éves korú gyermekek anyukáinak egyharmada értett egyet azzal az állítással, hogy „Kisgyermekem teljesen ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, éppen ugyanúgy sózva, fűszerezve”. Körükben a speciálisan babáknak készült és nem speciálisan babák számára készült ételek / élelmiszerek aránya szignifikánsan eltolódik az egyéb, nem kifejezetten bébi élelmiszerek irányába és kevesebb anyatejet kapnak. % 12

Teljes gyermek minta (n=728)

akik, egyetértettek azzal az állítással, hogy "kisgyermekem teljesen ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, éppen ugyanúgy sózva, fűszerezve" (n=223)

21

9

76

6 10 5

akik nem vagy kevésbé értettek egyet azzal, hogy "kisgyermekem teljesen ugyanazt eszi, mint mi felnőttek, éppen ugyanúgy sózva, fűszerezve"(n=505)

anyatej

15

88

31

tápszer

10

71

pépek

bébi

egyéb, nem kifejezetten bébi élelmiszerek

Az egyes élelmiszercsoportok aránya az egész nap fogyasztott élelmiszerek mennyiségéből (total 100%; n = a csoport minden tagja) Az egyes kategóriába tartozó élelmiszerek a Numil és a Nestlé által közösen lett megállapítva.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total

179


Fogyasztott élelmiszercsoportok – kizárólag szoptató anyák (n=219) A zöldség-gyümölcs fogyasztás (burgonya és gyümölcslé nélküli!!) átlaga jelentősen meghaladja az ajánlott napi 450-500 g-ot (566 g) A tej- tejtermékek átlagos fogyasztása, bár elmarad az ajánlott napi 500 g-tól, de ezen belül a fogyasztási tejek (265 g), savanyított tejtermékek (88 g), sajtok (29 g), és túrófélék (30 g) fogyasztása átlagosan mintegy 930 mg kalcium bevitelével egyenértékű – ami magasabb, mint az OTÁP 2009 vizsgálatban (692-757; 19-30 és 31-60 éves) A barna kenyérfélék-pékáruk fogyasztása (60 g/nap) közelít a fehér termékek fogyasztásához (89 g/nap) – a MÉBIH 2009 vizsgálatban ez 52 vs 123 g volt (nem publikált, ellenőrzött adat) – jobb arányokat jelent.

Fogyasztók aránya %

100 Cereáliák Zöldség-, főzelékfélék 100 100 Zsiradékok Ízesítőanyagok, fűszerek 100 100 Tej-, tejtermékek Húsok, húskészítmények 99 Cukor, édességek, cukorkák, édesítőszerek 99 Gyümölcsök 99 Tojás 99 Víz, ásványvíz 95 Kávé, tea, kakaó 87 74 Egyéb élelmiszerek Kekszek, chipsek 62 49 Üdítőitalok Diófélék, olajos magvak 42 29 Belsőségek Alkoholtartalmú italok 28 Kész és félkész ételek 19 Halak, édesvizi- és tengeri állatok 17 Száraz hüvelyesek 9 Tartósítószerek, adalékanyagok 2 Tápszerek 1

Bázis: kizárólag szoptató anyák (n=219) Több válasz lehetséges

Fogyasztott mennyiség átlagosan (g/fő/nap)

%

216,1 328,2 44,6 10,4 363,0 155,1 46,2 429,9 30,1 1726,0 147,1 3,1 29,1 213,8 18,5 19,8 215,2 13,9 46,4 16,7 0,2 6,7

Tej, tejtermékek: ajánlott: 500g/nap

Zöldség, gyümölcs, burgonya és gyümölcslé nélkül, ajánlott: 450-500 g/ nap

Naplók alapján mért adatok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

180


Étrend változtatás szoptatás alatt Szoptatás alatt az anyukák 55%-a változtatott étrendjén, leginkább a puffasztó ételek kerülték. Várandósság alatt

Hogyan / mit változtatott étrendjén szoptatás alatt? puffasztó ételeket nem fogyasztok

Igen, változatott

45% 55%

34

"K" betűs ételeket nem fogyasztok

18

kevesebb tejtermék

Nem változtatott

17

több folyadékot iszok

13

több gyümölcsöt fogyasztok

11

bizonyos ételeket nem tudok megenni

9

Egy válasz lehetséges

több zöldséget fogyasztok

8

Bázis: Kizárólag szoptató anyák N=219

fűszeres ételeket kerülöm

8

kevesebb cukros / szénsavas üdítőket iszom vitaminokat szedek édességet nem fogyasztok / kerülöm

A1. Változtatott-e várandóssága alatt vagy szoptatás alatt korábbi étrendjén? A3. Hogyan / mit változtatott étrendjén szoptatás alatt?

TNS Hoffmann Nutrikutatás

A naplók igazolták a zöldség, gyümölcs fogyasztásra való odafigyelést

6 5

2% feletti említések

4

több tejterméket fogyasztok

2

kevésbé zsíros ételeket fogyasztok

2

egyéb

%

8

NT/NV 0 Spontán válasz, több válasz lehetséges

Bázis: Kizárólag szoptató anyák, akik változtattak szoptatás alatt étrendjükön N=130

181


Fogyasztott élelmiszercsoportok – 0 – 6 hónaposak (n=97) A 0- 6 hónapos korcsoport főként anyatejet, tápszert kapnak; több,mint egyharmaduk kap gyümölcsöt és félkész – kész ételeket. Kérdőívben 10-ből 8 anyuka azt mondta, hogy tartózkodik a tartósítószer mentes élelmiszerektől, ez igazolódott, sőt akik tudatosan nem figyelnek oda, azok esetén sem jelentkezik tartósítószerek, adalékanyagok használata. Fogyasztók aránya %

87

Víz, ásványvíz 75

Tápszerek Tej-, tejtermékek

53

Anyatej

47

Fogyasztott mennyiség átlagosan (g/fő/nap)

%

651,3 81,1 494,1 540,1

Gyümölcsök

42

82,0

Kész és félkész ételek

41

110,5

Zöldség-, főzelékfélék

21

Kekszek, chipsek

77,7

18

5,9

Kávé, tea, kakaó

15

71,9

Ízesítőanyagok, fűszerek

14

0,2

Zsiradékok

10

Cukor, édességek, cukorkák, édesítőszerek

10

Húsok, húskészítmények Cereáliák

7

1,0 5,7 10,1

4

2,5

Belsőségek 2

9,2

Tojás 1

0,3

Üdítőitalok 1

5,0

Egyéb élelmiszerek 1

0,2

Bázis: 0- 6 hónaposak (n=97) Több válasz lehetséges

Naplók alapján mért adatok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

182


Csecsemők és kisgyermekeknek szánt speciális célú élelmiszerek fogyasztása – 0 – 6 hónaposak (n=97) A 0- 6 hónapos korcsoportban főként anyatejet, tápszert kapnak; 34%-uk kap HA tápszert, egyötödük bébi gyümölcspürét, 15%-uk tejpépet és bébi zöldségpürét.

Fogyasztott mennyiség átlagosan (g/fő/nap)

Fogyasztók aránya %

75

tápszerek totál 47

anyatej

%

81,1 540,1

HA tápszer

34

77,9

bébivíz

33

237,5

19

bébi gyümölcspüré

82,5

tejpép

15

22,1

bébi zöldségpüré

14

63,9

bébiétel

13

66,2

11

45,6

8

31,3

bébi gyümölcslé speciális tejpép babakeksz

4

2,8

bébitea

4

24,3

bébi zöldséglé

2

bébidesszert 1 Bázis: 0- 6 hónaposak (n=97) Több válasz lehetséges

30 33,3 Naplók alapján mért adatok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

183


Fogyasztott élelmiszercsoportok – 4 - 12 hónaposak (n=220) A 4- 12 hónaposok 47%-a kap anyatejet, 48%-a tápszert, de emellett több,mint 80%-uk kap gyümölcsöt, zöldséget, készfélkész ételeket. 70%-uk kap cereáliákat és húsokat. Cukrok, édességek adása a korcsoport 40%-ára jellemző, ez átlagosan naponta 8,8 g-ra tehető naponta. Kérdőívben 10-ből 8 anyuka azt mondta, hogy tartózkodik a tartósítószer mentes élelmiszerektől, ez igazolódott, marginális azok száma, kiknél előfordul. Fogyasztott mennyiség átlagosan (g/fő/nap)

Fogyasztók aránya %

Víz, ásványvíz 96 Gyümölcsök 88 Kész és félkész ételek 86 Zöldség-, főzelékfélék 81 Tej-, tejtermékek 79 Ízesítőanyagok, fűszerek 76 71 Cereáliák Húsok, húskészítmények 70 Zsiradékok 69 Kekszek, chipsek 56 Tápszerek 48 Anyatej 47 Cukor, édességek, cukorkák, édesítőszerek 40 Tojás 29 Kávé, tea, kakaó 28 Belsőségek 18 Egyéb élelmiszerek 17 Üdítőitalok 9 Diófélék, olajos magvak 3 Halak, édesvizi- és tengeri állatok 3 Tartósítószerek, adalékanyagok 3

Bázis: 4-12 hónaposak (n=220) Több válasz lehetséges

%

520,6 179,2 167,3 111,9 362,1 0,8 28,1 33,6 4,9 10,5 59,2 508,0 8,8 5,6 172,9 9,1 0,4 20,9 8,3 16,6 0,0

Naplók alapján mért adatok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

184


Csecsemők és kisgyermekeknek szánt speciális célú élelmiszerek fogyasztása – 4 - 12 hónaposak (n=220) A 4 -12 hónaposak körében leginkább fogyasztott kisgyermekeknek szánt élelmiszerek a bébiétel, tápszer, anyatej és a bébi gyümölcspüré. HA tápszert a csoport közel egyötöde kap.

Fogyasztott mennyiség átlagosan (g/fő/nap)

Fogyasztók aránya %

bébiétel tápszerek totál anyatej bébi gyümölcspüré tejpép bébivíz babakeksz speciális tejpép HA tápszer bébi zöldségpüré bébi gyümölcslé bébidesszert bébitea junior gabonapép bébi zöldséglé bébi gyümölcsszelet bébimüzli bébi sűrítő, ízesítő

52 48 47 42 36 33 26 20 18 17 11 9 6 3 3 1 1 0 0

Bázis: 4-12 hónaposak (n=220) Több válasz lehetséges

%

112,2 59,2 508 95,1 42,1 263,2 8,2 26,1 51,2 57,9 72,2 50,9 124,9 31,1 18,1 38,3 26,7 30 11,3

Naplók alapján mért adatok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

185


Fogyasztott élelmiszercsoportok – 12 – 36 hónaposak (n=411) A 12 – 36 hónaposak étrendje a 4- 12 hónaposakénál változatosabb, több gyermek kap cereáliákat, zsiradékokat, tojást, teát, kakaót, cukrot, édességet és növekszik ezeknek az adott mennyisége is. A cukor, édesség átlagosan 19,6 g /nap. Tartósítószereket, adalékanyagok mennyisége ebben a korcsoportban is marginális. Fogyasztott mennyiség átlagosan (g/fő/nap)

Fogyasztók aránya %

Cereáliák Zsiradékok Ízesítőanyagok, fűszerek Zöldség-, főzelékfélék Tej-, tejtermékek Húsok, húskészítmények Gyümölcsök Víz, ásványvíz Cukor, édességek, cukorkák, édesítőszerek Tojás Kekszek, chipsek Kávé, tea, kakaó Egyéb élelmiszerek 35 Kész és félkész ételek 33 Belsőségek Üdítőitalok 32 Tápszerek 30 17 Anyatej Diófélék, olajos magvak 17 Halak, édesvizi- és tengeri állatok 15 Száraz hüvelyesek 7 Alkoholtartalmú italok 3 Tartósítószerek, adalékanyagok 1

Bázis: 12 - 36 hónaposak (n=411) Több válasz lehetséges

100 100 100 100 100 99 99 97 94 91 79 72 67

%

96,0 16,7 2,7 160,7 320,7 71,2 250,2 561,9 19,1 12,3 19,6 123,3 1,0 69,6 9,7 103,6 49,6 341,3 4,7 21,0 13,7 7,9 0,7

Naplók alapján mért adatok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

186


Csecsemők és kisgyermekeknek szánt speciális célú élelmiszerek fogyasztása – 12 – 36 hónaposak (n=411) A 12 – 36 hónaposak a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt speciális élelmiszerek közül leginkább tápszert és anyatejet fogyasztanak. A babakekszeket, bébi vizet, bébi ételt a 11-13%-uk fogyaszt. Fogyasztott mennyiség átlagosan (g/fő/nap)

Fogyasztók aránya %

tápszerek totál

30

anyatej

18

%

49,6 341,3

junior

14

47,7

babakeksz

13

9,7

bébivíz

13

bébiétel

11

tejpép

10

bébi gyümölcspüré

8

speciális tejpép

4

286,3 87,8 36,5 67,1 26

HA tápszer

4

42,5

bébidesszert

4

40,6

bébi gyümölcslé

3

63,4

bébi gyümölcsszelet

2

11

bébitea

2

77,2

bébimüzli

1

18,6

bébi sűrítő, ízesítő

1

12,7

bébi zöldségpüré

1

Bázis: 12 - 36 hónaposak (n=411) Több válasz lehetséges

35,9 Naplók alapján mért adatok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

187


8.1. Anyatej, tรกpszer, junior ital fogyasztรกs

TNS Hoffmann Nutrikutatรกs

188


Szoptatott gyermekek aránya A 0-6 és 4-12 hónapos babák fele, a 12-24 hónapos gyermekek egynegyede szoptatja édesanyjuk; 25 hónap felett a gyermekek 7%-a kap anyatejet.

