Page 1

Formulier leidraad functioneringsgesprek 1 Functioneringsformulier Eigen functioneren Naam: Else Harmsen Datum: 27 mei 2013 Functie: contactpersoon Naam studentenbedrijf: ‘t Kussentje Toelichting: Dit formulier wordt door jezelf en door de personeelsmanager/………………………. ingevuld. Het dient als leidraad bij de functioneringsgesprekken. Vul in hoe jij denkt dat je functioneert. Initiatief heeft ideeën doet voorstellen doet spontaan vertelt wat er moet gebeuren

0x000 0x000 0x000 0x000

heeft geen ideeën doet geen voorstellen doet pas na afspraak vraagt wat er moet gebeuren

Uitvoering taken levert goed werk op tijd af doet extra werk heeft plezier in het werk begint op tijd heeft doorzettingsvermogen kan onder druk werken

0x000 00x00 0x000 00x00 00x00 0x000 0x000

levert geen goed werk (te) laat af doet alleen wat moet doet plichtmatig begint (te) laat geeft snel op kan niet onder druk werken

Inzicht wel in eigen werk wel in belang van activiteiten weet wat er gebeurt

0x000 0x000 0x000

niet in eigen werk niet in belang van activiteiten weet niet wat er gebeurt

Aanwezigheid / tijdsbesteding veel bij vergaderingen veel overige uren prioriteit aan studentenbedrijf

0x000 0x000 0x000

weinig bij vergaderingen weinig overige uren geen prioriteit aan studentenbedrijf

Samenwerking meegaand spontaan werkt samen kan tegen kritiek

00x00 0x000 00x00 0x000

overheersend, opvallend teruggetrokken werkt alleen kan niet tegen kritiek

Ingevuld door:

Functioneringsgesprek else  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you