ELSA Leiden Magazine Lente 2020

Page 1

LENTE 2020

RECHTERS OVER DE HELE WERELD ELSA LEIDEN MAGAZINE

DE VILLAMOORD Een review van een recente documentaire

HET RUSSISCHE RECHTSSYSTEEM Over de groei en het wantrouwen van dit kersverse rechtssysteem

JUDGE JOSEPH The judge who obstructed justice


03 Bolsonaro vs de rechtstaat? 05 De Villamoord 07 Het rechtssysteem van India 10 Terechte Cijfers 11 Breaking through the glass ceiling 14 Het Chinese rechtssysteem 17 Het Russische rechtssysteem 19 Your honour, you have the right to remain silent 21 Judges and politics 26Â Het SNC-Lavalin schandaal


MEREL VAN LOOIJ

wel operatie carwash wordt genoemd. Het was een schandaal waarbij witwasoperaties werden uitgevoerd vanuit een benzinestation waar ook auto’s werden gewassen. De onderzoeken die daar werden

Bolsonaro vs de rechtsstaat?

uitgevoerd, werden gedaan als gevolg van bevindingen bij het Mensalão-schandaal. Bij operatie carwash zijn vooral veel vooraanstaande belangrijke Brazilianen opgepakt en veroordeeld voor corruptie. Zelfs de voormalige president Luiz Inácio Lula da Silva is bij deze operatie veroordeeld. Dit alles leidt tot vragen van de onafhankelijkheid en positie van rechters in Brazilië. Hun president zit ze dicht op de huid. Zijn de rechters nog onafhankelijk of is daar niks meer van over. Het antwoord is het

Op het moment dat in 2018 president Bolsonaro aan

laatste. Toen Bolsonaro aan de macht kwam hadden

de macht kwam in Brazilië lanceerde Human Rights

veel Brazilianen hun hoop gevestigd op de

Watch direct een oproep: bescherm de

onafhankelijkheid van de rechters. Zij zouden het

mensenrechten in Brazilië. Ze hadden namelijk een

Braziliaanse volk en de rechtsstaat moeten gaan

voorgevoel, want Jair Bolsonaro is de extreemrechtse

verdedigen tegen het beleid van Bolsonaro. In de

president van Brazilië. Hij kwam in 2018 aan de macht

Carnavalsoptochten betuigde men steun aan de

in dit immense land. Het afgeven van de oproep is een

rechters. Deze hoop en steun heeft echter niet lang

voorbeeld van het beeld dat de rest van de wereld

geduurd. Ondertussen zijn de Braziliaanse rechters

heeft van Bolsonaro en inmiddels ook van Brazilië. Dit

bijna allemaal onder invloed van of onderdeel van de

wordt versterkt door het feit dat Jair Bolsonaro ook

regering van Bolsonaro.

nog andere uitspraken gedaan die dit gevoel bevestigen. Hij maakte een journalist uit voor “homo”

Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het

en grapte over politieke tegenstanders dat hij ze

voorbeeld van de journalist Glenn Greenwald.

allemaal zou doodschieten.

Greenwald is een Amerikaanse journalist die sinds 2005 in Brazilië woont. Op zijn nieuwsplatform ‘The

Brazilië heeft een groot corruptieprobleem, net zoals

Intercept’ onthulde hij informatie over

veel andere Latijns-Amerikaanse landen. Dat

onderzoeksrechter Sérgio Moro. Moro was inmiddels

probleem is al begonnen vóór Bolsonaro president

minister geworden in de regering van Bolsonaro.

werd. Het Mensalão-schandaal, waarvan de

Greenwald onthulde dat Moro adviezen had gegeven

rechtszaak in 2012 begon is hier een voorbeeld van.

aan de aanklagers van oud-president Lula da Silva, die

Bij dit schandaal werden parlementaire stemmen

bij een eerder witwas en corruptieschandaal in de

gekocht door de toen grootste partij in het Braziliaans

gevangenis was beland. Deze informatie had Moro

Nationaal Congres.

verkregen door telefoons te laten hacken.

Een ander duidelijk voorbeeld van de verregaande

Ondanks dreigementen van Bolsonaro aan het adres

corruptie in Brazilië is operatie Lava Jato. Lava Jato

van Moro werd hij beschermd door de rechtsstaat van

betekent zoiets als ‘autowasserij’, vandaar dat het ook

Brazilië. De rechters oordeelden dat hij een beroep

ELM | 03


kon doen op persvrijheid in Brazilië. Echter is het Braziliaanse openbaar ministerie onderdeel van Bolsonaro’s regering en dus onderworpen aan deze stuurlijn die indruist tegen het principe van onafhankelijkheid. Onder politieke druk van Bolsonaro’s regering wordt Moro dus toch vervolgd. Internationaal is hier dan ook heel kritisch op gereageerd, want het OM maakt misbruik van hun macht. Er zijn in Brazilië ook nog rechters die wel integer hun functie willen uitoefenen. Op bijna elke actie van Bolsonaro volgen zij met een kritisch tegengeluid. Er is dus nog een klein beetje hoop voor de Braziliaanse rechtsstaat en haar inwoners.

ELM | 04


MEREL LINDENBURG ELISE LENSINK

De Villamoord

Televisiebeelden van zijn verhoor en die van de andere mannen zijn vrij gegeven. Hierop is te zien dat de recherchechef Ad Baars het verhoor leidde. Dit deed hij door onder andere te schreeuwen tegen de verdachten, hen te intimideren en tot laat in de nacht te verhoren. Op de beelden zie je hoe de mannen volhouden dat ze niets weten. Echter houdt de politie hen onjuiste informatie voor, waarmee ze een bekentenis willen uitlokken. Dit gebeurt vooral bij Ömer Arisoy. ‘Jij bent de moordenaar, bewijs maar eens dat je dat niet bent’, ‘anderen zeggen dat jij het hebt gedaan’, wordt er geroepen. Hierdoor ontstaat er een omgekeerde bewijslast. Enige mate van druk wordt vaker toegepast in moordzaken. Maar keer op keer die techniek toe te passen in combinatie met

De documentaire over de villamoord die kortgeleden

dreigementen en onjuiste informatie, hoort niet in de

op televisie is uitgezonden door de KRO-NCRV, heeft

ogen van advocaat Paul Acda. In het geval van Ömer

veel los gemaakt bij menig Nederlander. Een

heeft dit geleid tot een valse bekentenis. Op de

onderzoek dat veel te wensen over laat, negen

beelden is te zien dat hij enkel zegt wat Ad Baars wil

mannen die mogelijk onterecht vast hebben gezeten

horen. Bekentenissen die niet overeen kwamen met

en de kans dat de echte moordenaar nog op vrije

het beeld dat de politie had, komen niet in het rapport,

voeten loopt.

wat op zich zelf al niet juist is. Ze waren niet bezig met waarheidsvinding zegt Paul Acda. Na aansturing en

In 1998 werd er een 63-jarige vrouw in haar eigen

hints vertelt Ömer het tijdstip van de moord, hoe het

huis in Arnhem dood geschoten en een andere vrouw

huis er uit zag en wie er mee hebben gewerkt aan het

liep een ernstige schotwond op. Het bewijs voor deze

uitvoeren van de moord. Hij noemde onder andere

roofmoord was het verhaal van de overlevende vrouw

Dave, wie vervolgens zelfmoord heeft gepleegd en in

die de inbreker zag en een getuige die zijn hond uit liet

zijn afscheidsbrief schrijft dat hij niet tegen het

op het moment dat er een schot werd gelost. Na

onrecht kon.

maanden van onderzoek was er nog steeds niet veel duidelijk: niet wie de moordenaar was, niet hoe de

Ömer heeft zelf vijf jaar in de gevangenis gezeten en

moord precies was verlopen en het moordwapen was

vertelt nu jaren later in de documentaire dat zijn

niet gevonden. Tot er ‘ineens’ negen jonge mannen

bekentenis niet klopt. Hij deed dit alleen door de druk

werden opgepakt en in de gevangenis belandden.

die op hem uitgeoefend werd, waardoor hij in zijn

Maar klopte dit wel? Of was er sprake van een

ogen maar één keus had: liegen. Hij vertelt daarbij dat

gerechtelijke dwaling waar negen mannen de rest van

hij voor de rest van zijn leven bang is voor de politie in

hun leven onder zullen lijden?

