Page 1

l’Hostal

03

Reordenació del trànsit al municipi

Es signa el conveni per adquirir Can Roviralta Les infraestructures de les urbanitzacions es modernitzen

Butlletí d’informació ciutadana de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola _____________ Any 1 juliol-octubre 2008 Exemplar gratuït _____________


recepció Jordi Calpe Alcalde dels Hostalets de Pierola

Quan governar no tan sols vol dir fer obres

E «Donar vida al poble, en el sentit més ampli de l’expressió, és responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres»

s important marcar-se objectius més enllà de les inversions en infraestructures, una bona acció de govern s’ha de basar en el fet d’afrontar els reptes del dia a dia i no viure d’esquena a la realitat. Avui estem vivint un període de crisi econòmica i com a Govern ens hem imposat com a objectiu fer-la una mica més suportable, per això hem decidit establir com a prioritat comptar amb els industrials del poble a l’hora d’adjudicar feines. Amb la voluntat de totes les parts, seguirem intentant, sempre dins de la legalitat contractual i amb l’esforç que això suposa per tothom, que els nostres industrials puguin passar aquesta etapa amb més tranquil·litat i amb les mínimes penúries possibles. Però com que també hi ha aspectes positius, i a casa nostra no n’estem exempts, vull aprofitar aquest espai per felicitar molt sincerament el grup de veïns que han entomat el repte de tirar endavant la proposta feta per la

l’Hostal Any I_Número 3

regidoria de cultura de modificar el funcionament de la Comissió de festes i dotar-la de pressupost propi. Amb el seu esforç i dedicació totalment voluntària, ens ha fet gaudir d’una excel·lent Festa Major i un molt novedós i espectacular 11 de setembre lligat a un cap de setmana d’activitats diverses com a cloenda de l’estiu. Es mereixen les meves més sinceres felicitacions pel seu esforç i l’aire fresc que han aportat a la nostra petita societat. Ara, però, ens toca a la resta de veïns: hem de fer costat tant a la comissió com a la resta d’entitats que organitzen actes durant tot l’any participant activament en tots els esdeveniments que ens preparin. Aquests dos fets que he volgut remarcar en aquest editorial ens donen una mostra clara de la feina que tenim sobre la taula i de la voluntat d’enfortir la cohesió social alhora que protegir, en la mesura del possible, les economies domèstiques dels nostres veïns. Donar vida al poble, en el sentit més ampli de l’expressió, és responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres.

Publicació gratuïta d’informació ciutadana

Edita: Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Disseny, redacció, edició i maquetació: «decasualitat», serveis editorials. Il·lustracions: Carlos García López. Fotografìes: Lluis Juan Samsó, Jordi Castells i «decasualitat». Impressió: Unigrafic, SL. Vilanova del Camí. Contacte: revista.hostal@gmail.com

2 | l’Hostal_03

Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons, si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, distribució, comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se’n citi el titular dels drets (autor, revista l’Hostal i/o Ajuntament dels Hostalets de Pierola). Aquesta obra, o el contingut que se’n derivi, no pot ser emprada amb fins comercials.


sumari | 2 3 4_15

juliol-octubre de 2008

Recepció Sumari Municipi 4_Governació i Hisenda 8-9_Urbanisme 9-10_Cultura 11-12_Medi Ambient 12-13_Urbanitzacions 14-15_Nova seu municipal

16

pág. 4 Portada: C/ Major

Consistori

Espai destinat a la lliure participació dels grups polítics presents a l’Ajuntament

17 18-19

Agenda

20-21

Festa major

22-23 24-25

11 de setembre

26-27

Llocs

28-29

Bústia | Entitats | Societat

La pregunta

Quin model de creixement volem per al poble? Un repàs gràfic per les festes de aquest any

pág. 8 pág. 21

Canalla

Les festes de Tots Sants i dels Difunts anuncien l’arribada de l’hivern Can Valls: possiblement, el mas més antic del poble

30

Professionals

31

Informació útil

32

D’aprop

Silvestre Rubio Jutge de Pau dels Hostalets

págs. 26-27 juliol-octubre 2008

|3


municipi |

GOVERNACIÓ I HISENDA

Es modifica la circulació del municipi per afavorir la mobilitat

Ronda de Ponent

Es redueix el nombre de carrers amb doble sentit, es converteixen en carrer de vianants alguns trams i es canvia la direcció de carrers del centre El ple del passat 26 de setembre va aprovar la nova ordenança municipal de mobilitat que regularà les noves senyalitzacions de carrers i sentits de circulació del municipi. Per tal que tots els veïns i veïnes puguin informar-se i valorar les modificacions que preveu la nova normativa, s’han confeccionat uns mapes detallats que es poden consultar a l’espai a l’entrada de l’Auditori de Cal Figueres, des del dia 13 d’octu-

bre i podran consultar-se fins el 13 de novembre. Durant aquesta fase d’exposició de les modificacions tothom que ho cregui oportú podrà presentar-hi al·legacions (o només suggerir-ne). Un cop feta aquesta fase d’exposició, es procedirà a instal·lar els senyals verticals als carrers del poble i en la fase final d’implantació del nou pla es pintaran les senyalitzacions a les voreres afectades.

c/ Església

Nova Ordenança de tinença d’animals La nova normativa que regula la tinença d’animals domèstics ja es pot consultar des del web municipal. Aprovada per la sessió plenària el dia 22 de juliol de 2008, té per objectiu regular els drets i deures dels animals i els seus propietaris, com a responsables. Entre altres aspectes, l’ordenança preveu la obligatorietat d’implantar un xip a gats, gossos i fures (en cas que no el tinguin) així com que aquests s’inscriguin al registre d’animals. Presentant la cartilla sanitària de l’animal i la identificació del microxip a l’Ajuntament us serà tramitada una tarja identificadora que els animals hauran de portar de manera permanent quan estiguin a espais o vies públiques. En aquesta tarja, hi constaran les dades de propietari, de l’animal i el número de micro-xip. Entre altres aspectes, la nova ordenança limita el nombre d’animals a tres per

4 | l’Hostal_03

c/ Abad Es

c/ Eladi Conde

habitatge, en el cas de les plurifamiliars, i a cinc, en el cas de les unifamiliars. Així mateix, es prohibeix l’estada permanent

Es limita el nombre d’exemplars per habitatge i es prohibeix l’estada permanent dels animals a balcons i terrats

c/ Aureli Roviralta

dels animals a balcons i terrats. L’Ajuntament ha aprovat una fase transitòria d’implantació d’aquesta ordenança fins el dia 31 de desembre de 2009, que només serà aplicable per a tots els animals que ja hi havia al poble. Per tal de censar i regularitzar la situació d’aquests animals, s’aplicarà una taxa reduïda de 5 € i s’han negociat unes quotes reduïdes amb la Veterinària del poble per a les tasques d’implantació de microxips i la castració d’animals. Aquests descomptes només seran aplicables als animals ja existents abans de l’entrada en vigor de la nova normativa i fins el 31 de desembre de 2009. Tots els animals que hagin estat adquirits a partir de l’aprovació de la present normativa s’hi han d’adaptar de manera immediata, ja que la moratòria és una mesura transitòria que només es pot aplicar amb caràcter retroactiu als animals de companyia que ja hi havia al poble. Aquesta ordenança vol garantir la protecció, el benestar i la seguretat dels animals, així com promoure’n una tinença responsable.


c/ Joan Vallès

c/ Major c/ Isidre Vallès c/ Mestre J.Lladós

scarré c/ Caseta de l’Hort

c/ Poeta Maragall

05:30 05:46 06:04 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 08:16 08:56 09:16 09:56 10:16 10:56 11:16 11:56 12:16 12:56 13:16 13:56 14:16 14:56 15:16 15:56 16:16 16:56 17:16 17:56 18:16 18:56 19:16 19:56 20:16 20:56 21:16 22:16 23:17 -

06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:25 08:59 09:25 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:20 13:00 13:20 14:00 14:20 15:00 15:20 16:00 16:20 17:00 17:20 18:00 18:20 19:00 19:25 20:00 20:21 21:00 21:25 22:00 22:20 -

Els Hostalets de Pierola

06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:57 09:17 09:57 10:17 10:57 11:17 11:57 12:17 12:57 13:17 13:57 14:17 14:57 15:17 15:57 16:17 16:57 17:17 17:57 18:17 18:57 19:17 19:57 20:17 20:57 21:17 21:57 22:17 23:05 00:05

Estació Piera

08:18 09:17 12:18 19:18 20:18 21:18 -

Ferrocarril direcció Igualada

08:17 09:16 12:17 19:17 20:17 21:17 -

Piscina Piera

08:16 09:15 12:16 19:16 20:16 21:16 -

Ajuntament

08:15 09:14 12:15 19:15 20:15 21:15 -

Sant Cristòfol

CAP Piera

Estació Piera

06:04 06:09 06:25 06:30 06:45 06:50 07:05 07:10 07:25 07:30 07:45 07:50 08:05 08:10 08:45 08:50 09:04 09:09 09:45 09:50 10:05 10:10 10:45 10:50 11:05 11:10 11:45 11:50 12:05 12:10 12:45 12:50 13:05 13:10 13:45 13:50 14:05 14:10 14:45 14:50 15:05 15:10 15:45 15:50 16:05 16:10 16:45 16:50 17:05 17:10 17:45 17:50 18:05 18:10 18:45 18:50 19:05 19:10 19:45 19:50 20:05 20:10 20:45 20:50 21:05 21:10 21:45 21:50 22:05 22:10 En negreta, les noves línies

Ferrocarril direcció Barcelona

El passat 29 de setembre va entrar en funcionament l’ampliació del recorregut de l’autobús que fins ara comunicava el municipi amb l’estació i el CAP de Piera. Gràcies a un acord entre els dos ajuntaments veïns i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’autobús entra ara al municipi de Piera amb un total de tres parades noves a diferents punts del poble. La nova ruta, que funciona a les 8.05, 9.05 i 12.05 h (matins) i de 19.05, 20.05 i 21.05 h (nits), afavoreix la mobilitat en transport públic dels veïns dels Hostalets de Pierola.

Els Hostalets de Pierola

Gràcies a un acord entre els Hostalets, Piera i Ferrocarrils de la Generalitat, l’autobús entra ara al municipi de Piera i té 3 parades noves

HORARIS

S’amplia el recorregut del bus a Piera 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:30 09:04 09:30 10:05 10:25 11:05 11:25 12:05 12:25 13:05 13:25 14:05 14:25 15:05 15:25 16:05 16:25 17:05 17:25 18:05 18:25 19:05 19:30 20:05 20:30 21:05 21:30 22:05 22:25 -


municipi | GOVERNACIÓ I HISENDA Bon funcionament del nou telèfon d’incidències

Nova zona enjardinada a finals de novembre

Des que va entrar en funcionament la nova línia d’atenció a les incidències, el telèfon 900 707 710, la mitjana de trucades és de cinc a la setmana. El temps de resposta d’aquestes notificacions ha estat de 24 h (en un 60 % dels casos), de 48 h (en un 25 % dels casos) i en 72 h (el 15 % restant). El telèfon està adreçat als veïns perquè disposin d’un mitjà per notificar les incidències que detectin als espais públics, carrers, mobiliari urbà, etc. Això permet coordinar amb més eficàcia i rapidesa les intervencions de la brigada municipal a les zones o espais afectats.