54% 48% 47%

47% Kérdőív szerint 26%

napló szerint

24%

7% 7% 0- 6 hónapos csecsemők

4-12 hónapso gyermekek

12- 24 hónapos gyermekek

25-36 hónapos gyermekek

TNS Hoffmann Nutrikutatás

189


Anyatej vs. tápszer adás A 0 – 6 hónapos gyermekek 58%, a 4-12 hónapos gyermekek 41%-a kap 80%-ban tápszert.

%

0 - 6 hónapos csoport

23

4 -12 hónapos csoport

anyatej80%

18

34

58

13

vegyes

2

41

tapszer80%

12

egyiksem

TNS Hoffmann Nutrikutatás

190


0- 6 hónaposak (n=97) – anyatej vs. tápszer adás

%

Total

Iskolai végzettség

Kor

Családi állapot

Település

Gyermekek száma

Jövedelem

Anyatejet kap főként (min.80%-ban)

23

21

19

29

20

27

25

26

0

0

14

22

28

53

58

27

30

27 0

17

11

6

29

33

46

23

16

59

62

33

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total !! Alacsony elemszám, indikatív adat!!

50

Több gyermek

36

1 gyermek

67

350.001 Ft vagy több

53

300.001 – 350.000 Ft

53

250.001 - 300.000 Ft

150.001 - 200.000 Ft

- 150.000 Ft

53

58

200.001 - 250.000 Ft

89

Szeged

71

Debrecen

60

Győr

47

Pécs

Budapest

Kapcsolatban él

57

Egyedülálló!!

53

57

Elvált!!

Szakmunkásképző

8 általános

35-47 éves

46

100 56

Házas

70

Egyetem / főiskola

70

Érettségi

71

30-34 éves

55

17-29 éves

Total

58

Nem válaszol

Tápszert kap főként (min. 80%-ban)


4- 12 hónaposak (n=220) – anyatej vs. tápszer adás

%

Total

Iskolai végzettség

Kor

Családi állapot

Település

Gyermekek száma

Jövedelem

30

35

33

33

27

32

36

33

38

40

33

50

30

36

46

41

39

39

16

32

32

44

53

35

28

39

37

200.001 - 250.000 Ft

33

150.001 - 200.000 Ft

Anyatejet kap főként (min.80%-ban)

25

33

37

42

29

37

42

50

33

47

36

46

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total !! Alacsony elemszám, indikatív adat!!

35

Több gyermek

48

1 gyermek

Budapest

Kapcsolatban él

Egyedülálló!!

Elvált!!

Házas

Egyetem / főiskola

Érettségi

Szakmunkásképző

8 általános

35-47 éves

30-34 éves

17-29 éves

Total

13

31

Nem válaszol

67

350.001 Ft vagy több

45

300.001 – 350.000 Ft

42

250.001 - 300.000 Ft

42

- 150.000 Ft

43

Debrecen

36

Győr

47

Pécs

41

Szeged

Tápszert kap főként (min. 80%-ban)


Tápszer - HA tápszer használat A 0-6 hónapos csecsemők 34%-a, a 4-12 hónaposak 18%-a, a 12-36 hónapos gyermekek 4%-a kap HA tápszert.

77% 76% 58% 56% Bármilyen tápszer 34%

32% 22% 18% 4%

0- 6 hónapos csecsemők 4-12 hónapos gyermekek (n=97) (n=220)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

12-36 hónapos gyermekek (n=411)

HA tápszer

A tápszert kapó 0-6 hónapos csecsemők 44%-a, a 4-12 hónaposak 30%-a, a 12-36 hónapos gyermekek 11%-a kap HA tápszert.

Kérdőív szerint tápszert szokott kapni

193


HA tápszer mellett tehéntejet (vagy tejterméket) kapó gyermekek aránya HA tápszer mellett a 0-6 hónapos csecsemők 9%-a, a 4-12 hónaposak 54%-a, a 12-36 hónapos gyermekek 100%-a kap tehéntejet (vagy tejterméket) is.

100%

54%

Tehéntej adás

9% 0- 6 hónapos csecsemők, 4-12 hónapos gyermekek, 12-36 hónapos akik HA tápszert kapnak akik HA tápszert kapnak gyermekek, akik HA (n=33) (n=39) tápszert kapnak (n=15)

Alacsony elemszámok, indikatív adat!! TNS Hoffmann Nutrikutatás

194


Junior ital fogyasztás 10-ből 2 12-24 hónapos gyermek kapott junior italt a vizsgálat idején, a 25-36 hónapos korosztályban számuk még kevesebb (~10%).

21% 17%

18%

14%

napló szerint 11%

kérdőív szerint

7%

12 -36 hónapos gyermekek (n=411)

12- 24 hónapos gyermekek (n=259)

25-36 hónapos gyermekek (n=152)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

195


Junior ital fogyasztás – 12- 36 hónapos korban

%

Total

Iskolai végzettség

Kor

Családi állapot

Település

Gyermekek száma

Jövedelem

19

15

9

14

300.001 – 350.000 Ft

350.001 Ft vagy több

Nem válaszol

16

11

Több gyermek

13

1 gyermek

17

250.001 - 300.000 Ft

3

200.001 - 250.000 Ft

14

150.001 - 200.000 Ft

7

- 150.000 Ft

19

Szeged

11

Debrecen

16

Győr

9

Pécs

6

Budapest

0

Kapcsolatban él

Egyetem / főiskola

18

Egyedülálló!!

20

Elvált!!

12

Házas

10

Érettségi

0

Szakmunkásképző

18

8 általános

11

35-47 éves

12

17-29 éves

Total

14

30-34 éves

Junior italt fogyaszt

Napló szerint junior italt kapott

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total !! Alacsony elemszámok, indikatív adat!!


9. Gyümölcs és zöldség-, valamint tehéntej és termékeinek penetrációja

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Gyümölcs, zöldség és tejek penetrációja 0-6 hónaposak (n=97) A gyümölcsöket a 3, 5 – 4,5 hónaposak 7%-a kapott, 5 hónapos korban a 15%-uk. Tehéntejet csak elvétve, egy-egy esetben kaptak a csecsemők 5 - 6 hó körül.

Zöldségek bevezetése

Gyümölcsök bevezetése

Tej bevezetése %

0 - 2,4 hónap

0

2,5 - 3,5 hónap

1

3,6 - 4,6 hónap

6

7

4,8-5 hónap

6

15

1

33 ml

5,1 - 6 hónap

6

15

1

50 ml

ml: átlagosan adott mennyiség TNS Hoffmann Nutrikutatás

Naplók alapján mért adatok

198


Gyümölcs és zöldség-, tejek penetrációja 4-12 hónaposak (n=220) Zöldségeket a 4-7 hónapos csecsemők 12%-a, gyümölcsöket a 18%-uk kapott, míg tejeket 1%. A tejek adás a 10 - 12 hónapos korban jellemző inkább, ők átlagosan fél decit kaptak naponta.

Zöldségek bevezetése

%

Gyümölcsök bevezetése

4 -7 hónapos

12

7,1 - 8,9 hónapos

13

9 - 9,5 hónap

16

19

10-11 hónap

15

16

11,1 - 12 hónap

21

18

13

21

Tejek bevezetése

1

142 ml

3

105,5 ml

4

9

14

22 ml

53,6 ml 57,1 ml

ml: átlagosan adott mennyiség TNS Hoffmann Nutrikutatás

Naplók alapján mért adatok

199


Tehéntej, tej alapú élelmiszerek fogyasztása korcsoportonként A 0-6 hónapos csecsemők átlagosan 96 g tejterméket fogyasztottak, melynek 43%-a volt tehéntej. A 12 – 36 hónaposak átlagosan 287 g tejterméket fogyasztottak, melynek 73%-a volt tehéntej.

Átlag g /fő / nap 287.1 208.3

Tej alapú élelmiszer Tehéntej

107.1 96.1

60.1

41.7 0- 6 hónapos csecsemők (n=2)!! Tej alapú élelmiszereken belül a tehéntej aránya

43%

4-12 hónapos gyermekek (n=69)

56%

12-36 hónapos gyermekek (n=360)

73% Anyák: 379 g tej alapú élelmiszer – 69%-a tehéntej

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Naplók alapján mért adatok !! Alacsony elemszám – indikatív adat

200


10. Kiemelt beviteli értékek vizsgálata

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Összefoglalás – Kiemelt beviteli értékek §

A beviteli értékek vizsgálatakor a referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

§

Energia bevitel szempontjából az anyukák és a különböző korú gyermekek több, mint 80%-a normál kategóriába esik. A normál szinttől alacsonyabb energia bevitel a 0 - 6 hónapos csecsemők körében 16%, az 1 éves vagy annál idősebb korosztályban 6-9%. A normál szinttől magasabb energia bevitel leginkább a 12-24 hónaposaknál látható (10%).

§

A fehérje bevitel 10-ből 8 anyuka esetén normál szintű, 17%-uk esetén magasabb, mint a normál fehérje beviteli szint. 0-6 hónapos csecsemők háromnegyedénél a normálhoz képest alacsonyabb fehérje bevitel látható, a 4-12 hónapos hozzátáplálást elkezdő babák körében számuk már kevesebb (25%). A 12 – 24 hónaposok többségének normál szintű a fehérje bevitele, míg a 25- 36 hónaposoknál a normálhoz képest magasabb arányú fehérje bevitel látható a csoport felénél.

§

A kizárólag szoptató anyukák háromnegyede esetén normál szintű zsírbevitel látható, 22%-uknál a zsír bevitel az elvárt értéknél magasabb. A gyermekek esetén az elvárt értéktől alacsonyabb szintű zsírbevitel leginkább a 412 hónapos hozzátáplálást elkezdő gyermeknél fordult elő (25%), a többi vizsgált csoporton 1-6%. Normáltól magasabb zsírbevitel a 0- 6 hónapos csecsemőknél (37%) és a 25-36 hónapos gyermekeknél kiemelkedőbb (38%).

