Page 1

| NIEUWSBRIEF VOOR IEDEREEN DIE GEÏNTERESSEERD IS IN VASTGOED | Nummer 1 - 2013 |

| NIEUWSBRIEF VOOR IEDEREEN DIE GEÏNTERESSEERD IS IN VASTGOED | NR 2 - 2010 |

Wie is de Casanova in het vastgoed? De meerwaarde van de makelaar zit inDe de meerwaarde vraagzijde

vanElzard deEngelkens makelaar zit in de vraagzijde Elzard Engelkens

Onderhanden werk

ONDERHANDEN WERK

Amersfoort een gemeente met visie!

Dat is het nieuwe credo van de overheid. Komt de overheid daarmee tegemoet aan de vraag uit de markt? Jazeker! Maar waarom? Want een Elke gemeente zou een visie moeten hebben. Een visie om meer argwaan ten opzichte van een overheid die gepaste begrip te creëren over rollen en taken, een gemeenschappelijk zo plots al haar beleid overboord gooit, is ons van ideaal dat nagestreefd wordt. Waar staat Amersfoort eigenlijk Comma Vastgoed niet vreemd.

voor? De gemeenteraad van Amersfoort wenste een visie te ontwikkelen voor de periode tot 2030. Daarvoor heeftHet de kwartje valt Op een zonnige maandagmiddag toeren wij door commissie Van Ek onderzoek verricht naar de economische Midden toekomstige bedrijventerstructuur en ambities in Amersfoort en haar aangrenzende regio.Nederland; Commalangs Vastgoed reinen. Ja toekomstig! Nieuwe bedrijventerreinen in Een goed initiatief in een tijd die oproept tot actie vinden wij.