L’empresa municipal Hoserpi està executant l’obra d’adeqüació del terreny i enjardinament per fer una plaça davant el CEIP Renaixença i la nova Llar d’infants municipal La Granota. A la zona hi havia un descampat que s’ha aprofitat com a espai de jocs infantils. Aquesta obra forma part del projecte de reordenació dela zona al voltant de les escoles (asfalt de Ronda de Po-

TELÈFON DE INCIDÈNCIES

900707710 A més de les trucades pròpies d’aquest servei, també s’han rebut trucades per notificar incidències o peticions adreçades a d’altres regidories i que han estat transferides al departament corresponent, com ara urbanisme o medi ambient. Totes les trucades a la línia d’atenció a les incidències es processen i se’n fa seguiment, per garantir que es gestionen correctamnet per part de la regidoria responsable.

nent, zona d’estacionament, etc.). L’espai compta amb una moderna zona de jocs, que ha estat executada per una empresa especialitzada en el sector atenent a la normativa de seguretat existent. A més, s’està adequant l’espai que hi ha al voltant, per fer-hi una plaça amb terra de seuló i vegetació autòctona, més sostenible i de fàcil manteniment. Aquesta nova zona d’esbarjo facilitarà l’espera dels nens i familiars a l’hora d’entrada i sortida dels alumnes, permetent una entrada esglaonada que eviti haver de tallar el tram de carrer a les hores punta. Es preveu que les obres de la nova plaça, executades per l’empresa de serveis municipal, Hoserpi, SL, estaran enllestides a fiPersonal de la brigada fent tasques d’acondicionament. nals de novembre.

Ajudicades les obres de vivendes de promoció a empreses del poble Un cop finalitzada la fase de concurs per a l’adjudicació de la promoció de vivendes socials, l’Ajuntament ha optat per adjudicar l’obra a empreses i industrials del poble, afavorint-los a tots en igualtat de condicions. Així, la construcció de les cases de promoció social serà executada per empresaris del municipi que han assumit l’acord de fer les subcontrates necessàries a empresaris i industrials del poble. Amb aquesta política es vol fomentar les empreses locals i l’ocupació de persones del municipi.

6 | l’Hostal_03

Inaugurada la nova comissaria de policia. El passat 27 de setembre es va celebrar la jornada inaugural de portes obertes de les noves dependències de la policia local. La nova comissaria, ubicada al carrer Mestre J. Lladós, 3 (edifici Cal Maristany), compta amb un despatx, sala d’arxiu, zona de cuina, dos lavabos (per a homes i per a dones), vestidors independents i una cel·la per a detinguts. El servei policial actua les 24 h i des de l’1 d’octubre s’ha reforçat el torn de nit amb una patrulla de dos efectius de dimecres a dissabte a la nit. Abans hi havia cinc patrulles individuals distribuïdes al llarg de la jornada.


D’esquerra a dreta, l’alcaldessa de Piera, l’alcalde dels Hostalets de Pierola, l’alcaldessa d’Esparreguera i l’alcalde de Masquefa signant el manifest.

Manifest conjunt davant l’ampliació de Can Mata El passat 17 de setembre, els alcaldes dels Hostalets de Pierola, Piera, Esparreguera i Masquefa, reunits a l’Auditori de Cal Figueres dels Hostalets de Pierola, van signar el manifest conjunt que han de presentar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. A través d’aquest manifest, els alcaldes volen transmetre a la Generalitat les demandes i inquietuds dels veïns dels municipis afectats per la nova ampliació de l’abocador.

Primer acord

Per primer cop, els Ajuntaments de quatre poblacions veïnes han aconseguit ratificar un acord que expressa un posicionament comú que es concreta en quatre punts: exigir a les autoritats competents una data de tancament definitiva per a aquesta instal·lació o el compromís ferm del desmantellament gradual de les seves activitats; exigir que el nou Pla Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals no prevegi cap tipus d’instal·lació i/o ampliació destinada a dipòsits controlats i/o tractaments de residus per als municipis afectats (Hostalets de Pierola, Piera, Masquefa

Els Hostalets de Pierola, Piera, Esparreguera i Masquefa signen un document exigint a la Generalitat que tingui en compte les seves peticions i Esparreguera); exigir les compensacions econòmiques que siguin necessàries per tal de fer front als greuges i afectació del medi ambient dels pobles afectats en relació a l’activitat de gestió de residus de l’abocador de Can Mata per als propers anys; i, finalment, exigir la millora de la carretera B-231 per fer-la transitable al volum de vehicles previstos i que es planifiquin la resta d’infraestructures viàries necessàries per accedir a les instal·lacions de l’abocador de Can Mata. Amb aquest manifest conjunt els quatre municipis afectats volen deixar constància de les seves inquietuds en relació a l’activitat futura que es pugui planificar per al dipòsit controlat de Can Mata. El nou projecte d’ampliació de la instal·lació suposa l’allargament de la seva vida útil i l’ampliació de la seva superfície.

El Servei d’Assistència Social va atendre 251 incidències l’any pasat Durant l’any 2007, el servei d’assitencia social ha realitzat un total de 251 actuacions dels àmbits d’informació i orientació (161), d’ajut a domicili (16) i de prevenció o inserció (28). A nivell general, les problemàtiques més comunes d’aquestes incidències són, en ordre de demanda, les relacionades amb mancances socials (39), aprenentatge (27), econòmiques (25), salut i drogodependències (15), discapacitats (14), laborals (9), habitatge (7), altres (5) i maltractaments familiars (3).

Teleassistència

Pel que fa al servei de teleassistència que s’ofereix a les persones de més de 65 anys i que complementa el servei d’atenció domiciliària, el nombre d’usuaris fou de vint, en l’edat compresa entre 65 i 84 anys, i vint-i-set majors de 84 anys. Mentre que l’any 2007 les mancances encapçalaven la llista de problemàtiques, les dades de l’any 2008 fan preveure que les primeres de la llista seran problemàtiques de tipus econòmic, manca de treball i dificultats en l’habitatge. juliol-octubre 2008

|7


municipi | URBANISME

El passat 29 de juliol, l’Ajuntament va signar un conveni amb els propietaris de l’edifici de Can Roviralta i els de tarrenys propers per tal d’iniciar els tràmits necessaris per a l’adquisició i urbanització de la zona. El conveni, ratificat en el ple del 29 de setembre, estableix que la casa de can Roviralta esdevindrà municipal, un cop finalitzats els passos que estableix la llei. Actualment els propietaris treballen en el projecte de reparcel·lació que, un cop aprovat, donarà lloc a la cessió de l’espai i el pagament dels bens adquirits. Aquest conveni amb els propietaris ha esta negociat des de l’inici del mandat, ja que no hi havia constància de cap acord previ a la nova legislatura. Durant la negociació s’ha volgut apostar per fer un

Imatges de Can Roviralta: façana de l’Avinguda dels Hostalets (esq.) i vista de la part posterior de la casa.

Signat el conveni per adquirir i urbanitzar la zona de Can Roviralta L’acord permetrà desenvolupar un projecte de museïtzació de l’edifici en un futur proper projecte integral de la zona, amb un augment de la zona verda pública al voltant de la casa que ara serà de 1800 m2

Més a prop d’una carta de colors municipal L’estudi encarregat a l’empresa Gabinete del Color per a l’elaboració d’un Pla i una Carta del color pel municipi ja està enllestit. Aquest projecte per unificar els criteris en relació a materials, colors, tècniques de construcció i/o rehabilitació, etc., es basen en un anàl·lisi detallat de l’entorn on ha d’aplicar-se. En aquest moment es treballa en contrastar l’estudi, tant amb industrials, com amb persones afectades. La metodologia emprada en aquest estudi passa per identificar els elements presents al territori on es treballa i l’extracció de mostres de façanes per fer estudis petrogràfics i estratigràfics que determinin les capes originals de cada construcció. A més, es proposa una catalogació

8 | l’Hostal_03

dels colors amb criteris que segueixen diferents normatives i estàndars (sistemes ACC, NCS, RAL). El Pla i la Carta de color defineix i estableix la normativa que s’aplicarà al municipi (un cop aprovada) per a tot el que són paraments, fusteria, complements i serralleria. L’objectiu és unificar criteris estètics aplicables a totes les construccions del municipi, ja siguin de nova construcció o per a rehabilitacions. L’empresa Gabinete del Color, especialitzada en Plans i Cartes de Colors per a municipis, ha desenvolupat projectes per ajuntaments com els de Barcelona (cartes de color dels districtes de Barceloneta, Eixample, Horta i Ciutat Vella), Sitges, Vic, Manlleu o Vilafranca del Penedès, entre d’altres.

(s’amplia 200 m2). A més, es preveu urbanitzar el carrer Aureli Roviralta. Actualment s’està tramitant el canvi d’ús de la casa de residencial a públic, per tal que sigui un equipament municipal que permeti desenvolupar projectes culturals o d’interès públic en aprofitants els espais de la casa i els coberts (en l’esborrany


|E

DUCACIÓ I

CULTURA

que hi havia abans d’aquest nou pla, només s’hi preveïa conservar la casa).

Projecte de Museïtzació

La signatura d’aquesta conveni suposa un pas endavant per al projecte de museïtzació de l’edifici de Can Roviralta per allotjar-hi el futur centre d’interpretació paleontològica. Amb aquesta intenció, el 22 de juliol es va sol·licitar una subvenció extraordinària al departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya, del departament de Turisme, per tal de poder realitzar un projecte estratègic de centre paleontològic. La resolució positiva d’aquesta subvenció es va notificar el passat 15 d’octubre amb l’atorgament de 64.310,40 € , per fer fornt al projecte. Un cop cedit aquest import, es treballa en la definició del centre paleontològic, per tal de determinar el/s públic/s potencial/s, estructurar els espais i funcions del centre, realitzar una proposta d’intervenció arquitectònica, projectar una prefiguració de l’equipament, definir el model de gestió i concretar el projecte en una proposta de viabilitat. Per aconseguir-ho treballaran conjuntament una empresa de museïtzació, l’Institut Català de Paleontologia i l’Ajuntament. El document final permetrà concretar i negociar amb les diferents administracions públiques el finançament d’aquesta instal·lació.

Un camp obert a la pràctica esportiva El projecte de millora de l’equipament del Camp de futbol municipal ja ha tancat la seva primera fase d’execució que preveia la instal·lació de gespa artificial al camp, la millora de la il·luminació, les baranes i l’ampliació de les instal·lacions. Amb aquesta primera fase de les obres de millora de l’equipament es dota el municipi d’un espai per a la pràctica esportiva en general i, en especial, del futbol. La segona fase del projecte, que preveu construir quatre vestidors, un camp/espai polivalent per a la pràctica del tir amb arc i altres esports, ha d’executar-se durant el 2009.

Imatge de la sala polivalent emprada per a psicomotricitat, jocs i espai per a la migdiada (d’1-3 anys).