TNS Hoffmann Nutrikutatás

202


Összefoglalás – Kiemelt beviteli értékek – II. §

A kizárólag szoptató anyukák 60%-nál normál szintű a szénhidrát bevitel, 39%-uknál a normál szintnél alacsonyabb. A csecsemők esetén a legmagasabb a normáltól alacsonyabb szénhidrát bevitellel rendelkezők aránya (45%); a többi vizsgált csoportban 5- 18%. A normáltól magasabb szénhidrát bevitel a 25-36 hónapos korú gyermekeknél jelenik meg inkább (11%).

§

Az anyukák 60%-a esetén normál, 10-ből 4 anyuka esetén viszont a normáltól alacsonyabb szintű rostbevitel figyelhető meg. A 12-36 hónaposok több, mint 70%-a esetén a rostbevitel normál szintű, egyötödüknél az elvárt szintnél alacsonyabb, 7-10%-uk esetén a normál szinttől magasabb .

§

Az élelmi rost bevitel a 0- 6 hónapos csecsemők esetén egyenes arányban áll a gyümölcs fogyasztással. Az anyák és 4 hónaposnál nagyobb gyermekek estén a zöldség- és gyümölcsfogyasztással, általában a cereáliák - ezen belül a barna kenyerek, és a teljes értékű gabonafélék fogyasztásával.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

203


Energia bevitel (kcal / fő / nap átlagosan) Az anyukák áltagos energia bevitele 2488 kcal naponta, a 0-6 hónapos csecsemők esetén 584 kcal; 4-12 hónaposoknál 869 kcal, 12-36 hónapos korosztályban 1356 kcal átlagosan.

2488.0

1505.4 1268.8

584.3

Kizárólag szoptató 0- 6 hónapos anyukák (n=219) csecsemők (n=97)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

12-36 hónaposok: 1356 kcal

868.7

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

12-24 hónapos gyermekek (n=259)

25-36 hónapos gyermekek (n=152)

Naplók alapján mért adatok

204


Energia bevitel szintje Energia bevitel szempontjából az anyukák és a különböző korú gyermekek több, mint 80%-a normál kategóriába esik. A normál szinttől alacsonyabb energia bevitel a 0 - 6 hónapos csecsemők körében 16%, az 1 éves vagy annál idősebb korosztályban 6-9%. A normál szinttől magasabb energia bevitel leginkább a 12-24 hónaposaknál látható (10%).

% Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

85

1

16

83

2

9

4- 12 hónaposak (n=220)

12- 24 hónaposak (n=259)

14

88

6

25 - 36 hónaposak(n=152)

3

84

9

10

86

alacsony

normál

5

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

205


Energia bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás A főként anyatejet kapó babák esetén magasabb számban fordul elő a normálhoz képest alacsony energia bevitel, mint a nagyrészt tápszert kapó babáknál.

23

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

14

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56) 0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

%

2

88

15

82

6

4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

5

84

12

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91)

73

3

90

7

4

93

alacsony

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

206


Energia bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók

%

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

83

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

86

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

100

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

2

6

80

alacsony

normál

20

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

207


Fehérje bevitel (g / fő / nap átlagosan) Az anyukák áltagos fehérje bevitele 93,2 g naponta, a csecsemők és kisdedek esetén 13,3 – 55,5g / nap.

93.2

Átlag g /fő / nap

55.5

58.4

34.5

26.7 13.3 7.4 1.8

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

Fehérje

45.8

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

14.3 6.9 4-12 hónapos gyermekek (n=220)

Állati eredetű fehérje Növényi eredetű fehérje

35.2 27.9 15.4

19.7

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

12-36 hónaposok: Fehérje: 49,4 g Állati eredetű: 30,6 g Növényi eredetű: 17 g

Naplók alapján mért adatok

208


Fehérje bevitel szintje A fehérje bevitel 10-ből 8 anyuka esetén normál szintű, 17%-uk esetén magasabb, mint a normál fehérje beviteli szint. 0-6 hónapos csecsemők háromnegyedénél a normálhoz képest alacsonyabb fehérje bevitel látható, a 4-12 hónapos hozzátáplálást elkezdő babák körében számuk már kevesebb (25%). A 12 – 24 hónaposok többségének normál szintű a fehérje bevitele, míg a 25- 36 hónaposoknál a normálhoz képest magasabb arányú fehérje bevitel látható a csoport felénél. % 4

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

80

75

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

24

25

4- 12 hónaposak (n=220)

11

73

1

52

alacsony

1

64

7

12- 24 hónaposak (n=259)

25 - 36 hónaposak(n=152)

17

20

47

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

209


Fehérje bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás A főként tápszert kapó babák esetén magasabb arányú a normál szinttől alacsonyabb fehérje bevitellel rendelkezők száma, mint a főként anyatejet kapó babák esetén.

55

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

86

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56) 0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

13

71

82 30

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91)

2

29

24

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

%

46

3

60

10

10

80

10

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

alacsony

normál

magas

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

210


Fehérje bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók Fehérje bevitel szempontjából a junior ital fogyasztók és nem fogyasztók szignifikáns eltérést nem mutatnak.

%

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

9

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

76

7

72

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

15

54

1

46

52

alacsony

22

48

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

211


Összes fehérje bevitel, testtömeg és fehérje testtömeg/ kg értékek Fehérje (ofeh) átlag (g)

Testtömeg átlag (kg)

Fehérje – ttkg átlag (g/ ttkg)

Fehérje ttkg Szórás

Fehérje ttkg ajánlás (g / ttkg)

Kizárólag szoptató anyák (n=219)

93,2

67,6

1,41

0,37

0,8 -1,0

0 - 6 hónapos csecsemők (n=97)

13,3

6,7

1,99

0,53

1,86

4 - 12 hónapos csecsemők (hozzátáplálás elkezdődött) (n=220)

26,7

8,7

3,05

0,9

1,48 - 1,65

12 – 24 hónapos gyermekek (n=259)

45,8

11,3

4,10

0,99

1,13-1,26

25 – 36 hónapos gyermekek (n=152)

55,5

13,7

4,10

0,94

1,13-1,26

TNS Hoffmann Nutrikutatás

212


Összes fehérje bevitel, testtömeg és fehérje testtömeg/ kg értékek – II. Fehérje (ofeh) átlag (g)

Testtömeg átlag (kg)

Fehérje – ttkg átlag (g/ ttkg)

Fehérje ttkg Szórás

Fehérje ttkg ajánlás (g / ttkg)

0- 6 hónapos csecsemő (80%-ban anyatejes) (n=22)!!

15,2

6,6

2,29

0,66

1,86

0- 6 hónapos csecsemő (80%-ban tápszert kap) (n=56)

12,7

6,8

1,86

0,46

1,86

0- 6 hónapos csecsemő (anyatejet és tápszert vegyesen kap) (n=17)!!

12,5

6,4

1,94

0,41

1,86

4-12 hónapos csecsemő (80%-ban anyatejes) (n=72)

27,1

8,8

3,08

0,96

1,48 - 1,65

4 -12 hónapos csecsemő (80%-ban tápszert kap) (n=91)

26,1

8,7

2,99

0,91

1,48 - 1,65

0- 6 hónapos csecsemő (anyatejet és tápszert vegyesen TNS kap)Hoffmann (n=17)!!

27,9

8,6

3,21

0,78

1,48 - 1,65

Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

213


Zsír bevitel (g / fő / nap átlagosan) Az anyukák áltagos zsír bevitele 97,4 g naponta, a csecsemők és kisdedek esetén 27,1 – 53,9 g / nap.

97.4

Átlag g /fő / nap

49.7

45.9

47.6

27.1

30.6 25.3

14.2 4.6 Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

14.6 6.7 4-12 hónapos gyermekek (n=220)

16.6

Zsír

53.9

Állati eredetű zsír Növényi eredetű zsír

30.5 22.7

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

12-36 hónaposok: Zsír: 48,9 g Állati eredetű zsír: 27,2 g Növényi eredetű zsír: 18,9 g Naplók alapján mért adatok

214


Zsír bevitel szintje A kizárólag szoptató anyukák háromnegyede esetén normál szintű zsírbevitel látható, 22%-uknál a zsír bevitel az elvárt értéknél magasabb. A gyermekek esetén az elvárt értéktől alacsonyabb szintű zsírbevitel leginkább a 4- 12 hónapos hozzátáplálást elkezdő gyermeknél fordult elő (25%), a többi vizsgált csoporton 1-6%. Normáltól magasabb zsírbevitel a 0- 6 hónapos csecsemőknél (37%) és a 25-36 hónapos gyermekeknél kiemelkedőbb (38%). % 6

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

72

2

61

37

25

4- 12 hónaposak (n=220)

64

6

12- 24 hónaposak (n=259)

25 - 36 hónaposak(n=152)

22

11

78

1

16

61

alacsony

38

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

215


Zsír bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás A főként anyatejet kapó babák estén a normáltól magasabb zsírbevitel nagyobb arányban fordul elő, mint a nagyrészt tápszert kapó babák esetén.

50

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56)

4

66

0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

30

59

7

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

41

63 17

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91) 4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

%

50

71

13 alacsony

31 12

77 normál

10 magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

216


Zsír bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók Zsír bevitel szempontjából a junior ital fogyasztók és nem fogyasztók szignifikáns eltérést nem mutatnak.

%

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

9

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

80

6

77

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

11

1

alacsony

17

64

36

61

38

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

217


Szénhidrát bevitel (g / fő / nap átlagosan) Az anyukák áltagos szénhidrát bevitele 302,9 g naponta, a csecsemők és kisdedek esetén 70,4 -196,1 g /fő/ nap.

302.9

Átlag g /fő / nap 196.1 165.8 Szénhidrát

119.2 70.4

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

12-36 hónaposok: Szénhidrát: 177,01 g/fő/nap

Naplók alapján mért adatok

218


Szénhidrát bevitel szintje A kizárólag szoptató anyukák 60%-nál normál szintű a szénhidrát bevitel, 39%-uknál a normál szintnél alacsonyabb. A csecsemők esetén a legmagasabb a normáltól alacsonyabb szénhidrát bevitellel rendelkezők aránya (45%); a többi vizsgált csoportban 5- 18%. A normáltól magasabb szénhidrát bevitel a 25-36 hónapos korú gyermekeknél jelenik meg inkább (11%).

% 39

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

45

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

5

6

78

5

85

alacsony

2

81

18

12- 24 hónaposak (n=259)

2

53

14

4- 12 hónaposak (n=220)

25 - 36 hónaposak(n=152)

59

normál

11

magas

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

219


Szénhidrát bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás A főként anyatejet kapó babák estén a normáltól alacsonyabb szénhidrát bevitel nagyobb arányban fordul elő, mint a nagyrészt tápszert kapó babák esetén.

55

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

38

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56) 0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91)

59 65

9

4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

4 35

21

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

%

46

76

3

84 20 alacsony

8 80

normál

magas Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

220


Szénhidrát bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók 10-ből 1 junior italt nem fogyasztó gyermek normál szintnél magasabb szénhidrát bevitellel rendelkezik.

%

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

22

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

78

17

78

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

6

100

5

84

alacsony

normál

11

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

221


Hozzáadott cukor bevitel (g / fő / nap átlagosan) Az anyukák áltagos hozzáadott cukor bevitele 60,2 g naponta, a csecsemők esetén 5,2 g míg az egy éves kor feletti gyermekek esetén jóval magasabb: 27-45 g / nap átlagosan.

60.2

Átlag g /fő / nap 45.3

27.5

5.2

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Hozzáadott cukor

11.5

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

12-36 hónaposok: Hozzáadott cukor: 34,1 g

Naplók alapján mért adatok

222


Hozzáadott cukor fogyasztásával korrelációt mutató élelmiszer csoportok Kizárólag szoptató anyák

0- 6 hónaposak

4-12 hónaposak

12 -24 hónaposak

25-36 hónaposak

Cukor, édességek, cukorkák, édesítőszerek

Kész és félkész ételek

Cukor, édességek, cukorkák, édesítőszerek

Cukor, édességek, cukorkák, édesítőszerek

Cukor, édességek, cukorkák, édesítőszerek

Kekszek, chipsek

Bébiételek

Kekszek, chipsek

Kekszek, chipsek

Kekszek, chipsek

Üdítőitalok

Tejek

Tea, kakaó

Tea, kakaó

Tea, kakaó

Tejtermékek

Üdítőitalok

Üdítőitalok

Tej, tejtermék

Tej, tejtermék

TNS Hoffmann Nutrikutatás

223


Élelmi rost bevitel (g / fő / nap átlagosan) Az anyukák áltagos élelmi rost bevitele 24 g naponta, a csecsemők esetén 4,2 g míg az egy éves kor feletti gyermekek esetén 13 -14 g / nap átlagosan.