Nederland. Uit de documentaire blijkt tevens dat de getuigenis van de overlevende vrouw niet helemaal

Vijf tot twaalf jaar hebben de opgepakte mannen in de

overeenkomt met de ballistische bevindingen. Haar

gevangenis gezeten. Een van hen, Dave Kuils, heeft

verhaal over de schotwond blijkt praktisch onmogelijk

zichzelf van het leven beroofd in zijn cel.

volgens de experts. Bijzonder is dat na het delen van

ELM | 05


deze bevindingen, de vrouw niet meer mee wilt werken aan het onderzoek. Hierover is ook een boek geschreven in 2014 door studenten van de Universiteit Maastricht die jaren lang de verhoorbeelden hebben geanalyseerd. Zij wezen de getuige aan als mogelijke verdachte. Dit werd niet gewaardeerd en het boek werd uit de handel genomen. Het meest opvallende aan deze zaak, is dat er essentiële informatie is verzwegen in het rapport. Een criminele informant bleek sturend te zijn in het onderzoek. Hij zou een tip hebben ingestuurd waarmee hij wijst naar de negen opgepakte en veroordeelde mannen. Hierdoor zochten de recherches naar bevestiging van dit verhaal in plaats van te zoeken naar andere mogelijkheden. Het rapport waarin deze cruciale informatie staat is nooit getoond aan de rechters die de zaak behandelden. De mannen die waarschijnlijk onterecht veroordeeld zijn, willen eerherstel voor zichzelf en voor Dave. Bij de meesten zijn hun families en hun levens verwoest door de tijd die zij in de gevangenis hebben gezeten. De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) heeft na zelf onderzoek te doen naar de verhoorbeelden en het rapport, geadviseerd voor een herziening bij de Hoge Raad. Ook zij spreken van grove gemaakte fouten en niet deugende verhoortechnieken.Momenteel ligt dit verzoek tot herziening bij de Hoge Raad.

ELM | 06


VYASHTI RAMLAKHAN

In India is er dus onder andere sprake van het common law-systeem. Dit is een rechtssysteem dat in Engeland is ontwikkeld en inhoudt dat het recht ongeschreven is en bestaat uit rechterlijke beslissingen en gewoonte.

Het rechtssysteem van India

Dit rechtssysteem is met de British East India Company naar India gekomen. De onderneming kreeg in 1726 charter van koning George I om "burgemeestershoven" te vestigen in Madras, Bombay en Calcutta (nu Chennai, Mumbai en Kolkata). De gerechtelijke functies van de onderneming namen aanzienlijk toe na de overwinning in Battle of Plassey en in 1772 breidden de rechtbanken van de onderneming uit tot de drie grote steden. Na de Eerste Onafhankelijkheidsoorlog in 1857 werd

India is een groot land met een veelzijdigheid aan

de controle over de rechtsgebieden in India

culturen, afkomsten en religies. Velen hebben vast wel

overgedragen aan de Britse Kroon. Er werden hoge

eens gehoord van de hoge status van indische koeien,

rechtbanken ingesteld ter vervanging van de

het heersende kastensysteem of Bollywood. Echter,

bestaande burgemeestershoven. Toezicht op lagere

rest de vraag voor de rechtenstudent hoe het indiase

rechtbanken en de inschrijving van beoefenaars van

rechtsysteem nou eigenlijk in elkaar steekt.

advocaten werden afgevaardigd naar de respectieve hoge rechtbanken.

Het is ten eerste goed om te weten dat de geschiedenis van groot belang is geweest voor de

De vastlegging van het recht in wetboeken begon

ontwikkeling van het Indiase recht gezien India voor

serieus te worden gerealiseerd met de oprichting van

lange tijd als kolonie onder het Verenigd Koninkrijk

de eerste Law Commission. Onder leiding van de

viel. Het recht in India is geëvolueerd van een religieus

voorzitter; Thomas Babington Macaulay, werd het

recept naar het institutionele en juridische systeem

Indiase wetboek van strafrecht opgesteld en in

dat ze vandaag de dag hebben, en doorkruist daarmee

werking getreden tegen 1862. Het Wetboek van

seculiere juridische systemen en de common law.India

Strafvordering werd ook opgesteld door dezelfde

heeft een geregistreerde juridische geschiedenis

commissie. Host van andere statuten en codes zoals

vanaf de Vedische tijdperken en er zijn speculaties dat

Evidence Act (1872) en Contracts Act (1872).

er een soort civiel rechtssysteem is geweest tijdens de bronstijd en de beschaving van de Indusvallei. Recht

Indiaas recht is dus gebaseerd op verschillende

als een kwestie van religieuze voorschriften en

soorten bronnen. Het Indiase recht evolueerde

filosofisch discours heeft een illustere geschiedenis in

langzaam door analyse, vermenging en vergelijking

India. Door de vele invloeden van de Veda’s,

met buitenlandse rechtssystemen. Indiaas recht kan

Upanishads en andere religies bleek India een

ook worden gezien als het geheel van reception and

vruchtbaar veld voor de beoefenaars van

grafting; waarbij buitenlands recht werd

verschillende hindoe-filosofische scholen, jaïnisten en

waargenomen en onthaald in het indiase recht. De

boeddhisten. Velen van deze invloeden gelden ook

vormen van de rechtsinstituten van andere landen

nog in het huidige rechtssysteem.

werden redelijk gemakkelijk geaccepteerd in India

ELM | 07


omdat dit of, overeenkwam met het huidige indiase

jaar gescheiden hebben geleefd en nog een jaar

recht, of het antwoord gaf op nieuwe rechtsvragen. De

hebben gewacht.

onafhankelijkheid in 1947 bracht een intensivering van deze processen met zich mee. Daarnaast moeten

Nog een belangrijk punt om te noteren en dat past bij

we de complexiteit van het Indiase recht niet

veel discussies die zich tegenwoordig afspelen, is of

ondermijnen. Er gelden verschillende regels en wetten

het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht

voor de verschillende geloven die zich bevinden op

wordt geaccepteerd in India? Ondanks de

het indiase grondgebied. De bronnen van het Indiase

moeilijkheden die LGBT’s in India tegenkomen hebben

recht bestaan daarmee dus uit gewoontes, religieuze

transgenders sinds 2014 het recht hun geslacht te

gedachten en moraliteit, legalisatie, delegatie,

mogen wijzigen zonder geslachtsverandering en

rechterlijke uitspraken, wetenschappelijke kennis en

hebben ze een grondwettelijk recht om zich onder een

billijkheid.

derde geslacht te registreren. Er zijn ongeveer 4,8 miljoen transgenders in India.

Tot op het heden is in het algemeen het Hindoe-recht het persoonlijke recht dat van toepassing is op de

Daarnaast heeft het Hooggerechtshof van India in

grote meerderheid van de Indiase bevolking en het

2018 homoseksualiteit gedecriminaliseerd door

belangrijkste juridische product van de Indiase

artikel 377 van het Indiase wetboek van strafrecht

beschaving vormt. Het woord hindoe impliceert

ongrondwettelijk te verklaren met betrekking tot de

overigens geen strikte religieuze orthodoxie en is

verbeelding van homoseksuele seks tussen

nadrukkelijker etnisch dan geloofsbelijdenis. Echter

volwassenen. Homoseksualiteit was overigens nooit

heeft India sinds de onafhankelijkheid gestreefd naar

illegaal of strafbaar in de oude Indiase en traditionele

de afschaffing van de persoonlijke wetten die gelden

codes, maar werd door de Britten gecriminaliseerd

ten gunste van de hindoe aanhangers. De moderne

tijdens hun heerschappij in India.