Els nens ja disfrutan de la nova Llar d’infants Aquest curs 2008-2009 els nens de la Llar d’Infants estrenen les noves instal·lacions, ubicades al costat del CEIP Renaixença. El nou espai, disposa de tres línies adaptades a nens d’entre 4 mesos (16 setmanes) i 3 anys. Amb aquest nou espai, la Llar d’infants Municipal La Granota ha pogut ampliar l’oferta existent fins el moment, que limitava l’accés dels nadons als 7-8 mesos. A més, l’amplitud i característiques de la nova Llar permet oferir un millor servei a més nens. Aquest curs hi ha un total 41 nens matriculats, repartits en tres línies: vuit nadons (que acabaran d’incorporar-se durant el curs) de l’aula de 0-1 anys; tretze infants, aula d’1-2 anys, i vint, de l’aula de 2-3 anys. Cada classe compta amb una educadora i una auxiliar, a més de la directora del centre. D’entre les novetats destaca l’aula de nadons, totalment equipada i diferenciada en quatre espais: l’espai de joc i activitatas didàctiques, una zona de descans (dormitori), la biberoneria (per preparar els aliments) i una zona de canvi (roba, bolquers, etc.). Totes les aules disposen de lavabos adaptats per als infants i tenen accés directe tant des del pati com des de l’aula. Els patis estan diferenciats segons les edats dels nens i tots disposen d’accés directe a l’aula. Els espais són molt més amplis i diferenciats en funció de les necessitats específiques, com ara una sala polivalent que serveix d’aula de psicomotricitat i de zona de descans (nens d’1-3 anys).

La llar compta també amb una zona de menjador, específica per aquest ús (esmorzars, dinars i berenars). Això permet una millor organització, neteja, control de menjar, etc. Les educadores disposen d’espais de coordinació i tutoria d’ús exclusiu, amb serveis com canviador, dutxa i lavabos independents, sala-menjador per al personal docent, despatxos per a reunions i direcció. Les instal·lacions es complementen amb una cuina, tot i que actualment els dinars es serveixen amb un servei de càtering, i un magatzem de material. L’antiga instal·lació només podia acollir un total de 30 nens que, tot i dividir-se en dues aules, no eren pròpiament línies estructurades com ara.

El menjador està equipat amb mobiliari adaptat als més menuts.

L’amplitud i característiques de la nova Llar permeten oferir un millor servei a més nens juliol-octubre 2008

|9


municipi municipi | EDUCACIÓ I CULTURA Comença la prova pilot amb usuaris de la nova xarxa Wi-fi Des que el passat mes de juliol l’Ajuntament va instal·lar l’antena i el repetidor i va configurar el servidor que ha de donar a servei de la xarxa de Guifi.net dels Hostalets de Pierola, s’han estat fent proves d’emissió, recepció i cobertura del senyal, per comprovar el funcionament de la xarxa. Durant el mes de setembre es va fer la selecció dels vint usuaris que participaran a la prova pilot de la xarxa, en funció de la ubicació des de la qual es connectaran. La previsió és que durant el mes d’octubre es procedirà a instal·lar les antenes i a configurar la xarxa dels usuaris de la prova pilot, de manera que entre els mesos de novembre i desembre la xarxa funcioni en període de prova amb els usuaris pilot. Després de comprovar i verificar el bon funcionament de la xarxa (fase de prova pilot) i un cop fetes les modificacions necessàries, es preveu que entre finals de 2008 i principis de 2009 la xarxa pugui estar disponible per a tots els veïns i veïnes del municipi que la sol·licitin.

Llibres solidaris, educació sostenible El projecte Passa’m el llibre augmenta un 20% el nombre de beneficiaris i es consolida en el seu tercer any Passa’m el llibre, endegat el curs 2006-2007, es consolida aquest 2008-2009 com un projecte que segueix creixent i que augmenta un 20% el nombre de beneficiaris. Amb una participació de gairebé el 80% d’alumnes dels cursos en els

quals s’aplica, enfront del quasi 60% del primer any. Aquest curs 2008-2009 l’import per finançar el projecte és de 6.750 €, que han aportat l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola (3.025 €), la Generalitat de Catalunya (3.725 €) i l’AMPA (550 €). Per tal de garantir que tots els alumnes que participen al projecte aconsegueixin la gratuïtat de tots els llibres (inclosos aquells que no s’han pogut incloure al programa), l’Ajuntament aporta un import extra que poden sol·licitar totes les famílies empadronades al municipi abans del 30 d’agost de 2008. El termini per sol·licitar aquests imports compren el període entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2008. Es pot presentar la documentació de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h, a l’Ajuntament. La resolució de les peticions serà abans del 30 de novembre i la consessió dels imports s’efectuarà, a partir de l’1 de desembre, nominalment al compte corrent proporcionat en la sol·licitud. El web municipal permet consultar tota la informació i descarregar l’imprès de sol·licitud.

URBANITZACIONS

S’inaugura el nou servei de transport escolar El nou transport escolar facilita el desplaçament fins les escoles del municipi Des del passat 15 de setembre, dia que va començar el nou curs escolar, els nens i nenes de les urbanitzacions i nuclis de població disseminats que pertanyen al terme municipal dels Hostalets de Pierola disposen d’un servei de transport escolar. El servei preveu que els alumnes escolaritzats al municipi puguin arribar a l’escola i tornar a casa seva amb un mitjà de transport municipal,

10 | l’Hostal_03

totalment gratuït, que fa dos viatges a les 8 h del matí i a les 17 h de la tarda. El transport escolar està gestionat per l’empresa Montferri, propietària del vehicle. Malgrat que hi ha poca demanda d’aquest servei, està previst que es mantingui per tal que tots els nens i nenes del terme municipal puguin escolaritzar-se a l’escola dels Hostalets.

Fins a Collbató

A més d’aquest servei per als nens escolaritzats als municpi, l’Ajuntament ha assumit parcialment (33%) el cost d’un

servei de transport per als nens que, tot i pertànyer al terme del municipi, estan escolaritzats a Collbató. Aquest trajecte entre les urbanitzacions i Collbató fins ara només era possible a través del servei de transport urbà de l’Ajuntament de Collbató. La nova línia de transport escolar municipal permet que els nens viatgin en un vehicle adaptat a les normes de seguretat dels autobusos de transport escolar. Es realitzen dos viatges al dia a les 9 h i a les 17 h. El cost d’aquest servei per a les famílies és de 35 € per fill. A més, s’estudia com integrar la línia de transport urbà existent a Esparreguera de manera que arribi a Can Fosalba. Aquest canvi permetria negociar el pagament conjunt d’aquest servei entre els ajuntaments d’Esparreguera i els Hostalets.


|M

EDI

AMBIENT

Bones dades de la campanya de recollida selectiva de l’oli La campanya impulsada per la regidoria de Medi Ambient per fomentar la recollida selectiva de l’oli de cuina i per la qual es van repartir bidonets per a la recollida de l’oli i es va instal·lar un punt de recollida al municipi, ja comença a donar beneficis. Entre els mesos de març i setembre s’han recollit 377,65 litres d’oli usat, que es transformarà en energia renovada en forma de biodièsel.

Aquests litres han estat recollits pels veïns del municipi entre els quals s’han repartit uns 250 bidonets contenidors. En previsió del creixement del servei, actualment ja es disposa de més unitats per a totes les persones que encara no en tinguin. Es preveu que aquesta campanya continuï aportant resultats satisfactoris i que s’incrementin els litres d’oli recuperat.

Aprovada una ordenança sobre moviment de terres La normativa preveu sancions de fins 300.000 € en cas de pràctiques indegudes La regidoria de Medi Ambient ha fet una aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les llicències urbanístiques de moviments de terres. L’objecte d’aquesta ordenança és la de regular la concessió de llicències urbanístiques que incloguin la realització de moviments de terres a les zones rurals del municipi i, en especial, l’aportació de terres alienes. L’àmbit d’aplicació de l’ordenança inclou els sòls classificats com a sòl no urbanitzable i amb les següents qualificacions: zona rural (clau 9) i sòl rústic

protegit de valor agrícola (clau 15). També es regulen les condicions d´atorgament de les llicències urbanístiques en sòls aptes per urbanitzar. I, de manera general, a tots els efectes, prohibeix realitzar obres de moviment de terres en finques qualificades com a sòl forestal (clau 10). L’ordenança preveu sancions de 300 a 3.000 € si són lleus, de 3.001 a 30.000 € les greus i de 30.001 a 300.000 € les molt greus. La present ordenança, aprovada en fase inicial, està subjecte ara a una fase d’exposició pública durant un mes (fins a mitjans de novembre), període durant el qual s’admetran i estudiaran les al·legacions que s’hi presentin.

Projecte d’horts comunitaris ecològics La Regidoria de Medi Ambient prepara un projecte per crear horts urbans comunitaris amb la previsió que puguin començar a utilitzar-se a partir de 2009. El projecte preveu aprofitar una zona municipal en desús per convertir-la en un espai destinat al cultiu ecològic. Aquests horts seran explotats pels veïns que ho sol·licitin sempre i quan acceptin la condició de fer-hi cultius ecològics. En total es compta poder oferir 22 horts, 20 de 89 m2, i dos més petits, de 67 m2 i 70 m2, respectivament. Per regar aquests horts, es farà servir aigua de la Font del Comú i es recolliran pluvials de les teulades dels antics corrals. A més, l’avantprojecte preveu valorar i estudiar l’estat i ús potencial del dipòsit d’aigua que hi ha en aquest terreny per poder-lo aprofitar. L’estudi d’aquest projecte s’ha encarregat a Agroxarxa, SL, empresa de l’Unió de Pagesos especialitzada en els serveis agraris. Segons aquest estudi es preveu acondicionar els terreny, estructurant-lo en terrasses (que es dedicaran a les zones de cultiu) i amb espais per guardar les eines, zones d’ús compartit, camins de pas i una zona de passeig. juliol-octubre 2008

| 11


municipi

|U

RBANITZACIONS

Es prepara un mapa acústic del municipi La regidoria de Medi Ambient estudia la redacció d’un mapa acústic del municipi que reguli els nivells i horaris de les emissions acústiques i de sorolls. Conjuntament amb la Diputació de Barcelona, es treballa en la redacció d’aquest mapa de capacitat acústica. Després de redactar el pla, la Diputació en farà una valoració i ha d’aprovar l’estudi presentat. Superat aquest tràmit, caldrà redactar una ordenança que haurà de regular el volum de trànsit i les activitats del municipi, tant de dia com de nit (les lligades a l’oci nocturn).

Dipòsit d’aigua de Serra Alta.

Millores a les infraestructures de les urbanitzacions Les urbanitzacions que depenen del municipi tenen mancances estructurals que cal resoldre per a dotar-les dels serveis necessaris

Reordenació dels punts de recollida de residus La regidoria de Medi Ambient està estudiant la reordenació dels punts de recollida que hi ha al municipi per tal d’adaptar-los a les necessitats reals de la població. Els punts actuals, tant de recollida de rebuig com de selectiva, no funcionen a totes les zones per igual i per això es volen adaptar a la necessitat real de les zones on donen servei. A més, la futura implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica, que començarà a aplicar-se a partir del 2009, requereix un estudi previ del sistema integral de residus per garantir-ne el bon funcionament i facilitar la tasca de recollida als veïns i veïnes del municipi. En aquest sentit, durant tot el mes de novembre, la regidoria de medi ambient està oberta a propostes i suggeriments que ajudin a millorar aquest servei.