24.3

Átlag g /fő / nap

13.0

14.4 Élelmi rost

9.1 4.2

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

Naplók alapján mért adatok

224


Élelmi rost bevitellel korrelációt mutató élelmiszer csoportok Az élelmi rost bevitel a 0- 6 hónapos csecsemők esetén egyenes arányban áll a gyümölcs fogyasztással. Az anyák és 4 hónaposnál nagyobb gyermekek estén a zöldség- és gyümölcsfogyasztással, általában a cereáliák - ezen belül a barna kenyerek, és a teljes értékű gabonafélék fogyasztásával. Ellentmondásos a fehér kenyér fogyasztás és a rostbevitel kapcsolata; az egyes élelmiszercsoportok fogyasztási összefüggései miatt (a kenyér fogyasztása együtt járhat más élelmiszercsoport fogyasztásával is). Kizárólag szoptató anyák

Cereáliák

0- 6 hónaposak

Gyümölcsök

4-12 hónaposak

12 -24 hónaposak

25-36 hónaposak

Cereáliák

Cereáliák

Cereáliák

Teljes értékű gabonák és termékeik

Teljes értékű gabonák és termékeik

Teljes értékű gabonák és termékeik

Fehér kenyerek

Barna kenyerek

Nem teljes értékű gabonák és termékeik

Barna kenyerek

Zöldség-, főzelékfélék

Zöldség-, főzelékfélék

Zöldség-, főzelékfélék

Fehér kenyerek

Gyümölcsök

Gyümölcsök

Gyümölcsök

Zöldség-, főzelékfélék

Fehér kenyerek (-)

Gyümölcsök (-) negatív összefüggés

TNS Hoffmann Nutrikutatás

225


Élelmi rost bevitel szintje Az anyukák 60%-a esetén normál, 10-ből 4 anyuka esetén viszont a normáltól alacsonyabb szintű rostbevitel figyelhető meg. A 12-36 hónaposok több, mint 70%-a esetén a rostbevitel normál szintű, egyötödüknél az elvárt szintnél alacsonyabb, 7-10%-uk esetén a normál szinttől magasabb .

% 38

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

10

34

4- 12 hónaposak (n=220)

25 - 36 hónaposak(n=152)

2

87

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

12- 24 hónaposak (n=259)

60

54

22

alacsony

12

71

18

7

74

normál

3

9

magas

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

226


Élelmi rost bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás A főként anyatejet kapó babák esetén a normáltól alacsonyabb rost bevitellel rendelkezők nagyobb arányban fordulnak elő, mint a nagyrészt tápszert kapó babák esetén.

%

100

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

80

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56) 0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

14

5

94

6

54

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

39

21

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91) 4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

60

23

alacsony

19 63

normál

7

13

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

227


Élelmi rost bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók A junior italt fogyasztó és nem fogyasztó gyermekek között élelmi rost bevitel szempontjából szignifikáns eltérés nem látható.

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

% 15

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

78

24

7

70

7

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

18

73

9

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

18

74

9

alacsony

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

228


Élelmi rost bevitel szintje ténylegesen vs. rostos élelmiszer adás attitűd A naplók alapján nem igazolódik, hogy azon anyukák körében, akik attitűd alapján odafigyelnek, hogy gyermekük sok rostos élelmiszert kapjon, nagyobb arányban lennének a magas rost bevitellel rendelkező gyermekek. 4-12 hónapos korban kevesebb, a normáltól alacsonyabb rost bevitellel rendelkező gyermek a tudatosabb anyák körében, mint az erre nem figyelők esetén.

0-6 hónaposak, akiknek az anyukája attitűd alapján odafigyel (n=42)!! 0-6 hónaposak, akiknek az anyukája attitűd kevésbé figyel oda (n=55)

34 31

4- 12 hónaposak (n=220) 4 - 12 hónaposak, akiknek az anyukája attitűd alapján odafigyel (n=176)

12- 24 hónaposak (n=259)

12 - 24 hónaposak, akiknek az anyukája attitűd kevésbé figyel oda (n=38)!!

25 - 36 hónaposak(n=152) 25 - 36 hónaposak, akiknek az anyukája attitűd alapján odafigyel (n=124) 25 - 36 hónaposak, akiknek az anyukája attitűd kevésbé figyel oda (n=28)!!

54 57 46

4 - 12 hónaposak, akiknek az anyukája attitűd kevésbé figyel oda (n=44)!!

12 - 24 hónaposak, akiknek az anyukája attitűd alapján odafigyel (n=221)

% 10 3 12 7 9 0

87 81 91

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

22 22 24

12 12 14

41 71 71 71

18 19 14

7 7 5

74 73 79 alacsony

normál

9 9 7 magas

Odafigyelő kategóriába estek: akik a „ Sok rostos élelmiszert adok a gyermekemnek” attitűd állításra azt válaszolták: inkább jellemző, teljes mértékben jellemző

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

229


11. Mikrotápanyag / vitamin bevitel – kritikus pontok

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Összefoglalás – Mikrotápanyag / vitamin bevitel – kritikus pontok §

Közel minden anyánál magasabb a nátrium bevitel a normálhoz képest, az elvárthoz képest magasabb foszfor bevitel 56%-uknál, az elvárthoz képest magasabb koleszterin bevitel 40% -uknál jelentkezik.

§

Az anyák jelentős hányadánál tápanyag/vitamin bevitel kapcsán az elvárt értéknél alacsonyabb szint látható az alábbiakból: mangán, króm, cink, kalcium, rost, vas, D- vitamin, folsav, retinol sav, pantotén sav, C- vitamin.

§

A 0-6 hónapos csecsemők esetén kifejezetten nagy arányú az alacsony vas, mangán, króm bevitelt mutató csecsemők száma. A D- vitamint illetően a csecsemők többségénél a pótlása megoldott, 7%-uknál tapasztalható normáltól alacsonyabb bevitel étrend-kiegészítő beszámítással. Kalcium tekintetében a csecsemők 8 %-nál tapasztalható normáltól alacsonyabb bevitel.

§

A 4-12 hónapos (hozzátáplált) csecsemők jelentős hányada (%) kedvezőtlenül magas bevitelt mutat: koleszterin (40,9%), nátrium (52,7%) esetén, míg az egyéb ásványi-anyagok és vitaminok többségében kifejezetten jónak mondható a bevitel.

Elvárt értékhez képest kevesebb bevitel látható kalcium (22,1%), vas (42,3%) és D-vitamin

esetén (79,1%).

§

Az 1-3 éves gyermekek jelentős hányada (%) az elvárt szintnél kedvezőtlenül magas bevitelt mutat: koleszterin, nátrium és foszfor esetén; az elvárt szinttől alacsonyabb bevitel látható magasabb számban kalcium, vas, mangán, króm és a D-vitamin esetén.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

231


Szoptatós anyák – tápanyag, vitamin bevitel problémák Közel minden anyánál magasabb a nátrium bevitel a normálhoz képest, az elvárthoz képest magasabb foszfor bevitel 56%-uknál, az elvárthoz képest magasabb koleszterin bevitel 40% uknál jelentkezik. Normálhoz képest magasabb arányú bevitel (a csoportból az érintettek %-a)

Étrend - kiegészítő beszámítása nélkül

Étrend-kiegészítő beszámításával %

96

nátrium

56

foszfor

koleszterin

96

40

57

40

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

232


Szoptatós anyák – tápanyag, vitamin bevitel problémák Az anyák jelentős hányadánál tápanyag/vitamin bevitel kapcsán az elvárt értéknél alacsonyabb szint látható az alábbiakból: mangán, króm, cink, kalcium, rost, vas, D- vitamin, folsav, retinol sav, pantotén sav, C- vitamin. C-vitamin szintet illetően étrend-kiegészítők beszámításával az anyák 48,9% -a a normálhoz képest magasabb beviteli szintet mutat.

Normálhoz képest alacsonyabb bevitel (a csoportból az érintettek %-a)

Étrend - kiegészítő beszámítása nélkül mangán

89

króm

71

79

cink kalcium

Étrend-kiegészítő beszámításával

70

61

45

45

réz

41

élelmi rost

38

vas

37

35 29 38 26

D- vitamin

96

folsav

77

83

57

retinol sav

64

47

pantotén-sav

63

47

C - vitamin

35

TNS Hoffmann Nutrikutatás

%

vitaminok

23

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

233


0 – 6 hónapos csecsemők – tápanyag, vitamin bevitel problémák A 0-6 hónapos csecsemők esetén kifejezetten nagy arányú az alacsony vas, mangán, króm bevitelt mutató csecsemők száma. A Dvitamint illetően a csecsemők többségénél a pótlása megoldott, 7%-uknál tapasztalható normáltól alacsonyabb bevitel étrendkiegészítő beszámítással. Kalcium tekintetében a csecsemők 8 %-nál tapasztalható normáltól alacsonyabb bevitel.

Normálhoz képest alacsonyabb bevitel (a csoportból az érintettek %-a)

Étrend-kiegészítő beszámításával

Étrend - kiegészítő beszámítása nélkül

% mangán

98

króm

86

D-vitamin

vas

67

47

TNS Hoffmann Nutrikutatás

98

76

7

46

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

234


4 -12 hónaposok – tápanyag, vitamin bevitel problémák A 4-12 hónapos (hozzátáplált) csecsemők jelentős hányada (%) kedvezőtlenül magas bevitelt mutat: koleszterin (40,9%), nátrium (52,7%) esetén, míg az egyéb ásványi-anyagok és vitaminok többségében kifejezetten jónak mondható a bevitel. Elvárt értékhez képest kevesebb bevitel látható kalcium (22,1%), vas (42,3%) és D-vitamin esetén (79,1%).

Normálhoz képest magasabb arányú bevitel (a csoportból az érintettek %-a)

Étrend - kiegészítő beszámítása nélkül

Étrend-kiegészítő beszámításával %

53

nátrium

koleszterin

53

41

41

Normálhoz képest alacsonyabb bevitel (a csoportból az érintettek %-a) D-vitamin

79

vas

kalcium

13

42

22

TNS Hoffmann Nutrikutatás

41

22

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

235


12 -36 hónaposok – tápanyag, vitamin bevitel problémák Az 1-3 éves gyermekek jelentős hányada (%) az elvárt szintnél kedvezőtlenül magas bevitelt mutat: koleszterin, nátrium és foszfor esetén; az elvárt szinttől alacsonyabb bevitel látható magasabb számban kalcium, vas, mangán, króm és a D-vitamin esetén.