Hindoe-wet gaat over de de oprichting van de Hinduhuwelijkswet (1955), de Hindoe-minderheids- en

Ondanks recente politieke bewegingen ten gunste van

voogdijwet, de Hindoe-erfopvolgingswet en de

LGBT-rechten, blijft er een aanzienlijke hoeveelheid

Hindoe-adoptie- en -onderhoudswet (allemaal uit

homofobie aanwezig onder de Indiase bevolking,

1956). In de tijd voor deze oprichting, tot 1955–56,

waarbij ongeveer de helft van de Indianen bezwaar

hadden hindoes het recht om een vrijstelling van de

maakt tegen relaties van hetzelfde geslacht volgens

persoonlijke wet te eisen als ‘een door hindoes

een recente opiniepeiling. De acceptatie van de LGBT-

aangehangen gewoonte’ kon worden aangetoond met

gemeenschap is het grootst bij hindoe-respondenten.

voldoende zekerheid en continuïteit en deze niet in

In het afgelopen decennium hebben LGBT-mensen in

strijd was met de openbare orde. Er is nu veel minder

India steeds meer tolerantie en acceptatie gekregen,

ruimte om deze vrijstelling toe te passen. Als een

vooral in grote steden. Desalniettemin komen de

voorbeeld van de veranderingen, bepaalde de speciale

meeste LGBT-mensen niet uit de kast als gevolg van

huwelijkswet (1954) dat elk paar, ongeacht de

angst voor discriminatie van hun families, die

gemeenschap, op een civiele, westerse manier zou

homoseksualiteit misschien beschamend vinden.

kunnen trouwen en hun persoonlijke wet van echtscheiding en erfopvolging automatisch niet meer

Geconcludeerd kan worden is dat het indiase

van toepassing zou zijn. In de nieuwe

rechtsysteem aardig ingewikkeld is, gezien er van

echtscheidingswet hebben ze bovendien het recht om

allerlei invloeden zijn door de levensovertuigingen en

te scheiden met wederzijdse instemming nadat ze een

geloven die in het land aanwezig zijn. Niet alleen het

ELM | 08


recht zelf, maar ook allerlei gewoonten spelen een rol in de rechtvaardiging van de sociale aspecten in het land. Wel kan worden gesteld dat het Indiase recht niet rigide is en meegaat met de tijd indien het juiste moment daarvoor is aangebroken.

ELMÂ | 09


1

HIEKE VAN DRUTEN

Terechte Cijfers

The Book of Judges is the seventh book of the Hebrew and the Christian Bibles. It was named after the rulers who are referred to as “judges”. The book basically highlights the judges’ deeds, and many of these judges helped the Israelites from the repercussions of their sins.

In the United States, fifteen federal judges have been impeached between 1803-2010. In Article III of their Constitution it states that federal judges are appointed to life terms while serving “during good behaviour”. It does not explicitly mention that they may be impeached but they fall under the label of "Civil Officers" in Article II, Section 4: “The President, Vice President and all Civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.”

2

In South-Korea an entry level judge (1-3 years of experience) earns an average salary of 24.777 euro a year On the other end, a senior level judge (8+ years of experience) earns an average salary of 43.874 euro a year.

3

In India, the Supreme Court building is designed and shaped in such a way that it represents the scales of the justice. The two pans of the scales of justice have to be held evenly. It is the Central Wing of the SC building that comprises the Chief Justice’s Court and two large courtrooms on either side represents the central beam of the scales of justice. Japan has only 3,841 judges. This includes the

4

5

chief judge of the Supreme Court, the court’s 14 other judges, the chief judges of the eight high courts, 2,035 judges, 877 assistant judges and 806 summary court judges. Of these, not all have even passed the highly competitive national bar exam.

7 ELM | 10

6

In Germany, newcomers start out their career as judges on probation, then after three to five years they become officials for life.

In Suriname is 73.7% van de rechters in (the highest court or supreme court) vrouw.

8

In the United Kingdom, in April 2019 32% of the judges in the courts are female.


ANDREA SAMARDZIJA

been the case that at times women have slightly outnumbered men. However, in common law countries such as Australia, 60% of judicial roles are occupied by men. Furthermore, it is the case overall

Breaking through the glass ceiling A commentary on achieving gender equality in national and international courts

that as the level of seniority is increased, the number of women decreases. Whilst there may be a relatively even distribution of males and females in judicial roles of first instance courts, the gender composition of the benches of supreme courts and international courts demonstrate otherwise. It is also interesting to note that in non-judicial roles in courts in the EU, such as clerks, females outnumber males 3 to 1. This article will profile two female judges who were pioneers in their field and then discuss some of the reasons why it is important to achieve gender equality on the bench. As the statistics show, gender distribution is uneven in both national and

The legal profession is one steeped in hundreds of

international courts and therefore this article will

years of tradition and privilege. This is a profession

apply to both.

which has been traditionally dominated by men and one which has only opened up to women after

Baroness Brenda Hale

women’s suffrage movements in the early 20th

Lady Brenda Hale is the first female head of the

century. In fact, in some countries this occurred after

Supreme Court of the United Kingdom. Throughout

WWII or in the 1950s and 60s. Thus, it is fair to say

her legal career she has been a pioneer for women in

that despite women in the law being a fairly new

the legal industry and an advocate for diversity,

concept, a woman’s presence in the profession has

especially in the judiciary. In particular, she was the

certainly been felt.

first woman appointed to the Law Commission in 1984 and the first woman appointed as a Law Lord in

How do women compare to men with respect to being

2003. On a number of occasions, she has criticised a

represented in the legal industry? In the European

“mainly male, overwhelmingly white” judiciary and the

Union (“EU”), 60% of law students are female and the

inherent bias in the way judges in the United Kingdom

percentage of law graduates is akin to this percentage.

are selected. She has also suggested that the issue

In addition, 43% of bar members in the EU are women

may stem back to upbringing, namely depending on

and 60% of public prosecutors in the EU are women.

the socio-economic background of the individual and

As a common law comparison, in Australia women

the education they received. Lady Hale has suggested

make up 52.5% of law graduates and as of 2016, there

that positive discrimination may be one way to

were equal numbers of men and women working in

address the gender imbalance issue on the bench. She

the legal profession. However, it is interesting to note

has highlighted the importance of having a gender

that the distribution changes in more senior roles. In

balanced bench as it maintains public confidence,

the EU, professional judge positions are, on average,

ensures a more balanced approach to enforcing the

evenly distributed between men and women and it has

law and restores confidence in women’s access to

ELM | 11


justice since it alleviates the stigma in reporting

obligations and relationships may bring a unique

violence and abuse.

overall awareness to the case at hand. A woman on the bench has the same credentials, knowledge and

Baroness Rosalyn Higgins

expertise as her male counterparts, however through

As the now former President of the International

her experiences as a woman, she may be more

Court of Justice (“ICJ”), Rosalyn Higgins made history

empathetic to victims, for example, and thus provide a

as the first woman to be appointed to this position.

different perspective to the judgement.