12 | l’Hostal_03

Imatge de la nova valla del poliesportiu de Serra Alta

Millores en el clavegueram

Per tal de complir amb la normativa que prepara el Parlament de Catalunya i que serà d’aplicació a totes les urbanitzacions i nuclis de població, s’ha realitzat un estudi de viabilitat per fer front

a l’adequació del sistema de clavegueram de Serra Alta. Aquest projecte, previst en els pressupostos de 2008 amb la quantitat de 60.000 €, es troba ara en fase d’estudi del projecte de viabilitat i es preveu que a finals d’any


pugui estar força avançada la seva execució. Serra Alta té mancances a la xarxa de clavegueram que dificulten que aquesta urbanització compleixi amb la normativa que regularà els sòls urbans recepcionats pels ajuntaments. Amb la millora que es proposa la urbanització podrà sol·licitar ajudes per a infraestructures i serveis, un cop aprovada la futura llei d’urbanitzacions. En cas contrari, de no complir amb els mínims que preveu la normativa, Serra Alta no podrà optar a ser beneficiària de la nova llei. Aquest estudi s’ha presentat a l’Entitat de Col·laboració i a l’Associació de Veïns de la urbanització.

Més seguretat al poliesportiu

Per tal de millorar les infraestructures existents i dotar-les de la seguretat necessària, s’ha realitzat una intervenció al poliesportiu de Serra Alta atenent a les peticions exposades per l’Entitat de col·laboració de la urbanització. Per ferho, s’ha enderrocat part del mur existent a la zona d’accés al poliesportiu i s’ha tancat la part afectada de manera que delimiti el recinte i la seva zona d’accés. L’obra ha estat executada per l’empresa municipal Hoserpi conjuntament amb les regidories d’urbanisme i urbanitzacions.

Pou de Serra Alta

Per tal de millorar i adaptar les infraestructures existents a les necessitats i la normativa actual s’està executant una intervenció al pou de Serra Alta per recuperar-ne l’ús. Durant el darrer trimestre de l’any es preveu realitzar les intervencions necessàries que inclouen arreglar la bomba d’impulsió i 300 m de canonades aprofitant una subvenció de 35.000 € destinada a adaptar i arreglar aquesta infraestructura. La reparació de les canonades serà executada per Aigües de Barcelona. D’aquesta manera, es busca establir aquest pou com a dipòsit de capçelera per tal que pugui donar servei a Serra Alta i, si s’escau, reforçar la xarxa que dóna abast al municipi. A més de les reparacions, es preveu descalcificar l’aigua del pou i barrejar-la amb l’aigua de xarxa per a millorar-ne la qualitat.

Aigua pels boscos de Can Martí_L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha demanat una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per un import de 400.000 € per tal de fer front al cost total del projecte que preveu connectar Can Rovira i la part dels Boscos de Can Martí a la xarxa municipal. El cost total del projecte és de 500.000 € i s’hi preveu, a més, la construcció d’una doble xarxa en alta (una xarxa de distribució a l’engròs) a partir de Can Carreras per tal de garantir el subministrament d’aigua en cas d’avaria. A hores d’ara, una part de la zona disposa d’abastiment d’aigua a través de la xarxa que des de Piera dóna servei a Can Martí i els Boscos de Can Martí.

Nou vehicle municipal per la neteja dels carrers L’empresa municipal Hoserpi va adquirir el passat mes de maig un Dumper per donar servei a les urbanitzacions de Serra Alta i Can Fosalba. Entre altres tasques el Dumper realitza el servei de neteja dels carrers de les urbanitzacions cada 15 dies. El vehicle es guarda a un cobert construït per a tal efecte ubicat a Can Fosalba i es preveu que pugui donar servei, a més, com a llevaneus i per repartir sal en casos de necessitat.

En virtut d’un conveni signat entre l’Entitat de col·laboració de Serra Alta, la de Can Fosalba i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, es cedeix a la brigada un Dumper de majors dimensions (que fins ara s’emprava a les urbanitzacions) per a tasques generals de manteniment de les infraestructures del municipi. A canvi, es cedeix el nou Dumper, més modern i equipat per donar millor servei a les urbanitzacions. juliol-octubre 2008

| 13


municipi | REPORTATGE

E

l nou espai ha estat pensat per oferir una accessibilitat apte per a qualsevol veí/veïna del poble. A més, s’ha integrat els diferents departaments de l’Ajuntament en un sol edifici per facilitar les gestions, tràmits i consultes i per donar un servei integral als vilatans. Les noves instal·lacions afavoreixen la coordinació i la comunicació entre els diferents departaments.

Intervenció en l’espai

Les obres de reforma de l’espai interior de l’edifici han respectat l’estructura original adaptant els espais infrautilitzats per a integrar-los com a espais d’ús. Actualment, l’edifici ha quedat dividit en tres àrees diferenciades: l’espai pro-

Imatge del dia de la jornada de portes obertes a la nova seu municipal.

Nova seu municipal a Cal Figueres Des del mes de juliol la nova seu de l’Ajuntament ha quedat ubicada a l’edifici de Cal Figueres on s’ha habilitat l’espai per allotjar-hi tot el personal i serveis que conformen el consistori 14 | l’Hostal_03


pi de l’Ajuntament i els serveis municipals; l’espai cedit com a seu social a l’Associació de la Gent Gran dels Hostalets de Pierola i la part que integra l’Auditori, la sala polivalent (d’exposicions, etc.) i els serveis. Aquests tres espais funcionen ara de forma independent, amb horaris i funcionament propis.

Associació de la Gent Gran

L’espai cedit a l’Associació de la Gent Gran s’ha adaptat segons les peticions de la pròpia associació, integrant en un sol espai, ampli i lluminós, els metres quadrats que abans estaven dividits.

Els treballadors opinen

Equipaments per al municipi

3_Disposeu de més espai per als arxius, material de treball, etc?

Pel que fa a la part de l’auditori, la sala annexe i els serveis, no s’ha modificat cap de les infraestructures existents, de manera que els espais romanen al servei dels vilatans i de les entitats per a desenvoluparhi activitats.

L’Ajuntament: integrem serveis

La reforma més important ha estat a la part que acull la seu municipal i els serveis que en depenen: registre, regidories, assistent social, alcaldia, empresa municipal Hoserpi, Jutge de Pau, despatxos per a reunions, sala d’entitats, etc. D’aquesta manera a la planta baixa hi ha la secretaria, el registre i el servei d’assistent social; a la primera planta: regidories, alcaldia, Hoserpi, departaments tècnics i sales de reunions; i la tercera planta (parcial, ja que només existeix en una superfície mínima) on hi ha la sala d’entitats, el despatx de la regidoria d’educació, cultura i esports, i una sala annexe d’ús per al personal municipal. Els espais són més amplis, lluminosos i oberts que no pas les dependències que s’ocupaven a l’antiga seu. A més, els departaments són ara més a prop, fet que facilita la gestió de tràmits, informació, etc. L’obra, que s’ha executat en temps récord, ha apostat per millorar la qualitat de vida dels treballadors i fer més accesibles els serveis al ciutadà.

1_Les noves instal·lacions faciliten l’atenció al ciutadà? 2_Facilita la comunicació interna entre els diferents departaments? 4_Penses que ha maillorat la gestió i organització interna?

Esther Quin | fa 5 anys que treballa a l’Ajuntament_ Aux. Administrativa 1_Sí, s’ha guanyat en agilitat i acces-

sibilitat 2_En el que més s’ha guanya és en el fet que a l’estar tots junts, ens podem coordinar millor i no ens hem de moure tant a munt i a vall. 3_Sí, ara ho tenim tot més a mà, amb més espai per arxivar. Cadascú

te el seu armari per guardar-hi els documents. 4_Tot i l’espai que teníem, abans ja ens organitzàvem bé. A l’antiga seu, ja ho teníem tot ben apamat... Però és evident que un lloc nou amb més espai, sempre s’hi treballa més a gust.

Rosa Mora | fa 22 anys que treballa a l’Ajuntament_ Aux. Administrativa 1_Sí, crec que sí... Sobretot perquè no s’han de moure tant perquè ara estem agrupats i això millora molt l’atenció i el servei. 2_Sí, clar. Estem tots junts i ens veïem. Facilita molt la comunicació entre departaments. 3_Sí, hi tant... Ara tots els docu-

ments estan guardats en armaris de manera que no es veuen permanentment i tot sembla més ordenat. 4_Jo ho tenia tot a l’abast i m’anava bé perquè m’havia organitzat bé el meu racó. Ara disposo de més espai i això sempre va bé.

M.V. Marta Valls | fa 17 anys que treballa a l’Ajunatment, Aux. Administrativa 1_Sí. Sobretot per l’accessibilitat. Ara

és més fàcil i còmode accedir als serveis. 2_Hem guanyat bastant, sobretot el nostre departament i el de Medi Ambient, ja que ara la proximitat facilita molts tràmits i la consulta i gestió dels expedients.

3_En principi, sí. Sobretot perquè en armaris tancats el volum de paper és més ordenat. Sobretot, estèticament, més endressat. 4_Sí a nivell d’organització. Ara urbanisme té els expedients més a mà; abans, a nivell organitzatiu, calia fer més moviment.

juliol-octubre 2008

| 15


consistori |

Espai destinat a la lliure participació dels grups polítics presents a l’Ajuntament

AVANCEM JUNTS Un cop passat l'estiu voldríem fer referència explícita a un parell d'actuacions. Tot i que més d'un futuròleg havia pronosticat que un govern d'Esquerra tiraria a terra Cal Figueres (sí, sí, us ho podeu ben creure, l'havíem de demolir sencer), s'ha realitzat ja el trasllat de l'Ajuntament cap a aquest edifici, tot iniciant la reestructuració dels espais municipals que marcarà un abans i un després no solament per als treballadors/es municipals sinó també per a tot els usuaris d'a-

quest servei públic. La jornada de portes obertes de la Festa Major va ser tot un èxit d'assistència i els veïns i veïnes vam poder comprovar com el que era un espai infrautilitzat s'ha convertit en unes dependències municipals dignes, profitoses i, sobretot, normativament més segures i adaptades. Volem també destacar la nova organització de la comissió de festes. El funcionament independent, sense dirigismes, el respecte pels costums i tradicions assolits al nostre poble i les idees fresques apor-

tades pels nous integrants de l’esmentada comissió són aspectes que han identificat la programació de les diverses activitats organitzades. La concreció de la Festa Major en quatre dies amb les novetats en la programació i la fira de la Diada Nacional són exemple d'aquesta barreja tan reexida de tradició i novetat. Ens complau felicitar la comissió sense oblidar-nos de totes les associacions i entitats que dia a dia programen activitats que donen vida i caliu a tot l'àmbit municipal. A totes elles ànims i gràcies.