en rondom Amersfoort liggen klaar. Recent zijn deze nog voor veel geld geheel ontsloten en voorzien Na alle lovende recensies van het toneelstuk Want tijden veranderen en de economische toekomst is economische ontwikkeling in andere van diverse infrastructuur ten einde de uitgifte van “De Verleiders - de casanova’s van de VastgoedAanhuuropdrachten onvoorspelbaar. Het is goed om de economische krachten en economische centra). “In Amersfoort Wij zoekenvoor voordiverse diverse opdrachtgevers: fraude” waren ook wij van Comma Vastgoed zeer nieuw te bouwen bedrijfsonroerend goed mogelijk Wij zoeken kansen van de stad nog eens te evalueren en te herbenoemen. werd echter in de afgelopen vijf jaar, per 2 - 500 m op de Isselt voor een bedrijf in nieuwsgierig naar dit verbaal theater spektakel. Het te maken! Nog meer stenen! En er zijn al zo veel opdrachtgevers: Om van daaruit te komen met initiatieven en aanbevelingen. jaar gemiddeld 35.000 m2 kantoorruimte autoaccessoires; • 150-250 m² praktijkruimte voor een stenen, al veel te veel. Waarom dan? is een briljante voorstelling waar je met kwinkslaverhuurd. Hiervan werd gemiddeld wat dilemma’s cijfers over krijgt Amersfoort: - 180 m2 kantoorruimte voor een gezondheidscentrum genEven diverse voorgeschoteld die zakelijke dienstverlener; genomen 24% verhuurd aanbedenk nog nietjein • 800 m² bedrijfsruimte voor een Natuurlijk gaat die uitgifte niet lukken voor veel hilariteit zorgen. -industrieel 900 m2 met buitenruimte in de Hoog opgeleide beroepsbevolking gevestigde bedrijven. is bedrijf Amersfoort dan, gerustgesteld!!! Hoewel als die overheidDat haar omgeving Amersfoort en Leusden voor • 120 m² winkelruimte voor een In de afgelopen 25 jaarvan is deder bevolking énGerben de werkgelegenheid metrage! zo’n 8.400 m2 aanflexibiliseert, rigide bestemmingsplannen ja dan……. De bestseller van Vasco Boon en een kinderopvangcentrum; kookwinkel Amersfoort resp. Wat (+60%) (+120%). Uitgaande van een werkplek normering vaninder Marel zetenorm je aangegroeid het denken. kanen nou - Een kooppand van ca. 1250 m2 in Op die mooievan maandagmiddag door de eigenlijk wel en watberoepsbevolking kan volstrekt niet? En die over- en de werkgelegenheid De Amersfoortse is hoog opgeleid 18 m2 zou dit aanrijdend Leusden voor een vereniging. Wieken in Amersfoort kijkend Het Podium/ weging brengt je bij ligt hetboven hier en nu. Want wat er in een potentieel vannaar 465 werkplekken arbeidparticipatie het landelijk gemiddelde. Diverse verhuur/verkoop Diverse verhuuropdrachten van het verleden, de jaren zeventig en tachtig, allemaal Vathorst ookopleveren. in Amersfoort, vervolgens Daarbij moeten delangs extra’t opdrachten vanbedrijfsruimten kantoren en kantoren en Spieghel in Leusden naar dan het worden “duurzaam” be- die nogMaar acceptabel waszijn of er ophaperingen z’n minst als acceptabel sinds 2001 in de Amersfoortse economie werkplekken opgeteld in -bedrijfsruimten Amersfoort, Chromiumweg 7: drijventerrein Richellenweg in Soesterberg en al werd beschouwd is nu ondenkbaar. Alles en iederte zien; nog maar een gemiddelde groei van 600 arbeidsplaatsen zowel nieuwe detailhandel als verhuurde 2.640 m2 bedrijfsruimte en 1.267 m2 enigszins verbaasd doorrijdend naar Bunschoten een wordt aan de tand gevoeld; het vastgoed, het Amersfoort: t.o.v. 2200 in de jaren 90. Hieruit blijkt dat de Amersfoortse bedrijfsruimte oplevert. Het netto kantoorruimte waar de gronden van Haarbrug-Zuid in uitgifte notariaat, de bankenwereld, het recht, de politiek - Databankweg 7 - Amersfoort, Chromiumweg 45: 275 m2 economie conjunctuurgevoeliger is geworden. Daarnaast rendement van het aantal werkplekken liggen, valt bij ons het kwartje. Het gaat weer om en zelfs het koningshuis. “Wat kan wel en wat kan - Zonnecel 4 bedrijfsruimte met kantoor neemt de pendel