Page 1

@ B work

oktober 2013

maandelijks personeelsblad stad Beringen

SPORTDAG

“DE minst intensieve sport, met de meest intensieve outfit�


Beste collega, De dienst communicatie wilde een nieuwe weg inslaan met B-moetgezien, maar niet zonder de lezers te bevragen wat hun vragen, tips of opmerkingen zijn van de huidige uitgaves. Nadat we 580 enquêtes verdeeld hebben onder al de medewerkers was het even wachten op de resultaten. 112 medewerkers (74 vrouwen en 35 mannen) hebben de tijd genomen om de enquête te vervolledigen en hun mening te noteren. Eerst en vooral blijkt dat 76% van de reacties B-moetgezien (bijna) altijd leest, wat we alleen maar kunnen toejuichen. De rubrieken ‘Leuk nieuws’ en ‘Nieuwe personeelsleden’ zijn de koplopers met 70% van de lezers. Last-minute tickets CC Beringen scoorde het minst goed met 34% van de lezers. Medewerkers lieten ons weten dat voor sommigen onder hun aan de lay-out gesleuteld kon worden, voor anderen was de informatie te beperkt. Anderzijds vinden ze het leuk om

voor

woord op deze manier op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de stadsdiensten en de collega’s. Ook haalden ze een groot aantal ontbrekende rubrieken aan, o.a. zoekertjes, wist-je-datjes, info vanuit het managementteam, anekdotes, … Enkele nieuwe schrijflustigen hebben zich aangemeld. De dienst communicatie gaat hen spoedig contacteren om mee te schrijven aan deze nieuwe versie van ‘B-moetgezien’. We willen jullie van harte danken voor de reacties en tips. Jullie feedback blijft welkom. Aarzel niet om het ons te melden. Zij die de resultaten in detail wensen te bekijken, kunnen altijd terecht bij de dienst communicatie.

Veel leesplezier! Dienst communicatie


wat

borstvoedingslokaal

LEUK

Ine Vandormael is onze eerste gebruikster van het borstvoedingslokaal in het sac. Zij werd op 29 maart mama van Benthe.

Karen Van Humbeeck stapte in het huwelijksbootje

Onze collega Karen Van Humbeeck (dienst burgerzaken) is duidelijk niet bijgelovig. Zij trouwde op vrijdag 13 september met Jeroen. “We zijn ongeveer 8,5 jaar samen”, vertellen ze. “Onze toekomstplannen? Samen verder genieten van ons huisje en tuintje.” Leuke anekdote: onze burgemeester gaf haar tijdens de trouw de opdracht om zelf de rechten en plichten voor te lezen. Veel geluk samen! ❤

wat

kort

Peter Vandebergh (informaticus) is, na een dagje werken, terug opnieuw in ziekenverlof. Hopelijk is hij snel beter. Peter wordt vervangen door Giorgio. Brigitte Deleu (ziekenverlof: operatie knie) wordt vervangen door Mireille Swerts. Mireille vervangt haar aan het onthaal en op de kopieerdienst. Miranda Schildermans heeft het OCMW verlaten en wordt vervangen door Katleen Bobbaers als waarnemend OCMW-secretaris.


welkom Idris Dillen

Op 5 juli is Idris Dillen bij ons in dienst gekomen. Ze startte met een vervangingscontract als administratief medewerker voor 19 uur op de dienst lokale economie, voor de duur van de afwezigheid van Lucia Trabucco. Daarnaast heeft ze momenteel ook tijdelijk nog 19 uur op de dienst milieu. Deze uren zijn vrijgekomen doordat Liesbeth Schriers voor 19 uur is overgegaan naar de dienst woon- en grondbeleid. Het e-mailadres van Idris is idris.dillen@beringen.be.

Giorgio Bastianon

Op 5 augustus is Giorgio Bastianon bij ons in dienst gekomen als informaticus. Giorgio is aangesteld naar aanleiding van de langdurige afwezigheid wegens ziekte van Peter Vandebergh. Zijn contract loopt nu tot de invulling van de vacante betrekking van informaticus in het nieuwe personeelskader. Zijn e-mailadres is giorgio.bastianon@beringen.be.

Kim Bamps

Op 19 augustus is Kim Bamps bij ons beginnen werken als maatschappelijk assistente op de dienst individueel welzijnswerk. Zij heeft een contract van 19 uur voor de duur van de loopbaanonderbreking van Linda Aerts. Haar e-mailadres is kim.bamps@beringen.be.