EL DOLÇ GUST DE L’ESFORÇ CONJUNT Tots vam veure un punt de lluentor en els ulls d’ homes drets i fets en explicar als seus, orgullosos, per què servien estris, eines, cups i portadores. Vaig pensar: Valga’m Déu, com poden recordar amb aquesta alegria les feines feixugues de quan s`esllomaven veremant, collint de terra fins l’últim gotim, traginant pesants portadores, ensofrant, sulfatant, podant, esporgant i un llarg etc. Tot d’un plegat, gairebé cinquanta anys després, un altre cop una dona em va posar a les mans una llesca de pa amb vi i sucre. Amb el primer mos se’m van regidor no adscrit

despertar un munt de records: les olors de la terra, socarrada al migdia, fresca al capvespre, humida després d’una tamborinada d’agost; el gust dolç dels préssecs i les figues robats de l’hort de la Cinteta; la plaent sensació de vaguejar a l’ombra d’un pi; la llibertat, gairebé de nen salvatge, de nedar nu i sol a la bassa dels oncles, o a les gorges del riu. Les enyorances, doncs, per feixugues que fossin les feines, tenien sentit. És la terra, home!, és la terra..., la dignitat del treball fet en, per i amb ella tenint per sostre el cel, de viure dempeus al seu damunt,

d’acomplir el mandat diví menjant el pa, el millor dels pans, guanyat amb esforç, amarat amb la suor del front. Vaig escriure en una llibreta posada per a l’ocasió: «Ja ho diuen que qui oblida l’origen, per l’identitat» -permeteu-me afegir- que fins i tot l’ànima. A tots aquells que ens en fan memòria, que amb amor ens vetllen els vincles que ens uneixen a la terra, les arrels que solem dir, a les dones que ens suquen el pa amb vi, siguin qui siguin, pensin com pensin, aquest grup els dóna el seu reconeixement i gratitud. Per molts anys i visca la terra!.

MARC DE DISCURS

Pots dir això o el que et sembli, o, si vols, no diguis res; bastarà que t’ajustis a les explicacions i t’apressis a sortir a la finestra per saber què passa. Joan Brossa (1919-1998) Passat festes (1993-1995)

VALORACIÓ DEL PRIMER ANY DE GESTIÓ DEL NOU GOVERN Aquest ha sigut un període de temps caracteritzat perquè no s’ha fet res de nou. Tenim uns regidors que cobren més que mai i treballen menys que mai; això sí: amb uns despatxos nous i ben moblats, amb els diners de tots, clar. La nostra actitud ha estat la de deixar treballar i, fins i tot, ens vam abstenir en la votació dels pressupostos municipals perquè volíem trencar amb la dinàmica de l’oposició en aquests darrers anys que es resumia en un: «no a tot». Dels projectes que s’han tirat endavant, excepte el de reconvertir el centre cívic en el nou ajuntament perquè els regidors i l’alcalde puguin ensenyar despatxos, són actuacions que ja s’havien iniciat en l’anterior legis-

16 | l’Hostal_03

latura: la llar d’infants ja estava en marxa; igual que els habitatges de promoció pública, en aquest cas amb un retoc en el projecte i és que hi ha una empresa «amiga» que ofereix a bon preu maons per fer les façanes d’obra vista; i sobre la remodelació del camp de futbol va comptar, fins i tot, amb el posicionament contrari d’ERC, per això no els va agradar gaire quan algú els va recordar quan es va inaugurar. A les urbanitzacions ni aigua, que per això el municipi només té un centre, la placeta, i el poble només s’estén fins l’Església i el Casal Català, la resta o no existeix o no és important. Fixeu-vos que ara l’Ajuntament i la placeta ja són una unitat inalienable. Resumint,

dels temes que vam posar sobre la taula com a projectes de futur encara no sabem res: la residència per a la gent gran encara és un misteri i la nostra participació està sent més petita que la del Consell Parroquial, que per això aquest òrgan ha estat triat per tots els ciutadans; sobre l’habitatge públic o la llar d’infants de Serra Alta, que comptava amb els permisos de la Generalitat, encara estan en estudi, uns estudis que costen diners. Però en aquest govern tripartit o quatripartit no passa mai res, no es parlen entre ells o el que és pitjor: hi ha algú a qui no han explicat que té un despatx molt ben arranjat per poder fer les becaines i així no s’adormiria als plens.


NOVEMBRE

agenda 9

11

15

18

DIUMENGE

DIMARTS

DISSABTE

DIMARTS

12 h > Partit de futbol de l’equip d’amateurs al camp de futbol. 16 h > Partit de futbol de l’equip de veterans al camp de futbol.

16 h > Partit de futbol de l’equip de veterans al camp de futbol.

18 h > Auditori de Cal Figueres. Celebració de Sta. Cecília amb un recital de l’Aula de Música. 18 h > Al Casal d’avis. Cicle de xerrades per a la gent gran (amb Glòria Fité i Antònia Gonzàlez).

19

23

25

DIMECRES

DIUMENGE

DIMARTS

DISSABTE

18 h > Al Casal d’avis. Cicle de xerrades per a la gent gran (amb Glòria Fité i Antònia Gonzàlez).

23 h > A la Sala del Casal Català. NAC2D2

7

13

16

12 h > Partit de futbol de l’equip d’amateurs al camp de futbol.

16 h > Partit de futbol de l’equip de veterans al camp de futbol.

18 h > Al Biblio@ccés. Taller de Nadal, amb Mireia Mas.

23 h > Auditori de Cal Figueres. Teatre juvenil amb l’espectacle Manologías, de la Cia. Santa Rodilla del Perú. Espectacle dins la programació de l’ODA. Preu de l’entrada: 1 €. Organitza Regidoria de Cultura.

DESEMBRE

18 h > Al Casal d’avis. Cicle de xerrades per a la gent gran (amb Glòria Fité i Antònia Gonzàlez).

6

DISSABTE

Celebració de St. Nicolau pels carrers del poble; alumnes del CEIP Renaixença.

21

DIUMENGE

18 h > A la Sala del Casal Català. Concert de Nadal amb la Orquestra Filarmònica de Catalunya, dirigida per Carles Coll. Organitza l’Associació dels Amics de la Música.

12 h > Partit de futbol de l’equip d’amateurs al camp de futbol. 18 h > Auditori de Cal Figueres. Concert de la

29

Coral Mixta d’Igualada dirigida per Alfred Cañamero. Organitza l’Associació Amics de la Música.

DIUMENGE

DISSABTE

DIMARTS

I recorda que... ELS DIMECRES

>>17.30-20.30 h > Bingo al Casal d’Avis.*

ELS DIVENDRES

>>18-20 h > Projecció d’una pel·lícula a l’Auditori de Cal Figueres.*

ELS DIUMENGES

>>18-20 h > Ball a l’Auditori de Cal Figueres.* (*Activitats organitzades per l’Associació de la Gent Gran.)

Del 22 de desembre al 6 de gener >>

Celebració de les Festes de Nadal i Reis. juliol-octubre 2008

| 17


la pregunta Continuant amb el camí que vam iniciar en l’anterior número, ens centrem ara en l’Habitatge. Tenint en compte l’actual moment de crisi econòmica, i l’especial incidència que té en la construcció, «Com cal afrontar el creixement del municipi i com s’ha de donar resposta a les necessitats d’habitatge dels ciutadans (incentivar les vivendes de lloguer, promoció d’habitatge per a joves, etc.)?»

?

Quin model de creixement volem pel municipi ERC: «El repte que cal afrontar és aconseguir sòl per edificar-hi habitatge protegit per atendre les necessitats reals de vivenda» La situació al mercat immobiliari és una situació paradoxal: per un cantó hi ha una baixada de vendes i preus en una situació de crisi oberta; per l’altra, l’accés a l’habitatge segueix sent un problema al qual cal sumar-hi que part de la població té hipoteques que els porten al límit. Les polítiques que s’han realitzat fins al moment són sobretot a base de posar a la venda habitatge. Davant aquest fet, el nostre grup sempre s’ha posicionat a favor de l’habitatge de lloguer. Pensem que l’habitatge de lloguer permet que es mantingui el patrimoni municipal i que les polítiques a aplicar siguin més flexibles en funció de la

18 | l’Hostal_03

situació i les necessitats de cada moment. La política d’habitatge que s’ha vingut aplicant al municipi té l’agravant d’haver apostat per vivendes que no són de protecció sinó que són habitatges residencials amb un preu més baix que el de mercat. Aquesta situació ha comportat que els rendiments dels lloguers i les vendes que s’han anat produïnt no han revertit en més habitage sinó que només han beneficiat a interessos particulars. A més, per aconseguir sòl protegit, l’anterior govern pensava requalificar unes 4Ha per fer-hi més de 400 habitages nous. En resum, hem gastat recursos, els beneficis dels quals no hem aprofitat, i hem perdut sòl on poder edificar habitatge protegit de lloguer. El repte dels propers anys és aconseguir sòl on edificar habitatge protegit (no hi ha sòl públic amb la qualificació necessària) sense haver de fer grans requalificacions de terrenys.


CIU: «Un aspecte important és determinar com cobrir i atendre les necessitats d’habitatge dels nostres conciutadans i els nostres joves» El creixement urbanístic per al nostre poble està definit i el Govern, en diverses ocasions, n’ha donat comptes. Amb tot, l’actual crisi econòmica o creditícia, digueu-ne com vulgueu, està alentint l’execució de molts projectes. Si per creixement, entenem no tan sols el nombre d’habitatges a construir i hi afegim el nombre d’habitants que en un futur hi vindran a viure, cal tenir en compte que les Urbanitzacions del terme, fonamentalment Serra Alta, si bé estan edificades en el llindar de les seves possibilitats, resten poc habitades i en un percentatge alt són utilitzades pel que va ser el seu primer destí: segones residències, tendència que està invertint-se a un ritme molt ràpid. Atenent al fet que per a aquest poble, els ingressos provinents de les llicències mai no han tingut la repercussió que han significat en uns

Regidor no adscrit: «Cal un bon estudi demogràfic i sociològic que determini les necessitats de serveis futurs» Crec que el creixement del nostre poble hauria de venir determinat a partir de les directrius que emanessin de l’elaboració d’un Pla d’Ordenació Municipal (POUM). En aquest, no tan sols s’hauria de determinar si creixem més o menys, cap a on i amb quina densitat i si ho fem de forma intensiva, extensiva o amb la combinació i equilibri d’ambdues sinó també una altra sèrie d’aspectes. D’una banda, com cohesionem el nucli antic amb les noves zones d’expansió i alhora com integrem les urbanitzacions i altres nuclis diseminats al nostre poble i quins serveis hem de programar perquè aquests no vagin per darrera del creixement i ens quedin curts abans d’hora. De l’altra, quines sortides i entrades donem a la zona industrial i sobretot com fem compatible el creixement, si és que volem créixer, amb el territori i el paisatge.

PSC:

altres –aquí representa un 9,5 % del total d’ingressos, enfront del 18-20 % en altres indrets–, la crisi que pateix el sector de la construcció, tot i que afectarà l’economia municipal, no ho farà de forma notable. Un altre aspecte, molt més important, és determinar com cobrir i atendre les necessitats d’habitatge dels «nostres» conciutadans, bàsicament dels «nostres» joves quan volen iniciar una vida independent. En aquest sentit, el nostre grup sempre ha considerat que la promoció d’habitatges públics en règim de lloguer de rendes baixes (de 250 a 300 €/mes per habitatges de 55-60 m2 són les referències de les quals hom parla en l’actualitat) és la millor solució per a un jovent a qui resta per endavant situar-se en el món, amb les conseqüències econòmiques que aquest fet comporta. Aquestes idees es van plasmar en el nostre programa electoral -apartat «d’ajuts per al desenvolupament personal»- i, les previsions per al compliment dels nostres compromisos, formen part del pactes subscrits pel nostre grup per accedir a formar govern.