Normálhoz képest magasabb arányú bevitel (a csoportból az érintettek %-a)

Étrend-kiegészítő beszámításával

Étrend - kiegészítő beszámítása nélkül 99

nátrium 50

koleszterin foszfor

99

%

50

32

32

Normálhoz képest alacsonyabb bevitel (a csoportból az érintettek %-a) 87

D-vitamin vas kalcium

25

65 24

42

TNS Hoffmann Nutrikutatás

42

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

236


Nátrium bevitellel korrelációt mutató élelmiszer csoportok Azon korcsoportokban, amelyekben jelen van a húskészítmények, fehér kenyerek, (sós)ízesítőanyagok-fűszerek fogyasztása, ezek pozitív összefüggést mutatnak a nátrium bevitellel. A kész – félkész ételek és bébiételek negatív korrelációt mutatnak a nátrium bevitellel a 4-12 és 12-24 hónaposok körében. Kizárólag szoptató anyák

0- 6 hónaposak

4-12 hónaposak

12 -24 hónaposak

25-36 hónaposak

Fehér kenyerek

Máj- és készítményeik

Fehér kenyerek

Fehér kenyerek

Fehér kenyerek

Húskészítmények

Tejek (-)

Húskészítmények

Húskészítmények

Húskészítmények

Ízesítőanyagok, fűszerek

Ízesítőanyagok, fűszerek

Ízesítőanyagok, fűszerek

Ízesítőanyagok, fűszerek

Tejtermékek

Kész és félkész ételek (-)

Tejek

Tejtermékek

Bébiételek (-)

Kész és félkész ételek (-) Bébiételek (-)

(-) negatív összefüggés

TNS Hoffmann Nutrikutatás

237


Koleszterin bevitellel korrelációt mutató élelmiszer csoportok 0-6 hónapos korban trendszerű fordított összefüggés van a koleszterin és a gyümölcs (és zöldség) hozzátáplálás között. Későbbi életkorokban pozitív összefüggés van a tejek, tejtermékek, tojás, húsok (4-12 hónaposok) majd a hús- és májkészítmények esetében. Az állati zsírok fogyasztása nem mutatott ilyen összefüggést. Óvatossággal értékelendő pl. a zöldségfélék- és a húskészítmények gyakori együtt fogyasztása miatt a zöldségfélék látszólagos pozitív összefüggését a koleszterin bevitellel!

Kizárólag szoptató anyák

0- 6 hónaposak

4-12 hónaposak

12 -24 hónaposak

25-36 hónaposak

Húsok, húskészítmények

Belsőségek

Húsok

Húsok, húskészítmények

Húsok, húskészítmények

Belsőségek

Máj- és készítményeik

Tej-, tejtermékek

Belsőségek

Belsőségek

Máj- és készítményeik

Tej-, tejtermékek

Tojás

Máj- és készítményeik

Máj- és készítményeik

Tojás

Gyümölcs (-)

Tejtermékek Zöldségek

Tej-, tejtermékek

Tej-, tejtermékek

Tojás

Tojás

Zöldség

(-) negatív összefüggés

TNS Hoffmann Nutrikutatás

238


D - vitamin adás gyakorisága Az anyukák bemondása szerint a 0-3 éves korú gyermekek ¾-e kap legalább havonta 1-3 alkalommal D-vitamint, 62%-uk rendszeresen, naponta kapja. A napi D-vitamin adás a gyermek idősödésével csökkenő tendenciát mutat: a 0-6 hónapos csecsemők 87%-a, míg a 12-36 hónaposoknak csak a 46%-a kap naponta D-vitamint. A 25-36 hónapos korosztályban arányuk már csak 40%. Teljes gyermek minta N=728

62

4 3 3

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

87

4-12 hónapos gyermekek (n=220) 12-36 hónapos gyermekek (n=411)

82 46

12-24 hónapos gyermekek (n=259) 25-36 hónapos gyermekek (n=152)

naponta hetente 1-3 alkalommal ritkábban vagy soha

26

6

48 40

3 4 6

4 3

002

9

1

3 3 3

8

1

40

4 3

5

2

2

39 42

%

0 6

hetente 4-5 alkalommal havonta 1-3 alkalommal Nem tudja / nem válaszol

C1. (B26) A következőkben felsorolok Önnek néhány vitamint, táplálék kiegészítőt. Kérem, mondja meg, hogy szokta-e adni azokat ……….. nek/nek (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL), s ha igen, milyen rendszerességgel. Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

TNS Hoffmann Nutrikutatás

239


Elvárt szinttől alacsonyabb D- vitamin bevitel (%) Étrend – kiegészítő beszámításával az anyukák 77%-nál az elvárt szinttől alacsonyabb D-vitamin bevitel látható. Gyermekek esetén a gyermek növekedésével csökken a D vitamin bevitel: a 0-6 hónapos csecsemők 7%-ánál, a 4-12 hónaposok 13%-ánál, a 12- 24 hónaposok közel 60%-ánál, a 25-36 hónaposok háromnegyedénél az elvárthoz képest alacsonyabb D-vitamin beviteli szint látható.

94

96 79

77

83

%

76

67 58

7 Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrend-kiegészítő beszámítással

13

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

%- a csoportból az érintettek %-a

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

240


Elvárt szinttől alacsonyabb D- vitamin bevitel (%)– tápszeres vs. anyatejes táplálás Étrend – kiegészítő beszámítása nélkül a tápszeres babák D- vitamin ellátottsága jobb, mint a főként anyatejes táplálásban részesülők esetén.

100

100

%

94

83 Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

65 46

14

12 5

6

12

0 - 6 hónapos 0- 6 hónapos 0-6 hónapos 4 -12 hónapos 4 -12 hónapos 4 anyatejes 80% tápszeres 80% anyatej és anyatejes 80% tápszeres 80% (n=22)!! (n=56) tápszer (n=72) (n=91) vegyesen (n=17)!!

10

Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrend-kiegészítő beszámítással

-12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!! %- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

241


Elvárt szinttől alacsonyabb D- vitamin bevitel (%) – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók Étrend – kiegészítő beszámítása nélkül a junior ital fogyasztó gyermekek D- vitamin ellátottsága jobb, mint a kategóriát nem fogyasztók esetén.

99

91

%

80 Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

65

46 28

27 18

Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrend-kiegészítő beszámítással

12 -24 hónapos junior 12 -24 hónapos junior 25-36 hónapos junior 25 -36 hónapos junior italt fogyasztó talt nem fogyasztó italt fogyasztó italt nem fogyasztó (n=46)!! (n=213) (n=11)!! (n=141)

%- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

242


Elvárt szinttől alacsonyabb Kalcium bevitel (%) A kizárólag szoptató anyukák több, mint egyharmadának; az 1-3 évesek ~40%-ának a az elvárt szinttől alacsonyabb a kalcium bevitele; a 0- 6 hónapos csecsemők esetén a számuk jóval alacsonyabb 8%. Gyermekek esetén kalcium tekintetében étrendkiegészítő adása nem jellemző. 44

45

44 35

% 38 37 Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

22 22 8 8

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrend-kiegészítő beszámítással

%- a csoportból az érintettek %-a

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

243


Elvárt szinttől alacsonyabb Kalcium bevitel (%) – tápszeres vs. anyatejes táplálás A tápszeres babák kalcium ellátottsága jobb, mint a főként anyatejes táplálásban részesülők esetén. 33 33

18 18

%

Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

15 15

5 5

66

7

0 - 6 hónapos 0- 6 hónapos 0-6 hónapos 4 -12 hónapos 4 -12 hónapos 4 anyatejes 80% tápszeres 80% anyatej és anyatejes 80% tápszeres 80% (n=22)!! (n=56) tápszer (n=72) (n=91) vegyesen (n=17)!!

Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrendkiegészítő beszámítással

-12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!! %- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

244


Elvárt szinttől alacsonyabb Kalcium bevitel (%) – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók A junior ital fogyasztó gyermekek kalcium ellátottsága jobb, mint a nem fogyasztók körében.

51 51

% 3939

15 15

Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrendkiegészítő beszámítással

9 9

12 -24 hónapos junior 12 -24 hónapos junior 25-36 hónapos junior 25 -36 hónapos junior italt fogyasztó italt nem fogyasztó italt fogyasztó italt nem fogyasztó (n=46)!! (n=213) (n=11)!! (n=141)

%- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

245


Elvárt szinttől alacsonyabb Kalcium bevitel (%) - demográfia % Total

Iskolai végzettség

Kor

Családi állapot

Település

Gyermekek száma

Jövedelem

Kizárólag szoptató anyák 45

45

48

42

50

46

45

45

60

43 0

47

44

13

13

7

10

22

23

19

22

11

27

49

49

0

7

8

11

21

24

21

27

33

46

55

38

44

39

49

44

47

5

12

3

22

22

22

0 – 6 hónaposak 8

8

13

4

10

10

8

4

9

6

7

19

22

0

0

33

25

0

12

22

9

4 – 12 hónaposak

22

24

23

21

33

24

25

27

5

44

38

39

40

41

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total !! Alacsony elemszám, indikatív adat!!

44

Több gyermek

Szeged

49

1 gyermek

Debrecen

39

Nem válaszol

Győr

34

350.001 Ft vagy több

50

300.001 – 350.000 Ft

44

250.001 - 300.000 Ft

36

200.001 - 250.000 Ft

32

Pécs

42

Budapest

45

Kapcsolatban él

Egyedülálló!!

31

150.001 - 200.000 Ft

Nutrikutatás

50

- 150.000 Ft

TNS Hoffmann

42

Elvált!!

47

Házas

41

Egyetem / főiskola

29

Szakmunkásképző

41

8 általános

35

35-47 éves

46

30-34 éves

46

17-29 éves

Total

42

Érettségi

12 – 36 hónaposak


Vas adás gyakorisága Vas adása minimális arányban megfigyelhető minden vizsgált célcsoporton.

Teljes gyermek minta N=728

30 01

0- 6 hónapos csecsemők (n=97) 10 4-12 hónapos gyermekek (n=220)

4 01

91 97

2

91

4

12-36 hónapos gyermekek (n=411)

2012

89

7

12-24 hónapos gyermekek (n=259)

3 012

88

6

25-36 hónapos gyermekek 1012 (n=152)

naponta hetente 1-3 alkalommal ritkábban vagy soha

90

%

5

7

hetente 4-5 alkalommal havonta 1-3 alkalommal Nem tudja / nem válaszol

C1. (B26) A következőkben felsorolok Önnek néhány vitamint, táplálék kiegészítőt. Kérem, mondja meg, hogy szokta-e adni azokat ……….. nek/nek (HELYETTESÍTSE BE A GYERMEK NEVÉT A SZŰRŐ SZ8-AS KÉRDÉSBŐL), s ha igen, milyen rendszerességgel. Szignifikánsan pozitív vagy negatív eltérés a teljes gyermekmintához képest

TNS Hoffmann Nutrikutatás

247


Elvárt szinttől alacsonyabb Vas bevitel (%) A kizárólag szoptató anyukák több, mint egyharmadánál, a 0-6 és 4-12 hónapos gyermekek közel felénél az elvárt szinttől alacsonyabb vas bevitel látható. A 12 – 24 hónapos gyermekek esetén számuk kevesebb (egyharmad), a 24-36 hónaposoknál a legkedvezőbb, 10-ből 1 gyermek esetén beszélhetünk normálhoz képest alacsony vas bevitelről.

47 46

%

42 41

37

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

31 26

29 15 13

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrendkiegészítő beszámítással

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

%- a csoportból az érintettek %-a

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

248


Elvárt szinttől alacsonyabb Vas bevitel (%) – tápszeres vs. anyatejes táplálás A tápszeres babák esetén az elvártnál alacsonyabb vasbevitel kevésbé jellemző, mint a főként anyatejes táplálásban részesülők esetén. Étrend- kiegészítők adása nem jellemző vasat tekintve. 96

92 90

96

%

76 71

43 40 21 21 9

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrendkiegészítő beszámítással

9

0 - 6 hónapos 0- 6 hónapos 0-6 hónapos 4 -12 hónapos 4 -12 hónapos 4 anyatejes 80% tápszeres 80% anyatej és anyatejes 80% tápszeres 80% (n=22)!! (n=56) tápszer (n=72) (n=91) vegyesen (n=17)!!