Nieuwe collega’s Sophie Winderickx

Op 2 september is Sophie Winderickx bij ons beginnen werken als maatschappelijk assistent met een tijdelijk contract voor 19 uur. Deze uren zijn momenteel vacant na het ontslag op eigen verzoek van Karolien Morelli. De procedure voor de invulling ervan werd onlangs opgestart. Het contract van Sophie loopt tot de invulling effectief is gebeurd. Het e-mailadres van Sophie is sophie.winderickx@ beringen.be.

Anja Cauberghs

Op 16 september is Anja Cauberghs bij ons in dienst gekomen als administratief medewerker op de dienst staf infrastructuur. Ze werkt 3/5de in een vervangingscontract voor de afwezigheid van 3 titularissen die 1/5de loopbaanonderbreking hebben. Haar e-mailadres is anja.cauberghs@beringen.be.

Mireille Swerts

Op 17 september is Mireille Swerts bij ons in dienst gekomen als onthaalmedewerkster en medewerkster op de kopieerdienst. Mireille is aangesteld naar aanleiding van de afwezigheid van Brigitte Deleu. Haar e-mailadres is mireille.swerts@beringen.be.


Cindy Creemers (collega van de dienst personeel & organisatie) is een ‘speleologe’


Sommige van onze collega’s houden er wel heel aparte hobby’s op na! Hier lees je wat hen bezig houdt na de uren...

after work

Cindy, wat is eigenlijk speleologie?

“Speleologie is die tak van de aardwetenschappen die zich bezighoudt met de studie van grotten. Speleo is afgeleid van het Griekse woord spelaion, wat grot betekent. Hoewel speleologie een serieuze wetenschap is, komt er bij het verkennen van grotten ook een element van sportiviteit, avontuur en moed kijken. De speleologie als sport kunnen we vergelijken met bergsport, omdat voor een groot deel dezelfde technieken en materialen worden gebruikt.”

Hoe heb je het ontdekt?

Cindy: “Door een collega op mijn vorig werk. Die zat bij een speleovereniging en hij organiseerde eens een initiatieles. Doordat ik de initiatie leuk vond, heb ik mij lid gemaakt van die vereniging en nu beoefen ik het al sinds september 2005.”

Wat vind je er zo leuk aan?

Cindy: “De sportiviteit en het avontuur die je in groep beoefent. Je leert hierdoor ook je eigen grenzen verleggen.”

Beoefen je dit vooral in het binnen- of buitenland?

Cindy: “Beide. We proberen 1x per maand een grot in het binnenland

te doen en met verschillende verlengde weekends gaan we naar het buitenland, meestal Frankrijk. We zijn ook al in Duitsland geweest. Eén keer per jaar (meestal week van de 1ste november) gaan we een ganse week naar de Pyreneeën.”

Hoe ziet zo’n dagje speleologie eruit?

Cindy: “Op voorhand bekijken wij de kaarttekening van de grot en naargelang de diepte en het aantal putten in de grot nemen we de juiste touwen mee om te kunnen afdalen. Wij blijven meestal 4 tot 9 uur onder de grond, afhankelijk van de grootte en moeilijkheid van de grot.”

Je hebt met deze speciale hobby vast en zeker al iets akelig of gevaarlijk meegemaakt?

Cindy: “In het eerste jaar ben ik eens gevallen in een grot waardoor ik mijn ribben gekneusd heb. Hier heb ik toen toch wel een 4-tal maanden last van gehad. Ook ben ik eens vast komen te zitten toen wij door een zeer smalle doorgang moesten. Het eerste moment sla je dan toch wel in paniek, maar de kunst is dan om kalm te blijven. Want bij paniek zet je lichaam uit, en geraak je helemaal niet los. Dat kwartier dat ik toen heb vast gezeten leek wel een eeuwigheid!”


SPORTDAG

13 & 14 september was het weer de jaarlijkse sportdag van onze vriendenkring


TIPS VAN DIENST PERSONEEL & ORGANISATIE

In goede en kwade dagen... Als personeelslid kan je naar aanleiding van speciale gebeurtenissen, gebruik maken van daaraan gekoppeld ‘omstandigheidsverlof’, in de privéregeling beter gekend als ‘klein verlet.’ Op het vlak van deze verloven past de stad Beringen een uiterst soepele regeling toe. Waar in de privé de verloven als het ware ‘gekluisterd’ zijn aan de dag van de gebeurtenis, krijgen de personeelsleden bij de stad het verlof toegekend in werkdagen, waarvan ze zelf bepalen wanneer ze die opnemen, met dien verstande dat het moet gebeuren binnen de maand na de gebeurtenis.