Per tot això, crec bàsic i fonamental que el POUM es fes partir d’un bon estudi demogràfic i sociològic per determinar les necessitats de serveis futurs i poder així planificar d’una forma racional la capacitat i la urgència o prioritat d’equipaments com escola, llar d’infants, residència, equipaments sanitaris, culturals i esportius. I tot això, lligant a la 2a part de la pregunta de com s’ha de donar resposta a les necessitats d’habitatge, penso que s’ha d’apostar per l’habitatge de PROTECCIÓ oficial, tant pensant en la gent jove com en la gent gran que pugui necessitar un habitatge adaptat, en règim de lloguer aasequible i amb possible opció de compra, però en cap cas recorrent a l’habitatge de PROMOCIÓ municipal com s’ha vingut fen fins ara. Ara bé, per dur a terme tot això s’hauria de fer a partir d’un estudi rigorós amb tècnics competents tan municipals com universitaris, amb la complicitat i la implicació dels diferents grups municipals i de la gent que viu tant al nucli urbà com a a les urbanitzacions per poder deixar un poble digne i sostenible als nostres fills.

Aquest grup no ha volgut participar en aquesta secció.

juliol-octubre 2008

| 19


festa major 2008 la pregunta

Festa Major _24-27 juliol


juliol-octubre 2008

| 21


diada 11 de setembre Actes de celebració de la Diada

1r Mercat Modernista_11 setembre

22 | l’Hostal_03


1a Baixada d’Andròmines _14 setembre

juliol-octubre 2008

| 23


canalla Aquesta celebració marca un punt en el calendari, en plena tardor, que ja ens anuncia l’arribada de l’hivern. Per això antigament, en aquestes dates, tothom es vestia amb l’abric i els nens es vestien amb pantalons llargs. Si calia estrenar alguna d’aquestes peces, el dia de Tots Sants era el dia ideal.

Tots

Sants i la festa dels difunts

e

ntre els orígens de la celebració, sembla que els celtes van tenir-hi més a veure que no pas els llatins, ja que aquesta és una festivitat més lligada a la ramaderia que no pas a l’agricultura. Aquesta data marcava el moment quan els pastors baixaven els ramats de les muntanyes, on havien passat la primavera i l’estiu pasturant. Durant aquests dies celebraven ritus i cultes que amb els anys es van anar confonent amb el culte religiós als avantpassats i els difunts. La festa en si té un doble sentit: alegre i festiu, al matí, i greu i sever, a la nit. Es creu que la festa de dia té a veure amb els vius i la nit amb els difunts. Actualment, els costums populars són sobretot gastronòmics: els panellets i les castanyes. Aquest és un costum força modern, que sembla haver tingut origen al segle XIX. Tot i això, no cal oblidar que aquest acte també pot relacionar-se amb els àpats rituals al voltant de les tombes dels avantapassats (tal i com es feia antigament i com fan encara algunes cultures, com a Mèxic). La castanyada com a àpat funerari consistia en un sopar familiar, després del qual es resaven tres parts del rosari i es torraven les castanyes a la llar de foc. Un cop cuites, s’acompanyaven amb panellets i vi dolç o blanc. En alguns indrets la castanyada es feia en comú (tots els veïns junts) al voltant de la foguera.

24 | l’Hostal_03

El lligam entre les castanyes i l’acte religiós de les pregàries per difunts sembla tenir origen en el fet que els campaners feien repicar les campanes durant llarga estona per avisar els veïns que podien anar a pregar pels difunts. Com que l’esforç continuat era molt cansat, aprofitaven la fruita de temporada, la castanya, per recuperar forces. La castanya és molt nutritiva i el seu aport calòric comporta un gran complement energètic. Sembla que a finals del s. XVIII es va popularitzar tant el costum de menjar castanyes, que a poc a poc van anar apareixent castanyeres. La imatge típica de l’època era la d’una dona que vestia roba molt senzilla, faldilla ampla i llarga fins els peus, davantal de cànem i llana i una caputxa blanca de llana. Muntava una parada sota un fanal i torrava castanyes amb una paella de ferro foradada perquè la flama les torrés millor. Fins fa pocs anys, era habitual veure castanyeres pels pobles i ciutats des de Tots Sants fins ben a prop de Nadal Pel que fa als panellets, l’origen és semblant i s’atribueix a l’evolució dels pans votius que «hom oferia als avantpassats per a llur viatge al més enllà». Per això s’elaboren amb matèries que no es descomponen com la mel, les ametlles, els pinyons i el sucre.


RECEPTA

Panellets de Tots Sants La recepta és d’Anna i M. Dolors Casellas Serrat (Vic, Osona), i es pot consultar a http://www.xtec.es/~ccols/intercan/pa nellet/panellet.htm

>> Com es fa la massa?

Bulliu els moniatos, les patates o la carbassa, (segons el que hàgim triat) durant uns 20 minuts (que quedin una mica tous!), seguidament els peleu, trossegeu, aixafeu una mica i els deixeu refredar. Barregeu l'ametlla picada molt fina, el sucre llustre, els ous i seguidament afegiu-hi els boniatos aixafats, amasseu-ho una estoneta fins que us quedi una pasta lligada. Quan la massa hagi agafat consistència s’hi ha d’afegir la ratlladura de la pela de la llimona.

>> Què es necessita? Per fer la massa: _500 grs d'ametlla picada _500 grs de sucre llustre (com farina) _150 grs de moniato o patata (també hi podem posar la meitat de carbassa: 75 grs de moniato i 75 de carbassa!) _un ou _la ratlladura d'una llimona Per farcir i «engalanar» els panallets: _250 grs. de pinyonets _250 grs. d'ametlla picada (trossejada) _250 grs. de codonyat _250 grs. de coco ratllat _3 cullaradetes de cafè sol·luble _un ou _làmines de pa d'àngel

>> Com es fan els diferents tipus de panellets?

Agafeu una mica de massa i... És l’hora de fer boletes. Un cop fetes, heu de sucar-les a l'ou batut i seguidament arrebossar-les en pinyonets o ametlles picades. Per fer els de coco també s’ha d’agafar una mica de massa, afegir-hi el coco ratllat, amassar-ho una mica i fer una «botifarra» que seguidament s’ha de tallar a trossets més petits. A cada un d'ells li donarem forma de con i hi tirarem una mica de coco ratllat per sobre. Per fer els de cafè, primer el disoldrem amb una mica d'aigua i ho afegirem a la massa, seguidament l’amassarem una mica, en farem també boletes i les arrebossarem en sucre llustre. Per als de codonyat, farem una altra «botifarra» i la farcirem amb el codonyat. Haurem de fer-ne trossets petits i tirar-hi una mica de sucre llustre a sobre de cada un.

>> Coure’ls

Quan els tinguem fets, els posarem damunt d'una safata de pa d'àngel, d'aquesta manera un cop cuïts si queden una mica enganxats al pa no passa res, també ens el menjarem! Els posarem al forn (gratinador) a 250 ºC, durant uns 7 minuts (controlarem en tot moment que no es rosteixin massa!). Bibliografia, Festes i tradicions de Catalunya, ed. Cap Roig, Ed. De Vecchi, 1987. juliol-octubre 2008

| 25


llocs Possiblement, el més antic del poble

Can Valls Pels documents que es conserven, Can Valls podria ser el mas més antic de l’actual nucli dels Hostalets de Pierola. La nissaga d’aquesta família es remunta a l’any 1442, quan un jove matrimoni es va establir a la casa que llavors s’anomenava Mas Alemany.

El menjador de Can Valls conserva intacte l’aire modernista de la darrera reforma.

L

A primera constància que es conserva d’aquest mas es remunta a l’any 1442 quan n’Antoni Valls, nascut i veí de Pierola, casat amb Violant Gras, va comprar el Mas Alemany, abans anomenat Sils del Terme de Pierola. Així ho acredita l’arbre genealògic de la família fundadora de la nissaga que ha estat i és propietària d’aquesta edificació des del s. XV. Aquest testimoni ens permet saber que la masia originària ja estava construïda en aquella època i que per tant, és probablement, el o un dels masos fundadors de l’actual nucli urbà del poble.

26 | l’Hostal_03

La família Valls que van fundar Antoni Valls i Violant Gras va mantenir el cognom durant segles, d’hereu en hereu, fins que, sis generacions enrera de l’actual, la filla única de Can Valls va casar-se amb Isidre Vallès, natural de Sant Martí Sarroca. Des d’aquell moment, el cognom de la nissaga ha estat Vallès i d’ella n’han sorgit persones tant il·lustres com l’alcalde Sr. Isidre Vallès, que va exercir entre 1953-1955 i que va morir sobtadament a l’edat de 33 anys –infortunis de l’atzar–, després de celebrar el funeral del seu sogre, mort feia poc. Actualment, un dels carrers del municipi porta el seu

En Joan Vallès Huguet i la Montserrat Flo Ventura, propietaris de Can Valls, el dia del seu casament.

nom (des del Casal Català fins el Celler de l’Esteve i Cal Janet). Un document de l’any 1595 esmenta l’existència de l’Hostal d’en Valls, de manera que a més de l’activitat agrícola, el mas desenvolupava la funció d’hostal


CONCURS | Què és això? Saps on s’ha fet aquesta foto? Us proposem un nou repte. El premi és un sopar per a dues persones al restaurant Cal Manel. Les respostes poden remetre’s per escrit a revista l’Hostal, Secció Imatge, Plaça Cal Figueres, 1, 08781 Els Hostalets de Pierola o bé per correu electrònic a revista.hostal@gmail.com La data límit per enviar les

respostes a l’enigma és l’1 de desembre de 2008. >> D’entre les respostes rebudes a la imatge de l’anterior número, el guanyador del sorteig del sopar per a dues persones al Casal Català ha estat NÚRIA ÁRBOLES

D’esq. a dreta, els fills del matrimoni Vallès-Flo: Joan Claudi, Isidre i Margarita. Sota, a l’esq., detalls de l’arbre genealògic de la família, pintat a mà l’any 1904. Sota aquestes línies, quadre de la masia pintat a principis del s. XX; al costat, la façana de la casa a l’actualitat. Ambdues imatges permeten veure la casa abans de la reforma i la nova masia, amb elements i detalls modernistes.

Més de 20 generacions d’un llinatge La nissaga que van iniciar Joan Valls i Violant Gras ha perdurat durant més de 20 generacions i ha mantingut intacte el mas que els fundadors van adquirir per afincar-s’hi després del seu casament. L’indret que van escollir, ja havia estat triat abans per una gent (de la qual no se’n conserva cap testimoni) i que

com altres cases del municipi i que han donat nom a Els Hostalets de Pierola, en menció dels petits hostals on s’allotjaven les persones en trànsit cap altres indrets (com per exemple, a una jornada dels qui viatjaven a Barcelona). Cal recordar a més, que Can Valls és molt a prop del camí Romeu que anava de Vilafranca del Penedès al Monestir de Montserrat. Durant segles – i encara ara– les terres de Can Valls que compten amb sòl agrícola i sòl forestal, han estat conreades i han donat fruits a la gent del poble. L’arquitectura actual de Can Valls és fruit de la remodelació de la finca que el matrimoni Joan Vallès Llopart i Rosita Hu-

guet van fer cap a la dècada de 1920. En aquell moment es va aixecar un pis més i es va fer obres de millora a tot el mas. La reforma va donar un nou aire a mig camí entre el modernisme i la corrent nou-

De la masia n’han sorgit persones tant il·lustres com l’alcalde Isidre Vallès, que va exercir entre 1953 i 1955 i que dóna nom actualment a un dels carrers del municipi

havien anomenat la casa Mas Alemany. La seva ubicació és privilegiada, envoltada de terres, amb una mina d’aigua que passa per sota la masia, en un espai assolejat, encarat al NordOest. És difícil imaginar com havia de ser aquell espai al s. XIV, sense sorolls, ni gent, ni cases, només terres, natura i molta tranquil·litat.

censtista, que ha estat perfectament conservada pels propietaris fins a l’actualitat. Des de l’exterior s’hi poden veure els detalls de mosaïcs als capitells i el mur exterior que protegeix el tranquil jardí de les mirades indiscretes. El mas integrava espais per a tota la producció agrícola i ramadera (per a autosubsistència) com una era, una premsa per a l’oli, cups per a fer el vi, estances per a guardar els aliments («el quarto de les patates», el del gra –amb petites sitges–, les gàbies dels conills i les gallines, el salador –que era el lloc on es feien els embotits i s’hi guardaven a assecar–, etc.). Actualment es mantenen els espais però han estat destinats a diferents usos. juliol-octubre 2008

| 27


bústia |

Digues-hi la teva

Per enviar textos, revista.hostal@gmail.com o per correu a Redacció de l’Hostal, Secció Bústia, pl. Cal Figueres, 1, 08781 Els Hostalets de Pierola. Espai de lliure participació dels lectors.