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

-12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!! %- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

249


Elvárt szinttől alacsonyabb Vas bevitel (%) – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók A junior ital fogyasztók körében kevesebb az elvárttól alacsonyabb vas bevitelű gyermekek száma. 36 34

%

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül 16 15 9 9

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrend-kiegészítő beszámítással

0 0 12 -24 hónapos junior 12 -24 hónapos junior 25-36 hónapos junior 25 -36 hónapos junior italt fogyasztó italt nem fogyasztó italt fogyasztó italt nem fogyasztó (n=46)!! (n=213) (n=11)!! (n=141)

%- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

250


Elvárt szinttől alacsonyabb Vas bevitel (%) - demográfia % Total

Iskolai végzettség

Kor

Családi állapot

Település

Gyermekek száma

Jövedelem

Kizárólag szoptató anyák 37

30

43

39

50

59

37

32

44

37 0

0 – 6 hónaposak 47

47

50

45

60 30

49

11

71 47

43

56

33

42

53

60

32

40

50 24

41

42

47

50

44

47

43

32

33

35

35

41

41

53

32

27

43

33

43

64

55

49

44

47

48

46

37

33

0

4 – 12 hónaposak 88 49

42

44

33

42

35

46

41

42

38

33

48

50

39

24

35

47

22

27

27

27

24

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total !! Alacsony elemszám, indikatív adat!!

28

Több gyermek

Szeged

19

1 gyermek

Debrecen

24

Nem válaszol

Győr

40

350.001 Ft vagy több

22

300.001 – 350.000 Ft

19

250.001 - 300.000 Ft

26

200.001 - 250.000 Ft

28

- 150.000 Ft

28

Pécs

23

Budapest

36

150.001 - 200.000 Ft

Nutrikutatás

17

Kapcsolatban él

Egyetem / főiskola

TNS Hoffmann

25

Egyedülálló!!

22

Elvált!!

27

Házas

29

Érettségi

26

8 általános

28

35-47 éves

25

30-34 éves

20

17-29 éves

Total

25

Szakmunkásképző

12 – 36 hónaposak


12. Étrend – kiegészítők használata

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Összefoglalás – Mikrotápanyag / vitamin bevitel – kritikus pontok §  Az

anyukák 74%-a, míg a csecsemők, kisdedek 71-95%-a szedett valamilyen étrend-kiegészítőt. Fontos

megjegyezni, hogy a vizsgált periódus nyári időszak, a vitaminok szedése általában szezonalitást mutat, az ősztől kora tavaszig tartó időszak vitamin szedés tekintetében erősebb a trendek szerint.

§  A

szoptató anyukák 74%-a használ valamilyen táplálék kiegészítőt, leginkább terhes vitaminok és

szoptatós teák használata volt jellemző.

§  A 0- 6 hónapos csecsemők többnyire D – vitamint kapnak táplálék – kiegészítőként, némelyek C- vitamint. §  A 4 -12 hónapos §  A

95%-a kap valamilyen táplálék- kiegészítőt, többnyire D – vitamint és C- vitamint.

12-36 hónaposak

71%-a kap valamilyen táplálék- kiegészítőt. 10 gyermekből 4 kapott D- vitamint a

vizsgált periódus alatt; körükben kerülnek bevezetésre, bár mérsékelt arányban a gyermek multivitaminok és a Béres Csepp.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

253


Étrend-kiegészítő használat Az anyukák 74%-a, míg a csecsemők, kisdedek 71-95%-a szedett valamilyen étrendkiegészítőt.

90%

95%

74%

Kizárólag szoptató anyukák (n=219)

71%

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

12-36 hónapos gyermekek (n=411)

Táplálkozási naplóban rögzített adatok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

254


Étrend-kiegészítőt szedők- demográfia

%

Total

Iskolai végzettség

Kor

Családi állapot

Település

Gyermekek száma

Jövedelem

Kizárólag szoptató anyák 74

71

74

82

82

77

75

100

89

67

68

81

77

72

80

75

79

73

80

81

81

76

71

43

38

41

100

90

84

94

83

96

95

96

84

97

89

91

100 100

84

93

73

100 100

80

83

89

100

94

89

91

82

89

92

88

95

92

92

95

100

95

96

97

91

78

75

71

71

67

72

76

1 gyermek

90

Nem válaszol

0 – 6 hónaposak

96

94

94

75

100

89

97

100

96

90

60

64

Debrecen

95

Győr

4 – 12 hónaposak 67

Szignifikánsan magasabb, mint a total Szignifikánsan alacsonyabb, mint a total !! Alacsony elemszám, indikatív adat!!

Pécs

64

Több gyermek

Budapest

57

350.001 Ft vagy több

Kapcsolatban él

77

300.001 – 350.000 Ft

79

250.001 - 300.000 Ft

73

- 150.000 Ft

69

Szeged

61

Egyedülálló!!

Elvált!!

50

200.001 - 250.000 Ft

Nutrikutatás

74

150.001 - 200.000 Ft

TNS Hoffmann

78

Házas

68

Egyetem / főiskola

67

Érettségi

59

8 általános

70

35-47 éves

76

30-34 éves

65

17-29 éves

Total

71

Szakmunkásképző

12 – 36 hónaposak


Szedett étrend – kiegészítők – kizárólag szoptató anyukák A szoptató anyukák 74%-a használ valamilyen táplálék kiegészítőt, leginkább terhes vitaminok és szoptatós teák használata volt jellemző.

Gravida filmtabletta 1x1 Vitaday Magnézium 100mg+B6 vit.rágótabl.málna

9

ELEVIT Plus filmtabletta

9

Herbária Laktoherb szoptatós tea

8

Mecsek tejszaporító tea

8

Neo-ferro Folgamma

8 7

Maltofer rágótabletta Béres Egészségtár C-vitamin 500 mg filmtabletta 1x1 Vitaday Magnézium 200 mg pezsgőtabletta sárgab Kalcium Sandoz pezsgőtabletta

7 6 4

Bázis: akik használnak valamilyen táplálék – kiegészítőt (n=162) Több válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

%

17

4% feletti említések A vizsgált periódus nyári időszak volt!!

256 Táplálkozási naplóban rögzített adatok


Szedett étrend – kiegészítők – 0-6 hónaposak A 0- 6 hónapos csecsemők többnyire D – vitamint kapnak táplálék – kiegészítőként, némelyek Cvitamint.

%

97

VIGANTOL 20 000 NE/ml

Béres C-vitamin

8

Bázis: akik kapnak valamilyen táplálék – kiegészítőt (n=87) Több válasz lehetséges

A vizsgált periódus nyári időszak volt!!

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Táplálkozási naplóban rögzített adatok

257


Szedett étrend – kiegészítők – 4-12 hónaposak A 4 -12 hónapos 95%-a kap valamilyen táplálék- kiegészítőt, többnyire D – vitamint és Cvitamint.

14

Béres C-vitamin 50 mg tabletta Maltofer rágótabletta

%

91

VIGANTOL 20 000 NE/ml

5

Béres Egészségtár C-vitamin 100 mg 0 filmtabletta Eskimo Kids étrendkiegészítő olaj 0 Eurovit C vitamin 250 mg tabletta 0 Grape Vital Grapefruitmag kivonat 0 koncentrátum JutaVit C vitamin csepp 0

Bázis: akik kapnak valamilyen táplálék – kiegészítőt (n=209) Több válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

A vizsgált periódus nyári időszak volt!! Táplálkozási naplóban rögzített adatok

258


Szedett étrend – kiegészítők – 12 - 36 hónaposak A 12-36 hónaposak 71%-a kap valamilyen táplálék- kiegészítőt. 10 gyermekből 4 kapott Dvitamint a vizsgált periódus alatt; körükben kerülnek bevezetésre, bár mérsékelt arányban a gyermek multivitaminok és a Béres csepp. Fontos megjegyezni, hogy a vizsgált periódus nyári időszak volt, a vitaminok szedése általában szezonalitást mutat, az ősztől kora tavaszig tartó időszak vitamin szedés tekintetében erősebb a trendek szerint. VIGANTOL 20 000 NE/ml Béres C-vitamin 50 mg tabletta

21 4

Béres csepp

3

Cebion 2x multi szirup Maltofer rágótabletta

2

Actival Kid rágótabletta

1

Forever kids tabletta

1

JutaVit Multivitamin Immunkomplex rágótabl. gyerm. Béres Egészségtár C-vitamin 500 mg filmtabletta Béres Egészségtár C-vitamin rágótabletta gyerek

1 1 1

Bázis: akik kapnak valamilyen táplálék – kiegészítőt (n=292) Több válasz lehetséges

TNS Hoffmann Nutrikutatás

%

38

A vizsgált periódus nyári időszak volt!! Táplálkozási naplóban rögzített adatok

259


13. 2015 vs. 2010 vizsgálatok főbb mutatóinak összehasonlítása

TNS Hoffmann Nutrikutatás


2015 vs. 2010 – 12 – 36 hónapos gyermek - I. Energia bevitel szempontjából jelentős különbség nincs a két vizsgálat eredményei közt, de a magas energiatartományba mintegy 6%-al több gyermek tartozik 2015-ben. Makro-tápanyagok szempontjából nőtt a magas zsiradék bevitelűek aránya (8,2-ről 24,1%-ra) 2015-ben. A koleszterin, és az élelmi rost fogyasztási kategóriái jelentősen nem különböznek a két vizsgálatban. Energia bevitel 2015

6

Energia bevitel 2010

5

Zsír bevitel 2015

4

Zsír bevitel 2010

84 91 24

10 8

Koleszterin bevitel 2010

7

Rost bevitel 2015

82

TNS Hoffmann

50

43

51

20

72 37

alacsony

2015;n=411 2010;n=194

8

43

Rost bevitel 2010

Nutrikutatás

4

72

Koleszterin bevitel 2015

%

10

8 62

normál

1 magas

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005. Alacsony: <70% Normál: 70-130% Magas: > 130%

261


2015 vs. 2010 – 12 – 36 hónapos gyermek - II. A mikro-tápanyagok fogyasztása vonatkozásában nőtt az alacsony kalcium bevitelűek aránya 2015ben 2010-hez képest, azonban javult a megfelelő vas és cink bevitelűek aránya 2015-ben.

42

Kalcium bevitel 2015

31

Kalcium bevitel 2010

10

Cink bevitel 2010

5 23

73

7

87

10 95

alacsony

Nutrikutatás

60

20

D - vitamin bevitel 2010

TNS Hoffmann

12

66

D- vitamin bevitel 2015

2015;n=411 2010;n=194

7

63 35

Vas bevitel 2010

%

9

62

25

Vas bevitel 2015

Cink bevitel 2015

49

normál

3 5 1

magas

Referencia érték forrása: Rodler Imre (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 2005. Alacsony: <70% Normál: 70-130% Magas: > 130%

262


Az 1-3 éves korcsoportba tartozó gyermekek tej alapú élelmiszer fogyasztási aránya 2015-ben és 2010-ben 2015-ben közel 20%-al csökkent a főként tehéntejet fogyasztók aránya az 1-3 évesek körében, növekedett a főként anyatejet, tápszert vagy tejterméket fogyasztók aránya 2010-hez képest.

