Page 1


VKT VKTBasic BasicHR HRlinks links

RL► RL►

H3 H3

H1 H1

◄BLA ◄BLA ARL► ARL►

◄TV ◄TV

160 160

H2 H2

AH AH

H H

AH H2 AH H2

BLA BLA= =buitenlucht buitenluchtaanzuig aanzuig ARL ARL= =afblaas afblaasretourlucht retourlucht TL TL= =inblaas inblaaslucht lucht RL RL= =retour retourlucht lucht

B1B1

ABAB

B1B1

5050

BB

L1L1

L2L2 LL

L1L1

5050

AH H2 AH H2

VKT VKTBasic BasicHR HRrechts rechts

◄RL ◄RL

H1 H1

H H AH H3 AH H3

BLA► BLA►

◄ARL ◄ARL

160 160

H2 H2

TV► TV►

B1B1

ABAB BB

B1B1

5050

L1L1

L2L2 LL

L1L1

5050

Binnenopstelling Binnenopstelling VKT VKTBASIC BASICHR10 HR10 VKT VKTBASIC BASICHR20 HR20 VKT VKTBASIC BASICHR30 HR30 VKT VKTBASIC BASICHR40 HR40 Lengte 1940 1940 1940 1940 LengteBasic BasicL L[mm] [mm] 1940 1940 1940 1940 Lengte 460 460 460 460 Lengteventilator/filter ventilator/filterfunctie functieL1L1[mm] [mm] 460 460 460 460 Lengte 920 920 920 920 Lengtewarmteterugwin warmteterugwinfunctie functieL2L2[mm] [mm] 920 920 920 920 Breedte 560 1020 1020 1480 BreedteB B[mm] [mm] 560 1020 1020 1480 B1B1[mm] 155 160 160 190 [mm] 155 160 160 190 Hoogte 1180 1180 1640 1640 HoogteHH[mm] [mm] 1180 1180 1640 1640 H1 1020 1020 1480 1480 H1[mm] [mm] 1020 1020 1480 1480 H2 130 130 195 195 H2[mm] [mm] 130 130 195 195 H3 160 160 290 290 H3[mm] [mm] 160 160 290 290 Aansluiting 250 700 700 1100 Aansluitingbreedte breedteAB AB[mm] [mm] 250 700 700 1100 Aansluiting 300 300 400 500 Aansluitinghoogte hoogteAH AH[mm] [mm] 300 300 400 500 Gewicht 280 370 480 590 Gewicht[kg] [kg] 280 370 480 590 Verhulst Klimaattechniek BVBV Verhulst Klimaattechniek Albert Einsteinweg 1010 Albert Einsteinweg 5151DL Drunen 5151DL Drunen www.verhulst.com www.verhulst.com info@verhulst.com info@verhulst.com

Tekening Tekeningisiseigendom eigendomvan vanVerhulst VerhulstKlimaattechniek KlimaattechniekB.V. B.V.

VKT VKTBasic BasicHR HR


BLA BLA == buitenlucht buitenlucht aanzuig aanzuig ARL = afblaas ARL = afblaas retourlucht retourlucht TL TL == inblaas inblaas lucht lucht RL = retour RL = retour lucht lucht

RL► RL►

H1 H1

ARL► ARL►

◄BLA ◄BLA

◄TV ◄TV

160 160

HH

H3 AH H4 AH AH H3 AH H2 H2 H4

VKT VKT Basic Basic W W links links

50 50

L1 L1

L2 L2 L L

L1 L1

50 50

B1 B1

AB AB B B

B1 B1

◄ARL ◄ARL

◄RL ◄RL

BLA► BLA►

TV► TV►

160 160

H1 H1

H3 AH H4 AH AH H3 AH H2 H2 H4

HH

VKT VKT Basic Basic W W rechts rechts

50 50

L1 L1

L2 L2 L L

L1 L1

50 50

VKT VKT BASIC BASIC VKT VKT BASIC BASIC VKT VKT BASIC BASIC VKT VKT BASIC BASIC VKT VKT BASIC BASIC VKT VKT BASIC BASIC Binnenopstelling Binnenopstelling W20 W30 W40 W60 W80 W100 W20 W30 W40 W60 W80 W100 Lengte 1480 1480 1480 1940 2400 2400 Lengte Basic Basic LL [mm] [mm] 1480 1480 1480 1940 2400 2400 Lengte ventilator/filter functie 460 460 460 690 920 920 Lengte ventilator/filter functie L1 L1 [mm] [mm] 460 460 460 690 920 920 Lengte warmteterugwin functie L2 [mm] 460 460 460 460 460 460 Lengte warmteterugwin functie L2 [mm] 460 460 460 460 460 460 Breedte 1020 1250 1250 1480 1710 1940 Breedte BB [mm] [mm] 1020 1250 1250 1480 1710 1940 B1 160 175 175 190 255 170 B1 [mm] [mm] 160 175 175 190 255 170 Hoogte H [mm] 1180 1410 1640 1640 1870 2100 Hoogte H [mm] 1180 1410 1640 1640 1870 2100 H1 1020 1250 1480 1480 1710 1940 H1 [mm] [mm] 1020 1250 1480 1480 1710 1940 H2 130 187.5 195 145 260 160 H2 [mm] [mm] 130 187.5 195 145 260 160 H3 [mm] 160 275 290 190 305 220 H3 [mm] 160 275 290 190 305 220 H4 130 187.5 195 145 145 160 H4 [mm] [mm] 130 187.5 195 145 145 160 Aansluiting 700 900 900 1100 1200 1600 Aansluiting breedte breedte AB AB [mm] [mm] 700 900 900 1100 1200 1600 Aansluiting 300 300 400 500 500 700 Aansluiting hoogte hoogte AH AH [mm] [mm] 300 300 400 500 500 700 Gewicht [kg] 305 415 465 625 885 1085 Gewicht [kg] 305 415 465 625 885 1085 Verhulst Klimaattechniek BV Verhulst Klimaattechniek BV Albert Einsteinweg 10 Albert Einsteinweg 10 5151DL Drunen 5151DL Drunen www.verhulst.com www.verhulst.com info@verhulst.com info@verhulst.com