Una deixalleria al preu de tres Un cop es va canviar l’equip de govern l’any 2007, la construcció d’una deixalleria a els Hostalets, al carrer d’Àngel Guimerà, va quedar parada i fins ara el nou equip de govern no ha dit, ni a fet res de res. Ara diuen de fer-la al polígon, molt més lluny del nucli, i ara que en faran del que van fer al primer lloc «a on tothom hi tira fins ara tot el que es pot imaginar i més». Ara l’ajuntament diu que hi farà una deixalleria provisional fins que la del polígon entri en funcionament. I un cop ja no tingui utilitat que en

faran? Abandonar-ho més que ara, o fer com tot sembla «un abocador particular de l’ajuntament» perque ja ara, la part de darrera les cases s’hi pot trobar de tot desde material de la brigada municipal, rodes de camions i tota la brutícia de la màquina d’escombrar en petites piles escampades per tot a reu, i molt més. Potser seria millor que l’ajuntament es parés a pensar l’inversió que ja han fet en un lloc «de moment per res» i l’inversió que han de fer en un altre lloc on no hi ha res. En el solar del carrer d’Àngel Guimerà ja hi tenen la llum i l’aigua, i a més ja hi ha un gran fosso per possar-hi

entitats | AC Baldrich

Plaça Cal Figueres, 1 President, David Abadal _______

Acció Global Solidària

C/ Pau Casals, 23 President, Manuel Rodríguez _______

ADF

C/ Mestre J. Lladós, 1 President, Joan Raventós _______

Agrupació Sardanista dels Hostalets de Pierola C/ Catalunya, 7 President, Enric Cucurella _______

Assemblea de joves/ Associació Club de Bitlles C/ Montserrat, 18 President, Daniel Ritort _______

Associació Amics de la música dels Hostalets de Pierola Plaça Cal Figueres, 1 President, José Mata _______

Associació Contra el Càncer C/ Església, 15 Presidenta, Montserrat Carcassona

C/ Església, 45 President, Josep M. Vinyes _______

Associació Educar en el Lleure dels Hostalets de Pierola C/ Mestre Lladós, 13 Presidenta, Montse Gascón _______

Associació de la Gent Gran dels Hostalets de Pierola Plaça Cal Figueres, 1 President, Manel Abad _______

Associació Gastronòmica i Cultural Pa i Trago

C/ Església, 35 Presidenta, Carme Masià _______

Associació Juvenil Esplai Pífies

Plaça Cal Figueres, 1 President, Lluís Gallardo _______

Associació juvenil Pierola Jove

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Renaixença (AMPA) C/ Joan García, 4, 1r.

28 | l’Hostal_03

Senyors de l’ajuntament feu el que feu, manteniu la resta ben conservat «si no hi voleu fer-hi un parc», però potser que ja ho feu aviat perque si en les proximes eleccions es torna a canviar de govern ja no els hi agradarà el projecte i haurem de tornar a començar de nou i llavors ja en seran tres. David Andreví Blanco

Llista d’associacions dels Hostalets de Pierola

Associació Cultural Pierola.com

Plaça Cal Figueres, 1 President, Ernest Pujol _______

els contenidors, que ja fa més de mig any que estan apilats allà sense cap utilitat: «contenidors cedits per la diputació de Barcelona».

President, Carles Grauges _______

Associació de Veïns de Can Marcet

Can Marcet, 17 President, Salvador Closes _______

Aula de música

Plaça Cal Figueres, 1 Presidenta, Montse Pons _______

Casal Català

C/ Isidre Vallès, 30 President, Sergi Puig _______

Club Aeròbic dels Hostalets de Pierola Plaça Cal Figueres, 1 Presidenta, M. Jesús Martínez _______

Club de futbol dels Hostalets de Pierola C/ Major, 25 President, M. Àngel Bordes _______

Club Hostalets amb BTT

C/ Major 2 Bis, Centre Cívic Cal Figueres President, Diego Sopesnes _______

Club de Petanca Serra Alta

Avda. Barcelona, 443, Serra Alta President, Antonio Fernández

Club de Tir amb Arc dels Hostalets de Pierola C/ Travessera de Gràcia, 177, 3r.-2a. (08012 Barcelona) President, Jordi Valls _______

Colla de Capgrossos C/ Major 2 Bis, Centre Cívic Cal Figueres Presidenta, Montse Pons _______

Consell Escolar

C/ Camí de Can Pujades, 17 Presidenta, Marta Casas _______

Divinum

C/ Baix de St. Antoni, 3 President, Josep Llopart _______

Dominó Hostalets

C/ Aragó 511-515 (08013 Barcelona) President, Miguel Marín _______

Els Hostalets de Pierola – Scavenguers Club de bàsquet C/ Major, 28 President, Francesc Parcerisses _______

Estol de Cantaires dels Hostalets de Pierola Plaça Cal Figueres, 1

President: Esther Isart _______ Estol infantil de cantaires Plaça Cal Figueres, 1 Presidenta, Sílvia Esteve _______

Grup de teatre Talia 92

C/ Raval, 55 (08784 Piera) C/ Mestre J. Lladós, 35 (08781 Els Hostalets de Pierola) President, Antonio Escudero _______

Societat de caçadors dels Hostalets de Pierola C/ Mestre Lladós, 10 President, Domingo Díaz _______

Societat de caçadors Pierola

C/ Nord, 24 President, Joaquim Almirall _______ Altre web del municipi, www.hostaletsdepierola.cat ________ Si detecteu cap error en aquest llistat i voleu fer-nos arribar les dades correctes, utilitzeu el correu electrònic (revista.hostal@gmail.com) o envieu-nos una carta a l'Hostal, Secció Entitats, pl. Cal Figueres, 08781, Els Hostalets de Pierola.


societat

La divuitena festa de la verema, organitzada per la Colla Pa i Trago, va aplegar molts veïns i veïnes en els actes del 27 i 28 de setembre. Enguany, la organització va construir per a la diada un cup, una barraca i va recrear els espais i utensilis de la vinya, al jardí de la Torre del Sr. Enric (antic Ajuntament). A l’espai a més, hi havia una exposició del treball sobre l’expansió de la vinya a

XVIIIa. edició de la Festa de la Verema la comarca entre els segles XVIII i XX, realitzat per Francesc Valls i Junyent. Complementant la informació, un cens de les cases de pagès, amb una simulació de l’expansió de les cases del municipi i

la configuració del poble actual. Sense oblidar la col·lecció fotogràfica de les varietats de raïms (més d’una trentena de varietats que encara es conreueun al municipi) i una col·lecció de fotos de barra-

ques i construccions relacionades amb la vinya, que en Lluís Juan Samsó ha fotografiat a vinyes dels Hostalets. El dia gran de la festa va ser diumenge, amb un cercavila pels carrers del poble, la sortida a la vinya per anara a recollir el raïm i l’esmorzar de pagès. Per acabar el dia, els nens i els grans van poder trepitjar raïm i passejar en carro pels carrers del poble.

Desapareix un veí dels Hostalets

Més participants al segon Mercanvi La iniciativa Mercanvi, el mercat d’intercanvi dels Hostalets de Pierola, va celebrar la segona trobada el 12 d’octubre. Les parades es van traslladar a la Sala del Casal Català en previsió de pluja i mal temps, però aquest canvi no va mermar les ganes dels participants i curiosos. Amb un total de 10 parades, s’ha incrementat el nombre de participants (en dues parades) i s’ha incorporat gent nova que ha reemplaçat algun participant de la primera edició. A més, també ha augmentat el nombre de persones que van fer intercanvis pun-

tuals d’objectes, sense muntar parada. D’entre el que s’hi va intercanviar, destaca sobretot la roba (dona, home, nen, etc.), els llibres i còmics, complements (bolsos, sabetes, bijuteria, mocadors, etc.) i jocs electrònics. El mercat va comptar amb un taller de joguines per a nens i nenes, conduït per la Companyia la Residual, especialitzada en el reciclatge de materials per a donar-los un nou ús. Des del col·lectiu Mercanvi es vol agraïr la partcipació a tothom, passejants i punts d’intercanvi, i animar la gent a recuperar obejctes per a la propera edició el 2009.

Al tancament d’aquesta edició encara no es disposava de més informació en relació a José Manuel Moreno, veí del municipi, desaparegut el diumenge 5 d’octubre. Malgrat les tasques de recerca dels equips de bombers, protecció civil, mossos d’esquadra i policia local, a més de la recerca amb gossos ensinistrats i helicòpters, no s’ha aconseguit cap pista que permeti localitzar-lo. A més dels diferents efectius de vigilància i rescat, alguns veïns dels Hostalets van col·laborar en la recerca, coordinada des de la comissaria municipal. Un cop acabada la fase de recerca, la policia continua investigant la desaparició a l’espera de resoldre el cas. Qualsevol persona que disposi de més informació pot contactar amb la policia. juliol-octubre 2008

| 29


professionals | * CC

HOSTALETS, S.L.

* EI

REPARACIONS

ONSTRUCCIÓ

ONSTRUCCIONS

* FF

USTERS

C/ Caseta de l’Hort, 40 Els Hostalets de Pierola, 08781 Mòbil 669.88.01.34 i 669.88.01.36 Tel. 93.771.20.12 i 93.771.22.75 LECTRICITAT

NSTAL·LACIONS I JORDI RUIZ

Electricitat, aigua, calefacció i gas. C/ Major, 12 Els Hostalets de Pierola, 08781 Mòbil 607.90.43.64 Tel. 93.771.21.03

Empreses, comerços i autònoms del municipi

* SJ. S

ERRALLERIA

USTERIA L’ALZINA

Fusteria a mida. Xavier Nestares Cabanes Urb. Can Rovira, 10 Els Hostalets de Pierola, 08781 Mòbil 630.07.83.89 Tel. 93.744.81.86

ANPERE I

CASALS

Treballs de serralleria en ferro i alumini C/ Baix de St. Antoni, 11 Els Hostalets de Pierola, 08781 Tel./fax 93.771.20.64

__________ ISIDRE I JORDI ROVIRA, FUSTERIA

Portes, armaris a mida, cuines... Tot en fusteria. C/ Major, 36 Els Hostalets de Pierola, 08781 Mòbil 686.48.65.58 Isidre Mòbil 686.48.52.91 Jordi

Tens un negoci, un comerç o una empresa?