Whilst in this position she raised awareness of the composition of the ICJ’s bench by highlighting that the

What are some of the ways in which gender equality

ICJ is the court of the United Nations and has to be

can be achieved in the judiciary?

representative of genders, nationalities and socio-

Whilst there is no one solution to tackle the gender

economic backgrounds. Baroness Higgins has said

inequality problem in the legal profession, there needs

that whilst she does not necessarily believe that

to be an overall shift in the culture of the judiciary

women and men think differently when they approach

away from it being perceived as a “boys club”.

a legal issue, she does emphasise the need to elect

Gender quotas have demonstrated a successful way

candidates to the bench based on their credentials

towards achieving an equal balance of males and

and not their gender. She believes that women should

females in the judiciary. For example, the

not be discriminated based on their gender and that

International Criminal Court (“ICC”) and the European

their work experience and knowledge should be

Court of Human Rights (“ECtHR”) have implemented

regarded in the same manner as those of a male

quotas and in 2016 the ICC had almost 50% female

candidate.

judges and the ECHR had 36%. In this respect, quotas have been an effective way of ensuring that there is a

Why is it important to achieve equality between

relatively equal balance between genders in the

males and females in the legal industry?

judiciary. Furthermore, as mentioned above,

There are a number of reasons why it is important to

Baroness Hale has suggested that positive

achieve equality and this article will focus on the

discrimination may be another effective way of

following two: 1. equality ensures legitimacy and

achieving gender equality. However, there have been

2. women bring a unique contribution to the legal

arguments against this proposition in that it may

profession.

result in candidates with better credentials being turned down for a position on the basis of their

There is a certain public perception with respect to

gender.

the judiciary being impartial, having integrity and maintaining the rule of law. It has been argued that the

Conclusion

public will have difficulty in placing faith in the

It is important for the judiciary to be representative of

judiciary to uphold basic human rights and the rule of

those people whose lives it affects. In both civil and

law if discrimination amongst them exists.

common law systems, the legal profession has, throughout history, been seen as a “boys club”,

In addition, it has been argued that women bring

particularly with respect to roles of seniority and

certain qualities to their role as judges which men do

greater power. There has been a significant shift in the

not. Whilst the data on this argument is still

number of women taking up careers in the legal

developing, it has nevertheless been suggested that

industry however, the judiciary has still shown gender

the life experiences of women such as family

disparity. Courts need an equal gender distribution on

ELM | 12


their benches in order to maintain integrity and to ensure public confidence in the justice system. There are a number of women judges who have paved the way for the future of equality on the bench but there is still work to be done to achieve gender equality on the benches of courts and tribunals, both domestically and internationally.

About the author: Andrea completed her LLM in Public International Law at Leiden University in 2019. Prior to this she was a lawyer in Australia for 3 years working in the public sector. Andrea is pursuing a career in international law, particularly international arbitration and is currently working as a research assistant in this area at Monash University in Melbourne, Australia.

ELMÂ | 13


VYASHTI RAMLAKHAN

recht als instrument gezien om controle over de burgers te houden. Dat veranderde met de Xinhai Revolutie in 1911.

Het Chinese rechtssysteem

Hiermee werd de laatste dynastie van het Chinese keizerrijk ten val gebracht en de Republiek van China opgericht. Hierbij werd voor een meer Westerse stijl gekozen, en het Chinese rechtssysteem werd ingericht naar het Duitse en Zwitserse recht. Toen in 1949 de Volksrepubliek China werd opgericht door de Communistische Partij van China (CPC), werd er weer inspiratie gehaald uit de Sovjet-Unie en het systeem van socialistisch recht dat daar bestond. De Russen hadden de CPC hadden geholpen in hun

Korte geschiedenis

overwinning, en daarna hielden de twee naties nog

Het Chinees recht is een van de oudste wetstradities

altijd nauw contact, hoewel de kracht van dit contact

ter wereld. Over tijd is het erg veranderd, maar de

over de jaren erg schommelde. Met het socialistisch

traditionele zienswijzen zijn nog altijd terug te zien.

systeem werd er teruggegrepen op het oude concept

Het huidige rechtssysteem in China is gebaseerd op

van recht als controle-instrument. Dat is echter weer

het Duitse civiele recht, alsmede het socialistisch

gaan veranderen in 1982, met de nieuwe Grondwet.

recht van de Sovjet-Unie en de traditionele Chinese

Door al deze veranderingen heen bleven de

zienswijze van vroeger.

traditionele ideeën echter nog wel bestaan.

Gedurende de meeste tijd van de Chinese

Westers recht werd waarschijnlijk vanaf 1840

geschiedenis, was het recht in China gebaseerd op het

systematisch in China geïntroduceerd. Dit was

confucianisme en legalisme. Het confucianisme stelde

mogelijk door de Japanse vertalingen die er toen

dat de staatsleider een voorbeeldfunctie had en dus

bestonden van Europees continentale wetten. De

zijn mensen met deugd moest leiden. De schaamte die

Japanners gebruikten vooral het Duits recht als

zou ontstaan bij misdragingen, zou er dan voor zorgen

inspiratie, en dus vormde dit ook de grootste basis

dat zulke misdragingen vermeden werden. Het

voor de Chinese wetten die hieruit voortkwamen.

legalisme aan de andere kant stelde dat de geschreven

China koos dus voor de civielrechtelijke traditie.

wet de algemene gedragsnormen moest belichamen, en dat deze wet moest worden afgedwongen door de

Chinees recht

staat. Het grootste verschil was dus dat het

Er kwam een einde aan het Sovjet-recht na de

confucianisme uitgaat van de leider als moreel gezag,

Culturele Revolutie (1966-1976). China is toen

terwijl het legalisme dat gezag toekent aan een

teruggevallen op de civielrechtelijke traditie die

geschreven wet waar zelfs het hoogste gezag aan

gebaseerd was op het Japanse en Duitse recht.

gebonden is. Wel gaan beide filosofieën ervan uit dat

Daarbinnen heeft China verschillende Grondwetten

de staat het ultieme gezag is en dat de burgers

gehad, met verschillende maten van bindendheid.

daaraan onderworpen zijn. Dit is een concept dat

Daar kwam een einde aan met de Constitutie van

gedurende de imperiale tijd bestond, toen werd het

1982. In deze Grondwet werd de rule of law

ELM | 14


benadrukt, waar de CPC ook aan gebonden zou zijn (in

behandelt zaken van steden en gemeentelijke

theorie). Hierin werd ook weer het leiderschap

districten.

toegeschreven aan de werkende klasse, die weer werd geleid door de CPC. Verder kent deze Grondwet

Naast lokale volksrechtbanken bestaan er ook

uitgebreidere rechten dan eerdere versies, en ook

speciale rechtbanken. Dit zijn voornamelijk militaire

sociale verplichtingen die hieraan verbonden zijn. De

rechtbanken, maar ook onder andere zeerechtbanken

Grondwet bepaalt ook dat het hoogste gezag van de

en internetrechtbanken. Militaire rechtbanken zijn

staat het Nationale Volkscongres is.

onafhankelijk van de volksrechtbanken en vallen direct onder de autoriteit van het Ministerie van

Het Chinees recht kent verschillende bronnen. Ten

Binnenlandse Veiligheid. Wel worden beslissingen van

eerste is er de formele wet, die wordt opgesteld door

militaire rechtbanken beoordeeld door het Hoge

het Nationale Volkscongres en het Permanent Comité

Volksgerechtshof. Voor elke rechtbank op elk niveau

van het Nationaal Volkscongres. Daarnaast bestaan er

bestaan er ook arbitragecommissies, waar partijen

ook administratieve regelingen van lokale

kunnen klagen over het beloop van de procedures. De

bestuursorganen. Rechtspraak heeft in principe geen

beslissing die zo’n commissie neemt is bindend voor

precedentwerking, maar het Hoge Volksgerechtshof

de rechtbank.

kan de interpretatie ervan wel als richtlijn vaststellen. Tenslotte zijn er ook nog de verdragen waarbij China

Procederen

partij is. Het is echter niet duidelijk wat de relatie is

Procederen is van oudsher niet gebruikelijk in China.

tussen deze verdragen en de nationale wetgeving.