naar andere steden toe; circa 51% van de voor het aantal arbeidsplaatsen is echter geld, overheidsgeld nu. Veel overheidsgeld dat de niet”? - Perceel grondHardwareweg aan Xenonweg - Amersfoort, 7: 285 m2 Amersfoortse beroepsbevolking werkt nu buiten Amersfoort. aanzienlijk Voor de Amersfoortse zakken moet vullen vanminder. die keurige overheid die de - Liendertseweg 114 kantoor De balans tussen het aantal inwoners afgezet tegen het aantal arbeidsmarkt zou dit circa 20% 2 Uniek probleem afgelopen jaren al zoveel geld ontving voorextra al dat - Amersfoort, Kamp 31: 1.150 m - Zonnehof 19-20 banen is hierdooren schever geworden. arbeidsplaatsen opleveren. Dit betekent winkelruimte 45-47 Naar het vastgoed de daarmee gepaard gaande bestaande onroerend goed….. dat nu leeg staat! - Amsterdamsweg 2 Amersfoort, Kortegracht: 45 m en ongeveer 100 nieuwe arbeidsplaatsen. wereldwijde problematiek kijkende, worstelen wij - Johan van Oldenbarneveltlaan 44 185 m2 winkelruimte metMinder het gegeven dat wij te maken hebben met een Welk kwartjeHiermee viel er nu werkgelegenheid en arbeidsparticipatie zijneigenlijk? we nog lang niet aan de Mooierstraat : van ca. 50 m2 tot 300 m2 unieke kwestie; een overschot aan stenen. Leusden: Dat de stad de afgelopen jaren minder economische groei gewenste 1700 extra banen. winkelruimteaan Dodeweg 6 - Kantoorunits Misschien dat enandere Gerben de Overheid vertoont en daarmee minder in werkgelegenheid voorziet lijkt ErVasco zal naar wegen gezocht eens 2 - Amersfoort, Stadsring 117: 1.300 m Van alle soorten vastgoed is er genoeg of zelfs te aan de tand gaan voelen. Dat levert in ieder geval verrassend. Maar het sluit aan bij de landelijke tendens en geeft moeten worden om de werkgelegenheid kantoor, deelverhuur vanaf 100 m2 Achterveld: veel en soms zelfs veel te veel. Zo hebben wij een een financiële bijdrage aan een door de aan waar we in de toekomst aan toe zijn. En door vergrijzing van op peil te houden. Ons inziensoverheid zal de - Soesterberg, Amersfoortsestraat 15-17: - Hessenweg 170 2 kantorenleegstand en -overschot van honderdduigekorte cultuursector. 3.155 m bedrijfsruimte met kantoort. de arbeidsmarkt zal er in de toekomst ook nog eens minder aandacht gericht moeten worden op de zenden vierkante meters. Vele hectares werkvloer arbeidsparticipatie zijn. Nu echter de overheid pleit voor een reeds in Amersfoort gevestigde die wij nimmer meer nodig hebben. Wat moeten wij Taxaties Taxaties hogere arbeidparticipatiegraad, 80%, becijfert de commissie dat bedrijven”, aldus Maarten Stalenhoef. - Kosmonaut - Amersfoort daar mee aan? Slopen, kapitaal vernietigen? Er rest er behoefte is aan minimaal circa 1700 extra banen. “Want een gezegde luidt: Het komt te - Uraniumweg - Amersfoort ons geen andere keuze. - Siliciumweg Amersfoort Voor deze banen zijn bedrijven nodig. voet maar het gaat te paard. In minder - Bongerd – Hoogland - Landauer Zeewolde - Van Tuyllstraat – Hooglanderveen goede tijden moet je je richten op de Herbestemmen en functiewijziging, velen zien daar - Karnemelksweg Hollandse Rading - Biezenkamp - Leusden Bedrijven vanenbuiten de regio naar Amersfoort bestaande (arbeids)markt en dienen de in een oplossing doen daarmee een beroep op de halen? - Databankweg Amersfoort - Olmenlaan – Leusden Of ondernemerschap Amersfoort stimuleren? paarden goed gevoed te worden”, aldus overheid. Een overheid die,inna wat aarzelen, - Soestdijkerstraatweg - Hilversum nu maar al te graag de loper uitrolt en meewerkt De commissie Van Ek typeert Amersfoort als een “afgeleide Elzard Engelkens. - Zandzuigerstraat - Almere aaneconomie”. alle mogelijke oplossingen. Wijzigingen in zijn van de lees verder r (Amersfoort zou sterk afhankelijk bestemmingsplannen flexibiliseren het toekomstig gebruik. Alles kan, mits…… Comma Vastgoed