Aquest és el teu Espai gratuït per als professionals Aquesta pàgina vol oferir un espai fix gratuït als professionals del municipi per tal que tots els comerços, indústries, tallers i autònoms puguin oferir els seus serveis fent ús d’aquesta eina. Si encara no ens heu enviat les vostres dades, no us ho penseu més.

Ets autònom?

espai!

Dades que cal aportar-hi:

>> Nom de l’empresa, professional o comerç >> Adreça, telèfon, mail, web i/o persona de contacte >> Horari d’atenció al públic >> Quina activitat es desenvolupa >> Logotip o fotografia de la imatge corporativa >> Informació que es vulgui destacar >> Podeu enviar les vostres dades a revista.hostal@gmail.com o bé adreçar les dades a Revista l’Hostal, plaça Cal Figueres, 1.

30 | l’Hostal_03


informació útil Vine a passejar! Des de ja fa uns mesos, el servei «Bon dia!» programa passejos pels voltants del poble. La cita és els dimecres d’11 a 13 h i el punt de sortida és la Plaça de Cal Figueres. Es tracta d’una proposta endegada pel servei d’Assistència Social pensada Ajuntament dels Hostalets de Pierola Plaça Cal Figueres, 1 08781 Els Hostalets de Pierola TELÈFON: 93 771 21 12 93 771 20 87 FAX: 93 771 23 98 HORARIS _L’horari d’atenció a l’Ajuntament és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts

especialment per a persones grans i els recorreguts estan oberts a les peticions dels caminants. És una activitat gratuïta i no cal inscriures’hi prèviament. Només cal portar calçat còmode, tenir ganes de caminar una estona i fer-la petar amb els veïns i veïnes del poble que ja gaudeixen dels passejos. T’hi esperem!

Servei d’Assistent Social

Biblioaccés

Visites concertades: ASSISTENT SOCIAL Dilluns, Dimarts i Divendres de 10 a 13.30 h.

TELÈFON: 93 771 27 66 FAX: 93 771 28 29 HORARI

Plaça Cal Figueres, 1

de 17 a 20 hores. Totes les tardes, de 17 a 20 h, obert només per registre de documents. CORREU ELECTRÒNIC: hostalets@diba.es WEB DEL MUNICIPI: http://www.elshostalet sdepierola.cat

C/ Major 2 Bis, Baixos de Cal Batista

EDUCADORA, ASSISTÈNCIA A INFANTS I ADOLESCENTS: Dilluns de 10 a 13.30 h.

_ De dilluns a divendres

Tardes de 16.30 a 20 h _ Dijous i Dssabte

Matins de 17 a 21 h

AGENT D’ACOLLIDA, Dimecres (quinzenalment)

Telèfons d’interès Dispensari Municipal

93 771 20 02

Mossos d’Esquadra

088

Sanitat Respon

902 111 444

Urgències sanitàries

061

Urgències Bombers

085

Hospital d’Igualada (centraleta)

93 807 55 00

93 771 22 55

Escola Renaixença

93 771 21 35

(urgències)

93 807 55 77

Guàrdia Municipal

93 771 20 49

Llar d’Infants «la Granota»

93 771 23 94

(consultes externes)

93 807 55 55

Horari trens a BCN

|

Aquest horari només recull els trens directes a BCN. Per a més informació, truqueu de 6 h a 21 h al 93 205 15 15.

Sortida Bus Hostalets

Sortida R6 FCG Piera

Arribada R6 Barcelona

Sortida Bus Hostalets

Sortida R6 FCG Piera

Arribada R6 Barcelona

6.00

6.17

7.27

12.45

13.17

14.27

6.25

6.37

7.47

13.45

14.17

15.27

6.45

6.57

8.07

14.45

15.17

16.27

7.05

7.17

8.27

15.45

16.17

17.27

7.25

7.37

8.47

16.45

17.17

7.45

7.57

9.07

17.45

8.05

8.17

9.27

8.25

8.37

9.04

9.17

10.05

10.17

10.45 11.45

Sortida Bus Hostalets

Sortida R6 FCG Piera

Arribada R6 Barcelona

Sortida Bus Hostalets

Sortida R6 FCG Piera

Arribada R6 Barcelona

7.17

8.27

18.45

19.17

20.27

8.17

9.27

19.45

20.17

21.27

9.17

10.27

20.45

21.17

22.27

9.45

10.17

11.27

21.45

22.17

23.27

18.27

10.45

11.17

12.27

22.45

23.05

0.19

18.17

19.27

11.45

12.17

13.27

18.45

19.17

20.27

12.45

13.17

14.27

9.47

19.45

20.17

21.27

13.45

14.17

15.27

10.27

20.45

21.17

22.27

14.45

15.17

16.27

11.27

21.45

22.17

23.27

15.45

16.17

17.27

11.17

12.27

22.45

23.05

0.19

16.45

17.17

18.27

12.17

13.27

17.45

18.17

19.27

FESTIUS

FEINERS

Farmàcia Hostalets

A més d’aquests trens directes, hi ha connexions entre Piera i Martorell cada hora, que surten de Piera cada hora i 57 minuts i que permeten connectar amb Renfe a l’estació de Martorell. Per a més informació, consulteu el web www.fgc.cat

juliol-octubre 2008

| 31


d’aprop

Silvestre Rubio Jutge de Pau dels Hostalets

TEXT: ESTHER SANAHUJA / És afable, sincer, clar i molt correcte. Té una mirada entranyable que s’il·lumina quan parla, però que manté un bri de timidesa. Valora la tradició, el principis i la moral ferma. Li parlo de vostè i la conversa trasncorre en català i castellà, la seva llengua materna. Té 70 anys, està casat i és pare d’una filla de qui té dues nétes. Va néixer a Alcóntar, un petit poble d’Almeria, i va arribar als Hostalets l’any 1966. Havia decidit emigrar en busca d’un futur millor, perquè la feina a l’agricultura escassejava. El seu destí inicial era Alemanya, però quan ja ho tenia tot llest per anar-hi, un canvi de plans al darrer moment el va dur a un petit poble del qual no havia sentit parlar mai. De casualitat, seguint un amic que venia a collir raïm, va arribar un 27 d’agost de 1966.

«

La vellesa avui és com una etapa nova que podem disfrutar...» Vostè havia estat suplent, abans de ser Jutge de Pau...? SR: Sí. Vaig estar deu anys de suplent, amb el Josep Montserrat com a Jutge. Arran de la seva mort, ha calgut jurar de nou i ara ho he fet com a Jutge de Pau, amb en Luis Vicente com a suplent. Què fa un jutge de pau a un poble com el nostre? SR: Doncs, mira, moltes coses... firmar moltes coses (somriu); els papers abans els portava la Rosa Mora i ara ho fa la Paqui Moreno. A mi, allò que més m’agrada i que em fa més il·lusió són les bodes. De fet, per això em vaig presentar al càrrec. Com a vicepresident i tresorer de l’Associació de la gent gran dels Hostalets, quins són els reptes que cal tenir en compte vers la gent gran? SR: Doncs, fonamentalment, més diners amb ajudes econòmiques i ajudes per a gent que té situacions d’invalidesa i que tenen pocs ajuts. Ara, per exemple, hi ha la llei de dependència, però no es fàcil de tramitar ni d’aconseguir, tot acaba sent massa complicat. Sóc delegat del Consell comarcal i fa temps que treballem per fer un Consell Consecutiu de totes les entitats de l’Anoia, però sembla que no arriba a concretar-se en res, portem ja molt temps reunint-nos i no avancem gens... De vegades un pensa que no paga la pena perquè hi vas a passar el matí, et reuneixes i només t’omplen de papers i més papers, però no arribem enlloc... Al final, un acaba una mica avorrit... Si mira enrera i pensa en la gent gran que vostè veia de petit, què pensa

que ha canviat? SR: Ui... molt... Sobretot per tot el que s’ha guanyat. Jo me’n recordo d’abans... I els avis, què... si estaven amb un fill bé i, si no, què? Recordo haver vist gent gran que encara anava a la vinya a guanyar-se el sou i gairebé no podien ni caminar... Ara ja no ho veus, això. Ara poden venir aquí (a l’associació) i passar la tarda jugant amb amics i xerrant... És molt diferent d’abans. Si el meu pare mateix ho hagués pogut veure, com estaven ells i com estem ara... Ara és com una etapa nova que podem disfrutar... Tot ha canviat, també la joventut...

zoom Un lloc per perdre’t? Doncs, no ho sé... Jo em sento molt a gust a casa meva, amb la meva dona, les meves coses i les meves nétes –disfruto molt amb les meves nétes- i amb això sóc feliç. El que més et disgusta és? Em disgusten moltes coses que veus al país, que em sembla a mi que es podrien arreglar, però sembla que no hi hagi voluntat... El que més t’agrada? La vida que porto en aquest moment. Un desig? Què desitjaré jo, ja... Gràcies a Déu ho tinc tot... Què puc desitjar? Només desitjo que tot segueixi igual. Jo estic molt bé, gràcies a Déu... Mira, l’altre dia vaig anar a Pierola caminant, vaig esmorzar i vaig tornar caminant. Un personatge de la història? Home, jo sóc molt de l’església, enacara que no ho sembli, i diria que Joan Pau II, un personatge molt important... Perquè els polítics, més o menys són tots iguals.

Quan vam ser joves tocava treballar i ara veus que tots poden estudiar i que ja no han de treballar amb 14 o 16 anys com nosaltres. Quan veig imatges d’altres països més pobres, penso que el mateix hi havia aquí fa uns anys, i no tants. Tot ha canviat molt. Què recorda dels primers anys al poble? SR: De tot el que he viscut aquí, recordo especialment moments dels primers temps. Llavors, jo, que era foraster, vaig tenir la gran sort que persones molt generoses m’ajudessin desinteressadament. D’entre aquells vull fer menció de tres persones que ja són mortes i per les quals sempre tindré un record i un carinyo molt especial: en Ferran Fabrés, el Miquel Batista i l’Alfons Fontelles. Tots tres van creure en mi en moments difícils i em van ajudar en tot allò que van poder. I ho van fer sense conèixer-me, sent foraster. Només perquè van creure en mi i em van voler donar un cop de mà. Com valora la societat d’avui dia? SR: Jo penso que vivim molt bé, tot i que podríem millorar moltes coses. Potser ara entrarem a un moment més difícil, aquesta crisi que sembla que s’acosta, tot i que sobre això no hi podrem fer res... haurem d’esperar que els que en saben ho arreglin. Algun record tendre d’infantesa? SR: Un record que tinc molt present és d’un cop que jo era petitó i recordo que allà on hi havia casa nostra, a l’entrada del poble, hi havia una trinxera gran al costat d’una carretera que va cap a Granada (la comarcal 340). Un matí, a l’hora que sortia el sol, vaig veure-hi molts guàrdies civils... Com si fos un niu de formigues... Però mai, mai de la vida no vaig pensar a preguntar al meu pare o la meva mare què havia passat aquell dia, què era allò... Però no era la guerra... Havia passat alguna cosa, però mai no vaig saber què...

hostal_3_BAIXA  

03 Reordenació del trànsit al municipi Les infraestructures de les urbanitzacions es modernitzen Es signa el conveni per adquirir Can Rovira...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you