Dit komt mede doordat er vroeger geen mogelijkheden waren om arbitraire overheidsacties

De structuur en competentie van de rechterlijke

aan te vechten. Dat begint de afgelopen jaren echter

macht is ook neergelegd in de Grondwet. De

wel te veranderen.

Grondwet bepaalt ook dat de rechter onafhankelijk recht moet kunnen spreken. Het CPC kan echter

Partijen worden aangemoedigd om hun civiele

invloed uitoefenen door middel van de commissies

geschillen door middel van mediation of arbitrage op

voor politieke en juridische zaken die het heeft

te lossen. Deze opties worden beide ook gefinancierd

opgezet.

en gereguleerd door de Chinese overheid. Bij de eerste zitting van een zaak is de rechter dus ook

Het Chinese rechtsstelsel kent verschillende lagen. De

verplicht om de mogelijkheden aan partijen voor te

hoogste rechter is het Hoge Volksgerechtshof. Dit is

leggen. Als de partijen hiervoor kiezen, zal de

de hoogste appelrechter van het land, die ook

rechtbank een mediator aanwijzen om het proces te

fungeert als toezichthouder van de lokale en speciale

overzien. Over de afdwingbaarheid van deze

volksrechtbanken.

geschiloplossingen bestaat echter nog veel discussie. Vaak worden oplossingen niet nageleefd, en dat heeft

Daaronder bestaan de lokale volksrechtbanken. Dit

het vertrouwen in het systeem aanzienlijk aangetast.

zijn rechters in eerste aanleg voor civiele en

Het Hoge Volksgerechtshof heeft daarom nieuwe

strafrechtelijke geschillen. Er zijn verschillende

regels opgesteld om nakoming toch af te dwingen,

niveaus binnen de lokale volksrechtbanken. Het

maar ook dit werkt niet heel goed in de praktijk.

hoogste niveau is dat van de provincies, autonome prefecturen en speciale gemeenten. Het tussenniveau

Voor de behandeling van strafrechtelijke zaken is het

beziet prefecturen en gemeenten. Het basisniveau

basisniveau van de lokale volksrechtbanken in

ELM | 15


principe bevoegd. Uitzonderingen bestaan voor misdrijven waar een maximale gevangenisstraf van levenslang of de doodstraf op staan, of waar het gaat om de nationale veiligheid of terrorisme. Deze zaken moeten gehoord worden op het tussenniveau of in een hogere rechtbank. De rechterlijke macht is ondanks de basis in de Grondwet niet erg stevig onderlegd, omdat het nog steeds afhankelijk is van lokale overheden voor financiering en handhaving. De Chinese overheid probeert dit aan te passen, ook door de opleiding te verbeteren en corruptie tegen te gaan. Vooral in de huidige tijd van globalisatie en internationale handel, ziet China zich gedwongen om de rule of law en de aantrekkelijkheid van het eigen rechtssysteem te versterken. Hoewel het Chinees recht zich goed ontwikkeld heeft de afgelopen tijd, is er nog een lange weg te gaan.

ELMÂ |Â 16


VYASHTI RAMLAKHAN

systeem dat uiteindelijk ontstond tegen het einde van de 19e eeuw, bestonden echter nog geen concepten als het gelijkheidsbeginsel of zelfs maar de suprematie van de wet. Dat betekende dat de tsaar en zijn

Het Russische rechtssysteem

handhavers nog altijd vrij van de wet waren. Dat veranderde na de Oktober Revolutie in 1917, ten tijde van de Sovjet-Unie. Het rechtssysteem dat toen bestond werd beïnvloed door het marxismeleninisme. Het recht werd hierbinnen gezien als instrument om de verschillende klassen onder controle te houden. Deze invloeden mondden uit in een socialistische rechtsstaat. Dat betekende voor sommigen dat democratische

Korte geschiedenis

principes als de rechtsstaat, persoonlijke vrijheden en

In de vroege geschiedenis van Rusland leefden er in

eigendommen, en de rule of law, waren afgeschaft.

het gebied, net als op vele andere plekken, veel

Aanhangers van het model waren echter van mening

verschillende volkeren die met elkaar in aanraking

dat binnen het socialistisch recht deze juist beter

kwamen. Door dit contact en de handelsrelaties die

werden beschermd dan in een ander staatsbestel.

hieruit voortkwamen, ontstond er gewoonterecht voor deze betrekkingen. Deze verschillende volkeren

Russisch recht

handelden niet alleen, maar vochten ook met elkaar.

Toen de Sovjet-Unie in 1991 uiteenviel, is het systeem

Voor sommige volken was het moeilijk om zichzelf te

in Rusland opnieuw onder de loep genomen. In 1993

verdedigen, en daar ontstonden dan weer contracten

werd per referendum de Grondwet van de Russische

met andere volkeren uit. Hieruit kwam uiteindelijk

Federatie aangenomen. Dit was een vervanging van

een vroege versie van een Russische staat, waar een

de eerdere Sovjet-Grondwet, maar behield toch veel

oraal contract de basis vormde voor de relatie tussen

van de bepalingen die in de voorloper hadden gestaan.

heerser en onderdanen.

Deze Grondwet van de Russische Federatie is de hoogste wet in Rusland. Hierin staat het semi-

In de 10e eeuw, na de Rus-Byzantijnse Oorlogen,

presidentieel staatsbestel aangegeven en is het belang

werden verdragen met Byzantium gesloten, waarin

van de rule of law benadrukt. De uitvoerende macht,

ook het Russisch gewoonterecht deels werd

en vooral de president, heeft echter nog erg veel

opgeschreven. In het begin van de 11e eeuw werd al

macht toegeschreven gekregen.

het eerste geschrift opgesteld met betrekking tot strafrechtelijke regels voor de Russen. Dit stuk

Als andere rechtsbronnen kent het Russisch recht ten

vormde de basis voor codes en geschriften die daarna

eerste statuten. Deze zijn de belangrijkste en gelden

zijn opgesteld.

als formele wetten. Ze worden opgezet door de wetgevende macht, namelijk de Federatieve

Hierna is het recht zich verder gaan ontwikkelen, met

Vergadering van Rusland. Daarnaast bestaan er ook

invloeden van niet alleen de Byzantijnen, maar ook

presidentiële besluiten en richtlijnen. Deze kunnen

van de Mongolen en de westerse wereld. In het

ook uitgevaardigd worden door lagere instanties,

ELM | 17


maar worden wel altijd getoetst op

Magistraten zijn rechtbanken die in het algemeen

grondwettelijkheid. Verder zijn ook rechterlijke

minder ernstige strafzaken behandelen, waar

uitspraken een belangrijke bron van recht, hoewel

gevangenisstraf van minder dan drie jaar voor staat.

Rusland technisch gezien een civielrechtelijke traditie

Hier gaat het dus meestal om relatief kleine

kent. Voor zover het nieuwe systeem nog niet alles

vergrijpen. Ook worden de simpelere civiele zaken

opvult, bestaat er ook nog het oude Sovjet-recht ter

hier behandeld.Tenslotte zijn er ook nog arbitrage

transitie naar het nieuwe systeem. Tenslotte zijn er

rechtbanken. Deze zijn onafhankelijk van andere

ook nog algemene principes, gewoonte, doctrine en

rechtbanken en staan dus ook niet onder controle van

internationaal recht.

het Hooggerechtshof zelf. In plaats daarvan is er een speciaal collegium, onderdeel van het

De opbouw van de rechterlijke macht staat ook in de

Hooggerechtshof, dat toezicht houdt. Arbitrage

Grondwet. Het Russisch recht kent verschillende

rechtbanken gaan voornamelijk over contractuele

rechters, op verschillende niveaus en gebieden.

geschillen.