2015

2010 %

Anyatej

Tápszer

18

24

Tejek

Tejtermékek

10

8

48

11

69

5

TNS Hoffmann Nutrikutatás

263


Tej / tejtermékek adása 2015 – vs. 2010 Leginkább a 12-24 hónapos korosztály tekintetében figyelhető meg változás: 2015-ben 2010-hez képest megduplázódott a tápszert kapók aránya, közel felére csökkent a főként tejet kapók aránya és növekedett a tejterméket kapók aránya. A 25- 36 hónapos korcsoportban már leginkább tejet kapnak a gyermekek, számuk azonban mérséklődött itt is, az eddigi 90%-ról 75%-ra esett vissza és növekedett az anyatejet, tápszert, tejterméket kapók aránya. %

24

2015 - 12 - 24 hónaposak (n=259)

22

2010 - 12-24 hónaposak (n=92)

2015 - 25 - 36 hónaposak (n=152)

7

2010 - 25 - 36 hónaposak (n=102)

2 3

33

32

15

58

8

75

tápszer

tejek

5

11

90

anyatej

11

5

tejtermékek

TNS Hoffmann Nutrikutatás

264


Appendix

TNS Hoffmann Nutrikutatรกs


K1. Kiemelt beviteli értékek vizsgálata - EFSA ajánlások szerinti kiegészítő elemzés

TNS Hoffmann Nutrikutatás


Összefoglalás – Makrotápanyagok bevitele §  A beviteli értékek vizsgálatakor a referencia érték forrása: 14. Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy. EFSA Journal 2013;11(10):3408 Az EFSA 0-3 éves gyermekekre vonatkozó határértékei szerint magas beviteli tartományba esik:

Energia

Fehérje

0-6 hónapos korban:

energia: 21,6%

fehérje: 62,9%

4-12 hónapos korban:

energia: 49,5%

fehérje: 98,2%

12-24 hónapos korban: energia: 84,6%

fehérje: 100,0%

25-36 hónapos korban: energia: 75,7%

fehérje: 100,0%

Az energiát szolgáltató makrotápanyagok (zsír és szénhidrát) megoszlása a 0-6 és 4-12 hó korcsoportokban közel normál megoszlást mutat, a kor növekedésével azonban az EFSA ajánlás szerint magas az ALACSONY zsír-bevitellel rendelkezők aránya (mintegy 65%) – a gyakorlatilag megfelelő, többségében normál (mintegy 80%) szénhidrát bevitel mellett.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

267


Összefoglalás – Makrotápanyagok bevitele EFSA ajánlás szerinti eredmények – makrotápanyag ellátottság vizsgálat •  A 0-6 hónapos csecsemők 75%-a normál energia beviteli szinttel rendelkezik, 22%-uk magas energia beviteli tartományba esik. A 4-12 hónapos gyermeknél a normáltól magasabb energia beviteli szint a gyermekek felénél fordul elő, a 12-24 hónaposok körében 85%-ára, a 25-36 hónaposok estén a csoport 76%-ára jellemző. •  A fehérje bevitel az EFSA ajánlás alapján számolva a normál szinttől magasabb arányú a legtöbb kisgyermeknél. (63-100%). •  0- 6 hónapos csecsemőknél háromnegyedét normál zsírbevitel jellemzi, 14%-uknál az elvárt értéktől alacsonyabb a zsírbevitel szintje. A 4 -12 hónapos, hozzátáplálást elkezdő korszakban egyre több gyermek esetén alacsonyabb a zsírbevitel az elvárt értéktől: 4- 12 hónapos gyermeknél 45%, a 12-24 és 25-36 hónaposoknál több, mint 60% ezen babák aránya. •  Az EFSA ajánlás szerinti számítás alapján a 0-6 hónapos csecsemők több, mint felénél az elvártnál magasabb a szénhidrát bevitel, a 4-12 hónaposak körében számuk valamelyest csökken, a 12 – 36 hónapos gyermekek többségénél normális, csupán 10-ből 1 gyermeknél figyelhető meg az elvárttól magasabb szénhidrát bevitel. •  A 12-24 hónaposak 45%-ánál, a 25-36 hónaposak ~60%-ánál az elvártnál magasabb szintű élelmi rost bevitel figyelhető meg.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

268


Energia bevitel szintje Az EFSA ajánlás alapján a 0-6 hónapos csecsemők 75%-a normál energia beviteli szinttel rendelkezik, 22%-a magas beviteli tartományba esik. A 4-12 hónapos gyermeknél a normáltól magasabb energia beviteli szint a gyermekek felénél fordul elő, a 12-24 hónaposok körében 85%ukra jellemző, a 25-36 hónaposok estén a csoport 76%-át érinti.

% 0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

3

75

51

4- 12 hónaposak (n=220)

12- 24 hónaposak (n=259)

22

50

15

85

24

25 - 36 hónaposak(n=152)

alacsony

76

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013 .

TNS Hoffmann Nutrikutatás

269


Energia bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás A normál elvárt értékhez képest alacsonyabb energia bevitel alig fordul elő, a normálhoz képest magasabb energia bevitel a 4-12 hónapos korcsoportban nagyobb számban fordul elő, mint csecsemőkorban függetlenül attól, hogy anyatejes vagy tápszeres a baba.

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

5

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56)

4

73

23

77

0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

20

82

47

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

18

53 56

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91) 4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

44

47

alacsony

%

53

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013 .

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

270


Energia bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók 12-24 hónapos korcsoportban a junior ital fogyasztók és nem fogyasztók között nem látható különbség energia bevitel szintjét tekintve. A 25-36 hónapos korcsoportban a junor italt nem fogyasztók között valamivel kevesebb azon gyermekek aránya akiknél a normál elvárt értékhez képest magasabb energia beviteli szint látható. %

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

15

85

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

16

85

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

23

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

77

36

alacsony

64

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013 .

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

271


Fehérje bevitel szintje A fehérje bevitel az EFSA ajánlás alapján számolva a normál szinttől magasabb arányú a legtöbb kisgyermeknél.

% 37

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4- 12 hónaposak (n=220)

63

2

98

12- 24 hónaposak (n=259)

100

25 - 36 hónaposak(n=152)

100

alacsony

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

272


Fehérje bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás 0-6 hónaposok esetén a fehérje bevitel a tápszeres vagy vegyes táplálású babák közel felénél normál értékű, a többieknél a normál elvárt szinthez képest magasabb. A 4-12 hónapos korcsoportban szinte kivétel nélkül minden babánál magasabb a fehérje bevitel az elvárt értékhez képest. 23

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

41

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56) 0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

%

77 59 47

53

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

3

97

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91)

2

98

4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

100

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

alacsony

normál

magas

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

273


Fehérje bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók Fehérje bevitel szempontjából a junior ital fogyasztók és nem fogyasztók szignifikáns eltérést nem mutatnak.

%

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

100

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

100

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

100

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

100

alacsony

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

274


Zsír bevitel szintje 0- 6 hónapos csecsemőknél háromnegyedét normál zsírbevitel jellemzi, 14%-uknál az elvárt értéktől alacsonyabb a zsírbevitel szintje. A 4 -12 hónapos, hozzátáplálást elkezdő korszakban egyre több gyermek esetén alacsonyabb a zsírbevitel az elvárt értéktől: 4- 12 hónapos gyermeknél 45%, a 12-24 és 25-36 hónaposoknál több, mint 60% ezen babák aránya.

% 0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

14

73

45

4- 12 hónaposak (n=220)

43

65

12- 24 hónaposak (n=259)

12

13

27

68

25 - 36 hónaposak(n=152)

alacsony

9

24

normál

magas

8

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013

TNS Hoffmann Nutrikutatás

275


Zsír bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás A főként anyatejet kapó babák estén a normál elvárt értéktől magasabb zsírbevitel nagyobb arányban fordul elő, mint a nagyrészt tápszert kapó babák esetén. A 4-12 hónapos, tápszert kapó babák között nagyobb számban fordul elő a normáltól alacsonyabb zsírbevitel, mint az anyatejes babák esetén. 14

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

41

16

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56) 0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

82

12

2

82

28

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

6

40

32

58

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91) 4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

39

47 alacsony

%

46

47 normál

magas

3 7

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

276


Zsír bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók Zsír bevitel szempontjából a 12-24 hónaposak és a 25-36 hónaposak körében is, a junior italt nem fogyasztók több,mint 60%-a a normál elvárttól kevesebb zsírt kap.

%

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

59

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

35

66

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

7

25

82

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

9

67

alacsony

26

normál

9

magas

9

8

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

277


Szénhidrát bevitel szintje Az EFSA ajánlás szerinti számítás alapján a 0-6 hónapos csecsemők több, mint felénél az elvártnál magasabb a szénhidrát bevitel, a 4-12 hónaposak körében számuk valamelyest csökken, a 12 – 36 hónapos gyermekek többségénél normális, csupán 10-ből 1 gyermeknél figyelhető meg az elvárttól magasabb szénhidrát bevitel.

% 0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4- 12 hónaposak (n=220)

3

39

5

58

47

48

12- 24 hónaposak (n=259)

11

77

12

25 - 36 hónaposak(n=152)

9

82

9

alacsony

normál

magas

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

278


Szénhidrát bevitel szintje – tápszeres vs. anyatejes táplálás A tápszert kapó babák esetén nagyobb arányban fordul elő az elvárttól magasabb szénhidrát bevitel.

14

0 - 6 hónapos anyatejes 80% (n=22)!!

82 20

0- 6 hónapos tápszeres 80% (n=56)

53

13

4 -12 hónapos anyatejes 80% (n=72)

1

%

80

0-6 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=17)!!

4 -12 hónapos tápszeres 80% (n=91)

5

47

64 36

4 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!!

63 47

alacsony

24

53 normál

magas Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

279


Szénhidrát bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók A junior ital fogyasztó és nem fogyasztó gyermekek szénhidrát bevitel tekintetében nem mutatnak más mintázatot.

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

% 4

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

85

12

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

9

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

9

11

76

12

91

81

alacsony

normál

10

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

280


Élelmi rost bevitel szintje A 12-24 hónaposak 45%-ánál, a 25-36 hónaposak ~60%-ánál az elvártnál magasabb szintű élelmi rost bevitel figyelhető meg.

%

12- 24 hónaposak (n=259)

25 - 36 hónaposak(n=152)

4

51

6

35

alacsony

Az EFSA nem ad ajánlatot élelmi rost bevitelre 12 hónapos kor alatt TNS Hoffmann Nutrikutatás

45

59

normál

magas

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013. Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

281


Élelmi rost bevitel szintje – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók A 12-24 hónapos junior italt nem fogyasztók 41%-a a 25-36 hónapos junior italt nem fogyasztók 60%-a az elvárttól magasabb élelmi rost beviteli tartományba esik.

%

12 -24 hónapos junior italt fogyasztó (n=46)!!

4

12 -24 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=213)

5

85

54

25-36 hónapos junior italt fogyasztó (n=11)!!

25 -36 hónapos junior italt nem fogyasztó (n=141)

11

41

46

6

55

34

alacsony

60

normál

magas

Étrend – kiegészítő beszámításával az arányok változatlanok

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

282


K2. Mikrotápanyag / vitamin bevitel – kritikus pontok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

28


Összefoglalás – Mikrotápanyag / vitamin bevitel – kritikus pontok §  A beviteli értékek vizsgálatakor a referencia érték forrása: 14. Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy. EFSA Journal 2013;11(10):3408 EFSA ajánlás szerinti eredmények – mikrotápanyag / vitamin ellátottság vizsgálat •  A 0-6 hónapos csecsemők EFSA ajánlás alapján D-vitamin és folsav ellátottság tekintetében a normálhoz képest alacsonyabb bevitel nagyobb arányban látható, melyből a D-vitamin étrend kiegészítő használatával csökken (7%). A normálhoz képest viszont magasabb bevitel látható P, Ca, Fe, B vitaminok, E-vitamin, Nátrium és Kálium esetén is. •  A 4-12 hónapos gyermekek körében EFSA ajánlás alapján D-vitamin, vas és folsav ellátottság tekintetében a normálhoz képest alacsonyabb bevitel nagyobb arányban látható, melyből a D-vitamin étrend kiegészítő használatával csökken (13%). A normálhoz képest viszont magasabb bevitel látható K, B vitaminok, Nátrium és Kálium, Magnézium, Mangán esetén is. •  A 12-36 hónapos gyermekek körében EFSA ajánlás alapján D-vitamin, vas és pantotén sav ellátottság tekintetében a normálhoz képest alacsonyabb bevitel nagyobb arányban látható, a D-vitamin étrend kiegészítő használata kevésbé jellemző e célcsoportban. A normálhoz képest magasabb bevitel látható a B vitaminok, Nátrium és Kálium, Foszfor, E-vitamin esetén is. •  A gyermekek növekedésével csökken a D vitamin bevitel: a 0-6 hónapos csecsemők 7%-ánál, a 4-12 hónaposok 13%-ánál, a 12- 24 hónaposok közel 60%-ánál, a 25-36 hónaposok háromnegyedénél az elvárthoz képest alacsonyabb D-vitamin beviteli szint látható étrend – kiegészítő beszámításával is. •  A tápszeres és junioritalt fogyasztó gyermekek körében az elvártnál alacsonyabb vas, D-vitamin, Calcium bevitel kevesebb számban fordul elő, mint a főként anyatejes táplálásban részesülők esetén. •  Az elvárt szinttől alacsonyabb a kalcium bevitele a 12 hónaptól idősebb gyermekeket érinti nagyobb számban (~egyötödüket érinti), kisebb korban az arány 1-7%.