Aanhuuropdrachten


Amersfoortse Vastgoedmarkt Goed begin van 2013! In het eerste kwartaal van 2013 hebben er, vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, bijna 50% meer transacties plaatsgevonden. Het is echter nog te vroeg om te zeggen dat dit ook de trend voor de rest van het jaar zal zijn, maar een goed begin is het zeker!

Soort

Kantoorruimte

17.350

Bedrijfsruimte

26.623

Winkelruimte

4.104

Totaal

48.077

2

Aantal m per makelaar in 2013 (t/m maart) in de stad Amersfoort

“Wij doen dat wat de klant wil!” En dat al 10 jaar! 2003 Elzard Engelkens start Comma Vastgoed nadat hij ruim 25 jaar ervaring opdeed bij de toenmalige Kamerbeek Groep. Ik ben een bedrijfsmakelaar pur-sang. Weliswaar gestart in mijn eentje waren daar al snel Boy Grizell en Maarten Stalenhoef die Comma Vastgoed versterkten. Sinds enige jaren zijn ze als mede aandeelhouders en hardwerkende ondernemers zeer betrokken bij het succes van Comma Vastgoed. Je kunt uren met ons praten, dagen, ja eindeloos over wat er zoal in de bedrijvenmarkt van Midden Nederland gebeurt. Ons enthousiasme is ook in deze tijd van recessie, aanstekelijk voor de klanten en opdrachtgevers van Comma Vastgoed. In Amersfoort zijn wij als bedrijfsmakelaar inmiddels het oudste kantoor. Dat is werkelijk een gek idee. Maar goed er is de afgelopen jaren zoveel veranderd in vastgoed land. Vele markante makelaarsnamen zijn verdwenen en nieuwe spelers dienden zich aan. Het heeft gezorgd voor een nieuwe dynamiek in de markt en ook een andere manier van makelen. Anders makelen, dat is waardoor Comma Vastgoed zo snel zo gegroeid is. Onze opdrachtgevers waarderen onze manier van werken enorm. Wij werken volstrekt klantgericht en doen dat wat onze klanten van ons verwachten, altijd stipt en zonder mankeren. Als bedrijfsmakelaars zitten wij boven op de zaak en zijn daarmee echte dealmakers maar altijd in het belang van onze klant. Eerst de klant (ondernemer) en dan pas de stenen is ons credo!

8.370

8971

Brecheisen Comma Vastgoed Molenbeek Makelaars MVGM Bedrijfshuisvesting ReBM Amersfoort

6.546

12.340 1.887

Verhuurd in Amersfoort 2 totaal aantal m per jaar


1

2

Gedane zaken: 1 Aangehuurd voor Arrange 460 m² kantoorruimte op zichtlocatie aan de Hardwareweg 32 te Amersfoort; bedrijventerrein de Hoef. Als specialist levert de ArrangeGroup interim professionals binnen de vakgebieden Facility Management en Inkoop. Nog te huur is 920 m² representatieve kantoorruimte. Deelverhuur vanaf 230 m². 2 TenICT heeft zijn huurcontract verlengd van de

3

4

kantoorruimte aan de dodeweg 6 C te Leusden. De kantoorruimte is gelegen op een uniek bosrijke locatie van Landgoed Leusderend. Nog te huur is 4.500 m². Deelverhuur mogelijk!

3 Aangehuurd voor ESAB, producent van lastoevoegmaterialen en lasapparatuur, de Amersfoortsestraat 124C te Soesterberg. De kantoorvilla bestaat uit 3 bouwlagen waarvan ESAB op de tweede verdieping 281 m² huurt.

5

6

4 Op het representatieve bedrijfscomplex De Poort op industrieterrein Isselt verhuurden wij bedrijfsruimte aan de Chromiumweg 147 te Amersfoort aan Autobedrijf Addee en Chromiumweg 141 aan Murat Hammond Music. 5 Veros Metaalwerken huurt circa 3.200 m² bedrijfsruimte, waarvan 185 m² kantoorruimte en 18 parkeerplaatsen aan de Glashorst 122 te Scherpenzeel. 6 Verhuurd aan BudgetBanden bedrijfsruimte op het bedrijventerrein Koningspark aan de koningsweg 2-11 te Soest. Te huur/koop is nog Koningsweg 2-28, 2-46-49.

7

8

7 Voor MICROS, die de technologie van organisaties uit de retail-, horeca- en petrolmarkt verzorgt, huurden wij Zonnecel 4 te Amersfoort aan. Het betreft 3.700 m² kantoorruimte waarvan 600 m² magazijn- en opslagruimte en 50 parkeerplaatsen. Het zeer hoogwaardige bedrijfscomplex, gelegen op bedrijvenpark de Wieken, is in 2011 opgeleverd. 8 Verhuurd aan Hypotheek Facet B.V. kantoorruimte aan de Spacelab 47 te Amersfoort. Wij begeleidden de eigenaar van het pand, een particuliere belegger, bij deze transactie.

9

10

9 Zorginstelling voor kinderen met autisme en/ of ontwikkelingsstoornis, P.L.E.I.N. der Mogelijkheden, huurt 650 m² kantoorruimte in het Vermeerkwartier aan de Hobbemastraat 69 te Amersfoort. Wij adviseerden de verhuurder, een particuliere belegger, bij deze verhuurtransactie. 10 In het historische centrum van Amersfoort aan de Stadsring 75, heeft Contacts in Motion B.V. zich op de bovenste verdieping gevestigd. Wij bemiddelden bij de verhuur van deze 280 m² tellende kantoorruimte.