Ten eerste is er het Constitutioneel Hof. Deze beslist

Hoewel de Grondwet duidelijk aangeeft wat de

of bepaalde wetten en presidentiële besluiten al dan

competenties van de verschillende machten zijn, zijn

niet in strijd zijn met de Russische Grondwet. Het gaat

er in de praktijk nog vaak problemen. Vooral de

hier om constitutionele controle, wat wil zeggen dat

machtenscheiding wordt vaak nog vaak geschonden

het in principe alleen de functie van opzichter heeft

en corruptie vormt nog steeds een groot probleem.

voor het naleven van de Grondwet. Voor zaken met

Ook zijn basale rechten zoals vrije toegang tot de

betrekking tot civiel recht, strafrecht en

rechter niet goed geregeld. De structuur van de

bestuursrecht is het Hooggerechtshof van de

rechtbanken, en de corruptie daarbinnen, zijn ook nog

Russische Federatie de hoogste beroepsrechter. Deze

altijd problematisch. Dit alles maakt dat hoewel het

houdt het ook toezicht op lagere instanties, zoals

Russische rechtssysteem vooruitgang heeft geboekt

onder andere de regionale rechtbanken en

de afgelopen jaren, er nog erg veel wantrouwen is

districtsrechtbanken.

tegen het rechtsstelsel.

Regionale rechtbanken behandelen zowel bepaalde zaken in eerste aanleg als beroepszaken. Zaken in eerste aanleg zijn complexe civielrechtelijke geschillen of ernstige strafrechtelijke zaken. Als beroepsrechtbank worden vonnissen van districtsrechtbanken behandeld die nog niet in werking zijn getreden. Districtsrechtbanken vormen de rechtbanken in eerste aanleg voor strafzaken waar de gevangenisstraf op meer dan drie jaar wordt gesteld. In dit soort zaken zit er naast de rechter vaak ook een jury ter beoordeling van de zaak. Hiernaast behandelen deze rechtbanken ook beroepszaken van de magistraten. ELM | 18


CLAUDIA ELISABETH

regardless of their immigration status . Saying that people can be seized in court will result in less people

Your honour, you have the right to remain silent

entering the courtroom to seek justice out of fear that

In April 2019 Judge Shelly Joseph, together with court

say that courts shouldn’t be the ones chasing illegal

officer Wesley MacGregor were accused of allowing

immigrants. People should never fear going to court

an undocumented immigrant, Jose Medina-Perez, to

because of their documentation or nationality. Courts

evade detention by arranging for him to leave the

are meant to protect and invoke justice, is that not

courthouse through the backdoor. Meanwhile ICE was

what she did? Therefore, Joseph needs to be cleared.

they will be arrested and deported. The law should protect, not create fear. Any assistance Joseph gave to the undocumented immigrant was a reasonable manner of ensuring that her courtroom functioned fairly. There is a greater necessity to open courts for people to seek justice than to use courts to seize those who seek justice. I have my own opinions on Trump his immigration policy while I still respect anyone who has a different opinion. However, I hope even those who agree with the immigration policy will agree when I

awaiting him at the front door. Before Judge Joseph instructed the court clerk, she was heard on audio

Commandeering

recording commanding to switch off the recorder to,

Second of all, Jose Medina-Perez had no choice but to

allegedly, conceal what they were saying. The federal

appear in front of court and knowing that ICE sought

prosecutor of Boston called it: “Obstruction of

to take advantage of this state legal mandate in its

justice”, allowing the man to refrain from carrying out

efforts to seize those who shall be deported . Federal

Trump’s immigration policy.

law may trump state law, but it cannot compel state officials to do its dirty work for them. This is called

If we cannot depend on the court to provide justice,

“commandeering ” and the Supreme Court found, in

then where must we go to seek it? When I say justice I

the case of Printz, that it violates the zone of

mean justice for all, not merely those who obtain legal

sovereignty for the states preserved under the tenth

status. We are all equal and we should all be protected

amendment to the U.S. constitution and that Congress

equally by the court. The convictions of judge Joseph

cannot compel state officials to participate in the

should be reversed because the defendant(s) actions

implementation of a federal program. Therefore, ICE

were not unjust. In fact, these actions embodied what

cannot compel the court to participate in their mission

our justice system was meant to do.

to seize Jose Medina-Perez or hold them accountable for not having done so.

The greater necessity First of all, judges and court personnel have an

Political motivations

obligation to ensure that people coming before them,

Furthermore, this case is completely politically

including those who aren't citizens, can be heard. We

motivated. I doubt the fundamental principle is even

provide legal justice to anyone who needs it,

obstruction of justice and not in truth the immigration

ELM | 19


politics of Trump. Joseph was not allowed to practice

Conclusion

her profession any longer, and to make matters even

In conclusion, Joseph should not be convicted for

worse, her salary was cut off. Reasons for punishing so

judicial misconduct, not based on her moral feeling

severely lie in the Trump immigration policy and not in

that what she did was right, but based on the

judicial misconduct. The 10th amendment of the U.S.

fundamental rights the constitution ought to uphold

constitution suggests that even undocumented

concerning equal protection without discrimination. I

immigrants have the right to protection of the law and

understand that Judge Joseph’s actions were not

due process. So, therefore, we cannot deny them

completely in compliance with ICE rules or court

these principles by creating fear of seeking justice .

proceedings. But I refuse to believe that she

Jose Medina-Perez is Latino and if this case is indeed

obstructed justice, if anything, I think it is justice she

politically motivated, this might be a case of

established in the exact actions the ICE oppose. She

discrimination. Discrimination between citizens must

should not be punished for providing a safe haven:

be justified under ‘rational basis’, but when

that is what courts are for. I hope we don’t forget that.

discrimination based on race is at stake, these measures must be of heightened scrutiny. Those who defend the immigration policy arguing that national security is reason for heightened scrutiny would have to argue that immigrants on our southern boarder are more of a treat than those on, for example, our northern boarder. They have not successfully done so, nor do I think this is a case they would like to argue. Therefore, there is no legal justification for this discrimination and ICE should have never been at court and judge Joseph did not break any rules in not complying with ICE. Supremacy clause Of course there is still the matter of going off record, which may have indicated her actions to be less innocent then they were. By going off-record for approximately 52 seconds Joseph allegedly violated the supremacy clause 18.U.S.C. 1505 ‘corruptly’ obstructing the administration of law. However, the word ‘corruptly’ is oddly vague considering that it leaves room for obstruction of justice as long as this isn’t done corruptly. Who is to say that was Joseph her intention? Also, judges are allowed to go off record if the information discussed is protected by attorneyclient privilege . Therefore, if Joseph had no ‘corrupt’ intention, she never broke a rule in going off-record. This leaves room for arguments.

ELM | 10


CLAUDIA ELISABETH

should be submitted to the Supreme Court. In my opinion, its about whether a judge who reacts to such allegations should be submitted to the Supreme Court. The allegations on their own are, in my opinion, not enough to state he should not be nominated. But

Judges and politics

his entitlement and neglect for a fair trial are not characteristics I think we search for in a Supreme Court judge, or any judge for that matter. Before I continue, allow me to make one statement: I do not know whether the allegations against Brett Kavanaugh are true or false and I can make no such claim. My personal opinion on who I believe to be telling the truth has no part in this paper and I will therefore not mention it. However, I wish to focus on

Hush and rush

the process of the nomination and confirmation.