TNS Hoffmann Nutrikutatás

284


0 – 6 hónaposok – tápanyag, vitamin bevitel problémák A 0-6 hónapos csecsemők EFSA ajánlás alapján D-vitamin és folsav ellátottság tekintetében a normálhoz képest alacsonyabb bevitel nagyobb arányban látható, melyből a D-vitamin étrend kiegészítő használatával csökken (7%). A normálhoz képest viszont magasabb bevitel látható E vitmain, P, Ca, Fe, B vitaminok, Nátrium és Kálium esetén is.

Étrend-kiegészítő beszámításával

Étrend - kiegészítő beszámítása nélkül

Normálhoz képest magasabb arányú bevitel (a csoportból az érintettek %-a) 96

E vitamin

96

Foszfor

80

80

Calcium

79

79

Vas

77

78

B1 vitamin

75

Mangán

75

75

85

B12 vitamin

73

73

Natrium

72

72

B6 vitamin

71

Kálium

%

80

61

61

Normálhoz képest alacsonyabb bevitel (a csoportból az érintettek %-a) D-vitamin folsav

67 38

TNS Hoffmann Nutrikutatás

7 30

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

285


4 -12 hónaposok – tápanyag, vitamin bevitel problémák A 4-12 hónapos gyermekek körében EFSA ajánlás alapján D-vitamin, vas és folsav ellátottság tekintetében a normálhoz képest alacsonyabb bevitel nagyobb arányban látható, melyből a D-vitamin étrend kiegészítő használatával csökken (7%). A normálhoz képest viszont magasabb bevitel látható Kálium, E-vitamin, B vitaminok, Nátrium, Magnézium, Mangán esetén is.

Étrend-kiegészítő beszámításával

Étrend - kiegészítő beszámítása nélkül

Normálhoz képest magasabb arányú bevitel (a csoportból az érintettek %-a) 84

E vitamin Kálium

80

80

B1 vitamin

80

80

B12 vitamin

74

74

B6 vitamin

73

73

Nátrium

71

71

Magnézium

70

70

Mangán

58

Foszfor

%

84

67

47

47

Normálhoz képest alacsonyabb bevitel (a csoportból az érintettek %-a) D-vitamin vas folsav

79 43 39

TNS Hoffmann Nutrikutatás

13 41 39

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

28


12-36hónaposok – tápanyag, vitamin bevitel problémák A 12-36 hónapos gyermekek körében EFSA ajánlás alapján D-vitamin, vas és pantotén sav ellátottság tekintetében a normálhoz képest alacsonyabb bevitel nagyobb arányban látható, a D-vitamin étrend kiegészítő használata kevésbé jellemző e célcsoportban. A normálhoz képest magasabb bevitel látható B vitaminok, Nátrium és Kálium, Foszfor, E-vitamin esetén is.

Étrend-kiegészítő beszámításával

Étrend - kiegészítő beszámítása nélkül

Normálhoz képest magasabb arányú bevitel (a csoportból az érintettek %-a) 100

100

Kálium

98

98

Magnézium

97

98

Nátrium

B12 vitamin

82

B6 vitamin

71

67

E vitamin

67

62

B1 vitamin Mangán

82

70

Foszfor

%

63

57

59

0

84

Normálhoz képest alacsonyabb bevitel (a csoportból az érintettek %-a) D-vitamin

87

pantotén sav vas

65

43 25

TNS Hoffmann Nutrikutatás

42 24

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

28


Elvárt szinttől alacsonyabb D- vitamin bevitel (%) A gyermekek növekedésével csökken a D vitamin bevitel: a 0-6 hónapos csecsemők 7%-ánál, a 4-12 hónaposok 13%-ánál, a 12- 24 hónaposok közel 60%-ánál, a 25-36 hónaposok háromnegyedénél az elvárthoz képest alacsonyabb D-vitamin beviteli szint látható étrend – kiegészítő beszámításával is.

94 79

%

83 76

67

Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

58

Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrend-kiegészítő beszámítással

13 7 0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4-12 hónapos 12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek (n=220) gyermekek (n=259) gyermekek (n=152)

%- a csoportból az érintettek %-a

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

28


Elvárt szinttől alacsonyabb D- vitamin bevitel (%)– tápszeres vs. anyatejes táplálás A tápszert fogyasztó gyermekek közt jelentősen alacsonyabb a hiányos D-vitamin bevitelt mutatók aránya. 100

100

94

% 83 65

46

0 - 6 hónapos 0- 6 hónapos 0-6 hónapos 4 -12 hónapos 4 -12 hónapos 4 anyatejes 80% tápszeres 80% anyatej és anyatejes 80% tápszeres 80% (n=22)!! (n=56) tápszer (n=72) (n=91) vegyesen (n=17)!!

Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

-12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!! %- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

289


Elvárt szinttől alacsonyabb D- vitamin bevitel (%) – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók Étrend – kiegészítő beszámítása nélkül a junior ital fogyasztó gyermekek D- vitamin ellátottsága jobb, mint a kategóriát nem fogyasztók esetén.

99

91

%

Elvártnál alacsonyabb D vitamin bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

46 27

12 -24 hónapos junior 12 -24 hónapos junior 25-36 hónapos junior 25 -36 hónapos junior italt fogyasztó talt nem fogyasztó italt fogyasztó italt nem fogyasztó (n=46)!! (n=213) (n=11)!! (n=141)

%- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

290


Elvárt szinttől alacsonyabb Kalcium bevitel (%) Az elvárt szinttől alacsonyabb a kalcium bevitele a 12 hónaptól idősebb gyermekeket érinti nagyobb számban (~egyötödüket érinti), kisebb korban az arány 1-7%.

22

% 19

Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

7

1 0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4-12 hónapos 12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek (n=220) gyermekek (n=259) gyermekek (n=152)

%- a csoportból az érintettek %-a

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

291


Elvárt szinttől alacsonyabb Kalcium bevitel (%) – tápszeres vs. anyatejes táplálás A tápszeres babák esetén az elvártnál alacsonyabb kalcium bevitel kisebb arányban jelentkezik, mint anyatejes babák esetén.

11

%

Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

4

5

0

0

0 - 6 hónapos 0- 6 hónapos 0-6 hónapos 4 -12 hónapos 4 -12 hónapos 4 anyatejes 80% tápszeres 80% anyatej és anyatejes 80% tápszeres 80% (n=22)!! (n=56) tápszer (n=72) (n=91) vegyesen (n=17)!!

0 -12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!! %- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

292


Elvárt szinttől alacsonyabb Kalcium bevitel (%) – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók A junior ital fogyasztó gyermekek kalcium ellátottsága jobb, mint a nem fogyasztók körében.

26

% 21

Elvártnál alacsonyabb Kalcium bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

4 0 12 -24 hónapos junior 12 -24 hónapos junior 25-36 hónapos junior 25 -36 hónapos junior italt fogyasztó italt nem fogyasztó italt fogyasztó italt nem fogyasztó (n=46)!! (n=213) (n=11)!! (n=141)

%- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

293


Elvárt szinttől alacsonyabb Vas bevitel (%) Az elvárt szinttől alacsonyabb vas bevitel legmagasabb arányban a 4-12 hónaposak körében (43%) és a 12-24 hónaposak körében jellemző (31%).

43

% 31

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

15 12

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4-12 hónapos 12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek (n=220) gyermekek (n=259) gyermekek (n=152)

%- a csoportból az érintettek %-a

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

29


Elvárt szinttől alacsonyabb Vas bevitel (%) – tápszeres vs. anyatejes táplálás A tápszeres babák esetén az elvártnál alacsonyabb vasbevitel kevésbé jellemző, mint a főként anyatejes táplálásban részesülők esetén.

90

%

50 41

12 2

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

9

0 - 6 hónapos 0- 6 hónapos 0-6 hónapos 4 -12 hónapos 4 -12 hónapos 4 anyatejes 80% tápszeres 80% anyatej és anyatejes 80% tápszeres 80% (n=22)!! (n=56) tápszer (n=72) (n=91) vegyesen (n=17)!!

-12 hónapos anyatej és tápszer vegyesen (n=30)!! %- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

295


Elvárt szinttől alacsonyabb Vas bevitel (%) – junior italt fogyasztók vs. nem fogyasztók A junior ital fogyasztók körében kevesebb az elvárttól alacsonyabb vas bevitelű gyermekek száma.

36

%

Elvártnál alacsonyabb Vas bevitel étrendkiegészítő beszámolása nélkül

16 9 0 12 -24 hónapos junior 12 -24 hónapos junior 25-36 hónapos junior 25 -36 hónapos junior italt fogyasztó italt nem fogyasztó italt fogyasztó italt nem fogyasztó (n=46)!! (n=213) (n=11)!! (n=141)

%- a csoportból az érintettek %-a

!! Alacsony elemszám – indikatív adat

TNS Hoffmann Nutrikutatás

Referencia érték forrása: EFSA ajánlás, EFSA Journal 2013.

29


K3. Folyadék fogyasztás

TNS Hoffmann Nutrikutatás

29


A napi folyadék (benne folyékony tápszer) fogyasztás átlagos értékei (g/nap) 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

g/nap

1311 1037

1083

1136

Beszámíttott kategóriák

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

198 g/ttkg

4-12 hónapos gyermekek (n=220)

122 g/ttkg

12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek gyermekek (n=259) (n=152)

97 g/ ttkg

84 g/ ttkg

fogyasztási tejek (anyatej is) Üdítőitalok Víz, ásványvíz (bébivíz is) gyümölcslevek /min. 25% gyümölcstartalommal/ tea (bébitea is) folyékony tápszer alkohol tartalmú italok

TNS Hoffmann Nutrikutatás

298


Napi folyadékfogyasztásból a (folyékony) tápszer aránya A 0-6 hónapos csecsemők esetén átlagosan a napi folyadék mennyiség egyharmadát teszi ki a folyékony tápszer, a 4-12 hónosok esetén az egyötödét, a 12-24 hónaposoknál a 13%-át, míg a 25-36 hónapoknál már csak átlagosan 3%-át. %

100 90 80 70 60 50 40 30

33

20

21 13

10

3

0 0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4-12 hónapos 12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek (n=220) gyermekek (n=259) gyermekek (n=152)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

299


Napi víz fogyasztás

1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

1464

g/nap

1249 1009

819

0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

121 g/ttkg

4-12 hónapos 12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek (n=220) gyermekek (n=259) gyermekek (n=152)

117 g/ttkg

112 g/ ttkg

108 g/ ttkg

TNS Hoffmann Nutrikutatás

300


Az EFSA víz (Total Water) beviteli ajánlása*

életkor

bevitel

csecsemő

0-6 hónapos

100-190 mL/kg/nap

csecsemő

6-12 hónapos

800-1000 mL/nap

gyerek

1-2 éves

1100 – 1200 mL/nap

gyerek

2-3 éves

1300 mL/nap

14+

2.0 L/nap

nők

*European Hydration Institute 2015

TNS Hoffmann Nutrikutatás

30


A napi víz (total water) bevitel EFSA határérték szerint alacsony bevitellel rendelkezők aránya (%) A gyermekek életkorának előrehaladtával növekszik azon gyerekek aránya, akiknek az elvárttól alacsonyabb a víz beviteli mennyisége naponta.

100

%

90 80 70 60 50 35

40 30

39

23 24

20 10 0 0- 6 hónapos csecsemők (n=97)

4-12 hónapos 12-24 hónapos 25-36 hónapos gyermekek (n=220) gyermekek (n=259) gyermekek (n=152)

TNS Hoffmann Nutrikutatás

302