Ieder omstandigheidsverlof moet gestaafd worden met een attest. Hierop vermeld je de dagen waarop je van het verlof gebruik wil maken. Ondanks de tijdsruimte die gegeven wordt, stellen we vast dat er ieder jaar nog personeelsleden zijn die deze dagen vergeten aan te vragen. De uitgebreide nota hierover kan je altijd raadplegen op de R-schijf onder Informatie/personeelsdienst/ rechtspositieregeling/ dienstnota omstandigheidsverlof en dienstvrijstellingen. Uiteraard kan je met vragen ook altijd terecht op de dienst personeel & organisatie.


TEAMWORK Op het einde van het SAC bevindt zich één van de lawaaierigste plaatsen van het ganse gebouw. Jaar in jaar uit draaien daar de machines op volle toeren om iedereen zo snel mogelijk zijn of haar kopieën, affiches, rouwkaartjes, schriftjes… te bezorgen. Anita Wouters die hier ondertussen al 11 jaar werkt, kent zoals geen ander haar dienst vanbinnen en vanbuiten. Hoeveel mensen zij ondertussen al opgeleid heeft, is niet meer bij te houden. Brigitte Deleu heeft na haar overplaatsing van de financiële dienst naar de kopieerdienst haar draai goed gevonden net zoals Marc Reumers die van de werkplaatsen is overgekomen. Brigitte zal nu een tijdje vervangen worden door Mireille Swerts (zie foto’s nieuwe personeelsleden) omdat zij een kleine operatie aan de knie moest ondergaan. Gemiddeld worden op de kopieerdienst 15.000 kleuren- en 170.000 zwart-wit kopieën per maand gemaakt. Opdrachten tijdig aan de kopieerdienst bezorgen, wordt geapprecieerd. Zeker wanneer het grote opdrachten zijn, moet er op voorhand met de kopieerdienst een afspraak worden gemaakt (datum

Ons stadsbestuur telt wel meer dan 30 diensten. Wat doen die elk precies? Deze maand in de kijker: onze kopieerdienst.

aflevering, bijbestellen van papier en omslagen…). Ook voor de afwerking kan je hier terecht. Er staat een enveloppenmachine, plastificeerapparaat, er worden boekjes gemaakt en alles wordt er versneden op de juiste maat. Ook de boderonde behoort tot de vaste taken van de collega’s van de kopieerdienst. Elke ochtend rijdt de bode steevast naar het postkantoor in Beringen om de post van die dag op te halen. Vervolgens gaat zij/hij daarmee naar het secretariaat om deze af te leveren, de postkast leeg te maken en daarmee op ronde te vertrekken naar de 13 buitendiensten waar ze eveneens weer post van mee terugbrengen. Ook moeten zij regelmatig met grote hoeveelheden post naar het sorteercentrum in Hasselt rijden. Elke dienst is een schakel in de dienstverlening naar onze burgers maar ook naar onze collega’s. Dankzij de kopieerdienst kan iedere dienst zichzelf en hun projecten zowel in- als extern kenbaar maken. We kunnen allemaal ontwerpen, schrijven, rijmen en dichten, maar zonder afgewerkt drukwerk zal er maar een half resultaat zijn.


“per maand worden HIER gemiddeld 15.000 kleuren- en 170.000 zwart-wit kopieën gemaakt.”


prikbord fauteuil TE KOOP

Beige draaifauteuil en bijpassende draaiende voetenbank met afneembare hoes. Amper gebruikt, dus in perfecte staat. Prijs: €75 Maarten Lenaerts 0472 22 78 82 of maarten.lenaerts@ beringen.be

Mountainbike

Snowboard Boots BURTON Ruler met aantrekbare binnen bot. Slechts twee weken gebruikt. Weg wegens te klein (groeispurt van zoon). In zeer goede staat. Vraagprijs : € 75 Myriam Goens 0479 38 24 34

Snowboard Völkl Pro Attack 39

Kids Snowboard - weg wegens te klein. Lengte 139 cm - waist 234mm. Bindingen Völkl. Vraagprijs : € 75 Myriam Goens 0479 38 24 34

MERIDA KALAHARI Eight - 21 versnellingen Shimano Acera 14/28 (7 achter - 3 voor) V-brakes, 26 inch wielen - kleur zwart/blauw - Voorvork SR Suntour. Fietsmaat 14,5”. Vraagprijs : € 130 Myriam Goens 0479 38 24 34

JIJ OOK OP ZOEK?

Snowboard Boots

Game of Thrones

Erwin Tempels is fan van ‘Game of Thrones’ en dan vooral van de boeken. Wie heeft deel 3 – 4 – 5 enz…? Erwin Tempels 0472 92 73 78

Zoekertjes kan je aan de dienst communicatie bezorgen vóór 21 oktober. Het zoekertje mag tussen de 40 à 60 woorden in beslag nemen. Vergeet niet duidelijk je contactgegevens te vermelden.

Ok2013 10 b@work web  
Ok2013 10 b@work web  
Advertisement