This essay will be an examination of the different

Whether miss Ford her allegations are true or false is

political views on the Brett Kavanaugh confirmation. I

beyond my knowledge. I do not know either one of

will start by framing the issue as objective as I can.

them personally and I can only make assumptions on

Then I will write about the differences in use of words

the matter. Assumptions no one would be interested

and evidence between political parties through media

in. Yet, the way Brett Kavanaugh dealt with the matter

and what this indicates about their views. I will

and the way the court dealt with the claim is not a

also express my own opinion throughout the article

mere assumption, those are facts. Facts I think

and why I think this case was hushed and rushed by

concern us all as a society.

politics. Therefore, I would like to divert from assumptions The issue

and talk about the facts. I would like do so by

First of all, allow me to introduce the issue at hand.

introducing the different opinions in correlation to the

Brett Kavanaugh is a Supreme Court judge who

political ideologies. Because the political papers you

has several sexual harassment allegations on his name

read may be influencing the way you see this case

while he was nominated for the Supreme Court. One

more than you think. I will discuss conservatism and

of which from a women called Christine Blasey Ford.

liberalism. The conservatives seem to be preoccupied

Despite these allegations he did get elected. The issue

with what Kavanaugh his vote could mean on matters

at hand has absolutely nothing to do with criminal

such as abortion than on the allegations themselves.

charges. The allegations have already passed the

They seem to support Kavanaugh and think the

statute of limitations (having allegedly taken place

allegations are a political attack on Trump. While

over 40 years ago).

liberals seem to argue more that, regardless of the

Had this been about criminal charges, I would have

allegations, Kavanaugh has shown characteristics

argued the presumption of innocence. But this case

unsuited for a Supreme Court judge and oppose his

is about much more than that. It is not merely about

nominations. Allow me to provide a more detailed

whether the allegations are true, it isn’t even about

explanation.

the question whether a judge with such allegations ELM | 21


Conservatives: The National Review

They seem to mention that the Christians who voted

I will now continue by showing two sides of the story.

for Trump would have wanted Kavanaugh on the

Both sides acknowledged by different political

bench and it would simply be unfair not to nominate

views. First of all, The National Review (a conservative

him. Personally, I think this view is very ignorant. First

news paper) wrote the following headline:

of all, I would like to state that even if the

“Brett Kavanaugh should be angry”. During the

Christians wanted a pro-life supporter, Brett

hearing Brett Kavanaugh made a few statements in

Kavanaugh was not the only nominee who was anti-

which he lost his temper. He spoke rather loudly and

abortion. If they really wanted a nominee who

some would say he seemed angry, not just about the

supports pro-life, then Brett Kavanaugh was not their

allegations but the court trials in general. This

only option. I am not christian and I am pro-choice. I

conservative paper wrote that Brett Kavanaugh was

believe everyone is entitled to their own opinion, yet I

completely justified in being angry. They called

think basing your argument solemnly on this pro-life is

the testimony powerful and say it showed a powerful

an understatement of what is truly going on.

human reaction: “how is a person who maintains his innocence supposed to react when a political party

Liberals: Los Angeles Times

will credit any allegation against him”. They say his

On the other side we have the Los Angeles Times (a

reaction was normal and that he showed sympathy to

moderately liberal newspaper), with the title:

Ford and was not dismissive or harsh. He reacted like

“Brett Kavanaugh doesn’t belong on the Supreme

anyone should or would have.

Court”. The interesting thing about this media frame

However, should we not make a distinction between

in correlation with the National Review is that they

how we expect a citizen to react in trial and how

appear to be using the same ‘evidence’ to provide

we expect a judge to act? Doesn’t being a judge come

for different outcomes. The National Review is

with a certain respect for the legal procedure and a

convinced that the anger of Brett Kavanaugh was

certain kind of patience? Or does this specific judge

justified and even increased his chances of being

perhaps think that he is above the law and does not

confirmed. Yet, the Los Angeles Times seems to think

need to embody such standards while he is on trial?

this very anger supports their claim that he does not belong in the Supreme Court. You might be

Conservatives: Christianity today

wondering: do they feel this way based on politics?

Furthermore, the Brett Kavanaugh nomination, to

Yet, the Los Angeles Times claims the following: “We

some conservatives, meant more for politics than

oppose Kavanaugh’s nomination not because of his

the debate on sexual harassment. Christian

judicial philosophy — any replacement nominee likely

conservatives took this opportunity to support

would be equally conservative, perhaps more so — and

Kavanaugh based on his pro-life and anti-abortion

not because we feel confident that Kavanaugh was

outlook. A certain article in Christianity Today spoke

guilty of sexual assault in his youth. That is something

on anti-abortion laws and said close to nothing about

we simply can’t know with any certainty.” No opinion

what this case meant to women and meant for the

is formed about the sexual assault claim on its own,

Supreme Court. “So, I support this nominee and I am

nor is there an opinion about confirming

thankful for his nomination from President Trump.

a conservative judge. The evidence that Kavanaugh

And, I also acknowledge the many Christians who

does not belong in court seems to be the very

voted for Trump did so so they could have such a

testimony he provided himself.

Supreme Court Justice as was nominated today”.

Another point that was made in this article was the

ELM | 22


following: "There is no guarantee that a less rushed

confirmation would be The American Prospect

and more comprehensive investigation would have

which released an article cited: “Enough Is Enough:

established the truth. But the effort should have been

Kavanaugh Should Not Sit on the Supreme Court”.

made.” The process in which the court rushed through

They seem to hold the same opinion regarding the

an FBI investigation was dismissive and the

process of investigation. They state that there is no

investigation should have been more thorough. Even if

need to reconcile with the witnesses or the FBI

just as a message to women. A message that says “we

because: “There is ample information from Kavanaugh

care”. We care even though the case regards a well

himself: his demeanor, his ability to be impartial, and

respected judge, we will take every allegation serious

his temperament.”

disregarding politics. Because that is what we should

Liberal media seems to focus on Brett Kavanaugh his

do.

words, attitude and reactions to the case. While conservative newspapers try to focus on

Regarding his anger, the Los Angeles Times said: “It’s

politics and democracy and attempt to justify the

entirely understandable that Kavanaugh would

behaviour of Brett Kavanaugh by describing it as

be angry about these accusations, if in fact they’re not

normal and reasonable for any human being to react

true, and about how they were handled by the

to such (true or untrue) allegations. Fact is though, I

committee. But in his testimony last week he went

am not a psychologist. But even if his response is

beyond righteous outrage to engage in a partisan rant

reasonable, that does not mean it is reasonable for a

utterly inappropriate for a sitting federal judge, let

Supreme Court judge.

alone a nominee for the Supreme Court.” Televised media I think there is a difference between the anger

Other than the newspapers and magazines I have

towards the (if so untrue) allegations and anger

previously analysed, I would like to introduce

towards the court hearing and the legal system as a

some comment within the media given by spokesman

whole. Saying that the hearing is a circus mocks not

and television news. First of all, the LastWeekTonight

only the allegation but the entire investigation and

show focused on the dismissiveness of Brett

court proceedings. Kavanaugh seems to forget the

Kavanaugh and his lack of 1 cooperation in taking this

seriousness of a sexual harassment claim and that we

case seriously. They said: “It was at those moments

should take it this serious (even if he finds the

you got a real sense of who this man actually is” and

allegations to be untrue). This shows very little

when asked about whether he used to drink he said:

respect for due process and law and that is not what

“Do you like beer judge? What do you like to drink?”

you expect from a Supreme Court judge.

Or even the response to the question whether he had

Furthermore: “In what sounded like a threat, he

ever had a blackout: “I don’t know judge. Have you?”.

warned: “What goes around comes around.” This isn’t

The way he waived the questions away made a

how judges are supposed to talk — or think, frankly.”

mockery of the case. He seemed to believe there was

I happen to agree with this. To a certain level anger

no reason for a hearing because obviously he failed to

may be reasonable. But we are allowed to expect more

take it seriously. A Supreme Court judge should have

from a Supreme Court judge.

more respect for the rule of law. “This was not the tone of a man who hopes to one day have the honour

Liberals: The American Prospect

of serving on the Supreme Court but the tone of a man

Another liberal newspaper opposed to the Kavanaugh

who feels entitled to be on it”. I happen to agree.