11

12

11 Twee nieuwe huurders betrokken kantoorruimtes nabij het Centraal Station van Amersfoort. Stichting de Rading; voor jeugdzorg in de provincie Utrecht huurt 912 m² aan de Piet Mondriaanlaan 48, Stevens van Dijck Bouwmanagers en Adviseurs B.V. huurt Piet Mondriaanlaan 58. Voor verhuur is nog beschikbaar 2.636 m². Deelverhuur is mogelijk vanaf 250 m². 12 De laatste kantoorunit in Villa AmersBerg aan de Utrechtseweg 223 is verhuurd aan BoH consult. De villa ligt in het Bergkwartier te Amersfoort.


13

14

13 Smederij Amersfoort heeft zich gevestigd aan de Neonweg 25C te Amersfoort. Wij bemiddelden bij de verhuur van 170 m² aan bedrijfsruimte. 14 Verhuurd aan Stichting Hakkani, organisator van culturele en spirituele ontmoetingen, het Isseltseveld 44 te Amersfoort.

15

16

15 In Villa Mansi aan de Softwareweg 9 op bedrijventerrein De Hoef te Amersfoort is kantoorruimte verhuurd aan Red Lion Controls. Wij adviseerden de verhuurder, een particuliere belegger. 16 Verhuurd aan Muziekschool Amersfoort kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping aan de Soesterweg 552 te Amersfoort. Wij adviseerden de verhuurder bij de verhuurtransactie.

17

18

17 PGA Nederland huurt vanaf 2013 circa 2.936 m² autoshowroom met buitenterrein en 59 parkeerplaatsen aan de Xenonweg 15-19 te Amersfoort. Wij begeleidden PGA Nederland bij de aanhuur van deze locatie. PGA Nederland NV is de overkoepelende holding van een groot aantal (dealer) retailbedrijven. 18 Verhuurd winkelruimte aan t Erf 10, in het winkelhart van de Hamershof te Leusden, aan Sushi-Expert; voor afhalen, bezorging en catering. Dit is de 2e vestiging van Sushi for You, die reeds een vestiging heeft in Huizen. Wij adviseerden de verhuurder bij deze transactie.

19

20

19 Wij verhuurden 828 m² bedrijfsruimte op de Heliumweg 16 aan een groothandel in antiek en brocantespullen en circa 540 m² bedrijfsruimte verhuurd aan de Heliumweg 18 te Amersfoort aan Hubert Geven Transport B.V. 20 Circa 400 m² kantoorruimte is verhuurd op de derde verdieping aan de Stadsring 47 te Amersfoort aan Regionaal Instituut voor Dyslexie. Het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is sinds 1989 dé specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie. Het RID heeft 13 vestigingen verspreid over Nederland. Nog te huur is 330 m² op 2e verdieping!

21

22

21 800 m² bedrijfsruimte is verhuurd aan de Neonweg 3, op bedrijventerrein Isselt te Amersfoort. Huurder Bulbby heeft een online webshop voor persoonlijke originele kraam- en kindercadeaus. 22 Verkocht aan een particuliere belegger, de winkelruimte van 280 m² aan de P.J. Troelstralaan 33 te Amersfoort. Deze winkel/ showroom/ horeca/ maatschappelijke (medische) ruimte/ kantoor is te huur!

Comma Taxeert! Betrouwbare marktconforme informatie over de waarde van onroerende zaken, snel geleverd door makelaars die in het taxeren van bedrijfspanden en beleggingsportefeuilles gespecialiseerd zijn én die de regio op hun duimpje kennen. Dat is in een notendop de meerwaarde van een taxatie door Comma Vastgoed.

Utrechtseweg 223, 3818 EE Amersfoort T 033-445 07 05, F 033-445 07 04 info@commavastgoed.nl www.commavastgoed.nl

Nieuwsbrief Comma Vastgoed 1 -2013  

Nieuwsbrief Comma Vastgoed 1 -2013

Advertisement