Tekening Tekening is is eigendom eigendom van van Verhulst Verhulst Klimaattechniek Klimaattechniek B.V. B.V.

VKT VKT Basic Basic W W


160

H2

H

H1

AH

H2

Ø

D1

VKT Basic verwarmer

B1

AB

50

Lv

B1

B

160

H2

H

H1

AH

H2

Ø

Ø

D1

D2

VKT Basic koeler / verwarmer

B1 Lk

Buitenopstelling VKT Basic HR10 VKT Basic HR20 VKT Basic HR30 VKT Basic HR40 VKT Basic W20 VKT Basic W30 VKT Basic W40 VKT Basic W60 VKT Basic W80 VKT Basic W100 Omkasting Naverwarmer Verwarmer Koeler DX koeler

Lv [mm] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Lk [mm] 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

HR10 22 kg 5 kg 8 kg 9 kg 8 kg

AB

50

B [mm] 560 1020 1020 1480 1020 1250 1250 1480 1710 1940

HR20 28 kg 9 kg 13 kg 15 kg 14 kg

B1

B

B1 [mm] 155 160 160 190 210 175 175 190 255 170

H [mm] 720 720 950 950 720 720 950 950 1180 1180

HR30 32 kg 11 kg 17 kg 23 kg 20 kg

H1 [mm] 560 560 790 790 560 560 790 790 1020 1020 HR40 37 kg 15 kg 24 kg 32 kg 28 kg

H2 [mm] 130 130 195 145 130 80 195 145 260 160

W20 28 kg 5 kg 8 kg 9 kg 8 kg

Verhulst Klimaattechniek BV Albert Einsteinweg 10 5151DL Drunen www.verhulst.com info@verhulst.com

Tekening is eigendom van Verhulst Klimaattechniek B.V.

AB AH [mm] [mm] 250 300 700 300 700 400 1100 500 700 300 900 300 900 400 1100 500 1200 500 1600 700

Ø D1 naverwarmer 15 18 18 18 18 18 18 18 22 22

W30 31 kg 10 kg 15 kg 20 kg 17 kg

W40 34 kg 13 kg 21 kg 29 kg 24 kg

Ø D1 verwarmer 22 28 28 35 28 28 35 35 2" 2" W60 37 kg 15 kg 26 kg 34 kg 31 kg

Ø D2 koeler 18 22 28 35 22 28 35 35 42 2"

Ø D2 koe 16 16 22 28 16 22 22 28 35 35

W80 44 kg 21 kg 40 kg 49 kg 44 kg

W 46 kg 23 kg 43 kg 59 kg 49 kg

VKT Basic HR en W koeler / verwarmer


H2

AH

AH

H

H1

AH

AH

VKT Basic links (Buitenopstelling)

AB

AB B

160

H2

AH

AH

H

H1

AH

AH

VKT Basic rechts (Buitenopstelling)

AB B

Buitenopstelling L [mm] VKT BASIC HR10 1940 VKT BASIC HR20 1940 VKT BASIC HR30 1940 VKT BASIC HR40 1940 VKT BASIC W20 1480 VKT BASIC W30 1480 VKT BASIC W40 1480 VKT BASIC W60 1940 VKT BASIC W80 2400 VKT BASIC W100 2400

L1

L

B [mm] 560 1020 1020 1480 1020 1250 1250 1480 1710 1940

H [mm] 1180 1180 1640 1640 1180 1410 1640 1640 1870 2100

gewicht [kg] 300 405 515 640 330 445 505 675 955 1165

Verhulst Klimaattechniek BV Albert Einsteinweg 10 5151DL Drunen www.verhulst.com info@verhulst.com

Tekening is eigendom van Verhulst Klimaattechniek B.V.

AB

AB [mm] AH [mm] L1 [mm] H1 [mm] H2 [mm] 250 300 300 160 290 700 300 300 160 290 700 400 385 290 355 1100 500 385 290 355 600 300 300 160 290 900 400 385 175 297 900 400 385 290 355 1100 500 475 190 305 475 1200 500 305 305 1600 700 345 220 320

VKT Basic buitenopstelling


Vkt basic  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you