ELM | 23


Moreover, Fox 10 Phoenix seemed to indicate that

The rush to confirm Brett Kavanaugh was politically

democrats are questioning Kavanaugh because they

motivated by the republicans to confirm a

oppose Trump and don’t want a conservative judge on

conservative judge in the fear that, had Kavanaugh

the bench. They claim that they try and undermine

not been confirmed, a liberal, democratic judge would

the 2016 election. Senator Lindsey Graham even

have taken his place.

accused Ford of lying and keeping the seat open for a

As a result women all over the country now know

different 2020 election and ruin Kavanaugh his name

what it means to file a sexual harassment claim. It means so little that no one thought it was worth the

The (more liberal) point of view of the Daily Show

time of day to investigate the situation. It means so

expressed that the evidence was within the attitude of

little we will harass you even more so in court by

both parties. Ford was gracious and cooperative while

shouting and yelling that you aim to make false

Kavanaugh was hostile and entitled. He seemed

allegations for political gain. It means so little that

to think the rule of law did not apply to him, as if he

women all over the country now know the undoubtfull

were untouchable. He called the case a “National

outcome of a risk benefit analysis. As women we know

disgrace” and an “embarrassment” and “I demanded a

this outcome. We know our odds and our chances.

hearing. It was an outrage that I did not get to defend

This case confirms it.

my name immediately”. This sort of entitlement

So hush little girl, the courtroom was never your safe

should not be allowed from a judge on the Supreme

heaven anyway.

Court. Furthermore, When asked if he supported an FBI investigation Kavanaugh replied with “whatever

Conclusion

the committee wants”. And when asked if he thought

A lot of the evidence presented is emotional. On one

an FBI investigation was the right thing to do he

side, the conservatives, claim that someone

remained quiet. Do we really want a judge on the

innocent would react angry and rightfully so. They

Supreme Court who lacks respect for thorough

argue that the whole thing is a scam to win 2020 and

investigation and thinks court hearings should be

keep the seat open. While the other side, the more

treated as a joke?

liberal view, argue that Ford has nothing to gain and absolutely everything to lose from stepping forward

Why the rush?

and that there is no reasonable explanation for her to

This entire case seems to be hushed and rushed. The

make these allegations up.

investigation was done poorly and quickly as if

Overall, more conservative newspapers and

there was no time to lose. The dismissiveness shown

magazines such as The National Review and

towards this case in rushing the procedure sends out

Christianity today support the Brett Kavanaugh

the wrong message to women in America. Apparently

conformation, while more liberal newspapers and

sexual harassment claims do not matter. CNN

magazines such as Los Angeles Times oppose it. They

posted video of the hearing in which you can see the

seem to interpret the testimony of Kavanaugh in

chairman talk over the council as council tried to

different ways and come to different conclusions.

postpone the hearing for not having received the needed documents. Mr. Leahy at one point mentions:

Reasons for wanting Brett Kavanaugh in the Supreme

“what are we trying to hide, why are we rushing?”. The

Court differ among conservatives and some of

chairman calls the motion to dismiss an ‘effort of the

those reasons have very little to do with the case at

minority to continue to obstruct’.

hand and more with political and religious views. I find

ELM | 24


myself mostly in the liberal point of views and the article of the Los Angeles Times. The allegations themselves would not have been enough reason for me to conclude that any judge should not be appointed. We live in a society where we believe anyone to be innocent until proven guilty and that is a legal right I support. But this case was not about proving or disproving the allegations, it was about the question whether this specific judge has the character and integrity required to be on the supreme court. Actions and comments during the procedure of this case should be taken into account and I do not think his character is fit for a supreme court judge. I think the Brett Kavanaugh confirmation was a mistake. Not based on the allegations themselves but based on his own conduct during the court procedures which in my perspective were rushed and send a dismissive and indifferent message towards women when it comes down to sexual harassment claims.

ELM | 25


MEREL VAN LOOIJ

Afgelopen maart heeft Jody Wilson-Raybould, voormalig minister van Justitie van Canada, verklaard dat de regering van Canada haar onder druk heeft gezet om SNC-Lavalin te beschermen. Huidig premier

Het SNCLavalin schandaal Politieke bemoeienis met het rechtssysteem

Justin Trudeau zou namelijk op deze manier willen voorkomen dat het bedrijf wordt vervolgd voor corruptie. Als dat wel zou gebeuren, vreest Trudeau dat het bedrijf zich elders op de wereld zou gaan vestigen, waarmee duizenden Canadezen hun baan zouden verliezen. Wilson-Raybould zou geweigerd hebben, waardoor het bedrijf alsnog strafrechtelijke werd vervolgd. Wilson-Raybould heeft haar ontslag ingediend, nadat zij door Trudeau was overgeplaatst naar Veteranenzaken. Volgens Trudeau had deze overplaatsing niets te maken met het SNC-schandaal.

Justin Trudeau, de Canadese links-liberale premier, is

Ook Gerard Butts is opgestapt uit de regering. Butts is

Canada’s eerste ‘hippe’ premier. Hij draagt de goede

een oude vriend en adviseur van Trudeau.

kleren, gaat om met beroemdheden en heeft menig Canadees hart geraakt. Maar nu verkeert Trudeau in

Trudeau heeft zichzelf altijd geprobeerd neer te

een lastige periode; hij wordt samen met verschillende

zetten als zonnig en transparant, maar deze illegale

leden van de regering beschuldigd de vervolging van

poging om SNC-Lavalin de rechtspraak te laten

het Canadese bedrijf SNC-Lavalin geprobeerd te

vermijden door Jody Wilson-Raybould onder druk te

hebben beletten. En dat kan hem nog zwaar te

zetten het bedrijf niet te vervolgen, heeft daar weinig

verduren komen te staan.

meer mee te maken.

SNC-Lavalin is een Canadees bedrijf dat engineering-,

In deze zaak werd aan SNC-Lavalin een

inkoop- en constructiediensten levert aan

schikkingsvoorstel aangeboden. Met een dergelijk

verschillende industrieën, waaronder mijnbouw, olie

schikkingsvoorstel kan de gang naar de rechter

en gas. Het staat erom bekend veel politieke

worden vermeden. Dit kan kosten als griffierechten en

connecties te hebben. Het bedrijf heeft in totaal 50

advocaatkosten vermijden en daarbij is de uitkomst bij

duizend werknemers over de hele wereld, waarvan er

de rechter onzeker. Als het voor SNC-Lavalin op een

negen duizend in Canada werkzaam zijn. Al lange tijd

veroordeling zou uitlopen, zou het bedrijf tien jaar

is het bedrijf, dat is gevestigd in Montreal, betrokken

lang niet kunnen bieden op opdrachten van de

bij schandalen met betrekking tot corruptie. Ook nu is

overheid.

dit weer het geval. SNC-Lavalin wordt aangeklaagd omdat zij 48 miljoen dollar (ongeveer 32 miljoen euro)

Zelf beweert Trudeau op geen enkele manier te

smeergeld zou hebben betaald aan de familie van

hebben geprobeerd de onafhankelijkheid van de

Moammar al-Qadhafi om op die manier contracten in

rechterlijke macht te ondermijnen. Hij zou liever zien

Libië binnen te halen.

dat het schikkingsvoorstel wordt geaccepteerd zodat

ELM | 26


De oppositie van Trudeau meent dat Trudeau zou moeten aftreden omdat hij de rechtsstaat ondermijnt. Wat Trudeau hiermee zal doen, is nog onduidelijk.

ELMÂ | 27


DEZE EDITIE VAN HET ELM IS GEMAAKT DOOR... Claudia Ghannam - ELM Director Femke Klaver Vyashti Ramlakan Hieke van Druten Elise Lensink Esther Sap Merel van Looijen Merel Lindenburg

Lay-out: Noortje Figee - VP Marketing