Page 1

BOICOT FORMACIÓ SINDICAL: FORMACIÓ CONTINUADA DINS LA JORNADA LABORAL El CAT és l’únic sindicat del Cos de Mossos que no ha participat en l’engany de la Formació Sindical, que no ha rebut cap subvenció per aquest concepte i que defensa que la formació continuada és un dret del treballador i una obligació de l’Administració. Aquest fet és conegut per tots els companys/es amb més triennis però és possible que últimes promocions de moss@s, que desconeixen la complexitat del món sindical, es pensin QUE TOTS ELS SINDICATS SÓN IGUALS, QUE TOTS REBEN SUBVENCIONS DE L’ESTAT O LA GENERALITAT...tots?? doncs No!! El CAT és l’únic sindicat que no participa en aquest joc brut entre companys/es que perden el temps i els diners per tenir més punts que els altres. L’Administració-Patronal guanya submissió i els sindicats subvenció. Per aquest motiu recomanem, ara més que mai, que TOTS ELS MOSS@S DEIXIN DE FER FORMACIÓ FORA DE LA JORNADA LABORAL.

BOICOT A LA PRESA DE PÈL!! Ens prenem el dret d’estar malalts, el dret de tenir els Assumptes Personals, cada cop ens restringeixen la nostra conciliació i a sobre volen que lluitem entre nosaltres per tenir més puntuació via formació, QUINA CORRUPCIÓ!! RECORDEM: Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat:

- Com es pot entendre que l’any que ens van espoliar la paga extra de Nadal els sindicats que fan formació van rebre més de 12 milions d’euros? - Com es pot entendre que amb els mals auguris pel 2013, els sindicats que fan formació rebran més de 11 milions d’euros?


- Com es pot entendre que la militància d’aquests sindicats no demanin explicacions a les seves cúpules sindicals? Per aquest motius des del sindiCAT recomanem: - No participar en cap curs de formació sindical mentres estiguem retallats! - No pagar quota sindical als sindicats que reben subvencions per la formació sindical! OBJECTIU: INCLOURE 40 HORES DE FORMACIÓ DINS LA JORNADA LABORAL ANUAL

Informació complementària: *Resolució imports sindicats: Subvencions 2012

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5163


*Subvencions 2013

*Organitzacions que formen part de la Fundaci贸n Tripartita. Fundaci贸 de patronal i sindicats per la formaci贸. http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=12&MS=31&MN=2


Boicot a la formaci贸 SINDICAL:

CAT informa  
CAT informa  

comuicatformacio